516 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Michael GoodfellowMAktinomiset , Biyoaktif metabolitActinobacterial Diversity and Drug Discovery:Will A Renaissance Follow the Decline and Fall?Actinobacterial Diversity and Drug Discovery:Will A Renaissance Follow the Decline and Fall?
2Zehra Nur YÜKSEKDAĞMStreptococcus thermophilus Ba21s SuşuTarafından Farklı Besi Ortamlarında Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) ÜretimiStreptococcus thermophilus Ba21s SuşuTarafından Farklı Besi Ortamlarında Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) Üretimi
3Tülay TURGUT GENÇ , Sezai TÜRKELMFarklı Pichia ve Candida Türlerinde GlikojenMiktarının Azot Açlığında BelirlenmesiFarklı Pichia ve Candida Türlerinde GlikojenMiktarının Azot Açlığında Belirlenmesi
4Birol ÖZKALP , M.Onur ALADAĞ , NesrinTURAÇLAR , Rüstem DUMANMAlkol , dezenfektan ,mikroorganizmaAlkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın BazıMikroorganizmalara Karşı İn Vitro EtkinliğiAlkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın BazıMikroorganizmalara Karşı İn Vitro Etkinliği
5Birol ÖZKALP , Mustafa KUL , M. OnurALADAĞ , Fatih SEVGİMAsit , aldehit , dezenfektan ,mikroorganizmaAsit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliğiAsit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliği
6Birol ÖZKALP , M.Onur ALADAĞ , NesrinTURAÇLARMalkol , dezenfektan ,mikroorganizmaAsit ve Alkol Bazlı Yer, Yüzey DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliğiAsit ve Alkol Bazlı Yer, Yüzey DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliği
7Reşit ÖZKANCA , Önder İDİL , Cihan DARCANMDeniz Suyu , E. coli , S.typhimurium , lipit peroksidasyonuDeniz Suyunda, Farklı Dalga Boylu Işınların E.coli ve S. typhimurium’un LipitPeroksidasyonuna EtkisiDeniz Suyunda, Farklı Dalga Boylu Işınların E.coli ve S. typhimurium’un LipitPeroksidasyonuna Etkisi
8Canan CAN , Kemal KOÇ , Seral YÜCEL , TalmaKATANMFusarium , sebzeler , VCG ,mikrasatellitDoğu Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştiriciliği YapılanBazı Sebze ve Meyvelerde Solgunluk ve KökÇürüklüğüne Neden Olan Fusarium TürlerininKarakterizasyonlarıDoğu Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştiriciliği YapılanBazı Sebze ve Meyvelerde Solgunluk ve KökÇürüklüğüne Neden Olan Fusarium TürlerininKarakterizasyonları
9E. Başaran KURBANOĞLUMAlternaria alternata Fungusu Tarafından KoçBoynuz Pepton Besiyeri KullanılarakAsetofenon ve Analoklarının AsimetrikİndirgenmesiAlternaria alternata Fungusu Tarafından KoçBoynuz Pepton Besiyeri KullanılarakAsetofenon ve Analoklarının Asimetrikİndirgenmesi
10Kadriye İNAN , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMGeobacillus , 16S rRNA , recNGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımıGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımı
11Nurdan SARAÇ , Rukiye BORAN , GültenÖKMEN , Aysel UĞURMLipaz , bakteri , süt , toprakToprak ve Süt Kökenli Gram PozitifBakterilerde Lipaz ÜretimiToprak ve Süt Kökenli Gram PozitifBakterilerde Lipaz Üretimi
12Ebru ÇELEN , Mehmet Akif KILIÇMBakterioferritin , demirE. coli Yabanıl ve bfr MutantlarınınBakterioferritin Demir İlişkisiE. coli Yabanıl ve bfr MutantlarınınBakterioferritin Demir İlişkisi
13Ali Adem BAHAR , Kazım SEZEN , RemziyeNALÇACIOĞLU , Zihni DEMİRBAĞMColeoptera , kitinaz ,entomopatojen bakterilerDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenColeoptera Grubu Tarım Zararlısı BöceklerdenElde Edilen Bakterilerde Kitinaz AktivitesiTayiniDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenColeoptera Grubu Tarım Zararlısı BöceklerdenElde Edilen Bakterilerde Kitinaz AktivitesiTayini
14Nurten GÜREL , İsmail DEMİR , RemziyeNALÇACIOĞLU , Zihni DEMİRBAĞMBakülovirüs , hücre kültürü ,konak spektrumu , Malacosoma neustriaMalacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs(ManeNPV)’ünün In Vitro Replikasyonu veKonak SpektrumuMalacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs(ManeNPV)’ünün In Vitro Replikasyonu veKonak Spektrumu
15Kerem ÖZDEMİR , Ekrem ATALANMStreptomyces , 16S rDNA Dizianalizi , Lens orientalis , Cicer anatolicumVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler KarakterizasyonuVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler Karakterizasyonu
16Ali Adem BAHAR , Ilse BECK , Karolien DEBOSSCHER ,Zihni DEMİRBAĞ , GuyHAEGEMANMCpdA , TNF ,glukokortikoidler , inflamasyon , dexamethasoneSalsola tuberculatiformis’den İzole Edilen Fenil-Aziridin Öncüsü Compound-A (CpdA) AdlıBileşiğin Anti-İnflamatuar Potansiyeli veMevcut Farmasotik Ürünler İle KarşılaştırılmasıSalsola tuberculatiformis’den İzole Edilen Fenil-Aziridin Öncüsü Compound-A (CpdA) AdlıBileşiğin Anti-İnflamatuar Potansiyeli veMevcut Farmasotik Ürünler İle Karşılaştırılması
17Derya YANMIŞ , Hakan KARAOĞLU , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , glukozizomerazAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesiAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesi
18Sabriye ÇANAKÇI , Murat KAÇAĞAN , KadriyeİNAN , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus gonensis Ac-26 , termofilik Abf , p-nitrofenil α-LarabinofuranosidAnoxybacillus gonensis A-26 SuşundanTermofilik Arabinofuranosidaz GenininKlonlanması, Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus gonensis A-26 SuşundanTermofilik Arabinofuranosidaz GenininKlonlanması, Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
19Hacer MURATOĞLU , Remziye NALÇACIOĞLU ,Zihni DEMİRBAĞMAmsacta mooreiEntomopoksvirus (AmEPV) , protein kinaz ,transkriptomAmsacta moorei Entomopoksvirus Protein KinazGeninin (AMV197) Transkriptomik AnaliziAmsacta moorei Entomopoksvirus Protein KinazGeninin (AMV197) Transkriptomik Analizi
20Cemal SANDALLI , Kamalendra SİNG , MukundJ. MODAK , Sabriye ÇANAKÇI , İsmail DEMİR ,Ali Osman BELDÜZMDNA polimeraz I , KDdNTP ,kpol , KDDNA ve DIG-dUTPGca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri,Fidelity ve DIG-dUTP KullanabilirliğiGca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri,Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirliği
21E. Esin HAMEŞ KOCABAŞMλ Red rekombinasyon sistemi ,homolog rekombinasyon , S. coelicolor mutajeneziDNA Yapımında Yeni ve Güçlü Bir Metot;RecombineeringDNA Yapımında Yeni ve Güçlü Bir Metot;Recombineering
22Çiğdem İLERİ , Aziz TANRISEVEN , YavuzSEZENMLeuconostoc mesenteroides ,Dekstransukraz , Dekstran , 16S RdnaEndüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ınYerel İzolatlardan Elde EdilmesiEndüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ınYerel İzolatlardan Elde Edilmesi
23Mehtap AKIN , Nihat AKINMEnkapsülasyon , probiotikmikroorganizmalar , vitaminler minerallerantioksidanlar peptidler , bitkisel steroller ,polifenoller , biyoflavonoidlerFonksiyonel Süt Ürünlerinde Probiotiklerin veDiğer Katkıların Taşınması İçinMikroenkapsülasyon UygulamalarıFonksiyonel Süt Ürünlerinde Probiotiklerin veDiğer Katkıların Taşınması İçinMikroenkapsülasyon Uygulamaları
24Sevan GÜRÜN , Ayten KİMİRAN ERDEM , ZuhalZEYBEK , Nihal DOĞRUÖZ , Ayşın ÇOTUKMKoliform ,Aeromonas ,Pseudomonas , Amipİstanbul’da Satışa Sunulan Farklı MarkalaraAit İçme Sularının Mikrobiyolojik AçıdanDeğerlendirilmesiİstanbul’da Satışa Sunulan Farklı MarkalaraAit İçme Sularının Mikrobiyolojik AçıdanDeğerlendirilmesi
25Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU , Emin ÖZKÖSE , İsmailAKYOL , Mehmet Sait EKİNCİMNeocallimastix sp. , laktik asitbakterisi , pIL253 , ksilanazNeocallimastix sp. GMLF1’e Ait KsilanazGeninin Klonlaması, Ekspresyonu veKarakterizasyonuNeocallimastix sp. GMLF1’e Ait KsilanazGeninin Klonlaması, Ekspresyonu veKarakterizasyonu
26Cihan DARCAN , Reşit ÖZKANCA , Önder İDİLMOmpC , OmpF , deniz suyu ,açlıkDeniz Suyunda Açlık Stresi ve Besin İlavesininEscherichia coli’nin OmpC ve OmpF SentezineEtkisi ve RpoS, H-NS, Acp’ın RolüDeniz Suyunda Açlık Stresi ve Besin İlavesininEscherichia coli’nin OmpC ve OmpF SentezineEtkisi ve RpoS, H-NS, Acp’ın Rolü
27Sezai TÜRKELMRetrotranspozon , Tyelementleri , transkripsiyon , frameshift , glikolizisRetrotranspozon Ty2’de Gen AnlatımınınKontrol MekanizmalarıRetrotranspozon Ty2’de Gen AnlatımınınKontrol Mekanizmaları
28Ebru TEKİN , Mustafa ATEŞ , Özge KAHRAMANMEkstrem halofilikmikroorganizma , PHB , İzmir Çamaltı Tuzlası900 sözlü / Bitki / Patojenler/Patolojiİzmir Çamaltı Tuzlası’ndan İzole EdilenEkstrem Halofilik Mikroorganizmalarda PHBVarlığının Saptanması ve Verim Analiziİzmir Çamaltı Tuzlası’ndan İzole EdilenEkstrem Halofilik Mikroorganizmalarda PHBVarlığının Saptanması ve Verim Analizi
29Gamze BAŞBÜLBÜL , H.Halil BIYIKMGeobacillus toebii HBB-214 ,BakteriosinTermofilik Geobacillus toebii HBB-218 SuşuTarafından Üretilen BakteriyosininKarakterizasyonuTermofilik Geobacillus toebii HBB-218 SuşuTarafından Üretilen BakteriyosininKarakterizasyonu
30İ.Halil KILIÇ , Yasemin ZER , I. DidemKARAGÖZ , Mehmet ÖZASLAN , İclal BALCIMCryptosporidium , Giardialamblia ,ELİSA10 Yaş Altı Çocuklarda Cryptosporidium veGiardia lamblia’nın ELİSA yöntemiylearaştırılması10 Yaş Altı Çocuklarda Cryptosporidium veGiardia lamblia’nın ELİSA yöntemiylearaştırılması
31Miray ÜSTÜNTÜRK , Zuhal ZEYBEK , GüzinİSKELELİMKontakt lens saklama kapları ,ev musluk suları , amipler , mantarlar , bakterilerKontakt Lens Saklama Kaplarında ve EvMusluk Sularında MikrobiyalKontaminasyonun AraştırılmasıKontakt Lens Saklama Kaplarında ve EvMusluk Sularında MikrobiyalKontaminasyonun Araştırılması
32Sibel KÜÇÜKYILDIRIM , Mehmet ÇAKACI ,Hasan ÜNAL , Celal ÜLGER , Nuray ERMOdontojenik keratokist ,HPV16-18Odontojenik Keratokistlerde Human PapillomaVirus 16 ve 18 (Hpv) Varlığının BelirlenmesiOdontojenik Keratokistlerde Human PapillomaVirus 16 ve 18 (Hpv) Varlığının Belirlenmesi
33Anıl SAZAK , Nevzat ŞAHİN , Kamil IŞIK ,Kıymet GÜVENMStreptomyces , molekülersistematik , 16S rDNA gen cladeBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesiBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesi
34Şahlan ÖZTÜRK , Belma ASLIM , ZekiyeSULUDEREMBiyoakümülasyon ,Ekzopolisakkarit ,SEM; Chrocooccus sp. H4 ,SiyanobakterSynechocystis sp. Suşunun Cr(VI) ve Cd(II)Biyoakümülasyonu ve BiyoakümülasyondaGörev Alan Ekzopolisakkaritlerin İncelenmesiSynechocystis sp. Suşunun Cr(VI) ve Cd(II)Biyoakümülasyonu ve BiyoakümülasyondaGörev Alan Ekzopolisakkaritlerin İncelenmesi
35Nur KOÇBERBER KILIÇ , Gönül DÖNMEZMEkzopolisakkarit , remazolblue , Cr(VI) , Ochrobactrum sp. , atıksuOrganik ve İnorganik KirleticilerinOchrobactrum sp. Ekzopolisakkarit ÜretimineEtkisiOrganik ve İnorganik KirleticilerinOchrobactrum sp. Ekzopolisakkarit ÜretimineEtkisi
36Sevgi ERTUĞRUL , Gönül DÖNMEZMReaktif boya , bakteri , atıksu ,azoredüktazTekstil Atıksularından İzole Edilen BakterilerinRenk Kirliliğinin Giderilmesinde KullanımıTekstil Atıksularından İzole Edilen BakterilerinRenk Kirliliğinin Giderilmesinde Kullanımı
37Derya ÖNAL , Belma ASLIM , ZekiyeSULUDERE , Yavuz BEYATLIMLactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus , epitele tutunma , CaCo-2 hücresi ,eksopolisakkaritMuhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus Suşlarının Caco-2 HücrelerineTutunmalarına Eksopolisakkkarit Üretimi veMide-Bağırsak Sistemi Koşullarının EtkisiMuhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus Suşlarının Caco-2 HücrelerineTutunmalarına Eksopolisakkkarit Üretimi veMide-Bağırsak Sistemi Koşullarının Etkisi
38Özlem BÜYÜKTANIR , Tuba YILDIRIM ,Cengiz YAKICIER , Oktay GENÇ , NevzatYURDUSEVMMycoplasma gallisepticum ,rekombinant antijen , PvpA , tanı , saha testiKanatlılarda Mycoplasma gallisepticumEnfeksiyonları Taramalarında KullanımaYönelik Rekombinant PvpA Tanı AntijenleriÜretimi ve Enzimatik Hızlı Tarama Test Modeli(ERIFA) GeliştirilmesiKanatlılarda Mycoplasma gallisepticumEnfeksiyonları Taramalarında KullanımaYönelik Rekombinant PvpA Tanı AntijenleriÜretimi ve Enzimatik Hızlı Tarama Test Modeli(ERIFA) Geliştirilmesi
39Çiğdem İLERİMLeuconostoc mesenteroides ,mutasyon , EMS , NTGDekstransukraz İçin Yerel Leuconostocmesenteroides Soylarından KonstitütifMutantların Elde Edilmesi ve SeçilmesiDekstransukraz İçin Yerel Leuconostocmesenteroides Soylarından KonstitütifMutantların Elde Edilmesi ve Seçilmesi
40Gülsüm UÇAR , Özlem KIRANMKeratinaz , Bacillus , izolasyonKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerindenİzole Edilen Bacillus İzolatlarında KeratinazEnziminin Özelliklerinin AraştırılmasıKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerindenİzole Edilen Bacillus İzolatlarında KeratinazEnziminin Özelliklerinin Araştırılması
41Ayşe Betül KARADUMAN , Mustafa YAMAÇ ,Nagehan TEKNECİMAktinomiset , Streptomyces ,metal , tolerans , biyosorpsiyonMetal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden EldeEdilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır MetalToleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisiMetal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden EldeEdilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır MetalToleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisi
42Bihter MİNNOŞ , Ayşın ÇOTUK , Esra İLHANSUNGUR , Nihal DOĞRUÖZ , NurhanCANSEVERMSülfat indirgeyen bakteriler ,soğutma kulesi , mikrobiyolojik korozyonSoğutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli ÇelikSacın Mikrobiyal KorozyonuSoğutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli ÇelikSacın Mikrobiyal Korozyonu
43Faruk SÜZERGÖZ , Halil DEMİR , MustafaÖZDEMİR , Ömer ŞAHİNMBiyogaz , bor bileşikleri ,hayvansal atıkBiyogaz Üretiminde Çeşitli Bor BileşiklerininEtkinliğinin Biyogaz Verimi AçısındanKarşılaştırılmasıBiyogaz Üretiminde Çeşitli Bor BileşiklerininEtkinliğinin Biyogaz Verimi AçısındanKarşılaştırılması
44Faruk SÜZERGÖZ , Sinasi ASLANLI , M. SaitİZGİ , Halil DEMİRMBiyogaz , bor bileşikleri ,hayvansal atıkBiyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ileBileşiklerdeki Bor Dışındaki KimyasalBileşenlerin Biyogaz Verimi ÜzerindekiEtkinliğinin KarşılaştırılmasıBiyogaz Verimi Üzerine Etkili Bor Bileşikleri ileBileşiklerdeki Bor Dışındaki KimyasalBileşenlerin Biyogaz Verimi ÜzerindekiEtkinliğinin Karşılaştırılması
45Nilgün TEKİN , Arzu ÇÖLERİ , Cumhur ÇÖKMÜŞMBacillus sp. , alkalen proteaz ,enzim saflaştırması ve karakterizasyonuTürkiye Kaynaklı Bacillus spp.'lerin AlkalenProteaz Üretim Kapasiteleri ve EnzimlerinKısmen KarakterizasyonuTürkiye Kaynaklı Bacillus spp.'lerin AlkalenProteaz Üretim Kapasiteleri ve EnzimlerinKısmen Karakterizasyonu
46Reyhan Gül GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMBakteri izolasyonu ,identifikasyon , 16S rRNA , yağ asitleri ,ekzopolisakkaritlerKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS ÜretimiKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS Üretimi
47Ayşe AVCI , Sedat DÖNMEZMSiklodekstrin , siklodekstringlikoziltransferaz , ThermoanaerobacterBazı Termofilik Anaerobik Bakteriler ileSiklodekstrin Glikoziltransferaz ÜretimiBazı Termofilik Anaerobik Bakteriler ileSiklodekstrin Glikoziltransferaz Üretimi
48Mustafa YAMANMLeucoma salicis ,Baculoviridae , NPV , Biyolojik mücadeleLeucoma salicis L. (Lepidoptera,Lymantriidae)’den İzole Edilen BirNükleopolihedrovirüs (NPV)’ünun Türkiye İçinİlk KaydıLeucoma salicis L. (Lepidoptera,Lymantriidae)’den İzole Edilen BirNükleopolihedrovirüs (NPV)’ünun Türkiye İçinİlk Kaydı
49Hüseyin YILMAZ , İsmail DEMİR , MauriceMOENS , Zihni DEMİRBAĞMEntomopatojenik Nematod ,Steinernema , Heterorhabditis , biyolojik kontrolEntomopatojenik Nematodların (Rhabditida:Steinernematidae, Heterorhabditidae) DoğuKaradeniz Bölgesindeki YayılışıEntomopatojenik Nematodların (Rhabditida:Steinernematidae, Heterorhabditidae) DoğuKaradeniz Bölgesindeki Yayılışı
50Didem ŞİMŞEK GÜNGÖRMEntomopatojenik nematodlar ,Steinernematidae , biyolojik kontrol , böcek patojeninematodlarPotansiyel Biyolojik Kontrol Ajanı Steinernemaanatoliense'nin (Rhabditida:Steinernematidae)Biyo-Ekolojik ÖzellikleriPotansiyel Biyolojik Kontrol Ajanı Steinernemaanatoliense'nin (Rhabditida:Steinernematidae)Biyo-Ekolojik Özellikleri
51Yeşim AKTÜRK , İkbal Agah İNCE , RemziyeNALÇACIOĞLU , Zihni DEMİRBAĞMChilo iridescent virus ,promotor analizi , ekzonükleazChilo iridescent virus’e ait Ekzonükleaz GenininTranskriptomik Analizi ve Potansiyel Promotorbölgesinin BelirlenmesiChilo iridescent virus’e ait Ekzonükleaz GenininTranskriptomik Analizi ve Potansiyel Promotorbölgesinin Belirlenmesi
52Özlem BARIŞ , Medine GÜLLÜCE , FikrettinŞAHİN , Hakan ÖZKAN , Furkan ORHAN ,Tülin ÖZBEKMMağara , bakteri , kalsit ,kalsifikasyonMağara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) OluşumuVe Bakterilerin EtkisiMağara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) OluşumuVe Bakterilerin Etkisi
53Abuzer ÇELEKLİ , Okan KÜLKÖYLÜOĞLUMFitoplankton , trofik yapı ,ekoloji , CCA , optimum ve tolerans , Abant gölüAbant Gölünün Trofik Yapısı, FonksiyonelFitoplankton Türleri, Biyovolüm MiktarınınDeğerlendirilmesi ve LimnoekolojikÖzelliklerinin Çok Yönlü İstatistiksel AnalizlerleİncelenmesiAbant Gölünün Trofik Yapısı, FonksiyonelFitoplankton Türleri, Biyovolüm MiktarınınDeğerlendirilmesi ve LimnoekolojikÖzelliklerinin Çok Yönlü İstatistiksel Analizlerleİncelenmesi
54Nükhet Nilüfer ZORBA , Dilvin İPEKMLokum , lokum çeşitleri ,mikrobiyolojik kalitePiyasada Satılan Lokumların MikrobiyolojikKalitesiPiyasada Satılan Lokumların MikrobiyolojikKalitesi
55Esra İLHAN SUNGURMMikrobiyal korozyon , sülfatindirgeyen bakteriler , hidrojen sülfürMikrobiyal KorozyonMikrobiyal Korozyon
56Tülay TURGUT GENÇ , Sezai TÜRKELMPichia , alfa-amilazFarklı Pichia Türlerinde Hücre DışınaSalgılanan α-amilaz Enzim AktivitesininBelirlenmesiFarklı Pichia Türlerinde Hücre DışınaSalgılanan α-amilaz Enzim AktivitesininBelirlenmesi
57İrfan TÜRETGEN , Duygu GÖKSAY , AyşınÇOTUKMDental Ünitelerde Legionella BakterilerininAraştırılmasıDental Ünitelerde Legionella BakterilerininAraştırılması
58Hikmet GEÇKİLML-asparaginaz , lizin oksidaz ,methionin liyaz , kemoterapötik enzimler , kanserkemoterapisi , antineoplastik ajanlar , vitreoscillahemoglobiniKanser Kemoterapisinde Kullanılan BakteriyelEnzimlerKanser Kemoterapisinde Kullanılan BakteriyelEnzimler
59Halil DÜNDARMBakteriyosin , proteinsaflaştırma , kromatografi , SDS-PAGELeuconostoc mesenteroides subsp. cremorisTarafından Üretilen Bir Bakteriyosinin BüyükÖlçekte ve Hızlı SaflaştırılmasıLeuconostoc mesenteroides subsp. cremorisTarafından Üretilen Bir Bakteriyosinin BüyükÖlçekte ve Hızlı Saflaştırılması
60Semra YÜCEL , Mustafa YAMAÇ , Anıl HANMTürkiye’nin Karstik Mağaralarından EldeEdilen Streptomyces İzolatlarınınAntimikrobiyal AktivitesiTürkiye’nin Karstik Mağaralarından EldeEdilen Streptomyces İzolatlarınınAntimikrobiyal Aktivitesi
61Burcu ÇERÇİ , İsmail KARABOZ , Ali KOÇYİĞİT ,Aslı ÖZKIZILCIKMStaphylococcus epidermidis ,lizostafin , antibiyotik , biyofilm , disk difüzyonuStaphylococcus epidermidis Klinik İzolatlarınınBiyofilmleri Üzerine Lizostafinin ve DeğişikAntibiyotiklerin Etkisinin AraştırılmasıStaphylococcus epidermidis Klinik İzolatlarınınBiyofilmleri Üzerine Lizostafinin ve DeğişikAntibiyotiklerin Etkisinin Araştırılması
62İsa KARAMAN1 , Ahlem BEN SASSI2 , AouniMAHJOUB2MVitex agnus-castus L. (Hayıt) BitkisininSitotoksik, Antiviral, Antibakteriyal veAntifungal Aktivitelerinin İncelenmesiVitex agnus-castus L. (Hayıt) BitkisininSitotoksik, Antiviral, Antibakteriyal veAntifungal Aktivitelerinin İncelenmesi
63Sezai TÜRKELMPulcherrimin ,Antimikrobiyal aktivite , Candida , Biyokontrol ,AspergilusMetschnikowia pulcherrima Türü Mayalarınİzolasyonu ve Pulcherrimin’in AntimikrobiyalAktivitelerinin AraştırılmasıMetschnikowia pulcherrima Türü Mayalarınİzolasyonu ve Pulcherrimin’in AntimikrobiyalAktivitelerinin Araştırılması
64Emel KARADENİZ , Fatma Esen SARIGÜLLÜ ,Hatice Aysun MERCİMEKMBakteriyofaj , nükleik asit ,elektroforezÇukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim veAraştırma Hastenesi’nin KanalizasyonSuyundan Alınan Su Örneğinden SelektifBesiyerleri Kullanılarak Bakteri İzolasyonu, BuBakterilerden Litik Bakteriyofaj’a Sahipolanların Araştırılması, BakteriÇukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim veAraştırma Hastenesi’nin KanalizasyonSuyundan Alınan Su Örneğinden SelektifBesiyerleri Kullanılarak Bakteri İzolasyonu, BuBakterilerden Litik Bakteriyofaj’a Sahipolanların Araştırılması, Bakteri
65Edip ÇİFTÇİ , Özlem ERDOĞRUL , HakanBOZDOĞAN , Esin DERELİOĞLUMPersonel hijyeni , gıda hijyeniFakülte Kantinlerinin Genel MikrobiyelDurumuFakülte Kantinlerinin Genel MikrobiyelDurumu
66Aygün YALÇINKAYA , Nevin KESKİN , AslıÖZKIRIMMApis mellifera , arıhastalıklarıTürkiye’deki Arı Hastalıklarının Kronolojisi veDağılımıTürkiye’deki Arı Hastalıklarının Kronolojisi veDağılımı
67Gülşen ULUKÖY , Esin ÖZDEMİRMProbiyotik , balık ,Lactobacillus , mikroflora , antagonistik etkiBalık Sağlığında Probiyotiklerin ÖnemiBalık Sağlığında Probiyotiklerin Önemi
68Aysun ERGENE , Kezban ADA , EmineÖZTÜRK , Fadime YILMAZ , Emine YALÇIN ,Kültiğin ÇAVUŞOĞLUMPartikül şekli , partikül boyutu ,ZnO , antimikrobiyal , antifungalYüksek Teknolojiye Uygun Olarak HazırlananZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu veAntimikrobiyal/ Antifungal AktivitelerininTayiniYüksek Teknolojiye Uygun Olarak HazırlananZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu veAntimikrobiyal/ Antifungal AktivitelerininTayini
69Fadime YILMAZ , Emine ÖZTÜRK , FatihKUTLUER , Aysun ERGENE , Emine YALÇIN ,Kültiğin ÇAVUŞOĞLUMBiyosurfektan ,antimikrobiyal , antifungalSüt Fabrikası Atık Sularından İzole EdilenBiyosurfektanların Antimikrobiyal veAntifungal Etkilerinin AraştırılmasıSüt Fabrikası Atık Sularından İzole EdilenBiyosurfektanların Antimikrobiyal veAntifungal Etkilerinin Araştırılması
70Özlem DEMİRCİ , Veysel TOLAN , SadinÖZDEMİR , Zuhal TOKER , Birol OTLUDİL ,Hasan Çetin ÖZENMHypericum , ames test , SOSkromotest , mutajeniteHypericum triquetrifolium Turra.’nınGenotoksik Potansiyelinin Salmonella Mikrozomve SOS Kromotest Test SistemleriyleAraştırılmasıHypericum triquetrifolium Turra.’nınGenotoksik Potansiyelinin Salmonella Mikrozomve SOS Kromotest Test SistemleriyleAraştırılması
71Özge BAYKANMKurşun nitrat , Daphniamagna (Straus , 1820) , akut toksisite , EC50 ,potasyum dikromat , probit analiz yöntemi , behrenskarber yöntemiKurşun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magnaÜzerindeki Akut Toksik Etkisinin AraştırılmasıKurşun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magnaÜzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması
72Veysel TOLAN , Birol OTLUDİL , HakanKARATAŞMThiodan , Mancozeb , Maneb ,Salmonella mikrozom test , SOS kromotest ,mutajeniteBazı Pestisitlerin Mutajenik PotansiyellerininSalmonella Mikrozom ve SOS Kromotest TestSistemleri İle AraştırılmasıBazı Pestisitlerin Mutajenik PotansiyellerininSalmonella Mikrozom ve SOS Kromotest TestSistemleri İle Araştırılması
73Bedriye Ceren SOMUNCUOĞLU , Leyla ÇELİK ,Ayten ÖZTÜRK , Meysun İbrahim ABDULLAHMAzo indol bileşik ,Rhodopseudomonas palustris , Rhodospirillaceae ,aromatik bileşik , benzoatBazı Azo İndol Bileşiklerin Rhodopseudomonaspalustris NU51 Suşuna Toksik EtkisiBazı Azo İndol Bileşiklerin Rhodopseudomonaspalustris NU51 Suşuna Toksik Etkisi
74Ergin KARİPTAŞ , Mustafa ÖZKAN , TayfunKAYA , B. Sıtkı ÇEVRİMLİMSalvia blepharoclaena ,Antimikrobiyal aktiviteSalvia blepharoclaena Hedge&Hub.-Mor(Lamiaceae)’nın Antimikrobiyal AktivitesiSalvia blepharoclaena Hedge&Hub.-Mor(Lamiaceae)’nın Antimikrobiyal Aktivitesi
75Salih DOĞAN , Mehmet Nuri AYDOĞAN , İsmetHASENEKOĞLU , Nusret AYYILDIZ , GüldemDÖNEL , Serkan ÖRTÜCÜMAkar , fungus , patojen , saprofitErzincan, Erzurum ve Trabzon’dan YakalananBazı Cryptognathid ve Stigmaeid Akarların(Acari: Cryptognathidae, Stigmaeidae) VücutYüzeyinden İzole Edilen FunguslarErzincan, Erzurum ve Trabzon’dan YakalananBazı Cryptognathid ve Stigmaeid Akarların(Acari: Cryptognathidae, Stigmaeidae) VücutYüzeyinden İzole Edilen Funguslar
76İjlal OCAK , İsmet HASENEKOĞLU , SelcenSüheyla ERGÜNMMyxomycetes KuzeydoğuAnadolu , Doğu Karadeniz , yeni kayıt , floraDoğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu İçinYeni Myxomycetes Kayıtları: Calomyxametallica (Berk.) Nieuwl., Cribraria vulgarisSchrad. ve Physarum flavicomum Berk.Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu İçinYeni Myxomycetes Kayıtları: Calomyxametallica (Berk.) Nieuwl., Cribraria vulgarisSchrad. ve Physarum flavicomum Berk.
77Cemal SANDALLIMAnoxbacillus , Geobacillus ,RAPD ve SCARAnoxbacillus Türleri İçin SCAR MarkırGeliştirmek Üzerine Bir ÇalışmaAnoxbacillus Türleri İçin SCAR MarkırGeliştirmek Üzerine Bir Çalışma
78Adem İMALI , Mustafa KOÇAK , BurhanettinYALÇINKAYAMHava , fungi , allerjenÇorum İli Atmosferinde Hava İle TaşınanAllerjen FunguslarÇorum İli Atmosferinde Hava İle TaşınanAllerjen Funguslar
79Tamer AKKANMBisfenol A’nın Aktif Çamur ÜzerineAdsorpsiyonu ve Kinetik ParametrelerinBelirlenmesiBisfenol A’nın Aktif Çamur ÜzerineAdsorpsiyonu ve Kinetik ParametrelerinBelirlenmesi
80Zehra SAFİ ÖZ , Şayeste DEMİREZEN , M. SinanBEKSAÇMÇekirdekte büyüme , çekirdekzarında düzensizlikler , çok çekirdeklilik perinükleerhale , serviko-vajinal yaymaHücre Çekirdeği ve Sitoplazmasında GörülenDeğişikliklerin Çeşitli Enfeksiyon EtkenleriAçısından DeğerlendirilmesiHücre Çekirdeği ve Sitoplazmasında GörülenDeğişikliklerin Çeşitli Enfeksiyon EtkenleriAçısından Değerlendirilmesi
81Zehra SAFİ ÖZ , Şayeste DEMİREZEN , M. SinanBEKSAÇMAkıntı , kaşıntı , yanma , kasıkağrısı ve cinsel temasta ağrı , sitolojik yaymaKlinik Yakınmalar İle Trichomonas vaginalis,Candida ve Bakteriyel Vajinoz Arasındakiİlişkinin Sitolojik Yaymalarla DeğerlendirilmesiKlinik Yakınmalar İle Trichomonas vaginalis,Candida ve Bakteriyel Vajinoz Arasındakiİlişkinin Sitolojik Yaymalarla Değerlendirilmesi
82Didem OĞUZKURT , Duygu ÖZHANMKarakaya Baraj Gölü FitoplanktonKompozisyonu ve Su KalitesininDeğerlendirilmesiKarakaya Baraj Gölü FitoplanktonKompozisyonu ve Su KalitesininDeğerlendirilmesi
83Dilşat Nigar ÇOLAK , Kadriye İNAN , HakanKARAOĞLU , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , recN , ftsY ,flaA , PCRrecN, flaA ve ftsY Genlerine Göre AnoxybacillusCinsinin Moleküler SistematiğirecN, flaA ve ftsY Genlerine Göre AnoxybacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
84Nihal YÜCEL , Hakan ÖZDOĞANMEt , Bacillus , proteolitik ,lipolitikÇiğ Et Örneklerinden İzole Edilen Bacillustürlerinin Tanımlanması ile Proteolitik veLipolitik Enzim Aktivitelerinin AraştırılmasıÇiğ Et Örneklerinden İzole Edilen Bacillustürlerinin Tanımlanması ile Proteolitik veLipolitik Enzim Aktivitelerinin Araştırılması
85Sevda KIRBAĞ , M. Catherine AIME , MuratKÜRŞATMPuccinia saliha sp. n ,Thymelaeae aucheri , Elazığ , TürkiyeThymelaea aucheri Meissner Üzerinde Yeni BirParazit FungusTürü: Puccinia saliha sp. n.Thymelaea aucheri Meissner Üzerinde Yeni BirParazit FungusTürü: Puccinia saliha sp. n.
86Cengiz AKKÖZ , Betül YILMAZMEpifitik algler , tatlı su algleri ,Sille Barajı , KonyaSille Baraj Gölü (Konya) Epifitik AlgleriSille Baraj Gölü (Konya) Epifitik Algleri
87Tahir ATICI , Nurcihan ÖZÇELİK , BeyhanKORKMAZ , Ebru UĞURLU ,Adile SELÇUK ,Hilal BAKIRMÇanıllı Baraj Gölü , algler ,epifitik , epilitik , epipelik , planktonÇanıllı Baraj Gölü (Ankara) AlgleriÇanıllı Baraj Gölü (Ankara) Algleri
88Kerem ÖZDEMİR , Ekrem ATALANMStreptomyces , MikrobiyalAktivite , Lens orientalis , Cicer anatolicumVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından Streptomyces Suşlarınınİzolasyonu ve Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesiVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından Streptomyces Suşlarınınİzolasyonu ve Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesi
89İsmet BERBER , Neğmetullah ALAN , HarunÖNLÜMVan İlindeki Bazı Hastanelerden İzole EdilenStaphylococcus aureus İzolatlarının ProteinProfillerinin Nümerik AnaliziyleKarakterizasyonuVan İlindeki Bazı Hastanelerden İzole EdilenStaphylococcus aureus İzolatlarının ProteinProfillerinin Nümerik AnaliziyleKarakterizasyonu
90Belma ACAR , Mustafa ATEŞMİzmir , hava kaynaklıfunguslar , alerji , ilköğretim okulları , izolasyon ,identifikasyon , yeni kayıtİzmir İli Bornova İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanmasıİzmir İli Bornova İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanması
91Belma ACAR , Mustafa ATEŞMİzmir , hava kaynaklıfunguslar , alerji , ilköğretim okulları , izolasyon ,identifikasyonİzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanmasıİzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanması
92İjlal OCAK , Muhsin KONUKMMyxomycetes , flora , yenikayıt , TürkiyeTürkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Kayıt:Lamproderma arcyrionema Rost.,1874Türkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Kayıt:Lamproderma arcyrionema Rost.,1874
93Melike Çebi KILIÇOĞLU , İbrahim ÖZKOÇMRhizoctonia solani , rDNAITS ,PCR-RFLPRhizoctonia solani AG-4 Grubu FunguslarınrDNA-ITS bölgesinin PCR-RFLP ile MolekülerKarakterizasyonuRhizoctonia solani AG-4 Grubu FunguslarınrDNA-ITS bölgesinin PCR-RFLP ile MolekülerKarakterizasyonu
94Semiha ÇETİNEL AKSOY , Sanver EKMEKÇİ ,Ataç UZEL , Dilşah ÇOĞULUMEnterococcus faecalis , sütdişi , nekrotik diş , kültür , PCRNekrotik Diş Kanallarından Enterococcusfaecalis’in Kültürel Yöntemler ve PCRKullanılarak SaptanmasıNekrotik Diş Kanallarından Enterococcusfaecalis’in Kültürel Yöntemler ve PCRKullanılarak Saptanması
95Gülsen ULUKÖY , Serkan BULUT , EsinÖZDEMİR , Mustafa ERDEMMBopyrid isopod , Orthionegriffenis , Penaeus kerathurus , enfestasyon , AkdenizkaridesiMuğla-Gökova Körfezinde Avlanan AkdenizKaridesinde (Penaeus kerathurus, L1758)Görülen Bir Parazit, Orthione griffenis,EnfestasyonuMuğla-Gökova Körfezinde Avlanan AkdenizKaridesinde (Penaeus kerathurus, L1758)Görülen Bir Parazit, Orthione griffenis,Enfestasyonu
96Sevil TOROĞLU , Emin TOROĞLU , CemilKARAMAzaplı Gölü , antibiyotikdirençliliği , beta-laktamaz , fekal koliform , bentikorganizma grupları , çevre kirliliğiAzaplı Gölü’nün Mikrobiyolojik KirlilikDüzeyinin Belirlenmesi ve Bentik OrganizmaGruplarıAzaplı Gölü’nün Mikrobiyolojik KirlilikDüzeyinin Belirlenmesi ve Bentik OrganizmaGrupları
97Sevil TOROĞLU , Neslihan TEMİZ DOĞANMHastane izolatları , antibiyotikdirenci , beta-laktamazHastane İzolatlarında Antibiyotik Dirençliliğininve Beta-Laktamaz Aktivitelerinin BelirlenmesiHastane İzolatlarında Antibiyotik Dirençliliğininve Beta-Laktamaz Aktivitelerinin Belirlenmesi
98Jale KORUNMJuvenil İstiridyelerden (Crassostrea virginica)İzole Edilen Vibrio Türlerinin Proteolitik veNükleaz Aktiviteleri Üzerine Bir ÇalışmaJuvenil İstiridyelerden (Crassostrea virginica)İzole Edilen Vibrio Türlerinin Proteolitik veNükleaz Aktiviteleri Üzerine Bir Çalışma
99Bülent KAR , Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU , EminÖZKÖSE , M. Sait EKİNCİMRumen Fungusları , 18SrRNA , polimorfizmAnaerobik Rumen Funguslarında 18SRibozomal RNA Polimorfizminin BelirlenmesiAnaerobik Rumen Funguslarında 18SRibozomal RNA Polimorfizminin Belirlenmesi
100H. Tansel YALÇIN , Füsun UÇAR1 , Ebru UYAR ,A. Akın DENİZCİMMaya , fenotipikidentifikasyon , ITS-PCRPeynirlerde Bozulmaya Neden Olan MayalarınKonvansiyonel Testler ve ITS-PCR İleKarakterizsyonuPeynirlerde Bozulmaya Neden Olan MayalarınKonvansiyonel Testler ve ITS-PCR İleKarakterizsyonu
101Edip ÇİFTÇİ , Özlem ERDOĞRUL , HakanBOZDOĞANMKıyma , Aeromonas ,antibiyotik dirençliliğiKıymadan İzole Edilen Aeromonas TürlerininAntimikrobiyel DirençliliğiKıymadan İzole Edilen Aeromonas TürlerininAntimikrobiyel Dirençliliği
102Elvan OK , Doğan ÖZYURT , Bülent GÜLEKLİMAsthenozoospermia ,lökospermia , sperm motilitesiAsthenozoospermia Olgularında SemendeLökosit DeğerlendirmesiAsthenozoospermia Olgularında SemendeLökosit Değerlendirmesi
103Göknur TERZİ , Harun ALBAYRAK , ZaferYAZICI , T. Haluk ÇELİKMEnterovirus , midye , CPE veRT-PCROrta Karadeniz Bölgesinden (SamsunYöresinden) Temin Edilen Midyelerde HücreKültürü ve RT-PCR Yöntemi ile EnterovirusTespitiOrta Karadeniz Bölgesinden (SamsunYöresinden) Temin Edilen Midyelerde HücreKültürü ve RT-PCR Yöntemi ile EnterovirusTespiti
104Sevda KIRBAĞ , Mehmet AKYÜZMP. eryngii var. ferulae , Safmisel , Kültür mantarıP. eryngii var. ferulae’nin Kültüre AlınmasıÜzerine Bir AraştırmaP. eryngii var. ferulae’nin Kültüre AlınmasıÜzerine Bir Araştırma
105Suzan Adın ÇINAR , Faruk SÜZERGÖZMAtopi , immünoterapi , IL-1β ,IL-6 , TNF-αAtopik Bireylerde İmmünoterapi Öncesi veSonrası IL-1β, IL-6 ve TNF-α DüzeyleriAtopik Bireylerde İmmünoterapi Öncesi veSonrası IL-1β, IL-6 ve TNF-α Düzeyleri
106Nurcihan HACIOĞLU , Özlem KÖSE , EsinÖZŞEN , Başaran DÜLGERMDondurma , mikrobiyolojikkalite , ÇanakkaleÇanakkale’de Tüketilen DondurmalarınMikrobiyolojikÇanakkale’de Tüketilen DondurmalarınMikrobiyolojik
107Aslı ŞAHİNER , Gözde TÜRKÖZMGeleneksel peynir ,mikrobiyolojik kriter , peynir üretim prosesi , hijyenGeleneksel Türk Peynirlerinin MikrobiyolojikKarakterizasyonu Üzerine Bir AraştırmaGeleneksel Türk Peynirlerinin MikrobiyolojikKarakterizasyonu Üzerine Bir Araştırma
108Sevil PİLATİN , Buket KUNDUHOĞLUML. monocytogenes , çiğ köfteFarklı Sıcaklıklarda Saklanan Çiğ KöftedeListeria monocytogenes Sayısının DeğişimiFarklı Sıcaklıklarda Saklanan Çiğ KöftedeListeria monocytogenes Sayısının Değişimi
109Mustafa ATEŞ , Seçil BAYARME.coli O157 , et ve et ürünleri ,CT-SMAC , Dryspot E.coli , O157:H7 ID Agar ,mini-VIDASSatışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde Escherichiacoli O157 Aranması, SaptanmasıveDoğrulanmasıSatışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde Escherichiacoli O157 Aranması, SaptanmasıveDoğrulanması
110Cengiz ÇORBACI , Füsun B. UÇARMDebaryomyces hansenii ,Saccharomyces cerevisiae , sodyum toleransı ,yüksek sıcaklık , ekstrem pHFarklı Kaynaklardan Debaryomyces hanseniiİzolasyonu, İdentifikasyonu ve Değişik FizikselStres Koşulları Altında Büyüme ÜzerineSodyum Konsantrasyonunun EtkisiFarklı Kaynaklardan Debaryomyces hanseniiİzolasyonu, İdentifikasyonu ve Değişik FizikselStres Koşulları Altında Büyüme ÜzerineSodyum Konsantrasyonunun Etkisi
111Gönenç AKYAR , Güven ÖZDEMİR , ŞahnurIRMAKMSiyah zeytin fermentasyonu ,starter kültür , Lactobacillus plantarum ,tuz toleransıPM168 1315 / poster/ Mikroorganizma / GıdaMikrobiyolojisi İndikatör mikroorganizma ,dondurulmuş gıdaSiyah Zeytin FermentasyonununHızlandırılmasına Yönelik OlarakFermentasyonun Mükrobiyolojik Olarakİzlenmesi ve Starter Kültür KullanımıSiyah Zeytin FermentasyonununHızlandırılmasına Yönelik OlarakFermentasyonun Mükrobiyolojik Olarakİzlenmesi ve Starter Kültür Kullanımı
112Ayşegül GÜZEL , Erol AKSÖZMUzun PCR , amplifikasyon ,genom analiziUzun PCR (Long PCR) Yöntemi Kullanılarak 5-15 Kilobaz Uzunluğunda Özgül Genomik DNADizilerinin ÇoğaltılmasıUzun PCR (Long PCR) Yöntemi Kullanılarak 5-15 Kilobaz Uzunluğunda Özgül Genomik DNADizilerinin Çoğaltılması
113Mehmet KENAR , Esmeray KÜLEY , FatihÖZOĞULMKarides , E. coli , Salmonella ,toplam bakteri sayımıAkdeniz’den Yakalanan Karideslerin BakteriyelFlorasının İncelenmesiAkdeniz’den Yakalanan Karideslerin BakteriyelFlorasının İncelenmesi
114Sumru ÇITAK , Satı ORHANMEnterococcus , proteolitikaktivite , süt ürünüÇiğ Süt ve Peynir Örneklerinden İzole EdilenEnterococcus Türlerinde 70°C ve 25°C’dekiProteolitik Aktivitenin VarlığıÇiğ Süt ve Peynir Örneklerinden İzole EdilenEnterococcus Türlerinde 70°C ve 25°C’dekiProteolitik Aktivitenin Varlığı
115Sumru ÇITAK , Erol KALAMDondurulmuş Gıdalarda (Et ve Sebze) FekalColiform ve Fekal Enterococcus’ların İndikatörMikroorganizma Açısından DeğerlendirilmesiDondurulmuş Gıdalarda (Et ve Sebze) FekalColiform ve Fekal Enterococcus’ların İndikatörMikroorganizma Açısından Değerlendirilmesi
116Sumru ÇITAK , Neslihan KAMANLI CANMGr (-)psikrofil mikroorganizma ,çiğ kıyma , proteolitik aktiviteFarklı Sıcaklık Ortamında Bekletilen KıymaÖrneklerinde Gr(-) PsikrofilMikroorganizmaların Dağılımı ve ProteolitikAktiviteleriFarklı Sıcaklık Ortamında Bekletilen KıymaÖrneklerinde Gr(-) PsikrofilMikroorganizmaların Dağılımı ve ProteolitikAktiviteleri
117Kıymet GÜVEN , Aysel GÜLBANDILARMStaphylococcus aureus ,VITEK , SET-RPLA , FAME , fenotiplendirmeKütahya Yöresinde Çeşitli Kaynaklardan İzoleEdilen Staphylococcus aureus İzolatlarınınFenotipik KarakterizasyonuKütahya Yöresinde Çeşitli Kaynaklardan İzoleEdilen Staphylococcus aureus İzolatlarınınFenotipik Karakterizasyonu
118Tülay TURGUT GENÇ , Sezai TÜRKEL , M.Tekin BABAÇ , Esin KANIKMSaccharomyces cerevisiae’da GlikolitikMutasyonların Üremeye ve İnvertaz AktivitesineEtkileriSaccharomyces cerevisiae’da GlikolitikMutasyonların Üremeye ve İnvertaz AktivitesineEtkileri
119Kadriye İNAN , Murat KAÇAĞAN , ZelihaCEVHER , Fatmagül ALTIN ,A. Osman BELDÜZ ,Sabriye ÇANAKÇIMGeobacillus sp. 7.1 , termofilikalkalen , ksilanazGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
120Pınar YEŞİLGİL , Kadriye İNAN , MuratKAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKCİ , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus sp. 13K ,Termofilik Abf , p-nitrofenil α-L-arabinofuranosideAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
121Hüseyin KAHRAMAN , Hikmet GEÇKİLMBakteriyel hemoglobin ,Pseudomonas aeruginosa , aromatik madde yıkımıBakteriyel Hemoglobin Geni KlonlanmışPseudomonas aeruginosa'nın AromatikMaddeler Varlığında Üremesinin AraştırılmasıBakteriyel Hemoglobin Geni KlonlanmışPseudomonas aeruginosa'nın AromatikMaddeler Varlığında Üremesinin Araştırılması
122Feyza ÇOLAKOĞLU , Osman Birol ÖZGÜMÜŞ ,Cemal SANDALLI , Şengül ALPAY KARAOĞLUMDeniz suyu , koliform ,integronKaradeniz’den İzole Edilen Antibiyotik DirençliKoliform Bakterilerde İntegron Gen KasetleriKaradeniz’den İzole Edilen Antibiyotik DirençliKoliform Bakterilerde İntegron Gen Kasetleri
123Fatma ZİLİFDAR , Tuğba SOMAY , Nuran DİRİLMMutajenite , genotoksisite ,Ames testi , Rec testiTıbbi Atık Örneklerinin Ames Testi ve Rec Testiİle Mutajenik ve Genotoksik PotansiyellerininDeğerlendirilmesiTıbbi Atık Örneklerinin Ames Testi ve Rec Testiİle Mutajenik ve Genotoksik PotansiyellerininDeğerlendirilmesi
124Filiz KARAOĞLU , İsmail KARABOZ , İhsanYAŞA , Burcu ÇERÇİ , Aslı ÖZKIZILCIK , AliKOÇYİĞİTMBenzidin , dehidrogenazaktivitesi , β-glukozidaz , Azotobacter , denitrifiyeedicilerBenzidin İlavesinin Topraktaki Mikrobiyal Sayıve Aktivite Üzerine EtkileriBenzidin İlavesinin Topraktaki Mikrobiyal Sayıve Aktivite Üzerine Etkileri
125Suzan ÖKTEN , Ahmet ASAN , Burhan ŞENMKırklareli Hamitabad Termik Santral’ı civarıtoprak ve havadaki fungal konsantrasyonuntesbiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojikfaktörlerle ilişkisiKırklareli Hamitabad Termik Santral’ı civarıtoprak ve havadaki fungal konsantrasyonuntesbiti, mevsimsel dağılımı ve klimatolojikfaktörlerle ilişkisi
126Faruk SÜZERGÖZ , Halil DEMİR , M. Sait İZGİ ,Özkan DURMUŞ , Ömer ŞAHİNMMikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili BorBileşiklerinden Boraksın Biyogaz VerimiÜzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin AraştırılmasıMikrobiyal Aktiviteler Üzerine Etkili BorBileşiklerinden Boraksın Biyogaz VerimiÜzerine Doza Bağımlı Etkinliğinin Araştırılması
127Semra İLHAN , Bükay YENİCE GÜRSU , TuğbaÜNSAL , Arzu ALTIN , Cansu FİLİK İŞÇENMDeneysel tasarım , Plackett-Burman , Fermentasyon , AktinomisetAntibiyotik Üretiminin Arttırılmasında DeneyTasarımı Kullanılarak Besinsel GereksinimlerinTaranmasıAntibiyotik Üretiminin Arttırılmasında DeneyTasarımı Kullanılarak Besinsel GereksinimlerinTaranması
128Bekir ÇÖL , Tim LARSONMFruktoz bisfosfataz , flux ,glukoneogenesis , gliserol metabolizması ,Escherichia coliEscherichia coli’de Fruktoz Bisphosphataz IIEnziminin FbpI Negatif Suş İçindeOverekspresyonu ve Fruktoz Bisfosfat-Fruktoz 6Fosfat Flux’ının Semi in vivo Bir YaklaşımlaHesaplanmasıEscherichia coli’de Fruktoz Bisphosphataz IIEnziminin FbpI Negatif Suş İçindeOverekspresyonu ve Fruktoz Bisfosfat-Fruktoz 6Fosfat Flux’ının Semi in vivo Bir YaklaşımlaHesaplanması
129Şebnem ERENLER , Hikmet GEÇKİLML-asparajinaz , kemoterapötikenzimler , ansBL-Asparaginaz Geni (Ans B) Klonlanmış BazıBakterilerde L-Asparajinaz ÜretimineL-Asparaginaz Geni (Ans B) Klonlanmış BazıBakterilerde L-Asparajinaz Üretimine
130Öznur KOÇ , Erman ORYAŞIN , Aslı ŞAHİNER ,H. Halil BIYIKMAydın , hava kaynaklıfunguslar , ilköğretim okulları , izolasyonAydın İl Merkezi Sınırları İçerisinde BulunanBazı İlköğretim Okullarının Bina İçi ve BinaDışı Havasının Fungus YoğunluğununBelirlenmesiAydın İl Merkezi Sınırları İçerisinde BulunanBazı İlköğretim Okullarının Bina İçi ve BinaDışı Havasının Fungus YoğunluğununBelirlenmesi
131Ayşegül YOLTAŞ , Sanver EKMEKÇİMFungus , kahvaltılık tahılgevreği , müsli , flora , izolasyonİzmir İli ve Çevresinde Satışa SunulanKahvaltılık Tahıl Gevreği ve Müsli ÖrneklerininMikrofungus Florasıİzmir İli ve Çevresinde Satışa SunulanKahvaltılık Tahıl Gevreği ve Müsli ÖrneklerininMikrofungus Florası
132Özlem ÇİFTÇİ , Özlem ABACI , Alev HALİKİUZTANMHava kaynaklı mikrofungus ,İzmir , İlköğretim Okulları , Alerjiİzmir İli Buca İlçesi İlköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanmasıİzmir İli Buca İlçesi İlköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması
133Özlem ÇİFTÇİ , Alev HALİKİ UZTAN , ÖzlemABACIMPotansiyel alerjenmikrofungus , İlköğretim okulları , İzmirİzmir İli Konak İlçesi İköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanmasıİzmir İli Konak İlçesi İköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması
134Gülşah ÇAKMAK , Sümeyye ÇEVİK , İhsanYAŞA , Özge KAHRAMAN , Tekin GEZER , İsmailKARABOZMToprak solunumu , selektifinhibisyon , basal solunum , substratla indüklenmişsolunumBotanik Bahçesi ToprağındakiBakteriyel/Fungal Solunum Oranlarının Selektifİnhibisyon Kullanılarak BelirlenmesiBotanik Bahçesi ToprağındakiBakteriyel/Fungal Solunum Oranlarının Selektifİnhibisyon Kullanılarak Belirlenmesi
135İhsan YAŞA , Burcu ÇERÇİ , Aslı ÖZKIZILCIK ,Ali KOÇYİĞİT , İsmail KARABOZMToprak verimliliği ,toprakenzimleri ,toprak mikrobiyal aktivitesiBahçe Toprağında Genel ve Spesifik EnzimAktivitelerinin Belirlenmesi ve KültüreEdilebilir Mikroorganizma Sayısı ileKarşılaştırılmasıBahçe Toprağında Genel ve Spesifik EnzimAktivitelerinin Belirlenmesi ve KültüreEdilebilir Mikroorganizma Sayısı ileKarşılaştırılması
136Burhan ARIKAN , Hatice KORKMAZ , AshabilAYGAN , Berna KUZUMBacillus , CMCase , asidofilik ,termostabilBacillus spp. S-41 Suşundan CMCase Enzimİzolasyonu ve KarakterizasyonuBacillus spp. S-41 Suşundan CMCase Enzimİzolasyonu ve Karakterizasyonu
137Hatice KORKMAZ , Berna KUZU , BurhanARIKAN , Emre KOŞAR ,Ashabil AYGAN ,Ayşenur KAYAMKitinaz , Bacillus ,bioinsektisit , biyodegradasyonBacillus spp. HBK-51’den Elde EdilenKitinolitik Enzimin KarakterizasyonuBacillus spp. HBK-51’den Elde EdilenKitinolitik Enzimin Karakterizasyonu
138Emre BİRHANLI , Özfer YEŞİLADAMBeyaz çürükçül fungus ,Funalia trogii ATCC 200800 , tekrarlı kesikliüretim , lakkaz , optimizasyonFunalia trogii İle Lakkaz ÜretimininOptimizasyonuFunalia trogii İle Lakkaz ÜretimininOptimizasyonu
139Sezer TOPRAKMRNA ekstraksiyon , fenolkloroform , silika membran kolon , real time pcrRNA Ekstraksiyon Yöntemlerinden FenolKloroform Yöntemi İle Silika Membran KolonYönteminin KarşılaştırılmasıRNA Ekstraksiyon Yöntemlerinden FenolKloroform Yöntemi İle Silika Membran KolonYönteminin Karşılaştırılması
140Sezer TOPRAK , Gökhan KAVUNCUOĞLU ,Seval OKUTAN ,Kadir SORUCUOĞLUMİnfluenza A-H1 , H3 , H5 ,influenza B , multiplex pcrİnfluenza Alt Tiplerinde Multiplex PCRYöntemiİnfluenza Alt Tiplerinde Multiplex PCRYöntemi
141N. Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU , F. FerdaYILMAZ KÖZ , Zeliha DEMİREL , GüvenÖZDEMİR , Meltem CONK DALAYMChlorella , ekstre , analjezikaktivitesi , akut toksisiteChlorella sp. Ekstrelerinin Analjezik Aktivitesive Akut ToksisitesiChlorella sp. Ekstrelerinin Analjezik Aktivitesive Akut Toksisitesi
142Esin POYRAZOĞLU , Halil BIYIKMBakteriyal selüloz , etanolFarklı Etanol Konsantrasyonunun BakteriyalSelüloz Üretimine EtkisiFarklı Etanol Konsantrasyonunun BakteriyalSelüloz Üretimine Etkisi
143Sercan POLAT , Nilüfer ITKI , Funda İLHANMMikorizaMikoriza KullanımıMikoriza Kullanımı
144Nesrin ÖZMEN , Özfer YEŞİLADAMBoya Tutundurulmuş LignoselulozikHammaddelerin Trametes versicolor ile lakkazÜretiminde KullanılmasıBoya Tutundurulmuş LignoselulozikHammaddelerin Trametes versicolor ile lakkazÜretiminde Kullanılması
145Figen ERTAN , Bilal BALKAN , Zehra YARKINMFarklı Fermentasyon Teknikleri ile α-AmilazÜretiminde Başlangıç Glikozunun EtkisiFarklı Fermentasyon Teknikleri ile α-AmilazÜretiminde Başlangıç Glikozunun Etkisi
146Elif ÖZBEY , Dilek ASMAMDeinococcus , radyasyon ,katalaz , glutatyon redüktaz , süperoksit dismutaz ,glutatyon S- transferazRadyasyona Dirençli Deinococcus radioduransBakterisi İle Escerichia coli’de RadyasyonunAntioksidan Sistem Üzerine EtkisininAraştırılmasıRadyasyona Dirençli Deinococcus radioduransBakterisi İle Escerichia coli’de RadyasyonunAntioksidan Sistem Üzerine EtkisininAraştırılması
147Leyla ÇELİK , B.Ceren SOMUNCUOĞLU , AytenÖZTÜRKMAtık arıtımı , benzoat ,Rhodospirillceae , Rhodopseudomonas palustris ,ağır metaller , nikel , bakır , kurşun , çinkoAğır Metallere Karşı Rhodopseudomonaspalustris NU51 Suşunun ToleransıAğır Metallere Karşı Rhodopseudomonaspalustris NU51 Suşunun Toleransı
148Sevda KIRBAĞ , Mehmet AKYÜZMTarımsal atıklar , kültürmantarcılığı , P. eryngiiPleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel.’in Kültürüİçin Lokal Tarımsal Atıkların DeğerlendirilmesiPleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel.’in Kültürüİçin Lokal Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi
149Halil BIYIK , Erbil KALMIŞ , GamzeBAŞBÜLBÜL , Taner YONAR , FatihKALYONCU , Erman ORYAŞİN , Öznur KOÇMDekolorizasyon , fungi , tekstil ,boyar maddeToprakdan İzole Edilen Bazı FungalOrganizmaların Tekstil Boyalarında RenkGiderimi Potansiyellerinin AraştırılmasıToprakdan İzole Edilen Bazı FungalOrganizmaların Tekstil Boyalarında RenkGiderimi Potansiyellerinin Araştırılması
150Tuğba SUBAŞIOĞLU , Nermin Hande ÜRKMEZ ,Işıl SEYİS , Emir CANSUNARMAspergillus niger , fungus ,invertaz , enzim üretimiÇeşitli Aspergillus niger Suşlarından İnvertazEnziminin Üretim Koşullarının AraştırılmasıÇeşitli Aspergillus niger Suşlarından İnvertazEnziminin Üretim Koşullarının Araştırılması
151Kubilay METİN , Öznur KOÇ , Z. Burcu BAKIRATEŞLİER , H. Halil BIYIKMPenicillium citrinum , α-amilaz , saflaştırma , karakterizasyonPenicillium citrinum HBF62 Ekstrasellular α-Amilazın KarakterizasyonuPenicillium citrinum HBF62 Ekstrasellular α-Amilazın Karakterizasyonu
152Filiz KURU , Özfer YEŞİLADAMKatı substrat fermentasyonu ,lakkazFunalia trogii ile Katı Substrat FermentasyonuSürecinde Lakkaz ÜretimiFunalia trogii ile Katı Substrat FermentasyonuSürecinde Lakkaz Üretimi
153Z. Burcu BAKIR ATEŞLİER , Öznur KOÇ ,Kubilay METİN , H. Ali BIYIKMAspergillus foetidus , lipaz ,esteraz , karakterizasyonAspergillus foetidus HBF 55 EkstrasellularLipazının KarakterizasyonuAspergillus foetidus HBF 55 EkstrasellularLipazının Karakterizasyonu
154Ataç UZEL , Elif Esin HAMES KOCABAŞ , AslıKAÇARMDeniz sedimenti , aktinomiset ,alkali proteaz , organik çözgenDeniz Sedimentinden İzole Edilen StreptomycesMarac 1–4 Suşundan Organik ÇözgenVarlığında Kararlı Alkali Proteaz ÜretimiDeniz Sedimentinden İzole Edilen StreptomycesMarac 1–4 Suşundan Organik ÇözgenVarlığında Kararlı Alkali Proteaz Üretimi
155Cemal SANDALLI , Kamalendra SİNG , MukundJ. MODAK , Sabriye ÇANAKÇI , İsmail DEMİR ,Ali Osman BELDÜZMDNA polimeraz I , ZincirUzaklaştırma , Mutasyon ve ddNTPTK4 DNA Polimeraz I Enzimin ZincirUzaklaştırma Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisininMutasyonel AnaliziTK4 DNA Polimeraz I Enzimin ZincirUzaklaştırma Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisininMutasyonel Analizi
156Barış PAZARBAŞI , Ali KOÇYİĞİT , İhsan YAŞA ,Güven ÖZDEMİR , İsmail KARABOZMLakkaz , mangan peroksidaz ,lignin peroksidaz , fungus , hava örneklemesiHava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungalİzolatın Ligninolitik Enzim AktivitelerininAraştırılmasıHava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungalİzolatın Ligninolitik Enzim AktivitelerininAraştırılması
157Dilşad ONBAŞLI , Belma ASLIMMPseudomonas , piyosiyanin ,ramnolipidPseudomonas spp. Suşlarının Bazı İkincilMetabolit Üretimlerinin BelirlenmesiPseudomonas spp. Suşlarının Bazı İkincilMetabolit Üretimlerinin Belirlenmesi
158Ömer ERTÜRK , Murat KORKMAZ , DeryaGÜRELMLeptinotarsa decemlineata ,Streptomycetes sp suşları , Biyolojik Kontrol ,ColeopteraTopraktan İzole Edilen Bazı Streptomycetes sp.Türlerinin Patates Böceği (Leptinotarsadecemlineata (Say, 1824) (Coleoptera,Chrysomelidae) Ergin ve Larvalarınaİnsektisidal EtkileriTopraktan İzole Edilen Bazı Streptomycetes sp.Türlerinin Patates Böceği (Leptinotarsadecemlineata (Say, 1824) (Coleoptera,Chrysomelidae) Ergin ve Larvalarınaİnsektisidal Etkileri
159Fadime YILMAZ , Emine ÖZTÜRK , FatihKUTLUER , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , EmineYALÇIN , Aysun ERGENEMDemir , bakır , PhanerochaetechrysosporiumFe(III) ve Cu(II) metal iyonlarınınPhanerochaete chrysosporium biyokütlesi ilesucul ortamdan uzaklaştırılmasıFe(III) ve Cu(II) metal iyonlarınınPhanerochaete chrysosporium biyokütlesi ilesucul ortamdan uzaklaştırılması
160Ayşegül ERSAYIN YAŞINOK , Feride İffetSAHİN , Mehmet HABERALMEndofit , Bacillus , ksilanaz ,ksilan , tarımsal atıklarEndofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik BirEnzim Olan Ksilanazın Üretimi ve KısmıKarakterizasyonuEndofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik BirEnzim Olan Ksilanazın Üretimi ve KısmıKarakterizasyonu
161Serdar ÜLKER , Şengül ALPAY KARAOĞLU ,Ahmet ÇOLAKMMucor hiemalis f. corticolus ,lipaz , saflaştırma , karakterizasyonMucor hiemalis f. corticolus LipazınınSaflaştırılması ve Bazı BiyokimyasalÖzelliklerinin BelirlenmesiMucor hiemalis f. corticolus LipazınınSaflaştırılması ve Bazı BiyokimyasalÖzelliklerinin Belirlenmesi
162Z. Burcu BAKIR ATEŞLİERMAnoxybacillus sp. , lipaz ,esteraz , termofilikAnoxybacillus sp. HBB 134’den TermostabilLipaz Üretimi Üzerine Kültür KoşullarınınEtkisiAnoxybacillus sp. HBB 134’den TermostabilLipaz Üretimi Üzerine Kültür KoşullarınınEtkisi
163Derya YANMIŞ , Hakan KARAOĞLU , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , glukozizomerazAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesiAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesi
164Fatih Şaban BERİŞ , Hakan KARAOĞLU ,Sabriye ÇANAKÇI , Ali Osman BELDÜZMTermofilik Bakteri ,Anoxybacillus gonensis , Alüminyum direnci ,ATPazATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin KarşılaştırılmasıATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin Karşılaştırılması
165Murat K. AVCI , İ. Yavuz SEZEN , FilizGÜREL , Mine Gül ŞEKER , Tuğrul DORUK ,Çiğdem İLERİ , Fatih AKYOL , Özcan BUDAKMQuorum sensing , cross-talk ,Staphylococcus aureus , S. epidermidis , Lactococcuslactis , nisin , biyoteknoloji , üreme eğrisi , hücreyoğunluğu , sinyal peptitleri , delta toksin , HPLC ,SDS-PAGEStaphylococcus epidermidis ve Staphylococcusaureus’ a Ait Qurom Sensing SinyalMoleküllerinin Lactobacillus lactis’in NisinÜretimi Üzerine Etkisi (quorum sensing crosstalkanalizi)Staphylococcus epidermidis ve Staphylococcusaureus’ a Ait Qurom Sensing SinyalMoleküllerinin Lactobacillus lactis’in NisinÜretimi Üzerine Etkisi (quorum sensing crosstalkanalizi)
166Mehmet GÜVENÇ , Ayşe Dilek ÖZŞAHİN , ÖkkeşYILMAZ , Mehmet TUZCU , Ayşe NilayÖNGANER , Pınar ERECEVİTMSaccharomyces cerevisiae ,yağ asidi , gaz kromotografisiSaccharomyces cerevisiae Hücre KültüründeFarklı Şeker Kaynaklarının Yağ AsidiBiyosentezine EtkisiSaccharomyces cerevisiae Hücre KültüründeFarklı Şeker Kaynaklarının Yağ AsidiBiyosentezine Etkisi
167Hatice ÖĞÜTCÜ , Caner KASIMOĞLUMTuzluluk , tuz stresi ,Rhizobium , baklagil , azot fiksasyonu , fiğFarklı Tuz Stresi Şartlarında, Yabani BaklagilBitkilerinden İzole Edilen Rhizobium SuşlarınınNodulasyon ve Azot Bağlama PotansiyellerininAraştırılmasıFarklı Tuz Stresi Şartlarında, Yabani BaklagilBitkilerinden İzole Edilen Rhizobium SuşlarınınNodulasyon ve Azot Bağlama PotansiyellerininAraştırılması
168Nermin Hande ÜRKMEZ , Işıl SEYİSMKlebsiella , hastaneinfeksiyonu , antibiyotiplemeFarklı Hastanelerden Toplanan KlebsiellaSuşlarının Antibiyotik DuyarlılıklarınınBelirlenmesi ve TiplendirilmesiFarklı Hastanelerden Toplanan KlebsiellaSuşlarının Antibiyotik DuyarlılıklarınınBelirlenmesi ve Tiplendirilmesi
169Ali KOÇYİĞİT , İhsan YAŞA , BarışPAZARBAŞI , Güven ÖZDEMİR , AhmetASLANMTrichoderma atroviridae ,proteaz , katı kültür fermentasyonuKatı Kültür Fermentasyon Yöntemi ileTrichoderma atroviridae TEM H3’ün ProteazÜretiminin OptimizasyonuKatı Kültür Fermentasyon Yöntemi ileTrichoderma atroviridae TEM H3’ün ProteazÜretiminin Optimizasyonu
170Elif APOHAN , Özfer YEŞİLADAMVinas , zeytin yağı fabrikasıatık suyu , lakkaz , tutuklanmış fungusSerbest ve Tutuklanmış Fungus PeletlerininLakkaz Üretim Yeteneklerinin Zeytin YağıFabrikası Atık Suyu ve Vinas OrtamındaAraştırılmasıSerbest ve Tutuklanmış Fungus PeletlerininLakkaz Üretim Yeteneklerinin Zeytin YağıFabrikası Atık Suyu ve Vinas OrtamındaAraştırılması
171Perihan GÜLER , Emine YALÇIN , FatihKUTLUERMKombucha mantarı , Kombumantarı , Polyporus versicolor , Morchella esculenta ,misel gelişimiKombucha’nın Fungus Misel Gelişimine EtkileriKombucha’nın Fungus Misel Gelişimine Etkileri
172H. Tansel YALÇIN , Ebru UYAR , Füsun UÇARMBiyodegredasyon , petrolhidrokarbonları , identifikasyonHam Petrol ve Yapısındaki HidrokarbonlarınParçalanmasında Rol Alan Mayalarınİzolasyonu ve İdentifikasyonuHam Petrol ve Yapısındaki HidrokarbonlarınParçalanmasında Rol Alan Mayalarınİzolasyonu ve İdentifikasyonu
173Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU , Bülent KAR , Ferit CanYAZDIÇ , Emin ÖZKÖSE , Mehmet Sait EKİNCİMNeocallimastix sp. ,Caeocomyces sp. , Orpinomyces sp. , Anaeromycessp. , biyoteknoloji , ksilanazRumen Funguslarının İzolasyonu,Tanımlanması ve Ksilanaz Enzim AktivitelerininBelirlenmesiRumen Funguslarının İzolasyonu,Tanımlanması ve Ksilanaz Enzim AktivitelerininBelirlenmesi
174Kalbiye SERDAROĞLU , İsmail AKYOL , YektaGEZGİNÇ , Emin ÖZKÖSEMpORI plazmit sistemi , diasetilredüktaz , dar mutantLactococcus lactis subsp. cremoris (MG1363)’eAit Diasetil Redüktaz (dar) Geninin FermenteGıdalara Uygun MutasyonuLactococcus lactis subsp. cremoris (MG1363)’eAit Diasetil Redüktaz (dar) Geninin FermenteGıdalara Uygun Mutasyonu
175İsmail AKYOL , Kalbiye SERDAROĞLU , GülizarAKYURT , Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLUMThiredoksin , iki boyutlu jel ,ribonükleotid redüktazLaktik Asit Bakterilerinde ThioredoksinGeninin RegülasyonuLaktik Asit Bakterilerinde ThioredoksinGeninin Regülasyonu
176Yekta GEZGİNÇ , İsmail AKYOL , Emin ÖZKÖSE ,M. Sait EKİNCİMLaktik asit bakterisi , plazmit ,antibiyotik dirençlikKöy Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik AsitBakterilerinin Plazmit İçerikleri ve AntibiyotikDirençlik Özelliklerinin BelirlenmesiKöy Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik AsitBakterilerinin Plazmit İçerikleri ve AntibiyotikDirençlik Özelliklerinin Belirlenmesi
177Ufuk ÖZER , Aslı Giray KURT , Emel AYTAN ,Hikmet GEÇKİLML-DOPA , dopamin ,katekolaminler , katekol , nörotransmitterler , tirozinfenol liyazL-DOPA ve Dopamin’in Bakteriyel SenteziL-DOPA ve Dopamin’in Bakteriyel Sentezi
178Hatice KATI , Agah İkbal İNCE , İsmail DEMİR ,Zihni DEMİRBAĞMThaumetopoea pityocampa ,Brevibacterium , yeni türThaumetopoea pityocampa Schiff., (Lepidoptera:Thaumetopoeidae)’dan İzole Edilen Yeni BirBrevibacterium Türünün TanımlanmasıThaumetopoea pityocampa Schiff., (Lepidoptera:Thaumetopoeidae)’dan İzole Edilen Yeni BirBrevibacterium Türünün Tanımlanması
179Fatma ÖZTÜRK , Leyla AÇIK , AbdurrahmanAYVAZMBiyolojik mücadele , cry2geni , Ephestia kuehniellaTopraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının cry2 Genlerinin Belirlenmesi veLepidoptera Larvaları Üzerine Olan İnsektisidalEtkilerinin BelirlenmesiTopraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının cry2 Genlerinin Belirlenmesi veLepidoptera Larvaları Üzerine Olan İnsektisidalEtkilerinin Belirlenmesi
180Sadin ÖZDEMİRMGeobacillus , ağır metal , MIC ,biyoakümülasyonFarklı Metal Konsantrasyonlarının TermofilikGeobacillus Türlerinin Üreme ve MetalBiyoakümülasyonu Üzerine EtkisiFarklı Metal Konsantrasyonlarının TermofilikGeobacillus Türlerinin Üreme ve MetalBiyoakümülasyonu Üzerine Etkisi
181Sibel KAHRAMAN , Pelin YALÇINMRenk giderimi , antibakteriyeletki ,tekstil boyaları , tarımsal atıkTarımsal Atıklar İle Renk Giderimi Öncesi veSonrası Çeşitli Tekstil BoyalarınınAntibakteriyel EtkisiTarımsal Atıklar İle Renk Giderimi Öncesi veSonrası Çeşitli Tekstil BoyalarınınAntibakteriyel Etkisi
182S. Elif KORCAN , İbrahim Hakkı CİĞERCİ , RecepLİMAN , Muhsin KONUK , Serkan ŞEN , SedaAVAZ , Tuğba ŞAHİNMAfyonkarahisar Toprak Actınomycetİzolatlarının Ağır Metal ToleransıAfyonkarahisar Toprak Actınomycetİzolatlarının Ağır Metal Toleransı
183Emine ÖZTÜRK , Fadime YILMAZ , FatihKUTLUER , Emine YALÇIN , KültiğinÇAVUŞOĞLU , Aysun ERGENEMP. versicolor , Biyosorpsiyon ,boyar maddeAtık Sularda Bulunan Tekstil BoyarMaddelerinin P. versicolor Biyokütlesi İleGiderimiAtık Sularda Bulunan Tekstil BoyarMaddelerinin P. versicolor Biyokütlesi İleGiderimi
184Engin KILIÇ , Ömer Faruk ALGUR , MehmetNuri AYDOĞAN , Salih DOĞAN , Fatih SEZEKMİnsan sağlığı , zararlı böcek veakarlar , biyolojik mücadele , mikrobiyal pestisitlerHalk Sağlığı Açısından Önem Arzeden ZararlıArthropodların Mücadelesinde MikrobiyalPestisitlerin Kullanılma OlanaklarıHalk Sağlığı Açısından Önem Arzeden ZararlıArthropodların Mücadelesinde MikrobiyalPestisitlerin Kullanılma Olanakları
185İsmail DEMİR , Kadriye ÖZCAN , HacerMURATOĞLU , Agah İkbal İNCE , ZihniDEMİRBAĞMLymantria dispar , bakteriyalkarakterizasyonLymantria dispar (Lepidoptera:Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerinidentifikasyonuLymantria dispar (Lepidoptera:Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerinidentifikasyonu
186Pınar AYTAR , Ahmet ÇABUKMTrametes versicolor ile Linyit KömüründenKükürt GiderimiTrametes versicolor ile Linyit KömüründenKükürt Giderimi
187Buket KUNDUHOĞLU , Gülsüm KALEMTAŞMDekolorizasyon , fungus ,reaktif boyalarTekstilde Kullanılan Bazı Reaktif BoyalarınFungal DekolorizasyonuTekstilde Kullanılan Bazı Reaktif BoyalarınFungal Dekolorizasyonu
188Zehra Nur YÜKSEKDAĞMBazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik,Biyokimyasal, Plazmit DNA ve Protein ProfilÖzelliklerinin İncelenmesiBazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik,Biyokimyasal, Plazmit DNA ve Protein ProfilÖzelliklerinin İncelenmesi
189Ali SEVİM , İsmail DEMİR , Zihni DEMİRBAĞMAgrotis segetum , bakteriyalfloraAgrotis segetum Schiff. (Lepitoptera:Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu veKarakterizasyonuAgrotis segetum Schiff. (Lepitoptera:Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu veKarakterizasyonu
190Güler TOPRAK , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) , askorbat peroksidaz(APx) , glutatyon s-transferaz (GST) ve glutatyonredüktaz (GR)Cd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların BelirlenmesiCd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi
191Sevda KIRBAĞ , Mehmet AKYÜZ , A. NilayONGANERMBesinsel içerik , Pleurotusspp. , T. boudieri , A. BisporusÜlkemizde Doğal Olarak Yetişen ve KültürüYapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinselİçeriklerinin BelirlenmesiÜlkemizde Doğal Olarak Yetişen ve KültürüYapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinselİçeriklerinin Belirlenmesi
192Şaban KESKİN , Nagihan SAĞLAM ERTUNGA ,Ahmet ÇOLAK , Melike YILDIRIM , YakupKOLCUOĞLU , Ertuğrul SESLİMRussula delica , polifenoloksidaz , monofenolaz , difenolazYabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russuladelica’dan Elde Edilen Ham Özütten PolifenolOksidaz Enziminin Difenolaz AktivitesininKarakterizasyonuYabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russuladelica’dan Elde Edilen Ham Özütten PolifenolOksidaz Enziminin Difenolaz AktivitesininKarakterizasyonu
193Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMAnoxybacillus ,fosfolipit ,TLC ,sıcak su kaynağıTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin AnaliziTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin Analizi
194Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUS , Erhan ÜNLÜMAntibiyotik , Anoxybacillus ,BacillusTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere DirençlilikleriTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilikleri
195Demet MERT , Hatice KATI , Kazım SEZEN ,Zihni DEMİRBAĞ , Remziye NALÇACIOĞLUMBacillus thuringiensis , cry3Aaδ-endotoksin , Xyleborus dispar , fındık zararlısıFındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzoleEdilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) Geninin Klonlanması,Karakterizasyonu ve EkspresyonuFındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzoleEdilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) Geninin Klonlanması,Karakterizasyonu ve Ekspresyonu
196Sevil TANAS , Fehmi ODABAŞOĞL , ZekaiHALICI , Hayati AYGUN ,Ali ASLAN , AhmetÇAKIR , Yasiın BAYIR , Fadime ATALAY ,Selma MUTLUMPeltigera rufescens (Weiss) Humb.’dan EldeEdilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın WistarRatlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut veKronik Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar EtkileriPeltigera rufescens (Weiss) Humb.’dan EldeEdilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın WistarRatlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut veKronik Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar Etkileri
197Ümmühan ÇAKMAK , Nagihan SAĞLAMERTUNGA , Ahmet ÇOLAK , Özlem FAİZ ,Ertuğrul SESLİMAmanita vaginata ,Tricholoma terreum , lipaz , esterazAmanita vaginata ve Tricholoma terreumMantarlarından Hazırlanan ÖzütlerdekiLipaz/Esteraz Enziminin KarakterizasyonuAmanita vaginata ve Tricholoma terreumMantarlarından Hazırlanan ÖzütlerdekiLipaz/Esteraz Enziminin Karakterizasyonu
198Hakkı CİĞERCİ , S.Elif KORCAN , NejdetSAĞLAM , Muhsin KONUK , ArmağanDEMİRCİ , Mine AYDIN , Ali DEMİRMFarklı Pleurotus Türleri Gelişimi Üzerine, AğırMetallerin Etkisinin BelirlenmesiFarklı Pleurotus Türleri Gelişimi Üzerine, AğırMetallerin Etkisinin Belirlenmesi
199Cemal SANDALLI , Murat KAÇAĞAN , SabriyeÇANAKCI , Ali Osman BELDÜZMBacillus licheniformis A1 ,ChiB , p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-N-N'-diacetylchitobiose , 4-methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobiosideBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
200Cemal SANDALLI , Ali Osman BELDÜZ , HakanKARAOĞLUMCtp sentetaz , Anoxbacillus ,pGEX-4T-3 , Glutatyon sefarozAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonuAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonu
201Hakan KARATAŞ , Fikret UYAR , VeyselTOLAN , Zübeyde BAYSALMSSF , amilaz , proteaz ,Bacillus , ekstrasellülar enzimBazı Bitki Atıklarından Katı Faz FermantasyonTekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz EnzimÜretimiBazı Bitki Atıklarından Katı Faz FermantasyonTekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz EnzimÜretimi
202Kübra ÖZKUL , Haydar KARAKAYAMSiyanobakteri ,Synechococcus , Synechocystis , Microcystis ,sınıflandırma , 16S rDNACernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalarCernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalar
203Gökhan CORAL , M. Nisa ÜNALDI CORALMHam Petrolle Kirlenmiş Topraklarda PolisiklikAromatik Hidrokarbon (PAH) DegradasyonGenlerinin AraştırılmasıHam Petrolle Kirlenmiş Topraklarda PolisiklikAromatik Hidrokarbon (PAH) DegradasyonGenlerinin Araştırılması
204Ender ÇEKİRGE , Ahmet ÇOLAK , SerdarKARABÖCEK , Aslıgül KÜÇÜKDUMLU , MelekÇOL , Nagihan SAĞLAM ERTUNGAMNükleaz , nükleolitik aktivite ,oksim , ligandOksim Tipi Ligandların Mono-, Di-, Tri- Homove Heteronükleer Cu (II) ve Ni(II)Komplekslerinin Nükleolitik AktivitesininİncelenmesiOksim Tipi Ligandların Mono-, Di-, Tri- Homove Heteronükleer Cu (II) ve Ni(II)Komplekslerinin Nükleolitik Aktivitesininİncelenmesi
205Güler TOPRAK , Nuri ERCAN , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) ve glutatyon redüktaz(GR)Cr (III), Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal StresiUygulanan Phanerochaete chrysosporium’daAntioksidant Enzimlerde Değişen MiktarlarınBelirlenmesiCr (III), Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal StresiUygulanan Phanerochaete chrysosporium’daAntioksidant Enzimlerde Değişen MiktarlarınBelirlenmesi
206Fatma MATPAN , Kemal GÜVEN , SadinÖZDEMİR , Alevcan KAPLANMSıcak su kaynakları , α-amilaz ,proteaz , karbon kaynağı , azot kaynağıDiyadin Sıcak Su Kaynaklarından İzole EdilenBakterilerin α-Amilaz ve Proteaz Enzim ÜretimiÜzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının EtkisiDiyadin Sıcak Su Kaynaklarından İzole EdilenBakterilerin α-Amilaz ve Proteaz Enzim ÜretimiÜzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının Etkisi
207Murat KAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKÇI , CemalSANDALLI , Kadriye İNAN , Dilşat NigarÇOLAK , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus pushchinoensisA8 , termofilik ksilanaz , ince tabaka kromotografisiAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,KarakterizasyonuAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,Karakterizasyonu
208Hikmet KATIRCIOĞLU , Mehmet YILMAZ ,Mehtap YAKUT , Elif LOĞOĞLU , SercanMERCANMBazı Yeni Sentezlenmiş Organik BileşiklerinAntimikrobiyal Aktivite ÇalışmalarıBazı Yeni Sentezlenmiş Organik BileşiklerinAntimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
209Sümeyra SAVAŞ , Ahmet ADIGÜZEL , MedineGÜLLÜCE , Tülin ÖZBEK , Fikrettin ŞAHİN ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , REP-PCR , DNA dizilemeHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
210Ahmet ADIGÜZEL , Medine GÜLLÜCE ,Fikrettin ŞAHİN , Özlem BARIŞ ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , BOX-PCR , DNA dizilemePasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuPasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
211Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGER ,Fahrettin GÜCİNMKoprofilöz fungus , Coprinuspoliomallus , TürkiyeTürkiye İçin Yeni Bir Koprofilöz Fungus KaydıTürkiye İçin Yeni Bir Koprofilöz Fungus Kaydı
212Fatih SEZEK , Salih DOĞAN , Mehmet NuriAYDOĞAN , Engin KILIÇ , Güldem DÖNEL ,Serkan ÖRTÜCÜMYalancıakrepler , fungus ,yüzey florasıBazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) VücutYüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön ÇalışmaBazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) VücutYüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma
213Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGER ,Görkem DÜLGER , Esin ÖZŞEN , FahrettinGÜCİNMLachnella alboviolascens ,mikobiotaTürkiye Mikobiotası İçin Yeni Bir Kayıt:Lachnella alboviolascensTürkiye Mikobiotası İçin Yeni Bir Kayıt:Lachnella alboviolascens
214Mehlika PULATMFlukonazol , C. albicans ,akrilik asit , itakonik asit , akrilamidPolimerik Hidrojellerinin Flukonazol SalımDavranışları ve Mikrobiyal EtkileşimlerininİncelenmesiPolimerik Hidrojellerinin Flukonazol SalımDavranışları ve Mikrobiyal Etkileşimlerininİncelenmesi
215Ebru ÇELİK , Gökçen YUVALI ÇELİK , Meysunİ. ABDULLAHMUçucu yağ , antimikrobiyalaktivite , GC-MSBazı Bitki Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktivitesi ve KompozisyonuBazı Bitki Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktivitesi ve Kompozisyonu
216Ayşe Aydan KARAMHelicobacter pylori , in-vitro ,bitki ekstraktı , antimikrobiyal , antioksidantBazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitroÜremesi Üzerine Etkileri ve AntioksidantÖzellikleriBazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitroÜremesi Üzerine Etkileri ve AntioksidantÖzellikleri
217Ayten KİMİRAN ERDEM , Elif Özlem ARSLANAYDOĞDU , Sevan Gürün , Ömer ALTUNMEnterobacter , ağır metal ,antibiyotikKüçükçekmece Gölü’nden İzole EdilenBakterilerin Ağır Metal ve AntibiyotikDirençlerinin İncelenmesiKüçükçekmece Gölü’nden İzole EdilenBakterilerin Ağır Metal ve AntibiyotikDirençlerinin İncelenmesi
218Tülin AŞKUN , GülendamTÜMEN , AhmetKARAHAN , Esra SOLMAZMSalvia , bakteri , fungi ,Mycobacterium tuberculosis , HPLCS. araminensis ve S. aucheri var aucheri MetanolEkstrelerinin HPLC Analizleri veAntimikrobiyal Aktivitesinin AraştırılmasıS. araminensis ve S. aucheri var aucheri MetanolEkstrelerinin HPLC Analizleri veAntimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
219Nurşen SARI , Mehmet YILMAZ , MehtapYAKUT , Elif LOĞOĞLU ,Sercan MERCANMOrganik bileşikler ,antimikrobiyal aktivite , antibiyotiklerSentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin BiyolojikAktivite ÇalışmalarıSentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin BiyolojikAktivite Çalışmaları
220Neslihan BALKIS , Benin TOKLU-ALÇILIMEdremit Körfezi Tintinnid (Protozoa:Ciliophora) TürleriEdremit Körfezi Tintinnid (Protozoa:Ciliophora) Türleri
221Özgür KEBABCI , Nilüfer CİHANGİRMClaviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid ÜretimOptimizasyonuClaviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid ÜretimOptimizasyonu
222Buket KUNDUHOĞLU , Sevil PİLATİN , HandanSAKARYA , Kamuran GÖRGÜNMAntimikrobiyal aktivite ,benzothioazole , MICYeni Sentezlenmiş Benzothioazole Türevi SchiffBazlarının Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesiYeni Sentezlenmiş Benzothioazole Türevi SchiffBazlarının Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesi
223Fatih MATYAR , Ayşenur KAYA , OsmanGÜLNAZ , Sadık DİNÇERMBakteri , ağır metal ,dirençlilikİskenderun Körfezi M/V Ulla BatığıÇevresinden İzole Edilen Gr(-) Bakterilerinİdentifikasyonu ve Ağır Metal DirençliliklerininAraştırılmasıİskenderun Körfezi M/V Ulla BatığıÇevresinden İzole Edilen Gr(-) Bakterilerinİdentifikasyonu ve Ağır Metal DirençliliklerininAraştırılması
224Emine İÇYÜZ , Zeliha DEMİREL , F. FerdaYılmaz KÖZ , Güven ÖZDEMİR , Meltem CONKDALAYMPseudanabaena sp. ,antimikrobiyal , antifungal , ekstre , uçucu bileşikDenizli Sarayköy’de Bulunan Termal SuKaynağından İzole Edilen SiyanobakteriPseudanabaena sp.’in Antimikrobiyal veAntifungal Aktivitesinin AraştırılmasıDenizli Sarayköy’de Bulunan Termal SuKaynağından İzole Edilen SiyanobakteriPseudanabaena sp.’in Antimikrobiyal veAntifungal Aktivitesinin Araştırılması
225Elif ODABAŞ KÖSE , Atila YANIKOĞLU ,Gözde ÖNGÜTMUçucu yağ , antimikrobiyalaktivite , Origanum , Lamiaceae , GS-MSOriganum bilgeri Türüne ait Uçucu YağınKimyasal İçeriği ve in Vitro AntimikrobiyalAktivitesiOriganum bilgeri Türüne ait Uçucu YağınKimyasal İçeriği ve in Vitro AntimikrobiyalAktivitesi
226Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGERMAntimikrobiyal aktivite , bitki ,mikroorganizmaTicari Olarak Satılan Bazı Bitki PreparatlarınınAntimikrobiyal AktivitesiTicari Olarak Satılan Bazı Bitki PreparatlarınınAntimikrobiyal Aktivitesi
227Metin DIĞRAK , Mehtap ESEN , Nurcan ERBİLMPinus brutia , Pinus nigra ,Pinus pinea , Thuja orientalis , Quercus coccifera ,Cedrus libani , Juniperus oxicedrus , Neriumoleander , Juniperus oxicedrus , Cupressusarizonoica , uçucu yağ , antimikrobiyal aktiviteKahramanmaraş Yöresindeki Bazı OrmanAğaçlarının Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktiviteleriKahramanmaraş Yöresindeki Bazı OrmanAğaçlarının Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktiviteleri
228Fadime TOPÇAL , Zelal AKSOY , Metin DIĞRAKMEscherichia coli , beta laktamantibiyotikleri , dirençKahraman Maraş’taki Kliniklere BaşvuranHastalardan İzole Edilen Escherichia coli’ninBeta-Laktam Grubu Antibiyotiklere KarşıDirenç GelişimiKahraman Maraş’taki Kliniklere BaşvuranHastalardan İzole Edilen Escherichia coli’ninBeta-Laktam Grubu Antibiyotiklere KarşıDirenç Gelişimi
229Güven ÖZDEMİR , Fethiye Ferda YILMAZ KÖZ ,Zeliha DEMİREL , N Ülkü KARABAYYAVAŞOĞLU , Meltem CONK DALAYMChlorella , uçucu bileşenler ,ekstre , antimikrobiyal aktiviteChlorella sp.’ nin Uçucu Yağı ve EkstrelerininAntimikrobiyal AktivitesiChlorella sp.’ nin Uçucu Yağı ve EkstrelerininAntimikrobiyal Aktivitesi
230Nihal DOĞRUÖZ , Zuhal ZEYBEK , AliKARAGÖZ , Ali ASLANMLiken , antibakteriyal etkiBazı Liken Türlerinin AntimikrobiyalAktiviteleriBazı Liken Türlerinin AntimikrobiyalAktiviteleri
231Elif LOĞOĞLU , Hülya ARSLAN , SercanMERCANMKitosan , biyolojik aktiviteBazı Kitosan Polimerlerinin BiyoaktiviteÇalışmalarıBazı Kitosan Polimerlerinin BiyoaktiviteÇalışmaları
232Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGER ,Görkem DÜLGERMAgrocybe dura , Sclerodermabovista , Lycoperdon perlatum antimikrobiyalaktiviteBazı Makrofungus Türlerinin AntimikrobiyalAktivitesinin BelirlenmesiBazı Makrofungus Türlerinin AntimikrobiyalAktivitesinin Belirlenmesi
233Filiz SAVAROĞLU , Cansu FİLİK İŞÇEN , SemraİLHANMantimikrobiyal aktivite ,karayosunuEskişehir Yöresinde Yetişen Bazı Karayosunu(Bryophyta) Türlerinin Antimikrobiyal AktiviteAçısından TaranmasıEskişehir Yöresinde Yetişen Bazı Karayosunu(Bryophyta) Türlerinin Antimikrobiyal AktiviteAçısından Taranması
234Ahmet UYSAL , Ziya Erdem KOÇ , AhmetCOŞKUN , Mustafa Onur ALADAĞ , NuriyeEKMEKÇİMAntimikrobiyal aktivite ,imidazol , fenilendiaminİmidazol Grubu İçeren Bazı FenilendiaminlerinAntimikrobiyal Etkilerinin Araştırılmasıİmidazol Grubu İçeren Bazı FenilendiaminlerinAntimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
235Mehtap AKIN , Hatice TANER SARAÇOĞLUMThymbra spicata , uçucu yağ ,antimikrobiyal aktivite , mikrodilüsyonThymbra spicata L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin AraştırılmasıThymbra spicata L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması
236Hatice TANER SARAÇOĞLU , Mehtap AKINMTeucrium polium , uçucu yağ ,antimikrobiyal aktivite , mikrodilüsyonTeucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin BelirlenmesiTeucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi
237Mehtap AKIN , Hatice TANER SARAÇOĞLUMağabeyes cilicica , uçucu yağ ,antimikrobiyal aktivite , mikrodilüsyonAbies cilicica Carr. Uçucu YağınınAntibakteriyal Etkisinin AraştırılmasıAbies cilicica Carr. Uçucu YağınınAntibakteriyal Etkisinin Araştırılması
238Ayten KİMİRAN ERDEM , Nazmiye ÖzlemŞANLI YÜRÜDÜ , Ayşın ÇOTUKMTekstil ürünleri , antibakteriyelaktivite , dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil)amonyum klorid , kuaternar organosilan ,Staphylococcus aureus , Escherichia coli , KlebsiellapneumoniaeDimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil)Amonyum Klorid Emdirilmiş KumaşlarınAntibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesiDimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil)Amonyum Klorid Emdirilmiş KumaşlarınAntibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesi
239Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ , AytenKİMİRAN ERDEM , Elif Özlem ARSLANAYDOĞDU , Zuhal ZEYBEK , Sevan GÜRÜNMLegionella pneumophila ,biyosit , isothiazolin , klor , dezenfeksiyonLegionella pneumophila Suşlarına Karşı FarklıBiyositlerin Aktivitesinin BelirlenmesiLegionella pneumophila Suşlarına Karşı FarklıBiyositlerin Aktivitesinin Belirlenmesi
240Mustafa Onur ALADAĞ , Yusuf DURAK , AhmetUYSALMÜriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole EdilenKlebsiella pneumoniae’ların Sefalosporin TürüAntibiyotiklere Duyarlılıkları ve PlazmidProfillerinin AraştırılmasıÜriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole EdilenKlebsiella pneumoniae’ların Sefalosporin TürüAntibiyotiklere Duyarlılıkları ve PlazmidProfillerinin Araştırılması
241Pınar KARACAKAYA , Gönül DÖNMEZMAtıksulardan Reaktif Boyaların GiderimindeSynechocystis sp. KullanımıAtıksulardan Reaktif Boyaların GiderimindeSynechocystis sp. Kullanımı
242Fatih MATYAR , Tamer AKKAN , BuseERASLANMEnterobacteriaceae ,antibiyotik , dirençlilik , sedimentDeniz Suyu ve Sedimentinden İzole EdilenEnterobacteriaceae Üyelerinin İdentifikasyonuve Antibiyotik Dirençliliklerinin AraştırılmasıDeniz Suyu ve Sedimentinden İzole EdilenEnterobacteriaceae Üyelerinin İdentifikasyonuve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması
243Fatih MATYAR , Osman GÜLNAZ , AyşenurKAYA , Tamer AKKAN , Buse ERASLANMGr(-) bakteri , karides ,antibiyotik , dirençlilikKarideslerden İzole Edilen Gr(-) BakteriSuşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu AntibiyotikDirençliliklerinin AraştırılmasıKarideslerden İzole Edilen Gr(-) BakteriSuşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu AntibiyotikDirençliliklerinin Araştırılması
244Chad W. SaltikovMArsenik , BakteriHow Bacteria Grow on Arsenic?How Bacteria Grow on Arsenic?
245Türkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea KaydıMKonya , Isparta , Licea , yeni kayıtlarTürkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea KaydıTürkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea Kaydı
246Hilal Acay , Abdunnasır YıldızMLignolitik enzim , Makrofungus , Submerged kültür , BasidiomycetesPamuk Sapı ve Peyniraltı Suyunun Yeni İzole Edilmiş BazıMakrofunguslarda Lignolitik Enzim Üretiminde DeğerlendirilmesiPamuk Sapı ve Peyniraltı Suyunun Yeni İzole Edilmiş BazıMakrofunguslarda Lignolitik Enzim Üretiminde Değerlendirilmesi
247Ahmet Afyon , Dursun Yağız , Aziz TürkoğluMAfyonkarahisar , Sinanpaşa , Yeni kayıt , MikofloraSinanpaşa (Afyonkarahisar) YöresininMakromantarları Üzerine Bir ÇalışmaSinanpaşa (Afyonkarahisar) YöresininMakromantarları Üzerine Bir Çalışma
248Büşra Akgül , Esra Maktav , Mustafa AteşMDimetiloktadesil (3-trimetoksilil) amonyum klorür , Antibakteriyal aktivite ,Antibakteriyel kumaşDimetiloktadesil (3-Trimetoksilil) Amonyum Klorür’ünKumaşlar Üzerindeki Antibakteriyel EtkinliğiDimetiloktadesil (3-Trimetoksilil) Amonyum Klorür’ünKumaşlar Üzerindeki Antibakteriyel Etkinliği
249Sena Akkuş , Nurşah OcakMDamacana pompası , pompa temizliği ,su kirliliği , slime faktörDamacana Pompalarında Gelişen Bakteriler veSlime Faktör Üretimlerinin AraştırılmasıKumaşlar Üzerindeki Antibakteriyel EtkinliğiDamacana Pompalarında Gelişen Bakteriler veSlime Faktör Üretimlerinin AraştırılmasıKumaşlar Üzerindeki Antibakteriyel Etkinliği
250Emine Sönmez , Ali Sevim , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMGryllotalpa gryllotalpa , Entomopatojenik fungus , Mikrobiyal mücadeleBöcek Orjinli Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu,Karakterizasyonu ve Virulanslarının BelirlenmesiBöcek Orjinli Entomopatojenik Fungusların İzolasyonu,Karakterizasyonu ve Virulanslarının Belirlenmesi
251Gülümser Acar Doğanlı , Nazime Mercan Doğan , Göksel Doğan , Eda EvgenMCr(VI) indirgemesi , Lysinibacillus , Pamukkale Termal Bölge , Organik asit ,Pamukkale Termal Bölgeden İzole Edilen Lysinibacillus fusiformis B26’nın Cr(VI) İndirgemesi ve Krom İndirgemesini Etkileyen Optimal Şartların BelirlenmesiPamukkale Termal Bölgeden İzole Edilen Lysinibacillus fusiformis B26’nın Cr(VI) İndirgemesi ve Krom İndirgemesini Etkileyen Optimal Şartların Belirlenmesi
252Seyhun Yurdugül , Sahra KırmusaoğluMUltrasonikasyon , hardal tohumu , elma suyu.Ultrasonikasyon ve Hardal Tohumu Kullanılarak Elma Suyunda Raf Ömrünün ArttırılmasıUltrasonikasyon ve Hardal Tohumu Kullanılarak Elma Suyunda Raf Ömrünün Arttırılması
253Aynur Fidanboylu , Burak Tüter , Aşkın AcayMİmmunoseperasyon , E. coli O157 , Et ve et ürünleriİmmunomanyetik Seperasyon YöntemiyleEt ve Et Ürünlerinde E.coli O157 Tespitiİmmunomanyetik Seperasyon YöntemiyleEt ve Et Ürünlerinde E.coli O157 Tespiti
254Taner Özyurt , İhsan YaşaMKanatlı eti , Salmonella , antibiyotik direnci.Kanatlı Etlerinden İzole Edilen Salmonella Türlerinin Prevalansının ve Antibiyotik Dirençliliğinin BelirlenmesiKanatlı Etlerinden İzole Edilen Salmonella Türlerinin Prevalansının ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi
255N. Funda Edremit , Serap Açıkgöz , Bülent BozdoğancMİncir mozaik virüsü , dot-blot hibridizasyonu , RT-PCR , RNA1 , RNA2 RNA3 ,RNA4RT-PCR ve Dot-blot Analiz Yöntemlerinin İncir Mozaik Virüsünün Tanısı İçin KullanılmasıRT-PCR ve Dot-blot Analiz Yöntemlerinin İncir Mozaik Virüsünün Tanısı İçin Kullanılması
256Adem Keskin , Hicran Akyol , Ahmet Bursalı , Şaban TekinMİnsan , Ixodidae , Kene , AmasyaMerzifon (Amasya) Yöresinde İnsanlarda Parazitlenen Kene (Acari: Ixodida) Türlerinin Sistematik Yönden İncelenmesi ve Rickettsia aeschlimannii Varlığının TespitiMerzifon (Amasya) Yöresinde İnsanlarda Parazitlenen Kene (Acari: Ixodida) Türlerinin Sistematik Yönden İncelenmesi ve Rickettsia aeschlimannii Varlığının Tespiti
257Yasemin Sertel , H. Halil Bıyık , Fevzi BardakçıMAspergillus flavus , Mikrosatellit , Genetik farklılık , A . niger , kuru incirAydın Yöresinde Yetiştirilen Kuru İncirlere Kontamine Aspergillus flavus ve A. niger Populasyonları Arasındaki Genetik Farklılıkların BelirlenmesiAydın Yöresinde Yetiştirilen Kuru İncirlere Kontamine Aspergillus flavus ve A. niger Populasyonları Arasındaki Genetik Farklılıkların Belirlenmesi
258Selma Kıraç , Yüksel Gezgin , Rengin EltemMkuru incir , okratoksin-A (OTA) , Aspergillus section Nigri , , küf florasıAspergillus section Nigri Türleri ve İncirlerde Okratoksin ÜretimiAspergillus section Nigri Türleri ve İncirlerde Okratoksin Üretimi
259Cem Özkan , Ayşenur Bahadır , Necla Özbulut , Zeki Yıldız , Mustafa Yamaç MBiyokütle , Suillus bovinus , Plackett-BurmanSuillus bovinus’un Büyümesi Üzerine Çevresel ve Besinsel Faktörlerin EtkisiSuillus bovinus’un Büyümesi Üzerine Çevresel ve Besinsel Faktörlerin Etkisi
260Hayrünisa Baş Sermenli , Mustafa IşıloğluMOmphalotus olearius (DC.) Singer , zehirlenme , mantarTürkiyede ilk Omphalotus olearius (Marasmiaceae, Basidiomycota) ZehirlenmesiTürkiyede ilk Omphalotus olearius (Marasmiaceae, Basidiomycota) Zehirlenmesi
261Fadime Özdemir Koçak , Kamil IşıkMGordonia , Nocardia , Kribbella , Nocardioides , 16S rRNA , rpoB , gyrBBazı Nocardioform İzolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB Gen Dizi Analizleri ile Moleküler SistematiğiBazı Nocardioform İzolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB Gen Dizi Analizleri ile Moleküler Sistematiği
262Esra Ersoy Ömeroğlu , İsmail KarabozMShewanella woodyi , biyolüminesens , PFGE , İzmir KörfeziPulsed-Field Jel Elektroforez Tekniği (PFGE) İle Biyolüminesen Shewanella woodyi Suşlarının Genomik Polimorfizminin BelirlenmesiPulsed-Field Jel Elektroforez Tekniği (PFGE) İle Biyolüminesen Shewanella woodyi Suşlarının Genomik Polimorfizminin Belirlenmesi
263Mehdi Rahnema , Fateme Mosavi , Nasrin HeidariehMProbiotic , Lactobacillus pentosus , Gastric Ulcers , healingThe Effect of Iranian Native Lactobacillus pentosus on Healing of Gastric Ulcers in Wistar Male RatThe Effect of Iranian Native Lactobacillus pentosus on Healing of Gastric Ulcers in Wistar Male Rat
264Filiz Özkana , Ali Sevim , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMSpodoptera littoralis , Bakteriyal flora , Mikrobiyal mücadele , Bacillus thuringiensisSpodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in Bakteriyal Mücadele Etmeninin AraştırılmasıSpodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması
265Meriç Demeli , Kazım Sezen , Zihni DemirbağMBacillus thuringiensis , depolar , biyolojik mücadeleTrabzon’daki Fındık ve Tahıl Depolarından Bacillus sp. İzolasyonu, Karakterizasyonu ve İnsektisidal Özelliklerinin AraştırılmasıTrabzon’daki Fındık ve Tahıl Depolarından Bacillus sp. İzolasyonu, Karakterizasyonu ve İnsektisidal Özelliklerinin Araştırılması
266Yeşim Aktürk Dizman , Zihni Demirbağ , Remziye NalçacıoğluMChilo iridescent virüs , ekzonükleaz , transkripsiyonel analiz , bakülovirüs ekspresyon vektör sistemiChilo iridescent Virüs’e Ait Ekzonükleaz Geninin TranskriptomikAnalizi ve Bakülovirüs Ekspresyon Vektör sisteminde İfadesiChilo iridescent Virüs’e Ait Ekzonükleaz Geninin TranskriptomikAnalizi ve Bakülovirüs Ekspresyon Vektör sisteminde İfadesi
267Panah Muradov , Mamed Veliyev , Gulnara Yagubova , Nazim BektashiMbasidiomycetes , bioactive substances , liquid chromatography.Basidiomycetes Producing Biologically Active SubstancesBasidiomycetes Producing Biologically Active Substances
268Hasan Akgül , Demet YılmazkayaMMicrofungus , Ascomycota , Betulaceae , TurkeyMicrofungi Diversity on Betulaceae in Uludağ ForestsMicrofungi Diversity on Betulaceae in Uludağ Forests
269Abdunnasır Yıldız , Hilal AcayMTerfezia boudieri Chatin , Yayılış , Güneydoğu AnadoluTerfezia boudieri Chatin’ninGüneydoğu Anadolu Bölgesindeki YayılışıTerfezia boudieri Chatin’ninGüneydoğu Anadolu Bölgesindeki Yayılışı
270Mustafa Işıloğlu , M. Halil Solak , Hakan Allı , Erbil KalmışMIsparta , Yeni kayıt , Makrofungus , Biyoçeşitlilik , Türkiye.Isparta Yöresi MakrofunguslarıIsparta Yöresi Makrofungusları
271Merve Dilmaç , Aydın , İsa KaramanMBiyokütle , Etanol , Mikroorganizma , Sakkarafikasyon , FermantasyonFarklı Ortamlardan İzole Edilen Mikroorganizmalar Kullanılarak Pinus sylvester, Carpinus betulus ve Populus canadensis Ağaçlarının Talaşlarından Etil Alkol ÜretimiFarklı Ortamlardan İzole Edilen Mikroorganizmalar Kullanılarak Pinus sylvester, Carpinus betulus ve Populus canadensis Ağaçlarının Talaşlarından Etil Alkol Üretimi
272Tuba Korkmaz , İnci ÖzdemirMBiofilm , spore , Geobacillus kaustophilus , thermophilic , polystyreneEffects of Environmental Stress Conditions on Biofilm Formation by Thermophilic Geobacillus kaustophilusEffects of Environmental Stress Conditions on Biofilm Formation by Thermophilic Geobacillus kaustophilus
273Ayşegül Yoltaş , Mustafa AteşMKütüphane , hava kaynaklı , mikrofungus , bakteri , izolasyonBir Kütüphanenin Bina İçi ve Bina Dışı Havasının ToplamMikrobiyal Kalitesinin ve Mikrofungal Florasının BelirlenmesiBir Kütüphanenin Bina İçi ve Bina Dışı Havasının ToplamMikrobiyal Kalitesinin ve Mikrofungal Florasının Belirlenmesi
274Özlem Gür , Murat Özdal , Neslihan Yüce , Ümit İncekara , Ömer Faruk AlgurMPoecilimon tauricola , çekirge , mikroflora , AntalyaPoecilimon tauricola’nın Sindirim Sistemi BakteriFlorası Üzerine Bir ÇalışmaPoecilimon tauricola’nın Sindirim Sistemi BakteriFlorası Üzerine Bir Çalışma
275Ergin Murat Altuner , Ilgaz Akata , Kerem CanlıMXylaria hypoxylon , screening , antimicrobial activity , disk diffusion methodIn vitro Antimicrobial Screening ofXylaria hypoxylon (Xylariaceae, Ascomycetes)In vitro Antimicrobial Screening ofXylaria hypoxylon (Xylariaceae, Ascomycetes)
276Birkan Açikgöz , İskender Karaltı , Melike Ersöz ,Zeynep Mine Coşkun , Gülşah Çobanoğlu , Cenk SesalMlichen , antimicrobial activity , MCF-7 , CladoniaScreening of Antimicrobial and Cytotoxic Effects of Two CladoniaSpecies (Cladoniaceae, lichenized Ascomycetes)Screening of Antimicrobial and Cytotoxic Effects of Two CladoniaSpecies (Cladoniaceae, lichenized Ascomycetes)
277Ergin Murat Altuner , Kerem CanlıMDidymodon rigidulus , screening , antimicrobial activity , disk diffusion methodAntimicrobial Screening of Didymodon rigidulus(Pottiaceae Musci), A Bryophyte SampleAntimicrobial Screening of Didymodon rigidulus(Pottiaceae Musci), A Bryophyte Sample
278Kenan Demirel , Nevaf Abay , Ali Keleş , Mustafa Emre Akçay , Abdullah KayaMUludere (Şırnak) , makrofunguslar , taksonomi , TürkiyeUludere (Şırnak) Yöresinde Yetişen MakrofunguslarÜzerinde Taksonomik Bir AraştırmaUludere (Şırnak) Yöresinde Yetişen MakrofunguslarÜzerinde Taksonomik Bir Araştırma
279Cem Vural , Güler Toprak , Handan Şapcı , Dilek Dabanlı , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Antioksidan , Echinops dumanii , Asteraceae , MIC.Echinops dumanii Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesiEchinops dumanii Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
280Cem Vural , Handan Şapcı , Güler Toprak , Dilek Dabanlı , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Antioksidan , Echinops antalyensis , Asteraceae , MICEchinops antalyensis (Asteraceae)Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan AktivitesiEchinops antalyensis (Asteraceae)Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi
281Çiğdem Yamaner , Nilgün Tan , İlknur Kösoğlu , Ramazan Konak , Anatoli DimoğluMElektro aktive su , Aspergillus flavus , penicillium expansum , inaktivasyonİncirden İzole Edilen Küfler Üzerine Elektro Aktive Suyun (EAS) Etkisiİncirden İzole Edilen Küfler Üzerine Elektro Aktive Suyun (EAS) Etkisi
282Mehrican Yaratanakul , Halil Güngör , Nurdan Alkan , Ö. Faruk Çolak , M. Halil SolakMCortinarius , yeni kayıt , makromantar , biyoçeşitlilik , TürkiyeMuğla İlinden Dört Yeni Cortinarius(Cortinariaceae, Basidiomycetes) Türü KaydıMuğla İlinden Dört Yeni Cortinarius(Cortinariaceae, Basidiomycetes) Türü Kaydı
283Ceren Yavuz , Ömer ErtürkMPropolis , Antimikrobiyal , GC – MSTürkiye’nin Bazı İllerinden Toplanan Propolis ÖrneklerininAntimikrobiyal Aktiviteleri ve Biyoaktif Bileşenlerinin TayiniTürkiye’nin Bazı İllerinden Toplanan Propolis ÖrneklerininAntimikrobiyal Aktiviteleri ve Biyoaktif Bileşenlerinin Tayini
284Fuat Yetişsin , Abdunnasır Yıldız , Abdurrahman Dündar , Tarık ÇiçekMLentinus edodes , Shiitake , Un , LEM , MGSFarklı Bitkisel Materyallerin Mantar MisellerininVejetatif Gelişmesi Üzerine EtkisiFarklı Bitkisel Materyallerin Mantar MisellerininVejetatif Gelişmesi Üzerine Etkisi
285Güven Uraz , Pınar Aytop , Ebru Yılmaz , Abbas ZomorrodiMTrichosporon , BiyofilmÇiğ Sütten İzole Edilen Trichosporon Türlerinde Biyofilm VarlığıÇiğ Sütten İzole Edilen Trichosporon Türlerinde Biyofilm Varlığı
286Güven Uraz , Pınar Aytop , Ebru Yılmaz , Mitra Esmaeili PardoulMÇiğ süt , biyofilm , Saccharomyces , RhodotorulaÇiğ Sütten İzole Edilen Saccharomyces veRhodotorula Türlerinde Biyofilm VarlığıÇiğ Sütten İzole Edilen Saccharomyces veRhodotorula Türlerinde Biyofilm Varlığı
287Güven Uraz , Pınar Aytop , Ehsan SoleimannezhadbariMçiğ süt , CryptococcusÇiğ Süt Örneklerinden İzole EdilenCryptococcus Türlerinde Biyofilm OluşumuÇiğ Süt Örneklerinden İzole EdilenCryptococcus Türlerinde Biyofilm Oluşumu
288Yusuf Uzun , Abdulhamit Yeşil , İsmail AcarMSiirt (Merkez) , makrofunguslar , taksonomi , Türkiye , yeni kayıtSiirt (Merkez) Yöresinde Yetişen MakrofunguslarÜzerinde Taksonomik Bir AraştırmaSiirt (Merkez) Yöresinde Yetişen MakrofunguslarÜzerinde Taksonomik Bir Araştırma
289Güler Ömeroğlu Boztepe , Kenan Demirel , Yusuf Uzun , İsmail Acar , M. Emre AkçayMLice (Diyarbakır) , makrofunguslar , taksonomi , Türkiye , yeni kayıtLice (Diyarbakır) Yöresi MakrofunguslarıLice (Diyarbakır) Yöresi Makrofungusları
290Cansu Vatansever , İrfan TüretgenMBiyofilm , P. aeruginosa , paraformaldehit , kristal viyole , mikropleytFarklı Stres Etkenlerine Maruz Bırakılan Pseudomonas aeruginosave Ölü Bakterilerin Yapışmasının İncelenmesiFarklı Stres Etkenlerine Maruz Bırakılan Pseudomonas aeruginosave Ölü Bakterilerin Yapışmasının İncelenmesi
291Ayşe Hümeyra Taşkın , Zeynep SümerMBrucella , Bruselloz , ELISA , süt ve süt ürünleriSivas ve Tokat İllerinde Tüketime Sunulan Açık Sütlerde veSüt Ürünlerinde Brucella AntikorlarınınELISA Yöntemiyle AraştırılmasıSivas ve Tokat İllerinde Tüketime Sunulan Açık Sütlerde veSüt Ürünlerinde Brucella AntikorlarınınELISA Yöntemiyle Araştırılması
292Perihan Tekerlek , Ömer Çopuroğlu , Recep Kara , Tülay Ezer , Tuba Artan OnatMDicranum scoparium , disk difüzyon , antimikrobiyal aktiviteDicranum scoparium Türünün Disk Difüzyon Yöntemi ileAntimikrobiyal Aktivitesinin BelirlenmesiDicranum scoparium Türünün Disk Difüzyon Yöntemi ileAntimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
293Tuğba Telcioğlu , Güler Toprak , Handan Şapcı , Dilek Dabanlı , Cem Vural , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Echinops microcephalus , Asteraceae , MİK , diskdifüzyon testiEchinops microcephalus Türünün AntimikrobiyalAktivitesinin İncelenmesiEchinops microcephalus Türünün AntimikrobiyalAktivitesinin İncelenmesi
294Burhan Şen , Melek Tikveşli , Suzan ÖktenMEdirne , hava kaynaklı funguslar , partiküler maddeEdirne İli Atmosferindeki, Partiküler Madde Miktarı ileMikrofungal Spor Konsantrasyonu Arasındaki İlişkininMevsimsel Olarak AraştırılmasıEdirne İli Atmosferindeki, Partiküler Madde Miktarı ileMikrofungal Spor Konsantrasyonu Arasındaki İlişkininMevsimsel Olarak Araştırılması
295Menderes Çenet , Sevil Toroğlu , Dilek Keskin , Fuat BozokMMelitopalinoloji , Polen analizi , Bal , Antimikrobiyal aktivite , MuğlaMuğla Piyasasında Satılan Bal Örneklerinin Polen Analizi veAntimikrobiyal AktiviteleriMuğla Piyasasında Satılan Bal Örneklerinin Polen Analizi veAntimikrobiyal Aktiviteleri
296Çisem Tutar , Ruken Uslu , Özgür Salam , Gizem Gökçen , Hakan KavurMSerolojik tanı , Aglütinasyon , Immunoflouresans , ELISA , WesternParazit Hastalıkların Tanısında Kullanılan Serolojik TestlerParazit Hastalıkların Tanısında Kullanılan Serolojik Testler
297Nurettin Şahin , Hediye Deniz KaradonMBiyoloji eğitimi , öğrenci görüşleri , mikroorganizmalar , hijyen eğitiİlköğretim Öğrencilerinin MikroorganizmalarHakkındaki Temel Bilgi ve Görüşleriİlköğretim Öğrencilerinin MikroorganizmalarHakkındaki Temel Bilgi ve Görüşleri
298Aslı Şahiner , Mustafa AteşMisteria monocytogenes , stres adaptasyonu , letal sıcaklık , subletal sıcaklık ,gıda güvenliğiListeria monocytogenes’in Sıcaklık Stres AdaptasyonununGıda Güvenliği Açısından ÖnemiListeria monocytogenes’in Sıcaklık Stres AdaptasyonununGıda Güvenliği Açısından Önemi
299Aslı Şahiner , Mustafa AteşMDeniz ürünleri , Vibrio parahaemolyticus , V.cholerae , V. vulnificus , Real-TimePCRPatojenik Vibrio Türlerinin Real-Time PCR ile SaptanmasıPatojenik Vibrio Türlerinin Real-Time PCR ile Saptanması
300Handan Şapcı , Güler Toprak , Dilek Dabanlı , Cem Vuralb , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Antioksidan , Achillae , Asteraceae , MIC , disk difüzyontestiAchillae sieheana Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan AktivitesiAchillae sieheana Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi
301Berşan Ertuğrul , Ahmet Asan , Burhan ŞenMEdirne , yüzme havuzu suyu , total bakteri , koliform bakteri , gram negatifbakteriEdirne İlindeki Üç Farklı Yüzme Havuzunun SularındakiTotal Bakteri, Koliform ve Koliform OlmayanGram Negatif Bakterilerin Kantitatif AnaliziEdirne İlindeki Üç Farklı Yüzme Havuzunun SularındakiTotal Bakteri, Koliform ve Koliform OlmayanGram Negatif Bakterilerin Kantitatif Analizi
302Şükran Yağcı , Seda Takmaz , Fahriye Ekşi , Seval Kul , İclal BalcıMGiardia intestinalis , direkt mikroskobi , ELISA , DFADışkı Örneklerinde Giardia intestinalis’in Araştırılmasında DirektMikroskobi, ELISA (Enzyme - Linked Immonosorbent Assay)Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıDışkı Örneklerinde Giardia intestinalis’in Araştırılmasında DirektMikroskobi, ELISA (Enzyme - Linked Immonosorbent Assay)Yöntemlerinin Karşılaştırılması
303M. Halil Solak , Hakan Allı , Mustafa Işıloğlu , Fatih KalyoncuMHatay , yeni kayıt , makromantar , biyoçeşitlilik , TürkiyeHatay Yöresi MakrofunguslarıHatay Yöresi Makrofungusları
304İbrahim Türkekul , Evrim MersinMAvdan , Makromantar , BoluBolu (Avdan) Yöresi Makromantar FlorasıBolu (Avdan) Yöresi Makromantar Florası
305Güven Uraz , Pınar Aytop , Elif OrhanMSlime faktör , CandidaSütten İzole Edilen Candida’larda Slime Faktör ÜretimiSütten İzole Edilen Candida’larda Slime Faktör Üretimi
306Güven Uraz , Pınar Aytop , Sevilay YapıcıMBiyofilm , CandidaÇiğ Sütlerde Bulunan Candida Türlerinde Biyofilm VarlığıÇiğ Sütlerde Bulunan Candida Türlerinde Biyofilm Varlığı
307Tuncay Söylemez , Mehmet Burçin Mutlu MKök mikroflorası , Saxifraga sp. , DGGE ,Yüksek Rakımlı Endemik Bitkide Kök Mikroflorasının DenatüreEdici Gradiyent Jel Elektroforezi (DGGE) ile BelirlenmesiYüksek Rakımlı Endemik Bitkide Kök Mikroflorasının DenatüreEdici Gradiyent Jel Elektroforezi (DGGE) ile Belirlenmesi
308Gülcan Şahal , Işıl Seyis BilkayMStaphylococcus epidermidis , Biyofilm Oluşumu , Antibiyofilm StratejileriKlinik Staphylococcus epidermidis SuşlarındaBiyofilm Oluşumunun AraştırılmasıKlinik Staphylococcus epidermidis SuşlarındaBiyofilm Oluşumunun Araştırılması
309Erhan Sakartepe , Alev Haliki Uztan , Özlem Abacı , Ayşegül YoltaşMyenidoğan , hastane iç hava kalitesi , mikrofungus , bakteriBir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Bakteriyel veMikrofungal İç Hava Kalitesinin BelirlenmesiBir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Bakteriyel veMikrofungal İç Hava Kalitesinin Belirlenmesi
310Onuralp Seferoğlu , Zeynep KolorenMGiardia , LAMP , Melet IrmağıOrdu İli Melet Irmağı’ndan Alınan Su ÖrneklerindeGiardia intestinalis’in İlmiğe Dayalı İzotermal Amplifikasyon(LAMP) Yöntemiyle Tespit EdilmesiOrdu İli Melet Irmağı’ndan Alınan Su ÖrneklerindeGiardia intestinalis’in İlmiğe Dayalı İzotermal Amplifikasyon(LAMP) Yöntemiyle Tespit Edilmesi
311Ali Sevim , İsmail Demir , Emine Sönmez , Seda Kocaçevik , Zihni DemirbağMCorythucha ciliata , Beauveria bassiana , virülans , mikrobiyal mücadeleCorythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae)’ya karşı çeşitlientomopatojenik fungusların etkinliklerinin belirlenmesiCorythucha ciliata (Hemiptera: Tingidae)’ya karşı çeşitlientomopatojenik fungusların etkinliklerinin belirlenmesi
312Elif Sevim , Şeyma Şensoy Karaoğlu , Nazan Kıllı , Mehmet IşıkMBacillus , antibiyotik dienci , ağır metal profili , direnç plazmitleriTopraktan İzole Edilen Bacillus İzolatlarının İdentifikasyonu, AğırMetal ve Antibiyotik Dirençlerinin TespitiTopraktan İzole Edilen Bacillus İzolatlarının İdentifikasyonu, AğırMetal ve Antibiyotik Dirençlerinin Tespiti
313Selma Sezen , Medine Güllüce , Özlem BarışMKontaminasyon , Bakteri , FAMEsBiyoloji Laboratuvar Çözeltilerinde Kontaminant Bakterilerinİzolasyonu ve KarakterizasyonuBiyoloji Laboratuvar Çözeltilerinde Kontaminant Bakterilerinİzolasyonu ve Karakterizasyonu
314Zerrin Cantürk , Erçin Kocabıyık , Emine Sıralı , Özden Özgök , Semra İlhanMTuz Gölü , Çamaltı Tuzlası , DPPH , toplam fenol , toplam flavanoidTuzlu Ortamlardan İzole EdilenFungusların Antioksidant ÖzellikleriTuzlu Ortamlardan İzole EdilenFungusların Antioksidant Özellikleri
315Zerrin Cantürk , Erçin Kocabıyık , Emine Sıralı , Özden Özgök , Semra İlhanMTuz gölü , Çamaltı Tuzlası , A549 , MCF–7 , CaCo–2 , antikanserojenik aktiviteTuzlu Ortamlardan İzole Edilen FunguslarınAntikanserojenik EtkileriTuzlu Ortamlardan İzole Edilen FunguslarınAntikanserojenik Etkileri
316Aslı Özkızılcık , Burcu Çerçi , Mustafa AteşMTatlı , kriter , E. coli , şambali , hijyenSokakta Satılan Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesinin BelirlenmesiSokakta Satılan Tatlıların Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi
317Okan Kadir Nohut , İbrahim Özkoç , Cem Tolga GürkanlıMHymenocarpus circinnatus , Argyrolobium biebersteinii , Lotus angustissimus ,Rhizobium , filogeni , 16S rDNA , recA , nodA , nifHBazı Yabani Baklagil Türlerinden Rhizobial Bakterilerin İzolasyonuve Genetik Çeşitliliğinin BelirlenmesiBazı Yabani Baklagil Türlerinden Rhizobial Bakterilerin İzolasyonuve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
318Adem Keskin , Mine Öztop , Ahmet Bursalı , Şaban TekinMAlmus , Artova , İnsan , Ixodidae , KeneAlmus ve Artova (Tokat) Yöresinde İnsanlar Üzerinde ParazitlenenKene (Acari: Ixodidae) Türlerinin Sistematik Yönden İncelenmesiAlmus ve Artova (Tokat) Yöresinde İnsanlar Üzerinde ParazitlenenKene (Acari: Ixodidae) Türlerinin Sistematik Yönden İncelenmesi
319Figen Özyıldız , Senem Karagönlü , Güldemet Başal Bayraktar , Ataç Uzel , Oğuz BayraktarMLavanta yağı , Mikrokapsülleme , Kompleks Koaservayon , Fonksiyonel kumaşOzonlanmış Acı Biber Çekirdeği Yağı ve Lavanta YağındanKompleks Koaservasyon ile Mikrokapsül Üretimi veFonksiyonel Kumaş Elde EdilmesiOzonlanmış Acı Biber Çekirdeği Yağı ve Lavanta YağındanKompleks Koaservasyon ile Mikrokapsül Üretimi veFonksiyonel Kumaş Elde Edilmesi
320Aysun Sağlam , Hatice Korkmaz , Deniz Tanrısever , Berna Kuzu , Burhan Arıkan , Sadık Dinçer ,Sara Yasemin , Nefise Ünlüer , Armin KazazMStaphylococcus aureus , enterotoksin , dondurma , TEMPO , VIDASAdana’da Satışa Sunulan Dondurmalarda StafilokokalEnterotoksinlerinin Varlığının SaptanmasıAdana’da Satışa Sunulan Dondurmalarda StafilokokalEnterotoksinlerinin Varlığının Saptanması
321Hatice Öğütcü , Nurdan Kurnaz , Esra Bozkır , Nurşen SarıMCr(II) , manyetik polimer , antimikrobiyalMikroküre Yapısında Bulunan Cr(III) İyonu Takılı ManyetikPolimerlerin Antimikrobiyal ÖzellikleriMikroküre Yapısında Bulunan Cr(III) İyonu Takılı ManyetikPolimerlerin Antimikrobiyal Özellikleri
322Serkan Örtücü , Mehmet Nuri Aydoğan , Neslihan Yüce , Murat Özdal , Ömer Faruk AlgurMKitinaz aktivitesi , Aspergillus sp. , bromocresol purple , koloidal kitinBazı Aspergillus Türlerinin Kitinaz AktivitelerininBelirlenmesinde pH İndikatörü Bromocresol Purple BoyasınınKullanımı Üzerine Bir ÇalışmaBazı Aspergillus Türlerinin Kitinaz AktivitelerininBelirlenmesinde pH İndikatörü Bromocresol Purple BoyasınınKullanımı Üzerine Bir Çalışma
323Duygu Özcan , Hüseyin KahramanMPseudomonas aeruginosa , Vitreoscilla Hemoglobini , Bakteriyel hareketlerVitreoscilla Hemoglobin Geni Taşıyan RekombinantPseudomonas aeruginosa’da Bakteriyel HareketVitreoscilla Hemoglobin Geni Taşıyan RekombinantPseudomonas aeruginosa’da Bakteriyel Hareket
324Fatma Özdemir , Seza Arslan , Ayla EyiMBacillus spp. , antimicrobial resistance , lipase , proteinasePrevalence of Bacillus spp. in Homemade White Cheese:Antimicrobial Resistance, Proteinase and Lipase ActivityPrevalence of Bacillus spp. in Homemade White Cheese:Antimicrobial Resistance, Proteinase and Lipase Activity
325Fatma Özdemir , Ayla Eyi , Seza ArslanMStaphylococcus aureus , fish , ground beef , antimicrobial susceptibilityIncidence and Antimicrobial Resistance of Staphylococcus aureus inFish and Ground BeefIncidence and Antimicrobial Resistance of Staphylococcus aureus inFish and Ground Beef
326Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Talha Gençbay , Tuğba Keskin , Kamil IşıkMTopraktan Nadir Aktinomisetlerin Selektif İzolasyonundaSükroz-Gradient Santrifügasyon Yönteminin UygulanmasıTopraktan Nadir Aktinomisetlerin Selektif İzolasyonundaSükroz-Gradient Santrifügasyon Yönteminin Uygulanması
327Fethiye Çöven , Belgin Aşıklar , Nejdet Çöven , Ayşe NalbantsoyMSalmonella Enteritidis , slide agglutination test , polyclonal antibodies , poultryScreening Field Strains of Salmonella Isolated from Aegean Regionagainst Salmonella Enteritidis Specific O and H AntiserumScreening Field Strains of Salmonella Isolated from Aegean Regionagainst Salmonella Enteritidis Specific O and H Antiserum
328İjlal Ocak , Muhsin Konuk , Ersin KıvrakMMyxomycetes , flora , Diacheopsis , Türkiye , yeni kayıtTürkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Cins ve Tür KayıtlarıTürkiye Myxomycetes Florası İçin Yeni Cins ve Tür Kayıtları
329Duygu Odabaş , Ömer ErtürkMBacillus , insektisidal aktivite , antimikrobiyal aktivite , OrduOrdu İli ve İlçelerinden Toplanan Toprak Numunelerinden Bacillussp. Suşlarının İzolasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin BelirlenmesiOrdu İli ve İlçelerinden Toplanan Toprak Numunelerinden Bacillussp. Suşlarının İzolasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi
330Seral Ormancı , Nihal YücelMAeromonas , biyofilm , mikroplate yöntemiHayvansal ve Çevresel Kaynaklardan İzole edilen HareketliAeromonas Türlerinde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesiHayvansal ve Çevresel Kaynaklardan İzole edilen HareketliAeromonas Türlerinde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesi
331Abdurrahman U. Tamer , Mustafa Oskay , Cem AzeriMBacillus sp. , ksilanaz , selülaz , termostabil , tarımsal atıkBacillus sp. Üyelerinin Ksilanaz ve Selülaz AktivitelerininAraştırılması: Enzim Üretimi, Optimizasyonu ve BazıParametrelerinin BelirlenmesiBacillus sp. Üyelerinin Ksilanaz ve Selülaz AktivitelerininAraştırılması: Enzim Üretimi, Optimizasyonu ve BazıParametrelerinin Belirlenmesi
332Mustafa Oskay , Abdurrahman U. TamerMAktinomisetler , endüstriyel atık , kâğıt beyazlatma , ksilanaz üretimiBazı Aktinomisetlerin Standart ve Endüstriyel Atık BazlıBesiyerlerindeki Ksilanaz Aktivitelerinin AraştırılmasıBazı Aktinomisetlerin Standart ve Endüstriyel Atık BazlıBesiyerlerindeki Ksilanaz Aktivitelerinin Araştırılması
333M. Emin Limoncu , İ. Cüneyt Balcıoğlu , Seray Özensoy Töz , Samiye Rastgeldi , Hakan Kavur ,Mehmet Karakuş , Aslı Tetik Vardarlı , Özge Ermiş Yusuf ÖzbelMLeishmaniasis , kutanöz , vektör , Kum sineği , gerçek zamanlı PCRMersin İlinde ve İlçelerinde Endemik Olarak Görülen KutanözLeishmaniasisin Vektörü Olan Kum Sineği Türlerinin BelirlenmesiMersin İlinde ve İlçelerinde Endemik Olarak Görülen KutanözLeishmaniasisin Vektörü Olan Kum Sineği Türlerinin Belirlenmesi
334Fatih Matyar , Osman Gülnaz , Şuayip Kama , Hojat Gholami , Mehmet SoysalMSeyhan Nehri , Antibiyotik , Ağır Metal Dirençliliği , Çoklu AntibiyotikDirençliliği , Gram NegatifSeyhan Baraj Gölü ve Nehrinden İzole EdilenGram Negatif Bakterilerinin Antibiyotik veAğır Metal Dirençlilik Profillerinin ÇıkarılmasıSeyhan Baraj Gölü ve Nehrinden İzole EdilenGram Negatif Bakterilerinin Antibiyotik veAğır Metal Dirençlilik Profillerinin Çıkarılması
335Emre Memo , Füsun Bahriye UçarMStaphylococcus aureus , İzmir , gıda endüstrisi , antibiyotik direnciİzmir İlindeki Endüstriyel Gıda FabrikalarındaÇalışan İşçilerin Burun Kültürlerinden Staphylococcus aureusİzolasyonu ve Antibiyogramlarıİzmir İlindeki Endüstriyel Gıda FabrikalarındaÇalışan İşçilerin Burun Kültürlerinden Staphylococcus aureusİzolasyonu ve Antibiyogramları
336Nazime Mercan Doğan , Göksel Doğan , Aydın Bayraktar , Kübra KaynarcaMBacillus sp; Cr (VI) Reduction; Organic acid; Exopolysaccarides (EPS)Cromium Reduction and Exopolysaccaride (EPS) Production byThermophilic Bacillus Strains(Bacillus stearothermophilus ve B. licheniformis)Cromium Reduction and Exopolysaccaride (EPS) Production byThermophilic Bacillus Strains(Bacillus stearothermophilus ve B. licheniformis)
337Şeyma Nur Modanlıoğlu , Tülin Aşkun , Mehmet Yavuz PaksoyMInula peacockiana , antifungal , antibakteriyel , petrol eteri , aseton , metanolInula peacockiana Türünün Farklı Ekstrelerinin AntimikrobiyalAktivitesi ve HPLC AnaliziInula peacockiana Türünün Farklı Ekstrelerinin AntimikrobiyalAktivitesi ve HPLC Analizi
338Lida Mohammad Gholizad , Zihni DemirbağMLobesia botrana , biyolojik kontrol , entomopatojenik bakteri , SerratiamarcescensLobesia botrana (bağ salkım güvesi, Lep.: Tortricidae)’danBakteri İzolasyonu, Karakterizasyonu veZararlı Üzerindeki İnsektisidal EtkileriLobesia botrana (bağ salkım güvesi, Lep.: Tortricidae)’danBakteri İzolasyonu, Karakterizasyonu veZararlı Üzerindeki İnsektisidal Etkileri
339Sevil Toroğlu , Dilek Keskin , Cem Vural , Metin Kertmen , Menderes ÇenetMEchinops viscosus DC. subsp. bithynicus (Boiss) Rech. , Echinopsmicrocephalus Sm. , antimikrobiyal aktivite , yaprak , çiçekTürkiye’den Toplanan Echinops viscosus subsp. bithynicus veEchinops microcephalus Bitkilerinin Antimikrobiyal AktiviteleriTürkiye’den Toplanan Echinops viscosus subsp. bithynicus veEchinops microcephalus Bitkilerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri
340Esin Mülkpınar , Alper Karagöz , Mehmet Özaslan , İbrahim Halil Kılıç , Serdar Türkmen ,Mustafa Çetin , I.Didem Karagöz , Mehmet Erdem , Yasemin Zer , Müge PeltekMKalp krizi , Enfeksiyon , Seropozitiflik , GaziantepKalp Krizi Geçiren Hastalarda Chlamydia pneumoniae(CP),Helicobacter pylori(HP), Cytomegalovirüs(CMV)Seropozitifliğinin AraştırılmasıKalp Krizi Geçiren Hastalarda Chlamydia pneumoniae(CP),Helicobacter pylori(HP), Cytomegalovirüs(CMV)Seropozitifliğinin Araştırılması
341Esin Kıray , Fügen Yarkın , Fatih KöksalMRotavirus , gastroenterit , RT-PCR , moleküler epidemiyolojiÇukurova Bölgesinde Akut Gastroenteritli Çocuklarda RotaviruslarınRT-PCR Yöntemi ile Moleküler KarekterizasyonuÇukurova Bölgesinde Akut Gastroenteritli Çocuklarda RotaviruslarınRT-PCR Yöntemi ile Moleküler Karekterizasyonu
342Bükay Yenice Gürsu , Y. Erçin Kocabıyık , Semra İlhanMAlkol Dehidrogenaz , Enzim Aktivitesi , Fungi , Halotolerant , Halofilik , TuzGölüTuz Gölü’nden İzole Edilen FunguslardaAlkol Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi TaranmasıTuz Gölü’nden İzole Edilen FunguslardaAlkol Dehidrogenaz Enzim Aktivitesi Taranması
343Seda Kocaçevik , Ali Sevim , Mahmut Eroğlu , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMPicea orientalis , Dendroctonus micans , mikrobiyal mücadele , entomopatojenikfunguslarDendroctonus micans (Kugel.) (Coleoptera: Scolytidae)’tanİzole Beauveria bassiana’nın Zararlı ÜzerindekiEtkisi ve Horizantal YayılımıDendroctonus micans (Kugel.) (Coleoptera: Scolytidae)’tanİzole Beauveria bassiana’nın Zararlı ÜzerindekiEtkisi ve Horizantal Yayılımı
344Ali Koçyiğit , Aslı Kaçar , Aslı Özkızılcık , Burcu Çerçi , M. Barış Pazarbaşı , İsmail KarabozMKaradeniz , Marmara Denizi , Ege Denizi , Akdeniz , bakteri , ağır metaldirençliliği , antibiyotik dirençliliğiAntibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren BakterilerinTürkiye Denizel Ortamlarındaki DağılımıAntibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren BakterilerinTürkiye Denizel Ortamlarındaki Dağılımı
345Ahmet Katı , Hatice Katı , Serpil Uğraş , Hüseyin Yılmaz , İkbal Agah İnceMFındık , Xylosandrus germanus , Xyleborinus saxesenii , 16S rRNAFındık Zararlısı Böceklerden İzole EdilenBakterilerin Moleküler Olarak TanımlanmasıFındık Zararlısı Böceklerden İzole EdilenBakterilerin Moleküler Olarak Tanımlanması
346M. Burcu Kavukoğlu , Sumru ÇıtakMStaphylococcus , beta laktamaz , antibiyotik dirençliliği , süt , süt ürünleriAnkara’da Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinden İzole EdilenStaphylococcus Türlerinin Beta Laktamaz Üretimi ve AntibiyotikDirençlerinin AraştırılmasıAnkara’da Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinden İzole EdilenStaphylococcus Türlerinin Beta Laktamaz Üretimi ve AntibiyotikDirençlerinin Araştırılması
347N. Banu Demir , Yağmur Köse , Hakan KavurMMetasiklogenez , Leishmania , Trypanosoma , eklembacaklılar , bağırsak epiteliLeishmania ve Trypanosoma Türlerinde Metasiklogenez OlayıLeishmania ve Trypanosoma Türlerinde Metasiklogenez Olayı
348Abdullah Kaya , Kenan Demirel , Yusuf UzunMBiyoçeşitlilik , makromantar , mikota , AdıyamanÇelikhan (Adıyaman) Yöresinde Belirlenen MakromantarlarÇelikhan (Adıyaman) Yöresinde Belirlenen Makromantarlar
349Fikret Kayış , Sadık DinçerMBakteri , çoklu antibiyotik direnci , tarım yapılma sıklığıTarım Yapılma Sıklığı ile Toprak Bakterileri ArasındakiÇoklu Antibiyotik Direnç İlişkisiTarım Yapılma Sıklığı ile Toprak Bakterileri ArasındakiÇoklu Antibiyotik Direnç İlişkisi
350Sevil Toroğlu , Hatice Avan , Dilek KeskinMP.aeruginosa , Antibiyotik direnci , Beta laktamaz aktivitesiKahramanmaraş’ta Farklı Hastanelerden Klinik Örneklerden İzoleEdilen Pseudomonas aeruginosa’ların Antimikrobiyal Direnci veBeta Laktamaz ÜretimiKahramanmaraş’ta Farklı Hastanelerden Klinik Örneklerden İzoleEdilen Pseudomonas aeruginosa’ların Antimikrobiyal Direnci veBeta Laktamaz Üretimi
351Sumru Çıtak , Zehra KarabıyıkMEnterococcus , antibiyotik dirençliliği , fermente etFermente Et Örneklerinden İzole Edilen Enterococcus TürlerininAntibiyotik Dirençliliğinin AraştırılmasıFermente Et Örneklerinden İzole Edilen Enterococcus TürlerininAntibiyotik Dirençliliğinin Araştırılması
352İjlal Ocak , Elif Korcan , Seval SarıoğluMMyxomycetes , flora , Türkiye , yeni kayEskişehir Kırka Ormanı Myxomyceteleri: Liceales TakımıEskişehir Kırka Ormanı Myxomyceteleri: Liceales Takımı
353Hande Kahya , Suzan Ökten , Ahmet AsanMHande Kahya , Suzan Ökten , Ahmet AsanEl Kurutma Cihazları’nın Verdiği Havada Bulunan MikrofunguslarEl Kurutma Cihazları’nın Verdiği Havada Bulunan Mikrofunguslar
354Sumru Çıtak , Zehra KarabıyıkMEnterococcus , proteolitik , lipolitik , fermente etFermente Et Örneklerinde İzole Edilen Enterococcus TürlerininProteolitik ve Lipolitik Enzim Aktivitesinin AraştırılmasıFermente Et Örneklerinde İzole Edilen Enterococcus TürlerininProteolitik ve Lipolitik Enzim Aktivitesinin Araştırılması
355Ebru Karadaş , Güler Toprak , Handan Şapcı , Dilek Dabanlı , Cem Vural , Servet ÖzcanMntimikrobiyal aktivite , Echinops onopordum , Asteraceae , MİK , diskdifüzyon testiEchinops onopordum Türünün AntimikrobiyalAktivitesinin İncelenmesiEchinops onopordum Türünün AntimikrobiyalAktivitesinin İncelenmesi
356Şengül Alpay Karaoğlu , Hacer Taşkıran , Zuhal Kalyoncu , Kadriye InanMRize , Siyah çay , Maya , Candida , CryptococcusRize’de Çay İşleme Aşamalarından İzole EdilenMaya Mantarlarının TanımlanmasıRize’de Çay İşleme Aşamalarından İzole EdilenMaya Mantarlarının Tanımlanması
357Duygu KadaifçilerMbiyoaerosol , halk sağlığı , epifloresan mikroskobi , fluoresan in situ hibridizasyon ,İstanbul.İstanbul İli Soğutma Kulesi Örneklerindeki Mikrofungus VarlığınınKültür ve FISH Yöntemleriyle Araştırılmasıİstanbul İli Soğutma Kulesi Örneklerindeki Mikrofungus VarlığınınKültür ve FISH Yöntemleriyle Araştırılması
358Ş. Orçun Kalkan , Semiha Çetinel Aksoy , Dilek Altuntaş , Ataç UzelMSünger , izolasyon , ITS PCR , Denizel FungusBazı Denizel Kökenli Fungus İzolatlarınınITS DNA Dizi Analizi İle TanılanmasıBazı Denizel Kökenli Fungus İzolatlarınınITS DNA Dizi Analizi İle Tanılanması
359Şuayip Kama , Osman Gülnaz , Fatih Matyar , Hojat Gholami , Sadık Dinçer , Ayşegül Özbilen ,Harun Çakıcı , İbrahim KurtçuMHalka Açık Parklar , Antibiyotik Dirençliliği , Mikrobiyolojik KirlilikHalka Açık Parklarda Bulunan Araç ve Gereçler Üzerindenİzole Edilen Gram (-) Bakterilerin Antibiyotik DirençlilikDüzeylerinin BelirlenmesiHalka Açık Parklarda Bulunan Araç ve Gereçler Üzerindenİzole Edilen Gram (-) Bakterilerin Antibiyotik DirençlilikDüzeylerinin Belirlenmesi
360Gülgün Kanber , Kıymet Güven , Beytullah Kenar , Erdoğan ÇakırMMastitis; S.aureus; RibotypingSığırlarda Mastitis Etmeni Staphylococcus aureusSuşlarının RibotiplendirilmesiSığırlarda Mastitis Etmeni Staphylococcus aureusSuşlarının Ribotiplendirilmesi
361Leman Elif Bülbül , Ayşe Aydan Kara , İlhami Gülçin , Ebru MeteMİn vitro çalışmalar , Uçucu yağ , Antimikrobiyal aktivite , Antioksidan aktiviteErzurum ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininUçucu Yağlarının Bileşenleri, Antimikrobiyal ve AntioksidanAktivitelerinin BelirlenmesiErzurum ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininUçucu Yağlarının Bileşenleri, Antimikrobiyal ve AntioksidanAktivitelerinin Belirlenmesi
362Leman Elif Bülbül , Ayşe Aydan KaraMİn-vitro Calısmalar , Bitki Ekstraktı , Antimikrobiyal Aktivite ,AntioksidanAktiviteTürkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininAntimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesiTürkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininAntimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
363Nurcihan HacıoğluMPeynir , Mikrobiyolojik Kalite , Antibiyotik Direnç ProfiliEzine Peynirinin Mikrobiyal Kalitesi ve Izole EdilenBakterilerin Antibiyotik Direnç ProfilleriEzine Peynirinin Mikrobiyal Kalitesi ve Izole EdilenBakterilerin Antibiyotik Direnç Profilleri
364Hatice Nur Halipçi , Metin DığrakMMakrofungus , Ekstrakt , Antimikrobiyal aktiviteBazı Makro Mantar EkstraktlarınınAntimikrobiyal Aktivitelerinin BelirlenmesiBazı Makro Mantar EkstraktlarınınAntimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
365Zahra Hojjati , Elhameh Nikkhah , Parham Taslimi , Tugba Bal , Ceyda BozogluMAntimicrobial , Antioxidant , Medicinal plants , Disc diffusion , MBCAntioxidant and Antibacterial Activities ofSome Medicinal Plants in IranAntioxidant and Antibacterial Activities ofSome Medicinal Plants in Iran
366Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzMGeobacillus , 16s rRNA , HVHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler SistematiğiHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
367Tuğba Keskin , Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkMNocardia , Dietzia , Mikolik Asit , 16S rDNAMikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietziaİzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi veAntimikrobiyal AktiviteleriMikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietziaİzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi veAntimikrobiyal Aktiviteleri
368Şanlı Kabaktepe , Zeliha BahçecioğluMFlora , Mikrofungus , Taksonomi , TürkiyeTürkiye’de Bulunan Phyllosticta(Botryosphaeriaceae, Ascomycetes) Türlerinin Kontrol ListesiTürkiye’de Bulunan Phyllosticta(Botryosphaeriaceae, Ascomycetes) Türlerinin Kontrol Listesi
369Talha Gençbay , Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkMMicromonospora , Kribella , Actinomadura , Microbacterium ,16S rDNADoğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomisetİzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile MolekülerTiplendirilmeleriDoğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomisetİzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile MolekülerTiplendirilmeleri
370Hojjat Gholami , Osman Gülnaz , Fatih Matyar , Ayşegül Özbilen ,Harun Çakıcı , Şuayip Kama , Duran Levent YazbaharMŞifalı Bitkiler , Antimikrobiyal Aktivite , Bitki Uçucu YağlarıBitkisel Kaynaklı Soğukpres ve Su Buharı Destilasyonu ile ÇıkarılanYağların Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin BelirlenmesiBitkisel Kaynaklı Soğukpres ve Su Buharı Destilasyonu ile ÇıkarılanYağların Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi
371Esra Gökçe Gündüzer , Özer Öner , Sema Yiyit , Doğan , Belma AslımMLaktobasil , peynir , API , 16S rRNAGeleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Peynirlerden İzole EdilenLaktobasillerin Tanımlanmasında Moleküler ve BiyokimyasalYöntemlerin KarşılaştırılmasıGeleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Peynirlerden İzole EdilenLaktobasillerin Tanımlanmasında Moleküler ve BiyokimyasalYöntemlerin Karşılaştırılması
372Halil Güngör , Mustafa Işıloğlu , Fatih Coşkun , Emre SevindikMMoleküler sistematik , ITS , EF1-α , GyromitraGyromitra (Discinaceae, Ascomycetes) Cinsi Üzerinde Klasik veMoleküler Sistematik ÇalışmalarGyromitra (Discinaceae, Ascomycetes) Cinsi Üzerinde Klasik veMoleküler Sistematik Çalışmalar
373Halil Güngör , Mustafa Işıloğlu , Fatih Coşkun , Mehrican YaratanakulMGyromitra , Yeni kayıt , MuğlaMuğla İlinden Üç Yeni Gyromitra(Discinaceae, Ascomycetes) Takson KaydıMuğla İlinden Üç Yeni Gyromitra(Discinaceae, Ascomycetes) Takson Kaydı
374Nurcihan Hacıoğlu , Çiğdem Gül , İbrahim Uysal , Dilşah Özdamar , Didem ErdoğanMKurbağa , Sürüngen , Mikrobiyolojik parametre , Kavak Deltası , PatojenKavak Deltasında (Saroz Körfezi) Dağılış Gösteren Bazı SuculKurbağa ve Sürüngen Türlerinin Mikrobiyal FlorasıKavak Deltasında (Saroz Körfezi) Dağılış Gösteren Bazı SuculKurbağa ve Sürüngen Türlerinin Mikrobiyal Florası
375Esra Ersoy Ömeroğlu , İsmail KarabozMAliivibrio fischeri , Aliivibrio logei , biyolüminesens , biyofilm , İzmir KörfeziBiyolüminesen Aliivibrio fischeri ve Aliivibrio logei Suşlarınınİdentifikasyonu ve Farklı Ortam ve İnkübasyon KoşullarındaBiyofilm Oluşturma Kapasitelerinin BelirlenmesiBiyolüminesen Aliivibrio fischeri ve Aliivibrio logei Suşlarınınİdentifikasyonu ve Farklı Ortam ve İnkübasyon KoşullarındaBiyofilm Oluşturma Kapasitelerinin Belirlenmesi
376Metin Ertaş , İdris Kaval , Cemil Sadullahoğlu , Kerem Özdemir ,Erdal Öğün , Lütfi Behçet , Ertuğrul OrhanMTıbbi Bitkiler , Antimikrobiyal Aktivite , Mikroorganizma , Hakkari , VanDoğu Anadolu Bölgesinde (Van-Hakkari) Tıbbi Amaçlı KullanılanBazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal AktivitesiDoğu Anadolu Bölgesinde (Van-Hakkari) Tıbbi Amaçlı KullanılanBazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi
377Metin Ertaş , Kerem Özdemir , Ekrem AtalanMMicromonospora , Nümerik Analiz , Simple Matching Coefficient , SDS PAGEVan Gölü Çevresinde Toplanan Bazı Toprak NumunelerindenMicromonospora Bakterilerin İzolasyonu ve KarakterizasyonuVan Gölü Çevresinde Toplanan Bazı Toprak NumunelerindenMicromonospora Bakterilerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu
378Ardahan Eski , Filiz Özkan Çakıcı , Mustafa Güllü , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMSesamia nonagrioides , Bakteriyal flora , İnsektisidal aktivite , MikrobiyalmücadeleSesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)’in bakteriyalmücadele etmeninin araştırılmasıSesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)’in bakteriyalmücadele etmeninin araştırılması
379Ayla Eyi , Fatma Özdemir , Seza ArslanMSalmonella Typhimurium , poultry , antimicrobial resistanceResistant Pattern of Salmonella typhimurium in Poultry MeatsAgainst Antimicrobial Agents Used in Poultry ProductionResistant Pattern of Salmonella typhimurium in Poultry MeatsAgainst Antimicrobial Agents Used in Poultry Production
380Güray Erener , Mehmet Emin Duru , Kamil Işık , Yeliz Genç ,Fadime Özdemir Koçak , Aydın Altop , Salih SarıcaoğluMSığla ağacı , Antimikrobiyal aktivite , MİK , Uçucu yağSığla Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde EdilenUçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin BelirlenmesiSığla Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde EdilenUçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
381Nihal Doğruöz Güngör , Marion Meima , Esra Ilhan-SungurMMetanojenler , Metanotroflar , Petrol , PCR , QpcrBatman Yöresindeki Petrol Üretim Kuyularinda BulunanMetanojenlerin ve Metanotrofların DağılımıBatman Yöresindeki Petrol Üretim Kuyularinda BulunanMetanojenlerin ve Metanotrofların Dağılımı
382Gökhan Duymaz , Tülin Demir , Hatice ÖğütçüMGSBL , AmpC , disk difüzyon , Enterobacter spp.Enterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. İzolatlarındaGeniş Spektrumlu β-laktamaz ve AmpC Enzimleri VarlığınınFenotipik Yöntemlerle İncelenmesiEnterobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp. İzolatlarındaGeniş Spektrumlu β-laktamaz ve AmpC Enzimleri VarlığınınFenotipik Yöntemlerle İncelenmesi
383Vural EfeMAğır metaller , Makrofungus , Organize Sanayi bölgesi , Lactarius deliciousManisa İli Ve Çevresinde Yetişen Lactarius deliciousTürünün Ağır Metal TayiniManisa İli Ve Çevresinde Yetişen Lactarius deliciousTürünün Ağır Metal Tayini
384Nurcan Erbil , Yusuf Alan , Metin DığrakMTulipa sistenii , Fritillaria imperialis , Antimikrobiyal aktivite , MICTulipa sistenisii (Muş Lalesi) ve Fritillaria imperialis(Ağlayan Gelin)’in Farklı Vejetatif KısımlarınınAntimikrobiyal AktivitesiTulipa sistenisii (Muş Lalesi) ve Fritillaria imperialis(Ağlayan Gelin)’in Farklı Vejetatif KısımlarınınAntimikrobiyal Aktivitesi
385Gülten Ökmen , Pınar Erdal , Onur TürkcanMSiyanobakteri , bentazon , gelişim , karbohidrat içeriği , protein içeriğiAnabaena sp. ve Gloeothece sp.’nin Gelişimi, Toplam Karbohidrat veProtein İçeriği Üzerine Bentazonun EtkisiAnabaena sp. ve Gloeothece sp.’nin Gelişimi, Toplam Karbohidrat veProtein İçeriği Üzerine Bentazonun Etkisi
386Adem Keskin , Aysun Eroğlu , Ahmet Bursalı , Şaban TekinMİnsan , Ixodidae , Kene , Rickettsia , TokatYeşilyurt (Tokat) Yöresinde İnsanlar Üzerinde Parazitlenen Kene(Acari: Ixodidae) Türlerinin ve Rickettsia slovaca Varlığının TespitiYeşilyurt (Tokat) Yöresinde İnsanlar Üzerinde Parazitlenen Kene(Acari: Ixodidae) Türlerinin ve Rickettsia slovaca Varlığının Tespiti
387Meryem Demirci , Ali Sevim , Esra Budak , Tuğba ÖzmenMSöğüt yaprak böceği , bakteriyal flora , mikrobiyal mücadeleMikrobiyal Mücadele Etmeni Olarak Plagiodera versicolora(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Kültüre EdilebilirBakteriyal Florasının BelirlenmesiMikrobiyal Mücadele Etmeni Olarak Plagiodera versicolora(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Kültüre EdilebilirBakteriyal Florasının Belirlenmesi
388Meryem Demirci , Elif Sevim , Şeyma Şensoy Karaoğlu , Serpil Yüce , Cihan YıldızMBacillus amyloliquefaciens , bakteriyosin , antimikrobiyal etkiTopraktan İzole Edilen Bacillus amyloliquefaciens B13 TarafındanÜretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu ve Kısmi SaflaştırılmasıTopraktan İzole Edilen Bacillus amyloliquefaciens B13 TarafındanÜretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu ve Kısmi Saflaştırılması
389Müge Denizkıranlar , Mustafa AteşMDianthus anatolicus , antimikrobiyal aktivite , disk difüzyon yöntemi , MICDianthus anatolicus Ekstraktlarının Antimikrobiyal AktivitesiDianthus anatolicus Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitesi
390Zelal Aksoy , Metin DığrakMLaktik Asit Bakterisi , İzolasyon , Moleküler tanımlama , Antibiyotik Dirençlilik ,Plazmid İçerikleriKahramanmaraş ve Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen EkşiHamur Örneklerinden Laktik Asit Bakteri İzolasyonu, AntibiyotikDirençliliği, Plazmid İçeriklerinin BelirlenmesiKahramanmaraş ve Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen EkşiHamur Örneklerinden Laktik Asit Bakteri İzolasyonu, AntibiyotikDirençliliği, Plazmid İçeriklerinin Belirlenmesi
391Göksel Doğan , Nazime Mercan Doğan , Eda Evgen , Gülümser Acar DoğanlıMPseudomonas mendocina; Cr (VI) Reduction; Organic acid; Metal- Heavy metalEffects of Organic Molecules and Metals-Heavy Metals on BacterialChromium Reduction by Pseudomonas mendocina DS0601-FX-P22Effects of Organic Molecules and Metals-Heavy Metals on BacterialChromium Reduction by Pseudomonas mendocina DS0601-FX-P22
392Göksel Doğan , Michal Zloch , Tomasz Kowalkowski , Katarzyna HrynkiewiczMEctomycorrhizal fungi , Cortinarius sp; Cd; Protein; Exopolysaccaride (EPS);AASSecretion of Proteins and Exopolysaccharides (EPS) byEctomycorrhizal Fungus Cortinarius sp. Growing in thePresence of CdSecretion of Proteins and Exopolysaccharides (EPS) byEctomycorrhizal Fungus Cortinarius sp. Growing in thePresence of Cd
393Mine Çorman , Özlem ÖzbekMKapari , Antimikrobiyal , Etanol , KloroformEkonomik ve Tıbbi Açıdan Öneme Sahip Olan Kapari BitkisiniDoğru Bir Şekilde Tüketiyor Muyuz?Ekonomik ve Tıbbi Açıdan Öneme Sahip Olan Kapari BitkisiniDoğru Bir Şekilde Tüketiyor Muyuz?
394Ramazan Karakaya , Esra Dibek , Nihan Akgüç , Bekir ÇölMBor , bakteri , Azomethine H , asit ile ekstraksiyonBakterilerde Hücresel Bor Miktarının Belirlenmesi içinAzomethin H Yönteminin KullanılmasıBakterilerde Hücresel Bor Miktarının Belirlenmesi içinAzomethin H Yönteminin Kullanılması
395Ayşenur Biber , Duygu Ekin Ertürk , Emre Barlas , Arzu Çöleri Cihan , Birgül Özcan ,Nefise Akçelik , Cumhur ÇökmüşMHalofilik Arke , tuz mağarası , genotipik ve fenotipik karakterizasyonÇankırı Tuz Mağarasından İzole Edilen Halofilik ArkelerinFenotipik ve Genotipik KarakterizazyonuÇankırı Tuz Mağarasından İzole Edilen Halofilik ArkelerinFenotipik ve Genotipik Karakterizazyonu
396Dilek Dabanlı , Güler Toprak , Handan Şapcı , Cem Vural , Servet ÖzcanMAsteraceae , Echinops orientalis , Antimikrobiyal aktivite , Antioksidan etkiEchinops orientalis Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesiEchinops orientalis Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
397İsmail Demir , Seda Kocaçevik , Elif Tanyeli Esmer , Ali Sevim ,Mahmut Eroğlu , Zihni DemirbağMPicea orientalis , Dendroctonus micans , mikrobiyal mücadele , entomopatojenikfunguslarDendroctonus micans (Coleoptera: Scolytidae)’tanEntomopathojenik FunguslarDendroctonus micans (Coleoptera: Scolytidae)’tanEntomopathojenik Funguslar
398Seda Demir , Orkun YakarMİzmir , Pseudepidalea viridis , Monogenea , Cestoda , Nematodaİzmir’de Yayılış Gösteren Gece Kurbağası(Pseudepidalea viridis)’nın Parazit Faunasıİzmir’de Yayılış Gösteren Gece Kurbağası(Pseudepidalea viridis)’nın Parazit Faunası
399Tuğba Cebeci , Sumru ÇıtakMStaphylococcus , tavuk karkası , virülans faktörleri , antibiyotik dirençliliğiTavuk Karkaslarından İzole Edilen Staphylococcus’larınVirülans Faktörleri ve Antibiyotik DirençliliğiTavuk Karkaslarından İzole Edilen Staphylococcus’larınVirülans Faktörleri ve Antibiyotik Dirençliliği
400Dilek Ceylan , Güler Toprak , Handan Şapcı , Dilek Dabanlı , Cem Vural , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Echinops ritro , AsteraceaeEchinops ritro Türünün Antimikrobiyal Aktivitesi İncelenmesiEchinops ritro Türünün Antimikrobiyal Aktivitesi İncelenmesi
401Dilek Ceylana , Güler Toprak , Handan Şapcı , Dilek Dabanlı , Cem Vural , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Echinops ritro , AsteraceaeEchinops ritro Türünün Antimikrobiyal Aktivitesi İncelenmesiEchinops ritro Türünün Antimikrobiyal Aktivitesi İncelenmesi
402Selma Çelen , Ayse Dilek Azaz , F. Zehra KüçükbayMThymus haussknechtii , uçucu yağ , kimyasal kompozisyon , antimikrobiyalaktivite ve antioksidan aktiviteThymus haussknechtii Uçucu Yağının Kimyasal Kompozisyonu,Antibakteriyel, Antifungal ve AntioksidanAktivite Özelliklerinin BelirlenmesiThymus haussknechtii Uçucu Yağının Kimyasal Kompozisyonu,Antibakteriyel, Antifungal ve AntioksidanAktivite Özelliklerinin Belirlenmesi
403Nihal Yücel , Burcu ÇetingürbüzMÇiğ süt , bebek maması Enterobacter sakazakii , , mikrobiyal riskHazır Toz Bebek Mamaları ve Çiğ SütlerdeEnterobacter sakazakii’nin Bulunma SıklığıHazır Toz Bebek Mamaları ve Çiğ SütlerdeEnterobacter sakazakii’nin Bulunma Sıklığı
404Nurdan Alkan , Ömer F. Çolak , Mehrican Yaratanakul , Halil Güngör , M. Halil SolakMMuğla , Yeni kayıt , Biyoçeşitlilik , TürkiyeMuğla İlinden Türkiye İçin Yeni Dört Makrofungus Tür KaydıMuğla İlinden Türkiye İçin Yeni Dört Makrofungus Tür Kaydı
405Derya Berikten , Gökhan Güneş , Merih KıvançMmaya , boza , fermentasyon , enzimBozadan İzole Edilen MayalarınEkstraselüler Enzim Üretimi Açısından TaranmasıBozadan İzole Edilen MayalarınEkstraselüler Enzim Üretimi Açısından Taranması
406Nur Bozbeyoğlu , Dicle Arar , Nazime Doğan , Hatice Akdoğan ,Merve Canpolat , Tuğba ŞensoyMLysinibacillus fusiformis , biyodekolorizasyon , Turkuaz mavisi HFG , FTIR ,GC-MSTermofilik Lysinibacillus fusiformis B26 ile Boyar Madde TurkuazMavisi HFG’nin Dekolorizasyonu ve BiyodegredasyonuTermofilik Lysinibacillus fusiformis B26 ile Boyar Madde TurkuazMavisi HFG’nin Dekolorizasyonu ve Biyodegredasyonu
407Şengül Alpay Karaoğlu , Arif Bozdeveci , Serdar ÜlkerMTrichoderma harzianum , Antifungal , biyokontrolToprak Kökenli Trichoderma sp. İzolatlarının MolekülerKarakterizasyonu ve Biyokontrol Potansiyellerinin AraştırılmasıToprak Kökenli Trichoderma sp. İzolatlarının MolekülerKarakterizasyonu ve Biyokontrol Potansiyellerinin Araştırılması
408Gülşah Adıgüzel , Medine Güllüce , Ceyda Bozoğlu , Arzu Görmez , Ahmet AdıgüzelMListeria monocytogenes , rep-PCR , BIOLOG , MISKıyma Örneklerinden İzole Edilen Listeria monocytogenes SuşlarınınMIS, BIOLOG ve rep-PCR kullanılarak TiplendirilmesiKıyma Örneklerinden İzole Edilen Listeria monocytogenes SuşlarınınMIS, BIOLOG ve rep-PCR kullanılarak Tiplendirilmesi
409Aysu Değirmenci , Mert Döşkaya , Sultan Gülçe İz , Ayşe Caner , Hüseyin Can , Yaprak Gedik ,Metin Korkmaz , Yüksel GürüzMToxoplasma gondii , rekombinant ELISA , SporoSAG , BAG1 , GRA1Rekombinant Sporosag, BAG1 ve GRA1 Proteinlerinin DeneyselToxoplazmosis Tanısındaki Yerinin AraştırılmasıRekombinant Sporosag, BAG1 ve GRA1 Proteinlerinin DeneyselToxoplazmosis Tanısındaki Yerinin Araştırılması
410Hüseyin Can , Mert Döşkaya , Ajzenberg Daniel , H.Gökhan Özdemir ,Ayşe Caner , Sultan Gülce İz , Aysu Değirmenci , Çağdaş Çetinkaya ,Saygun Ürgen , Cemal Ün , Marie-Laure Dardé , Yüksel GürüzMToxoplasma gondii , mikrosatellit genotiplendirmeİzmir İli Sokak Kedilerinden İzole Edilen Toxoplasma gondiiSuşlarının Mikrosatellit Genotiplendirilmesiİzmir İli Sokak Kedilerinden İzole Edilen Toxoplasma gondiiSuşlarının Mikrosatellit Genotiplendirilmesi
411Hayri Baba , Murat Zümre , Muharrem GelenMBiyoçeşitlilik , Plasmodial Cıvık Mantarlar , Habib-i Neccar Dağı , HatayHabib-i Neccar Dağı Plasmodial Cıvık Mantarlarının(Myxomycota) Çeşitliliği, Yayılışı ve EkolojisiHabib-i Neccar Dağı Plasmodial Cıvık Mantarlarının(Myxomycota) Çeşitliliği, Yayılışı ve Ekolojisi
412Mamed Salmanov , Mamed Veliyev , Aynur Babashli , Nazim BektashiMCaspian Sea , microorganisms , biodegradation , catechol , liquid chromatographyInvestigation of the Ability of Microorganisms isolated fromAzerbaijan Coasts of the Caspian Sea to Degrade PhenolsInvestigation of the Ability of Microorganisms isolated fromAzerbaijan Coasts of the Caspian Sea to Degrade Phenols
413Zeliha Bahçecioğlu , Şanlı KabaktepeMFlora , mikrofungus , taksonomi , TürkiyeTürkiye’de Bulunan Ascochyta(Pleosporales, Ascomycetes) Türlerinin Checklist’iTürkiye’de Bulunan Ascochyta(Pleosporales, Ascomycetes) Türlerinin Checklist’i
414Tuğba Bal , Ahmet Adıgüzel , Fikrettin Şahin , Medine GüllüceMBakteri izolasyonu , Moleküler karakterizasyon , Manyezit zenginleştirme ,BOX-PCR , 16S rRNA dizisiManyezit Zenginleştirme PotansiyeliOlan Bakterilerin Moleküler KarakterizasyonuManyezit Zenginleştirme PotansiyeliOlan Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu
415Halil Koç , İsmet Berber , Yusuf Bayrakcı , Cumhur AvşarMAkrep , Hemolenf , antibakteriyal aktiviteBazı Akrep Türlerinden Elde EdilenHemolenflerin Antibakteriyal AktivitesiBazı Akrep Türlerinden Elde EdilenHemolenflerin Antibakteriyal Aktivitesi
416Buse Berber , Ertuğrul Ali Yavuz , Hrisi Bahar , Müzeyyen Mamal Torun , N. Cenk SesalMH. niger , Antimikrobiyal etkinlik , MRSAHelleborus niger’in Klinik Örneklerden İzole Edilmiş BakterilereKarşı Antimikrobiyal Etkinliğinin AraştırılmasıHelleborus niger’in Klinik Örneklerden İzole Edilmiş BakterilereKarşı Antimikrobiyal Etkinliğinin Araştırılması
417Meryem Ateş , Gürsel Karaca , İlknur EserMBotrytis cinerea , Trichoderma sp. , Biyolojik mücadeleTrichoderma sp.’nin Botrytis cinereaÜzerine Antagonistik Etkisinin İncelenmesiTrichoderma sp.’nin Botrytis cinereaÜzerine Antagonistik Etkisinin İncelenmesi
418Neslihan Gündoğan , Ebru AvcıMEnterobacteriaceae , tavuk eti , kıyma , GSBLEtlerden İzole Edilen Enterobacteriaceae’lerin Geniş SpektrumluBeta Laktamaz Aktiviteleri ve Antibiyotik DirençlilikleriEtlerden İzole Edilen Enterobacteriaceae’lerin Geniş SpektrumluBeta Laktamaz Aktiviteleri ve Antibiyotik Dirençlilikleri
419Neslihan Gündoğan , Ebru AvcıMEnterobacteriaceae , süt , peynir , dondurma , GSBLSüt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Enterobacteriaceae’lerin GenişSpektrumlu Beta Laktamaz Aktiviteleri ve Antibiyotik DirençlilikleriSüt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Enterobacteriaceae’lerin GenişSpektrumlu Beta Laktamaz Aktiviteleri ve Antibiyotik Dirençlilikleri
420İsmet Berber , Halil Koç , Cumhur Avşar , Yusuf BayrakcıMButhidae , Iuridae , antimikrobiyal aktivite , akrep zehriBazı Akrep Türlerinden Elde EdilenZehirlerin Antimikrobiyal AktivitesiBazı Akrep Türlerinden Elde EdilenZehirlerin Antimikrobiyal Aktivitesi
421Nebahat Aytuna Çerçi , Nihal YücelMAeromonas , Pseudomonas , Enterobacteriaceae , izolasyon , identifikasyon ,antibiyotik dirençliliğiAnkara İli ve Çevresindeki Akarsularda Bulunan Bazı Tatlı SuBalıklarından İzole Edilen Gr ( - ) Bakterilerin İzolasyonu veAntibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesiAnkara İli ve Çevresindeki Akarsularda Bulunan Bazı Tatlı SuBalıklarından İzole Edilen Gr ( - ) Bakterilerin İzolasyonu veAntibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesi
422Hayri Baba , Sinan Alkan , Gıyasettin KaşıkMBiyoçeşitlilik , Makromantar , Habib-i Neccar Dağı , AntakyaHatay Kent Merkezi (Antakya) ve Habib-i Neccar DağındaYayılış Gösteren Makromantar ÇeşitliliğiHatay Kent Merkezi (Antakya) ve Habib-i Neccar DağındaYayılış Gösteren Makromantar Çeşitliliği
423Gıyasttin Kaşık , Celâleddin Öztürk , Sinan Aktaş , Sinan AlkanMMakrofungus , Yeni Kayıtlar , Kefe Yaylası , Denizli , TürkiyeTürkiye Makrofungus Listesine İlave İki Yeni KayıtTürkiye Makrofungus Listesine İlave İki Yeni Kayıt
424Hakan Allı , Bekir Çöl , İsmail ŞenMKütahya , yeni kayıt , makrofungus , biyoçeşitlilik , TürkiyeTürkiye Makrofunguslarına Kütahya Yöresinden Yeni KayıtlarTürkiye Makrofunguslarına Kütahya Yöresinden Yeni Kayıtlar
425Dicle Arar , Nur Bozbeyoğlu , Nazime Doğan , Hatice Akdoğan ,Merve Canpolat , Gülümser DoğanlıMBacillus licheniformis , biyodekolorizasyon , Turkuaz mavisi HFG , reaktifboyar maddeTermotolerant Bacillus licheniformis B22 ile Turkuaz Mavisi HFGReaktif Boyar Maddenin Dekolorizasyonu ve BiyodegredasyonuTermotolerant Bacillus licheniformis B22 ile Turkuaz Mavisi HFGReaktif Boyar Maddenin Dekolorizasyonu ve Biyodegredasyonu
426Öztürk Dündar , Ahmet Asan , Suzan ÖktenMAntimikrobiyal aktivite , mikrofungus , disk difüzyon yöntemiBelirli Fungus Türlerinin Bazı Bakteri Türleri ÜzerindeAntimikrobiyal Aktivitelerinin AraştırılmasıBelirli Fungus Türlerinin Bazı Bakteri Türleri ÜzerindeAntimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması
427Burçak Aslan , Yahya Tepe , Mehmet Cemal OğuzMKuzgun Barajı , endohelmint , parazitKuzgun Baraj Gölü’nden YakalananBazı Balıklarda Rastlanan EndohelmintlerKuzgun Baraj Gölü’nden YakalananBazı Balıklarda Rastlanan Endohelmintler
428Burçak Aslan , Yahya Tepe , Mehmet Cemal OğuzMRhabdochona denudata , nematod , ErzurumRhabdochona denudata (nematoda)’nınErzurum Tatlısu Balıklarındaki YayılışıRhabdochona denudata (nematoda)’nınErzurum Tatlısu Balıklarındaki Yayılışı
429Hojjat Gholami , Sadık Dinçer , Sayım AktürkMAğyatan Lagününün (Karataş) Bakteriyal Kirlilik Düzeyi veβ- Laktam Antibiyotiklere Dirençlilik ProfiliAğyatan Lagününün (Karataş) Bakteriyal Kirlilik Düzeyi veβ- Laktam Antibiyotiklere Dirençlilik Profili
430Mehmet Akyüz , Sevda KırbağMFatty acids , vitamins , culture , agricultural wastes , P. eryngii var. FerulaeFatty Acid and Vitamin Composition of Pleurotus eryngii var.ferulae Grown on Various Agro-wastesFatty Acid and Vitamin Composition of Pleurotus eryngii var.ferulae Grown on Various Agro-wastes
431Mehmet Akyüz , Sevda KırbağMAntioxidant activity , flavonoid , fatty acid , Helianthemum salicifolium , TerfeziaboudieriFatty Acids, Flavonoid Content and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylRadical Scavenging Activity of Terfezia boudieriFatty Acids, Flavonoid Content and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazylRadical Scavenging Activity of Terfezia boudieri
432S. Semra Candar , Hakan AllıMBiyoçeşitlilik , flora , makrofunguslar , YalovaYalova İli MakrofunguslarıYalova İli Makrofungusları
433Makbule Erdoğdu , Gökhan Doğan , Zekiye SuludereMYeni Kayıt , Mikrofungus , Kayseri , SEM , LMTürkiye Mikrofungusları İçin İki Yeni KayıtTürkiye Mikrofungusları İçin İki Yeni Kayıt
434Ayla Eyi , Seza Arslan , Fatma ÖzdemirMEscherichia coli , retail meats , enumerationEnumeration of Escherichia coli in Retail MeatsEnumeration of Escherichia coli in Retail Meats
435Enver Tali ÇetinMViroloji Genel Virolojide Son GelişmelerGenel Virolojide Son Gelişmeler
436Necmettin ZeybekMMorchella conica , MakrofungusBatı Anadolu'da Bulunan Morchella cf. conica Pers. Türü HakkındaBatı Anadolu'da Bulunan Morchella cf. conica Pers. Türü Hakkında
437Süleyha HİLMİOĞLU POLATMBulaşma yolları , MikolojiMikromantarların İnsana Bulaşma ve Hastalık Oluşturma YollarıMikromantarların İnsana Bulaşma ve Hastalık Oluşturma Yolları
438Murat ÖZDAL , Neslihan YÜCE , Özlem GÜR , Alev SEZENMAntifungal aktivite , aseton , misvak , MikolojiMisvak Özütünün Antifungal AktivitesiMisvak Özütünün Antifungal Aktivitesi
439Şanlı KABAKTEPEMMikobiyota , Yeni Kayıt Anthracocystis penniseti , TürkiyeTürkiye İçin Yeni Bir Sürme Mantarı KaydıTürkiye İçin Yeni Bir Sürme Mantarı Kaydı
440Buse BERBER , Cenk SESALMKitosan , Nanoparçacık , Candida sp. , Rhodotula glutinis , MikolojiFarklı Maya Türleri Üzerinde Kitosan Nanoparçacıkların Antifungal EtkisiFarklı Maya Türleri Üzerinde Kitosan Nanoparçacıkların Antifungal Etkisi
441Döndü GÜMÜSKAYA , Ahmet ASAN , Suzan ÖKTEN , Burhan ŞENMKozmetik Ürün , Mikrofungus , İnkübasyon , Morfoloji , Mikoloji571.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYEwww.mikoloji2014.comBazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Mikrofungusların Tespiti571.ULUSAL MİKOLOJİ GÜNLERİ, 01-04 Eylül 2014Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, TÜRKİYEwww.mikoloji2014.comBazı Kullanılmış Kozmetik Ürünlerinde Bulunan Mikrofungusların Tespiti
442Elanur AYDIN , Hasan TÜRKEZ , Ali ASLAN , Antonio Dİ STEFANOMAflatoksin , genotoksisite , oksidatif stres , periferik insan kan kültürü , usnik asit , MikolojiIn Vitro Şartlarda Aflatoksin B1’in Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Usnik Asitin Koruyucu EtkisiIn Vitro Şartlarda Aflatoksin B1’in Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Usnik Asitin Koruyucu Etkisi
443Ayşen Özdemir TÜRK , Yılmaz YAVUZ , Mehmet CANDANMLiken , likenikol fungus , biyoçeşitlilik , Bilecik , MikolojiBilecik İli Liken ve Likenikol Mantar Çeşitliliğinin BelirlenmesiBilecik İli Liken ve Likenikol Mantar Çeşitliliğinin Belirlenmesi
444Neriman YILMAZMAspergillus westerdijkiae , Okratoksin , Fenotipik karakterizasyon , MikolojiAspergillus westerdikiae’nin fenotipik karakterizasyonuAspergillus westerdikiae’nin fenotipik karakterizasyonu
445Ece Ümmü DEVECİMAtık değerlendirme , fungi , endüstriyel atıksu , tarımsal atık , MikolojiEndüstriyel Atıksu Arıtımı ve Tarımsal Atık Değerlendirmede Fungal UygulamalarEndüstriyel Atıksu Arıtımı ve Tarımsal Atık Değerlendirmede Fungal Uygulamalar
446Buse BERBER , N. Cenk SESAL , İskender KARALTIMMikroenkapsülasyon , Kuersetin , Kitosan , Aspergillus niger , MikolojiKuersetin ve Kitosan ile Mikroenkapsule Edilmiş Kuersetinin Aspergillus niger Üzerindeki Antifungal Özelliklerinin KarşılaştırılmasıKuersetin ve Kitosan ile Mikroenkapsule Edilmiş Kuersetinin Aspergillus niger Üzerindeki Antifungal Özelliklerinin Karşılaştırılması
447Cem ÖZKAN , Ayşenur BAHADIR , Necla ÖZBULUT , Bilal DOĞAN , Zeki YILDIZ , Mustafa YAMAÇMClavariadelphus truncatus , Besiyeri , Misel gelişim , MikolojiFarklı Üreme Koşullarının Clavariadelphus truncatus Donk Misel Gelişimi Üzerine EtkisiFarklı Üreme Koşullarının Clavariadelphus truncatus Donk Misel Gelişimi Üzerine Etkisi
448Hamide ÇAVDAR , Gülsen TEL , Ebru EROL , Mehmet ÖZTÜRK , Mehmet Emin DURU , Aziz TÜRKOĞLUMTricholoma Türleri , Yenilebilir Mantar , Makrobesin , Yağ Asidi İçeriği , Mineral İçeriği , MikolojiYenilebilir Tricholoma Türlerinin Makrobesinsel ve Mineral İçerikleriYenilebilir Tricholoma Türlerinin Makrobesinsel ve Mineral İçerikleri
449Ahmet AsanMFungal kontrol listeleri , checklist , Türkiye , fungal biota , MikolojiFungal Kontrol Listeleri (= Check List) ve Türkiye’deki DurumFungal Kontrol Listeleri (= Check List) ve Türkiye’deki Durum
450Gülsen TEL , Hamide ÇAVDAR , Ebru EROL , Erhan KAPLANER , Mehmet ÖZTÜRK , Mehmet Emin DURUMTricholomataceae , Tricholoma türleri , Yağ asidi , Yenilebilir mantarlar , MikolojiBazı Tricholoma Türlerinin Yağ Asidi BileşenleriBazı Tricholoma Türlerinin Yağ Asidi Bileşenleri
451Yusuf UZUN , Sedat KESİCİ , İsmail ACARMPezizales , Helvella , Peziza , Yeni kayıtlar , Yüksekova (Hakkari) , Türkiye , MikolojiTürkiye Pezizales’ leri için Yüksekova (Hakkari) Yöresinden İki Yeni KayıtTürkiye Pezizales’ leri için Yüksekova (Hakkari) Yöresinden İki Yeni Kayıt
452Ilgaz AKATA , Abdullah KAYA , Yasin UZUNMBiyoçeşitlilik , Helotiales , Yeni kayıtlar , Türkiye , MikolojiDoğu Karadeniz Bölgesinden Türkiye Helotiales’lerine KatkılarDoğu Karadeniz Bölgesinden Türkiye Helotiales’lerine Katkılar
453Tülay BİCAN SÜERDEMMMiksomiset , cıvık fungus , plazmodyum , nem odası tekniği , MikolojiDünyada ve Türkiye’de Miksomiset Çalışmaları ve TaksonomikÖzelliklerine Genel Bir BakışDünyada ve Türkiye’de Miksomiset Çalışmaları ve TaksonomikÖzelliklerine Genel Bir Bakış
454Melike BÖRÜHAN ,Ayşe Betül KARADUMAN , Cansu BAYBURT , Mustafa YAMAÇMİmmersiyon reaktör , İmmobilizasyon , Mangan peroksidaz , Renk giderimi , Trametes hirsuta , MikolojiTrametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Kökenli Mangan Peroksidaz Enzimi ile İmmersiyon tip Reaktör Koşullarında Boyar Madde Renk GiderimiTrametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Kökenli Mangan Peroksidaz Enzimi ile İmmersiyon tip Reaktör Koşullarında Boyar Madde Renk Giderimi
455Mehmet Nuri AYDOĞAN , Mustafa ÖZDEMİRMFosfat çözücü mikroorganizmalar , Kaya Fosfatı , MFK , Penicillium , Biyogübre , MikolojiMazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium sp. MÖ15’in Nohut (Cicer arietinum L. Aziziye 94) Bitkisinin Büyüme ve Gelişimi Üzerine EtkisiMazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium sp. MÖ15’in Nohut (Cicer arietinum L. Aziziye 94) Bitkisinin Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkisi
456Mustafa Kemal BABAYİĞİT , Selen YÜZÜAK , Göksu CEYLAN , Zeki YILDIZ , Bilal DOĞAN , Nilüfer AKSÖZ , Mustafa YAMAÇMStereum hirsutum , Gibberellik Asit , Absisik Asit , İndol Asetik Asit , Optimizasyon , MikolojiStereum hirsutum (Willd.) Pers. Tarafından Bitki Gelişim Düzenleyicisi Üretiminin OptimizasyonuStereum hirsutum (Willd.) Pers. Tarafından Bitki Gelişim Düzenleyicisi Üretiminin Optimizasyonu
457Erkan EREN , Aysun PEKŞENMKültür mantarı , üretimi ve tüketim , işletme yapıları , sorunlar ve çözüm yolları , MikolojiTürkiye’de Kültür Mantarı Üretimi, Sorunları ve Çözüm YollarıTürkiye’de Kültür Mantarı Üretimi, Sorunları ve Çözüm Yolları
458Başar KARACA , Ilgaz AKATA , Mustafa AKÇELİKMGanoderma lucidum , Salmonella Typhimurium , Pseudomonas aeruginosa , antimikrobiyal , biyofilm , MikolojiGanoderma lucidum’un (Curtis) P. Karst Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin DeğerlendirilmesiGanoderma lucidum’un (Curtis) P. Karst Antimikrobiyal ve Antibiyofilm Etkilerinin Değerlendirilmesi
459Cansu BAYBURT , Ayşe Betül KARADUMAN , Uğur ÇELİK , Mustafa YAMAÇMPleurotus ostreatus , kompost , ligninolitik enzim , ekstraksiyon , MikolojiPleurotus ostreatus Kompostundan Enzim Ekstraksiyonu İçin Uygun Yöntem SeçilmesiPleurotus ostreatus Kompostundan Enzim Ekstraksiyonu İçin Uygun Yöntem Seçilmesi
460Derya Berikten , Merih KıvançMCevap yüzey yöntemi , enzim , fungus , optimizasyon , MikolojiCevap Yüzey Yöntemi ile Fungal Enzim Üretiminin OptimizasyonuCevap Yüzey Yöntemi ile Fungal Enzim Üretiminin Optimizasyonu
461Ebru Erol , Erhan KAPLANER , Mehmet Öztürk , Mehmet Emin DuruMTricholoma anatolicum , Tricholoma caligatum , Antioksidan aktivite , Yenilebilir mantar , MikolojiTricholoma anatolicum ve T. caligatum Türlerinin Antioksidan AktivitesiTricholoma anatolicum ve T. caligatum Türlerinin Antioksidan Aktivitesi
462Ayşenur YILMAZ , Onur Tolga OKAN , Sibel YILDIZ , İlhan DENİZMRadyoaktivite , Mantar , Kirlilik , Odun Dışı Orman Ürünleri , MikolojiDoğal Olarak Yetişen ve Yenebilen Bazı Mantar Türlerinde Radyoaktif Kirliliğinin İncelenmesiDoğal Olarak Yetişen ve Yenebilen Bazı Mantar Türlerinde Radyoaktif Kirliliğinin İncelenmesi
463Harun GÜLBUDAK , Efdal OKTAY , Şahin DİREKEL , Kevser ELÇİ , Gürol EMEKDAŞ , Feza OTAĞMNozokomiyal enfeksiyon , Candida albicans , MikolojiBir Üniversite Hastanesinde Mayaların 9 Yıllık ProfiliBir Üniversite Hastanesinde Mayaların 9 Yıllık Profili
464Ayfer BAKIR , Mehmet SOYLU , Dilek Yeşim METİN , Süleyha HİLMİOĞLU POLATMPseudomonas aeruginosa , Aspergillus , MikolojiPseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Aspergillus Türlerine İnhibitör Etkisinin AraştırılmasıPseudomonas aeruginosa Kökenlerinin Aspergillus Türlerine İnhibitör Etkisinin Araştırılması
465Şahin DİREKEL , Feza OTAĞ , Gönül ASLAN , Gürol EMEKDAŞMFilamentöz mantarlar , Aspergillus , Fusarium , Lecythophora , Cylindrocarpon , MikolojiKlinik Örneklerden İzole Edilen Küf Mantarlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle TanımlanmasıKlinik Örneklerden İzole Edilen Küf Mantarlarının Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması
466Mustafa YAMAÇ , Uğur GÜRELMBiyoloji tabanlı kongre , veri tabanı , asp.net , MsSql 2008 , http://biyolojikongreleri.org , MikolojiBiyoloji Bilim Dalı İle İlgili Kongrelerde Sunulan Araştırmalara Hızlı Erişim İçin BirBiyoloji Bilim Dalı İle İlgili Kongrelerde Sunulan Araştırmalara Hızlı Erişim İçin Bir
467Ilgaz AKATAMTürkiye Makrofungusları , Türk Mikologlar , Türkiye Mikoloji Tarihi , MikolojiTürkiye’de Makrofungus Sistematiği Üzerine Gerçekleştirilmiş ÇalışmalarTürkiye’de Makrofungus Sistematiği Üzerine Gerçekleştirilmiş Çalışmalar
468Ertuğrul SESLİ , Pierre-Arthur MOREAUMAmanita , Alnicola , Cortinarius , Leucocoprinus , Melanogaster , Paxillus , MikolojiTürkiye Mikotası İçin Yeni Kayıtlar Üzerinde Miko-Taksonomik ÇalışmalarTürkiye Mikotası İçin Yeni Kayıtlar Üzerinde Miko-Taksonomik Çalışmalar
469Seda ÖZDİKMENLİ , Nukhet N. ZORBAMtomato-pepper paste , cheese , butter , molds , MikolojiÇanakkalede Üretilen Bazı Geleneksel Ürünlerdeki Küflerin TanımlanmasıÇanakkalede Üretilen Bazı Geleneksel Ürünlerdeki Küflerin Tanımlanması
470Sümeyra GÜRKÖK , Derya YANMIŞ , Serkan ÖRTÜCÜ , Arzu GÖRMEZMManyezit , fungus , dekalsifikasyon , MikolojiManyezit Madeninden İzole Edilen MikrofunguslarManyezit Madeninden İzole Edilen Mikrofunguslar
471Melike YILDIZ , Yağmur ÜNVER , Serkan ÖRTÜCÜ , Mesut TAŞKINMAspergillus flavus K-7 , izolasyon , atık kızarma yağı , lipaz , MikolojiAspergillus flavus K-7 ile Lipaz Üretiminde Atık Kızartma Yağının Substrat Olarak KullanımıAspergillus flavus K-7 ile Lipaz Üretiminde Atık Kızartma Yağının Substrat Olarak Kullanımı
472Yağmur ÜNVER , Melike YILDIZ , Mustafa ÖZDEMİR , Mesut TAŞKINMGliocladium roseum YU-5 , pH , alkalin proteaz , mikrobiyal üretim , P-45 , MikolojiGliocladium roseum YU-5 izolatı ile proteaz üretimi üzerine kültür pH’sının etkisiGliocladium roseum YU-5 izolatı ile proteaz üretimi üzerine kültür pH’sının etkisi
473Ümmügülsüm TAHİROĞLU , Cenk SESAL , Gülşah ÇOBANOĞLU ÖZYİĞİTOĞLU , İskender KARALTIMLiken , Quorum Sensing , Ramalina , MikolojiRamalina farinacea ve Ramalina fraxinea Liken Türlerinin Anti Quorum Sensing Özelliklerinin Raportör Suş Üzerinde GösterilmesiRamalina farinacea ve Ramalina fraxinea Liken Türlerinin Anti Quorum Sensing Özelliklerinin Raportör Suş Üzerinde Gösterilmesi
474İskender KARALTI , Günay Tülay ÇOLAKOĞLU , Yeşim GÜROL , Gülden ÇELİKMTaqman probe , Candida , moleküler tanımlama , MikolojiKlinik Örneklerden İzole Edilen Çeşitli Kandida Türlerinin Taqman Pcr ile Moleküler Düzeyde TanımlanmasıKlinik Örneklerden İzole Edilen Çeşitli Kandida Türlerinin Taqman Pcr ile Moleküler Düzeyde Tanımlanması
475Merih KIVANÇMMayalar , probiyotik , sağlık , MikolojiMayaların Probiyotik Olarak KullanımıMayaların Probiyotik Olarak Kullanımı
476Abdullah KAYA ,Yasin UZUN , Ilgaz AKATA , Ali KELEŞMBiyoçeşitlilik , Makrofunguslar , Dernek Pazarı , Türkiye , MikolojiTürkiye Makrofunguslarına Dernekpazarı (Trabzon) İlçesinden KatkılarTürkiye Makrofunguslarına Dernekpazarı (Trabzon) İlçesinden Katkılar
477Recep BAYDAR , Özlem GÜVEN , İsmail KARACAMAphis fabae , Entomopatojen fungus , Beauveria bassiana , Metarhizium spp. Paecilomyces spp. , MikolojiAphis fabae (Hemiptera: Aphidoidea) ile mücadelede entomopatojen funguslarAphis fabae (Hemiptera: Aphidoidea) ile mücadelede entomopatojen funguslar
478Amanmohammad KOMAKİ , Mohammad Ali AGHAJANİMcoelomycete , fungal plant disease , hawthorn , medlar , MikolojiFirst report of Seiridium marginatum causing leaf blight on Crataegus sp. and Mespilus germanica in IranFirst report of Seiridium marginatum causing leaf blight on Crataegus sp. and Mespilus germanica in Iran
479Semra İLHAN , Zerrin CANTÜRK , Y. Erçin KOCABIYIK , İlknur DAĞMPenicillium , Ascomycota , Tuz Gölü , MikolojiTuzlu Çevrelerin Bir Üyesi Penicillium flavigenum: Türkiye İçin İlk KayıtTuzlu Çevrelerin Bir Üyesi Penicillium flavigenum: Türkiye İçin İlk Kayıt
480Semra İLHAN , Y. Erçin KOCABIYIK , İlknur DAĞ , Pınar AYTAR , Serap GEDİKLİMTalaromyces , Ascomycota , Balya , Çan , MikolojiAsidik Çevrelerin Bir Üyesi Talaromyces aculeatus: Türkiye İçin İlk KayıtAsidik Çevrelerin Bir Üyesi Talaromyces aculeatus: Türkiye İçin İlk Kayıt
481İsmail ACAR , Yusuf UZUN , Ilgaz AKATAMMikobiyota , Melanogaster ambiguus , Yeni kayıt , Türkiye , MikolojiTürkiye Melanogaster’leri İçin Yeni Bir KayıtTürkiye Melanogaster’leri İçin Yeni Bir Kayıt
482Ömer F. ÇOLAK , İsmail ŞEN , Mustafa IŞILOĞLUMMakrofungus , Lactifluus , Biyoçeşitlilik , Türkiye , Yeni kayıt , MikolojiTürkiye’nin Lactifluus TürleriTürkiye’nin Lactifluus Türleri
483Merve MARAŞ , Nükhet N. DEMİREL ZORBAMMikotoksin , Okratoksin A , Üzüm , MikolojiÜzümde Okratoksin A Oluşumuna Neden Olan Küfler ve EngellenmesiÜzümde Okratoksin A Oluşumuna Neden Olan Küfler ve Engellenmesi
484Mukaddes ARIGÜL , Murat ZORBAMKüf , mikotoksin , detoksifikasyon , metabolit , MikolojiMikotoksin Detoksifikasyon YöntemleriMikotoksin Detoksifikasyon Yöntemleri
485Macit İLKİTMExophiala , RCA , MALDI-TOF MS , DNA barkodlama , Türkiye , MikolojiExophiala: Güncel Taksonomisi ve EkolojisiExophiala: Güncel Taksonomisi ve Ekolojisi
486M. Halil SOLAKMMakromantarlar , Taksonomi , MikolojiMakromantarların Taksonomisinde Konvensiyonel TekniklerMakromantarların Taksonomisinde Konvensiyonel Teknikler
487Oğuzhan KAYGUSUZ , Kutret GEZER , Ali ÇELİKMMakrofungus , Odun Tahripçisi Mantar , Gireniz Vadisi , Denizli , Türkiye , MikolojiGireniz Vadisi (Denizli/Türkiye) Ormanlarındaki Odun ve Ağaç Tahripçisi MakrofunguslarGireniz Vadisi (Denizli/Türkiye) Ormanlarındaki Odun ve Ağaç Tahripçisi Makrofunguslar
488Mehmet Zeki KOÇAK , Kenan DEMİREL , Mustafa Emre AKÇAY ,Ali KELEŞMYeni kayıt , makrofungus , Zilan Vadisi , Van , MikolojiZilan Vadisi (Erçiş/Van) Yöresinden Türkiye Makrofunguslarıİçin İki Yeni KayıtZilan Vadisi (Erçiş/Van) Yöresinden Türkiye Makrofunguslarıİçin İki Yeni Kayıt
489Ömer F. ÇOLAK , M. Halil SOLAK , Mustafa IŞILOĞLUMMikobiyota , Russula , Türkiye , Yeni kayıtlar , MikolojiTürkiye Mikobiyotası İçin 3 Yeni Russula KaydıTürkiye Mikobiyotası İçin 3 Yeni Russula Kaydı
490Hülya ERDEM ASANMCandida spp , Ağız sağlığı , patojenite , MikolojiCandida Türlerinin Ağız Sağlığı Bakımından Önemi Candida Türlerinin Ağız Sağlığı Bakımından Önemi
491Evrim ÖZKALEMDNA barkodlama , filogeni , taksonomi , MikolojiFungal Dna Barkodlama Çalışmalarının DurumuFungal Dna Barkodlama Çalışmalarının Durumu
492Nukhet N. ZORBA , Seda ÖZDİKMENLİMGıdalar , küfler , mikotoksinler , toksikasyon , MikolojiGıdalarda Yaygın Olarak Bulunan Küfler ve MikotoksinleriGıdalarda Yaygın Olarak Bulunan Küfler ve Mikotoksinleri
493İskender KARALTI , Günay Tülay ÇOLAKOĞLUMAspergillus , İstanbul , Hastane , Fungus , Mikolojiİstanbul’da Bulunan Çeşitli Hastanelerin Hava Florasındaki Aspergillus spp. Dağılımının Belirlenmesiİstanbul’da Bulunan Çeşitli Hastanelerin Hava Florasındaki Aspergillus spp. Dağılımının Belirlenmesi
494Selma KIRAÇ , Çağrı ERGİNMC.neoformans , Kütüphane tozları , Çevresel ortam , MikolojiDenizli Halk Kütüphanelerinde Cryptococcus neoformans Varlığının AraştırılmasıDenizli Halk Kütüphanelerinde Cryptococcus neoformans Varlığının Araştırılması
495Abdullah KAYA , Yasin UZUN , İbrahim Halil KARACAN , Ömer Faruk KAYAMMakrofungus , Yeni Kayıt , Gaziantep , Türkiye , MikolojiTürkiye Mikobiyotası İçin Yeni Bir Cins KaydıTürkiye Mikobiyotası İçin Yeni Bir Cins Kaydı
496Halil GÜNGÖR , Hakan ALLI , Yusuf UZUN , Mustafa IŞILOĞLU , Mehmet Halil SOLAKMGyromitra fastigiata , Discina geogenia , Yeni kayıt , Türkiye , MikolojiTürkiye’den Yeni Makrofungus KayıtlarıTürkiye’den Yeni Makrofungus Kayıtları
497K. Selen ÖZBAY , Hayrünisa Baş SERMENLİ , Mustafa IŞILOĞLUMChroogomphus ochraceus , Makrofungus , Türkiye , Yeni Kayıt , MikolojiTürkiye İçin Antalya’dan Yeni Bir Makrofungus KaydıTürkiye İçin Antalya’dan Yeni Bir Makrofungus Kaydı
498İjlal OCAK , Elif KORCAN , Gözde ERSÖZMMyxomycetes , flora , Türkiye , yeni kayıt , Stemonitales , MikolojiAfyonkarahisar Sinanpaşa Ormanları Myxomyceteleri: Stemonitales TakımıAfyonkarahisar Sinanpaşa Ormanları Myxomyceteleri: Stemonitales Takımı
499Esra ALTIPARMAK , Nükhet N. DEMİREL ZORBAMMikotoksin , Aflatoksin , Baharatlar , Dekontaminasyon , MikolojiBaharatlardaki Mikotoksinler ve Azaltma YöntemleriBaharatlardaki Mikotoksinler ve Azaltma Yöntemleri
500Özlem GÜR , Murat ÖZDAL , Ömer Faruk ALGUR , Esabi Başaran KURBANOĞLU , Serkan ÖRTÜCÜMα endosulfan , biyodegradasyon , fungus , MikolojiOrganoklorlu Bir Pestisit Olan α Endosulfan’ın FunguslarTarafından BiyodegredasyonuOrganoklorlu Bir Pestisit Olan α Endosulfan’ın FunguslarTarafından Biyodegredasyonu
501Handan ÇINAR , Hayrünisa BAŞ SERMENLİ , Mustafa IŞILOĞLUMLactarius pseudodeliciosus , Muğla , Yeni kayıt , MikolojiEge Bölgesi’nden Türkiye Mikotası için Yeni Bir KayıtEge Bölgesi’nden Türkiye Mikotası için Yeni Bir Kayıt
502Ömer F. ÇOLAK , İsmail ŞEN , Nurdan ALKAN , Mustafa IŞILOĞLUMMakrofungus , Peziza , Biyoçeşitlilik , Yeni kayıt , MikolojiTürkiye Mikotası İçin Yeni Bir Peziza KaydıTürkiye Mikotası İçin Yeni Bir Peziza Kaydı
503Perihan GÜLER , Aziz TÜRKOĞLU , Göksu YILDIZMAgrocybe vervacti , Strophariaceae , Misel Gelişimi , Türkiye mikobiyotası , MikolojiAgrocybe vervacti (Fr.) Singer’ nin Anatomik ve Morfolojik ÖzellikleriAgrocybe vervacti (Fr.) Singer’ nin Anatomik ve Morfolojik Özellikleri
504Neslihan YÜCE , Murat ÖZDAL , Özlem GÜR , Ömer Faruk ALGURMAntifungal aktivite , antimikrobial pigment , prodigiosin , Serratia marcescens , MikolojiSerratia marcescens NY-32 İzolatından Elde Edilen Prodigiosin Pigmentinin Antifungal AktivitesiSerratia marcescens NY-32 İzolatından Elde Edilen Prodigiosin Pigmentinin Antifungal Aktivitesi
505Ivana CACCIATORE1 , Serkan ORTUCUMCarvacrol , Codrug strategy , C. albicans , MikolojiCarvacrol derivatives: codrug strategy to discover novel agents against C. AlbicansCarvacrol derivatives: codrug strategy to discover novel agents against C. Albicans
506Mustafa ÖZDEMİR , Mehmet Nuri AYDOĞAN , Serkan ÖRTÜCÜMFosfat çözücü mikroorganizmalar , Kaya Fosfatı , MFK , Penicillium , Biyogübre , MikolojiMazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium sp. MÖ15’in Mısır(Zea mays L.) Bitkisinin Büyüme ve Gelişimi Üzerine EtkisiMazıdağı Fosfatı Eklenmiş Ortamda Fosfat Çözücü Mikrofungus Penicillium sp. MÖ15’in Mısır(Zea mays L.) Bitkisinin Büyüme ve Gelişimi Üzerine Etkisi
507Gülsen TEL , Mehmet ÖZTÜRK , M. Emin DURU , Aziz TÜRKOĞLU , Murat KARTALMGanoderma adspersum , Ganoderma applanatum , Ganoderma lucidum , fenolik , flavonoid , MikolojiGanoderma adspersum ve Ganoderma applanatum türlerinin Fenolik ProfilleriGanoderma adspersum ve Ganoderma applanatum türlerinin Fenolik Profilleri
508Musa YALMAN , Seda ÖZDİKMENLİ , Nükhet N. ZORBAMPeynir , küf florası , geleneksel , Penicillium , MikolojiTürkiye’de Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Küflü Peynirlerin Küf FlorasıTürkiye’de Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Küflü Peynirlerin Küf Florası
509Nazlıhan YILDIRIM , Buse BERBER , Cenk SESALMCandida sp. , Antifungal , Etnobotanik , Mikrodilüsyon , MikolojiÇeşitli Bahçe Bitkilerinin Candida Cinsi Mayalar Üzerine Antifungal EtkisiÇeşitli Bahçe Bitkilerinin Candida Cinsi Mayalar Üzerine Antifungal Etkisi
510Nurcan Albayrak İSKENDER , Serkan ÖRTÜCÜ , Yaşar AKSUMLymantaria dispar , Beauveria bassiana , Biyolojik kontrol , MikolojiLymantaria dispar (L.) (Lepidoptera:Lymantriidae) Larvalarının Kontrolü İçin Çeşitli Böceklerden İzole Edilen Beauveria bassiana Suşlarının DeğerlendirilmesiLymantaria dispar (L.) (Lepidoptera:Lymantriidae) Larvalarının Kontrolü İçin Çeşitli Böceklerden İzole Edilen Beauveria bassiana Suşlarının Değerlendirilmesi
511Elif KOCAÖĞÜT , Ebru TEKİN , Alev HALİKİ UZTANMAspergillus fumigatus , indoor fungi , hava kökenli funguslar , proteaz enzimi , virülans faktörleri , MikolojiEn İyi Proteaz Aktivitesine Sahip Hava kaynaklı Aspergillus fumigatus suşunun Spektrofotometrik Yöntemler Kullanılarak BelirlenmesiEn İyi Proteaz Aktivitesine Sahip Hava kaynaklı Aspergillus fumigatus suşunun Spektrofotometrik Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi
512Feza OTAĞ ,Taner COŞKUN , Şahin DİREKEL , Didem ÖZGÜR , Gürol EMEKDAŞMatmosferdeki fungus sporları , hava örnekleme sistemi , Mersin , MikolojiMersin Atmosferindeki Fungus Sporlarının Konsantrasyonu ve Mevsimsel DağılımıMersin Atmosferindeki Fungus Sporlarının Konsantrasyonu ve Mevsimsel Dağılımı
513Filiz SANALMAspergillus wentii , inülinaz , pH kararlılığı , Termal kararlılık , MikolojiAspergillus wentii İnülinazı’nın pH ve Termal Kararlılığının AraştırılmasıAspergillus wentii İnülinazı’nın pH ve Termal Kararlılığının Araştırılması
514Güldem DÖNEL , Sezai ADİL , Sevgi SEVSAYMAcari , Allotrombidium sp. , mikrofungus , entomopatojen , MikolojiAllotrombidium Cinsi Akarlarin Vücut Yüzeyi ve Vücut İçinden İzole Edilen MikrofunguslarAllotrombidium Cinsi Akarlarin Vücut Yüzeyi ve Vücut İçinden İzole Edilen Mikrofunguslar
515Hicret A. YALÇIN , Christopher RIDOUT , Jeremy MURRAYMArpa , Arbüsküler Mikorizal Fungus , AM simbiyoz , Arpa , Fosfat taşıyıcı protein , MikolojiFarklı Arpa Çeşitlerinde Arbüsküler Mikorizal Mantar KolonizasyonuFarklı Arpa Çeşitlerinde Arbüsküler Mikorizal Mantar Kolonizasyonu
516İsmail BEZİRGANOĞLUMtransgenic melon , antifungal protein , chitinase , Rhizoctonia solani , MikolojiEnhanced tolerance of T1 transgenic melon plants expressing antifungal chitinase gene to Rhizoctonia solaniEnhanced tolerance of T1 transgenic melon plants expressing antifungal chitinase gene to Rhizoctonia solani