74 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Özlem FINDIKHMakroomurgasız fauna , Beyler Baraj Gölü , KastamonuMakroomurgasız Çeşitliliği (Kastamonu-Beyler Baraj Gölü)Makroomurgasız Çeşitliliği (Kastamonu-Beyler Baraj Gölü)
2Ayşegül Kozak , İnci Tüney , Atakan SukatarHMikrolag , biyokütle enerjisiMikroalglerden Biyokütle Enerjisi EldesiMikroalglerden Biyokütle Enerjisi Eldesi
3Didem Özdemir Mis , M. Ruşen UstaoğluHRotifera , Zooplankton , Adıgüzel Baraj GölüAdıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer KompozisyonuAdıgüzel Baraj Gölü (Denizli)’nün Rotifer Kompozisyonu
4Tuğba Şen , Şükran YıldızHGediz Nehri , NutrientGediz Nehri’nde Bazı Nutrientlerin Aylık veMevsimsel Olarak BelirlenmesiGediz Nehri’nde Bazı Nutrientlerin Aylık veMevsimsel Olarak Belirlenmesi
5Ayla BATU , Nuray Emir AKBULUTHMavi- yeşil alg , Mogan Gölü , Beytepe Göleti , Delice IrmağıMogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri (Kızılırmak)Mavi-Yeşil Algleri Üzerine İncelemelerMogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri (Kızılırmak)Mavi-Yeşil Algleri Üzerine İncelemeler
6Gökçen BilgeHÇandarlı Körfezi , Chromis chromis , otolit morfolojisi , trofik ilişkiÇandarlı Körfezi’nde Dağılım Gösteren Papaz Balığı(Chromis chromis)’nın Sagittal Otolit ÖzellikleriÇandarlı Körfezi’nde Dağılım Gösteren Papaz Balığı(Chromis chromis)’nın Sagittal Otolit Özellikleri
7Zeki ErgenHİzmir Körfezi , Planktonİzmir Körfezinde Tespit Edilen Başlıca Planktonik Organizmalarİzmir Körfezinde Tespit Edilen Başlıca Planktonik Organizmalar
8Dinçer GülenHKudret Hamamı , Antakya , HidrobiyolojiKudret Hamamında (Antakya) Yapılan Hidrobiyolojik ÇalışmalarKudret Hamamında (Antakya) Yapılan Hidrobiyolojik Çalışmalar
9aCafer Bulut , bAyşegül Kubilay , cBelkıs BirdenHGökkuşağı alabalığı , Oncorhynchus mykiss , formaldehit , histopatolojiFormaldehitin (Formalin; CH2O) Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhynchus mykiss) Histopatolojik EtkileriFormaldehitin (Formalin; CH2O) Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhynchus mykiss) Histopatolojik Etkileri
10Mustafa Ceylan , İsmail Erbatur , Ufuk Akçimen , Cafer BulutHtıbbi sülük , Hirudo verbana , barınma , fiberglas tank , süngerTıbbi Sülüklerin Yapay Ortamda BarındırılmasındaSünger Materyalin KullanılabilirliğiTıbbi Sülüklerin Yapay Ortamda BarındırılmasındaSünger Materyalin Kullanılabilirliği
11a Memet Ali Dönmez , bLevent BatHRhizostoma pulmo , Copepod , Dinoflagellata , Şemsiye çapıRhizostoma pulmo türünün mide içeriğinin tespiti ve eldeedilen mide içeriği verilerinin aylık ve mevsimsel değişimi veR. pulmo bireylerinin şemsiye çapıyla karşılaştırılmasıRhizostoma pulmo türünün mide içeriğinin tespiti ve eldeedilen mide içeriği verilerinin aylık ve mevsimsel değişimi veR. pulmo bireylerinin şemsiye çapıyla karşılaştırılması
12Tuba TümerHİzmir Körfezi , fitoplankton , ötrofik , toksik fitoplanktonÜçkuyular Feribot İskelesi’nde İlkbahar-Yaz Dönemi FitoplanktonKompozisyonundaki Günlük DeğişimlerÜçkuyular Feribot İskelesi’nde İlkbahar-Yaz Dönemi FitoplanktonKompozisyonundaki Günlük Değişimler
13Celal Mert Akçora , Sevilay Ulcay , Mehmet ÖztürkHPosidonia oceanica , Epifit , Chlorophyta , Yeşil Algler , Ege Denizi.Ege Denizi (Çandarlı-Dilek Yarımadası) Kıyılarında Yayılış GösterenPosidonia oceanica Üzerindeki Epifit Yeşil Algler (Chlorophyta)Ege Denizi (Çandarlı-Dilek Yarımadası) Kıyılarında Yayılış GösterenPosidonia oceanica Üzerindeki Epifit Yeşil Algler (Chlorophyta)
14aFüsun Akgül , bRıza Akgül , cTülay Bican SüerdemHÇanakkale , Phaeophyceae , disk difüzyon , antimikrobiyal aktiviteÇanakkale Boğazı’ndaki Bazı Kahverengi AlglerinAntimikrobiyal AktiviteleriÇanakkale Boğazı’ndaki Bazı Kahverengi AlglerinAntimikrobiyal Aktiviteleri
15aRıza Akgül , bTülay Bican Süerdem , cFüsun AkgülHÇanakkale , cyanobacteria , disk difüzyon , antibakteriyel aktiviteSiyanobakteri Üyesi Bazı Alglerin Antibakteriyel AktiviteleriSiyanobakteri Üyesi Bazı Alglerin Antibakteriyel Aktiviteleri
16Sevil Arabacı , Hatice Tunca , Tuğba Ongun SevindikHPoyrazlar Gölü , fitoplankton , tür kompozisyonu , Sakarya , floraPoyrazlar Gölü Fitoplanktonunun Tür KompozisyonuPoyrazlar Gölü Fitoplanktonunun Tür Kompozisyonu
17Murat Çakır , Orkide MinareciHSu kaynakları , su yönetimi , sınıraşan sular.Türkiye’de Su Yönetimi ve Sınıraşan SularTürkiye’de Su Yönetimi ve Sınıraşan Sular
18Nezire Lerzan Çiçek , Ömer Osman ErtanHEpifitik alg , Köprüçay Nehri , Bentik alg , DiyatomKöprüçay Nehri Epifitik AlgleriKöprüçay Nehri Epifitik Algleri
19Tülin ÇokerHGökova Körfezi , Ege Denizi , Balık türleri , Balık faunasıGökova Körfezi BalıklarıGökova Körfezi Balıkları
20Ümmühan Aslan , Gürçay Kıvanç Akyıldız , Mustafa DuranHMorfometri , larva , pupa , Chironomid , exuviaeLaboratuvar koşullarında Chironomus riparius agg.’ın (Diptera:Chironomidae) hayat döngüsü ve pupal kılıf (Exuviae) teşhisiLaboratuvar koşullarında Chironomus riparius agg.’ın (Diptera:Chironomidae) hayat döngüsü ve pupal kılıf (Exuviae) teşhisi
21Ece Ağlaça , Neslihan BalkısbHEdremit Körfezi , fitoplankton , Phalacroma cuneusEdremit Körfezi FitoplanktonundaMevsimsel Değişimlerin İncelenmesiEdremit Körfezi FitoplanktonundaMevsimsel Değişimlerin İncelenmesi
22Neslihan Balkısa , Vildan Tüfekçib , Dilek EdigerbHİzmit Körfezi , zooplankton , Mesodinium rubrum.İzmit Körfezi’nde Gözlenen Mesodinium rubrum(Ciliophora) Türünün Mevsimsel Dağılımıİzmit Körfezi’nde Gözlenen Mesodinium rubrum(Ciliophora) Türünün Mevsimsel Dağılımı
23Bahar Bayhan , Tuncay Murat Sever , Murat KayaHDeniz , ekosistem , trofik seviye , besin zinciri , kemosentezDeniz Ekosistemlerinde Beslenme EkolojisiDeniz Ekosistemlerinde Beslenme Ekolojisi
24Fethi Bengila , Janset Kankuşa , Burak Evren İnananbHEge Denizi , uzaktan algılama , MERIS , klorofil pigmenti , zaman serisiUydu Görüntüleri (ENVISAT-MERIS) Temelinde Klorofil AÖlçümleri İle Ege Denizi Trofik Durumunun Zamana ve BölgeyeBağlı DeğerlendirilmesiUydu Görüntüleri (ENVISAT-MERIS) Temelinde Klorofil AÖlçümleri İle Ege Denizi Trofik Durumunun Zamana ve BölgeyeBağlı Değerlendirilmesi
25Fethi Bengila ,c , Janset Kankuşa , Reyhan SönmezHCetacean , Turkish Seas , distribution , sporadic observationContribution of Sporadic Observations Between 2006-2012 toCetacean Distribution in Turkish SeasContribution of Sporadic Observations Between 2006-2012 toCetacean Distribution in Turkish Seas
26Gökçen Bilge , Anıl GülşahinHGökova Körfezi , Sphyraena chrysotaenia , boy-ağırlık ilişkisiGökova Körfezi (Ege Denizi) Neritik Sularında DağılımGösteren Lesepsiyen Göçmeni Iskarmoz Balığı (Sphyraenachrysotaenia)’nın Boy-Ağırlık İlişkisiGökova Körfezi (Ege Denizi) Neritik Sularında DağılımGösteren Lesepsiyen Göçmeni Iskarmoz Balığı (Sphyraenachrysotaenia)’nın Boy-Ağırlık İlişkisi
27Döndü Yalçın Bingül , Müge İşleten Hoşoğlu , Zeliha Demirel , Meltem Conk DalayHChlorella sp. , aksenik izolasyon , morfolojik ve moleküler tanımlamaEge Denizinden İzole Edilen Chlorella sp.’nin Aksenik Kültür Eldesive Morfolojik ve Moleküler TanımlanmasıEge Denizinden İzole Edilen Chlorella sp.’nin Aksenik Kültür Eldesive Morfolojik ve Moleküler Tanımlanması
28Tarık Çiçek , Serbest Bilici ,Erhan ÜnlüHDicle-Fırat , meristik , discriminant , varyasyonDicle ve Fırat Nehir Sistemlerinin Farklı Lokalitelerden ToplananCapoetatrutta Türünde Görülen Meristik VaryasyonlarDicle ve Fırat Nehir Sistemlerinin Farklı Lokalitelerden ToplananCapoetatrutta Türünde Görülen Meristik Varyasyonlar
29Zeliha Demirel , Müge İşleten Hoşoğlu , Arzu Yıldırım , Murat Elibol , Meltem Conk DalayHCoccolithophora , diatom , moleküler ve morfolojik tanımlama , yağ asitikomposizyonuCoccolithophora ve Farklı Diatom Türlerinin MolekülerTanımlanması ve Yağ Asidi İçeriklerinin BelirlenmesiCoccolithophora ve Farklı Diatom Türlerinin MolekülerTanımlanması ve Yağ Asidi İçeriklerinin Belirlenmesi
30Sercan Erdoğan , Hilal Akıncı , Sibel Atasağun , Pınar KaracakayaHRotifera , Fauna , Keçi Gölü , BoluKeçi Gölü (Bolu)’nün Rotifera Faunası ve Bazı Fiziko-KimyasalParametrelerle İlişkisiKeçi Gölü (Bolu)’nün Rotifera Faunası ve Bazı Fiziko-KimyasalParametrelerle İlişkisi
31E. Rıdvan Sıvacı , Aysel Sıvacı , Sevran Eroğlu , Sevcan DumanHLemna minor L. , Fosfat , Klorofiller , Karotenoidler , Fenolik bileşiklerFarklı Fosfat Konsantrasyonlarında Lemna minor ‘ün FotosentetikPigmentler, Fenolik Bileşikler ve Oransal Su İçeriklerininDeğişimlerinin İncelenmesiFarklı Fosfat Konsantrasyonlarında Lemna minor ‘ün FotosentetikPigmentler, Fenolik Bileşikler ve Oransal Su İçeriklerininDeğişimlerinin İncelenmesi
32Nurçin Gülşahin , Ahmet Nuri TarkanHMuğla , denizanası , Cotylorhiza tuberculata , Phyllorhiza punctata , Aurelia auritaMuğla Kıyılarında Aşırı Üreme Gösteren DenizanalarıMuğla Kıyılarında Aşırı Üreme Gösteren Denizanaları
33aKutsal Kesici , aİnci Tüney , bErol Kesici , aAtakan SukatarHNodularia spumigena , toksik siyanobakteri , Bafa GölüBafa Gölü’nde Ani Alg Çoğalmasına Neden Olan Nodulariaspumigena Türünün Morfolojik TayiniBafa Gölü’nde Ani Alg Çoğalmasına Neden Olan Nodulariaspumigena Türünün Morfolojik Tayini
34Ayşegül Mülayim , Saltuk Buğra Arısal , Hüsamettin BalkısHKapıdağ Yarımadası , Marmara Denizi , Sediment , Toplam Organik Karbon ,Toplam İnorganik KarbonKapıdağ Yarımadası (Marmara Denizi) yüzey sediment örneklerindetoplam organik ve inorganik karbon düzeylerinin belirlenmesiKapıdağ Yarımadası (Marmara Denizi) yüzey sediment örneklerindetoplam organik ve inorganik karbon düzeylerinin belirlenmesi
35Burcu Başyiğit , Selda Tekin ÖzanHKarataş Gölü , Sander lucioperca , ağır metal , total boy , ağırlıkKarataş Gölü’nde Yaşayan Sudak (Sander lucioperca)’ınBazı Doku ve Organlarındaki Ağır Metal Miktarları ileBalık Boyu ve Ağırlığı Arasındaki İlişkilerKarataş Gölü’nde Yaşayan Sudak (Sander lucioperca)’ınBazı Doku ve Organlarındaki Ağır Metal Miktarları ileBalık Boyu ve Ağırlığı Arasındaki İlişkiler
36Seval Özcan , Gürçay Kıvanç Akyıldız , Mustafa DuranHNehir , R istatistik , çeşitlilik indeksi , multivaryete analiziBüyük Menderes Havzasındaki Chironomidae (Insecta: Diptera)Larvalarının Ekolojik İsteklerinin BelirlenmesiBüyük Menderes Havzasındaki Chironomidae (Insecta: Diptera)Larvalarının Ekolojik İsteklerinin Belirlenmesi
37Özge Özgen , Eyüp Mümtaz TıraşınHİzmir Körfezi , S. hepatus (Linnaeus , 1758) , besin kompozisyonuİzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus(Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolüİzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus(Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolü
38Fatma Çolak SabancıHMastogloia , Bacillariophyceae , arazi materyali , Homa Lagünü , doğu AkdenizMastogloia braunii, Mastogloia pumila ve Mastogloia vasta(Class Bacillariophyceae)’nın Morfolojik KarakteristiklerininÜzerine Çevresel Parametrelerin EtkisiMastogloia braunii, Mastogloia pumila ve Mastogloia vasta(Class Bacillariophyceae)’nın Morfolojik KarakteristiklerininÜzerine Çevresel Parametrelerin Etkisi
39Beyhan Taş , Ahmet Yavuz Candan , Çağla KılıçHUlugöl , epifitik alg , Potamogeton natans , trofik yapıUlugöl (Gölköy, Ordu)’ün Epifitik Alg FlorasıUlugöl (Gölköy, Ordu)’ün Epifitik Alg Florası
40Sevim Polat , Tuba Terbıyık , Sinan Mavruk , İbrahim GürHProtozooplankton , İskenderun Körfezi , kuzeydoğu Akdeniz.İskenderun Körfezi’nde (Kuzeydoğu Akdeniz) ProtozooplanktonTür Kompozisyonu Mevsimsel Dinamikleriİskenderun Körfezi’nde (Kuzeydoğu Akdeniz) ProtozooplanktonTür Kompozisyonu Mevsimsel Dinamikleri
41Tuba Tümer , Nihayet BizselHİzmir Körfezi , heterotrofik Dinoflagellat , fitoplankton , ötrofikasyonİzmir İç Körfezi’nde Heterotrofik Dinoflagellat Türlerinin Dağılımıİzmir İç Körfezi’nde Heterotrofik Dinoflagellat Türlerinin Dağılımı
42İnci Tüney , Sena Özdemir , Atakan SukatarHTatlı su , Mikrolag , İzmirİzmir İli Doğal ve Suni Göllerinden İzole EdilenMikroalg Floraları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesiİzmir İli Doğal ve Suni Göllerinden İzole EdilenMikroalg Floraları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi
43aAysel Alkan Uçkun , bDidem GökçeHBüyüme ve üreme , Cyprinion macrostomus , Cyprinion kais , endemik tür ,Karakaya Baraj Gölü.Karakaya Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinion macrostomus veCyprinion kais’in Büyüme ve Üreme ÖzellikleriKarakaya Baraj Gölü’nde Yaşayan Cyprinion macrostomus veCyprinion kais’in Büyüme ve Üreme Özellikleri
44Evrim Taşkın , Sevilay Ulcay , Mehmet Öztürk , Ergün TaşkınHChara vulgaris var. contraria , antibakteriyel aktivite , Kaklık Mağarası ,DenizliChara vulgaris Türünün in vitro Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesiChara vulgaris Türünün in vitro Antibakteriyel Etkisinin İncelenmesi
45Seray Yıldız , M. Ruşen Ustaoğlu , Zelal TelekHTrichoptera , biyotop , çevresel faktörler , kirlilik , Gönen Çayı , BalıkesirGönen Çayı’nın (Balıkesir) Trichoptera (Insecta) FaunasıGönen Çayı’nın (Balıkesir) Trichoptera (Insecta) Faunası
46Sera Övgü Urcun , İsmail İbrahim TurnaHHidroid , Cnidaria , Denizel Ekosistem , BentozDenizel Hidroidler (Cnidaria-Hydrozoa) ve EkosistemDenizel Hidroidler (Cnidaria-Hydrozoa) ve Ekosistem
47aKübra Yeşilova , aMerve Anda , aMuharrem Balcı , aTurgay Durmuş , bNeslihan BalkısHMakroalg , baskın türler , Gemlik Körfezi.Gemlik Körfezi Kıyılarında Bulunan Baskın MakroalgTürleri Üzerine Bir Ön AraştırmaGemlik Körfezi Kıyılarında Bulunan Baskın MakroalgTürleri Üzerine Bir Ön Araştırma
48Gamze Yıldız , Egemen Dere , Şükran DereHAntioksidan İçerik , Deniz Yosunu , Toplam Fenol , VitaminlerBazı Deniz Yosunlarının Antioksidan İçeriklerinin KarşılaştırılmasıBazı Deniz Yosunlarının Antioksidan İçeriklerinin Karşılaştırılması
49Fevzi Yılmaz , Gökhan Ütük , Bülent Yorulmaz , Tuncer Okan GençHUnio sp , Ağır metal , MuğlaTersakan Çay (Muğla/Dalaman)’ında Yaşayan TatlısuMidyelerinde Ağır Metal BirikimiTersakan Çay (Muğla/Dalaman)’ında Yaşayan TatlısuMidyelerinde Ağır Metal Birikimi
50Bülent Yorulmaz , Mürüvvet Yılmaz , Gökhan Ütük , Fevzi YılmazHKocagöl , Balık faunası , Fiziko-kimyasal özeliklerKocagöl (Muğla – Dalaman)’ün Fiziko-KimyasalÖzellikleri ve Balık FaunasıKocagöl (Muğla – Dalaman)’ün Fiziko-KimyasalÖzellikleri ve Balık Faunası
51Melek Zeybeka , Hasan Kalyoncua , Ömer Osman ErtanbHTrofik durum , Eğirdir Gölü , Kovada GölüKovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göllerde(Eğirdir ve Kovada Gölleri) Trofik Durumun BelirlenmesiKovada Kanalı ve Bağlantılı Olduğu Göllerde(Eğirdir ve Kovada Gölleri) Trofik Durumun Belirlenmesi
52Alper Evcen , Melih Ertan ÇınarHEge Denizi , Ildır Körfezi , Biyoerozyon , Delici SüngerlerIldır Körfezi’nde Biyoerozyona Yol Açan SüngerlerIldır Körfezi’nde Biyoerozyona Yol Açan Süngerler
53Ahmet Küçük , Halim Aytekin ErgülHmikroplankton , Marmara , İzmit Körfezi , oşinografiİzmit Körfezi Mikroplankton DeğişimininMevsimsel İncelenmesiİzmit Körfezi Mikroplankton DeğişimininMevsimsel İncelenmesi
54Süphan Karaytuğ , Serdar SakHBiyoçeşitlilik , Kinorhyncha , Yeni Kayıt.Mayobentoz ve Biyoçeşitlilik:Türkiye’den Kinorhyncha Şubesinin İlk KaydıMayobentoz ve Biyoçeşitlilik:Türkiye’den Kinorhyncha Şubesinin İlk Kaydı
55Hilal Aydın , Serdar UzarHAliağa Körfezi , Dinoflagellat kist , İndikatör Tür ,Red-tide ,Toksik KistAliağa Körfezi Yüzey SedimentindeDinoflagellat Kist Topluluğu ve BolluğuAliağa Körfezi Yüzey SedimentindeDinoflagellat Kist Topluluğu ve Bolluğu
56Halim Aytekin Ergül , Naime Gökçen Çelebi , Serdar Aksan , Ahmet Küçük , Sinem BalcıHsediment , biyojenik silika , İzmit Körfezi , Dilderesi , Planktonİzmit Körfezi Denizel Plankton Bolluğunun BiyojenikSilika Yardımıyla Değerlendirilmesiİzmit Körfezi Denizel Plankton Bolluğunun BiyojenikSilika Yardımıyla Değerlendirilmesi
57Güley Kurt Şahin , Melih Ertan ÇınarHEunicidae , Polychaeta , ekoloji , AkdenizAkdeniz Kıyılarımızda Dağılım Gösteren Eunicidae(Annelida: Polychaeta) Türlerinin Ekolojik ÖzellikleriAkdeniz Kıyılarımızda Dağılım Gösteren Eunicidae(Annelida: Polychaeta) Türlerinin Ekolojik Özellikleri
58Damla Hepsöğütlü , Ferah Koçak , Şermin Açık , Sinem Aydın ÖnenHBafa Gölü , makrobentik omurgasızlar , fiziko-kimyasal değişkenlerTürkiyeBafa Gölü’nün Makrobentik OmurgasızlarıBafa Gölü’nün Makrobentik Omurgasızları
59Tuba Terbıyık Kurt , Sevim PolatHCladocera , Levant Denizi , Çevresel ParametrelerKuzeydoğu Levant Denizi Kıyısal SularındaCladocera Topluluklarının Yıllara Göre DeğişimiKuzeydoğu Levant Denizi Kıyısal SularındaCladocera Topluluklarının Yıllara Göre Değişimi
60Emre Yemişken , Cem Dalyan , Lütfiye EryılmazHİskenderun Körfezi , Hedef dışı Av , Iskarta , Trol balıkçılığıİskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Trol BalıkçılığındaHedef Dışı Av ve Iskartaİskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Trol BalıkçılığındaHedef Dışı Av ve Iskarta
61Erol KESİCİ , İskender GÜLLE , Cevdan KESİCİ ,İsmail İbrahim TURNAHElodea canadensis , Eğirdir Gölü , Kovada Gölü , istilacı tür , trofik düzey ,Elodea canadensis’ in Kovada Gölü’nden İlk BildirimiElodea canadensis’ in Kovada Gölü’nden İlk Bildirimi
62Nehir Kaymak , Şenol Akın , Zekeriya Altuner , Fatih Polat , Tarık DalHBalık topluluk yapısı , alansal - mevsimsel değişim , çevresel faktörler ,Canonical Correspondence Analizi (CCA) , Yukarı Yeşilırmak Havzası.Yukarı Yeşilırmak Havzası Balık ToplulukYapısının Alansal ve Mevsimsel DeğişimiYukarı Yeşilırmak Havzası Balık ToplulukYapısının Alansal ve Mevsimsel Değişimi
63Mukadder Arslan , Ali İşmenHMullus barbatus , beslenme , Saroz KörfeziSaroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) Barbunya Balığı’nın(Mullus barbatus) BeslenmesiSaroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) Barbunya Balığı’nın(Mullus barbatus) Beslenmesi
64Halit FilizHPalaska balığı , Lepidopus caudatus , Biyolojik özellik; Gökova Körfezi , EgeDeniziGökova Körfezi’ndeki Palaska Balığı(Lepidomus caudatus)’nın Biyolojik ÖzellikleriGökova Körfezi’ndeki Palaska Balığı(Lepidomus caudatus)’nın Biyolojik Özellikleri
65Cafer Bulut , Ayşegül KubilayHOncorhynchusmykiss , bakır sülfat , hematolojiBakır Sülfatın (CuSO4.5H2O) Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhynchusmykiss) Hematolojik EtkileriBakır Sülfatın (CuSO4.5H2O) Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhynchusmykiss) Hematolojik Etkileri
66Gürçay Kıvanç Akyıldız , Mustafa DuranHKajak karotiyer , göl , R istatistik , iklim değişikliğiTürkiye’de Subfosil Chironomid’ler (Insecta: Diptera) veTransfer Fonksiyonu Üzerine Ön SonuçlarTürkiye’de Subfosil Chironomid’ler (Insecta: Diptera) veTransfer Fonksiyonu Üzerine Ön Sonuçlar
67Ersin Kıvrak , Ayşe UygunHCCA , Epifitik diyatome , fizikokimyasal özellikler , organik kirlenme , AkarçayAkarçay’ın (Afyonkarahisar) Epifitik Diyatomelerin KommuniteYapısı, Tür Çeşitliliği ve Fiziko-kimyasal Parametreler ile İlişkisiAkarçay’ın (Afyonkarahisar) Epifitik Diyatomelerin KommuniteYapısı, Tür Çeşitliliği ve Fiziko-kimyasal Parametreler ile İlişkisi
68İsmail Yıldız , Naciye Gülkız ŞenlerHVan Gölü , Apertospathula , Taksonomi , Ciliophora.Van Gölü’nden İzole Edilen Apertospathula sp. (Protozoa,Ciliophora) Üzerinde Morfolojik ve Taksonomik AraştırmalarVan Gölü’nden İzole Edilen Apertospathula sp. (Protozoa,Ciliophora) Üzerinde Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar
69Ergün Taşkın , Mehmet ÖztürkHAkdeniz , algal flora , deniz algleri , Türkiye.Akdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin YeriAkdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin Yeri
70Ergün Taşkın , Gülbahar Dağlar , Mehmet ÖztürkHEkolojik indeksler , Makrofitler , Su Çerçeve Direktifi , Türkiye kıyı sularıTürkiye Kıyı Sularının Makrofit Kalite İndeksi İleEkolojik Durumunun BelirlenmesiTürkiye Kıyı Sularının Makrofit Kalite İndeksi İleEkolojik Durumunun Belirlenmesi
71Sevilay Ulcay , Mehmet Öztürk , Hüseyin GünerHPamukkale , Termalsu , Mikroflora , Cyanobacteria , Diatomae , ChlorophytaPamukkale Termal Suyu Mikroflorasının 45 Yıl Öncesi ve BugünüPamukkale Termal Suyu Mikroflorasının 45 Yıl Öncesi ve Bugünü
72Gamze Yıldız , Laurie C. Hofmann , Kai Bischof , Şükran DereHOkyanus asitleşmesi , Corallina officinalis , Fotosentez , Ultraviole Radyasyon ,Klorofil Floresansı , Kalsifikasyonİklim Değişiminin Corallina officinalisTürü Üzerine Olası Fizyolojik Etkileriİklim Değişiminin Corallina officinalisTürü Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri
73Ebru Baştürkmen , Feyzan Özdal Kurt , Oğuz Kurt , bİbrahim Tuğlu , Mehmet ÖztürkHDenizel algler , neuroblastoma dizini , nörotoksisite , NOS , apoptosis.Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Yayılış Gösteren BazıAlglerin Neuroblastoma Hücre Dizini Üzerine Sitotoksik veNörotoksik EtkileriTürkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Yayılış Gösteren BazıAlglerin Neuroblastoma Hücre Dizini Üzerine Sitotoksik veNörotoksik Etkileri
74Özgür Baytut , C.Tolga Gürkanlı , Arif Gönülol , İbrahim ÖzkoçHChlorella , Orta Karadeniz , Bayesian Filogeni , SSU , Kloroplast , 16SÇeşitli Tatlı Su Habitatlarından İzole Edilen Chlorella(Chlorophyta) Türlerinin Moleküler FilogenisiÇeşitli Tatlı Su Habitatlarından İzole Edilen Chlorella(Chlorophyta) Türlerinin Moleküler Filogenisi