3345 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Emine Gültekin ve Muhittin DoğanÇB , BBAntibiyotik uygulaması , buğday , çimlenme , fizyolojik etkiFARKLI ANTİBİYOTİK UYGULAMALARININ Triticum aestivum Cv. Golia’NINÇİMLENME VE ERKEN FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ BAZI FİZYOLOJİK ETKİLERİFARKLI ANTİBİYOTİK UYGULAMALARININ Triticum aestivum Cv. Golia’NINÇİMLENME VE ERKEN FİDE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ BAZI FİZYOLOJİK ETKİLERİ
2Serap MUTUN , Serdar DİNÇ , Hülya KARAGÖZOĞLUÇBAndricus lignicolus , A. quercuscalicis , A. gallaetinctoria , Cynipidae ,restriksiyon enzimiBazı Andricus Türlerinin DNA Kesim Farklılıkları Yoluyla BelirlenmesiBazı Andricus Türlerinin DNA Kesim Farklılıkları Yoluyla Belirlenmesi
3Kerim ÇİÇEK , Murat AFSAR , Dinçer AYAZÇB , HBMertensiella caucasica , larva morfolojisi , Kalçar Dağı , DoğuKaradenizMertensiella caucasica (Waga, 1876) LARVALARININ MORFOLOJİSİ ÜZERİNE BİRÖN ÇALIŞMAMertensiella caucasica (Waga, 1876) LARVALARININ MORFOLOJİSİ ÜZERİNE BİRÖN ÇALIŞMA
4Özge BUYURGAN , Evren TUNCA , Esra ÜÇÜNCÜ , Şeyda FİKİRDEŞİCİ , Ahmet ALTINDAĞÇB , BBLemna minor , Krom , Bakır , Kurşun , EC50Pb, Cu ve Cr 'A MARUZ BIRAKILAN Lemna minor'UN EC50 DEĞERLERİPb, Cu ve Cr 'A MARUZ BIRAKILAN Lemna minor'UN EC50 DEĞERLERİ
5Esra KOÇUM , Ayşe SÜTCÜÇB , BBbesin , biyokütle , büyüklük yapısı , fitoplankton komünitesiFİTOPLANKTON KOMÜNİTESİ BÜYÜKLÜK YAPISI TROFİK STATÜ İLİŞKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMAFİTOPLANKTON KOMÜNİTESİ BÜYÜKLÜK YAPISI TROFİK STATÜ İLİŞKİSİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
6Kerim GÜNEY , Mehlika BENLİ , Fatmagül GEVEN ,Ümit BİNGÖL , Nazife YİĞİTÇB , BBKaryatağı Dağı , Flora , Kastamonu , Endemik BitkilerKARYATAĞI DAĞI’NIN (KASTAMONU/AZDAVAY) ENDEMİK BİTKİLERİve TEHLİKE KATEGORİLERİKARYATAĞI DAĞI’NIN (KASTAMONU/AZDAVAY) ENDEMİK BİTKİLERİve TEHLİKE KATEGORİLERİ
7Burak ÖTERLER , Menekşe TAŞ , Timur KIRGIZÇB , BB , HSazlıdere Deresi , Edirne , Fizikokimyasal parametreler ,Fitoplankton , Epipelik , Epilitik , Alg kompozisyonuSAZLIDERE DERESİ’NİN (EDİRNE / TÜRKİYE), SU KALİTE PARAMETRELERİ VEALGAL FLORASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİSAZLIDERE DERESİ’NİN (EDİRNE / TÜRKİYE), SU KALİTE PARAMETRELERİ VEALGAL FLORASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
8Abuzer ÇELEKLİ , Gizem İlgün , Baki ÖZTÜRK , Mehmet KapıÇB , BBAdsorpsiyon , Chara contraria , Maxilon Red GRL , ModellemeMAXILON RED GRL’ NİN Chara contraria İLE UZAKLAŞTIRILMASIMAXILON RED GRL’ NİN Chara contraria İLE UZAKLAŞTIRILMASI
9Beyhan GÜRCÜ , Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , M. İbrahim TUĞLUÇB , MBGMTZ , alabalık , ince barsak , histopatoloji , immunohistokimya ,NOS , TUNELMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN OKSİDATİF STRESVE APOPTOSİS AÇISINDAN İNCELENMESİMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN OKSİDATİF STRESVE APOPTOSİS AÇISINDAN İNCELENMESİ
10Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , M. İbrahim TUĞLU , Beyhan GÜRCÜ , Mahmud M. ÖZKUTÇB , MBGMTZ , alabalık , ince barsak , histopatoloji , immunohistokimya ,gomori , PAS , kollajen IV , LamininMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN BAĞ DOKUSU VEMATRİKS MOLEKÜLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN BAĞ DOKUSU VEMATRİKS MOLEKÜLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
11M. İbrahim TUĞLU , Beyhan GÜRCÜ , Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , FeryalKARAKAHYAÇB , MBGMTZ , alabalık , ince barsak , histopatolojiMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOLOJİKOLARAK BELİRLENMESİMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOLOJİKOLARAK BELİRLENMESİ
12Tuğba ŞENEL , Ayda KARADEREÇB , HBDermatophagoides , Ev tozu akarları , Ev tozları , Dermatophagoidesfarinae , Dermatophagoides pteronyssinusEV TOZU AKARLARI VE ÖNEMİEV TOZU AKARLARI VE ÖNEMİ
13Ayda KARADERE , Tuğba ŞENELÇB , HBAcarus siro , akar , besin , depoBESİN AKARLARI VE ÖNEMİBESİN AKARLARI VE ÖNEMİ
14Ayşegül ÇARBAŞÇBSorbik asit ve Tuzları , Su Ürünleri , Raf ÖmrüSORBİK ASİT VE TUZLARININ SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMISORBİK ASİT VE TUZLARININ SU ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI
15Ayşegül ÇARBAŞÇB , HBalık , Tazelik , Raf ÖmrüSU ÜRÜNLERİ ETLERİNDE TAZELİK KONTROL YÖNTEMLERİSU ÜRÜNLERİ ETLERİNDE TAZELİK KONTROL YÖNTEMLERİ
16Ayşegül ÇARBAŞÇB , HBalık , Hijyen , Sanitasyon , Gıda GüvenliğiSU ÜRÜNLERİ İŞLEME ÜNİTELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON UYGULAMALARISU ÜRÜNLERİ İŞLEME ÜNİTELERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON UYGULAMALARI
17Abuzer ÇELEKLİ , Mehmet Kapı , Gizem İLGÜN , Baki ÖZTÜRKÇBAdsorpsiyon , Ceviz Kabuğu , Maxilon Red GRL , ModellemeMAXILON RED GRL’NİN CEVİZ KABUĞU İLE UZAKLAŞTIRILMASIMAXILON RED GRL’NİN CEVİZ KABUĞU İLE UZAKLAŞTIRILMASI
18Nursel İkinci , Necati BayındırÇB , BB BOLU İLİ SULAK ALANLARINDA DAMARLI MAKROFİT ÇEŞİTLİLİĞİNİNBELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASIBOLU İLİ SULAK ALANLARINDA DAMARLI MAKROFİT ÇEŞİTLİLİĞİNİNBELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
19Sezginer TUNÇER , Ekrem Şanver ÇELİK , Ahmet ÖKTENERÇB , HBTürkiye , cymothoid , balık , Anilocra , Nerocila , Ceratothoa ,Çanakkale BoğazıÇANAKKALE BOĞAZI (KUZEY EGE) DENİZ BALIKLARINDAN BEŞ PARAZİTİKCYMOTHOİD TÜRÜÇANAKKALE BOĞAZI (KUZEY EGE) DENİZ BALIKLARINDAN BEŞ PARAZİTİKCYMOTHOİD TÜRÜ
20Ümran ATAY , Tali MONİS , Hasan ASLAN , Ufuk RASTGELDİÇBGüneş Pili , Sulama Sistemi , MardinMARDİN İLİ GÜNEŞ PİLİ SULAMA SİSTEMİ POTANSİYELİMARDİN İLİ GÜNEŞ PİLİ SULAMA SİSTEMİ POTANSİYELİ
21Sezginer TUNÇER , Ekrem Şanver ÇELİK , Ahmet ÖKTENERÇB , HB , HTürkiye , cymothoid , Nerocila bivittata , Marmara Denizi ,Scorpaena porcusNerocila bivittata’ NIN MARMARA DENİZİ SİYAH İSKORPİT BALIĞINDA (Scopaenaporcus) İLK RAPORUNerocila bivittata’ NIN MARMARA DENİZİ SİYAH İSKORPİT BALIĞINDA (Scopaenaporcus) İLK RAPORU
22Emine GÜLTEKİN , Muhittin DOĞAN , Osman GÜLNAZÇB , BBLemna minor L. , antibiyotik uygulaması , fizyolojik yanıtSUCUL MAKROFITLERDEN Lemna minor L.’NIN ANTIBIYOTIK UYGULAMALARINAFIZYOLOJIK YANITLARISUCUL MAKROFITLERDEN Lemna minor L.’NIN ANTIBIYOTIK UYGULAMALARINAFIZYOLOJIK YANITLARI
23Gülen ÖZYAZICI , Mehmet Arif ÖZYAZICI , Betül BAYRAKLIÇBKlinoptilolit , leonardit , organik gübre , fındık zurufu , enzimaktiviteleriBAZI ORGANİK MATERYALLERİN VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİN ORGANİKFINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAKLARIN BAZI ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNEETKİLERİBAZI ORGANİK MATERYALLERİN VE TOPRAK DÜZENLEYİCİLERİN ORGANİKFINDIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TOPRAKLARIN BAZI ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNEETKİLERİ
24Olcay KAPLAN , Numan YILDIRIM , Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM ,Durali DANABAŞ , Mesut URAL , Mehtap ÖZÇELİK , Eylem Funda KÜREKÇİÇBUzunçayır Baraj Gölü , Capoeta umbla , Ağır metal kirliliğiUZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ’NDEKİ Capoeta umbla (Heckel, 1843)’NINDOKULARINDAKİ BAZI AĞIR METAL BİRİKİMLERİNİN İNCELENMESİUZUNÇAYIR BARAJ GÖLÜ’NDEKİ Capoeta umbla (Heckel, 1843)’NINDOKULARINDAKİ BAZI AĞIR METAL BİRİKİMLERİNİN İNCELENMESİ
25Bülent TOPRAK , Murat SARGINCIÇBMikoriza , Orman Ekosistemi , AğaçlandırmaAĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA MİKORİZA AŞILI FİDAN KULLANIMIAĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA MİKORİZA AŞILI FİDAN KULLANIMI
26Erdihan TUNÇ , Yasemin ÖZYAZGAN , Fatih YAYLAÇBErozyon , vejetasyon , yüzey örtülülüğü , GaziantepGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE TOPRAK EROZYONUNUNÖNLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİTKİLERGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE TOPRAK EROZYONUNUNÖNLENMESİNDE KULLANILABİLECEK BİTKİLER
27Erdihan TUNÇ , Halime ALIN , Yasemin ÖZYAZGAN , Nazlı BOZMANÇBTıbbi atık , enerji , geri dönüşümGAZİANTEP’TE Kİ TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜGAZİANTEP’TE Kİ TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE GERİ DÖNÜŞÜMÜ
28Erdihan TUNÇ , Tuba DAĞLI , Yasemin ÖZYAZGANÇBSu kıtlığı , su kaynakları , kuraklıkSU KAYNAKLARININ BİLİNÇLİ KULLANILARAK KURAKLIĞIN ÖNLENMESİSU KAYNAKLARININ BİLİNÇLİ KULLANILARAK KURAKLIĞIN ÖNLENMESİ
29Cansu DUMAN , Nurullah ÇİFTÇİÇBHasankeyf , alternatif enerji , çevreHASANKEYF(BATMAN) İLÇESİNİN ÇEVRE SORUNUHASANKEYF(BATMAN) İLÇESİNİN ÇEVRE SORUNU
30Ş. Orçun KALKAN , Semiha ÇETİNEL AKSOY , Ataç UZEL , Erdal BEDİR ,E. Esin HAMES KOCABAŞÇB , MDenizel fungus , fungal biyoçeşitlilik , endofitik funguslarDENİZEL SÜNGER VE SEDİMENT ÖRNEKLERİNDEN FUNGUS İZOLASYONUDENİZEL SÜNGER VE SEDİMENT ÖRNEKLERİNDEN FUNGUS İZOLASYONU
31Faruk ONUZ , Volkan ALTAYÇB , BBRuderal , Vejetasyon , Antakya , HatayANTAKYA (HATAY)’NIN RUDERAL VEJETASYONU ÜZERİNE GÖZLEMLERANTAKYA (HATAY)’NIN RUDERAL VEJETASYONU ÜZERİNE GÖZLEMLER
32Vildan Okumuş , Barış Budak , Özlem GeylaniÇB , M SON ZAMANLARIN EN GÖZDE BULUŞU:PROGRAMLANABİLİR BAKTERİ ÜRETİMİ (SENTETİK HÜCRE) VE ÇEVRESON ZAMANLARIN EN GÖZDE BULUŞU:PROGRAMLANABİLİR BAKTERİ ÜRETİMİ (SENTETİK HÜCRE) VE ÇEVRE
33Ertuğrul GÜREŞCİÇBGöç , Köyden kente göç , çevre , İspir , ErzurumKÖYDEN KENTE GÖÇ VE ÇEVRE: İSPİR ÖRNEĞİKÖYDEN KENTE GÖÇ VE ÇEVRE: İSPİR ÖRNEĞİ
34Deniz DEĞER , Erhan ÜNLÜ , Muhammet GAFFAROĞLUÇB , HB , HCarasobarbus luteus , kromozom , karyotip , Dicle NehriDİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİDİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
35Zafer TÜRKMEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , Figen ÇİÇEKÇB , BBAğır metal kirliliği , Anatomi‐Morfoloji , Karadeniz Sahil Yolu ,Verbascum sinuatumTRAFİK KÖKENLİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN Verbascum Sinuatum L. (SCROPHULARIACEA)’DA TÜY MORFOLOJİSİ VE KÖK ANATOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİTRAFİK KÖKENLİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN Verbascum Sinuatum L. (SCROPHULARIACEA)’DA TÜY MORFOLOJİSİ VE KÖK ANATOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
36Yurdanur AKYOL , Yusuf GEMİCİ , Hafize Handan ÖNER , Ademi Fahri PİRHAN , HasanYILDIRIM , Yusuf ALTIOĞLU , Mehmet Emin GÜNGÖR , Neylin KAHVECİÇB , BBKıyı Kanunu , Kıyı Kenar Çizgisi , Bitki Sosyolojisi , Ege Bölgesi kıyıkesimi , TürkiyeKIYI KENAR ÇİZGİSİ’NİN BELİRLENMESİNDE BİTKİ SOSYOLOJİSİNİN ÖNEMİ: EGE BÖLGESİ KIYI KESİMİ ÖRNEĞİKIYI KENAR ÇİZGİSİ’NİN BELİRLENMESİNDE BİTKİ SOSYOLOJİSİNİN ÖNEMİ: EGE BÖLGESİ KIYI KESİMİ ÖRNEĞİ
37Yusuf GEMİCİ , Hafize Handan ÖNER , Yurdanur AKYOL , Ademi Fahri PİRHAN , HasanYILDIRIM , Yusuf ALTIOĞLU , Neylin KAHVECİ , Mehmet Emin GÜNGÖRÇB , BBBitki Sosyolojisi , Sintaksonomi , Biga Yarımadası , Çanakkale ,BalıkesirBİGA YARIMADASI (ÇANAKKALE/BALIKESİR) VEJETASYONUNUNSİNTAKSONOMİK DURUMUBİGA YARIMADASI (ÇANAKKALE/BALIKESİR) VEJETASYONUNUNSİNTAKSONOMİK DURUMU
38Yusuf GEMİCİ , Nihal Özel , Ademi Fahri PİRHAN , Hasan YILDIRIM , Hafize HandanÖNER , Yurdanur AKYOL , Yusuf ALTIOĞLU , Neylin KAHVECİ , Mehmet Emin GÜNGÖRÇB , BBMakro bitki fosilleri , Paleoekoloji , Paleoklimatoloji , Kömür , Çan ,Çanakkale , TürkiyeÇANAKKALE‐ÇAN KÖMÜR HAVZASI FOSİL MAKROFLORASIÇANAKKALE‐ÇAN KÖMÜR HAVZASI FOSİL MAKROFLORASI
39MEHMET ÇAVUŞOĞLUÇBGökçeada , Ekoagro Turizm , Serbest HayvancılıkGÖKÇEADA SERBEST HAYVANCILIK SİSTEMİNİN EKOAGROTURİZM VE ÇEVREÜZERİNE ETKİSİGÖKÇEADA SERBEST HAYVANCILIK SİSTEMİNİN EKOAGROTURİZM VE ÇEVREÜZERİNE ETKİSİ
40Yağmur UYSAL , H. Kübra KIRMACIÇB , BBAnaerobik arıtım , Anaerobik perdeli reaktör , Lemna minor , Krom ,Metal AkümülasyonuANAEROBİK BAFFLED (PERDELİ) REAKTÖR ve SU MERCİMEĞİ Lemna minor L.KULLANARAK ATIKSULARDAN KROM GİDERİMİANAEROBİK BAFFLED (PERDELİ) REAKTÖR ve SU MERCİMEĞİ Lemna minor L.KULLANARAK ATIKSULARDAN KROM GİDERİMİ
41İbrahim BAĞCI , Osman TUGAY , Deniz ULUKUŞ , Erol ÖZER , M. Ali CANBULATÇB , BBEtnobotanik , Kurucaova , Doğal gıda ve içecek bitkileri , KonyaKURUCAOVA (BEYŞEHİR / KONYA) KASABASI’NDA GIDA VE İÇECEK OLARAKKULLANILAN DOĞAL BİTKİLERKURUCAOVA (BEYŞEHİR / KONYA) KASABASI’NDA GIDA VE İÇECEK OLARAKKULLANILAN DOĞAL BİTKİLER
42Hacer AYANDIN , Osman TUGAYÇB , BBEtnobotanik , Avşar , Şabanözü , Gıda ve içecek bitkileri , AnkaraAVŞAR VE ŞABANÖZÜ KÖYLERİNDE (POLATLI / ANKARA) GIDA VE İÇECEKOLARAK KULLANILAN DOĞAL BİTKİLERAVŞAR VE ŞABANÖZÜ KÖYLERİNDE (POLATLI / ANKARA) GIDA VE İÇECEKOLARAK KULLANILAN DOĞAL BİTKİLER
43ŞULE GÜRKAN , ERTAN TAŞKAVAKÇB , HBEge Denizi , Syngnathidae , deniziğnesi , denizatı , dağılım ,kondisyon faktörüEGE DENİZİ KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN BAZI SYNGNATHID TÜRLERİNİNMEVSİMSEL KONDİSYON DEĞERLERİEGE DENİZİ KIYILARINDA DAĞILIM GÖSTEREN BAZI SYNGNATHID TÜRLERİNİNMEVSİMSEL KONDİSYON DEĞERLERİ
44Özden FAKIOĞLU , Muhammed ATAMANALP , Nilsun DEMİRÇB , MCyanobakteria , Toksin , Baraj Gölü , FitoplanktonBARAJ GÖLLERİNDE TOKSİK MAVİ‐YEŞİL ALG ARTIŞLARI VE İZLENMESİBARAJ GÖLLERİNDE TOKSİK MAVİ‐YEŞİL ALG ARTIŞLARI VE İZLENMESİ
45Alperen KAYMAKCI , Türker GÜLEÇ , Bekir Cİhad BALÇB , BBOdun , Polimer Kompozit , Orman Endüstri Atıkları , TarımsalAtıklarBARAJ GÖLLERİNDE TOKSİK MAVİ‐YEŞİL ALG ARTIŞLARI VE İZLENMESİBARAJ GÖLLERİNDE TOKSİK MAVİ‐YEŞİL ALG ARTIŞLARI VE İZLENMESİ
46Burçin Yenisey KAYNAŞ , Sinan KAYNAŞÇBORMAN YANGINLARININ CARABİDAE KOMÜNİTESİ ÜZERİNE UZUN DÖNEMETKİSİORMAN YANGINLARININ CARABİDAE KOMÜNİTESİ ÜZERİNE UZUN DÖNEMETKİSİ
47Oğuz ÖZYARAL , Yaşar KESKİNÇBÇevre Dostu , Yeşil HastaneÇEVRE DOSTU YEŞİL HASTANELERÇEVRE DOSTU YEŞİL HASTANELER
48Hüsnü DemirizBBTürkiye , FloraTürkiye Florasının Araştırılmasında Son GelişmelerTürkiye Florasının Araştırılmasında Son Gelişmeler
49Ahmet ÖKTENER , Sezginer TUNÇER , Ekrem Şanver ÇELİKÇB , HBTürkiye , cymothoid , balık , ilişki , deniz , parazitTÜRKİYE’DE BALIK/CYMOTHOİD İLİŞKİLERİTÜRKİYE’DE BALIK/CYMOTHOİD İLİŞKİLERİ
50Melekper OktayMBGDNAKalıtım Faktörlerinin FonksiyonuKalıtım Faktörlerinin Fonksiyonu
51Necla ÖzetiHBSalamandra , MertensiellaSalamandra ve Mertensiella Cinslerinin Sistematik MünasebetleriSalamandra ve Mertensiella Cinslerinin Sistematik Münasebetleri
52Necmettin ZeybekBBAlg , Su YosunuFaydalı Algler (Su Yosunları)Faydalı Algler (Su Yosunları)
53Savaş MaterHBDiplodus annularis , Sargus annularis ,GMELİzmir Körfezi Diplodus annularis L. (Sargus annularis GMEL.) Populasyonu Üzerine Araştırmalarİzmir Körfezi Diplodus annularis L. (Sargus annularis GMEL.) Populasyonu Üzerine Araştırmalar
54Nezihe ÖztanMBGHormon , EndokrinolojiHormonların Tesir MekanizmasıHormonların Tesir Mekanizması
55Nimet ÖktemHBProsicuophora basoglui , yeni türProsicuophora basoglui n.gen. n. sp. (Silyat) HakkındaProsicuophora basoglui n.gen. n. sp. (Silyat) Hakkında
56Atilla ÖzalpanMBGDNA SenteziÇeşitli Faktörlerin DNA Sentezine Olan EtkileriÇeşitli Faktörlerin DNA Sentezine Olan Etkileri
57İbrahim BaranHBLacerta trilineata , Kertenkele , Batı AnadoluBatı Anadolu Lacerta trilineata Türü HakkındaBatı Anadolu Lacerta trilineata Türü Hakkında
58Ahmet MerdivenciHBKene , ParazitolojiTürkiye de Kene Larvaları Üzerine AraştırmalarTürkiye de Kene Larvaları Üzerine Araştırmalar
59Günnehir OğuzBBBitki coğrafyası , KaradenizFitocoğrafik Yönüyle KaradenizFitocoğrafik Yönüyle Karadeniz
60Mahmut YazganBBDoku kültürü , TomurcukDoku Kültürü Tekniği ile Tomurcuk Büyümesi DenemeleriDoku Kültürü Tekniği ile Tomurcuk Büyümesi Denemeleri
61Fikret Hakkı BilginHBİzmir , Gastropoda , Tatlısuİzmir Vilayeti Sınırları İçinde Tespit Edilen Bazı Tatlısu Gastropodlarının Ekolojileri Hakkında İzmir Vilayeti Sınırları İçinde Tespit Edilen Bazı Tatlısu Gastropodlarının Ekolojileri Hakkında
62Nail TartaroğluRadyoizotop kursu , RadyasyonRadyoaktif İzotopların Tıpta KullanımıRadyoaktif İzotopların Tıpta Kullanımı
63Michael GoodfellowMAktinomiset , Biyoaktif metabolitActinobacterial Diversity and Drug Discovery:Will A Renaissance Follow the Decline and Fall?Actinobacterial Diversity and Drug Discovery:Will A Renaissance Follow the Decline and Fall?
64Ahmet YıldızMBGMotor proteinMotor Proteinler ve Hücre İçi TaşımacılıkMotor Proteinler ve Hücre İçi Taşımacılık
65Sabire KaraçalıMBGGlikobiyolojiGlikobiyoloji
66Cengiz YILDIRIM , Arzu CANSARANBBAmasya İli Florasına Genel Bir BakışAmasya İli Florasına Genel Bir Bakış
67Sevda GÖĞTEPE , Nesimi YANAR , Fatma GÜNEŞBBEtnobotanik , Kars , TürkiyeKars ve Çevresinde Yetişen Bazı BitkilerinEtnobotanik ÖzellikleriKars ve Çevresinde Yetişen Bazı BitkilerinEtnobotanik Özellikleri
68 Hayrünisa BAŞ SERMENLİ , Mustafa IŞILOĞLUBBMakrofungus , yeni cins kaydı , NidulariaTürkiye Mikoflorasına Yeni Cins KaydıTürkiye Mikoflorasına Yeni Cins Kaydı
69Gençay AKGÜLTopotip , Marrubiumvulcanicum , TürkiyeTürkiye'de Nadir Bilinen Endemik Bir Tür:Marrubium vulcanicum Hub.-Mor.Türkiye'de Nadir Bilinen Endemik Bir Tür:Marrubium vulcanicum Hub.-Mor.
70Abdullah KAYA , Yusuf UZUN , H. İbrahimKARACANMakrofungus ,taksonomi , Nurhak , KahramanmaraNurhak (Kahramanmaraş) YöresiMakrofunguslarıNurhak (Kahramanmaraş) YöresiMakrofungusları
71Fazlı ÖZTÜRKMuş , endemik , red dataMuş İlinde Bulunan Bazı Endemik BitkilerMuş İlinde Bulunan Bazı Endemik Bitkiler
72Elşad HÜSEYİN , Makbule ERDOĞDUTürkiye İçin Yeni Gloeosporium KayıtlarıTürkiye İçin Yeni Gloeosporium Kayıtları
73Aysel KEKİLLİOĞLUÇBBiyoloji , canlı , eğitim ,öğretim , bütünsellikBiyoloji Eğitimi ve Bütünsellik YaklaşımıBiyoloji Eğitimi ve Bütünsellik Yaklaşımı
74Ayşegül İLİKER , Nahit PAMUKOĞLUHBCoypu , kaprofaji , sindirimsistemiCoypu’nun Diyeti, Kaprofaji ve SindirimSistemi OrganlarıCoypu’nun Diyeti, Kaprofaji ve SindirimSistemi Organları
75Fulya SAYGILI , Nuri YİĞİT , Şafak BULUTHBAkşehir Gölü , Eber Gölü ,kuş , ornitofauna , TürkiyeAkşehir ve Eber Göllerinin OrnitofaunasıAkşehir ve Eber Göllerinin Ornitofaunası
76S.Ahmet OYMAK , Necmettin DOĞAN , ArifPARMAKSIZHBÇat Baraj Gölü'nde Yaşayan Leuciscuscephalus'un Büyüme ÖzellikleriÇat Baraj Gölü'nde Yaşayan Leuciscuscephalus'un Büyüme Özellikleri
77Nuran KAYA , Ayşenur YONTANHBGlikoz , taşıyıcı proteinler ,GLUTGlikoz Taşıyıcı Proteinler (Glut) ve MetabolikÖnemiGlikoz Taşıyıcı Proteinler (Glut) ve MetabolikÖnemi
78Halil ÖZKOL , Lokman KAYCİHBNemrut Dağı , Lepidoptera ,BitlisNemrut Volkanı (Bitlis) Lepidoptera FaunasıÜzerine AraştırmalarNemrut Volkanı (Bitlis) Lepidoptera FaunasıÜzerine Araştırmalar
79Mustafa IŞIK , Gazi GÖRÜR , Melek ŞAHİNHBKayseri , afit , HemipteraKayseri’den Tespit Edilen Afit (Hemiptera:Aphidoidea) TürleriKayseri’den Tespit Edilen Afit (Hemiptera:Aphidoidea) Türleri
80Zehra Nur YÜKSEKDAĞMStreptococcus thermophilus Ba21s SuşuTarafından Farklı Besi Ortamlarında Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) ÜretimiStreptococcus thermophilus Ba21s SuşuTarafından Farklı Besi Ortamlarında Poli-β-Hidroksibütirat (PHB) Üretimi
81Tülay TURGUT GENÇ , Sezai TÜRKELMFarklı Pichia ve Candida Türlerinde GlikojenMiktarının Azot Açlığında BelirlenmesiFarklı Pichia ve Candida Türlerinde GlikojenMiktarının Azot Açlığında Belirlenmesi
82Levent TURANHBRüzgar türbinleri , kuşlar ,yarasalarRüzgâr Türbinlerinin Kuşlar ve YarasalarÜzerine EtkileriRüzgâr Türbinlerinin Kuşlar ve YarasalarÜzerine Etkileri
83A. Cemal ÖZSEMİR , Arzu GÜRSOY , KirazERCİYAS , Pınar ÖZÇAM , Y.Sancar BARIŞHBKızılırmak Deltası , Sylviaatricapilla , göç dinamiği , halkalamaKızılırmak Deltası Cernek Halkalamaİstasyonu'nda Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)(Aves: Passeriformes)'nın 2002 – 2005 YıllarınaAit Sonbahar Göç Dinamiği, Ağırlığı ve YağSkoruKızılırmak Deltası Cernek Halkalamaİstasyonu'nda Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)(Aves: Passeriformes)'nın 2002 – 2005 YıllarınaAit Sonbahar Göç Dinamiği, Ağırlığı ve YağSkoru
84İbrahim ÖRÜN , Zeliha TALAS , KenanERDOĞAN , Mustafa IŞIK , LeventALTAŞ , Ayhan DURANHBSultansuyu , balık , biyokimya ,su analiziSultansuyu (Malatya) Baraj Gölünde YaşayanBazı Ekonomik Balık Türleri ÜzerindeBiyokimyasal ve Limnolojik İncelemelerSultansuyu (Malatya) Baraj Gölünde YaşayanBazı Ekonomik Balık Türleri ÜzerindeBiyokimyasal ve Limnolojik İncelemeler
85İskender GÜLLE , Fahrettin KÜÇÜK , SalimSerkan GÜÇLÜ , Gürkan DİKEN , ZekiyeGÜÇLÜ , Lerzan ÇİÇEKHBEğirdir Gölü , Atherina boyeri ,yabancı tür , beslenme , zooplankton , zoobentosEğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeriRisso, 1810) Populasyonunun BeslenmeÖzellikleriEğirdir Gölü Gümüş Balığı (Atherina boyeriRisso, 1810) Populasyonunun BeslenmeÖzellikleri
86Aylin ER , Fevzi UÇKAN , Ekrem ERGİN , OlgaSAKHBPimpla turionellae , Galleriamellonella , parazitoit zehiri , toplam hemosit sayısı ,farklı hemosit sayısıPimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Zehiri ve ParazitlemesininKonak Galleria mellonella L. (Lepidoptera:Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit SayılarınaEtkileriPimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Zehiri ve ParazitlemesininKonak Galleria mellonella L. (Lepidoptera:Pyralidae) Toplam ve Farklı Hemosit SayılarınaEtkileri
87Fevzi UÇKAN , Deniz MERAM , Aylin ER , OlgaSAKHBPimpla turionellae , Galleriamellonella , omurgalı hormonları , testosteron ,progesteron , folikül uyarıcı hormon , östrojen ,tiroksinParazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Omurgalı HormonlarıParazitoit Pimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Omurgalı Hormonları
88Yusuf ÖZAY , M. Sabri ÖZYURT , VahdettinBAYAZIT , Ali CIMBIZ , Sevda GÜZELHBOlea europea , diyabet ,alloxan , fareZeytin Yaprağı (Olea europea) ÖzütününAlloxan ile Diyabet Yapılmış Farelerin ( Musmusculus) Kan Glikoz Seviyeleri ÜzerineEtkilerinin DeğerlendirilmesiZeytin Yaprağı (Olea europea) ÖzütününAlloxan ile Diyabet Yapılmış Farelerin ( Musmusculus) Kan Glikoz Seviyeleri ÜzerineEtkilerinin Değerlendirilmesi
89Ahmet DURANTürk Botanik Dergisi , Turkish Journal of BotanyTurkish Journal of Botany (Türk Botanik Dergisi)’nin Dünü, Bugünü ve GeleceğiTurkish Journal of Botany (Türk Botanik Dergisi)’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği
90Chad W. SaltikovMArsenik , BakteriHow Bacteria Grow on Arsenic?How Bacteria Grow on Arsenic?
91Yavuz Selim ÇAKMAK , Abdurrahman AKTÜMSEKÇB , BBG. iconica , G. flavescens subsp. flavescens , Biyolojik çeşitlilikENDEMİK İKİ GLYCYRRHIZA L. TÜRÜNÜN YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VEBİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİENDEMİK İKİ GLYCYRRHIZA L. TÜRÜNÜN YAĞ ASİDİ KOMPOZİSYONU VEBİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
92Hüseyin ŞAŞI , Alime BAYINDIRÇB , HB GÜNEY EGE BÖLGESİ’NDE (MUĞLA) DAĞILIM GÖSTEREN TATLISU KARİDESİ,Palaemonetes antennarius’ UN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİGÜNEY EGE BÖLGESİ’NDE (MUĞLA) DAĞILIM GÖSTEREN TATLISU KARİDESİ,Palaemonetes antennarius’ UN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
93Emine FAYDAOĞLU , Metin Saip SÜRÜCÜOĞLUÇBSu Ürünleri , Omega‐3 Yağ Asitleri , İnsan SağlığıSU ÜRÜNLERİNDEKİ OMEGA‐3 YAĞ ASİTLERİNİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ VEİNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİSU ÜRÜNLERİNDEKİ OMEGA‐3 YAĞ ASİTLERİNİN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ VEİNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
94Emine FAYDAOĞLU , Metin Saip SÜRÜCÜOĞLUÇB , BBBitki Ekstraktı , Antioksidan Etki , Antimikrobiyal Etki , Uçucu YağBAZI BİTKİ EKSTRATLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİBAZI BİTKİ EKSTRATLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
95Emine FAYDAOĞLU , Metin Saip SÜRÜCÜOĞLUÇB , BBGeleneksel Tedavi , Tıbbi Bitkiler , Aromatik BitkilerBİTKİLERİN GELENEKSEL TEDAVİDEKİ YERİ VE ÖNEMİBİTKİLERİN GELENEKSEL TEDAVİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
96Elif Çağrı TAŞ , Uğur SUNLU , Mehtap KARAKAYIŞÇB , HBİzmir Körfezi , Ağır metal , Diplodus annularisİZMİR KÖRFEZİ’NDE AVLANAN Diplodus annularis (L. 1758)’İN FARKLIDOKULARINDA Cd, Cu, Pb, Zn BİRİKİM DÜZEYLERİİZMİR KÖRFEZİ’NDE AVLANAN Diplodus annularis (L. 1758)’İN FARKLIDOKULARINDA Cd, Cu, Pb, Zn BİRİKİM DÜZEYLERİ
97Hülya Nur GÖRKEM , Okan ACARÇB , BBPhelipanche ramosa , Solanum melongena , canavar otu ,antioksidan enzimler , lipid peroksidasyonBAZI PATLICAN ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNECANAVAR OTU (Phelipanche ramosa (L.) POMEL) PARAZİTİNİN ETKİLERİNİNİNCELENMESİBAZI PATLICAN ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNECANAVAR OTU (Phelipanche ramosa (L.) POMEL) PARAZİTİNİN ETKİLERİNİNİNCELENMESİ
98Meryem ATEŞ , İsmail ŞENÇB , HBÇam türleri , Chrysomelidae , Calomicrus apicalis , Alternariaalternata , Beauveria bassianaBAZI ÇAM TÜRLERİNDE ZARAR OLUŞTURAN Calomicrus apicalis (COLEOPTERA:CHRYSOMELİDAE)’DEN İZOLE EDİLEN MANTAR TÜRLERİBAZI ÇAM TÜRLERİNDE ZARAR OLUŞTURAN Calomicrus apicalis (COLEOPTERA:CHRYSOMELİDAE)’DEN İZOLE EDİLEN MANTAR TÜRLERİ
99Ahmet ESER , V. Nuket TİRTOM , Tülin AYDEMİR , Seda BECERİK , Ayşe DİNÇERÇBKitosan , Histidin , Ağır metaller , AdsorbsiyonSULU ÇÖZELTİLERDEN Ni2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA HİSTİDİN İLEMODİFIYE EDİLMİŞ KiTOSAN BONCUKLARIN KULLANILMASISULU ÇÖZELTİLERDEN Ni2+ İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASINDA HİSTİDİN İLEMODİFIYE EDİLMİŞ KiTOSAN BONCUKLARIN KULLANILMASI
100Burcu AKÇAL , Cansu FİLİK İŞÇEN , Semra İLHAN , Arzu ALTIN YAVUZÇBDimazol Yellow 3RS , renk giderimi , anaerobik arıtım , fullfaktöriyel tasarımSENTETİK TEKSTİL ATIK SULARININ KESİKLİ REAKTÖRDE ANAEROBİK ARITIMKOŞULLARININ OPTİMİZASYONUSENTETİK TEKSTİL ATIK SULARININ KESİKLİ REAKTÖRDE ANAEROBİK ARITIMKOŞULLARININ OPTİMİZASYONU
101Nurcihan HACIOĞLU , Ebru AYVERDİ , Gizem GENÇ , Gülşah KAHYA ,Başaran DÜLGERÇB , MÇanakkale boğazı , Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojikparametre , Vibrionaceae , EnterobacteriaceaeÇANAKKALE BOĞAZI KIYI SULARININ BAZI FİZİKOKİMYASAL VEMİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASIÇANAKKALE BOĞAZI KIYI SULARININ BAZI FİZİKOKİMYASAL VEMİKROBİYOLOJİK KİRLİLİK PARAMETRELERİNİN ARAŞTIRILMASI
102Nurcihan HACIOĞLU , Ilgaz AKATA , Başaran DÜLGERÇB , MArmillaria mellea , antifungal aktivite , makrofungusEKOLOJİK FARKLILIKLARIN ARMİLLARİA MELLEA (VAHL) P. Kumn.MAKROFUNGUSUNUN ANTİFUNGAL AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİEKOLOJİK FARKLILIKLARIN ARMİLLARİA MELLEA (VAHL) P. Kumn.MAKROFUNGUSUNUN ANTİFUNGAL AKTİVİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ
103Necdet SAĞLAMB , MBGNanoteknolojiGüçlerin Buluştuğu Ortak Alan Nanoteknoloji ve BiyolojiGüçlerin Buluştuğu Ortak Alan Nanoteknoloji ve Biyoloji
104Nebahat Mengütemür , Mehmet SağıroğluBBEtnobotanik , Turgutlu , ManisaTurgutlu ve Çevresinin (Manisa)Etnobotanik Açıdan Değerli BitkileriTurgutlu ve Çevresinin (Manisa)Etnobotanik Açıdan Değerli Bitkileri
105Nihal Kenar , Osman KetenoğluBBFlora , endemik , Melendiz , Niğde , TürkiyeMelendiz Dağları (Niğde) EndemikleriMelendiz Dağları (Niğde) Endemikleri
106Mustafa Çobanoğlu , Esra Demir , Vagif AtamovBBRize , Handüzü , Çağırankaya , FloraHandüzü ve Çağırankaya Yaylaları (Rize) FlorasıHandüzü ve Çağırankaya Yaylaları (Rize) Florası
107Didem GÜN , Abuzer ÇELEKLİ , Hüseyin BOZKURTÇBAdsorbsiyon , Spirulina platensis , Pirina Yağı , Modelleme , FTIRATRSpirulina platensis İLE PİRİNA YAĞININ AĞARTILMASISpirulina platensis İLE PİRİNA YAĞININ AĞARTILMASI
108Rahşen S. KAYA , Kadir Boğaç KUNT , Ersen Aydın YAĞMUR , Recep Sulhi ÖZKÜTÜKÇB , HBTürkiye , Araneae , Agelenidae , Yeni kayıtTÜRKİYE MAĞARA ÖRÜMCEK FAUNASI İÇİN YENİ KAYITLAR (ARANEAE)TÜRKİYE MAĞARA ÖRÜMCEK FAUNASI İÇİN YENİ KAYITLAR (ARANEAE)
109Özgür Durmuş KAYA , İsmail ŞENÇB , HB , HKovada Gölü Milli Parkı , ISPARTA , Teke Böceği (Cerambycidae) ,Çeşitlilik , BenzerlikKOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI (ISPARTA) TEKE BÖCEĞİ (COLEOPTERA:CERAMBYCIDAE) TÜR ÇEŞİTLİLİĞİKOVADA GÖLÜ MİLLİ PARKI (ISPARTA) TEKE BÖCEĞİ (COLEOPTERA:CERAMBYCIDAE) TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ
110Deniz Anıl ODABAŞI , Serpil ODABAŞI , Ömer Faruk ÖZGEDİK , Pırıl AŞÇIBAŞI , Demet BAL , Güller Selinay BAYRAKÇB , HB PREDATÖR GASTROPOD Anentome helena (Mollusca: Gastropoda)’NIN AVTERCİHLERİNİN BELİRLENMESİPREDATÖR GASTROPOD Anentome helena (Mollusca: Gastropoda)’NIN AVTERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
111Serpil ODABAŞI , Mehmet AKBULUT , Kahraman SELVİ ,Deniz Anıl ODABAŞI , Pırıl AŞÇIBAŞIÇB , HBUmurbey Çayı , Chironomidae , Biga Yarımadası , Makro‐bentikOmurgasızlarUMURBEY ÇAYI (ÇANAKKALE‐TÜRKİYE) CHİRONOMİDAE (DİPTERA) FAUNASIHAKKINDA ÖN ÇALIŞMAUMURBEY ÇAYI (ÇANAKKALE‐TÜRKİYE) CHİRONOMİDAE (DİPTERA) FAUNASIHAKKINDA ÖN ÇALIŞMA
112Deniz Anıl ODABAŞI , Umut TUNÇER , Serpil ODABAŞI , Pırıl AŞÇIBAŞIÇB , HBAstacus leptodactylus , Tatlsu İstakozu , Et Verimi , Manyas Gölü ,Terkos GölüMANYAS VE TERKOS GÖLLERİNDEKİ TATLISU ISTAKOZU Astacus leptodactylus(Eschscholtz, 1823) POPULASYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ET VERİMLİLİĞİÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMAMANYAS VE TERKOS GÖLLERİNDEKİ TATLISU ISTAKOZU Astacus leptodactylus(Eschscholtz, 1823) POPULASYONLARININ KARŞILAŞTIRMALI ET VERİMLİLİĞİÜZERİNE BİR ÖN ÇALIŞMA
113Deniz Anıl ODABAŞI , Neslihan DEMİR , Serpil ODABAŞI , Ahmet SEPİLÇB , HBAstacus leptodactylus , Tatlsu İstakozu , Juvenil , Çevresel Faktörler ,HabitatFARKLI İKİ ORTAMDA BÜYÜTÜLEN Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)JUVENİLLERİNİN GELİŞİMLERİNE HABİTATIN ETKİSİFARKLI İKİ ORTAMDA BÜYÜTÜLEN Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823)JUVENİLLERİNİN GELİŞİMLERİNE HABİTATIN ETKİSİ
114Deniz Anıl ODABAŞI , Serpil ODABAŞI , Mehmet AKBULUT , Pırıl AŞÇIBAŞI , GüllerSelinay BAYRAK , Demet BAL , Tahir ULUHANÇB , HBBiga Yarımadası , Kocabaş Çayı , Sarıçay , Karamenderes , TuzlaÇayı , Hirudinea , PotamofaunaBİGA YARIMADASI AKARSULARINDAKİ SÜLÜK FAUNASI (HİRUDİNEAANNELİDA) VE DAĞILIMIBİGA YARIMADASI AKARSULARINDAKİ SÜLÜK FAUNASI (HİRUDİNEAANNELİDA) VE DAĞILIMI
115Vildan Okumuş , Barış Budak , Özlem GeylaniÇB , HBBalıklarda lezyonlar , Ağır metaller , Kirlilik , Toksik Etki , GıdaZinciriBALIKLARDA TOKSİKOPATOLOJİK LEZYONLARBALIKLARDA TOKSİKOPATOLOJİK LEZYONLAR
116Yasemin ZEREN , Ali BİLGİN , Gül Nilhan TUĞÇB , BBVaccinium arctostaphylos , Vaccinium myrtillus , , Besinkonsantrasyonu , Solaklı vadisiTRABZON İLİ SOLAKLI VADİSİ BOYUNCA Vaccinium arctostaphylos L. veVaccinium myrtillus L. TÜRLERİNDE MAKROELEMENT İÇERİĞİTRABZON İLİ SOLAKLI VADİSİ BOYUNCA Vaccinium arctostaphylos L. veVaccinium myrtillus L. TÜRLERİNDE MAKROELEMENT İÇERİĞİ
117Ali BİLGİN , Arzu CANSARAN , Cengiz YILDIRIM , Gül Nilhan TUĞ , Elif UZUN ,Zeynep TOPRAKÇBAğır metal , Cerasus avium , AmasyaCerasus avium’DA AĞIR METAL BİRİKİMİCerasus avium’DA AĞIR METAL BİRİKİMİ
118Ali BİLGİN , Cengiz YILDIRIM , Arzu CANSARAN , Gül Nilhan TUĞ , Hülya BAY , NurBanu EFEÇBMakroelement , Rezorbsiyon , Cerasus aviumCerasus avium’da MAKROELEMENT İÇERİĞİ VE N REZORBSİYONUCerasus avium’da MAKROELEMENT İÇERİĞİ VE N REZORBSİYONU
119Cenk DurmuşkahyaBBEndemik bitkiler , Flora , Manisa , TürkiyeManisa İli Florası ve Manisalı BitkilerManisa İli Florası ve Manisalı Bitkiler
120Emire Elmas , H. Güray KutbayÇBFrigana , Bitki çeşitliliğiSinop İlinde Bulunan Sarcopoterium spinosum KomünitesindeBitki ÇeşitliliğiSinop İlinde Bulunan Sarcopoterium spinosum KomünitesindeBitki Çeşitliliği
121Özlem FINDIKHMakroomurgasız fauna , Beyler Baraj Gölü , KastamonuMakroomurgasız Çeşitliliği (Kastamonu-Beyler Baraj Gölü)Makroomurgasız Çeşitliliği (Kastamonu-Beyler Baraj Gölü)
122Ayşe Betül TUNÇKIN , Sermin ÇAM , Nurcan TOPÇU , F.Serap EREEŞÇBRadon , Sağlık riski , BinaiçiBİNAİÇİ RADON KONSANTRASYONU VE SAĞLIK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASIBİNAİÇİ RADON KONSANTRASYONU VE SAĞLIK RİSKİNİN ARAŞTIRILMASI
123Mustafa TUNÇSOY , Servet DURAN , Bedii CİCİK , Cahit ERDEMÇB , HBOreochromis niloticus , bakır , çinko , kadmiyum , karışım , birikimBAKIR, ÇİNKO ve KADMİYUM KARIŞIMININ Oreochromis niloticus’un DALAK veBÖBREK DOKULARINDAKİ METAL BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİBAKIR, ÇİNKO ve KADMİYUM KARIŞIMININ Oreochromis niloticus’un DALAK veBÖBREK DOKULARINDAKİ METAL BİRİKİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
124Meltem ÇELİKDEMİR , Ahmet ÇABUKÇB , MEskişehir Organize Sanayi , Biyosürfektan , hidrokarbon , dropcollapseHİDROKARBON KİRLİLİĞİ OLAN TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLENMİKROORGANİZMLARIN BİYOSÜRFEKTAN ÜRETİM YETENEKLERİNİN ARAŞTIRILMASIHİDROKARBON KİRLİLİĞİ OLAN TOPRAKLARDAN İZOLE EDİLENMİKROORGANİZMLARIN BİYOSÜRFEKTAN ÜRETİM YETENEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
125Tuğba TAFLI , Ali ATEŞÇB , BEÇevre , Çevre Eğitimi , Tutum , Biyoloji Öğretmen AdaylarıBİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK ÇEVREYE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİBİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA YÖNELİK ÇEVREYE KARŞI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
126Esra MARTİN , Seher KARAMAN ERKUL , Zeki AYTAÇÇB , BBOxytropis , Legüminosae , kromozom sayısıTÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN Oxytropis DC. (LEGUMINOSAE) CİNSİNEAİT TÜRLERİN KROMOZOM SAYILARITÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN Oxytropis DC. (LEGUMINOSAE) CİNSİNEAİT TÜRLERİN KROMOZOM SAYILARI
127Özden ÖZGÖK , Yaşar Erçin KOCABIYIK , Emine SIRALI , Semra İLHAN ,Bükay YENİCE GÜRSUÇB , MHalotolerant , halofilik , Tuz Gölü , ekstrem çevrelerTUZLU ÇEVRELERDEKİ FUNGUS VE MAYALARTUZLU ÇEVRELERDEKİ FUNGUS VE MAYALAR
128Şükran Yalçın Özdilek , F. Güler Ekmekçi , Şerife Gülsün Kırankaya , Lale Gençoğlu , Baran YoğurtçuoğluÇB , HB , HPseudorasbora parva , sindirim kanalı içeriği , ontogenetikdeğişme , HirfanlıHİRFANLI BARAJI’NDA YAŞAYAN Pseudorasbora parva (Temnick & Schlegel,1846)’NIN BESLENMELERİNDEKİ ONTOGENİK DEĞİŞİKLİKLERHİRFANLI BARAJI’NDA YAŞAYAN Pseudorasbora parva (Temnick & Schlegel,1846)’NIN BESLENMELERİNDEKİ ONTOGENİK DEĞİŞİKLİKLER
129Mert ELVERİCİ , Kadir Boğaç KUNTÇB , HBCyrtocarenum cunicularium , Lycosidae , Nemesiidae , Niş PaylaşımıCyrtocarenum cunicularium (ARANEAE, MYGALOMORPHAE , CTENIZIDAE) TÜRÜNÜN MEVSİMSEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE YAYGIN YER ÖRÜMCEKLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN EKOLOJİK NİŞ HİPOTEZI KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİCyrtocarenum cunicularium (ARANEAE, MYGALOMORPHAE , CTENIZIDAE) TÜRÜNÜN MEVSİMSEL AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ VE YAYGIN YER ÖRÜMCEKLERİ İLE OLAN İLİŞKİSİNİN EKOLOJİK NİŞ HİPOTEZI KAPSAMINDADEĞERLENDİRİLMESİ
130Esen POYRAZ , Kamil KOÇÇBAcari , Ekdisteroid , Juvenoid , Kene fizyolojisiKENELERİN (Acari, Parasitiformes) ÜREME VE GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİKENELERİN (Acari, Parasitiformes) ÜREME VE GELİŞİMİNDE HORMONLARIN ETKİSİ
131Deniz KUŞCUOĞLU , F. Can ÖZKAYA , Artun SUKAN , Ataç UZEL , E. Esin HAMEŞ‐KOCABAŞÇB , MTavuk tüyü , yün , Keratinaz , Actinomycetes , StreptomycesBAZI KERATİNÖZ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKTİNOMİSETLERİN POTANSİYELİBAZI KERATİNÖZ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKTİNOMİSETLERİN POTANSİYELİ
132BURCU TAYLAN , BELGİN HOŞSUCUÇB , HBEngraulis encrasicolus , İhtiyoplankton , Bolluk , İzmir Körfezi , EgeDeniziİZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İHTİYOPLANKTONU BOLLUK VE DAĞILIMI (2011 KIŞ‐İLKBAHAR)İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İHTİYOPLANKTONU BOLLUK VE DAĞILIMI (2011 KIŞ‐İLKBAHAR)
133Ali KARA , Bahar BAYHAN , Burcu TAYLANÇB , HB , HSarpa salpa , boy‐ağırlık ilişkisi , boy‐boy ilişkisi , İzmir Körfezi , EgeDeniziİZMİR KÖRFEZİ’NDE (EGE DENİZİ) DAĞILIM GÖSTEREN SALPA Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)’NIN BOY‐AĞIRKLIK VE BOY‐BOY İLİŞKİSİİZMİR KÖRFEZİ’NDE (EGE DENİZİ) DAĞILIM GÖSTEREN SALPA Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)’NIN BOY‐AĞIRKLIK VE BOY‐BOY İLİŞKİSİ
134Türkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea KaydıMKonya , Isparta , Licea , yeni kayıtlarTürkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea KaydıTürkiye Miksomikotası İçin Üç Yeni Licea Kaydı
135Kuddisi Ertuğrul , Tuna Uysal , Meryem BozkurtBBKaryotip , Psephellus , kromozom sayısıTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip AnaliziTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip Analizi
136Süleyha HİLMİOĞLU POLATMBulaşma yolları , MikolojiMikromantarların İnsana Bulaşma ve Hastalık Oluşturma YollarıMikromantarların İnsana Bulaşma ve Hastalık Oluşturma Yolları
137Ayşe Belgin SERBES , Ayşe KAPLANBBDüzce , polen , spor ,aeropalinoloji , meteorolojik faktörlerDüzce İl Merkezi Atmosferinin 2006 Yılı Polenve Spor AnaliziDüzce İl Merkezi Atmosferinin 2006 Yılı Polenve Spor Analizi
138Hülya ARSLAN , Serap KIRMIZI , F. Selcen SAKAR , Gürcan GÜLERYÜZBBAkdeniz , çalı , nitrat , NitratRedüktaz AktivitesiAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YayılışGösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat RedüktazAktivitesiAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YayılışGösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat RedüktazAktivitesi
139Dilek DEMİREZEN YILMAZBBKuraklık stresi , kuru ağırlık ,Groenlendia densaTuzluluk ve Kuraklık Stresinin Groenlandiadensa’da Büyümeye EtkisiTuzluluk ve Kuraklık Stresinin Groenlandiadensa’da Büyümeye Etkisi
140Kadriye URUÇ , Dilek DEMİREZEN YILMAZ , Hatice AKBULUTBBpH , Lemna gibba , Lemna minor , nikel , klorofilFarklı pH Değerlerinin Lemna gibba ve Lemnaminor’de Ağır Metal Alınımına ve KlorofilMiktarına EtkisiFarklı pH Değerlerinin Lemna gibba ve Lemnaminor’de Ağır Metal Alınımına ve KlorofilMiktarına Etkisi
141Erdihan TUNÇ , Saadet SAYGIDEĞERBBKorumalı tarım , direk ekim ,toprak erozyonu , C/N dengesi , anızToprak Erozyonunu Büyük Oranda ÖnleyenKorumalı Tarımın Türkiye’deUygulanabilirliliğiToprak Erozyonunu Büyük Oranda ÖnleyenKorumalı Tarımın Türkiye’deUygulanabilirliliği
142Gülçin YILMAZ , Sema LEBLEBİCİBBCarthamus tinctorius L. , borik asit , çimlenme , biyodizelFarklı Konsantrasyonlardaki Borik Asidin BazıCarthamus tinctorius L. Compositae) ÇeşitlerininTohum Çimlenmesi Üzerine EtkileriFarklı Konsantrasyonlardaki Borik Asidin BazıCarthamus tinctorius L. Compositae) ÇeşitlerininTohum Çimlenmesi Üzerine Etkileri
143Kenan YAZICI , Gökhan APAYDIN , Ali ASLAN , Volkan AYLIKÇI , Necati KAYA , Engin TIRASOGLUBBLiken , EDXRF , element analizEDXRF Spektroskopi Tekniği İle CoğrafikOlarak Farklı İki Bölgeden Toplanan LikenTürlerindeki Eser ElementKonsantrasyonlarının KarşılaştırılmasıEDXRF Spektroskopi Tekniği İle CoğrafikOlarak Farklı İki Bölgeden Toplanan LikenTürlerindeki Eser ElementKonsantrasyonlarının Karşılaştırılması
144Kenan YAZICI , Ali ASLAN , Arzu ÇİÇEKBBHava kirliliği , epifitik liken , GiresunGiresun Şehir Merkezindeki Epifitik LikenlerinDağılımı Üzerine Hava Kirliliğinin EtkisiGiresun Şehir Merkezindeki Epifitik LikenlerinDağılımı Üzerine Hava Kirliliğinin Etkisi
145Ali Kemal AYAN , Cüneyt ÇIRAK , Tohit GÜNEŞ , Necdet ÇAMAŞ , Selim AYTAÇBBKızılırmak Deltası , DoğalKaynaklar , Sürdürülebilirlik , Doğal ürünlerKızılırmak Deltasında Doğal Kaynak KullanımıKızılırmak Deltasında Doğal Kaynak Kullanımı
146Hüsniye AKA SAĞLIKER , Feruze ESER , Cengiz DARICIBBKarbon mineralizasyonu ,glyphosate isopropylamine , herbisit , trifluralinZeytin Topraklarının KarbonMineralizasyonuna Glyphosate IsopropylamineZeytin Topraklarının KarbonMineralizasyonuna Glyphosate Isopropylamine
147Aydın BİLGİÇ , Hanife AKYALÇINBBTürkiye , polen , polen konsantrasyonu , polen takvimi , atmosferik polenTürkiye’de Yapılmış Atmosferik PolenÇalışmalarıTürkiye’de Yapılmış Atmosferik PolenÇalışmaları
148Nihal YÜCEKUTLU , Serpil TERZİOĞLU , Cemal SAYDAM , Işık BİLDACIBBSahra çöl toprağı , ekmeklik vemakarnalık buğday (Triticum L.) , fide , fotosentetik pigmentlerSahra Çöl Toprağının Buğday Çeşitlerinin Gelişimi Üzerine EtkisiSahra Çöl Toprağının Buğday Çeşitlerinin Gelişimi Üzerine Etkisi
149Orhan ÜNAL , Belkıs YAPICIBBEndemik , Sideritis , ekoloji , morfoloji , LamiaceaeSideritis libanotica Labill. subsp. linearis(Bentham) Bornm. (Lamiaceae)’nın Doğal veKültür Formlarının Morfolojik ve EkolojikÖzellikleri Yönünden KarşılaştırılmasıSideritis libanotica Labill. subsp. linearis(Bentham) Bornm. (Lamiaceae)’nın Doğal veKültür Formlarının Morfolojik ve EkolojikÖzellikleri Yönünden Karşılaştırılması
150Murat ÖZDAL , Neslihan YÜCE , Özlem GÜR , Alev SEZENMAntifungal aktivite , aseton , misvak , MikolojiMisvak Özütünün Antifungal AktivitesiMisvak Özütünün Antifungal Aktivitesi
151Şanlı KABAKTEPEMMikobiyota , Yeni Kayıt Anthracocystis penniseti , TürkiyeTürkiye İçin Yeni Bir Sürme Mantarı KaydıTürkiye İçin Yeni Bir Sürme Mantarı Kaydı
152Belkıs YAPICI , Orhan ÜNALBBEndemik , Sideritis , ekoloji ,morfoloji , LamiaceaeSideritis argyrea P.H.Davis (Lamiaceae)’nınDoğal ve Kültür Formlarının Morfolojik veEkolojik Özellikleri Yönünden KarşılaştırılmasıSideritis argyrea P.H.Davis (Lamiaceae)’nınDoğal ve Kültür Formlarının Morfolojik veEkolojik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
153Belkıs YAPICI , Orhan ÜNALBBEndemik , Sideritis , Ekoloji ,Morfoloji , LamiaceaeSideritis pisidica Boiss.&Heldr. (Lamiaceae)’nınDoğal ve Kültür Formlarının Morfolojik veEkolojik Özellikleri Yönünden KarşılaştırılmasıSideritis pisidica Boiss.&Heldr. (Lamiaceae)’nınDoğal ve Kültür Formlarının Morfolojik veEkolojik Özellikleri Yönünden Karşılaştırılması
154Işıl İSMAİLOĞLU , Meral ÜNALBBOrnithogalum sigmoideum , embriyo kesesi , embriyo , endosperma , sitokimyaOrnithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’daEmbriyolojik ve Sitokimyasal ÇalışmalarOrnithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’daEmbriyolojik ve Sitokimyasal Çalışmalar
155Işıl İSMAİLOĞLU , Meral ÜNALBBOrnithogalum sigmoideum ,stigma , non-spesifik esteraz , asit fosfotaz ,peroksidaz , tozlaşma öncesi , tozlaşma sonrasıOrnithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’unStigmasında Sitokimyasal Yöntemlerle EnzimAktivitesinin TayiniOrnithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’unStigmasında Sitokimyasal Yöntemlerle EnzimAktivitesinin Tayini
156H. Nurhan BÜYÜKKARTALBBMerkezi hücre , olgun embriyokesesi , polar nukleus , Trifolium pratense L.Trifolium pratense L. (Çayırüçgülü)’de OlgunEmbriyo Kesesinde Polar Nukleusların DavranışıTrifolium pratense L. (Çayırüçgülü)’de OlgunEmbriyo Kesesinde Polar Nukleusların Davranışı
157 M.Said FİDAN , Yüksel BÖLEKBBGossipol , Gossypium , Tohum , PamukPamuk (Gossypium spp.) Bitkisinde BulunanGossypol Maddesinin Özellikleri ve KullanımAlanlarıPamuk (Gossypium spp.) Bitkisinde BulunanGossypol Maddesinin Özellikleri ve KullanımAlanları
158Deniz SUCUOĞLU , Osman TUGAY , Emine KOÇER , Feyza Tuba GÜNEYBBEtnobotanik , Dokuz Köyü , Selçuklu , KonyaDokuz Köyü’nde (Selçuklu/Konya) KullanılanDoğal Bitkiler ve Yerel AdlarıDokuz Köyü’nde (Selçuklu/Konya) KullanılanDoğal Bitkiler ve Yerel Adları
159Feyza Tuba GÜNEY , Osman TUGAY , Emine KOÇER , Deniz SUCUOĞLUBBTıbbi bitkiler , Bahçecik Köyü , Selçuklu , KonyaBahçecik Köyü’nde (Selçuklu / Konya) TıbbiAmaçlı Kullanılan BitkilerBahçecik Köyü’nde (Selçuklu / Konya) TıbbiAmaçlı Kullanılan Bitkiler
160Emine KOÇER , Osman TUGAY , DenizSUCUOĞLU , Feyza Tuba GÜNEYBBDoğal gıda bitkileri , Yazır Köyü , Selçuklu , KonyaYazır Köyü’nde (Selçuklu/Konya) Gıda OlarakKullanılan Doğal BitkilerYazır Köyü’nde (Selçuklu/Konya) Gıda OlarakKullanılan Doğal Bitkiler
161Işıl ŞİMŞEK , Galip AKAYDIN , Z.Ceren ARITULUK , Erdem YEŞİLADABBEtnobotanik , halk ilaçları , Akdeniz BölgesiAkdeniz Bölgesi’nin Bazı Yerleşim BirimlerindeEtnobotanik Amaçla Kullanılan BitkilerAkdeniz Bölgesi’nin Bazı Yerleşim BirimlerindeEtnobotanik Amaçla Kullanılan Bitkiler
162Murat KURŞAT ,Uğur ÇAKILCIOĞLU , İsmail TÜRKOĞLU , Şemsettin CİVELEKBBEtnobotanik , Baskil , ElazığBaskil İlçesinin (Elazığ) Etnobotanik DeğeriOlan Bazı BitkileriBaskil İlçesinin (Elazığ) Etnobotanik DeğeriOlan Bazı Bitkileri
163Onur KOYUNCU , Ali KUTLU , GökhanBAYRAMOĞLU , Hakan ŞENTÜRK ,ÖzgürEMİROĞLU , Murat ARDIÇ ve Derviş ÖZTÜRKBBEtnobotanik , Geyve , Sakarya , TürkiyeGeyve (Sakarya) ve Çevresinde Yerel KullanımıTespit Edilen Bitkilerin Yöresel İsimleriGeyve (Sakarya) ve Çevresinde Yerel KullanımıTespit Edilen Bitkilerin Yöresel İsimleri
164 Hasan AKAN , Mehmet Nezif MIRDESLİOĞLU , Mehmet Maruf BALOSBBLeguminosae , baklagiller , etnobotanik , ŞanlıurfaŞanlıurfa Yöresindeki Bazı Baklagil BitkilerinEtnobotanik ÖzellikleriŞanlıurfa Yöresindeki Bazı Baklagil BitkilerinEtnobotanik Özellikleri
165Fevzi ÖZGÖKÇE , Murat ÜNAL , Adnan GENÇAYBBEtnobotanik , Cizre , Şırnak , TürkiyeCizre (Şırnak) ve Çevresinde Halkın GıdaOlarak Kullandığı BitkilerCizre (Şırnak) ve Çevresinde Halkın GıdaOlarak Kullandığı Bitkiler
166Songül ŞEN , Asuman KARADENİZBBEtken madde , iletken polimer , enzim elektrotTürkiye Bitkilerinden Elde Edilen EtkenMaddelerin İletken Polimerlerle ModifiyeEdilmiş Enzim Elektrotlarla TayiniTürkiye Bitkilerinden Elde Edilen EtkenMaddelerin İletken Polimerlerle ModifiyeEdilmiş Enzim Elektrotlarla Tayini
167Asuman KARADENİZ , Songül ŞENBBTürkiye bitkileri , etken madde , in vitro sitotoksisiteTürkiye Bitkilerinin Etken Maddeleri ve in vitro SitotoksisiteleriTürkiye Bitkilerinin Etken Maddeleri ve in vitro Sitotoksisiteleri
168Tuğba PORTAKAL , Işıl ŞİMŞEK , Erdem YEŞİLADA , Galip AKAYDINBBEtnobotanik , Bilecik , Bursa , EdirneBilecik, Bursa ve Edirne ÇevrelerindeEtnobotanik Amaçla Kullanılan Bazı BitkilerBilecik, Bursa ve Edirne ÇevrelerindeEtnobotanik Amaçla Kullanılan Bazı Bitkiler
169Birgül MAZMANCI , Fahri KARAYAKAR , Sahire KARAYTUĞ , Tolga ÇAVAŞBBkarasuyu , tilapia , oksidatif stresZeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromisniloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin AraştırılmasıZeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromisniloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması
170Zehra Tuğba ABACI , Bayram Murat ASMABBKayısı , polen , çimlenme , cprodinilCyprodinil Uygulamasının Hacıhaliloğlu KayısıGenotipinde Polen Çimlenmesi ve Polen TüpüUzunluğu Üzerine EtkileriCyprodinil Uygulamasının Hacıhaliloğlu KayısıGenotipinde Polen Çimlenmesi ve Polen TüpüUzunluğu Üzerine Etkileri
171Özlem BARIŞ , Medine GÜLLÜCE , TülinÖZBEK , Ömer Faruk BAYRAK , Mehmet KARADAYIBBMicromeria fruticosa ssp.serpyllifolia , antitümör , antimutajenite , AMESErzurum ve Çevresinde Yetişen Micromeriafruticosa (L) Druce ssp. serpyllifolia (Bieb) PHDavis Bitkisinin Antimutajenite ve AntitümörÖzelliklerinin AraştırılmasıErzurum ve Çevresinde Yetişen Micromeriafruticosa (L) Druce ssp. serpyllifolia (Bieb) PHDavis Bitkisinin Antimutajenite ve AntitümörÖzelliklerinin Araştırılması
172Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , Aysun ERGENE , Sema TAN , Emine ÖZTÜRK , Fadime YILMAZBBÇinko , Kadmiyum , Phaseolus vulgaris L. , sitotoksik etki , Mikronukleus sıklığıÇinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metalİyonlarının Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik EtkilerininKarşılaştırılmasıÇinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metalİyonlarının Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik EtkilerininKarşılaştırılması
173Özkan AKSAKAL , Hakan AŞKIN , Yusuf KAYA , Handan UYSALBBDrosophila melanogaster , Verbascum speciosum , toksik etkiVerbascum speciosum Schrader TohumlarınınSulu Ekstraktının Drosophila melanogasterÜzerine Etkisinin BelirlenmesiVerbascum speciosum Schrader TohumlarınınSulu Ekstraktının Drosophila melanogasterÜzerine Etkisinin Belirlenmesi
174Ümmügülsüm EKİNCİOĞLU , Dilek DEMİREZENYILMAZBBSalicornia europaea , TuzlaGölü (Palas-Kayseri) , ağır metal kirliliğiTuzla Gölü’ nde (Palas-Kayseri) Salicorniaeuropaea L. Bitkisi Kullanılarak Ağır MetalKirliliğinin TespitiTuzla Gölü’ nde (Palas-Kayseri) Salicorniaeuropaea L. Bitkisi Kullanılarak Ağır MetalKirliliğinin Tespiti
175Gamze YILDIZ , Özgür VATAN , SerapÇELİKLER , Rahmi BİLALOĞLUBBUlva rigida , kromozomaberasyonu , antigenotoksisiteİnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.Agardh (Chlorophyceae) EkstraktınınKromozom Hasarını Önleyici EtkisininAraştırılmasıİnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.Agardh (Chlorophyceae) EkstraktınınKromozom Hasarını Önleyici EtkisininAraştırılması
176Ayşe Dilek ÖZŞAHİN , Mehmet GÜVENÇ , Ökkeş YILMAZ , Mehmet TUZCU , Can Ali AĞCA , Alparslan DAYANGAÇBBFicus carica ,yağ asidiAdıyaman Yöresinden Toplanan Ficus caricaTürüne Ait Meyvelerin Yağ Asidi ve BazıLipofilik Vitaminlerin AnaliziAdıyaman Yöresinden Toplanan Ficus caricaTürüne Ait Meyvelerin Yağ Asidi ve BazıLipofilik Vitaminlerin Analizi
177Edibe ÖZMEN , Cahit DOĞAN , İlginç KIZILPINAR , Cansın SAÇKESEN , Ayfer TUNCERBBAeropalinoloji , allerjik polen ,allerjik spor , meteorolojik veriler , volumetrikyöntemAnkara İli Güncel Aeropalinoloji VerileriAnkara İli Güncel Aeropalinoloji Verileri
178Bahadır KOZ , Nevzat BATAN , Turan ÖZDEMİRBBKarayosunları flora , millipark , Hatila vadisi , ArtvinHatila Vadisi Milli Parkı Karayosunu Florası(Artvin)Hatila Vadisi Milli Parkı Karayosunu Florası(Artvin)
179Serkan ERDAL , Rahmi DUMLUPINAR , Turgay ÇAKMAKBBManyetik alan , Allium cepa ,soğan , Antioksidant enzimlerDüşük yoğunlukta Manyetik AlanUygulamasının Soğanda Apoplastik AntioksidanEnzim Aktivitesi Üzerine EtkileriDüşük yoğunlukta Manyetik AlanUygulamasının Soğanda Apoplastik AntioksidanEnzim Aktivitesi Üzerine Etkileri
180Songül ÇANAKÇIBBasit , taze ağırlık , klorofil , proteinKesilmiş Turp (Raphanus sativus L.)Kotiledonlarında Taze Ağırlık Değişimleri,Klorofil ve Protein Miktarları Üzerine Salisilik Asit’in EtkileriKesilmiş Turp (Raphanus sativus L.)Kotiledonlarında Taze Ağırlık Değişimleri,Klorofil ve Protein Miktarları Üzerine Salisilik Asit’in Etkileri
181Yeşim OPAK KARABBUV-C Işın Stresinin Sera Şartlarında YetiştirilenFasulye (Phseolus vulgaris L. cv. Atlanta)Üzerinde Bazı Morfolojik ve FizyolojikEtkilerinin AraştırılmasıUV-C Işın Stresinin Sera Şartlarında YetiştirilenFasulye (Phseolus vulgaris L. cv. Atlanta)Üzerinde Bazı Morfolojik ve FizyolojikEtkilerinin Araştırılması
182Nihal GÖREN SAĞLAM , Neşe AYDIN , Serap ÇAĞ , Gül CEVAHİR ÖZBBAgapanthus africanus (Aliaceae)’da ÇiçekGelişimi ve Senesens ile İlgili Bazı DeğişikliklerAgapanthus africanus (Aliaceae)’da ÇiçekGelişimi ve Senesens ile İlgili Bazı Değişiklikler
183Fazilet Özlem ÇEKİÇ , Serpil ÜNYAYARBBCapsicum annuum , mikoriza ,tuz stresi , klorofil , lipid peroksidasyonuArbusküler Mikorizanın Tuz Stresine MaruzKalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum)Fotosentetik Pigment İçeriği ve LipidPeroksidasyonu Üzerine EtkisiArbusküler Mikorizanın Tuz Stresine MaruzKalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum)Fotosentetik Pigment İçeriği ve LipidPeroksidasyonu Üzerine Etkisi
184Saadet SAYGIDEĞER , Fatih DENİZBBSpirulina platensis , 24-Epibrassinolid , NaCl stresi , büyüme oranı , biyomas , prolinNaCl, 24-Epibrassinolid ve BunlarınKombinasyonlarının Spirulina platensis ÜzerineBazı Fizyolojik EtkileriNaCl, 24-Epibrassinolid ve BunlarınKombinasyonlarının Spirulina platensis ÜzerineBazı Fizyolojik Etkileri
185Okan ACAR , Filiz BAYKAL AKAYBBTuz Stresinin Triticale ve Bazı SecaleTaksonlarında Total Süperoksit Dismütaz(SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıTuz Stresinin Triticale ve Bazı SecaleTaksonlarında Total Süperoksit Dismütaz(SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
186Meryem ÖZTÜRK , Esra MARTİN , Ahmet DURAN , Muhittin DİNÇ , Ayşe ÖZDEMİR , Özlem ÇETİNBBAksaray , kromozom sayısı , karyotip , endemik , TürkiyeAksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal OlarakYetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir ÇalışmaAksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal OlarakYetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma
187Özlem AKSOY , Feruzan DANEBBFusilade (fluazifop-p-butyl) ile Muamele EdilenMercimek (Lens culinaris Medik. cv. Sultan)Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen MitotikDeğişimlerFusilade (fluazifop-p-butyl) ile Muamele EdilenMercimek (Lens culinaris Medik. cv. Sultan)Bitkisi Kök Uçlarında Gözlenen MitotikDeğişimler
188Ersin YÜCEL , Gülçin YILMAZBBHerbisit Olarak Kullanılan Tribenuron MetilMaddesinin Türkiye’de Yetiştirilen BazıTriticum aestivum L. Çeşitlerinin TohumÇimlenmesi Üzerine EtkileriHerbisit Olarak Kullanılan Tribenuron MetilMaddesinin Türkiye’de Yetiştirilen BazıTriticum aestivum L. Çeşitlerinin TohumÇimlenmesi Üzerine Etkileri
189Sefer DEMİRBAŞ , Okan ACARBBAyçiçeği , Orobanchecumana , süperoksit dismutaz , peroksidaz ,antioksidant enzimler , oksidatif stresHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlarHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlar
190Gülçin BEKER AKBULUT , Emel YİĞİTBBZea mays , asetoklor , peroksidaz , lipid peroksidasyonu , MDAAsetoklor Herbisitinin Postemergens Olarak Zeamays (Mısır)cv.Martha F1 Bitkisinde Peroksidazve Lipid Peroksidasyonu Üzerine EtkileriAsetoklor Herbisitinin Postemergens Olarak Zeamays (Mısır)cv.Martha F1 Bitkisinde Peroksidazve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri
191Yelda EMEK , Bengi ERDAĞBBFicus carica , cv. Bursa Siyahı , NaCl , stresBursa Siyahı (Ficus carica L. cv. Bursa Siyahı)İncir Çeşidinin in vitro Koşullarda NaCl StresineTepkileriBursa Siyahı (Ficus carica L. cv. Bursa Siyahı)İncir Çeşidinin in vitro Koşullarda NaCl StresineTepkileri
192Hüseyin UYSAL , Orhan KURT , Fatih SEYİS , Emine AYDINBBKetencik , ekim zamanı , biyolojik ve tarımsal karakterlerEkim Zamanının Ketencik (Camelina sativa (L.)Crantz)’ın Biyolojik ve Tarımsal KarakterlerineEtkisi Üzerinde Bir AraştırmaEkim Zamanının Ketencik (Camelina sativa (L.)Crantz)’ın Biyolojik ve Tarımsal KarakterlerineEtkisi Üzerinde Bir Araştırma
193Fatih SEYİS , Orhan KURT , Hüseyin UYSAL , Emine AYDINBBAspir , ekim zamanı , biyolojik ve tarımsal karakterlerEkim Zamanının Aspir (Carthamus tinctoriusl.)’in Biyolojik ve Tarımsal KarakterlerineEtkisi Üzerinde Bir AraştırmaEkim Zamanının Aspir (Carthamus tinctoriusl.)’in Biyolojik ve Tarımsal KarakterlerineEtkisi Üzerinde Bir Araştırma
194Dilek ÜNAL , Atakan SUKATARBBFotosentetik verim , kobalt , Pseudevernia furfuraceaFarklı Konsantrasyonlardaki KobaltınPseudevernia furfuracea (L.) Zoph.’ nınFotosentetik Verimi Üzerine EtkisiFarklı Konsantrasyonlardaki KobaltınPseudevernia furfuracea (L.) Zoph.’ nınFotosentetik Verimi Üzerine Etkisi
195Mustafa YILDIZ , Hakan TERZİBBBuğday çeşitleri , termaltolerans , hücre canlılığı , klorofil birikimiBazı Ekmeklik ve Makarnalık BuğdayÇeşitlerinde Termal Tolerans: Hücre Canlılığıve Klorofil Birikimi TestleriBazı Ekmeklik ve Makarnalık BuğdayÇeşitlerinde Termal Tolerans: Hücre Canlılığıve Klorofil Birikimi Testleri
196Serap KURT , Bengi ERDAĞ , A. Alev KARAGÖZLER , Murat UYGUNBBCentaurea zeybekii , FTC , antioksidant aktiviteCentaurea zeybekii Wagenitz (Asteraceae)’ninantioksidan aktivitesi üzerine bir araştırmaCentaurea zeybekii Wagenitz (Asteraceae)’ninantioksidan aktivitesi üzerine bir araştırma
197Süreyya NAMLI , Zuhal TOKER , Çiğdem IŞIKALAN , Hasan Çetin ÖZENBBHypericum triquetrifolium Turra , in vitro , hyperisin , UV-Cin vitro Şartlar Altında Yetiştirilen Hypericumtriquetrifolium Turra’ya Farklı UV–C IşınınıEtkilerinin Araştırılmasıin vitro Şartlar Altında Yetiştirilen Hypericumtriquetrifolium Turra’ya Farklı UV–C IşınınıEtkilerinin Araştırılması
198İsmühan POTOĞLU ERKARA , Murat ARDIÇ , Süleyman TOKURBBH. montbretii Spach , H. origanifolium Willd. , H. perforatum L. , tohum çimlendirmeEskişehir ve Çevresinde Yetişen Bazı HypericumTürleri Üzerinde Tohum ÇimlendirmeÇalışmalarıEskişehir ve Çevresinde Yetişen Bazı HypericumTürleri Üzerinde Tohum ÇimlendirmeÇalışmaları
199Serap KIRMIZI , Richard BELLBBArpa , tuzluluk , yüksek taban suyuArpa’da (Hordeum vulgare L. cv. Stirling)Çimlenme ve Gelişme Safhalarında Eş ZamanlıTuzluluk ve Düşük Oksijenli Şartların EtkileriArpa’da (Hordeum vulgare L. cv. Stirling)Çimlenme ve Gelişme Safhalarında Eş ZamanlıTuzluluk ve Düşük Oksijenli Şartların Etkileri
200Hasan YILDIRIM , Yusuf ALTIOĞLUBBGeofit , Liliaceae ,Chionodoxa , Scilla bifolia , Puschkinia scilloides ,tohumChionodoxa Boiss Cinsine Ait Türler İle YakınAkrabaları, Scilla bifolia L. ve Puschkiniascilloides Adams Türlerinin Tohum ÇimlenmeFizyolojileriChionodoxa Boiss Cinsine Ait Türler İle YakınAkrabaları, Scilla bifolia L. ve Puschkiniascilloides Adams Türlerinin Tohum ÇimlenmeFizyolojileri
201Peyami BATTAL , Murat ERMAN , İsmailÇELİK , İsmet BERBER , Musa TÜRKER , Mehmet Emre EREZ , Faruk OĞUZBBBitki hormonları , giberellikasit , oksin , sitokinin , yağ asitleri , oleik asit , linoleikasit , palmitik asitKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeHormonların ve Yağ Asitlerinin SeviyelerindekiDeğişikliklerin BelirlenmesiKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeHormonların ve Yağ Asitlerinin SeviyelerindekiDeğişikliklerin Belirlenmesi
202Zuhal TOKER , Hasan Çertin ÖZENBBHypericum , uçucu yağ , karyofillen oksidGüneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen BazıHypericum Türlerinin Uçucu Yağ İçeriklerininAraştırılmasıGüneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen BazıHypericum Türlerinin Uçucu Yağ İçeriklerininAraştırılması
203Hüseyin UYSAL , Orhan KURT , Fatih SEYİS ,Emine AYDINBBKeten , ekim zamanı , biyolojik ve tarımsal özelliklerEkim Zamanının Keten (Linum usitstissimumL.)’nın Biyolojik ve Tarımsal KarakterlerineEtkisi Üzerinde Bir AraştırmaEkim Zamanının Keten (Linum usitstissimumL.)’nın Biyolojik ve Tarımsal KarakterlerineEtkisi Üzerinde Bir Araştırma
204Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK , Öznur ERGEN AKÇİNBBCd , Pb , Mn , Zn , Cu Ağır metalleri , Ordu , mevsimsel değişimBir Yol Yapım Şantiyesi Etrafından ToplananBazı Bitki Örneklerinde Bazı Ağır MetalKonsantrasyonlarının Mevsimsel DeğişimiBir Yol Yapım Şantiyesi Etrafından ToplananBazı Bitki Örneklerinde Bazı Ağır MetalKonsantrasyonlarının Mevsimsel Değişimi
205Muhittin DOĞAN , Saadet DEMİRÖRSSAYGIDEĞERBBCeratophyllum demersum , cadmiyum , NaCl , fizyolojik ve morfolojik etkilerCeratophyllum demersum L.’de KadmiyumKlorür VE Sodyum Klorür KombinasyonununFizyolojik ve Morfolojik EtkileriCeratophyllum demersum L.’de KadmiyumKlorür VE Sodyum Klorür KombinasyonununFizyolojik ve Morfolojik Etkileri
206Banu EKMEKÇİBBEmbriyo kültürü , makro element , aspirCarthamus tinctorius (ASPİR)'de EmrriyoKültürü İle Makro Besin Elementleri ÜzerindeStres Fizyolojisi ÇalışmalarıCarthamus tinctorius (ASPİR)'de EmrriyoKültürü İle Makro Besin Elementleri ÜzerindeStres Fizyolojisi Çalışmaları
207Armağan KAYA , Emel YİĞİT , Gülçin BEKER AKBULUTBBTekstil boyası , everzol kırmızı , Zea mays , pigmentEverzol Kırmızı- 3BS Tekstil Boyasının Zeamays cv. “Martha F1” Bitkisinde PigmentSistemi Üzerine EtkileriEverzol Kırmızı- 3BS Tekstil Boyasının Zeamays cv. “Martha F1” Bitkisinde PigmentSistemi Üzerine Etkileri
208Yasemin ÖZDENER , Birsen AYDIN , Füsun YÜREKLİ , Emel DEMİRBBBrassica oleracea var. acephala , Cr toxicityBrassica oleracea var. acephala (Kara lahana)'daKrom Toksisitesinin Biyokimyasal ve FizyolojikOlarak DeğerlendirilmesiBrassica oleracea var. acephala (Kara lahana)'daKrom Toksisitesinin Biyokimyasal ve FizyolojikOlarak Değerlendirilmesi
209Zeynep Banu DOĞANLAR , Füsun YÜREKLİBBAyçiçeği , Helianthus annuus ,ağır metal , kadmiyum sülfat , fitokelatinKadmiyum Sülfat (CdSO4) Uygulamasının İkiFarklı Ayçiçeği (Heliantus annuus L.) ÇeşidindeFitokelatin Sentezi Üzerine EtkisiKadmiyum Sülfat (CdSO4) Uygulamasının İkiFarklı Ayçiçeği (Heliantus annuus L.) ÇeşidindeFitokelatin Sentezi Üzerine Etkisi
210Yusuf UZUN , Abdullah KAYA , Musa TÜRKER , Kenan DEMİREL , Peyami BATTAL , Mehmet E. EREZ , Ali KELEŞBBAllelopati , karbohidrat , yağ asidi , çimlenme , makrofungusBazı Makrofungus Ekstraktlarının ÇimlenmekteOlan Mısır Bitkisi Tohumlarının Gelişimi ve Fizyolojisi Üzerine EtkileriBazı Makrofungus Ekstraktlarının ÇimlenmekteOlan Mısır Bitkisi Tohumlarının Gelişimi ve Fizyolojisi Üzerine Etkileri
211Mahmut DOĞAN , Aslıhan AVU , Nida Esra CAN , Müslüm UYSALBBTuz stresi , sıcaklık , domates , çimlenmeFarklı Domates Tohumlarının ÇimlenmesiÜzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın EtkisiFarklı Domates Tohumlarının ÇimlenmesiÜzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın Etkisi
212Esra KOÇ , Cemil İŞLEK , A. Sülün ÜSTÜNBBCapsicum annuum , çimlenme , bitki büyüme düzenleyicileriBazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin in vitroOrtamda Biber (Capsicum annuum L.)Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine EtkisiBazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin in vitroOrtamda Biber (Capsicum annuum L.)Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi
213Gökçen BAYSAL , Rukiye TIPIRDAMAZ , Hayri DUMANBBTuz Gölü , halofit , prolin ,mineral madde , fotosentetik pigmentTuz Gölü Çevresindeki Bazı Endemik HalofitBitkilerin Prolin, Mineral Madde veFotosentetik Pigment MiktarlarıTuz Gölü Çevresindeki Bazı Endemik HalofitBitkilerin Prolin, Mineral Madde veFotosentetik Pigment Miktarları
214İdris ARSLAN , Yeşim KARA , Uygar SARKAYA , Tuğba KARTAL , Esin ÖZCANBBOlea europea L. , antosiyanin ,klorofil , karetenoid , hipersensitif reflektansPB262 1589 poster / Bitki / FizyolojiZeytin (Olea europea L.) YapraklarındakiAntosiyanin, Klorofil ve KaretenoidKonsantrasyonlarının Hipersensitif YöntemiyleMevsimsel Değişiminin AraştırılmasıZeytin (Olea europea L.) YapraklarındakiAntosiyanin, Klorofil ve KaretenoidKonsantrasyonlarının Hipersensitif YöntemiyleMevsimsel Değişiminin Araştırılması
215Lale YILDIZ AKTAŞ , Yasemin YAĞMUR , Avni GÜVENBBAsma , kuraklık , fotosentez , prolin , hidrojen peroksit , lipid peroksidasyon , antioksidant , antiradikalFarklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde SuStresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve DiğerFizyolojik Değişimlerin BelirlenmesiFarklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde SuStresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve DiğerFizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi
216Ferit KOCAÇİNARBBC4 fotosentezi , su kullanmaverimliliği , bitki hidrolik iletimi , ksilem verimliliği ,ksilem kırılganlığıBitkilerde C4 Fotosentez Simdromunun EvrimiSu Kullanma Verimliliği İle Ksilem Yapı veFonksiyonunu DeğiştirmiştirBitkilerde C4 Fotosentez Simdromunun EvrimiSu Kullanma Verimliliği İle Ksilem Yapı veFonksiyonunu Değiştirmiştir
217İdris ARSLAN , Ali ÇELİKBBNepeta nuda L. ssp. nuda ,uçucu yağ içeriği , GC/MS , caryophylleneNepeta nuda L. subsp. nuda Bitkisinin KimyasalKompozisyonuNepeta nuda L. subsp. nuda Bitkisinin KimyasalKompozisyonu
218Serpil ÜNYAYAR , Ayla ÇELİK , Ayşin GÜZEL DEĞER , Sertan ÇEVİK , F.Özlem ÇEKİÇBBVicia , kardeş kromatiddeğişimi , lipid peroksidasyonu , kadmiyumVicia faba Bitkisinde Kadmiyum UygulamasınaBağlı Olarak H2O2, Lipid Peroksidasyonu veKardeş Kromatid Değişimi Arasındaki İlişkiVicia faba Bitkisinde Kadmiyum UygulamasınaBağlı Olarak H2O2, Lipid Peroksidasyonu veKardeş Kromatid Değişimi Arasındaki İlişki
219Şule BULAMA , Güven GÖRKBBSesamum indicum , tuz stresi , çimlenmeFarklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamumindicum L. Tohumlarının Çimlenmesi ÜzerineEtkilerinin BelirlenmesiFarklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamumindicum L. Tohumlarının Çimlenmesi ÜzerineEtkilerinin Belirlenmesi
220Güleray AĞAR , Turgay ÇAKMAK , Ökkeş ATICI ,Serap SUNARBBYaşlanma , tohum , antioksidanenzimler , yonca , çayır üçgülü , aküçgülTohumlarda Uzun Süreli Doğal YaşlanmanınAntioksidatif Aktivitede Meydana GetirdiğiDeğişmelerTohumlarda Uzun Süreli Doğal YaşlanmanınAntioksidatif Aktivitede Meydana GetirdiğiDeğişmeler
221Esra MARTİN , Bekir DOĞAN , Meryem ÖZTÜRK , Ahmet DURAN , Engin HASIRCIBBScorzonera , Compositae , kromozom sayısı , karyotipScorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzoneratomentosa L. (Asteraceae) Taksonları ÜzerineKaryolojik Bir ÇalışmaScorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzoneratomentosa L. (Asteraceae) Taksonları ÜzerineKaryolojik Bir Çalışma
222Nihal KUTLU , Rabiye TERZi , ÇiğdemTEKELİ , Gülcan ŞENEL , Asım KADIOĞLUBBKuraklık , Ctenanthe setosa , yaprak kıvrılması , yaprak anatomisiKuraklık Stresi Altındaki Ctenanthe setosa’daYaprak Kıvrılması Esnasında Meydana GelenAnatomik Değişikliklerin İncelenmesiKuraklık Stresi Altındaki Ctenanthe setosa’daYaprak Kıvrılması Esnasında Meydana GelenAnatomik Değişikliklerin İncelenmesi
223Rabiye TERZİ , Aykut SAĞLAM , Nihal KUTLU ,Hatice NAR , Asım KADIOĞLUBBAntioksidan enzim , Kuraklık ,Phaseolus vulgaris , Su potansiyeliKuraklık Koşulları Altındaki Phaseolus vulgarisKültüvarlarının Antioksidan EnzimAktivitelerindeki Değişimlerin AraştırılmasıKuraklık Koşulları Altındaki Phaseolus vulgarisKültüvarlarının Antioksidan EnzimAktivitelerindeki Değişimlerin Araştırılması
224Hatice NAR , Aykut SAĞLAM , Rabiye TERZİ ,Asım KADIOĞLUBBCtenanthe setosa , kuraklık , su potansiyeli , klorofil floresansCtenanthe setosa’da Klorofil FlüoresansParametreleri ile Su Potansiyeli Arasındakiİlişkinin AraştırılmasıCtenanthe setosa’da Klorofil FlüoresansParametreleri ile Su Potansiyeli Arasındakiİlişkinin Araştırılması
225Neslihan SARUHAN , Asım KADIOĞLUBBPolifenol oksidaz , apoplast , simplast , kuraklık stresiCtenanthe setosa’da Kuraklık Stresi EsnasındaReaktif Oksijen Türlerinin Dokusal Yerleşimi vePolifenol Oksidaz Aktivitesinde Meydana GelenDeğişimlerCtenanthe setosa’da Kuraklık Stresi EsnasındaReaktif Oksijen Türlerinin Dokusal Yerleşimi vePolifenol Oksidaz Aktivitesinde Meydana GelenDeğişimler
226Aykut SAĞLAM , Rabiye TERZİ , Hatice NAR , Asım KADIOĞLUBBFasulye , kuraklık , su potansiyeli , stoma iletkenliği , klorofil flüoresansFasulye (Phaseolis vulgaris) Çeşitlerinde KuralıkStresi Esnasında Stoma İletkenliği, SuPotansiyeli ve Klorofil Flüoresansı Arasındakiİlişkinin AraştırılmasıFasulye (Phaseolis vulgaris) Çeşitlerinde KuralıkStresi Esnasında Stoma İletkenliği, SuPotansiyeli ve Klorofil Flüoresansı Arasındakiİlişkinin Araştırılması
227Fadime ERYILMAZBBBakır , antioksidan , morfolojik ve anatomik değişimlerBakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.)Fidelerindeki Antioksidan AktivitelerinAnatomik Yönden İncelenmesiBakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.)Fidelerindeki Antioksidan AktivitelerinAnatomik Yönden İncelenmesi
228Fikriye KIRBAĞ ZENGİNBBMangan , klorofil , protein , prolinFasulye (Phaseolus vulgaris L.) FidelerininKlorofil, Toplam Protein ve Prolin MiktarlarıÜzerine Manganın EtkileriFasulye (Phaseolus vulgaris L.) FidelerininKlorofil, Toplam Protein ve Prolin MiktarlarıÜzerine Manganın Etkileri
229Ökkeş ATICI , Salih MUTLU , Ömer KARADAĞOĞLU , Esen TAŞGIN , Barbaros NALBANTOĞLUBBMısır , donma hasarı , buz nükleasyon aktivitesi , salisilik asit , düşük sıcaklık stresiMısırın Soğuğa Tolerans Cevabında SalisilikAsit Uygulamalarının RolüMısırın Soğuğa Tolerans Cevabında SalisilikAsit Uygulamalarının Rolü
230Yasemin DEMİRGAN , Kemal Melih TAŞKINBBKallaz , Arabidopsis thaliana , anter , B 1-3 GlukanazArabidopsis thaliana (L.) Heynh. Kallaz Bileşeniβ-1,3-Glukanaz Gen İfadesinin BelirlenmesiArabidopsis thaliana (L.) Heynh. Kallaz Bileşeniβ-1,3-Glukanaz Gen İfadesinin Belirlenmesi
231Öznur SUAKAR , Ekrem DÜNDARBBZeytin genomu , genomikDNA kütüphanesi , cDNA kütüphanesiZeytin Genomunun Gen Yoğunluğu HakkındaYeni İpuçlarıZeytin Genomunun Gen Yoğunluğu HakkındaYeni İpuçları
232Doğan İLHAN , Cüneyt AKIBBBazı Genotoksik Bileşiklerin Tradescantia pallidaH. Bitkisi Üzerindeki Genetiksel EtkilerininStamen Tüyü Analizi ve Mikronukleus Testi ileDeğerlendirilmesiBazı Genotoksik Bileşiklerin Tradescantia pallidaH. Bitkisi Üzerindeki Genetiksel EtkilerininStamen Tüyü Analizi ve Mikronukleus Testi ileDeğerlendirilmesi
233Salih DOĞAN , Ercan KAYA , Fatih SEZEK , Cahit YULADIR , Zeynep YILMAZ , Şayeste ÜNAL , Zehra KORKMAZBBGenetik mühendisliği ,transgenik (gen aktarımlı) besinler , tüketici tutumuÜniversite Öğrencilerinin Genetik YapısıDeğiştirilmiş Besinlere Karşı TutumlarıÜniversite Öğrencilerinin Genetik YapısıDeğiştirilmiş Besinlere Karşı Tutumları
234Emel USLU , Serap MUTUN , M. Tekin BABAÇQuercus , PCR-RFLP ,kloroplast DNATürkiye Quercus Seksiyonuna (Ak MeşeGrubuna) Ait Bazı Türlerin Kloroplast DNAAnalizleriTürkiye Quercus Seksiyonuna (Ak MeşeGrubuna) Ait Bazı Türlerin Kloroplast DNAAnalizleri
235Ali Emre AKPINAR , Mustafa PEKTAŞ , İsmail DEMİŞTAŞ , Hamit AYANOĞLU , Ali ERGÜLBazı Ayva (Cydonia oblonga)Gen KaynaklarınınSSR’a Dayalı Moleküler AnaliziBazı Ayva (Cydonia oblonga)Gen KaynaklarınınSSR’a Dayalı Moleküler Analizi
236Zahide ŞAHİN , Serdar KOCAAllium cepa , kromozomaberasyonları , mitoz bölünme , mitotik indeksBüyük Menderes Nehri İle Sulanan AydınBölgesi’ndeki Toprakların GenotoksisitesininAllium Test Sistemi İle BelirlenmesiBüyük Menderes Nehri İle Sulanan AydınBölgesi’ndeki Toprakların GenotoksisitesininAllium Test Sistemi İle Belirlenmesi
237Behiye Banu BİLGEN , Nuray KAYAPinus brutia , Kızılçam ,izoenzim , genetik çeşitlilik , coğrafik çeşitlilik ,nişasta jel elektroforeziKızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın Beş DoğalPopulasyonunda Genetik VaryasyonunBelirlenmesiKızılçam (Pinus brutia Ten.)’ın Beş DoğalPopulasyonunda Genetik VaryasyonunBelirlenmesi
238Fevziye ÇELEBİ TOPRAK , Eminur BARUTÇU , Anne FRARY , Sami DOĞANLARPVX , patates , immunitePatateste Patates X Virüsüne (PVX) KarşıDayanıklılıkPatateste Patates X Virüsüne (PVX) KarşıDayanıklılık
239Meltem TEZCAN , Cüneyt AKIDomates , fungusit , mitoz ,kromozomal anomaliLycopersicon esculentum Türlerinde TrimiltoxUygulamasının Mitoz Üzerine EtkileriLycopersicon esculentum Türlerinde TrimiltoxUygulamasının Mitoz Üzerine Etkileri
240Nuran EKİCİLeucojum aestivum ,Amaryllidaceae , anter çeperi , histokimyaLeucojum aestivum ’da (Amaryllidaceae) PolenGelişimi Sırasında Anter Çeperinin BazıHistokimyasal Özelliklerinin İncelenmesiLeucojum aestivum ’da (Amaryllidaceae) PolenGelişimi Sırasında Anter Çeperinin BazıHistokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
241Ömer YAMANER , Bengi ERDAĞCyclamen mirabile , endemic , kallus , in vitroCyclamen mirabile Hildebr.’in OlgunDokularının in vitro RejenerasyonPotansiyelinin AraştırılmasıCyclamen mirabile Hildebr.’in OlgunDokularının in vitro RejenerasyonPotansiyelinin Araştırılması
242Bengi ERDAĞ , Yelda EMEK , Serap KURTDorystoechas hastata , kallus , endemik bitkiDorystoechas hastata Boiss.& Heldr. ExBentham’nın in vitro Elde Edilmiş FideEksplantlarının Kallus OluşturmaPotansiyellerinin AraştırılmasıDorystoechas hastata Boiss.& Heldr. ExBentham’nın in vitro Elde Edilmiş FideEksplantlarının Kallus OluşturmaPotansiyellerinin Araştırılması
243Hatice ÇÖLGEÇEN , H. Nurhan BÜYÜKKARTAL , M.Cihat TOKERSenecio , organogenezSenecio hypochionaeus var. argaeus’da in vitroOrganogenezSenecio hypochionaeus var. argaeus’da in vitroOrganogenez
244Hatice ÇÖLGEÇEN , Ufuk KOCA , Murat KARTALmarianum , in vitro çimlenmeSilybum marianum Tohumlarının in vitro ÇimlendirilmesiSilybum marianum Tohumlarının in vitro Çimlendirilmesi
245Rağbet Ezgi DURAN , Çiğdem SAVAŞKANTuzluluk , Triticum durum ,kallus , haploid bitkiFarklı Tuz Konsantrasyonlarında MakarnalıkBuğday Genotiplerinde Haploid Bitki ÜretimiFarklı Tuz Konsantrasyonlarında MakarnalıkBuğday Genotiplerinde Haploid Bitki Üretimi
246Engin TİLKAT , Veysi OKUMUŞ , Ahmet ONAY , Veysel SÜZERERPistacia vera L. kültivar Atlı , in vitro köklenmeErkek Antep Fıstığının (Pistacia vera L. kultivar“Atlı” ) in vitro KöklendirilmesininİyileştirilmesiErkek Antep Fıstığının (Pistacia vera L. kultivar“Atlı” ) in vitro Köklendirilmesininİyileştirilmesi
247Hayati ARDA , Sergun DAYAN , Çiler MERİÇ ,Necmettin GÜLERCentaurea kilaea , endemik ,doku kültürü , mikroçoğaltım , soğukta muhafazaDoku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılan ve SoğuktaMuhafaza Edilen Endemik Centaurea kilaeaBoiss. Bitkisi Üzerinde Morfolojik ve AnatomikİncelemelerDoku Kültürü Yöntemiyle Çoğaltılan ve SoğuktaMuhafaza Edilen Endemik Centaurea kilaeaBoiss. Bitkisi Üzerinde Morfolojik ve Anatomikİncelemeler
248Yasemin COŞKUN , Çiğdem SAVAŞKANTriticum durum Desf. , Zeamays L. , cinsler arası melezleme , haploid embriyo ,polen depolamasıFarklı Uygulamaların Tertaploid Buğdayda(Triticum durum Desf.) Haploid Embriyo veBitki Üretimine EtkisiFarklı Uygulamaların Tertaploid Buğdayda(Triticum durum Desf.) Haploid Embriyo veBitki Üretimine Etkisi
249Arzu BİRİNCİ YILDIRIM , Arzu UCAR TURKERLysimachia vulgaris , in vitrokültür , doku kültürü , PrimulaceaeLysimachia vulgaris L. Bitkisinin Doku KültürüYöntemi İle ÇoğaltılmasıLysimachia vulgaris L. Bitkisinin Doku KültürüYöntemi İle Çoğaltılması
250Cemil İŞLEK , A. Sülün ÜSTÜNKapsaisin ,bitki hücre kültürü ,immobilizasyon ,sekonder metabolitKapsaisinin İmmobilize Edilen Capsicumannuum L. Hücre Süspansiyonu KültürlerindeÜretilmesiKapsaisinin İmmobilize Edilen Capsicumannuum L. Hücre Süspansiyonu KültürlerindeÜretilmesi
251Arzu UÇAR TÜRKER , Esra CANSEVERMUTLU , Arzu BİRİNCİ YILDIRIMEpilobium angustifolium , yakıotu , doku kültürü , kök eksplantı , askorbik asitEpilobium angustifolium L. (Yakı otu) bitkisininin vitro kültür yöntemi ile çoğaltılmasıEpilobium angustifolium L. (Yakı otu) bitkisininin vitro kültür yöntemi ile çoğaltılması
252Ayla KAYA , Zafer KAYACentaurea , tohum , mikromorfoloji , SEMBazı Centaurea L. Türlerinin Tohum YüzeyMikromorfolojisiBazı Centaurea L. Türlerinin Tohum YüzeyMikromorfolojisi
253Gençay AKGÜLMarrubium , koroloji ,Lamiaceae , TürkiyeTürkiye’deki Marrubium L. TaksonlarınınYayılış DurumuTürkiye’deki Marrubium L. TaksonlarınınYayılış Durumu
254M. Erkan UZUNHİSARCIKLI , Birol BAŞERMalvaceae , Alcea , polenmorfolojisi , TürkiyeTürkiye’deki Alcea L. (Malvaceae) Cinsine AitBazı Endemik ve Dar Yayılışlı TaksonlarınPolen MorfolojisiTürkiye’deki Alcea L. (Malvaceae) Cinsine AitBazı Endemik ve Dar Yayılışlı TaksonlarınPolen Morfolojisi
255İsmühan POTOĞLU ERKARA , FilizSAVAROĞLU , Onur KOYUNCU , DervişÖZTÜRKEuphorbia L. , polen morfolojisi , ışık mikroskobu , Osmaneli , Bilecik , Türkiyeİki Euphorbia L. (Euphorbiaceae) TaksonununPolen Morfolojisiİki Euphorbia L. (Euphorbiaceae) TaksonununPolen Morfolojisi
256İsmühan POTOĞLU ERKARA , FilizSAVAROĞLU , Onur KOYUNCU , Derviş ÖZTÜRKCaryophyllaceae , polen morfolojisi , ışık mikroskobu , Osmaneli , Bilecik , TürkiyeBazı Caryophyllaceae Taksonlarının PolenMorfolojisiBazı Caryophyllaceae Taksonlarının PolenMorfolojisi
257Seher KARAMAN , Zeki AYTAÇOxytropis , Fabaceae , polenmorfolojisiTürkiye’de Yayılış Gösteren Oxytropis DC.(Fabaceae) Cinsine Ait Taksonların PolenMorfolojisiTürkiye’de Yayılış Gösteren Oxytropis DC.(Fabaceae) Cinsine Ait Taksonların PolenMorfolojisi
258Kemal YILDIZ , Mehmet Y. DADANDI , Ali ÇIRPICISilene , Caryophyllaceae , Lasiostemones , PolenTürkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) CinsiLasiostemones Boiss., Seksiyonuna Ait TürlerinPolen Morfolojisi Üzerine Bir ÇalışmaTürkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) CinsiLasiostemones Boiss., Seksiyonuna Ait TürlerinPolen Morfolojisi Üzerine Bir Çalışma
259Derviş ÖZTÜRK , Onur KOYUNCU , İsmühan POTOĞLU ERKARA , Atila OCAK , Süleyman TOKUROrnithogalum L. , Liliaceae , polen morfolojisi , geofit , Eskişehir , TürkiyeEskişehir’de Doğal Olarak Yetişen BazıOrnithogalum L. (Liliaceae) Taksonlarının PolenMorfolojisiEskişehir’de Doğal Olarak Yetişen BazıOrnithogalum L. (Liliaceae) Taksonlarının PolenMorfolojisi
260Ahmet GÖNÜZ , Esra ÖZEL CENGİZ , Damla YAĞAN1Phillyrea latifolia , morfoloji ,peyzajÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TerzioğluYerleşkesi'nde Doğal Olarak Yetişen Phillyrealatifolia (Akçakesme)'nın Morfolojik Özelliklerive Peyzaj Çalışmalarında Kullanım OlanaklarıÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi TerzioğluYerleşkesi'nde Doğal Olarak Yetişen Phillyrealatifolia (Akçakesme)'nın Morfolojik Özelliklerive Peyzaj Çalışmalarında Kullanım Olanakları
261Hülya ÖZLER , Arzu CANSARANAlkanna haussknechtiiBornm. , Boraginaceae , pollen morfolojisi , SEMAlkanna haussknechtii Bornm.(Boraginacaeae)’nin Polen MorfolojisiAlkanna haussknechtii Bornm.(Boraginacaeae)’nin Polen Morfolojisi
262Derviş ÖZTÜRK , Onur KOYUNCU , İsmühanPOTOĞLU ERKARA , Atila OCAKAlyssum , Brassicaceae ,anatomi , morfoloji , polenEskişehir’de Endemik Olarak Yetişen Alyssumniveum Dudley. (Brassicaceae)’un Anatomik vePalinolojik ÖzellikleriEskişehir’de Endemik Olarak Yetişen Alyssumniveum Dudley. (Brassicaceae)’un Anatomik vePalinolojik Özellikleri
263Onur KOYUNCU , Derviş ÖZTÜRK , İsmühanPOTOĞLU ERKARA , Atila OCAKArnebia densifolia ,Boraginaceae , anatomi , morfoloji , polenEndemik Arnebia densifolia (Nordm.) Ledeb.(Boraginaceae)’nın Anatomik ve PalinolojikÖzellikleriEndemik Arnebia densifolia (Nordm.) Ledeb.(Boraginaceae)’nın Anatomik ve PalinolojikÖzellikleri
264Atila OCAK , İsmühan POTOĞLU ERKARA , OnurKOYUNCU , Derviş ÖZTÜRKAstragalus , Fabaceae ,anatomi , morfoloji , polenEndemik Astragalus hirsutus Wahl(Fabaceae)’un Anatomik ve PalinolojikÖzellikleriEndemik Astragalus hirsutus Wahl(Fabaceae)’un Anatomik ve PalinolojikÖzellikleri
265İsmühan POTOĞLU ERKARA , Atila OCAK ,Derviş ÖZTÜRK , Onur KOYUNCUWiedemmania orientalis ,Lamiaceae , anatomi , morfoloji , polenEndemik Wiedemmania orientalis Fisch. & Mey.(Lamiaceae)’in Anatomik ve PalinolojikÖzellikleriEndemik Wiedemmania orientalis Fisch. & Mey.(Lamiaceae)’in Anatomik ve PalinolojikÖzellikleri
266Derviş ÖZTÜRK , İsmühan POTOĞLU ERKARA ,Onur KOYUNCULinum cariense , Linaceae ,anatomi , morfoloji , polenEndemik Linum cariense Boiss. (Linaceae)’ninAnatomik ve Palinolojik ÖzellikleriEndemik Linum cariense Boiss. (Linaceae)’ninAnatomik ve Palinolojik Özellikleri
267M. Ufuk ÖZBEK , Birol BAŞERCompositae , Anthemis , Cota ,polen morfolojisi , TürkiyeTürkiye’deki Anthemis Cinsine (L.) ait Cota (J.Gay) Rupr. Seksiyonundaki Bazı EndemikTaksonların Polen MorfolojisiTürkiye’deki Anthemis Cinsine (L.) ait Cota (J.Gay) Rupr. Seksiyonundaki Bazı EndemikTaksonların Polen Morfolojisi
268Gençay AKGÜL , Osman KETENOĞLU , MusaDOĞAN , Ferhat CELEPMarrubium , Lamiaceae ,IUNC kategorileri , TürkiyeTürkiye’deki Endemik Marrubium L.(Lamiaceae) Türlerinin Tehlike Kategorileri veKoruma ÖnerileriTürkiye’deki Endemik Marrubium L.(Lamiaceae) Türlerinin Tehlike Kategorileri veKoruma Önerileri
269Şemsettin KULAÇ , İbrahim TURNA , DenizGÜNEYSarıçam , morfolojiközellikler , yetişme ortamıSarıçam (Pinus sylvestris L.)’da YetişmeOrtamının ve Kullanılan Kap MateryalininFidanların Morfolojik Özellikleri Üzerine EtkisiSarıçam (Pinus sylvestris L.)’da YetişmeOrtamının ve Kullanılan Kap MateryalininFidanların Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisi
270Canan YAĞCI , Şenol ALANGentiana , polen , morfoloji ,scanning elektron mikroskobuGentiana L. (Fam:Gentianaceae) CinsininPneumonanthe ve Cruciata Seksiyonlarına AitBazı Türlerin Polen MorfolojileriGentiana L. (Fam:Gentianaceae) CinsininPneumonanthe ve Cruciata Seksiyonlarına AitBazı Türlerin Polen Morfolojileri
271Seher KARAMAN , Zekiye SULUDEREOxytropis , yaprak , tüyTürkiye’deki Bazı Oxytropis DC. (Fabaceae)Türlerine Ait Yaprak Tüylerinin ElektronMikroskobunda İncelenmesiTürkiye’deki Bazı Oxytropis DC. (Fabaceae)Türlerine Ait Yaprak Tüylerinin ElektronMikroskobunda İncelenmesi
272Feyza CANDAN , Ahmet GÖNÜZ , TeomanKESERCİOĞLUHypericum , polen , elektronmikroskopKazdağı’nda Doğal Yayılışlı Bazı Hypericum L.Taksonlarının Işık ve Elektron Mikroskop (Sem)Özellikleri Üzerine Bir AraştırmaKazdağı’nda Doğal Yayılışlı Bazı Hypericum L.Taksonlarının Işık ve Elektron Mikroskop (Sem)Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
273Bekir DOĞAN , Ahmet DURAN , Erdoğan E.HAKKITürkiye’nin Jurinea Cass. (Asteraceae) CinsineAit Türlerde Polenlerinin Taramalı ElektronMikroskobuyla İncelenmesiTürkiye’nin Jurinea Cass. (Asteraceae) CinsineAit Türlerde Polenlerinin Taramalı ElektronMikroskobuyla İncelenmesi
274Uğur ÇAKILCIOĞLU1 , İsmail TÜRKOĞLU2 ,Murat KURŞAT1epitet , tehlike kategorileri ,Elazığ.Epiteti Elazığ ve Beldeleri Olan BitkilerinPopulasyon Gözlemleri ve Tehlike KategorileriEpiteti Elazığ ve Beldeleri Olan BitkilerinPopulasyon Gözlemleri ve Tehlike Kategorileri
275Murat KURŞAT , İsmail TÜRKOĞLU , UğurÇAKILCIOĞLU , Şemsettin CİVELEKEndemik , Türkiye florası ,Baskil , Elazığ.Baskil İlçesinin (Elazığ) Bazı Nadir ve EndemikBitkileriBaskil İlçesinin (Elazığ) Bazı Nadir ve EndemikBitkileri
276Gülden YILMAZ , Feruzan DANEHibrid ,Scrophulariaceae , Verbascum , taksonomiTrakya’dan Yeni Bir Hibrid: Verbascum xedirnensis Dane & Yılmaz, (Scrophulariaceae)Trakya’dan Yeni Bir Hibrid: Verbascum xedirnensis Dane & Yılmaz, (Scrophulariaceae)
277Barış ÖZÜDOĞRU , Edibe ÖZMEN , İlginçKIZILPINAR , Sadık ERİK , Cahit DOĞAN ,Lokal Endemik Campanula pulvınarıs Hausskn.& Bornm.’in Morfolojik, Palinolojik ve EkolojikÖzellikleriLokal Endemik Campanula pulvınarıs Hausskn.& Bornm.’in Morfolojik, Palinolojik ve EkolojikÖzellikleri
278Edibe ÖZMEN , İlginç KIZILPINAR , BarışÖZÜDOĞRU , Cahit DOĞAN , Sadık ERİKTanacetum , Asteraceae ,palinoloji , tehlike kategorisi , Karababa DağıKarababa Dağı (Sivas)’nda Yetişen TanacetumL. Taksonlarının Polen MorfolojisiKarababa Dağı (Sivas)’nda Yetişen TanacetumL. Taksonlarının Polen Morfolojisi
279İlginç KIZILPINAR , Barış ÖZÜDOĞRU , EdibeÖZMEN , Sadık ERİK , Cahit DOĞANDianthus engleri , morfoloji ,palinoloji , ekoloji , tehlike kategorisiLokal Endemik Dianthus engleri Hausskn. &Bornm.’nin Morfolojik, Palinolojik ve EkolojikÖzellikleriLokal Endemik Dianthus engleri Hausskn. &Bornm.’nin Morfolojik, Palinolojik ve EkolojikÖzellikleri
280Gökhan ABAY , Serhat URSAVAŞKarayosunu florası ,Araştırma ormanı , Çankırı.Çankırı KaratekinÜniversitesi Orman Fakültesi Araştırma OrmanıKarayosunu (=Musci) FlorasıÇankırı Karatekin Üniversitesi Orman FakültesiAraştırma Ormanı Karayosunu (=Musci)FlorasıÇankırı Karatekin Üniversitesi Orman FakültesiAraştırma Ormanı Karayosunu (=Musci)Florası
281Zafer TÜRKMEN , Serdar MAKBUL , KamilCOŞKUNÇELEBİ , Osman BEYAZOĞUScorzonera , palinoloji , polen ,AsteraceaeBazı Scorzonera L. (Asteraceae) TürlerininPalinolojik Yönden İncelenmesiBazı Scorzonera L. (Asteraceae) TürlerininPalinolojik Yönden İncelenmesi
282Filiz SAVAROĞLU , İsmühan POTOĞLUERKARA , Onur KOYUNCUBryophyta , karayosunu , flora ,Osmaneli (Bilecik)Osmaneli (Bilecik) Karayosunu FlorasınaFloristik Katkılar IIOsmaneli (Bilecik) Karayosunu FlorasınaFloristik Katkılar II
283Hakkı DEMİRELMA , Kuddisi ERTUĞRULEtnobotanik , Derebucak(Konya) , TürkiyeDerebucak (Konya) ve Çevresindeki BazıBitkilerin Yerel İsimleri ve EtnobotanikDerebucak (Konya) ve Çevresindeki BazıBitkilerin Yerel İsimleri ve Etnobotanik
284Sinan AKTAŞ , Celaleddin ÖZTÜRK , MustafaCEVİZCİMakrofunguslar , yeni kayıt ,Akseki , Antalya , TürkiyeAkseki (Antalya) İlçesi MakrofunguslarıAkseki (Antalya) İlçesi Makrofungusları
285Mustafa KOCAKAYA , Ahmet AKSOYPolycoccum aksoyi ,ascomycetes , likenikol fungusKızıldağı’ndan Dünya İçin İkinci Kayıt BirLikenikol Fungus Türü Polycoccum aksoyiHalici & V.AtienzaKızıldağı’ndan Dünya İçin İkinci Kayıt BirLikenikol Fungus Türü Polycoccum aksoyiHalici & V.Atienza
286Mehmet Yaşar DADANDI , Ahmet İLÇİM ,Gamze KÖKDİL , Başak ÖZBİLGİNNigella , tohum yüzeyi , SEM ,mikromorfolojiNigella L. Taksonlarının Tohum Morfolojisi veMikromorfolojisinin Sistematik ÖnemiNigella L. Taksonlarının Tohum Morfolojisi veMikromorfolojisinin Sistematik Önemi
287Cem VURAL , M.Yaşar DADANDIEchinops pungens var.polyacanthus , TürkiyeEchinops pungens Trautv. var. polyacanthus(Iljin) Hedge (Asteraceae)Echinops pungens Trautv. var. polyacanthus(Iljin) Hedge (Asteraceae)
288Cem VURAL , M.Yaşar DADANDIEchinops tournefortii , AğrıDağı , TürkiyeEchinops tournefortii Ledeb. (Asteraceae)Echinops tournefortii Ledeb. (Asteraceae)
289Turan ARABACI , Tuncay DİRMENCİ , BayramYILDIZClinopodium , Labiatae ,Micromeria , Cymularia , Pseudomelissa.Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı MicromeriaBenth. Türlerinin Morfolojik OlarakKarşılaştırılmasıTürkiye’de Yayılış Gösteren Bazı MicromeriaBenth. Türlerinin Morfolojik OlarakKarşılaştırılması
290Hasan YILDIRIM , Yusuf GEMİCİGeofit , kıyı Ege , çiçeksoğanlarıTicareti Yapılan ve Ticari Potansiyel TaşıyanBazı Geofitlerin Kıyı Ege Bölgesinde (İzmir,Manisa, Aydın ve Muğla) Doğadaki DurumlarıTicareti Yapılan ve Ticari Potansiyel TaşıyanBazı Geofitlerin Kıyı Ege Bölgesinde (İzmir,Manisa, Aydın ve Muğla) Doğadaki Durumları
291Burcu TARIKAHYA ELÇİ , Edibe ÖZMEN , İlginçKIZILPINAR , Sadık ERİK , Cahit DOĞANBuglossoides glandulosa ,Velezia pseudorigida , morfoloji , palinoloji , tehlikekategorisiKirmir Çayı Vadisinde “VU” StatüsündekiBuglossoides glandulosa ve Veleziapseudorigida’nın Morfolojik ve PalinolojikÖzellikleriKirmir Çayı Vadisinde “VU” StatüsündekiBuglossoides glandulosa ve Veleziapseudorigida’nın Morfolojik ve PalinolojikÖzellikleri
292Özge TUFAN ÇETİN , Hüseyin SÜMBÜLToninia , liken , AntalyaAntalya’dan Tespit Edilen Toninia A.Massal.Cinsine Ait Liken TürleriAntalya’dan Tespit Edilen Toninia A.Massal.Cinsine Ait Liken Türleri
293Gıyasettin KAŞIK , Serdar UÇAR , Sinan AKTAŞMakrofunguslar , İskilip ,Çorum , Türkiyeİskilip (Çorum ) İlçesi Makrofunguslarıİskilip (Çorum ) İlçesi Makrofungusları
294Celaleddin ÖZTÜRK , Dilek PAMUKÇU , SinanAKTAŞMakrofungus , Nallıhan ,Ankara , TürkiyeNallıhan (Ankara) İlçesi MakrofunguslarıNallıhan (Ankara) İlçesi Makrofungusları
295Sinan ALKAN , Gıyasettin KAŞIK , Sinan AKTAŞMakrofungus , yeni kayıt ,Derebucak , Konya , TürkiyeDerebucak (Konya) İlçesinden TürkiyeMakrofungusları İçin Yeni KayıtlarDerebucak (Konya) İlçesinden TürkiyeMakrofungusları İçin Yeni Kayıtlar
296Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT: Ciğerotu , Liverworts , Riccia ,morfoloji , anatomiCiğerotlarından İki Riccia L. TürününMorfolojik, Anatomik, Üreme ve HabitatÖzelliklerinin Karşılaştırmalı OlarakİncelenmesiCiğerotlarından İki Riccia L. TürününMorfolojik, Anatomik, Üreme ve HabitatÖzelliklerinin Karşılaştırmalı Olarakİncelenmesi
297Beyhan TAŞ , Tahsin SAK , Arif GÖNÜLOLGaga Gölü , epifiton , epifitikalg , diyatome , Nuphar luteaGaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L.Epifitonundaki Diyatome ÇeşitliliğiGaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L.Epifitonundaki Diyatome Çeşitliliği
298Yavuz BAĞCI , Muhittin DİNÇ , Ahmet DURANUmbelliferae , Johrenia ,yayılış , endemizm , Türkiye florasıTürkiye’de Johrenia dc. (Apiaceae) CinsiTürkiye’de Johrenia dc. (Apiaceae) Cinsi
299Mehmet SAĞIROĞLU , Hayri DUMANEndemik bitki , Ferula ,TürkiyeSiehe’den Beri Toplanamayan Bilmece Gibi BirTür Ferula drudeana Korovin (Apiaceae)Siehe’den Beri Toplanamayan Bilmece Gibi BirTür Ferula drudeana Korovin (Apiaceae)
300Beyhan TAŞYeşilırmak Deltası , DumanlıGöl , alg , fitoplankton , sığ göl , cluster analizi ,shannon indeksiKüçük ve Sığ Bir Göl Olan Dumanlı Göl’ünPlanktonik AlgleriKüçük ve Sığ Bir Göl Olan Dumanlı Göl’ünPlanktonik Algleri
301Ahmet YILDIRIM , Erkan KESAT , İskenderPARMAKSIZYabani haşhaş , Papaver ,Oxytona , kromozomTürkiye Doğal Florasında Bulunan YabaniHaşhaş Türlerinde Kromozom AnalizleriTürkiye Doğal Florasında Bulunan YabaniHaşhaş Türlerinde Kromozom Analizleri
302Hanife AKYALÇIN , Turan ARABACIAchillea , Babounya ,morfoloji , polen , seksiyonTürkiye’de Yetişen Achillea L. sect. Babounya(DC.) O. Hoffm. Üyesi Bazı TaksonlarınMorfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesiTürkiye’de Yetişen Achillea L. sect. Babounya(DC.) O. Hoffm. Üyesi Bazı TaksonlarınMorfolojik ve Palinolojik Yönden İncelenmesi
303Uğur ÇAKILCIOĞLU , İsmail TÜRKOĞLU ,Murat KURŞAT , Alparslan KOÇAK1 , ŞemsettinCİVELEKEndemik , Türkiye Florası ,Gözeli Ovası , Kavak Ovası , ElazığGözeli ve Kavak Ovalarının (Elazığ) Bazı Nadirve Endemik BitkileriGözeli ve Kavak Ovalarının (Elazığ) Bazı Nadirve Endemik Bitkileri
304İrfan EMRE , Dilek TURGUT BALIK , HasanGENÇ , Ahmet ŞAHİNAlbumin , kümeleme analizi ,Lathyrus , SDS-PAGEBazı Lathyrus L. Türlerinin AlbuminProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İleBelirlenmesiBazı Lathyrus L. Türlerinin AlbuminProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İleBelirlenmesi
305Türkiye’de Yetişen Lathyrus L. Cinsine Ait BazıTürlerin Globulin A ProteinlerininElektroforetik AnaliziGobulin A , SDS-PAGE ,Lathyrus , tohum depo proteinleriTürkiye’de Yetişen Lathyrus L. Cinsine Ait BazıTürlerin Globulin A ProteinlerininElektroforetik AnaliziTürkiye’de Yetişen Lathyrus L. Cinsine Ait BazıTürlerin Globulin A ProteinlerininElektroforetik Analizi
306İrfan EMRE , Dilek TURGUT BALIK , HasanGENÇ , Ahmet ŞAHİNGlobulin B , tohum depoproteinleri , elektroforez , UPGAMAGlobulin B Proteinlerine Göre Lathyrus L.Cinsine Ait Bazı Türlerde Genetik ÇeşitliliğinBelirlenmesiGlobulin B Proteinlerine Göre Lathyrus L.Cinsine Ait Bazı Türlerde Genetik ÇeşitliliğinBelirlenmesi
307İrfan EMRE , Dilek TURGUT BALIK , HasanGENÇ , Ahmet ŞAHİNGlutelin , tohum depoproteinleri , elektroforez , LathyrusLathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin GlutelinProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle AnaliziLathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin GlutelinProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Analizi
308Meryem ŞENGÜL , Özkan AKSAKAL , YusufKAYAAstragalus lineatus Lam. var.Jildisianus , endemik , ekoloji , morfolojiEndemik Astragalus lineatus Lam. var.Jildisianus (Bornm.) Matthews’in Morfolojik veEkolojik ÖzellikleriEndemik Astragalus lineatus Lam. var.Jildisianus (Bornm.) Matthews’in Morfolojik veEkolojik Özellikleri
309İskender GÜLLE , Ö. Osman ERTANHBTurbellaria , zooplankton ,dikey dağılım , Karacaören I. Baraj GölüKaracaören I. Baraj Gölü (Burdur) PlanktonikTurbellaria Yoğunluğunun Mevsimsel veDerinliğe Bağlı DeğişimiKaracaören I. Baraj Gölü (Burdur) PlanktonikTurbellaria Yoğunluğunun Mevsimsel veDerinliğe Bağlı Değişimi
310Arda Cem KUYUCU , Selim Sualp ÇAĞLARHBKarasinek , Musca domestica ,insektisit direnci , uyumİnsektisit Direncinin Karasinek, Muscadomestica L. (Diptera: Muscidae)’nın UyumsalÖzellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılmasıİnsektisit Direncinin Karasinek, Muscadomestica L. (Diptera: Muscidae)’nın UyumsalÖzellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
311Çağaşan KARACAOĞLU , Selim Sualp ÇAĞLARHBCBS , Kaçkar Dağları , millipark , koruma alanı , ekosistem analiziKaçkar Dağları Milli Parkı’nda Coğrafi BilgiSistemi (CBS) Tabanlı Ekosistem AnaliziKaçkar Dağları Milli Parkı’nda Coğrafi BilgiSistemi (CBS) Tabanlı Ekosistem Analizi
312M. Mustafa AKINER , Selim S. ÇAĞLAR , Fatih M.ŞİMŞEK , Sinan KAYNAŞHBAnopheles maculipenniscomplex , Culex , Ochleratatus , insektisit direnci ,TrakyaTrakya Sivrisinek Türleri ve Kullanılanİnsektisitlere Karşı Direnç DüzeyleriTrakya Sivrisinek Türleri ve Kullanılanİnsektisitlere Karşı Direnç Düzeyleri
313Hacı Ahmet DEVECİ , Aysel GÜVENHBİnek , mastitis , malondialdehit(MDA) , redükte glutatyon (GSH) , lipitperoksidasyonuMastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDAve GSH Düzeylerinin AraştırılmasıMastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDAve GSH Düzeylerinin Araştırılması
314Aysel GÜVEN , Süleyman KAYA , İnan KAYA ,Gökhan NUR , H. Ahmet DEVECI , T. ÖzgürKAYAHBVan Gölü , inci kefali ,Chalcalburnus tarichi , vitellogenin , 17-β östradiolAlburnus filippi (Kessler, 1877) veAcanthalburnus microlepis’de (Filippii, 1863)Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler:Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaAlburnus filippi (Kessler, 1877) veAcanthalburnus microlepis’de (Filippii, 1863)Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler:Karşılaştırmalı Bir Çalışma
315Arzu DOĞRU , Mehmet İlker DOĞRU , MuhittinYÜREKLİHBBenzo(a)piren ,adrenomedullin , antioksidan enzimler , Lipidperoksidasyonu , nitrik oksit , sıçan , kalp dokusuBenzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak SıçanKalp Doku Hasarında Adrenomedullin EtkisininİncelenmesiBenzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak SıçanKalp Doku Hasarında Adrenomedullin Etkisininİncelenmesi
316Kazım UYSAL , Yılmaz EMRE , Halil YILMAZ ,Muhammet DÖNMEZ , A. Kemal SEÇKİN ,Metin BÜLBÜLHBω3 yağ asidi , BeymelekLagünü , deniz balıklarıBeymelek Lagünü’ne Giren Bazı DenizBalıklarının Yağ Asidi OranlarınınKarşılaştırılmasıBeymelek Lagünü’ne Giren Bazı DenizBalıklarının Yağ Asidi OranlarınınKarşılaştırılması
317Bridget Keenan , Fevzi UÇKAN , Ekrem ERGİN ,David B. RIVERSHBPimpla turionellae , parazitoitzehiri , hemosit , fenoloksidaz , kalretikulinPimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Zehirinin Konak HücrelerineMorfolojik ve Biyokimyasal EtkileriPimpla turionellae L. (Hymenoptera:Ichneumonidae) Zehirinin Konak HücrelerineMorfolojik ve Biyokimyasal Etkileri
318Cansu FİLİK İSCEN , Özgür EMİROĞLU , SemraİLHAN , Naime ARSLAN , Veysel YILMAZ ,Seyhan AHISKAHBUluabat Gölü , kümeleme ,faktör ve temel bileşen analizleri , su kalitesiUluabat Gölü Yüzey Suyu KalitesininBelirlenmesinde Çokdeğişkenli İstatistikselTekniklerin UygulanmasıUluabat Gölü Yüzey Suyu KalitesininBelirlenmesinde Çokdeğişkenli İstatistikselTekniklerin Uygulanması
319Mutlu GÜLTEPE , Kamil COŞKUNÇELEBİ ,Uğur UZUNER , Ali Osman BELDÜZ , SabriyeÇANAKÇI , Fatih Şaban BERİŞHieracium , Asteraceae ,Endemik , nrDNA , ITS PCR , Kuzey AnadoluBazı Endemik Hieracium L. (Asteraceae)Türlerinin ITS nrDNA Dizileri BakımındanKarşılaştırılmasıBazı Endemik Hieracium L. (Asteraceae)Türlerinin ITS nrDNA Dizileri BakımındanKarşılaştırılması
320Sinan AKTAŞ , Celaleddin ÖZTÜRK , GıyasettinKAŞIK , Hasan Hüseyin DOĞANMakrofunguslar , yeni kayıt ,Amasya , TürkiyeTürkiye Makrofungusları İçin Yedi Yeni KayıtTürkiye Makrofungusları İçin Yedi Yeni Kayıt
321İsmail TÜRKOĞLU , Uğur ÇAKILCIOĞLU ,Murat KURŞAT , Şemsettin CİVELEKEndemik , Türkiye Florası ,Kuşakçı Dağı , ElazığKuşakçı Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir veEndemik BitkileriKuşakçı Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir veEndemik Bitkileri
322İsmail TÜRKOĞLU , Murat KURŞAT , UğurÇAKILCIOĞLU , Şemsettin CİVELEKEndemik , Türkiye Florası ,Karga Dağı , ElazığKarga Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir ve EndemikBitkileriKarga Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir ve EndemikBitkileri
323İsmail TÜRKOĞLU , Uğur ÇAKILCIOĞLU ,Murat KURŞAT , Şemsettin CİVELEKEndemik , Türkiye Florası ,Kamışlık Dağı , ElazığKamışlık Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir veEndemik BitkileriKamışlık Dağı’nın (Elazığ) Bazı Nadir veEndemik Bitkileri
324Serap SUNAR , Güleray AĞAR , NalanYILDIRIM , Medine GÜLLÜCERAPD , Centaurea , PCR ,PolimorfizmDoğu Anadolu Bölgesinde Yayılış GösterenCentaurea Türleri Arasındaki GenetikFarklılığın RAPD Tekniği İle AnaliziDoğu Anadolu Bölgesinde Yayılış GösterenCentaurea Türleri Arasındaki GenetikFarklılığın RAPD Tekniği İle Analizi
325Güleray AĞAR , Serap SUNAR , Filiz AYGÜN ,Nalan YILDIRIM , Özlem BARIŞRAPD , Vicia canescens ,genetik farklılıkVicia canescens Populasyonları ArasındakiVaryasyonun RAPD İle AnaliziVicia canescens Populasyonları ArasındakiVaryasyonun RAPD İle Analizi
326Uğur ÇAKILCIOĞLU , İsmail TÜRKOĞLU ,Murat KURŞAT , Şemsettin CİVELEKTehlike kategorileri , endemikbitkiler , Gözeli Ovası , Kavak Ovası , Elazığ.Gözeli ve Kavak Ovası (Elazığ) BitkilerininTehlike Kategorileri YönündenDeğerlendirilmesiGözeli ve Kavak Ovası (Elazığ) BitkilerininTehlike Kategorileri YönündenDeğerlendirilmesi
327Alpaslan KOÇAK , İsmail TÜRKOĞLU , MuratKURŞAT , Uğur ÇAKILCIOĞLUElazığ , yabancı ot , floraElazığ İlindeki Şeker Pancarı TarımAlanlarında Yayılış Gösteren Yabancı OtFlorası Üzerine Bir AraştırmaElazığ İlindeki Şeker Pancarı TarımAlanlarında Yayılış Gösteren Yabancı OtFlorası Üzerine Bir Araştırma
328Fatma GÜNEŞLathyrus , pratensis seksiyonu ,polen morfolojisiLathyrus Cinsine Ait Pratensis SeksiyonundaBulunan Türlerin Polen MorfolojisiLathyrus Cinsine Ait Pratensis SeksiyonundaBulunan Türlerin Polen Morfolojisi
329Hüseyin DURAL , Yavuz BAĞCI , AhmetSAVRAN , İsa BAŞKÖSEFlora , Endemik , C5 , Niğde ,Mersin , AdanaC5 Karesine (Adana-Niğde-Mersin) Özel BazıEndemik Bitki TürleriC5 Karesine (Adana-Niğde-Mersin) Özel BazıEndemik Bitki Türleri
330Gönül DEMİREL , Selin BAĞIRSAKCI ,Celâleddin ÖZTÜRKMiksomiset , yeni kayıt ,Sultandağları , Akşehir , Konya.Türkiye Miksomisetleri İçin 4 Yeni KayıtTürkiye Miksomisetleri İçin 4 Yeni Kayıt
331Ahmet SAVRAN , Yavuz BAĞCI , HüseyinDURAL , İsa BAŞKÖSEFlora , Adana , Gülek , endemikGülek Boğazında (Adana) Bazı Lokal EndemikÇiçekli Bitkilerin PosteriGülek Boğazında (Adana) Bazı Lokal EndemikÇiçekli Bitkilerin Posteri
332Olcay DİNÇ DÜŞEN , İ.Gökhan DENİZ , EdaDURGUNAllium sandrasicum , anatomi ,endemik , Liliaceae , morfoloji , palinolojiAllium sandrasicum Kollmann, N.Özhatay &Bothmer (Lılıaceae) Üzerinde Morfolojik,Anatomik Ve Palinolojik Bir AraştırmaAllium sandrasicum Kollmann, N.Özhatay &Bothmer (Lılıaceae) Üzerinde Morfolojik,Anatomik Ve Palinolojik Bir Araştırma
333Olcay DİNÇ DÜŞEN , İ.Gökhan DENİZ , ZeynepZERENSideritis argyrea , anatomi ,endemik , Lamiaceae , morfoloji , palinolojiSideritis argyrea P.H.Davıs (Lamiaceae)Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve PalinolojikBir AraştırmaSideritis argyrea P.H.Davıs (Lamiaceae)Üzerinde Morfolojik, Anatomik ve PalinolojikBir Araştırma
334Dursun YAĞIZ , Ahmet AFYONMakrofungus , Batı KaradenizBölgesi , ekonomik değeriBatı Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişenve Ekonomik Değeri Olan Bazı MakrofunguslarBatı Karadeniz Bölgesinde Doğal Olarak Yetişenve Ekonomik Değeri Olan Bazı Makrofunguslar
335Necmettin GÜLEROrchidaceae , Orchis , TrakyaTrakya Florası İçin İki Yeni KayıtTrakya Florası İçin İki Yeni Kayıt
336Metin ARMAĞAN , Mehmet KOYUNCUVan , flora"Van'ın Florası" Çalışmalarına Bakış"Van'ın Florası" Çalışmalarına Bakış
337S. Mesut PINAR , Nezaket ADIGÜZEL , BarışBANİGeofit , Endemik , Çatak , VanÇatak Vadisi (Çatak / Van) Geofitleri ve TehlikeKategorileriÇatak Vadisi (Çatak / Van) Geofitleri ve TehlikeKategorileri
338Ahmet KAHRAMAN , Musa DOĞANSalvia , Doğu Anadolu ,Güneydoğu Anadolu , TürkiyeDoğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Salvia L.(Labiatae) Türleri Üzerinde Taksonomik BirÇalışmaDoğu ve Güneydoğu Anadolu’daki Salvia L.(Labiatae) Türleri Üzerinde Taksonomik BirÇalışma
339Evrim ÇELEBİ , Ekrem DÜNDAR , EkremAKÇİÇEK , Tuncay DİRMENCİStachys , Eriostomum , filogeniTürkiye’de Yetişen Stachys cretica L.(Lamiaceae) Alt Türlerinin Filogenetik AnaliziTürkiye’de Yetişen Stachys cretica L.(Lamiaceae) Alt Türlerinin Filogenetik Analizi
340Fatih COŞKUN , Sabiha PARLAKZeytin (Olea europaea L.) ,RAPD-PCR , filogenetik analiz , genetik uzaklık ,PAUPMarmara Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Zeytin(Olea europea L.) Kültivarlarının RAPDMarkırlarıyla Moleküler Sistematik AnaliziMarmara Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Zeytin(Olea europea L.) Kültivarlarının RAPDMarkırlarıyla Moleküler Sistematik Analizi
341Bedrettin SELVİTokat , şehir florası , TürkiyeTokat Şehir Florasına Ön HazırlıkTokat Şehir Florasına Ön Hazırlık
342Nursel İKİNCİ , Christoph OBERPRİELER , AdilGÜNERTürkiye , Liliaceae , Lilium ,RAPDDoğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Lilium L.türlerinin RAPD markerleri kullanılarakSınıflandırılmasıDoğu Karadeniz Bölgesinde Yetişen Lilium L.türlerinin RAPD markerleri kullanılarakSınıflandırılması
343Zafer KAYA , Svetlana BANCHEVA , RızaBİNZETCentaurea , C. eflaniensis ,yeni tür , KarabükKarabük-Eflani’den Yeni Bir Tür: Centaureaeflaniensis (Cyanus eflaniensis) Sect. Cyanus(Napulifera ) (Asteraceae)Karabük-Eflani’den Yeni Bir Tür: Centaureaeflaniensis (Cyanus eflaniensis) Sect. Cyanus(Napulifera ) (Asteraceae)
344Tamer ÖZCANLinum , taksonomi , tohum ,SEMTürkiye’nin Bazı Linum L. TaksonlarındaTohum Yüzey ÖzellikleriTürkiye’nin Bazı Linum L. TaksonlarındaTohum Yüzey Özellikleri
345Tamer ÖZCANPrunus spinosa , meyva ,vitamin , besin değeriTrakya’da Yayılış Gösteren Prunus spinosa L.subsp. dasyphylla (Schur) Domin MeyvalarındaVitamin İçeriklerinin AraştırılmasıTrakya’da Yayılış Gösteren Prunus spinosa L.subsp. dasyphylla (Schur) Domin MeyvalarındaVitamin İçeriklerinin Araştırılması
346Hasan ÖZÇELİK , Fevzi ÖZGÖKÇE , MuratUNAL , Şifa BİLGİÇTürkiye Güllerinin (Rosa L. spp.) Yerel Adlarıve KullanılışlarıTürkiye Güllerinin (Rosa L. spp.) Yerel Adlarıve Kullanılışları
347Rıza BİNZET , Svetlana BANCHEVA , ZaferKAYABoraginacea , Onosma ,palinolojiTürkiye’deYayılış Gösteren Bazı Onosma L.(Boraginaceae) Taksonlarının PolenMorfolojileriTürkiye’deYayılış Gösteren Bazı Onosma L.(Boraginaceae) Taksonlarının PolenMorfolojileri
348Mesut KIRMACIBiryofit , Karayosunları ,KKMP , AntalyaKöprülü Kanyon Milli Parkı KarayosunuFlorasına KatkılarKöprülü Kanyon Milli Parkı KarayosunuFlorasına Katkılar
349Çeltek Dağı (Sivas) FlorasıTohumlu bitkiler , flora ,endemik , Sivas , ÇeltekÇeltek Dağı (Sivas) FlorasıÇeltek Dağı (Sivas) Florası
350Medine Münevver UMA , Fatih YAYLA , YusufZEYNALOVFlora , Gaziantep Üniversitesi ,kampusGaziantep Üniversitesi Kampus FlorasıGaziantep Üniversitesi Kampus Florası
351Makbule ERDOĞDUMakbule ERDOĞDUKemaliye (Erzincan) İlçesinden Türkiye İçinYeni Mikrofungus KayıtlarıKemaliye (Erzincan) İlçesinden Türkiye İçinYeni Mikrofungus Kayıtları
352Mutlu GÜLTEPE , Uğur UZUNER , KamilCOŞKUNÇELEBİ , Ali Osman BELDÜZ , SalihTERZİOĞLUPrimula , Primulaceae ,nrDNA , ITS PCRBazı Primula L. (Primulaceae) Türlerinin nrITSBölgeleri Bakımından KarşılaştırılmasıBazı Primula L. (Primulaceae) Türlerinin nrITSBölgeleri Bakımından Karşılaştırılması
353Ayhan ŞENKARDEŞLERBiyoçeşitlilik , Liken , Usnea ,tayin anahtarı , TürkiyeUsnea Dill ex. Adans. Cinsinin (Parmeliaceae,Ascomycotina) Türkiye’deki BiyoçeşitliliğiUsnea Dill ex. Adans. Cinsinin (Parmeliaceae,Ascomycotina) Türkiye’deki Biyoçeşitliliği
354Ayhan ŞENKARDEŞLERLiken , liken anotomisi ,Rinodina poeltii , Türkiye.Rinodina poeltii (Physciaceae, Ascomycotina)Türünün Tayini ve Türkiye’deki YayılışıRinodina poeltii (Physciaceae, Ascomycotina)Türünün Tayini ve Türkiye’deki Yayılışı
355Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT , FilizSAVAROĞLUCiğerotu , Marchantiopsida ,Hepaticae , Flora , EskişehirTürkiye Ciğerotu Florasına B7(Eskişehir)Karesinden Yeni KayıtlarTürkiye Ciğerotu Florasına B7(Eskişehir)Karesinden Yeni Kayıtlar
356Seyhan ORAN , Şule ÖZTÜRKLiken , Quercus petraea ,Yıldız dağları , TürkiyeYıldız Dağları (Kırklareli)’ında Yayılış GösterenQuercus petraea (Mattuschka) Liebl.Topluluklarının Epifitik LikenleriYıldız Dağları (Kırklareli)’ında Yayılış GösterenQuercus petraea (Mattuschka) Liebl.Topluluklarının Epifitik Likenleri
357Seyhan ORAN , Ayşegül UĞUR , Şule ÖZTÜRKLiken , Quercus vulcanica ,Isparta , TürkiyeEndemik Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. exKotschy. (Kasnak Meşesi)’dan Epifitik LikenKayıtlarıEndemik Quercus vulcanica Boiss. and Heldr. exKotschy. (Kasnak Meşesi)’dan Epifitik LikenKayıtları
358Halil Erhan EROĞLU , Ergin HAMZAOĞLU ,Ahmet AKSOY , Ümit BUDAK1 , SevilALBAYRAKSenecio trapezuntinus , mitotikindeks , replikasyon indeksi , mikronükleusPeriferal Kan Lenfositlerinde Seneciotrapezuntinus Boiss. Türünün Mitotik İndeks,Replikasyon İndeksi ve Mikronükleus ÜzerineEtkisiPeriferal Kan Lenfositlerinde Seneciotrapezuntinus Boiss. Türünün Mitotik İndeks,Replikasyon İndeksi ve Mikronükleus ÜzerineEtkisi
359Halil Erhan EROĞLU , Ergin HAMZAOĞLU ,Ahmet AKSOY , Ümit BUDAK , SevilALBAYRAKHelichrysum plicatum DC.subsp. plicatum , alternatif tıp , mitotik indeks ,replikasyon indeksi , mikronükleusGeleneksel Halk Tıbbında Yaygın OlarakKullanılan Helichrysum plicatum DC. subsp.plicatum Taksonunun Genotoksik PotansiyeliGeleneksel Halk Tıbbında Yaygın OlarakKullanılan Helichrysum plicatum DC. subsp.plicatum Taksonunun Genotoksik Potansiyeli
360Gönül KARTAL , Aslıhan TEMEL , NerminGÖZÜKIRMIZIHordeum vulgare L. ,brassinolid , kök gelişimi , mitotik analizlerBrassinosteroidlerin Arpa Kök Büyümesi veHücre Bölünmesi Üzerine EtkileriBrassinosteroidlerin Arpa Kök Büyümesi veHücre Bölünmesi Üzerine Etkileri
361Şifa TÜRKOĞLUMonosodyum fosfat ,disodyum fosfat , trisodyum fosfat , mitotik indeks ,kromozom anormalliği , DNA miktarıMono-, Di- ve Trisodyum Fosfatın A. cepa L.Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik EtkileriMono-, Di- ve Trisodyum Fosfatın A. cepa L.Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkileri
362Ö. Koray YAYLACI , Onur KOYUNCU , DervişÖZTÜRKScilla autumnalis L. ,sitotaksonomi , Geyve , TürkiyeScilla autumnalis L.’nin SitotaksonomikÖzellikleriScilla autumnalis L.’nin SitotaksonomikÖzellikleri
363Ö. Koray YAYLACI , Onur KOYUNCU , DervişÖZTÜRKBellevalia clusiana Griseb. ,sitotaksonomi , Geyve , TürkiyeBellevalia clusiana Griseb.’nin SitotaksonomikÖzellikleriBellevalia clusiana Griseb.’nin SitotaksonomikÖzellikleri
364Ö. Koray YAYLACI , Onur KOYUNCU , DervişÖZTÜRKMuscari comosum (L.)Miller. , sitotaksonomi , Geyve , TürkiyeMuscari comosum (L.) Miller.’unSitotaksonomik ÖzellikleriMuscari comosum (L.) Miller.’unSitotaksonomik Özellikleri
365Ö. Koray YAYLACI , Onur KOYUNCU , DervişÖZTÜRKSilene gallica L. ,sitotaksonomi , Geyve , TürkiyeSilene gallica L.’nin Sitotaksonomik ÖzellikleriSilene gallica L.’nin Sitotaksonomik Özellikleri
366Ayşe ÖZDEMİR , Esra MARTİN , Ahmet DURAN ,Özlem ÇETİNAstragalus stereocalyx ,Leguminosae , karyotip , TürkiyeAstragalus stereocalyx Bornm. (Fabaceae)Türünün Karyolojik Yönden İncelenmesiAstragalus stereocalyx Bornm. (Fabaceae)Türünün Karyolojik Yönden İncelenmesi
367Canan ÖZDEMIR , Kâmuran AKTAŞ , MustafaÖZKAN , Yurdanur AKYOLSalvia tchihatcheffii , Labiatae ,Morfoloji , AnatomiEndemik Salvia tchihatcheffii (Fisch.& Mey. )Boiss.'nın Morfolojik ve Anatomik ÖzellikleriEndemik Salvia tchihatcheffii (Fisch.& Mey. )Boiss.'nın Morfolojik ve Anatomik Özellikleri
368Levent TURANÇBBiyolojik çeşitlilik , lokalçevre eğitimi , Kaz Gölü-TokatYerel Biyolojik Kaynak Değerlerinin İlköğretimve Ortaöğretim Öğrencilerinin BiyolojikÇeşitlilik Kavramını Öğrenme ve PekiştirmeSüreçlerine EntegrasyonuYerel Biyolojik Kaynak Değerlerinin İlköğretimve Ortaöğretim Öğrencilerinin BiyolojikÇeşitlilik Kavramını Öğrenme ve PekiştirmeSüreçlerine Entegrasyonu
369Aysel KEKİLLİOĞLUÇBBiyogüvenlik , biyoteknoloji ,biyoçeşitlilik , risk , biyogüvenlik yasa tasarısı ,tohumculuk yasasıBiyogüvenlik, Biyoçeşitlilik, Etik ve MevzuattakiYeni GelişmelerBiyogüvenlik, Biyoçeşitlilik, Etik ve MevzuattakiYeni Gelişmeler
370Tanju KAYA , Mehmet SIKI , Serdar MAYDA , Nermin BİTER , Seval ORUÇ , Aytekin TANÇBTabiat Tarihi Müzesi , İzmir ,paleontolojiKuruluşunun 35. Yılında Ege ÜniversitesiTabiat Tarihi MüzesiKuruluşunun 35. Yılında Ege ÜniversitesiTabiat Tarihi Müzesi
371Buse ERASLAN , Meriç BOZKURT , MehmetSOYSALÇBSu kirliliği , hava kirliliği ,çevre eğitimiFen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖğrencilerininÇevre Kirliliği Konularında Davranış veTutumlarının BelirlenmesiFen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖğrencilerininÇevre Kirliliği Konularında Davranış veTutumlarının Belirlenmesi
372Esen Fatma KABADAYIÇBAvrupa Birliği , sürdürülebilirkalkınma , çevre sorunları , ekolojiAvrupa Birliği Çevre Politikaları ve TürkiyeUyum SüreciAvrupa Birliği Çevre Politikaları ve TürkiyeUyum Süreci
373Demet UYGANÇBTuzluluk , sulama suyu ,elektriksel iletkenlik , toplam tuzEskişehir-Karacahöyük, Gökdere ve OsmaniyeKöylerininde Sulama Suyu Amaçlı KullanılanDrenaj Sularında Ec ve Total Tuz DeğişimininBelirlenmesiEskişehir-Karacahöyük, Gökdere ve OsmaniyeKöylerininde Sulama Suyu Amaçlı KullanılanDrenaj Sularında Ec ve Total Tuz DeğişimininBelirlenmesi
374Murat BELİVERMİŞ , Önder KILIÇ , YavuzÇOTUK , Cem DALYANÇBDoğal radyonüklidler , gamaradyasyonu , toprak , İstanbulİstanbul’da Topraktan Gelen GamaRadyasyonu Dozunun Belirlenmesiİstanbul’da Topraktan Gelen GamaRadyasyonu Dozunun Belirlenmesi
375Erol KESİCİ , Kutsal KESİCİ , Cevdan KESİCİÇBBurdur Havzası , Acı-Tuzlusulu göller , Burdur ,Salda ,AcıgölBurdur -Göller Havzasının Acı/Tuzlu SuluGöllerinin Dünü-BugünüBurdur -Göller Havzasının Acı/Tuzlu SuluGöllerinin Dünü-Bugünü
376Miray SOYUPEK , Burcu YÜKSEL , Nagihan AKAYAÇBSulak alanlar ,Sulak alanlarınÖnemi ,Sulak alan bilinciSulak Alanların Önemi, Karşılaştığı Sorunlar veÇözüm Önerilerinin Halka Ulaşmasında, ÜlkeGenelinde Duyulmasında Her Üniversiteninİlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin DesteğiSulak Alanların Önemi, Karşılaştığı Sorunlar veÇözüm Önerilerinin Halka Ulaşmasında, ÜlkeGenelinde Duyulmasında Her Üniversiteninİlgili Bölümlerinde Okuyan Öğrencilerin Desteği
377Aysun ERGENE , Kezban ADA , Sema TAN , EmineÖZTÜRK , Fadime YILMAZ , Emine YALÇINÇBZnO nanopartikülleri ,adsorpsiyon , boyar maddeİleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnONanokristallerinin Hazırlanması ve CibacronBrilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant BlueR tekstil boyalarının AdsorpsiyonundaKullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerininBelirlenmesiİleri Teknoloji Seramiği Olarak ZnONanokristallerinin Hazırlanması ve CibacronBrilliant Yellow 3G-P ve Remazol Brilliant BlueR tekstil boyalarının AdsorpsiyonundaKullanımı ve Adsorpsiyon İzotermlerininBelirlenmesi
378Orkide MİNARECİ , Meral ÖZTÜRK , Ersin MİNARECİÇBGediz Nehri , kirlilik , anyonikdeterjan , fosfat , su kalitesiGediz Nehrinde Deterjan KirliliğininAraştırılmasıGediz Nehrinde Deterjan KirliliğininAraştırılması
379Yavuz BAĞCI , Ahmet SAVRAN , Hüseyin DURALÇBCentaurea , Niğde ,Aladağ , endemikCentaurea aladaghensis Wagenitz(Compositae/Asteraceae, Topluçiçekgiller)Centaurea aladaghensis Wagenitz(Compositae/Asteraceae, Topluçiçekgiller)
380Perihan YAVUZÇBİnfertilite ,kromozom analizi ,kromozom anomalisi , Y mikrodelesyonuErkek İnfertilitesi Ön Tanısı Olan Hastalarda,Sitogenetik ve Y Kromozom MikrodelesyonAnaliz Sonuçlarının DeğerlendirilmesiErkek İnfertilitesi Ön Tanısı Olan Hastalarda,Sitogenetik ve Y Kromozom MikrodelesyonAnaliz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
381Perihan YAVUZÇBPrenatal tanı , biyokimyasaltarama testleri , fetal USG , amniyosentez ,sitogenetik , kromozom anomalisiPrenatal Tanıda, Biyokimyasal Tarama TestSonuçları ve USG Bulgularının AmniyosentezSitogenetik Analiz Sonuçları İleKarşılaştırılmasıPrenatal Tanıda, Biyokimyasal Tarama TestSonuçları ve USG Bulgularının AmniyosentezSitogenetik Analiz Sonuçları İleKarşılaştırılması
382Asu SAVSAR1 , Süleyman GÜL , Ayşe ERCİYAS ,Duygu TANRIKULU , Pınar AKSU , Gökhan NURÇBABO kan grupları , Rhfaktörü , Kars Devlet Hastanesi , Khi-KareKars İli Devlet Hastanesi’nde ABO KanGrupları ve Rh Faktörü DağılımınınİncelenmesiKars İli Devlet Hastanesi’nde ABO KanGrupları ve Rh Faktörü Dağılımınınİncelenmesi
383Sema TAN , Kezban ADA , Aysun ERGENE , Emine ÖZTÜRK , Fadime YILMAZ , Arzu KAYA , Emine YalçınÇBAdsorpsiyon İzotermleri , Aktif kömür , Boyar maddeTekstil Boyar Maddelerinin AktifleştirilmişKömür ile Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyonİzotermlerinin BelirlenmesiTekstil Boyar Maddelerinin AktifleştirilmişKömür ile Adsorpsiyonu ve Adsorpsiyonİzotermlerinin Belirlenmesi
384Dilek DURAK , Yusuf KALENDERHBRhaphigaster nebulosa ,elektron mikroskobu , gaz kromotografisi-kütlespektrometrisi , koku beziRhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)(Heteroptera: Pentatomidae)’nın MetatorasikKoku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal YapısıRhaphigaster nebulosa (Poda, 1761)(Heteroptera: Pentatomidae)’nın MetatorasikKoku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı
385Dilek DURAKHBCarpocoris fuscispinus ,elektron mikroskobu , gaz kromotografisi-kütlespektrometrisi , koku beziCarpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)(Heteroptera: Pentatomidae)’un MetatorasikKoku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal YapısıCarpocoris fuscispinus (Boheman, 1851)(Heteroptera: Pentatomidae)’un MetatorasikKoku Bezinin Morfolojisi ve Kimyasal Yapısı
386Savaş YILMAZ , Nazmi POLATHBCyprinus carpio L. , 1758 , yaşbelirleme , kemiksi yapı , omur , SamsunCyprinus carpio L., 1758 (Sazan)’nun Yaş Tayiniİçin Farklı Kemiksi Yapıların DeğerlendirilmesiCyprinus carpio L., 1758 (Sazan)’nun Yaş Tayiniİçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi
387Çağdaş OTO , Seda KIRALP , Hatice MUTLU ,Merih HAZIROĞLU , Erkut KIVANÇHBTürkiye , dikenli fare , anatomi ,Arcus aortaeTürkiye Dikenli Faresi’nde (Acomys cilicicusSpitzenberger, 1978) Arcus Aortae’dan KökenAlan Damarların Subgross İncelenmesiTürkiye Dikenli Faresi’nde (Acomys cilicicusSpitzenberger, 1978) Arcus Aortae’dan KökenAlan Damarların Subgross İncelenmesi
388Derya BOSTANCI , Savaş YILMAZ , MahmutYILMAZ , Nazmi POLATHBSudak , otolit , otolit boyutlarıbalıkboyu ilişkileriEğirdir Gölü'nden Sudak (Sander lucioperca L.1758)'ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri veBazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesiEğirdir Gölü'nden Sudak (Sander lucioperca L.1758)'ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri veBazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesi
389Serap MUTUN , Emel USLU , M. Tekin BABAÇHBAndricus caputmedusae ,PCR-RFLP , populasyonAndricus caputmedusae (Hartig, 1843)’ninPopulasyonlar Arası Mitokondriyal DNAVaryasyonuAndricus caputmedusae (Hartig, 1843)’ninPopulasyonlar Arası Mitokondriyal DNAVaryasyonu
390Şule BARAN , Aykut KENCE , NusretAYYILDIZ , Ayhan ALTUN , Ayşe TOLUKHBAcari , Medioppiasubpectinata , geometrik morfometriMedioppia subpectinata (Acari; Oribatida;Oppiidae) Türünde Coğrafi ÇeşitliliğinGeometrik Morfometri Yöntemi İle İncelenmesiMedioppia subpectinata (Acari; Oribatida;Oppiidae) Türünde Coğrafi ÇeşitliliğinGeometrik Morfometri Yöntemi İle İncelenmesi
391Hüseyin GÜHER , Timur KIRGIZHBGala Gölü , Cladocera ,Copepoda , faunaGala Gölü’nün (Edirne) Cladocera ve Copepoda(Crustacea) FaunasıGala Gölü’nün (Edirne) Cladocera ve Copepoda(Crustacea) Faunası
392Hüsamettin BALKIS , Ayşegül KURUNHBİstanbul’un Karadeniz Kıyılarının DekapodKrustase Faunasıİstanbul’un Karadeniz Kıyılarının DekapodKrustase Faunası
393Ümit İNCEKARA , Yalçın Şevki YILDIZHBErzurum Doyasan Yağ Fabrikasının KarasuIrmağındaki Sucul Koleopterlerin Sayı veÇeşitliliği Üzerine Olumsuz Etkilerinin Fizikselve Kimyasal Parametrelerle DesteklenmesiErzurum Doyasan Yağ Fabrikasının KarasuIrmağındaki Sucul Koleopterlerin Sayı veÇeşitliliği Üzerine Olumsuz Etkilerinin Fizikselve Kimyasal Parametrelerle Desteklenmesi
394Seda MESCİ , Ali SALURHBHeteroptera , Gerromorpha ,Gerridae , Hydrometridae , Veliidae , Çorum , TürkiyeÇorum İli Civarı Gerromorpha Faunası(Insecta: HeteropteraÇorum İli Civarı Gerromorpha Faunası(Insecta: Heteroptera
395Seda MESCİ , Ali SALURHBHeteroptera , Nepomorpha ,Nepidae , Pleidae , Notonectidae , Corixidae ,Naucoridae , Çorum , TürkiyeÇorum İli Nepomorpha Faunasına Katkılar(Insecta: Heteroptera)Çorum İli Nepomorpha Faunasına Katkılar(Insecta: Heteroptera)
396Sevan SEÇKİN , Yüksel COŞKUN , Alaettin KAYAHBMus sp. , Microtus guentheri ,Cricetulus migratorius , Meriones tristrami ,Crocidura suaveolens , Otus brucei , peletŞanlıurfa-Birecik’ten Çizgili İshakkuşu (OtusBrucei) Peletlerindeki Küçük Memeli HayvanKalıntılarıŞanlıurfa-Birecik’ten Çizgili İshakkuşu (OtusBrucei) Peletlerindeki Küçük Memeli HayvanKalıntıları
397Özlem KALKAR , Hasan GÖLLÜOĞLU , AhmetKAYRALDIZHBYedi noktalı uğur böceği ,Coccinella septempunctata , Kahramanmaraş ,biyoçeşitlilik , biyolojik kontrolKahramanmaraş Uludaz Dağı (ZiyaretTepesi)’nda Bulunan Coccinella septempunctata(Coleoptera: Coccinellidae), Yedi Noktalı UğurBöceği’nin BiyolojisiKahramanmaraş Uludaz Dağı (ZiyaretTepesi)’nda Bulunan Coccinella septempunctata(Coleoptera: Coccinellidae), Yedi Noktalı UğurBöceği’nin Biyolojisi
398Kadir Boğaç KUNT , Figen KUNTHBAraneae , Nesticidae , Nesticuseremita , mağara örümcekleriTürkiye’de Biyospeleoloji ve MağaraÖrümceklerine Yeni Bir Tür KaydıTürkiye’de Biyospeleoloji ve MağaraÖrümceklerine Yeni Bir Tür Kaydı
399Tuğrul ÖNTÜRKHBGümüş Çayı , fauna veEphemeropteraGümüş Çayı (Mardin-Kızıltepe) EphemeropteraFaunasının Belirlenmesine Yönelik ÖnÇalışmalarGümüş Çayı (Mardin-Kızıltepe) EphemeropteraFaunasının Belirlenmesine Yönelik ÖnÇalışmalar
400Tuncay TÜRKEŞ , Ali DEMİRSOY , ÖzlemÖZŞENHBKemaliye , Araneae , FaunaKemaliye (Erzincan) Scytodidae, Pholcidae,Palpimanidae, Eresidae, Oecibiidae, Uloboridae,Theridiidae, Linyphiidae, Tetragnathidae,Araneidae, (Araneae) FaunasıKemaliye (Erzincan) Scytodidae, Pholcidae,Palpimanidae, Eresidae, Oecibiidae, Uloboridae,Theridiidae, Linyphiidae, Tetragnathidae,Araneidae, (Araneae) Faunası
401Tuncay TÜRKEŞ , Ali DEMİRSOY , ÖzlemÖZŞENHBKemaliye , Araneae , faunaKemaliye (Erzincan) Lycosidae, Pisauridae,Oxyopidae, Zoropsidae, Agelenidae, Dictynidae,Titanoecidae, Miturgidae, Clubionidae,Zodariidae, Gnaphosidae, Philodromidae,Thomisidae, Salticidae (Araneae) FaunasıKemaliye (Erzincan) Lycosidae, Pisauridae,Oxyopidae, Zoropsidae, Agelenidae, Dictynidae,Titanoecidae, Miturgidae, Clubionidae,Zodariidae, Gnaphosidae, Philodromidae,Thomisidae, Salticidae (Araneae) Faunası
402Tuba TERBIYIK , Benin TOKLU ALIÇLI , ErcanSARIHANHBDenizel , Kladoser , İskenderunKörfezi , dağılımDenizel Kladoserlerin Yumurtalık Koyu’ndaki(İskenderun Körfezi) DağılımıDenizel Kladoserlerin Yumurtalık Koyu’ndaki(İskenderun Körfezi) Dağılımı
403Aysel BEKLEYEN , Bülent GÖKOTHBRotifera , Cladocera ,Copepoda , zooplankton , KaracadağKaracadağ Civarındaki Suların ZooplanktonFaunasıKaracadağ Civarındaki Suların ZooplanktonFaunası
404Burçin Aşkım GÜMÜŞHBMalakofauna , Kemaliye(Eğin) , Erzincan , TürkiyeKemaliye (Eğin)-Erzincan MalakofaunasıKemaliye (Eğin)-Erzincan Malakofaunası
405Burçin Aşkım GÜMÜŞHBGastropoda , İstanbul , Türkiyeİstanbul’un İki Yakasından ve AdalarındanSalyangoz (Gastropoda) Hikayeleriİstanbul’un İki Yakasından ve AdalarındanSalyangoz (Gastropoda) Hikayeleri
406Mehmet KEÇECİ , M. Oktay GÜRKANHBOrius , biyolojik mücadele , türteşhisi , PCRAntalya İlinde ve Türkiye’de Yayılış GösterenPolifag Avcı, Orius (Heteroptera Anthocoridae)TürleriAntalya İlinde ve Türkiye’de Yayılış GösterenPolifag Avcı, Orius (Heteroptera Anthocoridae)Türleri
407Gül OLGUN , Reyhan ÇOLAK ,İrfanKANDEMİR , Ercüment ÇOLAK , Nuri YİĞİTHBApodemus , RAPD-PCR ,TürkiyeTürkiye’deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia:Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR İle AnaliziTürkiye’deki Apodemus Kaup 1829 (Mammalia:Rodentia) Cinsinin RAPD-PCR İle Analizi
408Reyhan ÇOLAK , Teoman KANKILIÇ , GülOLGUN , İrfan KANDEMİR , Ercüment ÇOLAKHBAllozim , genetik farklılaşma ,Glis glis , yedi uyurTürkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis’te AllozimVaryasyonlarıTürkiye’de Yayılış Gösteren Glis glis’te AllozimVaryasyonları
409Reyhan ÇOLAK , İrfan KANDEMİR , GülOLGUN , Teoman KANKILIÇ , ErcümentÇOLAK , Nuri YİĞİT , Şakir Önder ÖZKURTHBClethrionomys glareolus ,Türkiye , Allozim , Genetik farklılaşmaKuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış GösterenClethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia:Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları veGenetik FarklılaşmalarKuzey Anadolu Bölgesinde Yayılış GösterenClethrionomys Tiselius, 1850 (Mammalia:Rodentia) Cinsinde Allozim Varyasyonları veGenetik Farklılaşmalar
410Bekir ÇÖL , Alper TONGUÇ , Okan ÖZGÜL ,Hasan Sungur CİVELEK , Oktay DURSUNHBChromatomyia horticola ,Liriomyza trifolii , RAPD-PCR , biyoçeşitlilik ,MuğlaChromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyzatrifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae)Türlerinin Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD(Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) BelirteçleriYardımıyla SaptanmasıChromatomyia horticola (Goureau) ve Liriomyzatrifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae)Türlerinin Muğla İlinde Biyoçeşitliliğinin RAPD(Rastgele Üretilen Polimorfik DNA) BelirteçleriYardımıyla Saptanması
411Ahu ÜZÜM , Rukiye TANYERİ , Serdar TEZCANHBBöcek faunası , çukur tuzak ,besin tuzak , biyolojik çeşitlilikKemalpaşa (İzmir) Yöresi Organik Bağ veMeyve Bahçelerinde Çukur Tuzak ve BesinTuzaklarla Yakalanan Böcek FaunasınınBelirlenmesi Üzerinde Bir AraştırmaKemalpaşa (İzmir) Yöresi Organik Bağ veMeyve Bahçelerinde Çukur Tuzak ve BesinTuzaklarla Yakalanan Böcek FaunasınınBelirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
412Salim Serkan GÜÇLÜ , Fahrettin KÜÇÜK , ZekiyeGÜÇLÜ , Ömer ERDOĞANHBAnadolu , Aphanius , türçeşitliliği , zoocoğrafyaAphanius (Teleostei: Cyprinodontiformes)Cinsinin Anadolu’daki Tür Çeşitliliği veZoocoğrafik ÖzellikleriAphanius (Teleostei: Cyprinodontiformes)Cinsinin Anadolu’daki Tür Çeşitliliği veZoocoğrafik Özellikleri
413Murat YURTCANHBHymenoptera ,Ichneumonidae , Pimplinae , Doğu Karadeniz , faunaDoğu Karadeniz Bölgesi Pimplinae TürleriÜzerine Bir AraştırmaDoğu Karadeniz Bölgesi Pimplinae TürleriÜzerine Bir Araştırma
414Muammer BAHŞİ , Ökkeş YILMAZ , MehmetTUZCU , Semra TÜRKOĞLU , MehmetGÜVENÇ , Alparslan DAYANGAÇHBSerum , eritrosit ,HPLC , kolesterol , vitamin E , yağ asidi bileşimiDMBA Uygulanan Yaşlı Ratların Serum veEritrositlerindeki Yağ Asidi, Kolesterol ve EVitamini Düzeylerinin DeğişimiDMBA Uygulanan Yaşlı Ratların Serum veEritrositlerindeki Yağ Asidi, Kolesterol ve EVitamini Düzeylerinin Değişimi
415Muammer BAHŞİ , Ökkeş YILMAZ , MehmetTUZCU , Mehmet GÜVENÇ , AlparslanDAYANGAÇ , Semra TÜRKOĞLUHB7 ,12-DMBA , Resveratrol , α-lipoik asit , HPLCResveratrol ve α-Lipoik Asidin DMBAUygulanan Sıçanlarda Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazıile ÖlçülmesiResveratrol ve α-Lipoik Asidin DMBAUygulanan Sıçanlarda Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazıile Ölçülmesi
416Mehmet TUZCU , Semra TÜRKOĞLU ,Muammer BAHŞİ ,Ökkeş YILMAZ , MehmetGÜVENÇ , Alparslan DAYANGAÇHBGaz kromatografisi , yağ asidibileşimi , karaciğer , böbrekDMBA ile Birlikte Verilen Resveratrol ve α-Lipoik Asidin Karaciğer ve BöbrekDokularındaki Yağ Asidi Bileşimine EtkisininİncelenmesiDMBA ile Birlikte Verilen Resveratrol ve α-Lipoik Asidin Karaciğer ve BöbrekDokularındaki Yağ Asidi Bileşimine Etkisininİncelenmesi
417Yavuz KOÇAK , Muammer BAHŞİ , ÖkkeşYILMAZ , Alpaslan DAYANGAÇ , MehmetGÜVENÇ , Muhammet GAFFAROĞLUHBSpalax leucodon , karaciğer ,akciğer , yağ asitleriKör Fare (Spalax luecodon, Nordman)’ninKaraciğer ve Akciğerlerinde Bulunan Yağ AsitKompozisyonunun BelirlenmesiKör Fare (Spalax luecodon, Nordman)’ninKaraciğer ve Akciğerlerinde Bulunan Yağ AsitKompozisyonunun Belirlenmesi
418Ahmet ÖZKAYA , Sait ÇELİK , AbdurraufYÜCE , Alparslan DAYANGAÇHBAlCl3 , MDA , katalaz ,glutatyon peroksidaz , GSH , Ellagik asit , serum ,sıçanEllagik asit’in Beyinde Alüminyuma KarşıEtkisiEllagik asit’in Beyinde Alüminyuma KarşıEtkisi
419Mehmet GÜVENÇ , Mehmet TUZCU , ÖkkeşYILMAZ , Muammer BAHŞİ , Ayşe DilekÖZŞAHİN , Alparslan DAYANGAÇHBDiyabet , lipoik asit , vitaminC , karaciğer , resveratrollResveratrol, Lipoik Asit ve Vitamin C VerilenKontrolsüz Diabetik Ratların KaraciğerDokusundaki Yağ Asitleri, Vitamin E veKolesterol Düzeyindeki DeğişmelerResveratrol, Lipoik Asit ve Vitamin C VerilenKontrolsüz Diabetik Ratların KaraciğerDokusundaki Yağ Asitleri, Vitamin E veKolesterol Düzeyindeki Değişmeler
420Mehmet TUZCU , Mehmet GÜVENÇ ÖkkeşYILMAZ , Abdullah ASLAN , Muammer BAHŞİ ,Semra TÜRKOĞLUHBDiyabet , kas , böbrek , yağasidiKontrolsüz Tip-1 Diabetik Ratların Kas veBöbrek Dokularının Yağ Asidi BileşimiÜzerinde Antioksidan Madde Desteğinin EtkisiKontrolsüz Tip-1 Diabetik Ratların Kas veBöbrek Dokularının Yağ Asidi BileşimiÜzerinde Antioksidan Madde Desteğinin Etkisi
421Mehmet GÜVENÇ , Ökkeş YILMAZ , MehmetTUZCU , Ayşe Dilek ÖZŞAHİN , HasanGENÇOĞLU , Muammer BAHŞİHBBazı Antioksidanlarla Desteklenen KontrolsüzDiyabetik Ratların Pankreas Dokusunda α-Tokoferol, Kolesterol ve Bazı Yağ AsitlerininDeğişimiBazı Antioksidanlarla Desteklenen KontrolsüzDiyabetik Ratların Pankreas Dokusunda α-Tokoferol, Kolesterol ve Bazı Yağ AsitlerininDeğişimi
422Pelin ÜSTÜNER , Leyla KALYONCUHBLepidoptera , Pyralidae ,Plodia interpunctella , total lipit , total yağ asidi , yağasidi bileşimiFarklı besinlerin Plodia interpunctella L. Larvave Pupunun Total Lipid ve Total Yağ AsidiBileşimine EtkileriFarklı besinlerin Plodia interpunctella L. Larvave Pupunun Total Lipid ve Total Yağ AsidiBileşimine Etkileri
423Fahriye SÜMER , Servet ÖZCAN , SevcanÖZTEMİZ , Aydın TUNÇBİLEKHBYumurta Parazitoidi Trichogramma sp.(Hymenoptera: Trichogrammatidae)POPULASYONLARI Arasındaki EsterazVaryasyonunun Elektroforez İle BelirlenmesiYumurta Parazitoidi Trichogramma sp.(Hymenoptera: Trichogrammatidae)POPULASYONLARI Arasındaki EsterazVaryasyonunun Elektroforez İle Belirlenmesi
424Şule COŞKUN , Gülçeri GÜLEÇ , ElifLOĞOĞLUHB2 ,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo benzen , oksidatif stres , böbrekThiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün SıçanBöbrek Dokusu Oksidatif Olayları ÜzerineEtkisiThiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün SıçanBöbrek Dokusu Oksidatif Olayları ÜzerineEtkisi
425Muammer BAHŞİ , Eşref YÜKSEL , ÖkkeşYILMAZ , Alpaslan DAYANGAÇ , YavuzKOÇAK , Mehmet GÜVENÇHBSpalax leucodon , karaciğer ,akciğer , vitaminler , kolesterolSpalax leucodon Nordman (Kör Fare) TürüneAit Bazı Dokularda Yağda Eriyen Vitaminlerinve Total Kolesterol Değerlerinin AraştırılmasıSpalax leucodon Nordman (Kör Fare) TürüneAit Bazı Dokularda Yağda Eriyen Vitaminlerinve Total Kolesterol Değerlerinin Araştırılması
426İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Serdal ÇELEBİHBDiyabetik katarakt , ön kamerasıvısı , serbest oksijen radikalleri , lipitperoksidasyonu , malondialdehitDiyabetik Kataraktlı İnsan Lens ve Ön Kamerasıvılarında Lipid Peroksidasyonunun EtkilerininAraştırılmasıDiyabetik Kataraktlı İnsan Lens ve Ön Kamerasıvılarında Lipid Peroksidasyonunun EtkilerininAraştırılması
427İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBOksidatif stres , lutein ,isoflavonoid , diyabetik katarakt , malondialdehitLutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına KarşıKoruyucu Etkilerinin STZ İle DiyabetOluşturulmuş Sıçan Lenslerinde AraştırılmasıLutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına KarşıKoruyucu Etkilerinin STZ İle DiyabetOluşturulmuş Sıçan Lenslerinde Araştırılması
428İbrahim Hakkı CİĞERCİ , A. Fatih FİDANHBDNA hasarı , comet analiziDNA Hasar Tespitinde Tek Hücre JelElektroforeziDNA Hasar Tespitinde Tek Hücre JelElektroforezi
429Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAMHBBacillus coagulans Bakterisinin ProbiyotikOlarak ÖnemiBacillus coagulans Bakterisinin ProbiyotikOlarak Önemi
430Sema AGÜLOĞLU FİNCANHBOrthoptera , α-Amilaz , nişastaBazı Orthoptera Türlerinin Tükürük Bezindenα-Amilaz İzolasyonu ve KarakterizasyonuBazı Orthoptera Türlerinin Tükürük Bezindenα-Amilaz İzolasyonu ve Karakterizasyonu
431İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBDiyabet , katarakt , glutatyon ,vitamin E , melatoninStreptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Vitamin E ve Melatoninin OksidatifStrese Karşı Koruyucu EtkileriStreptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Vitamin E ve Melatoninin OksidatifStrese Karşı Koruyucu Etkileri
432İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBradikal savunucusu ,aspirin , aminoguanidin , diyabetik katarakt ,oksidatif stresStreptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Aspirin ve AminoguanidininOksidatif Strese Karşı Antioksidan EtkileriStreptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Aspirin ve AminoguanidininOksidatif Strese Karşı Antioksidan Etkileri
433Zeliha SELAMOĞLU TALAS , Ayhan DURAN ,İbrahim ÖRÜN , Seda Pınar DÜNDAR , AyşeGÖĞEBAKAN , Mehmet Fuat GÜLHANHBGökkuşağı alabalıkları(Oncorhynchus mykiss , Walbaum 1792) , stres ,malondialdehit , katalazStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimlerStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimler
434Zeliha SELAMOĞLU TALAS , Mehmet ÇAKIR ,Fatma GÖK , Ayşe GÖĞEBAKAN , Mehmet FuatGÜLHAN , Seda Pınar DÜNDARHBGebelik , trimester , beslenme ,biyokimya , hematolojiGebelikte Her Üç Trimesterde KanBiyokimyasal ve Hematolojik ParametrelerinİncelenmesiGebelikte Her Üç Trimesterde KanBiyokimyasal ve Hematolojik Parametrelerinİncelenmesi
435Muharrem ATLI , Deniz YILDIZ , HasanYILDIZ , Haydar ÖZTAŞHBAzaserin , karsinogeneti ,sistein transportuEritrositlerde Sistein Transportuna Azaserin'inEtkisiEritrositlerde Sistein Transportuna Azaserin'inEtkisi
436Yasemin Sunucu KARAFAKIOĞLU , A. FatihFİDAN , İbrahim Hakkı CİĞERCİ , RecepASLANHBNonilfenol , taurin , böbrek ,testisNonilfenol’ün Rat Böbrek ve Testis Dokusundaİndüklediği Oksidatif Stres Üzerine TaurininKoruyucu EtkisiNonilfenol’ün Rat Böbrek ve Testis Dokusundaİndüklediği Oksidatif Stres Üzerine TaurininKoruyucu Etkisi
437Fehmi ODABAŞOĞLU , Zekai HALICI , HayatiAYGUN , Mesut HALICI , Ahmet ÇAKIR , ElifÇADIRCI , Fadime ATALAY , Selma MUTLUHBRat Pençelerinde Karragenin Enjeksiyonu İleOluşturulan Akut Enflamasyon Üzerine Alfa-Lipoik Asidin Etkisi: Anti-Enflamatuvar EtkininGlutatyon Düzeyi, Glutatyon Peroksidaz veRedüktaz Enzim Aktiviteleri İle İlişkisiRat Pençelerinde Karragenin Enjeksiyonu İleOluşturulan Akut Enflamasyon Üzerine Alfa-Lipoik Asidin Etkisi: Anti-Enflamatuvar EtkininGlutatyon Düzeyi, Glutatyon Peroksidaz veRedüktaz Enzim Aktiviteleri İle İlişkisi
438Yeliz ÇAKIR , Deniz YILDIZHBSistin – sistein döngüsü ,hiperozmolarite , eritrositlerPlazma ve Eritrositler Arasında Sistin–SisteinDöngüsü: Plazma Redoks DurumununDüzenlenmesinde Eritrositlerin RolüPlazma ve Eritrositler Arasında Sistin–SisteinDöngüsü: Plazma Redoks DurumununDüzenlenmesinde Eritrositlerin Rolü
439Hüseyin ÇETİN , Atila YANIKOĞLUHBUçucu yağ , böcek öldürücü ,Culex pipiens , sivrisinek , Origanumİki Origanum Türünden Elde Edilen UçucuYağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’eKarşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılmasıİki Origanum Türünden Elde Edilen UçucuYağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’eKarşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılması
440Salih KARABÖRKLÜ , Semih YILMAZ ,Abdurrahman AYVAZHBUçucu yağ , Saturejathymbra , Myrtus communis , LC50 , LC99Sivri Kekik ve Mersin Bitkilerinden Elde EdilenUçucu Yağların Akdeniz Un Güvesi Ephestiakuehniella Zeller ve Kuru Meyve Güvesi Plodiainterpunctella (Hübner)’ nın Farklı EvreleriÜzerindeki Öldürücü Etkilerinin İncelenmesiSivri Kekik ve Mersin Bitkilerinden Elde EdilenUçucu Yağların Akdeniz Un Güvesi Ephestiakuehniella Zeller ve Kuru Meyve Güvesi Plodiainterpunctella (Hübner)’ nın Farklı EvreleriÜzerindeki Öldürücü Etkilerinin İncelenmesi
441Özlem KALKAR , Engin KILIÇHBEntomopatojenik funguslar ,biyolojik kontrolBöceklerle Mücadelede Alternatif BiyolojikKontrol Ajanı olarak EntomopatojenikFunguslarBöceklerle Mücadelede Alternatif BiyolojikKontrol Ajanı olarak EntomopatojenikFunguslar
442Ülkü CANPOLAT , Fahriye SÜMER , AydınTUNÇBİLEKHBEphestia kuehniella , UV ,larva çıkışıUn Güvesi, Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae)’nın Yumurta Açılmasına UV’ninEtkisiUn Güvesi, Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae)’nın Yumurta Açılmasına UV’ninEtkisi
443Mehmet KEÇECİ , Ali ÖZTOP , MehmetKIVRADIM , Seyla TEPE , İlyas TEKŞAMHBNar , doğal düşman , predatör ,Coccinellid , Chrysopidae , Coniopterygidae ,Anthocoridae , MiridaeAntalya İli Nar Bahçelerinde BelirlenenColeoptera, Heteroptera, Neuroptera,Takımlarına Ait Avcı Böcek Türleri ve BulunmaOranlarıAntalya İli Nar Bahçelerinde BelirlenenColeoptera, Heteroptera, Neuroptera,Takımlarına Ait Avcı Böcek Türleri ve BulunmaOranları
444Derya SARIBEK , Uğur AZİZOĞLU ,Abdurrahman AYVAZHBTrichogramma evanescens ,Trichogramma cacoeciae , Trichogrammabrassicae , soğukta depolama , ergin çıkışıÜlkemizin Farklı Bölgelerinden ToplananTrichogramma Türlerinin Soğuğa KarşıDirençlerinin AraştırılmasıÜlkemizin Farklı Bölgelerinden ToplananTrichogramma Türlerinin Soğuğa KarşıDirençlerinin Araştırılması
445Mustafa YAMAN , Hilal BAKİ , Sabri ÜNAL ,Onur TOSUN , Çiçek AYDIN , Ömer ERTÜRKHBIps sexdentatus , Patojen ,Parazit , Biyolojik mücadeleIps sexdentatus (Boerner) (Coleoptera:Curculionidae, Scolytinae)’un Parazit vePatojenleriIps sexdentatus (Boerner) (Coleoptera:Curculionidae, Scolytinae)’un Parazit vePatojenleri
446Mustafa IŞIK , Gazi GÖRÜRHBAfit , uçuçu yağlar ,Brevicoryne brassicaeBazı Bitki Uçucu Yağlarının Lahana Afiti,Brevicoryne brassicae, Üzerine EtkisiBazı Bitki Uçucu Yağlarının Lahana Afiti,Brevicoryne brassicae, Üzerine Etkisi
447Cem ÖZİÇ , Muhittin ARSLANYOLUHBTetrahymena thermophila ,biyoinformatik , GSTzTetrahymena thermophila Glutatyon StransferazZeta (GST-z) Geninin Klonlanması,Deneysel ve Biyoinformatik KarakterizasyonuTetrahymena thermophila Glutatyon StransferazZeta (GST-z) Geninin Klonlanması,Deneysel ve Biyoinformatik Karakterizasyonu
448Nurçin KÜÇÜKOĞLU , Handan AçelyaAKDAMAR , Muhittin ARSLANYOLUHBATP bağımlı DNA ligazlar ,Tetrahymena thermophila , biyoteknoloji ,biyoinformatikTetrahymena thermophila ATP Bağımlı DNALigazların Biyoinformatik Analizi Ve DNALigaz I Geninin KlonlamasıTetrahymena thermophila ATP Bağımlı DNALigazların Biyoinformatik Analizi Ve DNALigaz I Geninin Klonlaması
449Ozan KILIÇKAYA , Muhittin ARSLANYOLUHBKatalaz geni , klonlama ,Tetrahymena thermophila , biyoteknoloji ,biyoinformatikTetrahymena thermophila Katalaz GenininMoleküler Klonlanması Karakterizasyonu veEkspresyonuTetrahymena thermophila Katalaz GenininMoleküler Klonlanması Karakterizasyonu veEkspresyonu
450Nizamettin YAVUZ , Kiraz ERCİYAS , ArzuGÜRSOY , Arif Cemal ÖZSEMİR , Y. SancarBARIŞHBKonaklama alanı , Göç ,Luscinia spp. , Kızılırmak DeltasıKızılırmak Deltası’nda Halkalanıp TekrarYakalanan Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) veLuscinia megarhynchos (Brehm, 1831)Türlerinin Ağırlık ve Yağ Skoru Değişimi ileKonaklama SüreleriKızılırmak Deltası’nda Halkalanıp TekrarYakalanan Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) veLuscinia megarhynchos (Brehm, 1831)Türlerinin Ağırlık ve Yağ Skoru Değişimi ileKonaklama Süreleri
451Gürsel ERGEN , Nermin BİTERHBHelix aspersa , Helix lucorum ,Pulmonata , kara salyangozu , kopulasyon , aşk okuKara Salyangozlarında Okun Yapısı, Önemi veHelix apersa Müller, 1774 ile Helix lucorumLinnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata)Türlerinde Ok MorfolojisiKara Salyangozlarında Okun Yapısı, Önemi veHelix apersa Müller, 1774 ile Helix lucorumLinnaeus, 1758 (Gastropoda: Pulmonata)Türlerinde Ok Morfolojisi
452Elif YAMAÇHBAegypius monachus , KaraAkbaba , Türkmenbaba Dağı , besin tercihiTürkmenbaba Dağı (Eskişehir)’nda YaşayanKara Akbaba (Aegypius monachus L.)Populasyonunun Besin Tercihi ÜzerineAraştırmalarTürkmenbaba Dağı (Eskişehir)’nda YaşayanKara Akbaba (Aegypius monachus L.)Populasyonunun Besin Tercihi ÜzerineAraştırmalar
453Kiraz ERCİYAS , Arzu GÜRSOY , Arif CemalÖZSEMİR , Pınar ÖZÇAM , Yakup SancarBARIŞHBPhylloscopus trochilus , göç ,Kızılırmak deltası , Biyometrik ölçüm , CernekHalkalama İstasyonuPhylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves:Passeriformes)’un Cernek Halkalamaİstasyonunda 2002 – 2005 Yıllarına Ait İlkbaharve Sonbahar Göç Dönemine Ait BiyometrikÖlçümlerin DeğerlendirilmesiPhylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves:Passeriformes)’un Cernek Halkalamaİstasyonunda 2002 – 2005 Yıllarına Ait İlkbaharve Sonbahar Göç Dönemine Ait BiyometrikÖlçümlerin Değerlendirilmesi
454Ümit YIRTICI , Didem AYDINHBCyprinus carpio , tartrazin ,mikronükleus yöntemi , genotoksisiteTartrazinin Cyprinus carpio L., 1758 ÜzerindekiGenotoksik Etkisinin Mikronükleus Yöntemi ileAraştırılmasıTartrazinin Cyprinus carpio L., 1758 ÜzerindekiGenotoksik Etkisinin Mikronükleus Yöntemi ileAraştırılması
455Sedat İNAK , Çağan H. ŞEKERCİOĞLU , M. AliKIRPIK , Yakup ŞAŞMAZ , Kiraz ERCİYAS ,Jaroslaw NOWAKOWSKI , Przemyslaw BUSSEHBAras Halkalama İstasyonu ,Yukarı Çıyrıklı Köyü , Tuzluca , Iğdır , kuş göçü , kuşhalkalama , kuş ekolojisi , yön deneyleri , önemlidoğa alanıAras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’ndeki(Yukarı Çıyrıklı, Tuzluca, Iğdır) 2006–2007 YılıKuş Halkalama ÇalışmalarıAras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi’ndeki(Yukarı Çıyrıklı, Tuzluca, Iğdır) 2006–2007 YılıKuş Halkalama Çalışmaları
456Ayla KARATAŞ , Zafer BAHÇECİHBrosophila melanogaster ,diazinon , gelişim , politen kromozomlar , eşey oranıDiazinon’un Drosophila melanogaster’inMorfolojisi, Eşey Oranı ve PolitenKromozomları Üzerine Toksik EtkileriDiazinon’un Drosophila melanogaster’inMorfolojisi, Eşey Oranı ve PolitenKromozomları Üzerine Toksik Etkileri
457Lale GENÇOĞLU , F. Güler EKMEKÇİ , ŞerifeGülsün KIRANKAYA , Baran YOĞURTÇUOĞLUHBGümüş balığı , Pseudorasboraparva , Hirfanlı baraj GölüHirfanlı Baraj Gölü’nde 2002 Yılından SonrakiGümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)Avcılığı ve Balık Faunasında SaptananDeğişimlerHirfanlı Baraj Gölü’nde 2002 Yılından SonrakiGümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810)Avcılığı ve Balık Faunasında SaptananDeğişimler
458Engin KILIÇHBKuru fasulye , entomolojiproblemler , Pasinler , ErzurumErzurum Pasinler Ekolojik Şartlarında KuruFasulyede Tespit Edilen Entomolojik ProblemlerErzurum Pasinler Ekolojik Şartlarında KuruFasulyede Tespit Edilen Entomolojik Problemler
459Murat KÜTÜK , Gürsel ÇETİN ,MehmetYARAN , Mehmet BAŞHBCarpomyia vesuviana ,Biyolojisi , TephritidaeEge Bölgesi’nde Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.)Bitkisi Üzerine Arız olan Meyve Sineği(Carpomyia vesuviana, Costa) TürününBiyolojisiEge Bölgesi’nde Hünnap (Zizyphus jujuba Mill.)Bitkisi Üzerine Arız olan Meyve Sineği(Carpomyia vesuviana, Costa) TürününBiyolojisi
460Fikret SARI , Akın KIRAÇ , Seda AKIN , ÇiğdemFAK , Özgün TEKSOY , Ayça KESİMHBDeniz kaplumbağası , Carettacaretta , yavru morfolojisi , ekolojik faktörler ,küresel ısınma , doğal seçilimDalaman-Sarıgerme Kumsallarında DenizKaplumbağa Yavru Morfolojisine Etki EdenEkolojik Faktörlerin AraştırılmasıDalaman-Sarıgerme Kumsallarında DenizKaplumbağa Yavru Morfolojisine Etki EdenEkolojik Faktörlerin Araştırılması
461Recep KARAKAŞ , Murat BİRİCİK , Ahmet KILIÇHBKuş , pasbaş patka , Aythyanyroca , Güneydoğu Anadolu BölgesiPasbaş Patka’nın (Aythya nyroca) GüneydoğuAnadolu Bölgesi’ndeki DurumuPasbaş Patka’nın (Aythya nyroca) GüneydoğuAnadolu Bölgesi’ndeki Durumu
462Fatma KOÇBAŞ , Kamil KOÇ , Kamile KAZAKLIHBToprak , Akar , Ağır Metal ,Manisa , TürkiyeToprak ve Toprak Akarlarında (Acari:Cryptostıgmata) Ağır Metal BirikimlerininBelirlenmesiToprak ve Toprak Akarlarında (Acari:Cryptostıgmata) Ağır Metal BirikimlerininBelirlenmesi
463Deniz İNNALHBÇamkoru Göleti ,balıklandırma , Cyprinidae , Tinca tinca , populasyonbüyüklüğü ve yapısı , büyüme özellikleriÇamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’neBırakılan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nınPopulasyon Yapısı ve Büyüklüğü İle BüyümeÖzelliklerinin İncelenmesiÇamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’neBırakılan Tinca tinca (Linnaeus, 1758)’nınPopulasyon Yapısı ve Büyüklüğü İle BüyümeÖzelliklerinin İncelenmesi
464Deniz İNNAL , Füsun ERKAKAN , Ahmet MuratAYTEKİNHBAlburnus escherichii ,Leuciscus cephalus , hibrit , morfometri , populasyonyapısı , Çamkoru GöletiÇamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’ndeYaşayanAlburnus escherichii Steindachner, 1897 veLeuciscus cephalus Linnaeus, 1758’un Atasal veHibrit Bireylerinin Morfometrik Durumu vePopulasyon YapısıÇamkoru Göleti (Çamlıdere-Ankara)’ndeYaşayanAlburnus escherichii Steindachner, 1897 veLeuciscus cephalus Linnaeus, 1758’un Atasal veHibrit Bireylerinin Morfometrik Durumu vePopulasyon Yapısı
465Süleyman AYDIN , Seval DUMANHBKarvakrol , monoterpen , midefundus , düz kasKarvakrol'un İzole Sıçan Mide FundusÜzerindeki EtkisiKarvakrol'un İzole Sıçan Mide FundusÜzerindeki Etkisi
466Beran FİRİDİN , Mahmut EROĞLU , CengizMUTLUHBAgelastica alni , herbivor ,azot , besin kalitesiBesin Kalitesi Değiştirilmiş Bazı BitkiYapraklarının Agelastica alni L. (Coleoptera;Chrysomelidae)’nin Azot Kullanım SeviyesineEtkisiBesin Kalitesi Değiştirilmiş Bazı BitkiYapraklarının Agelastica alni L. (Coleoptera;Chrysomelidae)’nin Azot Kullanım SeviyesineEtkisi
467Beran FİRİDİN , Mahmut EROĞLU , CengizMUTLUHBAgelastica alni ,proantosiyanidin , larva , AD , ECDBazı Bitki Sekonder Bileşiklerinin Agelasticaalni L. (Coleoptera; Chrysomelidae)’ninBeslenme ve Gelişimine EtkisiBazı Bitki Sekonder Bileşiklerinin Agelasticaalni L. (Coleoptera; Chrysomelidae)’ninBeslenme ve Gelişimine Etkisi
468Abdullah BAYRAM , Zafer SANCAK , TarıkDANIŞMAN , Nazife YİĞİTHBÖrümcek , Doğu KaradenizBölgesi , çay , fındık , fauna , AraneaeDoğu Karadeniz Bölgesinin Çay ve FındıkBahçelerinin Araneo-FaunasıDoğu Karadeniz Bölgesinin Çay ve FındıkBahçelerinin Araneo-Faunası
469Zafer SANCAK , Abdullah BAYRAM , TarıkDANIŞMANHBÖrümcek , Doğu KaradenizBölgesi , fauna , AraneaeDoğu Karadeniz Bölgesi Örümcek FaunasınaBir Bakış (Araneae)Doğu Karadeniz Bölgesi Örümcek FaunasınaBir Bakış (Araneae)
470Tuba YAĞCI , Nursel AŞANHBSpalax leucodon , ekoloji ,biyoloji , Kırıkkale , TürkiyeKırıkkale ilindeki Spalax leucodon(Nordmann,1840)'un yuva yapısı (Mammalia:Rodentia)Kırıkkale ilindeki Spalax leucodon(Nordmann,1840)'un yuva yapısı (Mammalia:Rodentia)
471M. Mustafa AKINER , A. Cem KUYUCU , Selim S.ÇAĞLARHBMusca domestica L. , insektisitdirenci , organofosfat , pyrethroid , göç , sığınmaDirenç Fenomeni; Sığınma Davranışı ve GöçOlgusunun Buna EtkileriDirenç Fenomeni; Sığınma Davranışı ve GöçOlgusunun Buna Etkileri
472Hülya KARADEDE AKIN , Erhan ÜNLÜHBAğır metal , Capoeta capoetaumbla , Hazar Gölü ,ICPHazar Gölü’ndeki Capoeta capoeta umbla(Heckel, 1843)’nın Ağır Metal BirikimininMevsimsel İncelenmesiHazar Gölü’ndeki Capoeta capoeta umbla(Heckel, 1843)’nın Ağır Metal BirikimininMevsimsel İncelenmesi
473Hilal BEDİR , Adnan ALDEMİRHBSivrisinek , Aras Vadisi ,ısırma davranışı , An. hrycanus , Oc. DorsalisAras Vadisi’ndeki Sivrisinek (Diptera:Culicidae) Türlerinin Saldırı PeriyotlarıAras Vadisi’ndeki Sivrisinek (Diptera:Culicidae) Türlerinin Saldırı Periyotları
474Fevzi YILMAZ , A. Levent TUNA , NedimÖZDEMİR , Ahmet DEMİRAKHBAğır metal , termik santral ,çevre kirliliğiYatağan Termik Santrali Çevresindeki KuyuSularında Ağır Metal DüzeyleriYatağan Termik Santrali Çevresindeki KuyuSularında Ağır Metal Düzeyleri
475Ferhat ALTUNSOY , A. Yavuz KILIÇHBEskişehir Çevresi Tabanidae (Insecta: Diptera)Türlerinin Yıllara Göre PopulasyonYoğunluğunun KarşılaştırılmasıEskişehir Çevresi Tabanidae (Insecta: Diptera)Türlerinin Yıllara Göre PopulasyonYoğunluğunun Karşılaştırılması
476Mustafa DURAN , Gürçay Kıvanç AKYILDIZ ,Sibel HÜNDER , Mehmet EKİM , Özge ÇAKI ,Seval ÖZCANHBTaban büyük omurgasızları ,tatlısu faunası , DenizliBuldan Süleymanlı Yayla Gölü BentikOmurgasızlarıBuldan Süleymanlı Yayla Gölü BentikOmurgasızları
477Gürçay Kıvanç AKYILDIZ , Mustafa DURAN ,Pelin KARASU , Derya AKTAŞ , ÜmmühanASLAN , Serdar POLATHBTaban büyük omurgasızları ,su kalitesi , tatlısu faunasıAras Nehri (Iğdır) Bentik Omurgasız FaunasıAras Nehri (Iğdır) Bentik Omurgasız Faunası
478Mustafa DURAN , Gürçay Kıvanç AKYILDIZ ,Gurbet ÇELİK , Recep BAKIR , Hatice AVCI ,Hülya METİNHBGökpınar Çayı , habitat , besintercihi , akıntı hızı , DenizliBentik Omurgasızların Değişik YaprakPaketlerinde Koloni OluşturmalarınınKarşılaştırılmasıBentik Omurgasızların Değişik YaprakPaketlerinde Koloni OluşturmalarınınKarşılaştırılması
479Duygu ÖZHAN , Didem OĞUZKURTHBZooplankton , su kalitesi ,kanonik uyum analizi , Karakaya Baraj GölüKarakaya Baraj Gölü ZooplanktonKompozisyonunun Su Kalitesi İle İlişkisiKarakaya Baraj Gölü ZooplanktonKompozisyonunun Su Kalitesi İle İlişkisi
480Seçil KARAHİSAR , Ali DEMİRSOYHBSalamandra salamandra ,populasyonKorunmuş Bir Salamandra salamandrapopulasyonu-Kemaliye Populasyonu-Konusunda İlk GözlemlerKorunmuş Bir Salamandra salamandrapopulasyonu-Kemaliye Populasyonu-Konusunda İlk Gözlemler
481A. Fatih FİDAN , İbrahim Hakkı CİĞERCİ ,Muhsin KONUK , İsmail KÜÇÜKKURT , RecepASLAN , Yılmaz DÜNDARHBCarassius carassius ,akümülasyon , Eber Gölü , ağır metal , oksidatif statüEber Gölü’nden Yakalanan Carassiuscarassius’da Bazı Ağır Metal MiktarlarınınTesbiti ve Oksidatif Statünün BelirlenmesiEber Gölü’nden Yakalanan Carassiuscarassius’da Bazı Ağır Metal MiktarlarınınTesbiti ve Oksidatif Statünün Belirlenmesi
482Vildan BOZKURT , Ayşe ÖZDEM , Cevdet ZEKİHBTropinota hirta , elma , kitleseltuzaklama , funnel tuzak , mavi plastik leğen , beyazplastik leğenElma Bahçelerinde Baklazınnı İle AlternatifMücadele Olanakları Üzerinde AraştırmalarElma Bahçelerinde Baklazınnı İle AlternatifMücadele Olanakları Üzerinde Araştırmalar
483Mustafa DURAN , Gürçay KIVANÇ AKYILDIZ ,Fatmanur KARAAĞAÇ , Cafer EKSENHBBoy uzunluğu , günlükbüyüme oranı , Gökpınar Çayı , regresyon deklemiGammarus roeseli (L.)’nin Büyüme OranınınLaboratuarda AraştırılmasıGammarus roeseli (L.)’nin Büyüme OranınınLaboratuarda Araştırılması
484Murat BARLAS , Hasan KALYONCU , BülentYORULMAZ , Necla BİROLHBSu kalitesi , Ephemeroptera ,Trichoptera , Plecoptera , Chironomus sp.İki Farklı Akarsuda EPT (Ephemeroptera,Trichoptera, Plecoptera)/ Chironomus sp.Oranlarının Su Kalitesi ile İlişkisiİki Farklı Akarsuda EPT (Ephemeroptera,Trichoptera, Plecoptera)/ Chironomus sp.Oranlarının Su Kalitesi ile İlişkisi
485Bülent YORULMAZ , Atakan SUKATAR , MuratBARLASHBEşen Çayı , bentikmakromourgasız faunası , su kalitesiEşen Çayı ( Kocaçay) Bentik MakroomurgasızFaunası ve Su Kalitesi ile İlişkisiEşen Çayı ( Kocaçay) Bentik MakroomurgasızFaunası ve Su Kalitesi ile İlişkisi
486Necla BİROL , Murat BARLAS , BülentYORULMAZHBDipsiz-Çine Çayı , bentikmakroomurgasız faunasıDipsiz-Çine Çayı (Muğla-Aydın)’nın BentikMakroomurgasız Faunasının BelirlenmesiDipsiz-Çine Çayı (Muğla-Aydın)’nın BentikMakroomurgasız Faunasının Belirlenmesi
487S. Cevher ÖZERENHBCyprinus carpio , büyüme ,üreme , İznik Gölüİznik Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpioL., 1758)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleriİznik Gölü’nde Yaşayan Sazan (Cyprinus carpioL., 1758)’ın Büyüme ve Üreme Özellikleri
488Haluk ÖZPARLAK , İlhami ÇELİK , SadettinÜNSALHBFipronil , tavuk embriyosu ,embriyotoksisite , teratojenite , lenfosit , alfa-naftilasetat esterazKuluçkanın Farklı Günlerinde YumurtayaVerilen Organik İnsektisit Fipronilin TavukEmbriyoları ve Kuluçka Sonu Erken DönemCivcivleri Üzerindeki Bazı EtkileriKuluçkanın Farklı Günlerinde YumurtayaVerilen Organik İnsektisit Fipronilin TavukEmbriyoları ve Kuluçka Sonu Erken DönemCivcivleri Üzerindeki Bazı Etkileri
489Nazan ÜZÜM , Emine Pınar PAKSUZ , Aziz AVCI ,Kurtuluş OLGUNHBTriturus vulgaris ,embriyoloji , larval gelişimTriturus vulgaris (Küçük semender)’teEmbiyolojik ve Larval Gelişim ÜzerineTriturus vulgaris (Küçük semender)’teEmbiyolojik ve Larval Gelişim Üzerine
490Emre GÖKTEKİN , Onur CANDAN , DürdaneKOLANKAYA , Nurhayat BARLASHBSıçan , teratojenite , selenyumSelenyum’un Teratojenik Etkilerinin SıçanlarÜzerinde DeğerlendirilmesiSelenyum’un Teratojenik Etkilerinin SıçanlarÜzerinde Değerlendirilmesi
491Cansın GÜNGÖRMÜŞ , Aysun KILIÇ , DürdaneKOLANKAYA , M. Turan AKAYHBE341 , teratoloji , sıçanSıçanlarda Gebelik Süresince Uygulanan BesinKatkı Maddesi E341 (Trikalsiyum Fosfat)’inFetus Gelişimi Üzerine Teratojenik EtkileriSıçanlarda Gebelik Süresince Uygulanan BesinKatkı Maddesi E341 (Trikalsiyum Fosfat)’inFetus Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkileri
492Alper KARAKAŞ , Bülent GÜNDÜZHBMoğolistan Gerbillerinde Kindling veLokomotor AktiviteMoğolistan Gerbillerinde Kindling veLokomotor Aktivite
493Merve ALTUN , Alpaslan DAYANGAÇHBObezite , fizyolojik etki ,biyokimyasal etki , BMIObezite: Beslenmek Otonomik Olarak mıKontrol Edilir?Obezite: Beslenmek Otonomik Olarak mıKontrol Edilir?
494Özlem ÇAKICI , Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜHBDanio rerio , embriyo , gelişimDanio rerio ’da (Teleostei: Cyprinidae)Embriyonik Gelişimin İncelenmesiDanio rerio ’da (Teleostei: Cyprinidae)Embriyonik Gelişimin İncelenmesi
495Esen Fatma KABADAYIHBSosyal evrim , sürdürülebilirkalkınma , çevre , ekoloji , doğal kaynakSosyal Evrimin İki Büyük Sıçraması Olan Tarımve Sanayi Devrimi’nin Çevre Üzerine EtkileriSosyal Evrimin İki Büyük Sıçraması Olan Tarımve Sanayi Devrimi’nin Çevre Üzerine Etkileri
496Ali BOZ , Adem GÜLELHBVenturia canescens ,parazitoit , Ephestia kuehniella , hemolenf , protein ,lipit , karbohidraParazitoit Venturia canescens (Gravenhorst)(Hymenoptera: Ichneumonidae) İleParazitlenen, Konak Ephestia kuehniella (Zeller)(Lepidoptera: Pyralidae) LarvalarınınHemolenfindeki Toplam Protein Lipit veKarbohidrat Miktarı Üzerine ParazitlenmeSonrası Geçen Süre ve Sıcaklığın EtkileriParazitoit Venturia canescens (Gravenhorst)(Hymenoptera: Ichneumonidae) İleParazitlenen, Konak Ephestia kuehniella (Zeller)(Lepidoptera: Pyralidae) LarvalarınınHemolenfindeki Toplam Protein Lipit veKarbohidrat Miktarı Üzerine ParazitlenmeSonrası Geçen Süre ve Sıcaklığın Etkileri
497Alper KARAKAŞ , Bülent GÜNDÜZHBSuriye Hamsterlerinde (Mesocricetus auratus)Melatonin Hormonunun Nöronal Ateşleme HızıÜzerine EtkileriSuriye Hamsterlerinde (Mesocricetus auratus)Melatonin Hormonunun Nöronal Ateşleme HızıÜzerine Etkileri
498Haluk ÖZPARLAK , İlhami ÇELİK , EmrahSUR , Tuğba TELATAR , Atilla ARSLANHBHemiechinus auritus ,Erinaceus concolor , kirpi , lenfosit , alfa-naftil asetatesteraz , asit fosfatazİki Farklı Kirpi Türünün Periferal KanLenfositleri Üzerine Enzim Histokimyasal BirÇalışmaİki Farklı Kirpi Türünün Periferal KanLenfositleri Üzerine Enzim Histokimyasal BirÇalışma
499Dilek KUMARGAL , Ali AŞKIN , ÜlküÇÖMELEKOĞLUHBNikotin , α-bungarotoksin ,kurbağa siyatik siniri , aksiyon potansiyeliNikotinin Kurbağa (Rana ridibunda) PeriferikSinirleri Üzerine Elektrofizyolojik EtkilerininDoza ve Zamana Bağlı Olarak AraştırılmasıNikotinin Kurbağa (Rana ridibunda) PeriferikSinirleri Üzerine Elektrofizyolojik EtkilerininDoza ve Zamana Bağlı Olarak Araştırılması
500Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM , MiraçYILDIRIM , Numan YILDIRIMHBanjiojenez , anti-anjiojenikajanKlinikte Kullanılan Bazı Anti-AnjiojenikAjanlar ve Etki MekanizmalarıKlinikte Kullanılan Bazı Anti-AnjiojenikAjanlar ve Etki Mekanizmaları
501Rahile ÖZTÜRK , Z. Ülya NURULLAHOĞLUHBPimpla truonellae ,parazitoit , düşük sıcaklıkLarval Evrede Uygulanan Düşük SıcaklığınPimpla turionellae L.(Hymenoptera:Ichneumonidae)’ nınErginleşmesine ve Ergin Ağırlığına EtkileriLarval Evrede Uygulanan Düşük SıcaklığınPimpla turionellae L.(Hymenoptera:Ichneumonidae)’ nınErginleşmesine ve Ergin Ağırlığına Etkileri
502Nilgün YILMAZ , Murat TOSUNOĞLU , ÇiğdemGÜLHBEmys orbicularis , Mauremysrivulata , hematolojiEmys orbicularis ve Mauremys rivulata TürleriArasında Karşılaştırmalı HematolojikİncelemelerEmys orbicularis ve Mauremys rivulata TürleriArasında Karşılaştırmalı Hematolojikİncelemeler
503M. Ali AKPINAR , Nükhet AKPINAR , KubilayMETİNHBGryllus campestris , nimfevreleri , glikojenGryllus campestris L. (Orthoptera:Gryllidae)’ninÇeşitli Gelişim Evrelerinde GlikojenSeviyesindeki DeğişimlerGryllus campestris L. (Orthoptera:Gryllidae)’ninÇeşitli Gelişim Evrelerinde GlikojenSeviyesindeki Değişimler
504Zahide Ülya NURULLAHOĞLU , Kısmet EsraATALIK , Mehmet KILINÇ , Necdet DOĞANHB5-HT , ACh , insan umbilikaldamarları , temperatür , nitrik oksidİnsan Umbilikal Damarlarında 5-Hidroksitriptamin ve Asetilkolin ’e BağlıKasılma Cevaplarına Soğutmanın ve IsıtmanınEtkisi ve Nitrik Oksid ’in Rolüİnsan Umbilikal Damarlarında 5-Hidroksitriptamin ve Asetilkolin ’e BağlıKasılma Cevaplarına Soğutmanın ve IsıtmanınEtkisi ve Nitrik Oksid ’in Rolü
505İhsan EKİN , Mehmet BAŞHAN , Rıdvan ŞEŞENHBMelanopsis praemorsa , yağasiti içeriğiGüneydoğu Anadolu'da Yaygın Olarak DağılışGösteren Melanopsis praemorsa(Gastropoda:Prosobranchıa)' nın Yağ AsitiİçeriğiGüneydoğu Anadolu'da Yaygın Olarak DağılışGösteren Melanopsis praemorsa(Gastropoda:Prosobranchıa)' nın Yağ Asitiİçeriği
506Özgür VARER IŞITAN , Eylem AKMANGÜNDÜZ , Adem GÜLELHBBracon hebetor , konakyoğunluğu , verim , eşey oranı , gelişme süresiKonak Yoğunluğunun Gregar Parazitoit Braconhebetor (Hymenoptera: Braconidae)da gelişmeSüresi, Verim ve Eşey Oranına EtkisiKonak Yoğunluğunun Gregar Parazitoit Braconhebetor (Hymenoptera: Braconidae)da gelişmeSüresi, Verim ve Eşey Oranına Etkisi
507Eylem AKMAN GÜNDÜZ , Adem GÜLEL , ÖzgürVARER , Ali BOZ , Özlem CESURHBBracon hebetor , besin ,glikojen , lipit , karbohidratBesin Tipinin Parazitoit Bracon hebetor(Hymenoptera: Braconidae) DişilerindeGlikojen, Lipit ve Karbohidrat Miktarına EtkisiBesin Tipinin Parazitoit Bracon hebetor(Hymenoptera: Braconidae) DişilerindeGlikojen, Lipit ve Karbohidrat Miktarına Etkisi
508Adnan SARIKAYA , Özgür VARER IŞITAN ,Evrim SÖNMEZHBParazitoit , Baracon hebetor ,propolis , deli bal , ergin yaşam süresiBazı Arı Ürünlerinin, Parazitoid, Braconhebertor Say’ın Ergin Yaşam Süresine EtkileriBazı Arı Ürünlerinin, Parazitoid, Braconhebertor Say’ın Ergin Yaşam Süresine Etkileri
509Salih GÖRGÜN , M. Ali AKPINAR , A. EmreAKPINARHBSalmo trutta macrostigma ,karaciğer , kas dokusu , yağ asitleriSalmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)Eşeylerinin Karaciğer ve Kas dokusu Yağ AsidiBileşimiSalmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)Eşeylerinin Karaciğer ve Kas dokusu Yağ AsidiBileşimi
510Hülya ALTUNTAŞ , Ferhat ALTUNSOY , A.Yavuz KILIÇHBPhaenicia sericata , hemolenfproteinleri , larval gelişim , entomotoksikolojiKadmiyum ve Demirin Phaenicia sericata(MEIGEN, 1826)’nın (Diptera: Calliphoridae)Larval Gelişimi ve Hemolenf Proteinleri ÜzerineEtkileriKadmiyum ve Demirin Phaenicia sericata(MEIGEN, 1826)’nın (Diptera: Calliphoridae)Larval Gelişimi ve Hemolenf Proteinleri ÜzerineEtkileri
511Evrim SÖNMEZ , Adem GÜLELHBAcanthoscelides obtectus ,sıcaklık , metabolizma , total lipid , total karbohidrat ,total proteinİki Farklı Sıcaklığın Acanthoscelides obtectusSay (Coleoptera: Bruchidae)’un ToplamKarbohidrat, Protein ve Lipid MiktarınaEtkileriİki Farklı Sıcaklığın Acanthoscelides obtectusSay (Coleoptera: Bruchidae)’un ToplamKarbohidrat, Protein ve Lipid MiktarınaEtkileri
512İhsan EKİN , Mehmet BAŞHAN , RıdvanŞEŞEN , Mehmet DOĞRUHBTheodoxus syriacus ,fosfolipit , nötral lipit , yağ asiti içeriğiFarklı Lokalitelerden Toplanan Theodoxussyriacus'un (Archaeogastropoda: Neritidae)Fosfolipit ve Nötral Fraksiyonlarındaki YağAsitlerinin KarşılaştırılmasıFarklı Lokalitelerden Toplanan Theodoxussyriacus'un (Archaeogastropoda: Neritidae)Fosfolipit ve Nötral Fraksiyonlarındaki YağAsitlerinin Karşılaştırılması
513Zeliha SELAMOĞLU TALAS , İbrahim ÖRÜN ,Mehmet Fuat GÜLHAN , Seda Pınar DÜNDAR ,Ayşe GÖĞEBAKAN , İsmet YILMAZHBHemodiyaliz , biyokimyasalparametreler , hematolojik parametrelerHemodiyaliz Hastalarında Cinsiyete ve YaşaBağlı Olarak Kan Biyokimyasal ve HematolojikParametrelerinin DeğişimininHemodiyaliz Hastalarında Cinsiyete ve YaşaBağlı Olarak Kan Biyokimyasal ve HematolojikParametrelerinin Değişiminin
514Fevzi UÇKAN , Z. Ülya NURULLAHOĞLU ,Olga SAK , Rahile ÖZTÜRKHBLipit , yağ asitleri , Apantelesgalleriae , Galleria mellonella , parazitlemeApanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera:Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleriamellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nınToplam Lipit ve Yağ AsidiApanteles galleriae Wilkinson (Hymenoptera:Braconidae) ve Parazitlenmiş Konağı Galleriamellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)’nınToplam Lipit ve Yağ Asidi
515Olga SAK , Ekrem ERGİN , Fevzi UÇKAN ,Aylin ERHBHemolenf , toplam protein ,Pimpla turionellae , Galleria mellonella , parazitoitzehiriPimpla turionellae L. (hymenoptera:Ichneumonidae) Zehiri ve ParazitlemesininKonak Pup Hemolenfi Toplam ProteinMiktarına EtkileriPimpla turionellae L. (hymenoptera:Ichneumonidae) Zehiri ve ParazitlemesininKonak Pup Hemolenfi Toplam ProteinMiktarına Etkileri
516Remziye Deveci , Erdal Balcan , Nazan Keskin ,Büget Sarıbek , Sabire KaraçalıHBBalb/C Fare Embriyolarında CinsiyetinBelirlendiği Süreçte Müller Kanalı-Anti MüllerHormon Etkileşimi Ve Sialik Asidin ÖnemiBalb/C Fare Embriyolarında CinsiyetinBelirlendiği Süreçte Müller Kanalı-Anti MüllerHormon Etkileşimi Ve Sialik Asidin Önemi
517Huriye BALCI , Canan HÜRDAĞ , İlhanUYANER , Ebru GÜREL , Aslı KANDİL , BülentERGİN , Ertuğrul TAŞAN , Cihan DEMİRCİHBHipertiroidi , nitrik Oksit , α-lipoik asit , tiroidHipertiroidili Sıçan Tiroidinde Α-Lipoik Asit-Nitrik Oksit İlişkisiHipertiroidili Sıçan Tiroidinde Α-Lipoik Asit-Nitrik Oksit İlişkisi
518Rahmi DUMLUPINAR , Hakan AŞKIN , HandanUYSAL , Faruk DEMİR , Turgay ÇAKMAK ,Serkan ERDALHBAestivasyon , sirke sineği ,element değişimi , WDXRFWDXRF Yöntemiyle Sirke SineğininAestivasyonu Boyunca Element DeğişimlerininBelirlenmesiWDXRF Yöntemiyle Sirke SineğininAestivasyonu Boyunca Element DeğişimlerininBelirlenmesi
519Bülent KAYA , Eşref DEMİR , Serap KOCAOĞLUHBCitrus aurentium , Drozofilamelanogaster , antigenotoksisiteDrozofila Kanat Benek Testinde AlkilleyiciAjanlara Karşı Turunç Kabuğu YağınınAntigenotoksik EtkisiDrozofila Kanat Benek Testinde AlkilleyiciAjanlara Karşı Turunç Kabuğu YağınınAntigenotoksik Etkisi
520Naciye Selcen BAYRAMCI , L. Yasemin KOÇLeyla AÇIK , Mahmut KOÇ , Mehmet KILIÇ ,Doruk ENGİNHBTiroit kanseri , RET , PZRTiroit Kanserli Olgularda RET Proto-Onkogeninin 10. ve 11. EkzonlarındakiMutasyonların AraştırılmasıTiroit Kanserli Olgularda RET Proto-Onkogeninin 10. ve 11. EkzonlarındakiMutasyonların Araştırılması
521Salih GENCER , Gülen DOĞUSOY , MelihPAKSOY , Ahmet Korkut BELLİ , FatihAYDOĞAN , M. Burcu IRMAK YAZICIOĞLUHBWnt/β-katenin sinyal yolu ,gastrik kanser , matriks metalloproteinaz , RT-PCRGastrik Kanserde MMP-7, MMP-26 ve β -Katenin Genlerinin Ekspresyon AnaliziGastrik Kanserde MMP-7, MMP-26 ve β -Katenin Genlerinin Ekspresyon Analizi
522Sevilay AZPARLAK , Ekrem DÜNDARHBXq21 , akciğer kanseriİnsan X Kromozomunun (Xq21) AkciğerKanseriyle Korelasyonunun Tespitiİnsan X Kromozomunun (Xq21) AkciğerKanseriyle Korelasyonunun Tespiti
523Handan UYSAL , Deniz ALTUN , Hakan AŞKIN ,Ali ASLANHBDrosophila melanogaster ,Lobaria pulmonaria , ömür uzunluğu , yaşlanma ,serbest radikaller , antioksidanlarDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin Araştırılması
524Dilek EKE , Ayla ÇELİKHBS9 Aktivasyon Sistemi ile Muamele Edilmişİnsan Lenfositlerinde Thimeraosal’inGenotoksisitesi 1. Kardeş Kromatid Değişimi 2.Proliferasyon indeks 3. Mitotik İndeksS9 Aktivasyon Sistemi ile Muamele Edilmişİnsan Lenfositlerinde Thimeraosal’inGenotoksisitesi 1. Kardeş Kromatid Değişimi 2.Proliferasyon indeks 3. Mitotik İndeks
525Dilek EKE , Ayla ÇELİKHBThimerosal’in Genotoksisitesinin SitokinesisBlok Mikronukleus Test Sistemi Kullanılarak invitro DeğerlendirilmesiThimerosal’in Genotoksisitesinin SitokinesisBlok Mikronukleus Test Sistemi Kullanılarak invitro Değerlendirilmesi
526Sevgi DURNA , Naci DEĞERLİ , FevziBARDAKÇIHBGarra , Cyprinidae , RFLP ,mtDNA , polimorfizm , ND-3/4 , tatlı su balıklarıAnadolu’daki, Garra rufa HECKEL, 1843(Teleostei: Cyprinidae) Türünün MitokondriyalND-3/4 Gen Bölgesine Dayalı FilocoğrafyasıAnadolu’daki, Garra rufa HECKEL, 1843(Teleostei: Cyprinidae) Türünün MitokondriyalND-3/4 Gen Bölgesine Dayalı Filocoğrafyası
527Muharrem KARAKAYA , Ünal ÖZELMASHBTurdus merula , karatavuk ,antenli çam yaprakarısı , Diprion pini , biyolojikmücadele , EskişehirKaraçam Zararlısı Olan Çalı Antenli ÇamYaprakarısıyla (Diprion pini L.: Hymenoptera-Diprionidae) Biyolojik Mücadelede Turdusmerula (Karatavuk)’nın Önemi Üzerine BirAraştırmaKaraçam Zararlısı Olan Çalı Antenli ÇamYaprakarısıyla (Diprion pini L.: Hymenoptera-Diprionidae) Biyolojik Mücadelede Turdusmerula (Karatavuk)’nın Önemi Üzerine BirAraştırma
528Ercüment AKSAKAL , Memiş ÖZDEMİR , OrhanERDOĞANHBSu ürünleri , DNA markörteknolojileri , genetik çeşitlilik , polimorfizmSu Ürünlerinde Kullanılan DNA MarkörTeknolojileriSu Ürünlerinde Kullanılan DNA MarkörTeknolojileri
529Seçil KARAHİSARHBSalamandra salamandra Yavrularının Büyüme,Gelişme ve Desenlenme DeğişimlerininİncelenmesiSalamandra salamandra Yavrularının Büyüme,Gelişme ve Desenlenme Değişimlerininİncelenmesi
530Zekiye SULUDERE , Savaş CANBULAT , SelamiCANDANHBMegistopus flavicornis Yumurtalarının Koryonİnce Yapısı (Neuroptera, Myrmeleontidae)Megistopus flavicornis Yumurtalarının Koryonİnce Yapısı (Neuroptera, Myrmeleontidae)
531Hüseyin CEBECİ , Hamit AYBERK , ErolAKKUZUHBBuxus sp. (Şimşir)’lerde Zarar Yapan EtmenlerBuxus sp. (Şimşir)’lerde Zarar Yapan Etmenler
532Özden ÇOBANOĞLU , Eser Kemal GÜRCANHBGenetik çeşitlilik , molekülerişaretleyici , gen haritalamaÇiftlik Hayvanlarında Ekonomik VerimÖzelliklerine Sahip Genlerin BelirlenmesindeKullanılan Moleküler YöntemlerÇiftlik Hayvanlarında Ekonomik VerimÖzelliklerine Sahip Genlerin BelirlenmesindeKullanılan Moleküler Yöntemler
533Eser Kemal GÜRCAN , Özden ÇOBANOĞLU ,Cengizhan ERBAŞHBBiyokimyasal polimorfizm ,glutatyon , koyunKoyunlarda Glutatyon Polimorfizmi ve ÇeşitliVerim Özellikleri Arasındaki İlişkilerKoyunlarda Glutatyon Polimorfizmi ve ÇeşitliVerim Özellikleri Arasındaki İlişkiler
534Deniz ÖZKAN , Deniz YÜZBAŞIOĞLU , FatmaÜNAL , Serkan YILMAZ , Hüseyin AKSOYHBMephosfolan , kardeş kromatitdeğişimi (KKD) , Mikronukleus (MN) , Comet ,insan periferal lenfosit kültürüMephosfolan İnsektisitinin in vitro GenotoksikEtkileriMephosfolan İnsektisitinin in vitro GenotoksikEtkileri
535İrfan KANDEMİR , Ayça ÖZKAN , StefanFUCHSHBAfrika , Tanzanya , Apismellifera , geometrik morfometrikAfrika Balarısı Alttürlerinden Apis melliferascutellata, A. m. monticola ve A. m. litoreaÜzerinde Kanat Şekli Varyasyonları Üzerine BirÇalışmaAfrika Balarısı Alttürlerinden Apis melliferascutellata, A. m. monticola ve A. m. litoreaÜzerinde Kanat Şekli Varyasyonları Üzerine BirÇalışma
536Adem Yavuz SÖNMEZHBLeuciscus cephalus ,mikrobiyolojikKarasu Irmağının (Dumlu-Aşkale) DominantBalık Türlerinden (Leuciscus cephalus, 1758)’unMikrobiyolojik Yönden AraştırılmasıKarasu Irmağının (Dumlu-Aşkale) DominantBalık Türlerinden (Leuciscus cephalus, 1758)’unMikrobiyolojik Yönden Araştırılması
537Jale KORUN , Mesut YILMAZ , MehmetÖZBAŞ , Münevver YILMAZ , AyşegülKAPUCU , Ebru GÜREL , Kadriye AKGÜNDARHBCyprinus carpio ,hemosiderin , dalak , beslenmeKoi (Cyprinus carpio) Balıklarında DalaktaBeslenme İle Hemosiderin Arasındaki İlişkiKoi (Cyprinus carpio) Balıklarında DalaktaBeslenme İle Hemosiderin Arasındaki İlişki
538Haluk ÖZPARLAK , Atilla ARSLAN ,Abdurrahman AKTÜMSEK , G. Özmen GÜLERHBFipronil , civciv , genotoksisite ,mikronukleus , çekirdek anormalliğiOrganik İnsektisit Fipronilin GenotoksikEtkilerinin Civciv Mikronukleus TestSisteminde BelirlenmesiOrganik İnsektisit Fipronilin GenotoksikEtkilerinin Civciv Mikronukleus TestSisteminde Belirlenmesi
539Haluk ÖZPARLAKHBFipronil , genotoksisite , tavukyumurtası , mikronukleus , çekirdek anormalliğiOrganik İnsektisit Fipronilin GenotoksikEtkilerinin Tavuk Yumurtası MikronukleusTesti İle BelirlenmesiOrganik İnsektisit Fipronilin GenotoksikEtkilerinin Tavuk Yumurtası MikronukleusTesti İle Belirlenmesi
540Tuğba TELATAR , Atilla ARSLAN , EmrahSUR , Yasemin ÖZNURLU , Haluk ÖZPARLAKHBRhinolophus ferrumequinum ,Pipistrellus kuhlii , Tadarida teniotis , yarasa ,lenfosit , alfa-naftil asetat esteraz , asit fosfatazÜç Farklı Yarasa Türünün Periferal KanLenfositleri Üzerine Enzim Histokimyasal BirÇalışmaÜç Farklı Yarasa Türünün Periferal KanLenfositleri Üzerine Enzim Histokimyasal BirÇalışma
541Serap SANCAR BAŞ , OsmanMURATHANOĞLUHBTriturus , kloak , kloak bezleri ,üreme , histoloji , prolaktin , testosteronTriturus karelini (Amphibia: Urodela)’nin ErkekBireylerinde Kloak Yapısı ve Kloak BezleriFonksiyonunun Hormonal KontrolüTriturus karelini (Amphibia: Urodela)’nin ErkekBireylerinde Kloak Yapısı ve Kloak BezleriFonksiyonunun Hormonal Kontrolü
542Yusuf ÇAMLICA , Ali AŞKINHBRana ridibunda ,immünohistokimya , sinir dokusu , lös-enkLösin Enkefalin’in Rana ridibunda SinirSistemindeki LokalizasyonuLösin Enkefalin’in Rana ridibunda SinirSistemindeki Lokalizasyonu
543Mert GÜRKAN , Sibel HAYRETDAĞ , CengizATAŞOĞLUHBKefir , probiyotik , oğlak ,duodenum , histolojiKefirin Oğlaklarda Duodenum'un HistolojikYapısı Üzerine EtkileriKefirin Oğlaklarda Duodenum'un HistolojikYapısı Üzerine Etkileri
544Nazan YILMAZHBL. stellio , ince barsak ,glikozaminoglikanAydın Yöre’sinde Yaşayan Laudakia stellio’nun(Linnaeus 1758) (Squamata: Agamıdae) İnceBarsak Dokusu Histolojik Yapısının veGlikozaminoglikanlarının Işık MikroskopDüzeyinde İncelenmesiAydın Yöre’sinde Yaşayan Laudakia stellio’nun(Linnaeus 1758) (Squamata: Agamıdae) İnceBarsak Dokusu Histolojik Yapısının veGlikozaminoglikanlarının Işık MikroskopDüzeyinde İncelenmesi
545Birgül OTLUDİL , Serpil BÜRÇÜN KARAKAŞHBGalba truncatula , elektronmikroskobu , Cd , EDTA , histopatolojiGalba truncatula (Gastropoda, Pulmonata)’ daHistopatolojik ve Biyokimyasal DeğişikliklereNeden Olan Ağır Metal Toksisitesi ( Cd)Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştiriciEtkileriGalba truncatula (Gastropoda, Pulmonata)’ daHistopatolojik ve Biyokimyasal DeğişikliklereNeden Olan Ağır Metal Toksisitesi ( Cd)Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştiriciEtkileri
546Abbas MOL , Unal ZEYBEKOGLUHBKaradeniz Bölgesi , Acrididae ,Gomphocerinae , vejetasyon , bitki taksonu tercihleriKaradeniz Bölgesideki Bazı LokalitelerdeGomphocerinae Taksonları ve Bitki İlişkisiKaradeniz Bölgesideki Bazı LokalitelerdeGomphocerinae Taksonları ve Bitki İlişkisi
547Baran YOĞURTÇUOĞLU , Ş.G. KIRANKAYA ,Lale GENÇOĞLU ,F.Güler EKMEKÇİHBAphanius mento , embriyonalgelişim , akvaryum koşullarıLaboratuar Koşullarda Üretilen Dişli Sazancık(Aphanius mento) Yumurtalarının EmbriyonikGelişimiLaboratuar Koşullarda Üretilen Dişli Sazancık(Aphanius mento) Yumurtalarının EmbriyonikGelişimi
548Mert GÜRKAN , Hüseyin TOPYILDIZ , SemihÜSTEL , Sibel HAYRETDAĞ , AynurKONYALIHBTürk saaneni , maltız , keçi ,plasentom , histolojiTürk Saaneni ve Maltız Irkı KeçilerdePlasentomların Histolojik YapısıTürk Saaneni ve Maltız Irkı KeçilerdePlasentomların Histolojik Yapısı
549Emine Pınar PAKSUZ , Serbülent PAKSUZ ,Beytullah ÖZKAN , Nazan YILMAZHBMyotis myotis , kalın barsak ,glikozaminoglikanMyotis myotis (Borkhausen, 1797) Kalın BarsakDokusunun Histolojik Yapısı ve GobletHücrelerinde Glikozaminoglikan ÇeşitlerininBelirlenmesiMyotis myotis (Borkhausen, 1797) Kalın BarsakDokusunun Histolojik Yapısı ve GobletHücrelerinde Glikozaminoglikan ÇeşitlerininBelirlenmesi
550Emine Pınar PAKSUZ , Serbülent PAKSUZ ,Beytullah ÖZKANHBM. myotis , M. schreibersii ,spermiogenez , akrozomMyotis myotis (Borkhausen, 1797) ve Miniopterusschreibersii (Kuhl, 1817)’ de Seminifer EpitelSiklusuMyotis myotis (Borkhausen, 1797) ve Miniopterusschreibersii (Kuhl, 1817)’ de Seminifer EpitelSiklusu
551Serbülent PAKSUZ , Emine Pınar PAKSUZ ,Beytullah ÖZKANHBM. schreibersii , R. euryale ,R. mehelyi , R. ferrumequinum , granülosit ,agranülositBazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan HücresiSayımıBazı Yarasa Türlerinde Beyaz Kan HücresiSayımı
552Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ , Özlem ÖNEN , EceERDAĞHBHam petrol , çevre , karaciğer ,Xiphophorus helleri , histolojiXiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei)Karaciğeri Üzerinde Ham Petrolün SudaÇözünebilen Kısımlarının EtkileriXiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei)Karaciğeri Üzerinde Ham Petrolün SudaÇözünebilen Kısımlarının Etkileri
553Özlem ÖNEN , Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜHBHam petrol , çevre , solungaç ,Xiphophorus helleri , histolojiHam Petrolün Suda Çözünebilen KısımlarınınXiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei)Solungaç Histolojisi Üzerindeki EtkileriHam Petrolün Suda Çözünebilen KısımlarınınXiphophorus helleri (Poeciliidae, Teleostei)Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri
554Yusuf ERSAN , Evren KOÇ , HacaliNECEFOĞLU , F. Elif ÖZTÜRKKANHBKobalt (II) p-aminobenzoat ,histopatoloji , karaciğer ve fareKobalt (II) P-Aminobenzoat’ın Erişkin FareKaraciğeri Üzerine Histopatolojik EtkisiKobalt (II) P-Aminobenzoat’ın Erişkin FareKaraciğeri Üzerine Histopatolojik Etkisi
555Aziz AVCI , Emine Pınar PAKSUZ , ÇetinILGAZ , Nazan ÜZÜM , Öznur ARAT , KurtuluşOLGUNHBEirenis barani ,Rhynchocalamus barani , Eirenis eiselti ,Rhynchocalamus melanocephalus , eritrositbüyüklüğüTürkiye’de Yayılış Gösteren Eirenis veRhynchocalamus Cinslerine Ait Bazı TürlerinKan Hücre Morfolojisi ve Eritrosit BüyüklükleriTürkiye’de Yayılış Gösteren Eirenis veRhynchocalamus Cinslerine Ait Bazı TürlerinKan Hücre Morfolojisi ve Eritrosit Büyüklükleri
556Dilek KARADUMAN , Banu ERENHBTaksol , beta-glukan ,karaciğer , histolojik değişikliklerBeta-D-Glukan ve Taksol Etkisiyle Fare (MusMusculus) Karaciğerinde Oluşan HistolojikDeğişiklerin Işık Mikroskobu DüzeyindeAraştırılmasıBeta-D-Glukan ve Taksol Etkisiyle Fare (MusMusculus) Karaciğerinde Oluşan HistolojikDeğişiklerin Işık Mikroskobu DüzeyindeAraştırılması
557Sema İŞİSAĞ ÜÇÜNCÜ , Burcu KOLBAŞITEKKANHBKalp , Poecilia sphenops ,histolojiPoecilia sphenops’da (Poeciliidae, Teleostei)Kalbin Histolojik YapısıPoecilia sphenops’da (Poeciliidae, Teleostei)Kalbin Histolojik Yapısı
558Özlem ÇAKICI , Gürsel ERGENHBMelanogryllus desertus ,Gryllidae , sindirim sistemi , orta bağırsak , histoloji ,epitel hücreleriMelanogryllus desertus (Pallas, 1771)(Orthoptera: Gryllidae)’ta Orta BağırsağınHistolojisiMelanogryllus desertus (Pallas, 1771)(Orthoptera: Gryllidae)’ta Orta BağırsağınHistolojisi
559Nazan Deniz KOÇ , Sibel ÖZESEN ÇOLAKFigen Esin KAYHAN , Mehmet Nezih MUŞLU ,İbrahim Tamer EMECANHBİznik Gölü’nde (Bursa) Yaşayan TatlısuIstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823)’nun Ovaryumunun Morfolojik veHistolojik Özellikleriİznik Gölü’nde (Bursa) Yaşayan TatlısuIstakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz,1823)’nun Ovaryumunun Morfolojik veHistolojik Özellikleri
560Gökhan BAYRAMOĞLU , Hilmi ÖZDEN , ŞahinKABAY , Esra GÜRLEK OLGUN , NilgünÖZTÜRK , Hakan ŞENTÜRK , Ali KUTLU ,Gökçe BİLGİ , Bilge ÖZKALHBHypericum montbretii , böbrekiskemisi , sıçan , antioksidan aktiviteHypericum montbretii’nin Sıçanlarda DeneyselRenal İskemi/Reperfüzyon Hasarı ModelindeKoruyucu EtkisiHypericum montbretii’nin Sıçanlarda DeneyselRenal İskemi/Reperfüzyon Hasarı ModelindeKoruyucu Etkisi
561Pınar İLİ , S. Hilal SALGIN , Nazan KESKİN ,Yakup KASKAHBCaretta caretta , Cheloniamydas , gonad histolojisiCaretta caretta (İribaş Kaplumbağa) ve Cheloniamydas (Yeşil Kaplumbağa) Türlerinin GonadHistolojileriCaretta caretta (İribaş Kaplumbağa) ve Cheloniamydas (Yeşil Kaplumbağa) Türlerinin GonadHistolojileri
562Mediha CANBEK , Hakan ŞENTÜRK , DürdaneKOLANKAYA , Gökhan BAYRAMOĞLU ,Kadriye SORKUN , Aslı ÖZKÖK TÜYLÜHBPolenBesinlerle Birlikte Alınan Polenin AlbinoSıçanlar Üzerine Olası EtkileriBesinlerle Birlikte Alınan Polenin AlbinoSıçanlar Üzerine Olası Etkileri
563Serap SANCAR BAŞ , Engin KAPTAN , MelihaŞENGEZER İNCELİHBKurbağa , deri , östrojenreseptörü , androjen reseptörüKurbağa (Rana ridibunda) Derisinde Androjenve Östrojen Reseptörününİmmunohistokimyasal Olarak GösterilmesiKurbağa (Rana ridibunda) Derisinde Androjenve Östrojen Reseptörününİmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
564Ayşe AKÇOCUK , Güler ÜNALHBChalcalburnus tarichi , incikefali , hipotalamus , gonado-releasing hormon(GnRH) , nörosekresyon hücreleriİnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi Pallas,1811) Nörosekresyon Hücrelerinin Dağılımı VEGonado-Releasing Hormon (GnRH) SalgılayanHücrelerin İmmunohistokimyasal Olarakİşaretlenmesiİnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi Pallas,1811) Nörosekresyon Hücrelerinin Dağılımı VEGonado-Releasing Hormon (GnRH) SalgılayanHücrelerin İmmunohistokimyasal Olarakİşaretlenmesi
565Ayşegül KAPUCU , Huriye BALCI , KadriyeAKGÜN DAR , Nurperi GAZİOĞLU , Büge ÖZHBLeptin , prolaktinoma , hipofizadenomlarıFarklı Hipofiz Tümörlerinde Leptininİmmunohistokimyasal Olarak GösterilmesiFarklı Hipofiz Tümörlerinde Leptininİmmunohistokimyasal Olarak Gösterilmesi
566Ümit İNCEKARA , Hasan TÜRKEZ , FatimeGEYİKOĞLUHBAgabus biquttatus , Dytiscusmarginalis , genotoksisite , Hydrophilus piceus , invitro , kardeş kromatid değişimiYenilebilir Bazı Böcek Ekstrelerinin PeriferikKan Kültürlerinde Kardeş Kromatid Değişimi(KKD) Frekansı Üzerine EtkileriYenilebilir Bazı Böcek Ekstrelerinin PeriferikKan Kültürlerinde Kardeş Kromatid Değişimi(KKD) Frekansı Üzerine Etkileri
567Ümit İNCEKARA , Fatime GEYİKOĞLU , HasanTÜRKEZ , M. Sait KELEŞHBAntioksidan parametre ,Agabus biquttatus , Dytiscus marginalis ,Hydrophilus piceus , tam kan kültürü , in vitroin vitro Antioksidan Parametreler Üzerine BazıBöcek Ekstrelerinin Etkileriin vitro Antioksidan Parametreler Üzerine BazıBöcek Ekstrelerinin Etkileri
568Handan SEVİM , Esin AKBAY , Özer AylinGÜRPINAR , Pınar ATASOY , SerdarGÜNAYDIN , Mehmet Ali ONURHBEndotel hücresi , ekplantkültür , aorta yayı , faktör VII , CD34İnsan Aorta Yayından Endotel Hücrelerininİzolasyonu, Kültürü Ve Karakterizasyonuİnsan Aorta Yayından Endotel Hücrelerininİzolasyonu, Kültürü Ve Karakterizasyonu
569Ece ŞİMŞEK , Esra AYDEMİR , Nuray ERİN ,Kayahan FIŞKINHBThalidomid , 4T1 , 4THMpc ,sitotoksisiteThalidomid'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik EtkisiThalidomid'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi
570Esra AYDEMİR , Ece ŞİMŞEK , Nuray ERİNİ ,Kayahan FIŞKINHBEndostatin , 4T1 , 4THMpc ,sitotoksisiteEndostatin'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatlarındaki Sitotoksik EtkisiEndostatin'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Etkisi
571Esin AKBAY , Handan Sevim , Mehmet AliONUR , Özer Aylin GÜRPINAR , MuzafferEROĞLU , Murat GÜZEL , MenemşeGÜMÜŞDERELİOĞLUHBOsteoporöz , kitosan ,osteoblast , yaşlılık , kemik hasarıYaşlı ve Genç Sıçanlarda Oluşturulan KemikHasarlarının Kemik İliği Kök HücreleriKullanılarak İyileşme Süreçlerinin İncelenmesiYaşlı ve Genç Sıçanlarda Oluşturulan KemikHasarlarının Kemik İliği Kök HücreleriKullanılarak İyileşme Süreçlerinin İncelenmesi
572Şerife Buket BOZKURT , Sema S. HAKKI ,Alpdoğan KANTARCI , Yusuf DURAKHBP. gingivalis LPS , İGFPorphyromonas gingivalis Lipopolisakkaritininİnsan Gingival Fibroblastları Üzerine EtkisiPorphyromonas gingivalis Lipopolisakkaritininİnsan Gingival Fibroblastları Üzerine Etkisi
573Elçin YENİDÜNYA , Neşe AYSIT , GürkanÖZTÜRKHBPrimer duyu noronlari ,epidermis , ko kultur , konfokal , uc boyutlu kulturÜç Boyutlu Epidermis-Primer Duyu Nöronu Ko-KültürüÜç Boyutlu Epidermis-Primer Duyu Nöronu Ko-Kültürü
574Nilgün YILMAZ , Semih ÜSTEL , MuratTOSUNOĞLU , Mehmet TÜRKAKIN , AkınBULUTHBTursiops truncatus , Delphinusdelphis , Delphinidae , cranial osteoloji , ÇanakkaleBoğazıTursiops truncatus ve Delphinus delphisTürlerinin Karşılaştırmalı Cranial OsteolojisiTursiops truncatus ve Delphinus delphisTürlerinin Karşılaştırmalı Cranial Osteolojisi
575Evren KOÇ , Yusuf ERSANHBKronik florozis , morfolojikparametre , fareKronik Florozisin Fare Yavrularının BazıMorfolojik Parametreleri Üzerine EtkisiKronik Florozisin Fare Yavrularının BazıMorfolojik Parametreleri Üzerine Etkisi
576Zekiye SULUDERE , Selami CANDAN , SavaşCANBULATHBMacronemurusbilineatus , Neuroptera , yumurta , SEMMacronemurus bilineatus YumurtalarınınYüzeyinin İnce Yapısı (Neuroptera:Myrmeleontıdae)Macronemurus bilineatus YumurtalarınınYüzeyinin İnce Yapısı (Neuroptera:Myrmeleontıdae)
577Nazife YİĞİT , Abdullah BAYRAM , TarıkDANIŞMAN , İlkay ÇORAK ÖCAL , ZaferSANCAKHBUğurböceği örümceği , Eresuscinnaberinus , dış morfoloji , taramalı elektronmikroskop (SEM) , kırmızı listeEresus cinnaberinus (Olivier, 1789)’un DışMorfolojisi Üzerine Bir Çalışma (Araneae:Eresidae)Eresus cinnaberinus (Olivier, 1789)’un DışMorfolojisi Üzerine Bir Çalışma (Araneae:Eresidae)
578Nazife YİĞİT , Abdullah BAYRAM , TarıkDANIŞMAN , İlkay ÇORAK ÖCAL , ZaferSANCAKHBUğurböceği örümceği , Eresuscinnaberinus , duyusal kıllar , fonksiyon , morfoloji ,taramalı elektron mikroskop (SEM)Eresus cinnaberinus’da (Uğurböceği Örümceği)Duyusal Kılların Elektron Mikroskobik Yapısıve Fonksiyonu (Araneae: Eresidae)Eresus cinnaberinus’da (Uğurböceği Örümceği)Duyusal Kılların Elektron Mikroskobik Yapısıve Fonksiyonu (Araneae: Eresidae)
579Nazan ÜZÜM , Kurtuluş OLGUNHBTriturus karelinii ,skeletokronoloji , yaş , büyümeTriturus karelinii (Amphibia:Urodela)’de Yaş veBüyümeTriturus karelinii (Amphibia:Urodela)’de Yaş veBüyüme
580Savaş CANBULAT , M. Cemal OĞUZHBNeuroptera , Tokat , fauna ,ekolojiTokat İli Neuroptera (İnsecta) FaunasınaKatkılarTokat İli Neuroptera (İnsecta) FaunasınaKatkılar
581Fatma BAYRAKDAR , Abdullah HASBENLİ ,Zekiye SULUDERE , Ersin DEMİREL , SelamiCANDANHBBombylius , Proboskis , SEM ,morfoloji , sistematikBombylius L. (Diptera, Bombyliidae) Cinsine AitDört Türün Proboskis MorfolojilerininTaramalı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesiBombylius L. (Diptera, Bombyliidae) Cinsine AitDört Türün Proboskis MorfolojilerininTaramalı Elektron Mikroskobu İle İncelenmesi
582Selami CANDAN , Mahmut ERBEYHBHeteroptera: Pentatomidae ,Dolycoris baccarum , morfoloji , taramalı elektronmikroskobu (SEM)Dolycoris baccarum (L.) (Heteroptera:Pentatomıdae)’un Spermateka MorfolojisiDolycoris baccarum (L.) (Heteroptera:Pentatomıdae)’un Spermateka Morfolojisi
583Semih LEBLEBİCİ , Okan ÖZAYDIN , ElizabethG.T. ERONATHBOsteichthyes , Heterosomata ,yassı balıklar , biyolojik özellikler , İzmir Körfeziİzmir Körfezi’nde Yassı Balıkların(Osteichthyes: Heterosomata) BiyolojikÖzellikleri Üzerine Bir Ön Çalışmaİzmir Körfezi’nde Yassı Balıkların(Osteichthyes: Heterosomata) BiyolojikÖzellikleri Üzerine Bir Ön Çalışma
584Semih LEBLEBİCİ , Okan ÖZAYDIN , SercanYAPICI , Zeynep DARDERE , Elizabeth G.T.ERONATHBHani balıkları , Serranus spp.Ege Denizi , morfometrik ve meristik özelliklerİzmir Körfezi’nde 3 Hani Balığı Türünün(Serranus spp.) Morfometrik Özellikleriİzmir Körfezi’nde 3 Hani Balığı Türünün(Serranus spp.) Morfometrik Özellikleri
585Aysel KEKİLLİOGLU , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU ,Emine YALÇINHBVespula germanica , Vespidae ,Hymenoptera , SEM , zehir aygıtıVespula Germanica (Insecta:Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae) TürününZehir Aygıtı ve Ağız Yapısı Üzerine MorfolojikBir ÇalışmaVespula Germanica (Insecta:Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae) TürününZehir Aygıtı ve Ağız Yapısı Üzerine MorfolojikBir Çalışma
586Gürsel ERGEN , Özlem ÇAKICIHBMelanogryllus desertus ,Gryllidae , yumurta , taramalı elektron mikroskobu(SEM) , morfolojiMelanogryllus desertus (Pallas, 1771)(Orthoptera: Gryllidae)’ta Yumurtanın DışMorfolojisiMelanogryllus desertus (Pallas, 1771)(Orthoptera: Gryllidae)’ta Yumurtanın DışMorfolojisi
587Aslı ÖZKIRIM , Nevin KESKİN , AygünYALÇINKAYAHBApis mellifera , arıhastalıkları , arı ölümleriTürkiye ve Dünyadaki Arı Ölümlerinin Nedenive Ekosistemdeki ÖnemiTürkiye ve Dünyadaki Arı Ölümlerinin Nedenive Ekosistemdeki Önemi
588Çiçek AYDIN , Mustafa YAMAN , OnurTOSUN , Ömer ERTÜRKHBRhizophagus grandis ,Microsporidia , ilk kayıt , biyolojik mücadeleRhizophagus grandis (Coleoptera:Rhizopagidae)’ten İlk EntomopatojenikMicrosporidian KaydıRhizophagus grandis (Coleoptera:Rhizopagidae)’ten İlk EntomopatojenikMicrosporidian Kaydı
589Onur TOSUN , Mustafa YAMAN , ÇiçekAYDIN , Ömer ERTÜRKHBRhizophagus grandis ,Helicosporidium , Dendroctonus micans , biyolojikmücadeleRhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizopagidae)Üretim Laboratuarlarında Helicosporidium sp.Varlığının AraştırılmasıRhizophagus grandis (Coleoptera: Rhizopagidae)Üretim Laboratuarlarında Helicosporidium sp.Varlığının Araştırılması
590Ayşe TOLUK , Sedat PER , Şule BARAN , HaticeAYDIN , Pınar COŞKUNER , Nusret AYYILDIZHBAcari , Oribatida , yeni kayıt ,Artvin , Yozgat Çamlığı Milli ParkıTürkiye Faunası İçin Yeni Oribatid Akarlar(Acarı, Orıbatıda)Türkiye Faunası İçin Yeni Oribatid Akarlar(Acarı, Orıbatıda)
591Tolga ÇAVAŞ , Birgül MAZMANCI , SerpilKÖNENHBZeytin karasuyu , O. niloticus ,genotoksik , mikronükleus testiZeytin Karasuyunun Oreochromis niloticusÜzerindeki Genotoksik EtkilerininEritrosit Mikronükleus Testi kullanılarakAraştırılmasıZeytin Karasuyunun Oreochromis niloticusÜzerindeki Genotoksik EtkilerininEritrosit Mikronükleus Testi kullanılarakAraştırılması
592Ali SATAR , Zekiye SULUDERE , SelamiCANDANHBAmata phegea , Lepidoptera ,Amatidae , Larva , Yumurta , SEMAmata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera:Amatidae)’nın 1. Evre Larva ve Yumurta YüzeyYapısı ve MorfolojisiAmata phegea (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera:Amatidae)’nın 1. Evre Larva ve Yumurta YüzeyYapısı ve Morfolojisi
593Orhan ERMAN , Yunus ESEN , Muhlis ÖZKANHBAcari , Hydrachnidia ,sistematik , su keneleri , Türkiye , MalatyaMalatya İli Su Kenelerinin (Acari,Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesiMalatya İli Su Kenelerinin (Acari,Hydrachnidia) Sistematik Yönden İncelenmesi
594Orhan ERMAN , Muhlis ÖZKANHBTürkiye , Erzurum , Acari ,Hydrachnidia , su keneleriErzurum İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnellae)FaunasıErzurum İli Su Kenesi (Acari: Hydrachnellae)Faunası
595Zühal OKYARHBGeometridae , Larentinae ,Protorhoe avetianae , ilk kayıtTürkiye Protorhoe (Lepidoptera, Geometridae,Larentinae) Türlerinin Dağılımı veZoocoğrafyası Üzerine NotlarTürkiye Protorhoe (Lepidoptera, Geometridae,Larentinae) Türlerinin Dağılımı veZoocoğrafyası Üzerine Notlar
596C.Varol TOK , Murat TOSUNOĞLU , AliDEMİRSOY , Çiğdem GÜLHBHerpetofauna , KemaliyeKemaliye (Eğin) HerpetofaunasıKemaliye (Eğin) Herpetofaunası
597Selma SEVEN ÇALIŞKAN , Muhabbet KEMALHBLepidoptera , fauna , TrabzonTrabzon Gündüz Kelebekleri ve MorfolojileriHakkındaTrabzon Gündüz Kelebekleri ve MorfolojileriHakkında
598Selma UĞURLU , Nazmi POLAT , ŞevketKANDEMİRHBYurtluk Çayı , Balık , Fauna ,BiyoçeşitlilikYurtluk Çayı İhtiyofaunası (Samsun)Yurtluk Çayı İhtiyofaunası (Samsun)
599Seda KIRALPHBKıbrıs Dikenli Faresi, Acomys nesiotes Bate1903,'nin Taksonomisi ve BiyolojisiKıbrıs Dikenli Faresi, Acomys nesiotes Bate1903,'nin Taksonomisi ve Biyolojisi
600Hatice MUTLUHBGiresun'daki Apodemus flavicollis (Melcihor,1834)'in Yayılışı, Taksonomisi ve BiyolojisiGiresun'daki Apodemus flavicollis (Melcihor,1834)'in Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi
601Mustafa Güçlü ÖZARDA , Funda KÖSE , FerhatALTUNSOYHBEskişehir , böcek haritası , adlientomoloji , Diptera , ColeopteraEskişehir Çevresinde Leşler Üzerinden TespitEdilen, Adli Açıdan Önemli Böcek TürleriEskişehir Çevresinde Leşler Üzerinden TespitEdilen, Adli Açıdan Önemli Böcek Türleri
602Kürşat KARTALHBAkşehir Gölü’ndeki Cyprinus carpioLinnaeus,1758 ve Cobitis simplicispinna Hanko,1924’nin Ektoparazit Faunası Üzerine BirAraştırmaAkşehir Gölü’ndeki Cyprinus carpioLinnaeus,1758 ve Cobitis simplicispinna Hanko,1924’nin Ektoparazit Faunası Üzerine BirAraştırma
603Mustafa AKYOL , Kamil KOÇHBCheylostigmaeuscalifornicus , Acari , Actinedida , Stigmaeidae , yenikayıt , taksonomi , TürkiyeTürkiye Faunası İçin Yeni Bir Cheylostigmaeus(Acari: Actinedida: Stigmaeidae) TürüTürkiye Faunası İçin Yeni Bir Cheylostigmaeus(Acari: Actinedida: Stigmaeidae) Türü
604Üzeyir ÇAĞLAR , Abdullah HASBENLİ , ErsinDEMİREL , Metin AKTAŞHBInsecta , Coleoptera , tuzakyöntemleriColeoptera Örneklerinin YakalanmasındaKullanılan Bazı Tuzak YöntemlerininDeğerlendirilmesiColeoptera Örneklerinin YakalanmasındaKullanılan Bazı Tuzak YöntemlerininDeğerlendirilmesi
605Üzeyir ÇAĞLAR , Abdullah HASBENLİ , ErsinDEMİREL , Kadir BAŞARHBColeoptera , Buprestidae , sutuzağıBuprestidae (Coleoptera) Familyasına AitCinslerin Su Tuzağı TercihleriBuprestidae (Coleoptera) Familyasına AitCinslerin Su Tuzağı Tercihleri
606Abdullah HASBENLİ , Üzeyir ÇAĞLAR , BedriyeAÇAR , Derya CANPOLAT , FatmaBAYRAKDARHBColeoptera , Silphidae ,Tenebrionidae , çukur , bardak , et tuzağıSilphidae ve Tenebrionidae (Coleoptera)Familyaları Örneklerinin YakalanmasındaKullanılan Çukur, Bardak ve Et TuzaklarınınDeğerlendirilmesiSilphidae ve Tenebrionidae (Coleoptera)Familyaları Örneklerinin YakalanmasındaKullanılan Çukur, Bardak ve Et TuzaklarınınDeğerlendirilmesi
607Yasemin GÜLER , Yasemin ÖZDEMİRHBBlatta orientalis L. (Dictyoptera: Blattodea)’ inOotheca Parazitoiti Prosevania fuscipes (Illeger)(Hymenoptera: Evaniidae)Blatta orientalis L. (Dictyoptera: Blattodea)’ inOotheca Parazitoiti Prosevania fuscipes (Illeger)(Hymenoptera: Evaniidae)
608Ayda TELLİOĞLUHBBüyük Çay (Pelte-Elazığ)'da BulunanChironomidaer Larvalarının TaksonomikYönden İncelenmesiBüyük Çay (Pelte-Elazığ)'da BulunanChironomidaer Larvalarının TaksonomikYönden İncelenmesi
609Yusuf KATILMIŞ , Suat KIYAKHBTürkiye’den Az Bilinen Bazı Cynipidae(Hymenoptera) GalleriTürkiye’den Az Bilinen Bazı Cynipidae(Hymenoptera) Galleri
610Ümit İNCEKARA , Ahmet POLATHBBöcekler , insan gıdasıDünyada İnsan Gıdası Olarak Kullanılan BöcekGrupları ve Kullanım PotansiyelleriDünyada İnsan Gıdası Olarak Kullanılan BöcekGrupları ve Kullanım Potansiyelleri
611Lütfiye GENÇERHBChalcidoidea , parasitoid ,Agromyzidae , SivasSivas İli ve Bazı Çevre İllerinin Galeri Sineği(Diptera:Agromyzidae) Chalcidoid(Hymenoptera: Chalcidoidea) ParasitoidleriSivas İli ve Bazı Çevre İllerinin Galeri Sineği(Diptera:Agromyzidae) Chalcidoid(Hymenoptera: Chalcidoidea) Parasitoidleri
612Abdullah MART , Ümit İNCEKARA ,HBColeoptera , Helophoridae ,Helophorus , sistematik , TürkiyeKaradeniz Bölgesi Bayburt, Gümüşhane,Trabzon, Ordu ve Giresun İlleri Helophorıdae(Insecta: Coleoptera) Familyası ÜzerineFaunistik Bir ÇalışmaKaradeniz Bölgesi Bayburt, Gümüşhane,Trabzon, Ordu ve Giresun İlleri Helophorıdae(Insecta: Coleoptera) Familyası ÜzerineFaunistik Bir Çalışma
613Abdullah MART , Ümit İNCEKARA , AhmetPOLAT , Hanifi KARACAHBColeoptera , Hydrophilidae ,Sistematik , Hydrophilinae , TürkiyeKaradeniz Bölgesi Bayburt,Gümüşhane,Trabzon, Ordu ve Giresun İlleri Hydrophilidae(Insecta: Coleoptera) Familyası ÜzerineFaunistik Bir ÇalışmaKaradeniz Bölgesi Bayburt,Gümüşhane,Trabzon, Ordu ve Giresun İlleri Hydrophilidae(Insecta: Coleoptera) Familyası ÜzerineFaunistik Bir Çalışma
614Raşit URHAN , Zeki İPEKHBAcari , Eviphididae , Alliphischirophorus , Iphidosoma rasumovae , TürkiyeTürkiye Faunası İçin İki Yeni Evifidid (Acari,Eviphididae) TürüTürkiye Faunası İçin İki Yeni Evifidid (Acari,Eviphididae) Türü
615Murat KÜTÜK , Mehmet YARANHBVespula germanica , Vespidae ,Hymenoptera , SEM , zehir aygıtıTürkiye Trypetinae (Diptera: Tephritidae)Faunası ve Sistematiği Üzerine Bir AraştırmaTürkiye Trypetinae (Diptera: Tephritidae)Faunası ve Sistematiği Üzerine Bir Araştırma
616Murat KÜTÜK , Mehmet YARANHBYeni kayıtlar , Urophoramauritanica , U. tenuior , Tephritidae , TürkiyeTürkiye Faunasına İki Yeni Kayıt Meyve Sineği(Diptera: Tephritidae) TürüTürkiye Faunasına İki Yeni Kayıt Meyve Sineği(Diptera: Tephritidae) Türü
617Ümit İNCEKARA , Mustafa DARILMAZ ,Abdullah MART , Ahmet POLAT , HanifiKARACAHBSucul böcekler , Adephaga ,fauna , Çarşamba , SamsunÇarşamba Ovası Gölleri (Samsun) SuculKoleopter (Adephaga) FaunasıÇarşamba Ovası Gölleri (Samsun) SuculKoleopter (Adephaga) Faunası
618Ersen Aydın YAĞMUR , Halil KOÇ , MehmetYALÇINHBAkrep , Scorpiones ,Adıyaman , faunaAdıyaman İlinin Akrep (Scorpiones) Faunası veZoocoğrafik DağılışlarıAdıyaman İlinin Akrep (Scorpiones) Faunası veZoocoğrafik Dağılışları
619Mitat AYDOĞDUHBChelonus , Cheloninae ,Hymenoptera , yeni kayıt , TurkiyeTürkiye’nin Chelonus (Hymenoptera:Braconidae: Cheloninae) Faunasına KatkılarTürkiye’nin Chelonus (Hymenoptera:Braconidae: Cheloninae) Faunasına Katkılar
620Osman SEYYAR , Nusret AYYILDIZ , AydınTOPÇUHBGnaphosidae , örümcek , yenikayıt , TürkiyeTürkiye Örümcek Faunası İçin İki YeniHaplodrassus Türü (Araneae, Gnaphosidae)Türkiye Örümcek Faunası İçin İki YeniHaplodrassus Türü (Araneae, Gnaphosidae)
621Hakan DEMİR , Metin AKTAŞ , OsmanSEYYAR , Nusret AYYILDIZHBOecobidae , örümcek , yenikayıt , TürkiyeTürkiye Örümcek Faunası İçin İki YeniOecobius türü (Araneae, Oecobidae)Türkiye Örümcek Faunası İçin İki YeniOecobius türü (Araneae, Oecobidae)
622Alaettin KAYA , Yüksel COŞKUN , SevenSEÇKİNHBRodentia , Gerbilinae ,Meriones tristrami , karyoloji , TürkiyeMeriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia;Gerbillinae) ‘nin Güneydoğu Anadolu’da YeniBir Karyolojik FormuMeriones tristrami Thomas, 1892 (Rodentia;Gerbillinae) ‘nin Güneydoğu Anadolu’da YeniBir Karyolojik Formu
623Naciye Gülkız ŞENLER , İsmail YILDIZHBEnchelyodon nodosus , alkalintoprak örnekleri , morfoloji , morfometri ,ontogenezisEnchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam,1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)’unMorfolojisi ve OntogenezisiEnchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam,1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)’unMorfolojisi ve Ontogenezisi
624Ersen Aydın YAĞMUR , Kadir Boğaç KUNTHBAraneae , Salticidae , Evarchamichailovi , Araneofauna , TurkeyTürkiye Araneofaunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı;Evarcha michailovi Logunov, 1992[Salticidae:Araneae]Türkiye Araneofaunası İçin Yeni Bir Tür Kaydı;Evarcha michailovi Logunov, 1992[Salticidae:Araneae]
625Hasan KOÇ , Murat BARLASHBTürkiye , Güneybatı AnadoluBölgesi , diptera , Tipulidae , faunaGüneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera,Nematocera) FaunasıGüneybatı Anadolu Bölgesi Tipulidae (Diptera,Nematocera) Faunası
626Okan ÖZGÜL , Hasan KOÇ , Murat BARLASHBTürkiye , Güneybatı AnadoluBölgesi , Diptera , Limoniidae , faunaGüneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae(Diptera, Nematocera) FaunasıGüneybatı Anadolu Bölgesi Limoniidae(Diptera, Nematocera) Faunası
627Neslihan KOCATEPE , Yasemin ÖZDEMİRHBColeoptera , Carabidae , NazifeTuatay Bitki Koruma Müzesi , faunaNazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi (Türkiye:Ankara)’nde bulunan Carabidae Koleksiyonu:Altfamilyalar Cicindellinae, Carabinae veHarpalinaeNazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi (Türkiye:Ankara)’nde bulunan Carabidae Koleksiyonu:Altfamilyalar Cicindellinae, Carabinae veHarpalinae
628Ahmet Turan ALADAĞHBKrustase , Kladoser ,Kopepod , Çatalan Baraj GölüÇatalan Baraj Gölü (Adana) Kopepod veKladoser (Krustase) Türlerinin MevsimselDeğişimleriÇatalan Baraj Gölü (Adana) Kopepod veKladoser (Krustase) Türlerinin MevsimselDeğişimleri
629Mehmet Ali KIRPIK , Ayla TÜZÜN , NilBAĞRIAÇIK , Yaşar GÜLMEZHBHymenoptera , Pompilidae ,Fauna , Ankara , Kırıkkale , Çankırı , TürkiyeAnkara, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Pompilidae(Insecta:Hymenoptera) Familyası ÜzerineFaunistik AraştırmaAnkara, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Pompilidae(Insecta:Hymenoptera) Familyası ÜzerineFaunistik Araştırma
630Ali MİROĞLU , Veysel KARTALHBPlatycnemis pennipes ,varyasyon , genital yapı , Samsun , TürkiyeSamsun Çevresinde Mevcut Platycnemispennipes ( Pallas, 1771) (Insecta, Odonata,Platycnemididae) Populasyonlarında TespitEdilen VaryasyonlarSamsun Çevresinde Mevcut Platycnemispennipes ( Pallas, 1771) (Insecta, Odonata,Platycnemididae) Populasyonlarında TespitEdilen Varyasyonlar
631Ali MİROĞLU , Veysel KARTALHBSympetrum haritonovi ,Taksonomi , TürkiyeTürkiye’den Az Bilinen Tür Sympetrumharitonovi Borisov, 1983 (Insecta, Odonata,Libellulidae)’nin Taksonomisi Üzerine BirAraştırmaTürkiye’den Az Bilinen Tür Sympetrumharitonovi Borisov, 1983 (Insecta, Odonata,Libellulidae)’nin Taksonomisi Üzerine BirAraştırma
632Zülal ATLI ŞEKEROĞLU , Haluk KEFELİOĞLUHBMicrotus dogramacii ,morfoloji , filogeni , AmasyaAmasya ve Çevresinde Yayılış GösterenMicrotus dogramacii (Mammalia:Rodentia)’ninMorfolojik ÖzellikleriAmasya ve Çevresinde Yayılış GösterenMicrotus dogramacii (Mammalia:Rodentia)’ninMorfolojik Özellikleri
633Özlem ÇETİN ERDOĞANHBAgathidinae , Braconidae ,Hymenoptera , fauna , TürkiyeDoğu Karadeniz Bölgesi Agathidinae TürleriÜzerine Bir AraştırmaDoğu Karadeniz Bölgesi Agathidinae TürleriÜzerine Bir Araştırma
634Ebru Gül ASLAN , Baran ASLAN , Ali GÖK ,Yusuf AYVAZHBAlticinae , biyoçeşitlilik ,benzerlik , bolluk , sinekoloji , konak bitki , tabiatıkoruma alanıÇığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi(Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae(Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği veBenzerliğinin Karşılaştırmalı AnaliziÇığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi(Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae(Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği veBenzerliğinin Karşılaştırmalı Analizi
635Ahmet BEYARSLANHBDoğu Karadeniz , Türkiye ,Braconidae , Aphidiinae , Blacinae , Cheloninae ,Homolobinae , Macrocentrinae , Meteorinae ,Opiinae , RogadinaeDoğu Karadeniz Bölgesi’nde Saptanan BazıBraconidae Türleri ve Bilinen Konakları(Hymenoptera)Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Saptanan BazıBraconidae Türleri ve Bilinen Konakları(Hymenoptera)
636Savaş CANBULAT , Yeşim KAHRAMANHBNeuroptera , Hemerobiidae ,Hemerobius , genitalBazı Hemerobius (Insecta: Neuroptera;Hemerobiidae) Cinsi türlerinde dış ve iç genitalYapılarının İncelenmesiBazı Hemerobius (Insecta: Neuroptera;Hemerobiidae) Cinsi türlerinde dış ve iç genitalYapılarının İncelenmesi
637Vildan BOZKURT , Ayşe ÖZDEM , Cevdet ZEKİHBNeuroptera , Sakarya , Düzce ,Bolu , Samanlı Dağları , faunaDoğu Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Doğusu)Neuroptera (Insecta) Faunasının AraştırılmasıDoğu Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Doğusu)Neuroptera (Insecta) Faunasının Araştırılması
638Ahmet Ali BERBER , Savaş CANBULATHBNeuroptera , Sakarya , İzmit ,Yalova , Bilecik , Batı Samanlı Dağları , faunaBatı Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Batısı)Neuroptera (Insecta) FaunasıBatı Samanlı Dağları (Geyve Boğazı Batısı)Neuroptera (Insecta) Faunası
639Alper TONGUÇ , Oktay DURSUN , Hasan KOÇ ,Hasan S. CİVELEKHBDiptera , Scatopsidae ,Scatopse notata , yeni kayıt , fauna , TürkiyeScatopse notata (Linneaus, 1758), TürkiyeFaunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera,Scatopsidae)Scatopse notata (Linneaus, 1758), TürkiyeFaunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera,Scatopsidae)
640Durmuş Ali BAL , Muhlis ÖZKANHBAcari , Uropodina ,Trematuridae , Trichouropoda , Türkiye , yeni kayıtTürkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid AkarTürü (Acari: Mesostigmata: Trematuridae)Türkiye Faunası İçin Yeni Bir Uropodid AkarTürü (Acari: Mesostigmata: Trematuridae)
641Kadir Boğaç KUNTHBÖrümcek , Araneae ,Salticidae , Cyrba algerina , TürkiyeCyrba algerina (Lucas, 1846) (Araneae;Salticidae); Türkiye Örümcek Faunası İçin YeniBir “Sıçrayan Örümcek” KaydıCyrba algerina (Lucas, 1846) (Araneae;Salticidae); Türkiye Örümcek Faunası İçin YeniBir “Sıçrayan Örümcek” Kaydı
642Durmuş Ali BAL , Muhlis ÖZKANHBAcari , Uropodina , Cilliba ,Türkiye , Yeni kayıtCilliba cassidea: Türkiye Faunası İçin Yeni BirUropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata:Uropodidae)Cilliba cassidea: Türkiye Faunası İçin Yeni BirUropodid Akar Türü (Acari: Mesostigmata:Uropodidae)
643İlkay ÇORAK ÖCAL , Abdullah BAYRAM , TarıkDANIŞMAN , Nazife YİĞİTHBLacinius ephippiatus ,Phalangium opilio , otbiçen , Phalangiidae ,Opilionida , yeni kayıt , TürkiyeTürkiye Otbiçen Faunası İçin İki Yeni TürKaydı: Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),Phalangium opilio (Linnaeus 1758) (Opiliones,Phalangiidae)Türkiye Otbiçen Faunası İçin İki Yeni TürKaydı: Lacinius ephippiatus (C.L.Koch, 1835),Phalangium opilio (Linnaeus 1758) (Opiliones,Phalangiidae)
644Tarık DANIŞMAN , Nazife YİĞİT , AbdullahBAYRAM , İlkay ÇORAK ÖCAL , ZaferSANCAK , Kadir Boğaç KUNTHBTürkiye , Araneae , sistematik ,yeni kayıt , Anyphaena accentuata , Zora spinimanaTürkiye Örümcek Faunası için İki Yeni FamilyaKaydı (Araneae: Anyphaenidae; Zoridae)Türkiye Örümcek Faunası için İki Yeni FamilyaKaydı (Araneae: Anyphaenidae; Zoridae)
645Tarık DANIŞMAN , Nazife YİĞİT , AbdullahBAYRAM , İlkay ÇORAK ÖCAL , ZaferSANCAK , Kadir Boğaç KUNTHBTürkiye , Araneae , Sistematik ,Yeni Kayıt , Segestria senoculata , LatrodectusgeometricusTürkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni ZehirliÖrümcek Kaydı (Araneae: Segestriidae,Segestria senoculata (Linnaeus, 1758);Theridiidae, Latrodectus geometricus C. L. Koch)Türkiye Örümcek Faunası İçin İki Yeni ZehirliÖrümcek Kaydı (Araneae: Segestriidae,Segestria senoculata (Linnaeus, 1758);Theridiidae, Latrodectus geometricus C. L. Koch)
646Sevgi SEVSAY , Muhlis ÖZKANHBAcari , Trombidiidae ,sistematik , TürkiyeErzurum ve Erzincan İllerinden TürkiyeFaunası İçin Yeni Kadife Akarı Türleri (Acari:Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium)Erzurum ve Erzincan İllerinden TürkiyeFaunası İçin Yeni Kadife Akarı Türleri (Acari:Trombidiidae: Podothrombium, Thrombium)
647Hasan KOÇHBDiptera , Pedicidae , Pedicia ,fauna , ilk kayıt , Denizli , TürkiyePedicia (Crunobia) littoralis (Meigen, 1804),Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera,Pedicidae)Pedicia (Crunobia) littoralis (Meigen, 1804),Türkiye Faunası İçin Yeni bir Kayıt (Diptera,Pedicidae)
648Aslı YENİGÜN , Aydın TOPÇUHBGülek Boğazı ve Çevresi Yengeç AyaklıÖrümcekleri (Fam: Thomisidae) ÜzerineMorfometrik AraştırmalarGülek Boğazı ve Çevresi Yengeç AyaklıÖrümcekleri (Fam: Thomisidae) ÜzerineMorfometrik Araştırmalar
649Remzi AKELMA , Yüksel COŞKUNHBHerpetofauna , Ophidia ,Lacertilia , Amphibia , TürkiyeDiyarbakır Yöresi HerpetofaunasıDiyarbakır Yöresi Herpetofaunası
650Mahmut DAĞLI , Ahmet Ümit ERDEMLİHBSinnep Çayı’nın (Kilis) Balık FaunasıSinnep Çayı’nın (Kilis) Balık Faunası
651Savaş CANBULAT , Suat KIYAK , Ahmet AliBERBERHBNeuroptera , Osmylidae , yenitaksonomik karakterler , TürkiyeOsmylidae Türlerinin (Insecta: Neuroptera)Taksonomik ve Faunistik DurumlarıOsmylidae Türlerinin (Insecta: Neuroptera)Taksonomik ve Faunistik Durumları
652Alper TONGUÇ , Hasan S. CİVELEK , HasanKOÇ , Murat BARLAS , Okan ÖZGÜL , OktayDURSUNHBTürkiye , Güneybatı AnadoluBölgesi , Diptera , Dolichopodidae , faunaGüneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae(Diptera, Brachycera) Faunasına KatkılarGüneybatı Anadolu Bölgesi Dolichopodidae(Diptera, Brachycera) Faunasına Katkılar
653Şule BARAN , Aykut KENCEHBOribatida , Anomaloppia , yenikayıt , TürkiyeTürkiye faunası için yeni bir kayıt: Anomaloppiairanica Bayartogtokh and Akrami, 2000 (Acari;Oribatida; Oppiidae)Türkiye faunası için yeni bir kayıt: Anomaloppiairanica Bayartogtokh and Akrami, 2000 (Acari;Oribatida; Oppiidae)
654Selma SEVEN ÇALIŞKANHBChrysoclista splendida ,morfoloji , yeni kayıt , TürkiyeTürkiye İçin Yeni ve İlginç Bir Kayıt,Chrysoclista splendida Karsholt, 1997(Lepidoptera)Türkiye İçin Yeni ve İlginç Bir Kayıt,Chrysoclista splendida Karsholt, 1997(Lepidoptera)
655Selma SEVEN ÇALIŞKAN , Lütfiye GENÇERHBLepidoptera , Gracillariidae ,Micrurapteryx , pest , genital , TürkiyeBiyolojisi ve Yayılış Notları İle BirlikteTürkiye’de Micrurapteryx Spuler, 1910(Lepidoptera) Cinsinin DurumuBiyolojisi ve Yayılış Notları İle BirlikteTürkiye’de Micrurapteryx Spuler, 1910(Lepidoptera) Cinsinin Durumu
656Ebru DİKER , Halim DİKERHBAkyatan , memeli faunası ,foto-kapan , dışkı , baykuş peleti , ayak iziAğaçlandırılan Akyatan Kumul SahasındaGelişen Memeli FaunasıAğaçlandırılan Akyatan Kumul SahasındaGelişen Memeli Faunası
657Yusuf BEKTAŞ , Ali Osman BELDÜZ , DavutTURANHBCapoeta , mtDNA , sitokrom b ,filogenetik analiz , tür teşhisiTürkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei:Cyprinidae) Türünün Sitokrom b SekanslarınaDayalı Olarak Genetik TeşhisiTürkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei:Cyprinidae) Türünün Sitokrom b SekanslarınaDayalı Olarak Genetik Teşhisi
658Aysel KEKİLLİOGLU , Ayla TÜZÜNHBHymenoptera , Apidae ,Ekoloji , Sistematik , Fauna , Habitat , Biyoçeşitlilik ,Kırıkkale , TürkiyeKırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta:Hymenoptera:Apoidea) Türleri ÜzerineFaunistik, Sistematik Araştırmalar ve BazıEkolojik GözlemlerKırıkkale İli ve Çevresi Apidae (Insecta:Hymenoptera:Apoidea) Türleri ÜzerineFaunistik, Sistematik Araştırmalar ve BazıEkolojik Gözlemler
659Mohammad MORADİ , Mehdi RAHNEMAHBAllactaga , karyoloji , biyoloji , İranIrandaki Allactaga Cuvier.1836(Mammalia:Rodentia) Cinsinin Karyoloji veBiyolojisi Üzerinde Bir ÇalışmaIrandaki Allactaga Cuvier.1836(Mammalia:Rodentia) Cinsinin Karyoloji veBiyolojisi Üzerinde Bir Çalışma
660Mehdi RAHNEMA , Mohammad Moradi , AliMELLATİ , Ali EYNLOOHBVespula germanica , Vespidae ,Hymenoptera , SEM , zehir aygıtıIran Meriones tristrami Thomas, 1892(Mammalia:Rodentia) Altrürlerinin Karyolojik,Morfolojik Özellikleri ve Allozim VaryasyonlarıÜzerinde Bir ÇalışmaIran Meriones tristrami Thomas, 1892(Mammalia:Rodentia) Altrürlerinin Karyolojik,Morfolojik Özellikleri ve Allozim VaryasyonlarıÜzerinde Bir Çalışma
661Caner AYDINLI , Abdullah HASBENLİ , FerhatALTUNSOY , A. Yavuz KILIÇHBEskişehir , fauna , Diptera ,BombyliidaeEskişehir İli ve Çevresi Bombyliidae (Insecta:Diptera) Familyası Üzerine Sistematik veFaunistik AraştırmalarEskişehir İli ve Çevresi Bombyliidae (Insecta:Diptera) Familyası Üzerine Sistematik veFaunistik Araştırmalar
662A. Yavuz KILIÇ , Ferhat ALTUNSOYHBTürkiye faunası , T. terterjani ,Tabanidae , DipteraTürkiye Tabanidae (Insecta: Dıptera) Faunasıİçin Yeni Bir Kayıt Tabanus terterjani(Dolin&Andreva, 1982) ve Genital YapılarınınDeskripsiyonuTürkiye Tabanidae (Insecta: Dıptera) Faunasıİçin Yeni Bir Kayıt Tabanus terterjani(Dolin&Andreva, 1982) ve Genital YapılarınınDeskripsiyonu
663Serdar DÜŞEN , Şükran ÖZSOY , Merve TOPRAK ,Betül GİRTİHBRana ridibunda , helmint ,Işıklı Gölü , Çivril , Denizli , TürkiyeÇivril Işıklı Gölü (Denizli)’nden Toplanan Ranaridibunda Pallas, 1771 (Ova kurbağası)‘nın(Anura: Ranidae)’nın HelmintleriÇivril Işıklı Gölü (Denizli)’nden Toplanan Ranaridibunda Pallas, 1771 (Ova kurbağası)‘nın(Anura: Ranidae)’nın Helmintleri
664Serdar DÜŞEN , Mutlu ŞAKIRAK , Funda URHALHBBufo viridis , helmint , Denizli ,TürkiyeDenizli Yöresinden Toplanan Gece Kurbağası,Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura:Bufonidae)’in Helmintleri Üzerine Bir ÖnAraştırmaDenizli Yöresinden Toplanan Gece Kurbağası,Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura:Bufonidae)’in Helmintleri Üzerine Bir ÖnAraştırma
665Serdar DÜŞEN , Mutlu ŞAKIRAK , Funda URHALHBBufo viridis , helmint , Denizli ,TürkiyeDenizli Yöresinden Toplanan Gece Kurbağası,Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura:Bufonidae)’in Helmintleri Üzerine Bir ÖnAraştırmaDenizli Yöresinden Toplanan Gece Kurbağası,Bufo viridis Laurenti, 1768 (Anura:Bufonidae)’in Helmintleri Üzerine Bir ÖnAraştırma
666Serdar DÜŞEN , Derya MENDEŞ , Özge TUĞRALHBRana ridibunda , helmint ,Mersin , TürkiyeAnadolu parsıMersin Yöresinde Yayılış Gösteren OvaKurbağası, Rana ridibunda PALLAS, 1771(Anura: Ranidae)’nın Helmintleri Üzerine BirÖn AraştırmaMersin Yöresinde Yayılış Gösteren OvaKurbağası, Rana ridibunda PALLAS, 1771(Anura: Ranidae)’nın Helmintleri Üzerine BirÖn Araştırma
667Nilüfer ITKI , Funda İLHAN , Sercan POLATHBPanthera pardus tulliana ,Anadolu parsıPanthera pardus tulliana Evrimsel Gelişimi ve deTürün Devamlılığının SağlanmasıPanthera pardus tulliana Evrimsel Gelişimi ve deTürün Devamlılığının Sağlanması
668Pınar ÇAM , Şafak BULUT , Nuri YİĞİTHBMesocricetus brandti , Türkhamsteri , karyolojiMesocricetus brandti (Nehring, 1898)(Mammalia: Rodentia)’nin Hibrit BireylerindekiKromozomal DüzenlenmelerMesocricetus brandti (Nehring, 1898)(Mammalia: Rodentia)’nin Hibrit BireylerindekiKromozomal Düzenlenmeler
669Ali SATAR , Sadreddin TUSUN , CengizhanÖZBAYHBInsecta , DipluraBatman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İliDiplura (Insecta) FaunasıBatman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa İliDiplura (Insecta) Faunası
670Sırma ÇAPARHBCiliata , ekosistem , morfoloji ,sistematikFarklı Habitatlardan İzole Edilen UrosomaEmerginata (Stokes, 1885) Urosoma Similis(Foissner, 1982) ve Urosoma Caudata (Stokes,1885) Üzerine Taksonomik ve EkolojikGözlemlerFarklı Habitatlardan İzole Edilen UrosomaEmerginata (Stokes, 1885) Urosoma Similis(Foissner, 1982) ve Urosoma Caudata (Stokes,1885) Üzerine Taksonomik ve EkolojikGözlemler
671Sırma ÇAPARHBCiliata , Habitat , Morfoloji ,SistematikGonostomum affine (Stein 1859), Gonostomumkuehnelti (Foissner, 1987) ve Gonostomumstrenuum (Engelmann, 1862) ÜzerineTaksonomik ve Ekolojik GözlemlerGonostomum affine (Stein 1859), Gonostomumkuehnelti (Foissner, 1987) ve Gonostomumstrenuum (Engelmann, 1862) ÜzerineTaksonomik ve Ekolojik Gözlemler
672Nurcan ÖZKANHBDiptera , Chironomidae ,Larva , TrakyaTrakya Bölgesi Chironomidae ( Diptera ) LarvalTürleriTrakya Bölgesi Chironomidae ( Diptera ) LarvalTürleri
673Derya AKDEMİR , Oya ÖZULUĞ , ÖzcanGAYGUSUZHBOstrakot , Obruk Gölü ,Türkiye , Yeni kayıtÇıralı Obruk Gölü’nün (Konya-Türkiye)Ostrakot (Crustacea) FaunasıÇıralı Obruk Gölü’nün (Konya-Türkiye)Ostrakot (Crustacea) Faunası
674Duygu Ceren ÇAĞLAN , Seval BAHADIRKOCA , Ümit KEBAPÇI , Mustafa ÖZTOP ,Mehmet Zeki YILDIRIMHBTürkiye , Gastropoda ,Hydrobiidae , zoocoğrafyaTürkiye’de Hydrobiidae (Gastropoda:Neotaenioglossa) Familyasının SistematikDurumuTürkiye’de Hydrobiidae (Gastropoda:Neotaenioglossa) Familyasının SistematikDurumu
675Tuba ABACIGİL , Sakin Vural VARLI , SerdarTEZCANHBLygaeidae , Heteroptera ,fauna , kışlak tuzak , zeytin , Edremit YöresiEdremit (Balıkesir) Yöresi ZeytinBahçelerindeki Lygaeidae (Heteroptera)Faunasının Kışlak Tuzaklarla BelirlenmesiÜzerinde Bir AraştırmaEdremit (Balıkesir) Yöresi ZeytinBahçelerindeki Lygaeidae (Heteroptera)Faunasının Kışlak Tuzaklarla BelirlenmesiÜzerinde Bir Araştırma
676Ahmet BURSALI , Muhlis ÖZKAN , Şaban TEKİNHBTokat ve Civarı Sert Kene (Acari, İxodidae)Faunasının Sistematik Yönden İncelenmesiTokat ve Civarı Sert Kene (Acari, İxodidae)Faunasının Sistematik Yönden İncelenmesi
677Meral FENTHBGökçeada , Bozcaada ,Heteroptera , Fauna , yeni kayıtGökçeada ve Bozcaada Heteroptera FaunasınaKatkılarGökçeada ve Bozcaada Heteroptera FaunasınaKatkılar
678M. İsmail VAROL , Adile AKPINARHBFauna , Karabüyüler ,Gaziantep , TürkiyeGaziantep Rüzgar Örümcekleri (Ordo:Solifugae)Gaziantep Rüzgar Örümcekleri (Ordo:Solifugae)
679Ayşe ÖZMEN , Raşit URHAN , Davut Rıza BULUTHBAcari , Mesostigmata ,Denizli , Mevsimsel dağılım ,TürkiyeBaklan, Bekilli ve Çal İlçeleri (Denizli)’ninMesostigmatid Akarları (Acari, Mesostigmata)Baklan, Bekilli ve Çal İlçeleri (Denizli)’ninMesostigmatid Akarları (Acari, Mesostigmata)
680F. Güler EKMEKÇİ , Şerife Gülsün KIRANKAYA ,Davut TURANHBMarmara Bölgesi , yeni kayıt ,tatlısu balık sistematiğiBakacak Deresi (Çanakkale) Balık FaunasıÜzerine Bir Ön ÇalışmaBakacak Deresi (Çanakkale) Balık FaunasıÜzerine Bir Ön Çalışma
681Füsun ERKAKAN , S. Cevher ÖZERENHBCapoeta pestai , dağılım ,taksonomik özelliklerCapoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces:Cyprinidae)’nin Yayılış Alanı ile İlgiliTürkiye’den Yeni KayıtlarCapoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces:Cyprinidae)’nin Yayılış Alanı ile İlgiliTürkiye’den Yeni Kayıtlar
682Ufuk BÜLBÜL , Bilal KUTRUP , Emel ÇAKIR ,Zeliha ÇOLAK YILMAZ , Handan ONAYKARAOĞLUHBİskelet kası , SDS-PAGE ,Hyla japonica , Western Analizi , OmurgalıHyla japonica (Amphibia: Anura), Hemidactylusfrenatus (Reptilia: Squamata) ve Oryctolaguscuniculus (Mammalia: Rodentia) arasında SDSPAGEve Western Blot Yardımıyla İskelet KasıProteinlerinin KarşılaştırılmasıHyla japonica (Amphibia: Anura), Hemidactylusfrenatus (Reptilia: Squamata) ve Oryctolaguscuniculus (Mammalia: Rodentia) arasında SDSPAGEve Western Blot Yardımıyla İskelet KasıProteinlerinin Karşılaştırılması
683Bilal KUTRUP , Nurhayat ÖZDEMİR , UfukBÜLBÜL , Handan KARAOĞLU , ZelihaYILMAZ , Emel ÇAKIRHBAmphibia ve Reptilia ,sistematik , Köse , GümüşhaneKöse (Gümüşhane)'den Toplanan Amphibia veReptilia Örnekleri Üzerine NotlarKöse (Gümüşhane)'den Toplanan Amphibia veReptilia Örnekleri Üzerine Notlar
684Ebru Gül ASLAN , Ali GÖKHBColeoptera , Chrysomelidae ,Alticinae , konak bitki , TürkiyeAlticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) ve KonakBitki Özelleşmesi: Güneybatı Türkiye’nin BazıAlticinae Türleri ve Konak Bitki İlişkileriAlticinae (Coleoptera: Chrysomelidae) ve KonakBitki Özelleşmesi: Güneybatı Türkiye’nin BazıAlticinae Türleri ve Konak Bitki İlişkileri
685Atilla ARSLAN , Emine ARSLAN , Metin ÜRE ,Elif GÜLBAHÇEHBRana ridibunda , karyotip , Cbant ,NORsRana ridibunda Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma(Ranidae: Anura)Rana ridibunda Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma(Ranidae: Anura)
686Atilla ARSLAN , İrfan ALBAYRAK , NahitPAMUKOĞLU , Tarkan YORULMAZ , KubilayTOYRANHBHemiechinus auritus ,karyotip , C-bant , NORs , TürkiyeTürkiye’deki Hemiechinus auritus (Gmelin,1770)’un C-bantlı Karyotipi ve NükleolarOrganizatör Bölgeleri (NORs) (Insectivora:Erinaceidae)Türkiye’deki Hemiechinus auritus (Gmelin,1770)’un C-bantlı Karyotipi ve NükleolarOrganizatör Bölgeleri (NORs) (Insectivora:Erinaceidae)
687Duygu TANRIKULU , Süleyman GÜL , GökhanNUR , Muhittin YILMAZHBKura-Aras Havzası , Orthriaspanthera , Balitoridae , karyotipKura-Aras Havzasında Bulunan Orthriaspanthera (Heckel, 1843)’da Karyotip AnaliziKura-Aras Havzasında Bulunan Orthriaspanthera (Heckel, 1843)’da Karyotip Analizi
688Yavuz KOÇAK , Jose Galian ALBALADEJO ,Eşref YÜKSEL , Muhammet GAFFAROĞLUHBCicindelidae , Türkiye ,karyotip , kromozomLophyridia fischeri (Cicindelidae:Coleoptera)’nin Karyotip AnaliziLophyridia fischeri (Cicindelidae:Coleoptera)’nin Karyotip Analizi
689Pınar AKSU , Süleyman GÜL , Arif BAYSAL ,Oktay ÖZKAN , Gökhan NUR , T.Özgür KAYAHBSodyum hipoklorit ,Acanthalburnus microlepis , mikronukleus ,genotoksikİnci Balığı'nda (Acanthalburnus microlepis, DeFilippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl)Mikronükleus Oranına Etkisiİnci Balığı'nda (Acanthalburnus microlepis, DeFilippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl)Mikronükleus Oranına Etkisi
690Serkan YILMAZ , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLUHBKalsiyum propiyonat , gıdakatkı maddesi , insan periferal lenfositleri , kardeşkromatid değişimi , kromozom anormalliği ,mikronükleusKalsiyum Propiyonatın İnsan PeriferalLenfositlerinde in vitro Genotoksik EtkileriKalsiyum Propiyonatın İnsan PeriferalLenfositlerinde in vitro Genotoksik Etkileri
691Sevcan MAMUR , Deniz YÜZBAŞIOĞLU , FatmaÜNAL , Serkan YILMAZHBPotasyum sorbat , gıda katkımaddesi , kardeş kromatit değişimi , kromozomalanormallik , comet testiPotasyum Sorbatın Kardeş Kromatit DeğişimiKromozomal Anormallik ve Comet Testleri İleGenotoksik Etkilerinin BelirlenmesiPotasyum Sorbatın Kardeş Kromatit DeğişimiKromozomal Anormallik ve Comet Testleri İleGenotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
692Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇINHBLikopen , kromozomalanormallikler , mitotik indeks , anormal metafazsayısıİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisiİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisi
693Pınar AKSU , Süleyman GÜL , Arif BAYSAL ,Oktay ÖZKAN , Gökhan NUR , T.Özgür KAYAHBSodyum hipoklorit ,Acanthalburnus microlepis , LC50 değeri , genotoksikİnci Balığı'nda (Acanthalburnus microlepis, DeFilippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl)LC50 Değeriİnci Balığı'nda (Acanthalburnus microlepis, DeFilippi 1863) Sodyum Hipoklorit'in (NaOCl)LC50 Değeri
694Filiz KAYA , Serap ERGENEHBBarbus capito , karyotip ,kromozomGöksu Nehrinde (Mersin) Yaşayan Barbuscapito (Guldenstadt, 1773)'nun SitogenetikAnaliziGöksu Nehrinde (Mersin) Yaşayan Barbuscapito (Guldenstadt, 1773)'nun SitogenetikAnalizi
695Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Betül ÜNVER , ŞükranÇAKIR ARICAHBMikronukleus , morfolojikhasar , gama radyasyonu , beyaz kan hücresiin vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde GamaRadyasyonu tarafından Teşvik EdilenMorfolojik Hasarlar ve Mikronukleus SıklığınınAraştırılmasıin vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde GamaRadyasyonu tarafından Teşvik EdilenMorfolojik Hasarlar ve Mikronukleus SıklığınınAraştırılması
696Emine KORKMAZ , M. Sinan BEKSAÇ , ŞayesteDEMİREZENHBServiko-vajinal yayma , masthücresi , enfeksiyon etkenleriMast Hücresi ve Enfeksiyon EtkenleriArasındaki İlişki: İnsan Serviko-VajinalYaymalarının İncelenmesiMast Hücresi ve Enfeksiyon EtkenleriArasındaki İlişki: İnsan Serviko-VajinalYaymalarının İncelenmesi
697Turgay ŞİŞMANHBAromataz İnhibitörü Letrozol’ün PotansiyelToksisitesi Üzerine Bir ÇalışmaAromataz İnhibitörü Letrozol’ün PotansiyelToksisitesi Üzerine Bir Çalışma
698Turgay ŞİŞMAN , Yalçın Şevki YILDIZ , ÜmitİNCEKARAHBEndüstriyel Atık Toksisitesinin BelirlenmesindeZebra Balığı (Danio rerio) EmbriyolarınınKullanımıEndüstriyel Atık Toksisitesinin BelirlenmesindeZebra Balığı (Danio rerio) EmbriyolarınınKullanımı
699Turgay ŞİŞMANHBZebra Balığında Üreme ve Endokrin SistemÜzerine Fluoxetin’in EtkileriZebra Balığında Üreme ve Endokrin SistemÜzerine Fluoxetin’in Etkileri
700Gülbin GÖK , Tüzin A. YÜZEREROĞLU ,Hikmet Y. ÇOĞUN , Özgür FIRAT , SabahattinASLANYAVRUSU , Ferit KARGINHBOreochromis niloticus , bakır ,kurşun , birikim , EDTAOreochromis niloticus’un Farklı DokularındaBakır ve Kurşun Birikimi Üzerine EDTA’nınEtkisiOreochromis niloticus’un Farklı DokularındaBakır ve Kurşun Birikimi Üzerine EDTA’nınEtkisi
701İsmail IŞIKHBBazı Zırai Mücadele İlaçlarının BalıklarınSolungaç Karaciğer ve Kas DokularındakiAntioksidan Enzim Aktiviteleri Glutatyon veLipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine EtkileriBazı Zırai Mücadele İlaçlarının BalıklarınSolungaç Karaciğer ve Kas DokularındakiAntioksidan Enzim Aktiviteleri Glutatyon veLipit Peroksidasyon Seviyeleri Üzerine Etkileri
702Nilüfer AYDEMİR , Şenay SUMMAK , SerapÇELİKLERHBBursa Nilüfer Çayı , balıkmikronukleus testi , genotoksik etkiBursa Nilüfer Çayı Suyunun GenotoksikEtkilerinin Balık Mikronukleus Testi ileDeğerlendirilmesiBursa Nilüfer Çayı Suyunun GenotoksikEtkilerinin Balık Mikronukleus Testi ileDeğerlendirilmesi
703Evrim Arzu KOÇKAYA , GüldenizSELMANOĞLU , Aysun KILIÇ , Mehmet TuranAKAYHBBenzil benzoat , üremesistemi , erkek sıçan , sperm sayısı , histopatolojiErkek Sıçanların Üreme Sistemi GelişimiÜzerine Benzil Benzoatın EtkileriErkek Sıçanların Üreme Sistemi GelişimiÜzerine Benzil Benzoatın Etkileri
704Serdal ÖĞÜT , Burçin Aşkım GÜMÜŞ , ErdoğanKÜÇÜKÖNERHBPretrin ve Sentetik Pretroid Grubu İnsektisitlerPretrin ve Sentetik Pretroid Grubu İnsektisitler
705Ercüment AKSAKAL , Muhammed ATAMANALPHBBalık , Kirlilik , PCB , SuürünleriPolikloro Bifenil Kirliliğinin Balıklar ÜzerineEtkileriPolikloro Bifenil Kirliliğinin Balıklar ÜzerineEtkileri
706Utku GÜNERHBLamda Cyhalotrin , Gambusiaaffinis , LC50 96 saatLamda Cyhalotrin (KARATE) Gambusia affinis(Baird & Girard, 1853)Lamda Cyhalotrin (KARATE) Gambusia affinis(Baird & Girard, 1853)
707Aysun KILIÇ , Güldeniz SELMANOĞLU , EvrimArzu KOÇKAYA , Elif KUŞ , Elif LOĞOĞLUHB2 ,4-ditiyofenoksi-1-iyodo-4-bromo benzen , erkek üreme sistemi , sıçan ,histopatolojiAntifungal Aktiviteye Sahip Yeni BirTiohalobenzen Türevinin Erkek SıçanlarınÜreme Sistemi Üzerine EtkileriAntifungal Aktiviteye Sahip Yeni BirTiohalobenzen Türevinin Erkek SıçanlarınÜreme Sistemi Üzerine Etkileri
708Emre ÖZ , Hüseyin ÇETİN , Atila YANIKOĞLUHBAlman hamamböceği ,mücadele , fibronil , jel formulasyonFibronil’in Laboratuvar Koşullarında, İkiFarklı Sıcaklıkta Alman Hamamböceği (Blattellagermanica)’ne Karşı Etkinliğinin AraştırılmasıFibronil’in Laboratuvar Koşullarında, İkiFarklı Sıcaklıkta Alman Hamamböceği (Blattellagermanica)’ne Karşı Etkinliğinin Araştırılması
709Ayşe BİRHANLI , Abbas GÜNGÖRDÜ , MuratÖZMENHBAğır metal , FETAX , XenopuslaevisKurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd)’ un Xenopuslaevis Üzerine Embriyo-Toksik EtkileriKurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd)’ un Xenopuslaevis Üzerine Embriyo-Toksik Etkileri
710Fatma Gökçe UZUN , Yusuf KALENDERHBPestisitler , İnsektisitler ,Nefrotoksisite , HistopatolojiMalathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi VeVitamin C ve E'nin Koruyucu RolüMalathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi VeVitamin C ve E'nin Koruyucu Rolü
711Hakan AŞKIN , Handan UYSALHBDrosophila melanogaster ,somatik mutasyon ve rekombinasyon testi ,genotoksisite , genisteinDrosophila melanogaster’de Bir Çeşit BitkiselÖstrojen Olan Genistein Uygulamasına BağlıOlarak Genotoksik Etkilerin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Bir Çeşit BitkiselÖstrojen Olan Genistein Uygulamasına BağlıOlarak Genotoksik Etkilerin Araştırılması
712Hakan AŞKIN , Handan UYSAL , Deniz ALTUNHBGenistein , Drosophilamelanogaster , fertilite , ömür uzunluğu , kroniktoksisiteKronik Genistein Uygulamasının Drosophilamelanogaster’de Fertilite Ve Ömür UzunluğuÜzerine EtkileriKronik Genistein Uygulamasının Drosophilamelanogaster’de Fertilite Ve Ömür UzunluğuÜzerine Etkileri
713Emel ATLI , Hacer ÜNLÜHBDrosophila melanogaster ,bisfenol A , canlı kalma oranıBisfenol A’nın Drosophila melanogaster’in CanlıKalma Oranı Üzerine Olan EtkisiBisfenol A’nın Drosophila melanogaster’in CanlıKalma Oranı Üzerine Olan Etkisi
714Sakine UĞURLUHBDayanıklılık , dayanıklılıkmekanizması , böcek , insektisitBöceklerde İnsektisitlere Karşı Dayanıklılık veDayanıklılık MekanizmalarıBöceklerde İnsektisitlere Karşı Dayanıklılık veDayanıklılık Mekanizmaları
715Gülüzar ATLI , Mustafa CANLIHBMetal , Na , K-ATPaz , Ca-ATPaz , Oreochromis niloticusMetal (Ag+, Cu+2, Cd+2, Cr+6, Zn+2) EtkisindeKalan Balıklarda (Oreochromis niloticus) Na, KATPazve Ca-ATPaz Enzimlerinin TepkileriMetal (Ag+, Cu+2, Cd+2, Cr+6, Zn+2) EtkisindeKalan Balıklarda (Oreochromis niloticus) Na, KATPazve Ca-ATPaz Enzimlerinin Tepkileri
716Fulya Dilek GÖKALP MURANLIHBFlov Sitometri , insan periferikkan kültürü , Lambda-cyhalothrinLambda-cyhalothrin Piretroid İnsektisidininFlov Sitometri Yöntemi İle İnsan LenfositKültüründe Toksik Etkisinin BelirlenmesiLambda-cyhalothrin Piretroid İnsektisidininFlov Sitometri Yöntemi İle İnsan LenfositKültüründe Toksik Etkisinin Belirlenmesi
717Adile ÖZDEMİR , Alaattin ŞEN , Mustafa DURAN ,Mehmet ÖZKARSLIHBChironomus thummi ,metallotiyonin , biyomarkör , Çürüksu Çayı , ağırmetalMenderes Nehri Çürüksu Çayı’nda MetalKirliliğinin Chironomus thummi LarvalarındaMetallotiyonin Kullanılarak İzlenmesiMenderes Nehri Çürüksu Çayı’nda MetalKirliliğinin Chironomus thummi LarvalarındaMetallotiyonin Kullanılarak İzlenmesi
718Zeynep TOPÇU , Özgen BÜYÜKGÖZE , ÖzlemÖzen KARAKUŞ , Adile ÖZDEMİR , HasalettinDELİGÖZ , Alaattin ŞENHBAsetilkolinesteraz , insektisit ,kaliksarenAsetilkolinesteraz İnhibitörleri OlarakKaliks[n]arenlerAsetilkolinesteraz İnhibitörleri OlarakKaliks[n]arenler
719Hatice Kübra AYNACI , Aslı SEMİZ , AlaattinŞENHBCYP2C9 , Sitokrom P450 , 7-Metoksi-4-triflorokumarinSitokrom P4502C9 Aktivitesinin 7-Metoksi-4-Triflorokumarin ile Florometrik ÖlçülmesiSitokrom P4502C9 Aktivitesinin 7-Metoksi-4-Triflorokumarin ile Florometrik Ölçülmesi
720Belda ERKMEN , Abbas GÜNGÖRDÜ , DürdaneKOLANKAYA , Murat ÖZMENHBMeriç Deltası , biyobelirteç ,Cyprinus carpio , enzim aktivitesiMeriç Deltası’ndaki Çevresel Kirliliğin SazanBalıklarında (Cyprinus carpio, L., 1758) ÇeşitliEnzimatik Biyobelirteçler KullanılarakDeğerlendirilmesiMeriç Deltası’ndaki Çevresel Kirliliğin SazanBalıklarında (Cyprinus carpio, L., 1758) ÇeşitliEnzimatik Biyobelirteçler KullanılarakDeğerlendirilmesi
721Serpil KÖNEN , Tolga ÇAVAŞHBHerbisit , Trifluralin , Treflan ,genotoksisite , mikronükleus testi , morfolojiknükleus düzensizlikleri , Oreochromis niloticusHerbisit Treflan ve Etken MaddesiTrifluralin’in GenotoksikEtkilerinin Oreochromis niloticusEritrositlerindeMikronükleus Testi Kullanılarak AraştırılmasıHerbisit Treflan ve Etken MaddesiTrifluralin’in GenotoksikEtkilerinin Oreochromis niloticusEritrositlerindeMikronükleus Testi Kullanılarak Araştırılması
722Beyhan GÜRCÜ , Yücel BAŞIMOĞLU KOCAHBLacerta danfordi , deri ,glikozaminoglikan , histolojiLacerta danfordi (Gunther 1876) (Squamata:Lacertidae)Derisinin Histolojik Yapısı veGlikozaminoglikanların DağılımıLacerta danfordi (Gunther 1876) (Squamata:Lacertidae)Derisinin Histolojik Yapısı veGlikozaminoglikanların Dağılımı
723Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , Beyhan GÜRCÜHBLaudakia stellio , mide ,glikozaminoglikan , histokimyaLaudakia stellio (Agamıdae, Linnaeus 1758)Midesinin Histolojik Yapısı İle Fundus ve PylorBölgelerinde Mukoza İçeriğinin HistokimyasalOlarak BelirlenmesiLaudakia stellio (Agamıdae, Linnaeus 1758)Midesinin Histolojik Yapısı İle Fundus ve PylorBölgelerinde Mukoza İçeriğinin HistokimyasalOlarak Belirlenmesi
724Birol ÖZKALP , M.Onur ALADAĞ , NesrinTURAÇLAR , Rüstem DUMANMAlkol , dezenfektan ,mikroorganizmaAlkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın BazıMikroorganizmalara Karşı İn Vitro EtkinliğiAlkol Bazlı El ve Cilt Dezenfektanın BazıMikroorganizmalara Karşı İn Vitro Etkinliği
725Birol ÖZKALP , Mustafa KUL , M. OnurALADAĞ , Fatih SEVGİMAsit , aldehit , dezenfektan ,mikroorganizmaAsit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliğiAsit ve Aldehit Bazlı Cerrahi Alet DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliği
726Birol ÖZKALP , M.Onur ALADAĞ , NesrinTURAÇLARMalkol , dezenfektan ,mikroorganizmaAsit ve Alkol Bazlı Yer, Yüzey DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliğiAsit ve Alkol Bazlı Yer, Yüzey DezenfektanınBazı Mikroorganizmalara Karşı İn vitroEtkinliği
727Ayten KİMİRAN ERDEM , Nazmiye ÖzlemŞANLI YÜRÜDÜ , Ayşın ÇOTUKMTekstil ürünleri , antibakteriyelaktivite , dimetiltetradesil (3-(trimetoksilil) propil)amonyum klorid , kuaternar organosilan ,Staphylococcus aureus , Escherichia coli , KlebsiellapneumoniaeDimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil)Amonyum Klorid Emdirilmiş KumaşlarınAntibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesiDimetiltetradesil (3-(Trimetoksilil) Propil)Amonyum Klorid Emdirilmiş KumaşlarınAntibakteriyel Aktivitesinin İncelenmesi
728Nazmiye Özlem ŞANLI YÜRÜDÜ , AytenKİMİRAN ERDEM , Elif Özlem ARSLANAYDOĞDU , Zuhal ZEYBEK , Sevan GÜRÜNMLegionella pneumophila ,biyosit , isothiazolin , klor , dezenfeksiyonLegionella pneumophila Suşlarına Karşı FarklıBiyositlerin Aktivitesinin BelirlenmesiLegionella pneumophila Suşlarına Karşı FarklıBiyositlerin Aktivitesinin Belirlenmesi
729Mustafa Onur ALADAĞ , Yusuf DURAK , AhmetUYSALMÜriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole EdilenKlebsiella pneumoniae’ların Sefalosporin TürüAntibiyotiklere Duyarlılıkları ve PlazmidProfillerinin AraştırılmasıÜriner Sistem Enfeksiyonlarından İzole EdilenKlebsiella pneumoniae’ların Sefalosporin TürüAntibiyotiklere Duyarlılıkları ve PlazmidProfillerinin Araştırılması
730Pınar KARACAKAYA , Gönül DÖNMEZMAtıksulardan Reaktif Boyaların GiderimindeSynechocystis sp. KullanımıAtıksulardan Reaktif Boyaların GiderimindeSynechocystis sp. Kullanımı
731Fatih MATYAR , Tamer AKKAN , BuseERASLANMEnterobacteriaceae ,antibiyotik , dirençlilik , sedimentDeniz Suyu ve Sedimentinden İzole EdilenEnterobacteriaceae Üyelerinin İdentifikasyonuve Antibiyotik Dirençliliklerinin AraştırılmasıDeniz Suyu ve Sedimentinden İzole EdilenEnterobacteriaceae Üyelerinin İdentifikasyonuve Antibiyotik Dirençliliklerinin Araştırılması
732Fatih MATYAR , Osman GÜLNAZ , AyşenurKAYA , Tamer AKKAN , Buse ERASLANMGr(-) bakteri , karides ,antibiyotik , dirençlilikKarideslerden İzole Edilen Gr(-) BakteriSuşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu AntibiyotikDirençliliklerinin AraştırılmasıKarideslerden İzole Edilen Gr(-) BakteriSuşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu AntibiyotikDirençliliklerinin Araştırılması
733Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGER ,Görkem DÜLGERMAgrocybe dura , Sclerodermabovista , Lycoperdon perlatum antimikrobiyalaktiviteBazı Makrofungus Türlerinin AntimikrobiyalAktivitesinin BelirlenmesiBazı Makrofungus Türlerinin AntimikrobiyalAktivitesinin Belirlenmesi
734Filiz SAVAROĞLU , Cansu FİLİK İŞÇEN , SemraİLHANMantimikrobiyal aktivite ,karayosunuEskişehir Yöresinde Yetişen Bazı Karayosunu(Bryophyta) Türlerinin Antimikrobiyal AktiviteAçısından TaranmasıEskişehir Yöresinde Yetişen Bazı Karayosunu(Bryophyta) Türlerinin Antimikrobiyal AktiviteAçısından Taranması
735Ahmet UYSAL , Ziya Erdem KOÇ , AhmetCOŞKUN , Mustafa Onur ALADAĞ , NuriyeEKMEKÇİMAntimikrobiyal aktivite ,imidazol , fenilendiaminİmidazol Grubu İçeren Bazı FenilendiaminlerinAntimikrobiyal Etkilerinin Araştırılmasıİmidazol Grubu İçeren Bazı FenilendiaminlerinAntimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması
736Mehtap AKIN , Hatice TANER SARAÇOĞLUMThymbra spicata , uçucu yağ ,antimikrobiyal aktivite , mikrodilüsyonThymbra spicata L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin AraştırılmasıThymbra spicata L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin Araştırılması
737Hatice TANER SARAÇOĞLU , Mehtap AKINMTeucrium polium , uçucu yağ ,antimikrobiyal aktivite , mikrodilüsyonTeucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin BelirlenmesiTeucrium polium L. Bitkisine Ait Uçucu YağınAntibakteriyal Aktivitesinin Belirlenmesi
738Mehtap AKIN , Hatice TANER SARAÇOĞLUMağabeyes cilicica , uçucu yağ ,antimikrobiyal aktivite , mikrodilüsyonAbies cilicica Carr. Uçucu YağınınAntibakteriyal Etkisinin AraştırılmasıAbies cilicica Carr. Uçucu YağınınAntibakteriyal Etkisinin Araştırılması
739Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGERMAntimikrobiyal aktivite , bitki ,mikroorganizmaTicari Olarak Satılan Bazı Bitki PreparatlarınınAntimikrobiyal AktivitesiTicari Olarak Satılan Bazı Bitki PreparatlarınınAntimikrobiyal Aktivitesi
740Metin DIĞRAK , Mehtap ESEN , Nurcan ERBİLMPinus brutia , Pinus nigra ,Pinus pinea , Thuja orientalis , Quercus coccifera ,Cedrus libani , Juniperus oxicedrus , Neriumoleander , Juniperus oxicedrus , Cupressusarizonoica , uçucu yağ , antimikrobiyal aktiviteKahramanmaraş Yöresindeki Bazı OrmanAğaçlarının Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktiviteleriKahramanmaraş Yöresindeki Bazı OrmanAğaçlarının Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktiviteleri
741Fadime TOPÇAL , Zelal AKSOY , Metin DIĞRAKMEscherichia coli , beta laktamantibiyotikleri , dirençKahraman Maraş’taki Kliniklere BaşvuranHastalardan İzole Edilen Escherichia coli’ninBeta-Laktam Grubu Antibiyotiklere KarşıDirenç GelişimiKahraman Maraş’taki Kliniklere BaşvuranHastalardan İzole Edilen Escherichia coli’ninBeta-Laktam Grubu Antibiyotiklere KarşıDirenç Gelişimi
742Güven ÖZDEMİR , Fethiye Ferda YILMAZ KÖZ ,Zeliha DEMİREL , N Ülkü KARABAYYAVAŞOĞLU , Meltem CONK DALAYMChlorella , uçucu bileşenler ,ekstre , antimikrobiyal aktiviteChlorella sp.’ nin Uçucu Yağı ve EkstrelerininAntimikrobiyal AktivitesiChlorella sp.’ nin Uçucu Yağı ve EkstrelerininAntimikrobiyal Aktivitesi
743Nihal DOĞRUÖZ , Zuhal ZEYBEK , AliKARAGÖZ , Ali ASLANMLiken , antibakteriyal etkiBazı Liken Türlerinin AntimikrobiyalAktiviteleriBazı Liken Türlerinin AntimikrobiyalAktiviteleri
744Elif LOĞOĞLU , Hülya ARSLAN , SercanMERCANMKitosan , biyolojik aktiviteBazı Kitosan Polimerlerinin BiyoaktiviteÇalışmalarıBazı Kitosan Polimerlerinin BiyoaktiviteÇalışmaları
745Neslihan BALKIS , Benin TOKLU-ALÇILIMEdremit Körfezi Tintinnid (Protozoa:Ciliophora) TürleriEdremit Körfezi Tintinnid (Protozoa:Ciliophora) Türleri
746Özgür KEBABCI , Nilüfer CİHANGİRMClaviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid ÜretimOptimizasyonuClaviceps purpurea’dan Ergot Alkaloid ÜretimOptimizasyonu
747Buket KUNDUHOĞLU , Sevil PİLATİN , HandanSAKARYA , Kamuran GÖRGÜNMAntimikrobiyal aktivite ,benzothioazole , MICYeni Sentezlenmiş Benzothioazole Türevi SchiffBazlarının Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesiYeni Sentezlenmiş Benzothioazole Türevi SchiffBazlarının Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesi
748Fatih MATYAR , Ayşenur KAYA , OsmanGÜLNAZ , Sadık DİNÇERMBakteri , ağır metal ,dirençlilikİskenderun Körfezi M/V Ulla BatığıÇevresinden İzole Edilen Gr(-) Bakterilerinİdentifikasyonu ve Ağır Metal DirençliliklerininAraştırılmasıİskenderun Körfezi M/V Ulla BatığıÇevresinden İzole Edilen Gr(-) Bakterilerinİdentifikasyonu ve Ağır Metal DirençliliklerininAraştırılması
749Emine İÇYÜZ , Zeliha DEMİREL , F. FerdaYılmaz KÖZ , Güven ÖZDEMİR , Meltem CONKDALAYMPseudanabaena sp. ,antimikrobiyal , antifungal , ekstre , uçucu bileşikDenizli Sarayköy’de Bulunan Termal SuKaynağından İzole Edilen SiyanobakteriPseudanabaena sp.’in Antimikrobiyal veAntifungal Aktivitesinin AraştırılmasıDenizli Sarayköy’de Bulunan Termal SuKaynağından İzole Edilen SiyanobakteriPseudanabaena sp.’in Antimikrobiyal veAntifungal Aktivitesinin Araştırılması
750Elif ODABAŞ KÖSE , Atila YANIKOĞLU ,Gözde ÖNGÜTMUçucu yağ , antimikrobiyalaktivite , Origanum , Lamiaceae , GS-MSOriganum bilgeri Türüne ait Uçucu YağınKimyasal İçeriği ve in Vitro AntimikrobiyalAktivitesiOriganum bilgeri Türüne ait Uçucu YağınKimyasal İçeriği ve in Vitro AntimikrobiyalAktivitesi
751Mehlika PULATMFlukonazol , C. albicans ,akrilik asit , itakonik asit , akrilamidPolimerik Hidrojellerinin Flukonazol SalımDavranışları ve Mikrobiyal EtkileşimlerininİncelenmesiPolimerik Hidrojellerinin Flukonazol SalımDavranışları ve Mikrobiyal Etkileşimlerininİncelenmesi
752Ebru ÇELİK , Gökçen YUVALI ÇELİK , Meysunİ. ABDULLAHMUçucu yağ , antimikrobiyalaktivite , GC-MSBazı Bitki Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktivitesi ve KompozisyonuBazı Bitki Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktivitesi ve Kompozisyonu
753Ayşe Aydan KARAMHelicobacter pylori , in-vitro ,bitki ekstraktı , antimikrobiyal , antioksidantBazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitroÜremesi Üzerine Etkileri ve AntioksidantÖzellikleriBazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitroÜremesi Üzerine Etkileri ve AntioksidantÖzellikleri
754Ayten KİMİRAN ERDEM , Elif Özlem ARSLANAYDOĞDU , Sevan Gürün , Ömer ALTUNMEnterobacter , ağır metal ,antibiyotikKüçükçekmece Gölü’nden İzole EdilenBakterilerin Ağır Metal ve AntibiyotikDirençlerinin İncelenmesiKüçükçekmece Gölü’nden İzole EdilenBakterilerin Ağır Metal ve AntibiyotikDirençlerinin İncelenmesi
755Tülin AŞKUN , GülendamTÜMEN , AhmetKARAHAN , Esra SOLMAZMSalvia , bakteri , fungi ,Mycobacterium tuberculosis , HPLCS. araminensis ve S. aucheri var aucheri MetanolEkstrelerinin HPLC Analizleri veAntimikrobiyal Aktivitesinin AraştırılmasıS. araminensis ve S. aucheri var aucheri MetanolEkstrelerinin HPLC Analizleri veAntimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
756Nurşen SARI , Mehmet YILMAZ , MehtapYAKUT , Elif LOĞOĞLU ,Sercan MERCANMOrganik bileşikler ,antimikrobiyal aktivite , antibiyotiklerSentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin BiyolojikAktivite ÇalışmalarıSentezlenen Bazı Organik Bileşiklerin BiyolojikAktivite Çalışmaları
757Hikmet KATIRCIOĞLU , Mehmet YILMAZ ,Mehtap YAKUT , Elif LOĞOĞLU , SercanMERCANMBazı Yeni Sentezlenmiş Organik BileşiklerinAntimikrobiyal Aktivite ÇalışmalarıBazı Yeni Sentezlenmiş Organik BileşiklerinAntimikrobiyal Aktivite Çalışmaları
758Sümeyra SAVAŞ , Ahmet ADIGÜZEL , MedineGÜLLÜCE , Tülin ÖZBEK , Fikrettin ŞAHİN ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , REP-PCR , DNA dizilemeHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
759Ahmet ADIGÜZEL , Medine GÜLLÜCE ,Fikrettin ŞAHİN , Özlem BARIŞ ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , BOX-PCR , DNA dizilemePasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuPasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
760Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGER ,Fahrettin GÜCİNMKoprofilöz fungus , Coprinuspoliomallus , TürkiyeTürkiye İçin Yeni Bir Koprofilöz Fungus KaydıTürkiye İçin Yeni Bir Koprofilöz Fungus Kaydı
761Fatih SEZEK , Salih DOĞAN , Mehmet NuriAYDOĞAN , Engin KILIÇ , Güldem DÖNEL ,Serkan ÖRTÜCÜMYalancıakrepler , fungus ,yüzey florasıBazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) VücutYüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön ÇalışmaBazı Yalancıakreplerin (Pseudoscorpion) VücutYüzeyi Fungus Florası Üzerine Bir Ön Çalışma
762Nurcihan HACIOĞLU , Başaran DÜLGER ,Görkem DÜLGER , Esin ÖZŞEN , FahrettinGÜCİNMLachnella alboviolascens ,mikobiotaTürkiye Mikobiotası İçin Yeni Bir Kayıt:Lachnella alboviolascensTürkiye Mikobiotası İçin Yeni Bir Kayıt:Lachnella alboviolascens
763Kübra ÖZKUL , Haydar KARAKAYAMSiyanobakteri ,Synechococcus , Synechocystis , Microcystis ,sınıflandırma , 16S rDNACernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalarCernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalar
764Gökhan CORAL , M. Nisa ÜNALDI CORALMHam Petrolle Kirlenmiş Topraklarda PolisiklikAromatik Hidrokarbon (PAH) DegradasyonGenlerinin AraştırılmasıHam Petrolle Kirlenmiş Topraklarda PolisiklikAromatik Hidrokarbon (PAH) DegradasyonGenlerinin Araştırılması
765Ender ÇEKİRGE , Ahmet ÇOLAK , SerdarKARABÖCEK , Aslıgül KÜÇÜKDUMLU , MelekÇOL , Nagihan SAĞLAM ERTUNGAMNükleaz , nükleolitik aktivite ,oksim , ligandOksim Tipi Ligandların Mono-, Di-, Tri- Homove Heteronükleer Cu (II) ve Ni(II)Komplekslerinin Nükleolitik AktivitesininİncelenmesiOksim Tipi Ligandların Mono-, Di-, Tri- Homove Heteronükleer Cu (II) ve Ni(II)Komplekslerinin Nükleolitik Aktivitesininİncelenmesi
766Güler TOPRAK , Nuri ERCAN , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) ve glutatyon redüktaz(GR)Cr (III), Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal StresiUygulanan Phanerochaete chrysosporium’daAntioksidant Enzimlerde Değişen MiktarlarınBelirlenmesiCr (III), Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal StresiUygulanan Phanerochaete chrysosporium’daAntioksidant Enzimlerde Değişen MiktarlarınBelirlenmesi
767Fatma MATPAN , Kemal GÜVEN , SadinÖZDEMİR , Alevcan KAPLANMSıcak su kaynakları , α-amilaz ,proteaz , karbon kaynağı , azot kaynağıDiyadin Sıcak Su Kaynaklarından İzole EdilenBakterilerin α-Amilaz ve Proteaz Enzim ÜretimiÜzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının EtkisiDiyadin Sıcak Su Kaynaklarından İzole EdilenBakterilerin α-Amilaz ve Proteaz Enzim ÜretimiÜzerine Karbon ve Azot Kaynaklarının Etkisi
768Murat KAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKÇI , CemalSANDALLI , Kadriye İNAN , Dilşat NigarÇOLAK , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus pushchinoensisA8 , termofilik ksilanaz , ince tabaka kromotografisiAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,KarakterizasyonuAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,Karakterizasyonu
769Sevil TANAS , Fehmi ODABAŞOĞL , ZekaiHALICI , Hayati AYGUN ,Ali ASLAN , AhmetÇAKIR , Yasiın BAYIR , Fadime ATALAY ,Selma MUTLUMPeltigera rufescens (Weiss) Humb.’dan EldeEdilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın WistarRatlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut veKronik Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar EtkileriPeltigera rufescens (Weiss) Humb.’dan EldeEdilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın WistarRatlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut veKronik Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar Etkileri
770Ümmühan ÇAKMAK , Nagihan SAĞLAMERTUNGA , Ahmet ÇOLAK , Özlem FAİZ ,Ertuğrul SESLİMAmanita vaginata ,Tricholoma terreum , lipaz , esterazAmanita vaginata ve Tricholoma terreumMantarlarından Hazırlanan ÖzütlerdekiLipaz/Esteraz Enziminin KarakterizasyonuAmanita vaginata ve Tricholoma terreumMantarlarından Hazırlanan ÖzütlerdekiLipaz/Esteraz Enziminin Karakterizasyonu
771Hakkı CİĞERCİ , S.Elif KORCAN , NejdetSAĞLAM , Muhsin KONUK , ArmağanDEMİRCİ , Mine AYDIN , Ali DEMİRMFarklı Pleurotus Türleri Gelişimi Üzerine, AğırMetallerin Etkisinin BelirlenmesiFarklı Pleurotus Türleri Gelişimi Üzerine, AğırMetallerin Etkisinin Belirlenmesi
772Cemal SANDALLI , Murat KAÇAĞAN , SabriyeÇANAKCI , Ali Osman BELDÜZMBacillus licheniformis A1 ,ChiB , p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-N-N'-diacetylchitobiose , 4-methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobiosideBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
773Cemal SANDALLI , Ali Osman BELDÜZ , HakanKARAOĞLUMCtp sentetaz , Anoxbacillus ,pGEX-4T-3 , Glutatyon sefarozAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonuAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonu
774Hakan KARATAŞ , Fikret UYAR , VeyselTOLAN , Zübeyde BAYSALMSSF , amilaz , proteaz ,Bacillus , ekstrasellülar enzimBazı Bitki Atıklarından Katı Faz FermantasyonTekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz EnzimÜretimiBazı Bitki Atıklarından Katı Faz FermantasyonTekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz EnzimÜretimi
775Güler TOPRAK , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) , askorbat peroksidaz(APx) , glutatyon s-transferaz (GST) ve glutatyonredüktaz (GR)Cd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların BelirlenmesiCd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi
776Sevda KIRBAĞ , Mehmet AKYÜZ , A. NilayONGANERMBesinsel içerik , Pleurotusspp. , T. boudieri , A. BisporusÜlkemizde Doğal Olarak Yetişen ve KültürüYapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinselİçeriklerinin BelirlenmesiÜlkemizde Doğal Olarak Yetişen ve KültürüYapılan Bazı Mantar Türlerinin Besinselİçeriklerinin Belirlenmesi
777Şaban KESKİN , Nagihan SAĞLAM ERTUNGA ,Ahmet ÇOLAK , Melike YILDIRIM , YakupKOLCUOĞLU , Ertuğrul SESLİMRussula delica , polifenoloksidaz , monofenolaz , difenolazYabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russuladelica’dan Elde Edilen Ham Özütten PolifenolOksidaz Enziminin Difenolaz AktivitesininKarakterizasyonuYabani ve Yenilebilir Bir Mantar Olan Russuladelica’dan Elde Edilen Ham Özütten PolifenolOksidaz Enziminin Difenolaz AktivitesininKarakterizasyonu
778Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMAnoxybacillus ,fosfolipit ,TLC ,sıcak su kaynağıTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin AnaliziTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin Analizi
779Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUS , Erhan ÜNLÜMAntibiyotik , Anoxybacillus ,BacillusTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere DirençlilikleriTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilikleri
780Demet MERT , Hatice KATI , Kazım SEZEN ,Zihni DEMİRBAĞ , Remziye NALÇACIOĞLUMBacillus thuringiensis , cry3Aaδ-endotoksin , Xyleborus dispar , fındık zararlısıFındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzoleEdilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) Geninin Klonlanması,Karakterizasyonu ve EkspresyonuFındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzoleEdilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) Geninin Klonlanması,Karakterizasyonu ve Ekspresyonu
781Engin KILIÇ , Ömer Faruk ALGUR , MehmetNuri AYDOĞAN , Salih DOĞAN , Fatih SEZEKMİnsan sağlığı , zararlı böcek veakarlar , biyolojik mücadele , mikrobiyal pestisitlerHalk Sağlığı Açısından Önem Arzeden ZararlıArthropodların Mücadelesinde MikrobiyalPestisitlerin Kullanılma OlanaklarıHalk Sağlığı Açısından Önem Arzeden ZararlıArthropodların Mücadelesinde MikrobiyalPestisitlerin Kullanılma Olanakları
782İsmail DEMİR , Kadriye ÖZCAN , HacerMURATOĞLU , Agah İkbal İNCE , ZihniDEMİRBAĞMLymantria dispar , bakteriyalkarakterizasyonLymantria dispar (Lepidoptera:Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerinidentifikasyonuLymantria dispar (Lepidoptera:Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerinidentifikasyonu
783Pınar AYTAR , Ahmet ÇABUKMTrametes versicolor ile Linyit KömüründenKükürt GiderimiTrametes versicolor ile Linyit KömüründenKükürt Giderimi
784Buket KUNDUHOĞLU , Gülsüm KALEMTAŞMDekolorizasyon , fungus ,reaktif boyalarTekstilde Kullanılan Bazı Reaktif BoyalarınFungal DekolorizasyonuTekstilde Kullanılan Bazı Reaktif BoyalarınFungal Dekolorizasyonu
785Zehra Nur YÜKSEKDAĞMBazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik,Biyokimyasal, Plazmit DNA ve Protein ProfilÖzelliklerinin İncelenmesiBazı Laktik Asit Bakterilerinin Fizyolojik,Biyokimyasal, Plazmit DNA ve Protein ProfilÖzelliklerinin İncelenmesi
786Ali SEVİM , İsmail DEMİR , Zihni DEMİRBAĞMAgrotis segetum , bakteriyalfloraAgrotis segetum Schiff. (Lepitoptera:Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu veKarakterizasyonuAgrotis segetum Schiff. (Lepitoptera:Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu veKarakterizasyonu
787Hatice KATI , Agah İkbal İNCE , İsmail DEMİR ,Zihni DEMİRBAĞMThaumetopoea pityocampa ,Brevibacterium , yeni türThaumetopoea pityocampa Schiff., (Lepidoptera:Thaumetopoeidae)’dan İzole Edilen Yeni BirBrevibacterium Türünün TanımlanmasıThaumetopoea pityocampa Schiff., (Lepidoptera:Thaumetopoeidae)’dan İzole Edilen Yeni BirBrevibacterium Türünün Tanımlanması
788Fatma ÖZTÜRK , Leyla AÇIK , AbdurrahmanAYVAZMBiyolojik mücadele , cry2geni , Ephestia kuehniellaTopraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının cry2 Genlerinin Belirlenmesi veLepidoptera Larvaları Üzerine Olan İnsektisidalEtkilerinin BelirlenmesiTopraktan İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının cry2 Genlerinin Belirlenmesi veLepidoptera Larvaları Üzerine Olan İnsektisidalEtkilerinin Belirlenmesi
789Sadin ÖZDEMİRMGeobacillus , ağır metal , MIC ,biyoakümülasyonFarklı Metal Konsantrasyonlarının TermofilikGeobacillus Türlerinin Üreme ve MetalBiyoakümülasyonu Üzerine EtkisiFarklı Metal Konsantrasyonlarının TermofilikGeobacillus Türlerinin Üreme ve MetalBiyoakümülasyonu Üzerine Etkisi
790Sibel KAHRAMAN , Pelin YALÇINMRenk giderimi , antibakteriyeletki ,tekstil boyaları , tarımsal atıkTarımsal Atıklar İle Renk Giderimi Öncesi veSonrası Çeşitli Tekstil BoyalarınınAntibakteriyel EtkisiTarımsal Atıklar İle Renk Giderimi Öncesi veSonrası Çeşitli Tekstil BoyalarınınAntibakteriyel Etkisi
791S. Elif KORCAN , İbrahim Hakkı CİĞERCİ , RecepLİMAN , Muhsin KONUK , Serkan ŞEN , SedaAVAZ , Tuğba ŞAHİNMAfyonkarahisar Toprak Actınomycetİzolatlarının Ağır Metal ToleransıAfyonkarahisar Toprak Actınomycetİzolatlarının Ağır Metal Toleransı
792Emine ÖZTÜRK , Fadime YILMAZ , FatihKUTLUER , Emine YALÇIN , KültiğinÇAVUŞOĞLU , Aysun ERGENEMP. versicolor , Biyosorpsiyon ,