82 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Serdar MAKBUL , Zafer TÜRKMEN , OsmanBEYAZOĞLU , Kamil COŞKUNÇELEBİ BBScorzonera , yaprak anatomisi ,nümerik taksonomiBazı Scorzonera L. (Asteraceae) TaksonlarınınYaprak AnatomileriBazı Scorzonera L. (Asteraceae) TaksonlarınınYaprak Anatomileri
2Deniz GÜNEY , İbrahim TURNA , ŞemsettinKULAÇ BB10 Yaşındaki Doğu Ladini (Picea orientalis (L)Link.) Fidanlarında Populasyonlara BağlıVaryasyonların Bazı Morfolojik ÖzelliklereGöre Belirlenmesi10 Yaşındaki Doğu Ladini (Picea orientalis (L)Link.) Fidanlarında Populasyonlara BağlıVaryasyonların Bazı Morfolojik ÖzelliklereGöre Belirlenmesi
3Seval ŞAHİN , İskender PARMAKSIZ BBOxytona , Papaver bracteatum ,P.orientale ,P.pseudo-orientale , Morfoloji , PalinolojiTürkiye Doğal Florasında Yetişen OxytonaSeksiyonuna Ait Papaver Türlerinin Morfolojikve Palinolojik Yönden İncelenmesiTürkiye Doğal Florasında Yetişen OxytonaSeksiyonuna Ait Papaver Türlerinin Morfolojikve Palinolojik Yönden İncelenmesi
4Kemal YILDIZ , Ali ÇIRPICI , MehmetY.DADANDI BBSilene , Caryophyllaceae ,Türkiye , revizyonTürkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsiSiphonomorpha Othh., Lasiostemones Boiss.,Sclerocalycinae Boiss., Chloranthae Roth.,Tataricae Chowdh. ve Otites (Adams) Othh.Seksiyonları’nın RevizyonuTürkiye’nin Silene L. (Caryophyllaceae) cinsiSiphonomorpha Othh., Lasiostemones Boiss.,Sclerocalycinae Boiss., Chloranthae Roth.,Tataricae Chowdh. ve Otites (Adams) Othh.Seksiyonları’nın Revizyonu
5Yusuf ZEYNALOV , Fatih YAYLA , MedineMünevver UMA BBHuzurlu Yaylası , flora ,GaziantepHuzurlu Yaylası (Gaziantep) FlorasıHuzurlu Yaylası (Gaziantep) Florası
6Hatice ÖZENOĞLU KİREMİT BBFlora , ciğerotu , boynuzsu ot ,Marchantiopsida , AnthocerotopsidaBoynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Ciğerotları(Marchantiopsida) Floralarının Türkiye'dekiSon DurumlarıBoynuzsu Ot (Anthocerotopsida) ve Ciğerotları(Marchantiopsida) Floralarının Türkiye'dekiSon Durumları
7Tuncay DİRMENCİ , Görkem DENİZ , EkremDÜNDAR , Turan ARABACI BBCyclotrichium , Filogeni , ITS ,Labiatae , TürkiyeCyclotrichium Manden. & Scheng. (Labiatae)Cinsinin Taksonomisi ve FilogenisiCyclotrichium Manden. & Scheng. (Labiatae)Cinsinin Taksonomisi ve Filogenisi
8Hülya DEMİR , Leyla AÇIK BBSerbest radikaller , antioksidanSerbest Oksijen Radikalleri ve AntioksidanlarSerbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanlar
9Nihat AKIN , Mehtap AKIN BBBitkisel gıdalar , antioksidan ,işlemlerBitkisel Kaynaklı Gıdalara Uygulanan İşlemlerEsnasında Antioksidanlarda Oluşan Değişmelerve Bu İşlemlerin Antioksidanların FonksiyonelÖzelliklerine EtkileriBitkisel Kaynaklı Gıdalara Uygulanan İşlemlerEsnasında Antioksidanlarda Oluşan Değişmelerve Bu İşlemlerin Antioksidanların FonksiyonelÖzelliklerine Etkileri
10Sultan KÖŞKEROĞLU , Yonca SURGUN , AtillaLevent TUNA , Betül BÜRÜN , İbrahim YOKAŞ BBPamuk , NaCl , kallus kültürü ,antioksidant enzim aktivitesiPamuk Kalluslarında Antioksidant EnzimAktivitesi Üzerine NaCl’ün EtkisiPamuk Kalluslarında Antioksidant EnzimAktivitesi Üzerine NaCl’ün Etkisi
11Mahmut DOĞAN1 , Rukiye TIPIRDAMAZ2 BBDomates , tuz stresi ,antioksidant enzim , in vitroDomates’te (Lycopersicon sp.) Tuz StresininAntioksidant Enzim Aktiviteleri ÜzerindekiEtkilerinin in vitro Olarak İncelenmesiDomates’te (Lycopersicon sp.) Tuz StresininAntioksidant Enzim Aktiviteleri ÜzerindekiEtkilerinin in vitro Olarak İncelenmesi
12Neval ERTÜRK , Barbaros ERTÜRK BBBezelyede (Pisum sativum L.) AntioksidantEnzim Aktivitesi ve Yaprak Yaşı Arasındakiİlişkilerin AraştırılmasıBezelyede (Pisum sativum L.) AntioksidantEnzim Aktivitesi ve Yaprak Yaşı Arasındakiİlişkilerin Araştırılması
13Fergan KARAER , H Güray KUTBAY , SalihTERZİOĞLU , Ferhat CELEP BBSempervivum , Biyoçeşitlilik ,polimorfizmSempervivum L. Cinsinde Polimorfizm veBiyoçeşitlilikSempervivum L. Cinsinde Polimorfizm veBiyoçeşitlilik
14Mehmet CANDAN , Ayşen ÖZDEMİR TÜRK BBMalatya , Likenler , likenikolmantarlarMalatya İli’nin LikenleriMalatya İli’nin Likenleri
15Ayşen ÖZDEMİR TÜRK BBLikenler , likenikol mantarlar ,TürkiyeGeçmişten Günümüze Türkiye LikenleriGeçmişten Günümüze Türkiye Likenleri
16Tuna UYSAL , Kuddisi ERTUĞRUL BBCentaurea , Cheirolepis ,Pteracantha , Plumosipappus , revizyon , TürkiyeTürkiye Centaurea (Asteraceae) CinsiTürkiye Centaurea (Asteraceae) Cinsi
17Mehmet Gökhan HALICI , Ahmet AKSOY BBBiyoçeşitlilik , likenikolmantarlar , DacampiaceaeTürkiye’de Likenler Üzerinde GelişenPolycoccum Sauter ex Körber 1865 CinsiÜzerine NotlarTürkiye’de Likenler Üzerinde GelişenPolycoccum Sauter ex Körber 1865 CinsiÜzerine Notlar
18Khalid Mahmood KHAWAR , Çiğdem AlevÖZEL , Burcu HADIMOĞULARI , Gamze ÖZLÜ ,Orhan ARSLAN BBin vitro , çivit otu (Isatiscochlearis) , BAP , IAA , NAAIsatis cochlearis (Çivit Otu) Bitkisinin DokuKültürü Yoluyla Adventif SürgünRejenerasyonuIsatis cochlearis (Çivit Otu) Bitkisinin DokuKültürü Yoluyla Adventif SürgünRejenerasyonu
19Emine AYDIN , Orhan KURT , Fatih SEYİS BBÇeltik , explant kültürü , kallusoluşumu , bitki oluşumuÇeltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei 309) FarklıExplant Kaynaklarından Kallus ve BitkiOluşum Potansiyelinin Belirlenmesi ÜzerindeBir AraştırmaÇeltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei 309) FarklıExplant Kaynaklarından Kallus ve BitkiOluşum Potansiyelinin Belirlenmesi ÜzerindeBir Araştırma
20Ahmet ONAY , Engin TİLKAT , Veysi OKUMUŞ ,Veysel SÜZERER BBAntepfıstığı , mikroçoğaltma ,yeni metotlarAntepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki YeniMetotlarAntepfıstığının Mikroçoğaltılmasındaki YeniMetotlar
21Fatoş UZUNTAS , Nihat DİLSİZ , OrhanARSLAN , Khalid Mahmood KHAWAR , ÇiğdemAlev ÖZEL BBMuz , mikroçoğaltım , maliyet ,in vitro , karbon kaynaklarİn vitro Koşullarda Maliyeti Düşürme AmaçlıFarklı Katılaştırıcı ve Karbon KaynakKullanarak Muz Çoğaltımıİn vitro Koşullarda Maliyeti Düşürme AmaçlıFarklı Katılaştırıcı ve Karbon KaynakKullanarak Muz Çoğaltımı
22Aslıhan TEMEL , G. KARTAL , NerminGÖZÜKIRMIZI BBHordeum vulgare L. , dokukültürü , DNA metillenmeleriArpa Kallus Kültürlerinde Genetik veEpigenetik VaryasyonlarArpa Kallus Kültürlerinde Genetik veEpigenetik Varyasyonlar
23Fevzi ÖZGÖKÇE , Murat ÜNAL , OsmanKARABACAK , Faris KARAHAN BBAlpin Bitkiler , Palandöken ,Kargapazarı , Dumlu Dağları , Erzurum , floraturizmiGökyüzüne En Yakın Bitkiler: Palandöken,Kargapazarı ve Dumlu Dağları (Erzurum) AlpinÇiçekleriGökyüzüne En Yakın Bitkiler: Palandöken,Kargapazarı ve Dumlu Dağları (Erzurum) AlpinÇiçekleri
24Ahmet AKSOY , Ergin HAMZAOĞLU , HakkıDEMİRELMA BBKızıldağı , flora , yeni türler ,endemik ve koruma statüleriEndemik Bitki Cenneti Kızıldağı (ÇamlıkKasabası, Derebucak-Konya)Endemik Bitki Cenneti Kızıldağı (ÇamlıkKasabası, Derebucak-Konya)
25Osman TUGAY , Kuddisi ERTUĞRUL , TunaUYSAL BBCentaurea , Acrolophus ,TürkiyeTürkiye Centaurea L. Cinsi (Asteraceae)Acrolophus (CASS.) DC. Seksiyonu TaksonlarıÜzerine Taksonomik Bir AraştırmaTürkiye Centaurea L. Cinsi (Asteraceae)Acrolophus (CASS.) DC. Seksiyonu TaksonlarıÜzerine Taksonomik Bir Araştırma
26Özlem TURAN , Yasemin EKMEKÇİ BBKlorofil a fluoresansı , MDA ,nohut (Cicer arietinum L.) hatları , toplam klorofil(a+b) , uyum , üşümeİki Nohut Hattının Fotosentetik AktivitelerininUyum ve Üşüme Sıcaklıklarında KlorofilFluoresansı İle Karşılaştırılmasıİki Nohut Hattının Fotosentetik AktivitelerininUyum ve Üşüme Sıcaklıklarında KlorofilFluoresansı İle Karşılaştırılması
27Ayten EROĞLU , Süleyman TOPAL BBBor fabrika atıkları , arpa ,buğday , vejetatif büyüme.Emet Borik Asit Fabrikası Atıklarının Arpa veBuğdayda Vejetatif Büyüme Üzerine EtkileriEmet Borik Asit Fabrikası Atıklarının Arpa veBuğdayda Vejetatif Büyüme Üzerine Etkileri
28Musa TÜRKER , Peyami BATTAL , MuratERMAN , İsmail ÇELİK , İsmet BERBER , MehmetEmre EREZ , Faruk OĞUZ BBKuraklık stresi , DNA , stoma ,antioksidant enzimlerKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeMorfolojik ve Moleküler DüzeydekiDeğişikliklerin BelirlenmesiKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeMorfolojik ve Moleküler DüzeydekiDeğişikliklerin Belirlenmesi
29Nuran ÇİÇEK , Hüsnü ÇAKIRLAR BBKlorofil a fluoresansı , UV-B ,arpaPolifazik Klorofil a Fluoresansı ile ArpaBitkisinde UV-B Işıma EtkisininDeğerlendirilmesiPolifazik Klorofil a Fluoresansı ile ArpaBitkisinde UV-B Işıma EtkisininDeğerlendirilmesi
30Yasemin EKMEKÇİ , Nuran ÇİÇEK , BanuEFEOĞLU BBFotokimyasal etkinlik , JIPtest ,klorofil a fluoresans , kuraklık , mısır (Zea maysL.)Mısır Çeşitlerinin Fotokimyasal EtkinliklerineGöre Kuraklığa Toleranslarının BelirlenmesindeKautsky Etkisi YaklaşımıMısır Çeşitlerinin Fotokimyasal EtkinliklerineGöre Kuraklığa Toleranslarının BelirlenmesindeKautsky Etkisi Yaklaşımı
31Mehmet FIRAT BBFlora , Bahçesaray (VAN) ,TürkiyeBahçesaray (Van) ve Çevresi FlorasıBahçesaray (Van) ve Çevresi Florası
32Mehmet FIRAT BBHakkari , Doğa , FloraHakkari Doğası ve Florasına GirişHakkari Doğası ve Florasına Giriş
33İsmail EKER , M. Tekin BABAÇ1 , M.KOYUNCU BBTulipa , lale , Liliaceae ,taksonomi , sistematik , TürkiyeTulipa L. (Liliaceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı,Taksonomik Problemleri ve Çözüm ÖnerileriTulipa L. (Liliaceae) Cinsinin Coğrafik Dağılımı,Taksonomik Problemleri ve Çözüm Önerileri
34Erol DÖNMEZ BBTohumlu bitkiler , flora ,endemik , Sivas , Divriği , İmranlıÇengelli Dağı (Sivas) FlorasıÇengelli Dağı (Sivas) Florası
35Yusuf ZEYNALOV , Fatih YAYLA , MedineMünevver UMA , Hasan YELKEN BBEndemik , nadir , IUCN ,GaziantepGaziantep İli Endemik ve Nadir BitkileriGaziantep İli Endemik ve Nadir Bitkileri
36Asım KADIOĞLU , Rabiye TERZİ , NeslihanSARUHAN , Aykut SAĞLAM , Nihal KUTLU1 ,Hatice NAR BBKuraklık , yaprak kıvrılması ,stoma hareketleri , fotosentezKuraklık Stresi Sırasındaki Yaprak Kıvrılmasıİle Stoma Davranışlarının DeğerlendirilmesiKuraklık Stresi Sırasındaki Yaprak Kıvrılmasıİle Stoma Davranışlarının Değerlendirilmesi
37Mustafa YILDIZ , Süleyman CENKÇİ , MustafaKARGIOĞLU BBLimonium iconicum , L.lilacinum , endemik , halofitlerin çimlenmesi , ışık ,tuzluluk , sıcaklık , TürkiyeTürkiye Endemiği İki Halofit Türün, Limoniumiconicum ve L. lilacinum (Plumbaginaceae),Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklıkve Işığın EtkileriTürkiye Endemiği İki Halofit Türün, Limoniumiconicum ve L. lilacinum (Plumbaginaceae),Tohum Çimlenmesi Üzerine Tuzluluk, Sıcaklıkve Işığın Etkileri
38Salah M. Said Al-Tai , Wasan S. Hassan BBContamination Of Wheat Seeds With DryPowder Of Sunflower and İts Affects OnGermination and GrowthContamination Of Wheat Seeds With DryPowder Of Sunflower and İts Affects OnGermination and Growth
39Ferhat CELEP , Musa DOĞAN BBSalvia , Akdeniz , Ege ,korolojiAkdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen EndemikSalvia L. (Adaçayı) Türlerinin KorolojikÖzellikleriAkdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen EndemikSalvia L. (Adaçayı) Türlerinin KorolojikÖzellikleri
40Evren CABİ , Musa DOĞAN BBAegilops L. , cins içisınıflandırma , Triticeae oymağı , Poaceae familyasıTürkiye’de Bulunan Aegilops L. (Poaceae)Taksonlarının Cins içi SınıflandırılmasıTürkiye’de Bulunan Aegilops L. (Poaceae)Taksonlarının Cins içi Sınıflandırılması
41Bayram YILDIZ , Turan ARABACI , TuncayDİRMENCİ BBAsteraceae , Cirsium , coğrafikdağılımCirsium Mill. (Cynareae- Asteraceae) CinsininCoğrafik Dağılımı ve Türkiye’deki DurumuCirsium Mill. (Cynareae- Asteraceae) CinsininCoğrafik Dağılımı ve Türkiye’deki Durumu
42Yüksel KAN , Yavuz BAĞCI , Murat KARTAL ,İlkay ORHAN , A. Tuba ATALAY , SongülBATIRAY BBSalvia , Lamiaceae , uçucuyağ , antioxidant , anticholinesterase , tıbbi bitkiTürkiye’de Kültüre Alınan Bazı SalviaTürlerinin Önemi ve ÖzellikleriTürkiye’de Kültüre Alınan Bazı SalviaTürlerinin Önemi ve Özellikleri
43Zeki AYTAÇ , Zekiye SULUDERE BBAstragalus , Dasyphyllium ,Türkiye , Tüylenme , SEMTürkiye’de Dağılış Gösteren Astragalus L.cinsine ait Dasyphyllium Bunge SeksiyonuÜyelerinin Elektron Mikroskobu ile YaprakTüylerinin İncelenmesiTürkiye’de Dağılış Gösteren Astragalus L.cinsine ait Dasyphyllium Bunge SeksiyonuÜyelerinin Elektron Mikroskobu ile YaprakTüylerinin İncelenmesi
44Peyami BATTAL , Murat ERMAN , İsmail ÇELİK ,İsmet BERBER , Musa TÜRKER , Mehmet EmreEREZ , Faruk OĞUZ BBKuraklık , şekerler , prolin ,osmotik potansiyelKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeProlin, Osmotik Potansiyel ve ŞekerDüzeylerindeki Değişikliklerin BelirlenmesiKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeProlin, Osmotik Potansiyel ve ŞekerDüzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi
45Ersin MİNARECİ , Kemal YILDIZ BBTürkiye’de Yayılış Gösteren Asperula L.(Rubiaceae) Cinsi Thlipthisa (Griseb.) Ehrend.Seksiyonunun RevizyonuTürkiye’de Yayılış Gösteren Asperula L.(Rubiaceae) Cinsi Thlipthisa (Griseb.) Ehrend.Seksiyonunun Revizyonu
46Selim İŞLEKDEMİR , Sevil YALÇIN BBHypericum perforatum ,binbirdelik Otu , manyetik alanManyetik Alanın Hypericum perforatum L.Bitkisi Üzerine EtkisiManyetik Alanın Hypericum perforatum L.Bitkisi Üzerine Etkisi
47Ökkeş ATICI , Ömer KARADAĞOĞLU , SalihMUTLU , Esen TAŞGIN , BarbarosNALBANTOĞLU BBArpa , donma hasarı , buznükleasyon aktivitesi , salisilik asit , düşük sıcaklıkstresiSoğuğa Hassas Arpanın Soğuğa ToleransCevabında Salisilik Asit Uygulamalarının RolüSoğuğa Hassas Arpanın Soğuğa ToleransCevabında Salisilik Asit Uygulamalarının Rolü
48Mustafa YILDIZ , Hakan TERZİ BBTriticum aestivum , Triticumdurum , termal-toleranslı çeşitler , termal-duyarlıçeşitler , küçük sıcaklık şoku proteinleriTriticum aestivum ve T. durum’un TermalToleranslı ve Termal Duyarlı ÇeşitlerininYapraklarında Sıcaklık Şoku ProteinleriTriticum aestivum ve T. durum’un TermalToleranslı ve Termal Duyarlı ÇeşitlerininYapraklarında Sıcaklık Şoku Proteinleri
49Tuğçe KALEFETOĞLU , Yasemin EKMEKÇİ BBAntioksidan enzimler , klorofila fluoresansı , kuraklık stresi , MDA , nohut (Cicerarietinum L.) çeşitleriKuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin NohutÇeşitlerinin Fotokimyasal ve AntioksidanAktiviteleri Üzerine EtkisiKuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin NohutÇeşitlerinin Fotokimyasal ve AntioksidanAktiviteleri Üzerine Etkisi
50Mehmet Emre EREZ , Peyami BATTAL , İclalDURDU BBTuz stresi , HPLC ,ABA(Absisik asit) , prolin , yağ asidiFarklı Tuz Konsantrasyonlarına MaruzBırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicorniaeuropaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. veAtriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen FizyolojikParametrelerin AraştırılmasıFarklı Tuz Konsantrasyonlarına MaruzBırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicorniaeuropaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. veAtriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen FizyolojikParametrelerin Araştırılması
51Galip AKAYDIN , Musa DOĞAN BBPlumbaginaceae , Limonium ,revizyon , TürkiyeTürkiye’deki Limonium miller (Plumbaginaceae)Cinsi İle İlgili Revizyon ÇalışmalarıTürkiye’deki Limonium miller (Plumbaginaceae)Cinsi İle İlgili Revizyon Çalışmaları
52Ömer VAROL , A.Zafer TEL BBFıstık çamı , floristikkompozisyon , İzmir , Pinus pinea , yeni kare.Bergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Pinuspinea L. Ormanlarının Floristik ÖzellikleriBergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Pinuspinea L. Ormanlarının Floristik Özellikleri
53Güray UYAR , Muhammet ÖREN BBkarayosunu , yeni kayıt , flora ,Türkiye , Güney-batı Asya.Türkiye ve Güney Batı Asya KarayosunlarıFlorası İçin Üç Yeni Karayosunu KaydıTürkiye ve Güney Batı Asya KarayosunlarıFlorası İçin Üç Yeni Karayosunu Kaydı
54Avni ÖZTÜRK BBVeronica beccabunga L. subsp. muscosa [(Korsh. ) A.Jelen., 1971)]‘ya Dahil Edilmiş OlanBazı Populasyon Örneklerinin Ayrı ve Yeni BirTakson Olarak Sınıflandırılması ve NedenleriVeronica beccabunga L. subsp. muscosa [(Korsh. ) A.Jelen., 1971)]‘ya Dahil Edilmiş OlanBazı Populasyon Örneklerinin Ayrı ve Yeni BirTakson Olarak Sınıflandırılması ve Nedenleri
55Ahmet YILDIRIM , Nejdet KANDEMİR , ÖzlemATEŞ SÖNMEZOĞLU , Tuğba ESERKAYA ,Rahime GÜNDÜZ BBMikrosatelit , SSR , PZR , arpa ,buğdayMikrosatelit DNA Belirleyicilerinin TahıllardaTürler Arası Kullanım OlanaklarıMikrosatelit DNA Belirleyicilerinin TahıllardaTürler Arası Kullanım Olanakları
56Aykut SAĞLAM , Laury CHAERLE , DominiqueVan Der STRAETEN BBStres , görüntüleme , termalgörüntü , klorofil flüoresansBitki Araştırmalarında Termal ve KlorofilFlüoresans Görüntüleme TekniklerininKullanımıBitki Araştırmalarında Termal ve KlorofilFlüoresans Görüntüleme TekniklerininKullanımı
57Tuğba AYDIN , Buhara YÜCESAN , Arzu UÇARTÜRKER , İsmail EKER , Münevver SÖKMEN ,Atalay SÖKMEN , Ekrem GÜREL BBDigitalis sp. , doku kültürü ,mikroçoğaltımTürkiye’nin Endemik Tıbbi BitkilerindenDigitalis davisiana L.’nin in vitro RejenerasyonuTürkiye’nin Endemik Tıbbi BitkilerindenDigitalis davisiana L.’nin in vitro Rejenerasyonu
58Erdoğan Eşref HAKKI BBBitkilerde Bor , B taşıyıcıprotein , B transporter , bitkilerde B noksanlığı ,bitkilerde B toksitesiBitkilerde Bor Taşıyıcısı Genlerin BorunNoksanlık ve Toksite Koşullarında İşlevleriBitkilerde Bor Taşıyıcısı Genlerin BorunNoksanlık ve Toksite Koşullarında İşlevleri
59Özge KARAKAŞ , Semra HASANÇEBİ , AyşenYUMURTACI , Fahriye ERTUĞRUL , YıldızAYDIN , Funda ŞENTÜRK AKFIRAT , LütfüÇETİN , Seval ALBUSTAN , Zafer MERT , KadirAKAN , Fazıl DÜŞÜNCELİ , Necmettin BOLAT ,Mustafa ÇAKMAK , Savaş BELEN , ÖzcanYORGANCILAR , Ergun ÖZDEMİR , AhuALTINKUT UNCUOĞLU BBBuğday , sarı pas , EST , Bulksegregasyon analizi , moleküler markör , RNABuğday (Triticum aestivum L.)’da Sarı PasHastalığına Dayanıklılığın EST (“ExpressedSequence Tag”) Veritabanları KullanılarakAraştırılmasıBuğday (Triticum aestivum L.)’da Sarı PasHastalığına Dayanıklılığın EST (“ExpressedSequence Tag”) Veritabanları KullanılarakAraştırılması
60Zeynep Mine COŞKUN , Meral ÜNAL BBScilla autumnalis , embriyokesesi , embriyo , endosperma , sitokimya , poliploidiScilla autumnalis L.’de Embriyolojik veSitokimyasal ÇalışmalarScilla autumnalis L.’de Embriyolojik veSitokimyasal Çalışmalar
61Işıl İSMAİLOĞLU , Meral ÜNAL BBOrnithogalum sigmoideum ,kanal hücreleri , elektron mikroskobuOrnithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’da StilusKanal Hücrelerinin İnce YapısıOrnithogalum sigmoideum Freyn&Sınt’da StilusKanal Hücrelerinin İnce Yapısı
62Esra MARTİN BBGenista , Leguminosae ,kromozom sayısı , karyotip , TürkiyeTürkiye Genista L. (Fabaceae) CinsiTaksonlarının Karyolojik Yönden İncelenmesiTürkiye Genista L. (Fabaceae) CinsiTaksonlarının Karyolojik Yönden İncelenmesi
63Sibel YILMAZ , Hakan ÇAM , YaseminDEMİRGAN , Kemal Melih TAŞKIN BBApomixis , genetik etiketleme ,Boechera , Endosperm , FISApomiksi ve Genetik Etiketleme: DoğalApomikt Boechera holboellii Türünde GenetikEtiketlemeye Maruz Kalan Gen İfadelerininBelirlenmesiApomiksi ve Genetik Etiketleme: DoğalApomikt Boechera holboellii Türünde GenetikEtiketlemeye Maruz Kalan Gen İfadelerininBelirlenmesi
64Eda ÖZEL , Tuna UYSAL , Kuddisi ERTUĞRUL ,Meryem BOZKURT , BBCentaurea , ISSR ,Türkiye ,endemikCentaurea L. Cinsi Cheirolepis (Boiss.) Hoffm. vePseudoseridia Wagenitz Seksiyonlarında YerAlan Bazı Akraba Türlerin ISSR (Inter-SimpleSequence Repeats) Yöntemiyle SeçilmesiCentaurea L. Cinsi Cheirolepis (Boiss.) Hoffm. vePseudoseridia Wagenitz Seksiyonlarında YerAlan Bazı Akraba Türlerin ISSR (Inter-SimpleSequence Repeats) Yöntemiyle Seçilmesi
65Fevziye ÇELEBİ TOPRAK , Eminur BARUTÇU ,Sami DOĞANLAR , Anne FRARY BBPVY , domates , dayanıklılıkDomateste Patates Y Virüsü (PVY)’ne KarşıDayanıklılıkDomateste Patates Y Virüsü (PVY)’ne KarşıDayanıklılık
66Ayşe Nihal GÖMÜRGEN , Haşim ALTINÖZLÜ BBKromozom sayısı , karyotipanalizi , Umbelliferae , Tordylium elegans , endemik.Türkiye İçin Endemik Olan Tordyliumelegans’ın (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor(Umbelliferae) Kromozom Sayısı ve KaryotipAnaliziTürkiye İçin Endemik Olan Tordyliumelegans’ın (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor(Umbelliferae) Kromozom Sayısı ve KaryotipAnalizi
67Esra MARTİN , Ahmet DURAN , BabacanUĞUZ , BBGörüntü işleme ve analizsistemi , kromozom , idiyogram , karyotipBilgisayar Destekli Görüntü Analiz SistemininSitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği veGüvenilirliğiBilgisayar Destekli Görüntü Analiz SistemininSitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği veGüvenilirliği
68Fazıl DÜŞÜNCELİ , Lütfi ÇETİN , SevalALBOSTAN , Zafer MERT , Kadir AKAN BBBuğday (Triticum aestivum) ,kara pas (Puccinia graminis f.sp. tritici ) , Ug99 ,genetik dayanıklılıkUg 99’a Karşı Küresel Yaklaşımlar ve Türkiyeiçin Genetik Dayanıklılığın Kullanımı ÜzerineBazı Araştırmalar–IUg 99’a Karşı Küresel Yaklaşımlar ve Türkiyeiçin Genetik Dayanıklılığın Kullanımı ÜzerineBazı Araştırmalar–I
69Kadir AKAN , Lütfi ÇETİN , Seval ALBOSTAN ,Zafer MERT , Fazıl DÜŞÜNCELİ BBBuğday (Triticum aestivum) ,Arpa (Hordeum vulgare) ve Nohut (Cicer arietinumL.) , Sarı pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) ,Sürme (Tilletia foetida ve Tilletia caries) , Rastık(Ustilago tritici) , Arpa Yaprak Lekesi(Rhynchosporium secalis) , Arpa Çizgili YaprakLekesi (Pyrenophora gramineum) , Antraknoz(Ascochyta rabiei) , genetik dayanıklılıkGenetik Dayanıklılığın Buğday, Arpa veNohutun Bazı Fungal Hastalıklarına Karşı OrtaAnadolu Şartlarında Kullanımı ÜzerineAraştırmalarGenetik Dayanıklılığın Buğday, Arpa veNohutun Bazı Fungal Hastalıklarına Karşı OrtaAnadolu Şartlarında Kullanımı ÜzerineAraştırmalar
70H.Hüseyin CEBECİ , Sabiha ACER BBAesculus , Lepidoptera ,gözlem , bulaşma , İstanbul , Türkiyeİstanbul Belgrad Ormanı Atkestanelerinde YeniBir Zararlı: Cameraria ohridella(Lepidoptera:Gracillariidae)İstanbul Belgrad Ormanı Atkestanelerinde YeniBir Zararlı: Cameraria ohridella(Lepidoptera:Gracillariidae)
71Deniz İNNAL KUYAB , Selim Sualp ÇAĞLAR BBAkdeniz çam kabuk böceği ,Orthotomicus erosus , fıstık çamı , Pinus pinea ,feromon , AntalyaTürkiye’nin Önemli Orman ZararlılarındanAkdeniz Çam Kabuk Böceği [Orthotomicuserosus (Wollaston, 1857)] ile BiyoteknikMücadeleTürkiye’nin Önemli Orman ZararlılarındanAkdeniz Çam Kabuk Böceği [Orthotomicuserosus (Wollaston, 1857)] ile BiyoteknikMücadele
72Mehmet TEMEL , Hayrünisa BAŞ SERMENLİ BBBitki sağlığı , Atatürk dönemiAtatürk Döneminde Türkiye’de Bitki SağlığınınKorunmasıAtatürk Döneminde Türkiye’de Bitki SağlığınınKorunması
73Nüket A. BİNGÖL , Cengiz TÜRE , Beth A.MİDDLETON BBTürkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da YayılışGösteren İstilacı Lythrum salicaria L.(Lytraceae) Türünün Kuru Ağırlık veÇiçeklenme Fenolojilerinin KarşılaştırmalıOlarak AraştırılmasıTürkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da YayılışGösteren İstilacı Lythrum salicaria L.(Lytraceae) Türünün Kuru Ağırlık veÇiçeklenme Fenolojilerinin KarşılaştırmalıOlarak Araştırılması
74Çağatay TAVŞANOĞLU BBYangın , bitki fonksiyonelgrupları , Akdeniz ekosistemleri , süksesyon , bitkiörtüsüBitki Fonksiyonel Grupları ve Yangın SonrasıRejenerasyon Çalışmalarındaki ÖnemiBitki Fonksiyonel Grupları ve Yangın SonrasıRejenerasyon Çalışmalarındaki Önemi
75Yasin OZDOGAN , Ayse KAPLAN BBKarabük , aeropalinoloji ,polen , sporKarabük İl Merkezi Atmosferinin 2006 ve 2007yılları Polen ve Spor AnaliziKarabük İl Merkezi Atmosferinin 2006 ve 2007yılları Polen ve Spor Analizi
76Murat ERSÖZ , Özcan SEÇMEN BBDianthus erinaceus Boiss.var.erinaceus , populasyon ekolojisi , koruma biyolojisiDar Endemik Dianthus erinaceus boiss. Var.erinaceus’un Populasyon EkolojisiDar Endemik Dianthus erinaceus boiss. Var.erinaceus’un Populasyon Ekolojisi
77Serdar Gökhan ŞENOL , Özcan SEÇMEN , AykutGÜVENSEN , Salih GÜCEL BBLinum aretioides Boiss. ,tozlaşma , populasyon ekolojisiTehlikede Olan Linum aretioides Boiss.’ ınTozlaşmasıTehlikede Olan Linum aretioides Boiss.’ ınTozlaşması
78Gürcan GÜLERYÜZ , Münir ÖZTÜRK BBAzot mineralleşmesi ,nitrifikasyon , yüksek rakım , otlakalan , bodur çalı ,orman toplulukları , AkdenizAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YüksekRakımlı Ekosistemde Azot MineralleşmesiAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YüksekRakımlı Ekosistemde Azot Mineralleşmesi
79F. Selcen SAKAR , Gürcan GÜLERYÜZ , HülyaARSLAN , Serap KIRMIZI BBAsphodelus aestivus , Akdeniz ,geofit , nitrat , Nitrat Redüktaz AktivitesiAsphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) TüründeNitrat Redüktaz AktivitesiAsphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) TüründeNitrat Redüktaz Aktivitesi
80Kutsal KESİCİ , Erol KESİCİ , Cevdan KESİCİ BBEğirdir Gölü , Microcystisaeruginosa , mavi-yeşil alg , fosforEğirdir Gölü’nde Mavi-Yeşil AlglerdenMicrocystis aeruginosa’nın ÇoğalmasınınNedenleriEğirdir Gölü’nde Mavi-Yeşil AlglerdenMicrocystis aeruginosa’nın ÇoğalmasınınNedenleri
81Yusuf UZUN , Kenan DEMİREL , AbdullahKAYA , Ali KELEŞ BBMakrofunguslar , taksonomi ,Yüksekova (Hakkari) , TürkiyeYüksekova (Hakkari) Yöresinde Belirlenen BazıMakrofunguslarYüksekova (Hakkari) Yöresinde Belirlenen BazıMakrofunguslar
82Vagif ATAMOV , Esat ÇETİN , MustafaASLAN , Cenap CEVHERİ , Mahmut YAVUZ BBAkçakale (Şanlıurfa /Türkiye) Suriye SınırlarıArasındaki Tuzlu Alanların Bitki ÖrtüsüAkçakale (Şanlıurfa /Türkiye) Suriye SınırlarıArasındaki Tuzlu Alanların Bitki Örtüsü