17 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Merve BALLI , Neslihan DEMİRÇBradyoaktif kirlenme , radyasyon , radyoaktif madde , çevre , kanserRADYOAKTİF KİRLENME, OLASI ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARIRADYOAKTİF KİRLENME, OLASI ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARI
2Gülhan KALMUK , Sevcan AKTAR , Muhammet Elmaoğlu , Oğuz ÖZYARALÇBHastane , radyoaktif madde , radyoaktif atık , radyasyon , çevre , çevre kirliliğiRADYOAKTİF MADDELERİN HASTANELERDE KULLANIMI VE CEVREYE ETKİLERİRADYOAKTİF MADDELERİN HASTANELERDE KULLANIMI VE CEVREYE ETKİLERİ
3Murat BELİVERMİŞ , Önder KILIÇ , YavuzÇOTUK , Cem DALYANÇBDoğal radyonüklidler , gamaradyasyonu , toprak , İstanbulİstanbul’da Topraktan Gelen GamaRadyasyonu Dozunun Belirlenmesiİstanbul’da Topraktan Gelen GamaRadyasyonu Dozunun Belirlenmesi
4Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Betül ÜNVER , ŞükranÇAKIR ARICAHBMikronukleus , morfolojikhasar , gama radyasyonu , beyaz kan hücresiin vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde GamaRadyasyonu tarafından Teşvik EdilenMorfolojik Hasarlar ve Mikronukleus SıklığınınAraştırılmasıin vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde GamaRadyasyonu tarafından Teşvik EdilenMorfolojik Hasarlar ve Mikronukleus SıklığınınAraştırılması
5Elif ÖZBEY , Dilek ASMAMDeinococcus , radyasyon ,katalaz , glutatyon redüktaz , süperoksit dismutaz ,glutatyon S- transferazRadyasyona Dirençli Deinococcus radioduransBakterisi İle Escerichia coli’de RadyasyonunAntioksidan Sistem Üzerine EtkisininAraştırılmasıRadyasyona Dirençli Deinococcus radioduransBakterisi İle Escerichia coli’de RadyasyonunAntioksidan Sistem Üzerine EtkisininAraştırılması
6Nesrin Çolak , Hülya Torun , Faik Ahmet Ayaz , Ahmet Yaşar ZenginBBAntosiyanin , Hordeum vulgare L. ,γ-radyasyon , peroksidazγ-Radyasyon Stresine Maruz Bırakılan Arpa (Hordeum vulgare,Poaceae) Çeşitlerinde Antosiyanin Uygulamasının Serbest ve BağlıPeroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileriγ-Radyasyon Stresine Maruz Bırakılan Arpa (Hordeum vulgare,Poaceae) Çeşitlerinde Antosiyanin Uygulamasının Serbest ve BağlıPeroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri
7Havser Ertem Vaizoğullar , Yeşim Karaa , Yusuf Yılmaz , Ramazan MammadovBBGama radyasyon , Yağlı tohumlu bitki , Yağ verimiAspir, Jojoba ve Kolza Tohumlarının Bazı Türlerinde FarklıGama Radyasyon (60Co) Dozlarının Ham Yağ Verimine EtkisiAspir, Jojoba ve Kolza Tohumlarının Bazı Türlerinde FarklıGama Radyasyon (60Co) Dozlarının Ham Yağ Verimine Etkisi
8Elif Özbey , Dilek AsmaBİYDeinococcus radiodurans , Süperoksit Dismutaz , Katalaz , γ-Radyasyonγ radyasyonun Deinococcus radiodurans ve Escerichia coliBakterilerinin Üremeleri Üzerine Etkilerinin Süperoksit Dismutaz veKatalaz Enzimleriyle İlişkilendirilmesiγ radyasyonun Deinococcus radiodurans ve Escerichia coliBakterilerinin Üremeleri Üzerine Etkilerinin Süperoksit Dismutaz veKatalaz Enzimleriyle İlişkilendirilmesi
9Semahat GeldiayRadyoizotop kursu , RadyasyonBiyolojik Çalışmalarda Otoradiografi MetoduBiyolojik Çalışmalarda Otoradiografi Metodu
10M. Münip YeğinMBGRadyasyon , Zar geçirgenliğiİrradiye Hücrelerde Zar Permeabilitesinin Tetkiki ve Elde Edilen Sonuçlarİrradiye Hücrelerde Zar Permeabilitesinin Tetkiki ve Elde Edilen Sonuçlar
11Yaşar ÜnlüHBRadyasyon , Üreme hücresi , HayvanHayvanlarda Tesadüf Edilen ve Üreme Hücrelerini Radiasyondan Koruyan Teşekküller Hayvanlarda Tesadüf Edilen ve Üreme Hücrelerini Radiasyondan Koruyan Teşekküller
12Sema ALİKAMANOĞLU , Orkun YAYCILI , Ayşe ŞENMBGGama radyasyonu , in vitro mutagenez , patates , RAPD-PCR , kuraklık stresiGama Radyasyonu ile Teşvik Edilen Kuraklığa Toleranslı Patates(Solanum tuberosum L) Mutantlarının Moleküler KarakterizasyonuGama Radyasyonu ile Teşvik Edilen Kuraklığa Toleranslı Patates(Solanum tuberosum L) Mutantlarının Moleküler Karakterizasyonu
13Gamze Yıldız , Laurie C. Hofmann , Kai Bischof , Şükran DereHOkyanus asitleşmesi , Corallina officinalis , Fotosentez , Ultraviole Radyasyon ,Klorofil Floresansı , Kalsifikasyonİklim Değişiminin Corallina officinalisTürü Üzerine Olası Fizyolojik Etkileriİklim Değişiminin Corallina officinalisTürü Üzerine Olası Fizyolojik Etkileri
14Nail TartaroğluRadyoizotop kursu , RadyasyonRadyoaktif İzotopların Tıpta KullanımıRadyoaktif İzotopların Tıpta Kullanımı
15Remzi GeldiayRadyoizotop kursu , RadyasyonRadyasyonun (Radioizotopların) Ortamda Dağılışı ve Biosfer Üzerine EtkisiRadyasyonun (Radioizotopların) Ortamda Dağılışı ve Biosfer Üzerine Etkisi
16Şener Baltepe , Yusuf VardarBBRadyoizotop kursu , RadyasyonBitki Fizyolojisi ve Morfolojisinde İzotop Tatbikatının Ortaya Koyduğu İmkanlarBitki Fizyolojisi ve Morfolojisinde İzotop Tatbikatının Ortaya Koyduğu İmkanlar
17Selman Rıza KınacıRadyoizotop kursu , RadyasyonSağlık FiziğiSağlık Fiziği