62 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Deniz DEĞER , Erhan ÜNLÜ , Muhammet GAFFAROĞLUÇB , HB , HCarasobarbus luteus , kromozom , karyotip , Dicle NehriDİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİDİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
2Esra MARTİN , Seher KARAMAN ERKUL , Zeki AYTAÇÇB , BBOxytropis , Legüminosae , kromozom sayısıTÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN Oxytropis DC. (LEGUMINOSAE) CİNSİNEAİT TÜRLERİN KROMOZOM SAYILARITÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN Oxytropis DC. (LEGUMINOSAE) CİNSİNEAİT TÜRLERİN KROMOZOM SAYILARI
3Figen ÇİÇEK , Zafer TÜRKMEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , KürşadYAPARÇB , BBkaradeniz sahil yolu , kromozomal anormallik , mikronukleus ,Verbascum sinuatumVerbascum sinuatum L. (SCROPHULARIACEA) (SIĞIRKUYRUĞU) KÖK UCUHÜCRELERİNDE AĞIR METAL İYONLARI TARAFINDAN SEBEP OLUNANGENOTOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASIVerbascum sinuatum L. (SCROPHULARIACEA) (SIĞIRKUYRUĞU) KÖK UCUHÜCRELERİNDE AĞIR METAL İYONLARI TARAFINDAN SEBEP OLUNANGENOTOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
4Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , MBGPermetrin , Zeytin yaprağı ekstresi , Kromozomal aberrasyon ,Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİ
5Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , BB , MBGAluminyum fosfit , L. nobilis yaprak ekstresi , Kromozomalaberrasyon , Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜ
6Elanur Aydın , Hasan TürkezÇB , BB , MBGArtvin , Erzurum , İnsan Lenfositleri , In Vitro , KromozomAberasyon Testi , Liken , Mikroçekirdek Testi , Oksidatif DurumERZURUM VE ARTVİN İLLERİNDE TESPİT EDİLEN BAZI LİKEN TÜRLERİNİNSİTOGENETİK VE OKSİDATİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIERZURUM VE ARTVİN İLLERİNDE TESPİT EDİLEN BAZI LİKEN TÜRLERİNİNSİTOGENETİK VE OKSİDATİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
7Hasan Türkez , Elanur AydınÇB , MBGKromozom Aberasyon Testi , Eikosapentaenoik Asit , İmazalil ,Genoprotektif , İnsan Lenfosit Kültürü , Mikroçekirdek TestiIN VITRO İMAZALİL TOKSİSİTESİNE KARŞI EİKOSAPENTAENOİK ASİT’İN KORUYUCU ROLÜIN VITRO İMAZALİL TOKSİSİTESİNE KARŞI EİKOSAPENTAENOİK ASİT’İN KORUYUCU ROLÜ
8Hasan Türkez , Elanur AydınÇB , MBGKromozom Aberasyon Testi , İnsan Lenfositleri , Mutajenite ,Permetrin , Resveratrol , Kardeş Kromatid DeğişimiİNSAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE PERMETRİN İLE OLUŞTURULAN GENETİKHASARA KARŞI RESVERATROLÜN GENOPROTEKTİF ETKİSİİNSAN LENFOSİT KÜLTÜRLERİNDE PERMETRİN İLE OLUŞTURULAN GENETİKHASARA KARŞI RESVERATROLÜN GENOPROTEKTİF ETKİSİ
9Emel KUNDUZ , Çiğdem AKIN , C.Can BİLGİNÇB , HB , MBGMoleküler yöntem , Kuş , Eşey tayini , CHD geni , EşeyKromozomlarıMOLEKÜLER YÖNTEMLERLE KUŞLARDA EŞEY TAYİNİMOLEKÜLER YÖNTEMLERLE KUŞLARDA EŞEY TAYİNİ
10Gamze YILDIZ , Özgür VATAN , SerapÇELİKLER , Rahmi BİLALOĞLUBBUlva rigida , kromozomaberasyonu , antigenotoksisiteİnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.Agardh (Chlorophyceae) EkstraktınınKromozom Hasarını Önleyici EtkisininAraştırılmasıİnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.Agardh (Chlorophyceae) EkstraktınınKromozom Hasarını Önleyici EtkisininAraştırılması
11Meryem ÖZTÜRK , Esra MARTİN , Ahmet DURAN , Muhittin DİNÇ , Ayşe ÖZDEMİR , Özlem ÇETİNBBAksaray , kromozom sayısı , karyotip , endemik , TürkiyeAksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal OlarakYetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir ÇalışmaAksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal OlarakYetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma
12Esra MARTİN , Bekir DOĞAN , Meryem ÖZTÜRK , Ahmet DURAN , Engin HASIRCIBBScorzonera , Compositae , kromozom sayısı , karyotipScorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzoneratomentosa L. (Asteraceae) Taksonları ÜzerineKaryolojik Bir ÇalışmaScorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzoneratomentosa L. (Asteraceae) Taksonları ÜzerineKaryolojik Bir Çalışma
13Zahide ŞAHİN , Serdar KOCAAllium cepa , kromozomaberasyonları , mitoz bölünme , mitotik indeksBüyük Menderes Nehri İle Sulanan AydınBölgesi’ndeki Toprakların GenotoksisitesininAllium Test Sistemi İle BelirlenmesiBüyük Menderes Nehri İle Sulanan AydınBölgesi’ndeki Toprakların GenotoksisitesininAllium Test Sistemi İle Belirlenmesi
14Meltem TEZCAN , Cüneyt AKIDomates , fungusit , mitoz ,kromozomal anomaliLycopersicon esculentum Türlerinde TrimiltoxUygulamasının Mitoz Üzerine EtkileriLycopersicon esculentum Türlerinde TrimiltoxUygulamasının Mitoz Üzerine Etkileri
15Ahmet YILDIRIM , Erkan KESAT , İskenderPARMAKSIZYabani haşhaş , Papaver ,Oxytona , kromozomTürkiye Doğal Florasında Bulunan YabaniHaşhaş Türlerinde Kromozom AnalizleriTürkiye Doğal Florasında Bulunan YabaniHaşhaş Türlerinde Kromozom Analizleri
16Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Kürşad Yapar , Figen Çiçek , Serdar KarakuşluBİYHidrojen peroksit , Ginkgo biloba , Mikronukleus , Kromozomal anormallikler ,BUN , AST , ALTAlbino Farelerde Hidrojen Peroksit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) ÖzütününKoruyucu Etkisinin AraştırılmasıAlbino Farelerde Hidrojen Peroksit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) ÖzütününKoruyucu Etkisinin Araştırılması
17Ortaç Çetintaş , Muhsin Çoğal , Merve Tuncay , Ferhat Matur , Mustafa SözenHBKörfare , kromozom , yayılış , türNannospalax xanthodon’un Üç Sitotipinin (2n = 38, 52, 60) Atlas,Axis, Sternum’dan Alınan Metrik Karakterlere Göre İncelenmesiNannospalax xanthodon’un Üç Sitotipinin (2n = 38, 52, 60) Atlas,Axis, Sternum’dan Alınan Metrik Karakterlere Göre İncelenmesi
18Muhsin Çoğal , Meriye Yanbul , Zeycan Ceyhan , Mustafa Sözen , Ferhat MaturHBKörfare , kromozom , yayılış , molarNannospalax xanthodon’nin Dört Sitotipin (2n = 52, 54, 56, 60)Diş Morfolojilerinin Shape Analizi ile İncelenmesiNannospalax xanthodon’nin Dört Sitotipin (2n = 52, 54, 56, 60)Diş Morfolojilerinin Shape Analizi ile İncelenmesi
19Saime ÖzarslanMBGMitoz Bölünme , Kromozom , UltravioleMitoz Bölünmenin Çeşitli Safhalarındaki Kromozom Strüktürüne Ultraviyolenin EtkisiMitoz Bölünmenin Çeşitli Safhalarındaki Kromozom Strüktürüne Ultraviyolenin Etkisi
20İpek EresenMBGKromozom , TranslokasyonKromozom Translokasyonlarının Pratikte KullanılışıKromozom Translokasyonlarının Pratikte Kullanılışı
21Tülay AŞKIN ÇELİK , Özlem Sultan ASLANTÜRKMBGGenotoksik etki , insan periferal lenfositleri , kromozom hasarı , mikronükleus ,mitotik indeks , Rosmarinus officinalis , sitotoksik etkiRosmarinus officinalis l.’den Elde Edilen Sulu Ekstrelerinİnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik veGenotoksik Etkisinin AraştırılmasıRosmarinus officinalis l.’den Elde Edilen Sulu Ekstrelerinİnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik veGenotoksik Etkisinin Araştırılması
22Deniz DEĞER , Erhan ÜNLÜ , Muhammed GAFFAROĞLUMBGTurcinoemacheilus kosswigi , Dicle Nehri , karyotip , kromozomDicle Nehri’nde Yaşayan Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu ve Nalbant, 1964 Türünün Karyolojik ÖzellikleriDicle Nehri’nde Yaşayan Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu ve Nalbant, 1964 Türünün Karyolojik Özellikleri
23Neslihan Demir , Merve BallıMBGindoxacarb , insektisit , sitogenetik , Allium cepa , kromozomal anomaliIndoxacarb İnsektisidinin Sitogenetik Etkisinin AraştırılmasıIndoxacarb İnsektisidinin Sitogenetik Etkisinin Araştırılması
24Tuna Uysal , Kuddisi Ertuğrul , Osman Tugay , Meryem Bozkurt ,Ela Nur Şimşek , Hatice Kübra YıldızBBKromozom , AsteraceaeCentaurea saligna ve C. yaltirikii (Asteraceae)Türlerinin Kromozom Sayı ve MorfolojisiCentaurea saligna ve C. yaltirikii (Asteraceae)Türlerinin Kromozom Sayı ve Morfolojisi
25İsa Başköse , Selda Gökşen , Ahmet Emre YaprakBBChenopodiaceae , Atriplex laevis , morfoloji , kromozom , dağılımAtriplex laevis (Chenopodiaceae) TürününMorfolojik Özellikleri Yayılışı ve Kromozom SayısıAtriplex laevis (Chenopodiaceae) TürününMorfolojik Özellikleri Yayılışı ve Kromozom Sayısı
26Derviş Öztürk , Onur Koyuncu , Ö. Koray Yaylacı , Atila Ocak ve Süleyman TokurBBOrnithogalum , kromozom sayısı , karyotip , idiyogram , sitotaksonomiEskişehir ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Ornithogalum(Liliaceae) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik ÇalışmalarEskişehir ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Ornithogalum(Liliaceae) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar
27Zübeyde Kumbıçak , Serap Ergene , Ümit Kumbıçak , Sevil BirecikligilMBGkromozom , Lycosidae , Pardosa , örümcek , TürkiyeLycosidae (Ordo: Araneae) Familyasına ait Pardosa lugubrisTürünün Karyotip AnaliziLycosidae (Ordo: Araneae) Familyasına ait Pardosa lugubrisTürünün Karyotip Analizi
28Serdar Koca , Fatih ÇakmakMBGOedipoda miniata miniata , Karyotip , Orthoptera , Kromozom , AydınOedipoda miniata miniata (Pallas, 1771) (Orthoptera, Acrididae,Oedipodinae) ’nın Karyotip AnaliziOedipoda miniata miniata (Pallas, 1771) (Orthoptera, Acrididae,Oedipodinae) ’nın Karyotip Analizi
29Hatice Tunca , Murat Tuna , Salih Zeki Yıldız , Tuğba Ongun Sevindik , Hüseyin AksoyMBGSchiff bazı , Kromozomal anormallik , Genotoksisite , Sitotoksisite , mitotikindeksSchiff Bazı Komplekslerinden Cd(8Q)2(SCN)2’nin İnsan LenfositHücrelerinde Mitotik İndekse ve Kromozomlara EtkisiSchiff Bazı Komplekslerinden Cd(8Q)2(SCN)2’nin İnsan LenfositHücrelerinde Mitotik İndekse ve Kromozomlara Etkisi
30Muhammet Gaffaroğlu , Muradiye Karasu Ayata , Sevgi Ünal , Eşref YükselMBGPseudophoxinus firati , kromozom , CMA3 ,Pseudophoxinus firati (Actinopterygii, Cyprinidae)’nin Kromozom AnaliziPseudophoxinus firati (Actinopterygii, Cyprinidae)’nin Kromozom Analizi
31Ahmet Ali BERBER , Hüseyin AKSOY , Mustafa ÇELİKMBGStatinler , Rosuvastatin , Kolesterol , Kromozomal anormallikler , LenfositStatin Grubu İlaçlardan Rosuvastatin’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in vitro GenotoksisitesiStatin Grubu İlaçlardan Rosuvastatin’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in vitro Genotoksisitesi
32Didar Güzey , Deniz Çakmak , İbrahim Deniz , Sibel GümüşMBGÇanakkale , Allium cepa , genotoksisite , kromozom aberasyonları , mitotik indeksÇanakkale İli Yol Kenarı TopraklarınınGenotoksik Etkilerinin BelirlenmesiÇanakkale İli Yol Kenarı TopraklarınınGenotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
33Ahmet Duran , Esra Martin , Özlem Çetin , Elif Gezer , Mustafa ÇelikBBCruciferae , karyotip , kromozom , ErysimumTürkiye Erysimum (Brassicaceae) Cinsinde Yer AlanBazı Türlerin KaryolojisiTürkiye Erysimum (Brassicaceae) Cinsinde Yer AlanBazı Türlerin Karyolojisi
34Didem Molla , Sıla Toksöz , Zeynep Yurtkuran , Banu Avcıoğlu DündarMBGEvcil kanarya , Serinus canaria domestica , “chromo-helicase-DNA binding”geni , CHD , W kromozomuEvcil Kanaryada (Serinus canaria domestica) DNA-Eşey TayiniEvcil Kanaryada (Serinus canaria domestica) DNA-Eşey Tayini
35A. Muttalip Özkorkmaz , Ebru Gökalp ÖzkorkmazPBAdli vakalar , Y kromozomu , SNP , STRTek Nükleotid Polimorfizmlerinin Adli Alanda KullanımıTek Nükleotid Polimorfizmlerinin Adli Alanda Kullanımı
36İlknur Dülger , Nurşen Alpagut KeskinMBGThaumetopoea pityocampa , kromozom , holokinetik , hipotonik solüsyonThaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)Populasyonlarında Kromozom AnaliziThaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)Populasyonlarında Kromozom Analizi
37Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU , Hüseyin İNCEER , Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZMBGHelianthus annuus; Quizalofop-P-Ethyl; genotoksite; kromozom anormallikleri;mikronükleus testiQuizalofop-P-Ethyl Herbisitinin Helianthus Annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine EtkisiQuizalofop-P-Ethyl Herbisitinin Helianthus Annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine Etkisi
38Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU , Hüseyin İNCEER , Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZMBGHelianthus annuus; Deltamethrin; genotoksite; kromozom anormallikleri;mikronükleus testiDeltamethrin İnsektisitinin Helianthus annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine EtkisiDeltamethrin İnsektisitinin Helianthus annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine Etkisi
39Serkan YILMAZ , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLUHBKalsiyum propiyonat , gıdakatkı maddesi , insan periferal lenfositleri , kardeşkromatid değişimi , kromozom anormalliği ,mikronükleusKalsiyum Propiyonatın İnsan PeriferalLenfositlerinde in vitro Genotoksik EtkileriKalsiyum Propiyonatın İnsan PeriferalLenfositlerinde in vitro Genotoksik Etkileri
40Kuddisi Ertuğrul , Tuna Uysal , Meryem BozkurtBBKaryotip , Psephellus , kromozom sayısıTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip AnaliziTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip Analizi
41Mehmet Çiçek , Ahmet Emre Yaprak , Gül Nilhan Tuğ , Osman KetenoğluBBScutellaria , Scutellaria seksiyonu , Kromozom sayısı , Lamiaceae , TürkiyeTürkiye’deki Scutellaria Cinsi Scutellaria Seksiyonuna(Lamiaceae) Ait Taksonların Kromozom SayılarıTürkiye’deki Scutellaria Cinsi Scutellaria Seksiyonuna(Lamiaceae) Ait Taksonların Kromozom Sayıları
42Esra Martin , Bekir Doğan , Ahmet Duran , Fatih Coşkun , Özlem ÇetinBBCompositae , Karyotip , Kromozom , SerratulaTürkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinde Yer AlanBazı Taksonların Karyotip AnaliziTürkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinde Yer AlanBazı Taksonların Karyotip Analizi
43Hakan Sepet , Cenk Durmuşkahya , Bahittin Bozdağ , Canan ÖzdemirBBKromozom sayısı , karyoloji , PhlomisTürkiye’de Yayılış Gösteren Dört Endemik Phlomis (Lamiaceae)Taksonu Üzerine Karyolojik Bir ÇalışmaTürkiye’de Yayılış Gösteren Dört Endemik Phlomis (Lamiaceae)Taksonu Üzerine Karyolojik Bir Çalışma
44Nurşen Aksu , Hüseyin İnceer , Sema Hayırlıoğlu-AyazBBCrepis , Asteraceae , karyotip analizi , kromozom sayısı , TürkiyeTürkiye’den Üç Crepis (Asteraceae) Taksonunun Karyotip AnaliziTürkiye’den Üç Crepis (Asteraceae) Taksonunun Karyotip Analizi
45Serkan YILMAZ , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLU , Hüseyin AKSOY , MustafaÇELİKHBMetominostrobin , EmamectinBenzoate , pestisit , kromozom anormalliği ,mikronükleus , komet testiMetominostrobin ve Emamectin BenzoatePestisitlerinin in vitro Genotoksik EtkileriMetominostrobin ve Emamectin BenzoatePestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri
46Şifa TÜRKOĞLUMonosodyum fosfat ,disodyum fosfat , trisodyum fosfat , mitotik indeks ,kromozom anormalliği , DNA miktarıMono-, Di- ve Trisodyum Fosfatın A. cepa L.Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik EtkileriMono-, Di- ve Trisodyum Fosfatın A. cepa L.Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkileri
47Perihan YAVUZÇBİnfertilite ,kromozom analizi ,kromozom anomalisi , Y mikrodelesyonuErkek İnfertilitesi Ön Tanısı Olan Hastalarda,Sitogenetik ve Y Kromozom MikrodelesyonAnaliz Sonuçlarının DeğerlendirilmesiErkek İnfertilitesi Ön Tanısı Olan Hastalarda,Sitogenetik ve Y Kromozom MikrodelesyonAnaliz Sonuçlarının Değerlendirilmesi
48Perihan YAVUZÇBPrenatal tanı , biyokimyasaltarama testleri , fetal USG , amniyosentez ,sitogenetik , kromozom anomalisiPrenatal Tanıda, Biyokimyasal Tarama TestSonuçları ve USG Bulgularının AmniyosentezSitogenetik Analiz Sonuçları İleKarşılaştırılmasıPrenatal Tanıda, Biyokimyasal Tarama TestSonuçları ve USG Bulgularının AmniyosentezSitogenetik Analiz Sonuçları İleKarşılaştırılması
49Ayla KARATAŞ , Zafer BAHÇECİHBrosophila melanogaster ,diazinon , gelişim , politen kromozomlar , eşey oranıDiazinon’un Drosophila melanogaster’inMorfolojisi, Eşey Oranı ve PolitenKromozomları Üzerine Toksik EtkileriDiazinon’un Drosophila melanogaster’inMorfolojisi, Eşey Oranı ve PolitenKromozomları Üzerine Toksik Etkileri
50Yavuz KOÇAK , Jose Galian ALBALADEJO ,Eşref YÜKSEL , Muhammet GAFFAROĞLUHBCicindelidae , Türkiye ,karyotip , kromozomLophyridia fischeri (Cicindelidae:Coleoptera)’nin Karyotip AnaliziLophyridia fischeri (Cicindelidae:Coleoptera)’nin Karyotip Analizi
51Ayşe Nihal GÖMÜRGEN , Haşim ALTINÖZLÜ BBKromozom sayısı , karyotipanalizi , Umbelliferae , Tordylium elegans , endemik.Türkiye İçin Endemik Olan Tordyliumelegans’ın (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor(Umbelliferae) Kromozom Sayısı ve KaryotipAnaliziTürkiye İçin Endemik Olan Tordyliumelegans’ın (Boiss. & Bal.) Alava & Hub.-Mor(Umbelliferae) Kromozom Sayısı ve KaryotipAnalizi
52Sevcan MAMUR , Deniz YÜZBAŞIOĞLU , FatmaÜNAL , Serkan YILMAZHBPotasyum sorbat , gıda katkımaddesi , kardeş kromatit değişimi , kromozomalanormallik , comet testiPotasyum Sorbatın Kardeş Kromatit DeğişimiKromozomal Anormallik ve Comet Testleri İleGenotoksik Etkilerinin BelirlenmesiPotasyum Sorbatın Kardeş Kromatit DeğişimiKromozomal Anormallik ve Comet Testleri İleGenotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
53Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇINHBLikopen , kromozomalanormallikler , mitotik indeks , anormal metafazsayısıİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisiİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisi
54Filiz KAYA , Serap ERGENEHBBarbus capito , karyotip ,kromozomGöksu Nehrinde (Mersin) Yaşayan Barbuscapito (Guldenstadt, 1773)'nun SitogenetikAnaliziGöksu Nehrinde (Mersin) Yaşayan Barbuscapito (Guldenstadt, 1773)'nun SitogenetikAnalizi
55Ayşe YAVUZ KOCAMAN , MehmetTOPAKTAŞHBAcetamiprid , alphacypermethrin ,kardeş kromatid değişimi , kromozomanormalliği , mikronükleusAcetamiprid ve Alpha-CypermethrinPestisidlerinin Karışım Halinde KullanıldıklarıZaman İnsan Periferal Lenfositlerindeki in vitroGenotoksik EtkileriAcetamiprid ve Alpha-CypermethrinPestisidlerinin Karışım Halinde KullanıldıklarıZaman İnsan Periferal Lenfositlerindeki in vitroGenotoksik Etkileri
56Gökçe TANER , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLU , Serkan YILMAZHBLipoik asit , ferulik asit ,MMC , antigenotoksik etki , kromozomal anormallik(KA) , kardeş kromatid değişimi (KKD) , mitotikindeks (MI) , mikronükleus (MN)Lipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan LenfositKültüründe Mitomisin-C’ye KarşıAntigenotoksik EtkileriLipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan LenfositKültüründe Mitomisin-C’ye KarşıAntigenotoksik Etkileri
57Esra MARTİN , Ahmet DURAN , BabacanUĞUZ , BBGörüntü işleme ve analizsistemi , kromozom , idiyogram , karyotipBilgisayar Destekli Görüntü Analiz SistemininSitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği veGüvenilirliğiBilgisayar Destekli Görüntü Analiz SistemininSitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği veGüvenilirliği
58Melahat ÖZCAN , Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZ ,Hüseyin İNCEER , Murat BALBBCirsium , kromozom sayısı , mitozDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenBazı Cirsium Miller Taksonlarının KromozomSayılarıDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenBazı Cirsium Miller Taksonlarının KromozomSayıları
59Esra MARTİN , Ahmet DURAN , Bekir DOĞAN ,Muhittin DİNÇ , Meryem ÖZTÜRK , Özlem ÇETİN , Bilgehan BİLGİLİBBKromozom sayısı , Papaver , Ricotia , Aurinia , Hesperis , Dianthus , AlliumPapaveraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae veLiliaceae Taksonları Üzerine Karyolojik Bir ÇalışmaPapaveraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae veLiliaceae Taksonları Üzerine Karyolojik Bir Çalışma
60Hülya HOŞGÖREN , Ümit YAPICIFabaceae , kromozom sayısı ,bitkiBazı Baklagil Türlerinde Kromozom SayısıTespitiBazı Baklagil Türlerinde Kromozom SayısıTespiti
61Esra MARTİN , Bekir DOĞAN , Ahmet DURAN , Ayşe ÖZDEMİR , Meryem ÖZTÜRKBBSerratula , Compositae , kromozom sayısı , karyotipSerratula haussknechtii Boiss. ve Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. (Asteraceae) Türlerinin Karyotip AnalizleriSerratula haussknechtii Boiss. ve Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. (Asteraceae) Türlerinin Karyotip Analizleri
62Esra MARTİN BBGenista , Leguminosae ,kromozom sayısı , karyotip , TürkiyeTürkiye Genista L. (Fabaceae) CinsiTaksonlarının Karyolojik Yönden İncelenmesiTürkiye Genista L. (Fabaceae) CinsiTaksonlarının Karyolojik Yönden İncelenmesi