23 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1F.Ezgi Odabaş , F.Azize Budak , Şükran ÇakırÇB , HBDrosophila melanogaster , yaban mersini ,aflatoksin , SMARTYABAN MERSİNİ VE AFLOTOKSİNİN Drosophila melanogaster ÜZERİNE ETKİLERİ VE ETKİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİYABAN MERSİNİ VE AFLOTOKSİNİN Drosophila melanogaster ÜZERİNE ETKİLERİ VE ETKİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2Özkan AKSAKAL , Hakan AŞKIN , Yusuf KAYA , Handan UYSALBBDrosophila melanogaster , Verbascum speciosum , toksik etkiVerbascum speciosum Schrader TohumlarınınSulu Ekstraktının Drosophila melanogasterÜzerine Etkisinin BelirlenmesiVerbascum speciosum Schrader TohumlarınınSulu Ekstraktının Drosophila melanogasterÜzerine Etkisinin Belirlenmesi
3Handan UYSAL , Deniz ALTUN , Hakan AŞKIN ,Ali ASLANHBDrosophila melanogaster ,Lobaria pulmonaria , ömür uzunluğu , yaşlanma ,serbest radikaller , antioksidanlarDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin Araştırılması
4Hakan AŞKIN , Handan UYSALHBDrosophila melanogaster ,somatik mutasyon ve rekombinasyon testi ,genotoksisite , genisteinDrosophila melanogaster’de Bir Çeşit BitkiselÖstrojen Olan Genistein Uygulamasına BağlıOlarak Genotoksik Etkilerin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Bir Çeşit BitkiselÖstrojen Olan Genistein Uygulamasına BağlıOlarak Genotoksik Etkilerin Araştırılması
5Emel ATLI , Hacer ÜNLÜHBDrosophila melanogaster ,bisfenol A , canlı kalma oranıBisfenol A’nın Drosophila melanogaster’in CanlıKalma Oranı Üzerine Olan EtkisiBisfenol A’nın Drosophila melanogaster’in CanlıKalma Oranı Üzerine Olan Etkisi
6Ümmügülsüm Tükenmez , Hakan AşkınBİYBupivakain , Drosophila melanogaster ,glutatyon redüktaz , lidokain , oksidatifstresLidokain ve Bupivakain İlaçlarının Drosophila melanogasterGlutatyon Redüktaz Üzerine In Vivo EtkileriLidokain ve Bupivakain İlaçlarının Drosophila melanogasterGlutatyon Redüktaz Üzerine In Vivo Etkileri
7Deniz Altun Çolak , Handan Uysal , Erdem ToktayÇBDrosophila melanogaster , TCDD , OCDD , Ömür uzunluğu , Oksidatif stressDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyuna Ait Dişi ve Erkek Populasyonlarında Bazı Dioksinlerin Ömür UzunluğuÜzerine EtkileriDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyuna Ait Dişi ve Erkek Populasyonlarında Bazı Dioksinlerin Ömür UzunluğuÜzerine Etkileri
8Ümmügülsüm Tükenmez , Hakan AşkınHBBupivakain , Drosophila melanogaster ,lidokain , ömür uzunluğuBazı Lokal Anestezik Maddelerin (Lidokain ve Bupivakain) MeyveSineği Drosophila melanogaster’de Ömür Uzunluğu Üzerine EtkisiBazı Lokal Anestezik Maddelerin (Lidokain ve Bupivakain) MeyveSineği Drosophila melanogaster’de Ömür Uzunluğu Üzerine Etkisi
9Sezgin Aksakal , Fatma Turna , Eşref Demir , Bülent KayaMBGMelatonin , potasyum dikromat , antigenotoksisite , Drosophila melanogaster ,hemositlerPotasyum Dikromat’ın Genotoksitesine Karşı Melatonin’in İn VivoAntigenotoksik Potansiyelinin Drosophila KOMET ve SMARTYöntemleriyle AraştırılmasıPotasyum Dikromat’ın Genotoksitesine Karşı Melatonin’in İn VivoAntigenotoksik Potansiyelinin Drosophila KOMET ve SMARTYöntemleriyle Araştırılması
10Arif Ayar , Handan Uysal , Halit Kızılet , Erdem ToktayMBGDrosophila melanogaster , Echium amoenum , Antigenotoksisite , EMS ,SMARTDrosophila melanogaster’de EMS ile Uyarılan Toksik EtkilerinEchium amoenum’a Ait Kloroform Ekstraktı ile GiderilmesiDrosophila melanogaster’de EMS ile Uyarılan Toksik EtkilerinEchium amoenum’a Ait Kloroform Ekstraktı ile Giderilmesi
11Eylem Eroğlu Doğan , Elif YeşiladaMBGMentha piperita , Drosophila melanogaster , Kanat Somatik Mutasyon veRekombinasyon Test (SMART) , genotoksik , antigenotoksik.Nanenin Antigenotoksik Aktivitesinin Somatik Mutasyon veRekombinasyon Testi ile AraştırılmasıNanenin Antigenotoksik Aktivitesinin Somatik Mutasyon veRekombinasyon Testi ile Araştırılması
12Fatma Turna , Eşref Demir , Bülent KayaMBGResveratrol , potasyum dikromat , etil metan sülfonat , antigenotoksisite ,Drosophila melanogasterPotasyum Dikromat ve Etil Metan Sülfonat’ın GenotoksisitesineKarşı Resveratrol’ün In Vivo Antigenotoksik PotansiyelininDrosophila SMART Yöntemiyle AraştırılmasıPotasyum Dikromat ve Etil Metan Sülfonat’ın GenotoksisitesineKarşı Resveratrol’ün In Vivo Antigenotoksik PotansiyelininDrosophila SMART Yöntemiyle Araştırılması
13Arif Ayar , Handan UysalMBGDrosophila melanogaster , parabenler , genotoksisite , SMARTGıdalarda Koruyucu Katkı Maddesi Olarak KullanılanÇeşitli Parabenlerin Genotoksik Etkilerinin DrosophilaKanat Benek Testi ile AraştırılmasıGıdalarda Koruyucu Katkı Maddesi Olarak KullanılanÇeşitli Parabenlerin Genotoksik Etkilerinin DrosophilaKanat Benek Testi ile Araştırılması
14Pınar Güler , Nazlı Ayhan , Can Koşukcu , Banu Şebnem ÖnderHBBesin kısıtlaması , Gelişim süresi , Drosophila melanogasterBesin Kısıtlamasının Drosophila melanogaster’deGelişim Süresine Etkisinin AraştırılmasıBesin Kısıtlamasının Drosophila melanogaster’deGelişim Süresine Etkisinin Araştırılması
15Banu Şebnem Önder , Ali Nihat BozcukMBGDrosophila melanogaster , transpozon , P elementi , P-M sistemi , TürkiyeTürkiye’deki Drosophila melanogaster Doğal Populasyonlarında Bir Transpozon olan P Elementi ve Moleküler AnaliziTürkiye’deki Drosophila melanogaster Doğal Populasyonlarında Bir Transpozon olan P Elementi ve Moleküler Analizi
16Hadi Eshraghi , Alper Orhan , Emel Atlı , Hacer ÜnlüHBDrosophila melanogaster , sodyum nitrat , ortalama pupalaşma yüzdesi , ortalamapupalaşma süresiGıda Katkı Maddelerinden Sodyum Nitratın Drosophilamelanogaster’in Pupalaşması Üzerine EtkileriGıda Katkı Maddelerinden Sodyum Nitratın Drosophilamelanogaster’in Pupalaşması Üzerine Etkileri
17Alper Orhan , Hadi Eshraghi , Emel Atlı , Hacer ÜnlüHBDrosophila melanogaster , sodyum nitrat , ortalama erginleşme yüzdesi ,ortalama erginleşme süresiGıda Katkı Maddelerinden Sodyum NitratınDrosophila melanogaster’in Erginleşmesi Üzerine EtkileriGıda Katkı Maddelerinden Sodyum NitratınDrosophila melanogaster’in Erginleşmesi Üzerine Etkileri
18Duygu Keser , Ayla KarataşÇBAsetil salisilik asit , asetaldehit , Drosophila melanogaster , ömür uzunluğu ,metamorfoz süresiAspirin ve Asetaldehitin Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğuve Metamorfoz Süresi Üzerine EtkileriAspirin ve Asetaldehitin Drosophila melanogaster’in Ömür Uzunluğuve Metamorfoz Süresi Üzerine Etkileri
19Halit Kızılet , Handan Uysal , Arif Ayar , Deniz Altun , Sıdıka SemerdökenÇBDrosophila melanogaster , mikotoksin , zearalenon , ömür uzunluğuErgin Drosophila’nın Ömür Uzunluğunda Kronik ZearelenonAlımına Bağlı Olarak Toksisitenin UyarılmasıErgin Drosophila’nın Ömür Uzunluğunda Kronik ZearelenonAlımına Bağlı Olarak Toksisitenin Uyarılması
20Sıdıka Semerdöken , Handan Uysal , Deniz Altun , Arif Ayar , Halit KızıletÇBDrosophila melanogaster , gıda boyası , larval mortalite , ömür uzunluğuDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyunda Azo Gıda Boyaları ile Kronik Beslenmenin Toksik EtkileriDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyunda Azo Gıda Boyaları ile Kronik Beslenmenin Toksik Etkileri
21Emel AtlıÇBDrosophila melanogaster , bisfenol A , 4-nonilfenol , 4-tert-oktilfenol , eşeyoranıÇevresel Östrojenler Olarak Tanımlanan Bisfenol A, 4-Nonilfenol ve4-tert-Oktilfenol’ün Drosophila melanogaster’de Eşey Oranına EtkisiÇevresel Östrojenler Olarak Tanımlanan Bisfenol A, 4-Nonilfenol ve4-tert-Oktilfenol’ün Drosophila melanogaster’de Eşey Oranına Etkisi
22Bülent Kaya , Fatma Turna , Eşref Demir , Ricard MarcosMBGtatlandırıcılar , Drosophila melanogaster , hemositler , KOMET testi ,SMARTDört Yapay Tatlandırıcının Genotoksik EtkilerininDrosophila melanogaster’in Somatik Hücrelerinde KOMET veSMART Yöntemleriyle AraştırılmasıDört Yapay Tatlandırıcının Genotoksik EtkilerininDrosophila melanogaster’in Somatik Hücrelerinde KOMET veSMART Yöntemleriyle Araştırılması
23Nihan Şahin , Dilek Benli , Şifa TürkoğluMBGDrosophila melanogaster , Gıda koruyucuları , Ömür uzunluğu , GenetiktoksikolojiBazı Gıda Koruyucularının Drosophila melanogaster’inÖmür Uzunluğu Üzerine EtkisiBazı Gıda Koruyucularının Drosophila melanogaster’inÖmür Uzunluğu Üzerine Etkisi