88 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Serap MUTUN , Serdar DİNÇÇB , HBTürkiye , genetik çeşitlilik , PCR‐RFLP , mtDNA , A. caputmedusae , A.quercustozae , A. LucidusMEŞE GAL ARILARI: TÜRKİYE’NİN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE KATKILARIMEŞE GAL ARILARI: TÜRKİYE’NİN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE KATKILARI
2Özlem EROL DAYIÇB , MBGDNA hasarı , genotoksik ajan , genotoksisite , QPCREKOTOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA GENOTOKSİK ETKİNİN BELİRLENMESİİÇİN QPCR ANALİZİNİN KULLANIMIEKOTOKSİKOLOJİK ARAŞTIRMALARDA GENOTOKSİK ETKİNİN BELİRLENMESİİÇİN QPCR ANALİZİNİN KULLANIMI
3H. Tansel YALÇIN , Cengiz ÇORBACI , Onur AKPINAR , Füsun B. UÇAR , Didem TUNALIÇB , M , MBGmaya , amilaz , proteaz , lipaz , selülaz , ksilinaz , 5.8S ITS‐RFLP , 18SrDNA‐RFLP , 26S rDNA dizi analiziFarklı Çevrelerden İzole Edilen Mayaların Moleküler Biyolojik Tanısı veEkstrasellüler Enzim Üretim PotansiyelleriFarklı Çevrelerden İzole Edilen Mayaların Moleküler Biyolojik Tanısı veEkstrasellüler Enzim Üretim Potansiyelleri
4Cengiz ÇORBACI , Füsun B. UÇAR , H. Tansel YALÇINÇB , MAntagonizm , Debaryomyces hansenii , killer toksin , maya , mikosin ,5.8S ITS‐RFLP , 18S rDNA‐RFLP , 26S rDNA dizi analiziFARKLI KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN Debaryomyces hansenii STRAİNLERİNİNMOLEKÜLER BİYOLOJİK TANISI VE KİLLER TOKSİN ÜRETİM KAPASİTELERİFARKLI KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN Debaryomyces hansenii STRAİNLERİNİNMOLEKÜLER BİYOLOJİK TANISI VE KİLLER TOKSİN ÜRETİM KAPASİTELERİ
5M. KEKEÇOĞLU , P.G. RASGELEÇB , HBApis mellifera L. , biodiversity , conservation , geometric morphometric ,mtDNAGENETİC AND MORPHOMETRİC CHARACTERIZATION OF YIĞILCA HONEY BEE(Apis mellifera L.) ECOTYPEGENETİC AND MORPHOMETRİC CHARACTERIZATION OF YIĞILCA HONEY BEE(Apis mellifera L.) ECOTYPE
6Reyhan ÇOLAK , Gül Olgun KARACAN , İrfan KANDEMİR , Teoman KANKILIÇ ,Ercüment ÇOLAKÇB , MBG , HBMyodes glareolus , Türkiye , mtDNAKUZEY ANADOLU’DA YAYILIŞ GÖSTEREN Myodes glareolus (MAMMALIA:RODENTIA) POPULASYONLARININ mtDNA (SİTOKROM b ve KONTROL BÖLGESİ)ANALİZİKUZEY ANADOLU’DA YAYILIŞ GÖSTEREN Myodes glareolus (MAMMALIA:RODENTIA) POPULASYONLARININ mtDNA (SİTOKROM b ve KONTROL BÖLGESİ)ANALİZİ
7Öznur SUAKAR , Ekrem DÜNDARBBZeytin genomu , genomikDNA kütüphanesi , cDNA kütüphanesiZeytin Genomunun Gen Yoğunluğu HakkındaYeni İpuçlarıZeytin Genomunun Gen Yoğunluğu HakkındaYeni İpuçları
8Emel USLU , Serap MUTUN , M. Tekin BABAÇQuercus , PCR-RFLP ,kloroplast DNATürkiye Quercus Seksiyonuna (Ak MeşeGrubuna) Ait Bazı Türlerin Kloroplast DNAAnalizleriTürkiye Quercus Seksiyonuna (Ak MeşeGrubuna) Ait Bazı Türlerin Kloroplast DNAAnalizleri
9Mutlu GÜLTEPE , Kamil COŞKUNÇELEBİ ,Uğur UZUNER , Ali Osman BELDÜZ , SabriyeÇANAKÇI , Fatih Şaban BERİŞHieracium , Asteraceae ,Endemik , nrDNA , ITS PCR , Kuzey AnadoluBazı Endemik Hieracium L. (Asteraceae)Türlerinin ITS nrDNA Dizileri BakımındanKarşılaştırılmasıBazı Endemik Hieracium L. (Asteraceae)Türlerinin ITS nrDNA Dizileri BakımındanKarşılaştırılması
10Mutlu GÜLTEPE , Uğur UZUNER , KamilCOŞKUNÇELEBİ , Ali Osman BELDÜZ , SalihTERZİOĞLUPrimula , Primulaceae ,nrDNA , ITS PCRBazı Primula L. (Primulaceae) Türlerinin nrITSBölgeleri Bakımından KarşılaştırılmasıBazı Primula L. (Primulaceae) Türlerinin nrITSBölgeleri Bakımından Karşılaştırılması
11Şifa TÜRKOĞLUMonosodyum fosfat ,disodyum fosfat , trisodyum fosfat , mitotik indeks ,kromozom anormalliği , DNA miktarıMono-, Di- ve Trisodyum Fosfatın A. cepa L.Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik EtkileriMono-, Di- ve Trisodyum Fosfatın A. cepa L.Kök Ucu Hücreleri Üzerine Sitogenetik Etkileri
12İbrahim Hakkı CİĞERCİ , A. Fatih FİDANHBDNA hasarı , comet analiziDNA Hasar Tespitinde Tek Hücre JelElektroforeziDNA Hasar Tespitinde Tek Hücre JelElektroforezi
13Atilla ÖzalpanMBGDNA SenteziÇeşitli Faktörlerin DNA Sentezine Olan EtkileriÇeşitli Faktörlerin DNA Sentezine Olan Etkileri
14Atıf Şengün , Gülruh GökdoğanMBGDNA SenteziHeterokromatik ve Eukromatinin Deoksiribonukleik Asiti Sentezinde DavranışlarıHeterokromatik ve Eukromatinin Deoksiribonukleik Asiti Sentezinde Davranışları
15Mehmet Özaslan , Ahmet Çakmak , Bektaş Tepe , Çağla Bozkurt Güzel , Didem Işık Karagöz ,İbrahim Halil Kılıç , Hasan Akgül , Mustafa Çilkız , Mehmet Tahir Hüsunet , Harun BaltaşBAlkanna tinctoria , pBR322 plasmid DNA , Antimikrobiyal , MİKalkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucuaktivitesinin belirlenmesialkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucuaktivitesinin belirlenmesi
16Mustafa ÇİLKIZ , İbrahim Halil KILIÇ , Bektaş TEPE , Didem Işık KARAGÖZ ,Mehmet Tahir HÜSUNET , Derya İŞLER , Şeyda BERK ,Çağla BOZKURT GÜZEL , Hasan Akgül , Mehmet ÖZASLANBP.vera , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK , Antioksidanpistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği,antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesipistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği,antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi
17Semiha Çetinel Aksoy , Kadriye Özcan , Orçun Kalkan , Ataç UzelBAktinomiset , Antimikrobiyal aktivite , 16S rDNA dizi analizi , Deniz sedimentiEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite TaramasıEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite Taraması
18Tuğba Çelik , Tülay Turgut Genç , İlknur Nezahat ÇıldırBKluyveromyces marxianus , 5 ,8S rDNA , ITS1 , ITS2Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianusMaya Türlerinin Moleküler KarakterizasyonuSüt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianusMaya Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu
19Melekper OktayMBGDNAKalıtım Faktörlerinin FonksiyonuKalıtım Faktörlerinin Fonksiyonu
20Emine BilgeMBGDNAKalıtsal Madde ve Onun Moleküler YapısıKalıtsal Madde ve Onun Moleküler Yapısı
21Fatih Mehmet Şimşek , Sare İlknur CihangirHBAkdeniz Bölgesi , Aedes , Ochlerotatus , sistematik , dağılım , nükleer rDNA ITS 2Aedes ve Ochlerotatus (Diptera: Culicidae) Türlerinin AkdenizBölgesi’ndeki Sıklığı ve Dağılım ÖrüntüsüAedes ve Ochlerotatus (Diptera: Culicidae) Türlerinin AkdenizBölgesi’ndeki Sıklığı ve Dağılım Örüntüsü
22Talha Gençbay , Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkMMicromonospora , Kribella , Actinomadura , Microbacterium ,16S rDNADoğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomisetİzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile MolekülerTiplendirilmeleriDoğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomisetİzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile MolekülerTiplendirilmeleri
23Tuğba Keskin , Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkMNocardia , Dietzia , Mikolik Asit , 16S rDNAMikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietziaİzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi veAntimikrobiyal AktiviteleriMikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietziaİzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi veAntimikrobiyal Aktiviteleri
24Okan Kadir Nohut , İbrahim Özkoç , Cem Tolga GürkanlıMHymenocarpus circinnatus , Argyrolobium biebersteinii , Lotus angustissimus ,Rhizobium , filogeni , 16S rDNA , recA , nodA , nifHBazı Yabani Baklagil Türlerinden Rhizobial Bakterilerin İzolasyonuve Genetik Çeşitliliğinin BelirlenmesiBazı Yabani Baklagil Türlerinden Rhizobial Bakterilerin İzolasyonuve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
25Gönül GÜVEN , Taner ÖZYURT , Esra ALPÖZEN , Ali ÜREN , İhsan YAŞABMicroarrays technology , GMO , DNA-chipsProduction Technology of DNA-Microarray ChipsProduction Technology of DNA-Microarray Chips
26Bektaş Tepe , İbrahim Halil Kılıç , Mehmet Özaslan , Didem Işık Karagöz , Çağla BozkurtGüzel , Mustafa Çilkız , Mehmet Tahir Hüsunet , Seda Çevikbaş , Meltem Koruk , Hasan AkgülBP.terebinthus , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK ,AntioksidanPistacia terebinthus Bitkisinin Meyve Perikarpının Fitokimyasalİçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu AktivitesininBelirlenmesiPistacia terebinthus Bitkisinin Meyve Perikarpının Fitokimyasalİçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu AktivitesininBelirlenmesi
27Duygu Cemre BULUT , Fatma Öztürk KÜP , İlhan Özer İLHAN , Kazım DEMİRKOLMBGpirazol türevleri , antimikrobiyal etki , pBR322 DNA.Bazı Pirazol-3-Karboksilli Asit Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri veDNA ile Etkileşimlerinin BelirlenmesiBazı Pirazol-3-Karboksilli Asit Türevlerinin Biyolojik Aktiviteleri veDNA ile Etkileşimlerinin Belirlenmesi
28İlyas Can , Yaşar Gülmez , Şaban TekinMBGSphex flavipennis , 28S , ITS2 , PCR , DNASphex flavipennis (Hymenoptera: Sphecidae) Türünün NükleerRibozomal DNA Bölgelerinin (28S ve ITS2) Genetik AnaliziSphex flavipennis (Hymenoptera: Sphecidae) Türünün NükleerRibozomal DNA Bölgelerinin (28S ve ITS2) Genetik Analizi
29Serap Mutun , Tülay Turgut Genç , İlknur Nezahat ÇıldırMBGÜzüm , Maya , 5 ,8S rDNA , BozcaadaMetschnikowia pulcherrima PopulasyonlarınınÜzüm Çeşitlerine Göre Moleküler Varyasyonunun DağılımıMetschnikowia pulcherrima PopulasyonlarınınÜzüm Çeşitlerine Göre Moleküler Varyasyonunun Dağılımı
30Evren Önay Uçar , Özlem ErolMBGViscum album L. , Oksidatif DNA hasarı , QPCR , ROS.Viscum album L. Metanol Ekstresi Nüklear DNA’yı Oksidatif Hasardan KorurViscum album L. Metanol Ekstresi Nüklear DNA’yı Oksidatif Hasardan Korur
31Selin Ertürk , Cemal Varol TokHBFiksasyon , DNA İzolasyonu , DNA Amplifikasyonu , PCR , NCBI.Yurdumuzda Yaşayan Bazı Yarı Zehirli ve Zehirli Yılan TürlerininKoleksiyon Örneklerinden DNA Sekans AnaliziYurdumuzda Yaşayan Bazı Yarı Zehirli ve Zehirli Yılan TürlerininKoleksiyon Örneklerinden DNA Sekans Analizi
32Selin Ertürk , Cemal Varol TokHBFiksasyon , DNA İzolasyonu , DNA Amplifikasyonu , PCRFormaldehit-Alkol Karışımı ve Alkol ile Fikse Edilmiş Bazı Amfibi veReptil Koleksiyon Örneklerinden DNA AmplifikasyonuFormaldehit-Alkol Karışımı ve Alkol ile Fikse Edilmiş Bazı Amfibi veReptil Koleksiyon Örneklerinden DNA Amplifikasyonu
33Damla Hepsöğütlü , Özge Özgen , Z.Benal HepsöğütlüMBGDNA , kimerizm , mikrosatellit marker analizi , PCRGenetik Parmak İzi: Mikrosatellit Marker Analizi İleUlusal Veri Bankası Oluşturulması ve Bunun ToplumumuzaSağlayacağı YararlarGenetik Parmak İzi: Mikrosatellit Marker Analizi İleUlusal Veri Bankası Oluşturulması ve Bunun ToplumumuzaSağlayacağı Yararlar
34Sabriye Çanakçı , Murat Kaçağan , Ayşegül Özer , Kariye İnan , Ali Osman BeldüzMBGTrabzon tatlı su , Algoriphagus , kitinaz , DNA-DNA hibridizasyonuBakır Madeni Su BirikintisindenYeni Bir AlgoriphagusTürünün İzolasyonu ve KarakterizasyonuBakır Madeni Su BirikintisindenYeni Bir AlgoriphagusTürünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
35Siğnem Öney , Metin Tuna , Selma TaburMBGBrachypodium distachyon L. , DNA content , flow cytometry , model bitki ,ploidizasyonPoaceae İçin Yeni Bir Model Olan Brachypodium distachyonL.’un Genetik ve Morfolojik Açıdan DeğerlendirilmesiPoaceae İçin Yeni Bir Model Olan Brachypodium distachyonL.’un Genetik ve Morfolojik Açıdan Değerlendirilmesi
36Şenay Süngü , Ekrem DündarMBGZeytin , DnaJ , anlık gösterimli (real – time) PCR , polimorfizm analizi , SNP.Zeytin Tahmini DNAJ Geninin Dokusal Zamansal EkspresyonSeviyesinin Belirlenmesi ve Polimorfizm AnaliziZeytin Tahmini DNAJ Geninin Dokusal Zamansal EkspresyonSeviyesinin Belirlenmesi ve Polimorfizm Analizi
37Deniz Aşlar , Hakkı Taştan , Erhan Özdiler , Ayşe Tuba AltuğMBGSendromsuz dudak yarığı ve/veya damak yarığı , TGFβ1 geni , polimorfizm ,DNA izolasyonu , PCRSendromsuz Dudak Damak Yarıklı Türk Hastalarda TransformingGrowth Factor Beta 1 Gen Polimorfizmlerinin BelirlenmesiSendromsuz Dudak Damak Yarıklı Türk Hastalarda TransformingGrowth Factor Beta 1 Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
38Banu Avcıoğlu-Dündar , Oktay GürkanMBGPamuk yaprak kurdu , Spodoptera littoralis , asetilkolinesteraz , Ace1 cDNAPamuk Yaprak Kurdunun (Spodoptera littoralis) Asetilkolinesteraz Geni cDNA’sının EldesiPamuk Yaprak Kurdunun (Spodoptera littoralis) Asetilkolinesteraz Geni cDNA’sının Eldesi
39Didem Molla , Sıla Toksöz , Zeynep Yurtkuran , Banu Avcıoğlu DündarMBGEvcil kanarya , Serinus canaria domestica , “chromo-helicase-DNA binding”geni , CHD , W kromozomuEvcil Kanaryada (Serinus canaria domestica) DNA-Eşey TayiniEvcil Kanaryada (Serinus canaria domestica) DNA-Eşey Tayini
40Melike Çebi KılıçoğluMBGrDNA-ITS filogeni , Binükleat , Rhizoctonia , Phaseolus vulgaris.Karadeniz Sahil Şeridindeki Hastalıklı Fasulye Bitkilerindenİzole Edilen Binükleat Rhizoctonia Grubu Fungusların rDNA-ITSSekansına Dayalı Filogenetik AnaliziKaradeniz Sahil Şeridindeki Hastalıklı Fasulye Bitkilerindenİzole Edilen Binükleat Rhizoctonia Grubu Fungusların rDNA-ITSSekansına Dayalı Filogenetik Analizi
41Yusuf Bektaş , Gökhan Kalaycı , İsmail AksuPBTürkiye , Diplodus , 16S rRNA , filogenetik , mtDNATürkiye’de Dağılım Gösteren Diplodus Türlerinin Genetik AnaliziTürkiye’de Dağılım Gösteren Diplodus Türlerinin Genetik Analizi
42Yusuf Bektaş , Gökhan Kalaycı , İsmail AksuPBTürkiye denizleri , Spicara , sitokrom b , filogenetik , mtDNATürkiye’de Dağılım Gösteren Spicara cinsine ait Türlerin Filogenetik AnaliziTürkiye’de Dağılım Gösteren Spicara cinsine ait Türlerin Filogenetik Analizi
43Ayşe Güney , Fatma Turna , Durmuş Burgucu , Esin Burunkaya , Ömer Kesmez , Zerin Yeşil ,Eşref Demir , Bülent KayaMBGSilisyum dioksit nanopartikülü , KOMET , genotoksisite , insan embriyonikböbrek epitelyum hücreleri , oksidatif DNA hasarıSilisyum Dioksit Nanopartikülünün İn Vitro GenotoksikPotansiyelinin KOMET Yöntemi ile AraştırılmasıSilisyum Dioksit Nanopartikülünün İn Vitro GenotoksikPotansiyelinin KOMET Yöntemi ile Araştırılması
44Eda Güneş , Elanur Şimşek , Meryem Bozkurt , Tuna UysalMBGDNA hasarı , İnsektisit , Protein , ToksisiteFarklı Drosophila melanogaster Soylarında Klorprifos-etilinEtkilerinin BelirlenmesiFarklı Drosophila melanogaster Soylarında Klorprifos-etilinEtkilerinin Belirlenmesi
45Fatih Coşkun , Emre Sevindik , Halil Güngör , Hasan ÖzçelikBBSilene , ITS nrDNA , DNA dizi analizi , filogeni , Auriculatae , Brachypodeae , TürkiyeTürkiye’de Yetişen Silene (Caryophyllaceae) CinsininAuriculatae ve Brachypodeae Seksiyonlarına Ait TaksonlarınITS nrDNA Dizilerine Dayalı Filogenetik İlişkileriTürkiye’de Yetişen Silene (Caryophyllaceae) CinsininAuriculatae ve Brachypodeae Seksiyonlarına Ait TaksonlarınITS nrDNA Dizilerine Dayalı Filogenetik İlişkileri
46Fatih Coşkun , Necla Şahin , Bekir Doğan , Ahmet Duran , Esra MartinBBSerratula , ITS nrDNA , trnL-F cpDNA , filogenetik analiz , AsteraceaeTürkiye’de Yayılış Gösteren Serratula (Asteraceae)Cinsine Ait Taksonların ITS nrDNA ve trnL-F cpDNADizilerine Dayalı Moleküler Sistematik AnaliziTürkiye’de Yayılış Gösteren Serratula (Asteraceae)Cinsine Ait Taksonların ITS nrDNA ve trnL-F cpDNADizilerine Dayalı Moleküler Sistematik Analizi
47Esra ALPÖZEN , Gönül GÜVEN , Taner ÖZYURT , Deniz GÖL ,Veysel Baki OKHAN , İhsan YAŞA , Ali ÜRENBGDO analizleri , DNA , PCRGenetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma Analiz YöntemleriGenetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma Analiz Yöntemleri
48Sema Bilgin Şentürk , Bilge Hilal Çadırcı , Yakup Ulusu , İsa GökçeBKsilanaz , 16S rDNA , MALDI-TOFKsilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonuMALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür TeşhisiKsilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonuMALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür Teşhisi
49Handan Şapcı , Cem Vural , Elwira SliwinskaMBGFlow sitometri , Echinops , Asteraceae , 2C DNA.Türkiye echinops l. (asteraceae) Cinsine ait Taksonların FlowSitometri Yöntemi ile 2c DNA Miktarının BelirlenmesiTürkiye echinops l. (asteraceae) Cinsine ait Taksonların FlowSitometri Yöntemi ile 2c DNA Miktarının Belirlenmesi
50Salih Karabörklü , Uğur Azizoğlu , Semih Yılmaz , Sunay Tekin ,Enfal Çömlekçi , Abdurrahman Ayvaz , Mikail AkbulutMBGFungus , nematod , 26S rDNA , filogeni , vektörBazı Toprak Nematodlarıyla İlişkili Fungus TürlerininMoleküler KarakterizasyonuBazı Toprak Nematodlarıyla İlişkili Fungus TürlerininMoleküler Karakterizasyonu
51Şakir AKGÜN , Ekrem DÜNDARMBGZeytin cDNA kütüphaneleri , meyve sapı , pedisel.Zeytinde Meyve Dökümü ile İlgili Aday Genlerin İzolasyonuZeytinde Meyve Dökümü ile İlgili Aday Genlerin İzolasyonu
52Zehra Tuğba ABACI , Salih KAFKAS , Bayram Murat ASMAMBG“Paviot” , “Levent” , Uyuşmazlık , PCR , DNA dizi analizi“Paviot” X “Levent” Kayısı Hibritlerinde Eşeysel Uyuşmazlık Durumlarının S alel Spesifik PCR Yöntemiyle Araştırılması“Paviot” X “Levent” Kayısı Hibritlerinde Eşeysel Uyuşmazlık Durumlarının S alel Spesifik PCR Yöntemiyle Araştırılması
53Mustafa Çamaş , Nevzat Şahin , Anıl SazakMBGNocardia cinsi , DNA-DNA hibridizasyonu , polifazik taksonomiKıraç Topraktan İzole Edilen Yeni Bir Nocardia Türünün Moleküler Yöntemlerle TanımlanmasıKıraç Topraktan İzole Edilen Yeni Bir Nocardia Türünün Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması
54Fatma Gözde Çilingir , Çiğdem Akın , Hüseyin Ambarlı , C. Can BilginMBGGirişimsiz örnekleme , boz ayı , dışkı , kıl , post , mtDNAZor Yakalanan Hayvan Gruplarından Boz Ayıların (Ursus arctos) Dışkı, Kıl ve Postlarından Girişimsiz Genetik Örnekleme BaşarısıZor Yakalanan Hayvan Gruplarından Boz Ayıların (Ursus arctos) Dışkı, Kıl ve Postlarından Girişimsiz Genetik Örnekleme Başarısı
55Tuna Uysal , Kuddisi Ertuğrul , Meryem BozkurtBBCentaureaineae , dizileme analizi , ITS , rDNATürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsi Üzerine Filogenetik Bir AnalizTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsi Üzerine Filogenetik Bir Analiz
56Fatih Coşkun , Cüneyt Tez , Hayri DumanBBSideritis , nrDNA , ITS , Filogenetik Analiz , Empedoclia , PAUPITS nrDNA Dizileriyle Türkiye’de Yayılış GösterenSideritis Cinsinin Empedoclia Seksiyonuna(Lamiaceae) Ait Taksonların Moleküler Filogenetik AnaliziITS nrDNA Dizileriyle Türkiye’de Yayılış GösterenSideritis Cinsinin Empedoclia Seksiyonuna(Lamiaceae) Ait Taksonların Moleküler Filogenetik Analizi
57Sare İlknur Cihangir , Fatih Mehmet Şimşek , Celal ÜlgerPBOchlerotatus zammitii , Mitokondriyal DNA , ND4 , dağılım örüntüsü , Akdeniz ,EgeTürkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde Ochlerotatus zammitii(Diptera: Culicidae)’nin genetik yapısı vedağılım örüntüsünün belirlenmesiTürkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde Ochlerotatus zammitii(Diptera: Culicidae)’nin genetik yapısı vedağılım örüntüsünün belirlenmesi
58Gül Olgun Karacan , Reyhan Çolak , Ercüment ÇolakPBApodemus mystacinus , Türkiye , mtDNA , RFLPTürkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus mystacinus(Mammalia: Rodentia) PopulasyonlarınınmtDNA PCR-RFLP AnaliziTürkiye’de Yayılış Gösteren Apodemus mystacinus(Mammalia: Rodentia) PopulasyonlarınınmtDNA PCR-RFLP Analizi
59Sadık Demirtaşa , Duygu Tiryakia , Coşkun Tezb , Maarit Jaarolac , İslam GündüzaPBErinaceus , mtDNA , nDNA , Filocoğrafya , TürkiyeTürkiye Erinaceus (Erinaceomorpha: Mammalia) CinsininMoleküler FilocoğrafyasıTürkiye Erinaceus (Erinaceomorpha: Mammalia) CinsininMoleküler Filocoğrafyası
60Uğur C. Erişmiş , Pınar Ağyar , Taner Yoldaş , Serdar Mayda ,Muhsin Konuk , Tanju Kayab , Anusuy Chınsamy-TuranPBEquidae , Elephas , Antik-DNA , mt-DNA , Real-Time PCRAntik Mitokondrial DNA AnaliziAntik Mitokondrial DNA Analizi
61Yasemin GüleçalCBJeotermal sular , mikrobiyal çeşitlilik , DNA dizi analizi , pyrosequencingJeotermal Sulardaki Mikrobiyal ÇeşitliliğinYeni Nesil Dizi Analizi ile BelirlenmesiJeotermal Sulardaki Mikrobiyal ÇeşitliliğinYeni Nesil Dizi Analizi ile Belirlenmesi
62Uğur Cengiz Erişmiş , İbrahim Hakki Ciğerci , Muhsin KonukHBDNA damage , comet assay , genotoxicity , Eurasian marsh frog , Pelophylax ridibundusComet Assay in Amphibian BiomonitoringComet Assay in Amphibian Biomonitoring
63Robert A. SamsonM , MBGDNA barcoding , Fungi , IndoorCharacterization and DNA barcoding of fungi in indoor environmentsCharacterization and DNA barcoding of fungi in indoor environments
64Birkan Açikgöz , Gülşah Çobanoğlu , Yakup Bakir , Cenk SesalBBLiken , Ramalina , Moleküler Filogeni , rDNA , ITSRamalina (Ramalinaceae, liken oluşturan Ascomycetes)Cinsine Ait Bazı Liken Türlerinin rDNA ITSDizi Analizine Göre Moleküler FilogenisiRamalina (Ramalinaceae, liken oluşturan Ascomycetes)Cinsine Ait Bazı Liken Türlerinin rDNA ITSDizi Analizine Göre Moleküler Filogenisi
65Mutlu Gültepe , Kamil Coşkunçelebi , Serdar Makbul , Salih Terzioğlu , Murat Erdem GüzelBBAsteraceae , cpDNA , matK geni , PCR , TragopogonTürkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Tragopogon (Asteraceae)Taksonlarının matK Geni Bakımından KarşılaştırılmasıTürkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Tragopogon (Asteraceae)Taksonlarının matK Geni Bakımından Karşılaştırılması
66Murat Erdem Güzel , Serdar Makbul , Mutlu Gültepe , Kamil CoşkunçelebiBBFilogenetik pozisyon , ITS , nrDNA , ScorzoneraOrta Anadolu’dan Yeni Tanımlanan Scorzonera tuzgolusensis’in(Asteraceae) Filogenetik PozisyonuOrta Anadolu’dan Yeni Tanımlanan Scorzonera tuzgolusensis’in(Asteraceae) Filogenetik Pozisyonu
67Aycan Aşık , Dilşat Nigar Çolak , Ali Osman BeldüzBCaCO3 , karbonik anhidraz , 16S RdnaKireçli Toprak Numunesi Bakteri İzolatlarındaKarbonik Anhidraz Aktivitesi TaramasıKireçli Toprak Numunesi Bakteri İzolatlarındaKarbonik Anhidraz Aktivitesi Taraması
68Didem Işık Karagöz , İbrahim Halil Kılıç , Ahmet Çakmak , Bektaş Tepe ,Mehmet Tahir Hüsunet , Mustafa Çilkız , Hasan Akgül , Mehmet Özaslan , Şeyda BerkBP.khinjuk , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK ,AntioksidanPistacia khinjuk Bitkisinin Olgun Ve Ham PerikarplarınınFitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA KoruyucuAktivitesinin BelirlenmesiPistacia khinjuk Bitkisinin Olgun Ve Ham PerikarplarınınFitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA KoruyucuAktivitesinin Belirlenmesi
69Nurçin KÜÇÜKOĞLU , Handan AçelyaAKDAMAR , Muhittin ARSLANYOLUHBATP bağımlı DNA ligazlar ,Tetrahymena thermophila , biyoteknoloji ,biyoinformatikTetrahymena thermophila ATP Bağımlı DNALigazların Biyoinformatik Analizi Ve DNALigaz I Geninin KlonlamasıTetrahymena thermophila ATP Bağımlı DNALigazların Biyoinformatik Analizi Ve DNALigaz I Geninin Klonlaması
70Sevgi DURNA , Naci DEĞERLİ , FevziBARDAKÇIHBGarra , Cyprinidae , RFLP ,mtDNA , polimorfizm , ND-3/4 , tatlı su balıklarıAnadolu’daki, Garra rufa HECKEL, 1843(Teleostei: Cyprinidae) Türünün MitokondriyalND-3/4 Gen Bölgesine Dayalı FilocoğrafyasıAnadolu’daki, Garra rufa HECKEL, 1843(Teleostei: Cyprinidae) Türünün MitokondriyalND-3/4 Gen Bölgesine Dayalı Filocoğrafyası
71Ercüment AKSAKAL , Memiş ÖZDEMİR , OrhanERDOĞANHBSu ürünleri , DNA markörteknolojileri , genetik çeşitlilik , polimorfizmSu Ürünlerinde Kullanılan DNA MarkörTeknolojileriSu Ürünlerinde Kullanılan DNA MarkörTeknolojileri
72Yusuf BEKTAŞ , Ali Osman BELDÜZ , DavutTURANHBCapoeta , mtDNA , sitokrom b ,filogenetik analiz , tür teşhisiTürkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei:Cyprinidae) Türünün Sitokrom b SekanslarınaDayalı Olarak Genetik TeşhisiTürkiye’deki İki Yeni Capoeta (Teleostei:Cyprinidae) Türünün Sitokrom b SekanslarınaDayalı Olarak Genetik Teşhisi
73Sümeyra SAVAŞ , Ahmet ADIGÜZEL , MedineGÜLLÜCE , Tülin ÖZBEK , Fikrettin ŞAHİN ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , REP-PCR , DNA dizilemeHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
74Ahmet ADIGÜZEL , Medine GÜLLÜCE ,Fikrettin ŞAHİN , Özlem BARIŞ ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , BOX-PCR , DNA dizilemePasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuPasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
75Kübra ÖZKUL , Haydar KARAKAYAMSiyanobakteri ,Synechococcus , Synechocystis , Microcystis ,sınıflandırma , 16S rDNACernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalarCernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalar
76Cemal SANDALLI , Kamalendra SİNG , MukundJ. MODAK , Sabriye ÇANAKÇI , İsmail DEMİR ,Ali Osman BELDÜZMDNA polimeraz I , ZincirUzaklaştırma , Mutasyon ve ddNTPTK4 DNA Polimeraz I Enzimin ZincirUzaklaştırma Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisininMutasyonel AnaliziTK4 DNA Polimeraz I Enzimin ZincirUzaklaştırma Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisininMutasyonel Analizi
77Melike Çebi KILIÇOĞLU , İbrahim ÖZKOÇMRhizoctonia solani , rDNAITS ,PCR-RFLPRhizoctonia solani AG-4 Grubu FunguslarınrDNA-ITS bölgesinin PCR-RFLP ile MolekülerKarakterizasyonuRhizoctonia solani AG-4 Grubu FunguslarınrDNA-ITS bölgesinin PCR-RFLP ile MolekülerKarakterizasyonu
78Aslıhan TEMEL , G. KARTAL , NerminGÖZÜKIRMIZI BBHordeum vulgare L. , dokukültürü , DNA metillenmeleriArpa Kallus Kültürlerinde Genetik veEpigenetik VaryasyonlarArpa Kallus Kültürlerinde Genetik veEpigenetik Varyasyonlar
79Musa TÜRKER , Peyami BATTAL , MuratERMAN , İsmail ÇELİK , İsmet BERBER , MehmetEmre EREZ , Faruk OĞUZ BBKuraklık stresi , DNA , stoma ,antioksidant enzimlerKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeMorfolojik ve Moleküler DüzeydekiDeğişikliklerin BelirlenmesiKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeMorfolojik ve Moleküler DüzeydekiDeğişikliklerin Belirlenmesi
80Zeynep KILIÇ , E.Sümer ARASBBDomates ,ağır metal ,DNApolimorfizmiDomates (Lycopersicon Iyopersicum L.)Tohumlarına Uygulanan Kurşun (Pb) AğırMetalinin Çimlenmeye EtkileriDomates (Lycopersicon Iyopersicum L.)Tohumlarına Uygulanan Kurşun (Pb) AğırMetalinin Çimlenmeye Etkileri
81Didem AKSOY , E.Sümer ARASBBPatlıcan , ağır metal , DNApolimorfizmiPatlıcan (Solanum melongena) TohumlarındaAğır Metal Stresine Karşı Olası DeğişiklerinBelirlenmesiPatlıcan (Solanum melongena) TohumlarındaAğır Metal Stresine Karşı Olası DeğişiklerinBelirlenmesi
82Çiler MERİÇ , Necmettin GÜLERBBÇekirdek , DNA miktarı ,Dianthus ingoldbyi , endemik , flow sitometriDianthus ingoldbyi Turrill’de Çekirdek DNAMiktarının Flow Sitometri YöntemiyleBelirlenmesiDianthus ingoldbyi Turrill’de Çekirdek DNAMiktarının Flow Sitometri YöntemiyleBelirlenmesi
83Anıl SAZAK , Nevzat ŞAHİN , Kamil IŞIK ,Kıymet GÜVENMStreptomyces , molekülersistematik , 16S rDNA gen cladeBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesiBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesi
84Çiğdem İLERİ , Aziz TANRISEVEN , YavuzSEZENMLeuconostoc mesenteroides ,Dekstransukraz , Dekstran , 16S RdnaEndüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ınYerel İzolatlardan Elde EdilmesiEndüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ınYerel İzolatlardan Elde Edilmesi
85Cemal SANDALLI , Kamalendra SİNG , MukundJ. MODAK , Sabriye ÇANAKÇI , İsmail DEMİR ,Ali Osman BELDÜZMDNA polimeraz I , KDdNTP ,kpol , KDDNA ve DIG-dUTPGca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri,Fidelity ve DIG-dUTP KullanabilirliğiGca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri,Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirliği
86Kerem ÖZDEMİR , Ekrem ATALANMStreptomyces , 16S rDNA Dizianalizi , Lens orientalis , Cicer anatolicumVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler KarakterizasyonuVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler Karakterizasyonu
87Evrim ÖZKALEMDNA barkodlama , filogeni , taksonomi , MikolojiFungal Dna Barkodlama Çalışmalarının DurumuFungal Dna Barkodlama Çalışmalarının Durumu
88Macit İLKİTMExophiala , RCA , MALDI-TOF MS , DNA barkodlama , Türkiye , MikolojiExophiala: Güncel Taksonomisi ve EkolojisiExophiala: Güncel Taksonomisi ve Ekolojisi