38 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Burak ÖTERLER , Menekşe TAŞ , Timur KIRGIZÇB , BB , HSazlıdere Deresi , Edirne , Fizikokimyasal parametreler ,Fitoplankton , Epipelik , Epilitik , Alg kompozisyonuSAZLIDERE DERESİ’NİN (EDİRNE / TÜRKİYE), SU KALİTE PARAMETRELERİ VEALGAL FLORASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİSAZLIDERE DERESİ’NİN (EDİRNE / TÜRKİYE), SU KALİTE PARAMETRELERİ VEALGAL FLORASININ MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
2Nilgün ÖZDEMİRÇBSucul bitkiler , kirlilik , atık su , atık su arıtma sistemleri , alghavuzlarıATIK SU ARITIMINDA SUCUL BİTKİLERİN ROLÜATIK SU ARITIMINDA SUCUL BİTKİLERİN ROLÜ
3Fatma KOÇBAŞ , Meral ÖZTÜRK , Hüseyin GÜNERÇB , BBmakroalg; ağır metal , biyoindikatör , Foça sahilleriFOÇA SAHİLLERİ (EGE DENİZİ) ALGLERİNDE BAZI AĞIR METAL (CD, PB, CU VEZN) DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASIFOÇA SAHİLLERİ (EGE DENİZİ) ALGLERİNDE BAZI AĞIR METAL (CD, PB, CU VEZN) DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
4E.Meltem ALTUNÖZ , Özge BUYURGAN , Evren TUNCA , Şeyda FİKİRDEŞİCİ , EsraÜÇÜNCÜÇB , BBLemna minor , biyoremediasyon , biyoabsorpsiyon , ağır metal , alg ,diyatome , Cyanophyta , Chlorophyta , Bacillariophyta , Cr , Pb , CuCr, Pb ve Cu AĞIR METAL KONSANTRASYONLARINDA Lemna minorBİYOREMEDİASYONU SONRASINDA GELİŞEN ALG TÜRLERİCr, Pb ve Cu AĞIR METAL KONSANTRASYONLARINDA Lemna minorBİYOREMEDİASYONU SONRASINDA GELİŞEN ALG TÜRLERİ
5Erol KESİCİ , Bahattin SÜRÜCÜ , Cevdan KESİCİÇB , MBafa Gölü , Büyük Menderes , Doğal Yapı , Ekoloji , Mavi‐Yeşil AlgBAFA GÖLÜ’NDE MAVİ‐YEŞİL ALGLERİN ARTIŞININ NEDENLERİBAFA GÖLÜ’NDE MAVİ‐YEŞİL ALGLERİN ARTIŞININ NEDENLERİ
6Harun HURMA , Erol ÖZKAN , Başak AYDIN , Erkan AKTAŞÇBÇok boyutlu ölçekleme , sulama birlikleri , algı düzeyi , çevrebilinci , sürdürülebilirlikÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA SU KAYNAKLARININ KORUNMASINDA SULAMABİRLİKLERİNİN ROLÜ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)ÜRETİCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA SU KAYNAKLARININ KORUNMASINDA SULAMABİRLİKLERİNİN ROLÜ (ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ)
7Mehmet Akif ERDOGAN , Süha BERBEROĞLUÇB , HBBiyo‐çeşitilik , Avi‐fauna , Tür Zenginliği , Uzaktan Algılama , CoğrafiBilgi Sistemleri , Konumsal ModellemeAVİ‐FAUNA TÜR ZENGİNLİĞİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİSİSTEMLERİ YARDIMIYLA KONUMSAL OLARAK MODELLENEMESİ: SEYHANHAVZASI ÖRNEĞİAVİ‐FAUNA TÜR ZENGİNLİĞİNİN UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİSİSTEMLERİ YARDIMIYLA KONUMSAL OLARAK MODELLENEMESİ: SEYHANHAVZASI ÖRNEĞİ
8Funda AYRA , Oğuz ÖZYARAL , Mukadder KARAKAYA , Yaşar KeskinÇBÇevre bilinci , ebeveyn algısı , anaokulu çağı çocukÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ANNE VE BABA ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİÇEVRE BİLİNCİ ÜZERİNE ANNE VE BABA ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
9Aral NOYAN , Oğuz ÖZYARAL , Onur YARARÇBkurumsal vatandaşlık , kurumsal algılanma , çevre bilinciFİRMA YÖNETİM POLİTİKALARINDA ÇEVRESEL DEĞERLERE YÖNELİK DEĞİŞİM VE ÇEVRENİN KURUMSAL ALGILANMA SÜRECİNE ETKİSİNE BİR BAKIŞFİRMA YÖNETİM POLİTİKALARINDA ÇEVRESEL DEĞERLERE YÖNELİK DEĞİŞİM VE ÇEVRENİN KURUMSAL ALGILANMA SÜRECİNE ETKİSİNE BİR BAKIŞ
10Özlem SEZGİN , Hilal KARGIN YILMAZÇB , BB , HAkdeniz Ekosistemi , algler , plankton , çevresel kirleticilerAKDENİZ EKOSİSTEMİNDE ALGLERİN YERİ VE ÖNEMİAKDENİZ EKOSİSTEMİNDE ALGLERİN YERİ VE ÖNEMİ
11Bülent KAYA , Fatma CAF , A. Şükrü BENGÜÇBBakır , Ağır metal , Sodyum Alginat , Alchemilla L. , Adsorbsiyon ,FreundlichCu(II)’NİN SULU ORTAMDAN SODYUM ALGİNAT/BİTKİ KÜRELERİ İLE UZAKLAŞTIRILMASICu(II)’NİN SULU ORTAMDAN SODYUM ALGİNAT/BİTKİ KÜRELERİ İLE UZAKLAŞTIRILMASI
12Beyhan TAŞ , Tahsin SAK , Arif GÖNÜLOLGaga Gölü , epifiton , epifitikalg , diyatome , Nuphar luteaGaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L.Epifitonundaki Diyatome ÇeşitliliğiGaga Gölü (Ordu)’nde Nuphar lutea L.Epifitonundaki Diyatome Çeşitliliği
13Beyhan TAŞYeşilırmak Deltası , DumanlıGöl , alg , fitoplankton , sığ göl , cluster analizi ,shannon indeksiKüçük ve Sığ Bir Göl Olan Dumanlı Göl’ünPlanktonik AlgleriKüçük ve Sığ Bir Göl Olan Dumanlı Göl’ünPlanktonik Algleri
14Baran YOĞURTÇUOĞLU , Ş.G. KIRANKAYA ,Lale GENÇOĞLU ,F.Güler EKMEKÇİHBAphanius mento , embriyonalgelişim , akvaryum koşullarıLaboratuar Koşullarda Üretilen Dişli Sazancık(Aphanius mento) Yumurtalarının EmbriyonikGelişimiLaboratuar Koşullarda Üretilen Dişli Sazancık(Aphanius mento) Yumurtalarının EmbriyonikGelişimi
15Kadir Boğaç KUNTHBÖrümcek , Araneae ,Salticidae , Cyrba algerina , TürkiyeCyrba algerina (Lucas, 1846) (Araneae;Salticidae); Türkiye Örümcek Faunası İçin YeniBir “Sıçrayan Örümcek” KaydıCyrba algerina (Lucas, 1846) (Araneae;Salticidae); Türkiye Örümcek Faunası İçin YeniBir “Sıçrayan Örümcek” Kaydı
16Cengiz AKKÖZ , Betül YILMAZMEpifitik algler , tatlı su algleri ,Sille Barajı , KonyaSille Baraj Gölü (Konya) Epifitik AlgleriSille Baraj Gölü (Konya) Epifitik Algleri
17Tahir ATICI , Nurcihan ÖZÇELİK , BeyhanKORKMAZ , Ebru UĞURLU ,Adile SELÇUK ,Hilal BAKIRMÇanıllı Baraj Gölü , algler ,epifitik , epilitik , epipelik , planktonÇanıllı Baraj Gölü (Ankara) AlgleriÇanıllı Baraj Gölü (Ankara) Algleri
18Necmettin ZeybekBBAlg , Su YosunuFaydalı Algler (Su Yosunları)Faydalı Algler (Su Yosunları)
19Hüseyin GünerBBTermal Su , AlgEge Bölgesi Termal Sularının Alg ve Vegatasyonu ile ilgili Ön GözlemlerEge Bölgesi Termal Sularının Alg ve Vegatasyonu ile ilgili Ön Gözlemler
20Hüseyin GünerBBEge denizi , AlgEge Denizinin Tipik Körfezlerindeki Sahil Algleri ile Önemli Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkilere Dair Bazı GözlemlerEge Denizinin Tipik Körfezlerindeki Sahil Algleri ile Önemli Ekolojik Faktörler Arasındaki İlişkilere Dair Bazı Gözlemler
21Fethi Bengila , Janset Kankuşa , Burak Evren İnananbHEge Denizi , uzaktan algılama , MERIS , klorofil pigmenti , zaman serisiUydu Görüntüleri (ENVISAT-MERIS) Temelinde Klorofil AÖlçümleri İle Ege Denizi Trofik Durumunun Zamana ve BölgeyeBağlı DeğerlendirilmesiUydu Görüntüleri (ENVISAT-MERIS) Temelinde Klorofil AÖlçümleri İle Ege Denizi Trofik Durumunun Zamana ve BölgeyeBağlı Değerlendirilmesi
22Beyhan Taş , Ahmet Yavuz Candan , Çağla KılıçHUlugöl , epifitik alg , Potamogeton natans , trofik yapıUlugöl (Gölköy, Ordu)’ün Epifitik Alg FlorasıUlugöl (Gölköy, Ordu)’ün Epifitik Alg Florası
23aKübra Yeşilova , aMerve Anda , aMuharrem Balcı , aTurgay Durmuş , bNeslihan BalkısHMakroalg , baskın türler , Gemlik Körfezi.Gemlik Körfezi Kıyılarında Bulunan Baskın MakroalgTürleri Üzerine Bir Ön AraştırmaGemlik Körfezi Kıyılarında Bulunan Baskın MakroalgTürleri Üzerine Bir Ön Araştırma
24Ayşe Özkan , Atakan SukatarMBGUbiquitin , proteazom , algAlglerde Ubiquitin-Proteazom YolağıAlglerde Ubiquitin-Proteazom Yolağı
25Sabriye Çanakçı , Murat Kaçağan , Ayşegül Özer , Kariye İnan , Ali Osman BeldüzMBGTrabzon tatlı su , Algoriphagus , kitinaz , DNA-DNA hibridizasyonuBakır Madeni Su BirikintisindenYeni Bir AlgoriphagusTürünün İzolasyonu ve KarakterizasyonuBakır Madeni Su BirikintisindenYeni Bir AlgoriphagusTürünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
26Adem Güner , Çinel Köksal , Ayşe Nalbantsoy , Şüra Baykan ErelBİYCystoseira fimbriata , kahverengi alg , antioksidan etki , sitotoksisite , mutajeniteİzmir Körfezinden (Urla) Toplanan Cystoseira fimbriata Bory de Saint-Vincent’ in Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi, Sitotoksik ve Mutajenik Etkileriİzmir Körfezinden (Urla) Toplanan Cystoseira fimbriata Bory de Saint-Vincent’ in Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi, Sitotoksik ve Mutajenik Etkileri
27Ayla BATU , Nuray Emir AKBULUTHMavi- yeşil alg , Mogan Gölü , Beytepe Göleti , Delice IrmağıMogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri (Kızılırmak)Mavi-Yeşil Algleri Üzerine İncelemelerMogan Gölü, Beytepe Göleti ve Delice Nehri (Kızılırmak)Mavi-Yeşil Algleri Üzerine İncelemeler
28Celal Mert Akçora , Sevilay Ulcay , Mehmet ÖztürkHPosidonia oceanica , Epifit , Chlorophyta , Yeşil Algler , Ege Denizi.Ege Denizi (Çandarlı-Dilek Yarımadası) Kıyılarında Yayılış GösterenPosidonia oceanica Üzerindeki Epifit Yeşil Algler (Chlorophyta)Ege Denizi (Çandarlı-Dilek Yarımadası) Kıyılarında Yayılış GösterenPosidonia oceanica Üzerindeki Epifit Yeşil Algler (Chlorophyta)
29Nezire Lerzan Çiçek , Ömer Osman ErtanHEpifitik alg , Köprüçay Nehri , Bentik alg , DiyatomKöprüçay Nehri Epifitik AlgleriKöprüçay Nehri Epifitik Algleri
30Ayşe Didem UsluHBFahire Battalgazi , Battalgil , Osmanlı imparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ,ailesi , tatlı su balıkları , İstanbul ÜniversitesiTürkiye’nin İlk Kadın Zooloji (Hayvanat)Profesörü Fahire Battalgazi (Battalgil) ve Yaşam HikayesiTürkiye’nin İlk Kadın Zooloji (Hayvanat)Profesörü Fahire Battalgazi (Battalgil) ve Yaşam Hikayesi
31Ergün Taşkın , Mehmet ÖztürkHAkdeniz , algal flora , deniz algleri , Türkiye.Akdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin YeriAkdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin Yeri
32Ebru Baştürkmen , Feyzan Özdal Kurt , Oğuz Kurt , bİbrahim Tuğlu , Mehmet ÖztürkHDenizel algler , neuroblastoma dizini , nörotoksisite , NOS , apoptosis.Türkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Yayılış Gösteren BazıAlglerin Neuroblastoma Hücre Dizini Üzerine Sitotoksik veNörotoksik EtkileriTürkiye’nin Ege Denizi Kıyılarında Yayılış Gösteren BazıAlglerin Neuroblastoma Hücre Dizini Üzerine Sitotoksik veNörotoksik Etkileri
33Hakan TÜRKER , Murat OCAKHBOreochromis niloticus , dalgaboyu , büyümeFarklı Dalga Boyundaki Işıkların NilTilapyası’nın Büyümesine EtkisiFarklı Dalga Boyundaki Işıkların NilTilapyası’nın Büyümesine Etkisi
34Aykut SAĞLAM , Laury CHAERLE , DominiqueVan Der STRAETEN BBStres , görüntüleme , termalgörüntü , klorofil flüoresansBitki Araştırmalarında Termal ve KlorofilFlüoresans Görüntüleme TekniklerininKullanımıBitki Araştırmalarında Termal ve KlorofilFlüoresans Görüntüleme TekniklerininKullanımı
35Kutsal KESİCİ , Erol KESİCİ , Cevdan KESİCİ BBEğirdir Gölü , Microcystisaeruginosa , mavi-yeşil alg , fosforEğirdir Gölü’nde Mavi-Yeşil AlglerdenMicrocystis aeruginosa’nın ÇoğalmasınınNedenleriEğirdir Gölü’nde Mavi-Yeşil AlglerdenMicrocystis aeruginosa’nın ÇoğalmasınınNedenleri
36Füsun Akgül , Rıza Akgül , Bayram KızılkayaBİYLemanea fluviatilis , amino asit , yağ asiti , GC-MS , algLemanea fluviatilis Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit KompozisyonuLemanea fluviatilis Alginin Yağ Asidi ve Amino Asit Kompozisyonu
37Deniz Akşit , Beria Falakalı Mutafa Gamze Turgay İzzetoğluHBPatella sp. , ayak , salgıPatella sp. Ayak Yapısında Salgı AktivitesiPatella sp. Ayak Yapısında Salgı Aktivitesi
38Elçin Yenidünya , Gürkan ÖztürkHBAkson hasar sinyali , DIBAC , depolarizasyon dalgasıAkson Hasarına Bağlı OlarakMeydana Gelen Depolarizasyon Dalgasının BelirlenmesiAkson Hasarına Bağlı OlarakMeydana Gelen Depolarizasyon Dalgasının Belirlenmesi