25 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Ayşe ORHAN , Burak KOÇAK , Şahin CENKSEVEN , Nacide KIZILDAĞ , Ahu KUTLAY ,Cengiz DARICIÇB , BBAkdeniz ekosistemi , Rosmarinus officinalis L. , Myrtus comminus L. ,KarbonRosmarinus officinalis L. ve Myrtus communis L. YAPRAK ve TOPRAKLARININKARBON ve AZOT İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASIRosmarinus officinalis L. ve Myrtus communis L. YAPRAK ve TOPRAKLARININKARBON ve AZOT İÇERİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
2Hülya ARSLAN , Serap KIRMIZI , Zeliha Leblebici , Fatma Selcen Sakar , Gürcan GÜLERYÜZ , Ahmet AksoyÇBAsphodelus aestivus Brot. (Walter) , Ağır metal , Akdenizekosistemleri , bozulmuş alanAsphodelus aestivus Brot. TÜRÜNÜN AĞIR METAL (Cd2+, Cr3+, Cu2+, Mn2+, Ni2+,Pb2+, Zn2+) İÇERİĞİAsphodelus aestivus Brot. TÜRÜNÜN AĞIR METAL (Cd2+, Cr3+, Cu2+, Mn2+, Ni2+,Pb2+, Zn2+) İÇERİĞİ
3Serap KIRMIZI , Gürcan GÜLERYÜZ , Hülya ARSLANÇB , BBAsphodelus aestivus , kök yumrusu , Endopeptidaz , Lösinaminopeptidaz , Karboksipeptidaz , AkdenizAsphodelus aestivus Brot. (Walter) KÖK YUMRULARINDAKI PROTEOLİTİK ENZİMAKTİVİTELERİNİN YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİAsphodelus aestivus Brot. (Walter) KÖK YUMRULARINDAKI PROTEOLİTİK ENZİMAKTİVİTELERİNİN YIL İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ
4Şükrü Serter ÇATAV , Çağatay TAVŞANOĞLUÇBÇimlenme , duman çözeltisi , Doğu Akdeniz Havzası , tohum sugeçirgenliği , yangınFARKLI BİTKİLERDEN ÜRETİLMİŞ DUMAN ÇÖZELTİLERİNİN DÖRT AKDENİZBİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİFARKLI BİTKİLERDEN ÜRETİLMİŞ DUMAN ÇÖZELTİLERİNİN DÖRT AKDENİZBİTKİSİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ
5Nacide KIZILDAĞ , Şahin CENKSEVEN , Çiğdem AKRAY , Gülistan ÖZER , Cengiz DARICIÇB , BBDoğu Akdeniz , Pinus brutia Ten. , Mevsimsel karbon dinamiğiDOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE Pinus brutia Ten. TOPRAKLARINDA MEVSİMSELKARBON DÖNÜŞÜMÜDOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE Pinus brutia Ten. TOPRAKLARINDA MEVSİMSELKARBON DÖNÜŞÜMÜ
6Özlem SEZGİN , Hilal KARGIN YILMAZÇB , BB , HAkdeniz Ekosistemi , algler , plankton , çevresel kirleticilerAKDENİZ EKOSİSTEMİNDE ALGLERİN YERİ VE ÖNEMİAKDENİZ EKOSİSTEMİNDE ALGLERİN YERİ VE ÖNEMİ
7Hülya ARSLAN , Serap KIRMIZI , F. Selcen SAKAR , Gürcan GÜLERYÜZBBAkdeniz , çalı , nitrat , NitratRedüktaz AktivitesiAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YayılışGösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat RedüktazAktivitesiAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YayılışGösteren Bazı Çalı Türlerinde Nitrat RedüktazAktivitesi
8Işıl ŞİMŞEK , Galip AKAYDIN , Z.Ceren ARITULUK , Erdem YEŞİLADABBEtnobotanik , halk ilaçları , Akdeniz BölgesiAkdeniz Bölgesi’nin Bazı Yerleşim BirimlerindeEtnobotanik Amaçla Kullanılan BitkilerAkdeniz Bölgesi’nin Bazı Yerleşim BirimlerindeEtnobotanik Amaçla Kullanılan Bitkiler
9Gülsen ULUKÖY , Serkan BULUT , EsinÖZDEMİR , Mustafa ERDEMMBopyrid isopod , Orthionegriffenis , Penaeus kerathurus , enfestasyon , AkdenizkaridesiMuğla-Gökova Körfezinde Avlanan AkdenizKaridesinde (Penaeus kerathurus, L1758)Görülen Bir Parazit, Orthione griffenis,EnfestasyonuMuğla-Gökova Körfezinde Avlanan AkdenizKaridesinde (Penaeus kerathurus, L1758)Görülen Bir Parazit, Orthione griffenis,Enfestasyonu
10Ferhat CELEP , Musa DOĞAN BBSalvia , Akdeniz , Ege ,korolojiAkdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen EndemikSalvia L. (Adaçayı) Türlerinin KorolojikÖzellikleriAkdeniz ve Ege Bölgesinde Yetişen EndemikSalvia L. (Adaçayı) Türlerinin KorolojikÖzellikleri
11Deniz İNNAL KUYAB , Selim Sualp ÇAĞLAR BBAkdeniz çam kabuk böceği ,Orthotomicus erosus , fıstık çamı , Pinus pinea ,feromon , AntalyaTürkiye’nin Önemli Orman ZararlılarındanAkdeniz Çam Kabuk Böceği [Orthotomicuserosus (Wollaston, 1857)] ile BiyoteknikMücadeleTürkiye’nin Önemli Orman ZararlılarındanAkdeniz Çam Kabuk Böceği [Orthotomicuserosus (Wollaston, 1857)] ile BiyoteknikMücadele
12Çağatay TAVŞANOĞLU BBYangın , bitki fonksiyonelgrupları , Akdeniz ekosistemleri , süksesyon , bitkiörtüsüBitki Fonksiyonel Grupları ve Yangın SonrasıRejenerasyon Çalışmalarındaki ÖnemiBitki Fonksiyonel Grupları ve Yangın SonrasıRejenerasyon Çalışmalarındaki Önemi
13Asuman BaytopBBAkdeniz , VejetasyonTürkiye'nin Akdeniz Bölgesi VejetasyonuTürkiye'nin Akdeniz Bölgesi Vejetasyonu
14Fatma Çolak SabancıHMastogloia , Bacillariophyceae , arazi materyali , Homa Lagünü , doğu AkdenizMastogloia braunii, Mastogloia pumila ve Mastogloia vasta(Class Bacillariophyceae)’nın Morfolojik KarakteristiklerininÜzerine Çevresel Parametrelerin EtkisiMastogloia braunii, Mastogloia pumila ve Mastogloia vasta(Class Bacillariophyceae)’nın Morfolojik KarakteristiklerininÜzerine Çevresel Parametrelerin Etkisi
15Sevim Polat , Tuba Terbıyık , Sinan Mavruk , İbrahim GürHProtozooplankton , İskenderun Körfezi , kuzeydoğu Akdeniz.İskenderun Körfezi’nde (Kuzeydoğu Akdeniz) ProtozooplanktonTür Kompozisyonu Mevsimsel Dinamikleriİskenderun Körfezi’nde (Kuzeydoğu Akdeniz) ProtozooplanktonTür Kompozisyonu Mevsimsel Dinamikleri
16Ali Koçyiğit , Aslı Kaçar , Aslı Özkızılcık , Burcu Çerçi , M. Barış Pazarbaşı , İsmail KarabozMKaradeniz , Marmara Denizi , Ege Denizi , Akdeniz , bakteri , ağır metaldirençliliği , antibiyotik dirençliliğiAntibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren BakterilerinTürkiye Denizel Ortamlarındaki DağılımıAntibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren BakterilerinTürkiye Denizel Ortamlarındaki Dağılımı
17Güley Kurt Şahin , Melih Ertan ÇınarHEunicidae , Polychaeta , ekoloji , AkdenizAkdeniz Kıyılarımızda Dağılım Gösteren Eunicidae(Annelida: Polychaeta) Türlerinin Ekolojik ÖzellikleriAkdeniz Kıyılarımızda Dağılım Gösteren Eunicidae(Annelida: Polychaeta) Türlerinin Ekolojik Özellikleri
18Ergün Taşkın , Mehmet ÖztürkHAkdeniz , algal flora , deniz algleri , Türkiye.Akdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin YeriAkdeniz Algal Florasına Bir Bakış ve Türkiye Deniz Alglerinin Yeri
19Sare İlknur Cihangir , Fatih Mehmet Şimşek , Celal ÜlgerPBOchlerotatus zammitii , Mitokondriyal DNA , ND4 , dağılım örüntüsü , Akdeniz ,EgeTürkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde Ochlerotatus zammitii(Diptera: Culicidae)’nin genetik yapısı vedağılım örüntüsünün belirlenmesiTürkiye’nin Akdeniz ve Ege bölgelerinde Ochlerotatus zammitii(Diptera: Culicidae)’nin genetik yapısı vedağılım örüntüsünün belirlenmesi
20Gürcan GÜLERYÜZ , Münir ÖZTÜRK BBAzot mineralleşmesi ,nitrifikasyon , yüksek rakım , otlakalan , bodur çalı ,orman toplulukları , AkdenizAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YüksekRakımlı Ekosistemde Azot MineralleşmesiAkdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesinde YüksekRakımlı Ekosistemde Azot Mineralleşmesi
21F. Selcen SAKAR , Gürcan GÜLERYÜZ , HülyaARSLAN , Serap KIRMIZI BBAsphodelus aestivus , Akdeniz ,geofit , nitrat , Nitrat Redüktaz AktivitesiAsphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) TüründeNitrat Redüktaz AktivitesiAsphodelus aestivus Brot. (Liliaceae) TüründeNitrat Redüktaz Aktivitesi
22Şirin Öztürk , Büşra Dönmez , Çiğdem Aydın , Ramazan MammadovBİYAkdeniz Bölgesi , endemik , antioksidant , fenolik , AntalyaMuscari muscarimi Türünün Antioksidant Aktivitesi ve FenolikBileşen Özelliklerinin BelirlenmesiMuscari muscarimi Türünün Antioksidant Aktivitesi ve FenolikBileşen Özelliklerinin Belirlenmesi
23Serap Kırmızı , Ayşegül Akpınar , Selcen Sakar , Hülya Arslan , Gürcan GüleryüzÇBAsphodelus aestivus , Süperoksit dismutaz , Katalaz , Askorbat peroksidaz , AkdenizAsphodelus aestivus Yumrularında Antioxidant EnzimAktivitelerinin Yıllık DeğişimiAsphodelus aestivus Yumrularında Antioxidant EnzimAktivitelerinin Yıllık Değişimi
24Dinçer Ayaz , Kerim Çiçek , C. Varol Tok , Hasan S. Mutlu , Oğuzkan CumhuriyetHBAkdeniz Bölgesi , Emys orbicularis , Popülasyon Dinamiği , Koruma EylemPlanıAkdeniz’de Emys orbicularis’in Korunması ileİlgili Ne Yapıyoruz: Bir Ön ÇalışmaAkdeniz’de Emys orbicularis’in Korunması ileİlgili Ne Yapıyoruz: Bir Ön Çalışma
25Fatih Mehmet Şimşek , Sare İlknur CihangirHBAkdeniz Bölgesi , Aedes , Ochlerotatus , sistematik , dağılım , nükleer rDNA ITS 2Aedes ve Ochlerotatus (Diptera: Culicidae) Türlerinin AkdenizBölgesi’ndeki Sıklığı ve Dağılım ÖrüntüsüAedes ve Ochlerotatus (Diptera: Culicidae) Türlerinin AkdenizBölgesi’ndeki Sıklığı ve Dağılım Örüntüsü