107 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Kerim ÇİÇEK , Erdem EREM , C. Varol TOK , Dinçer AYAZ , Çetin ILGAZ ve SibelHAYRETDAĞ , Refika Başak EREMÇB , HB , BEİki Yaşamlılar , Sürüngenler , Yaratıcı Drama , 11‐18 yaş ergenİKİ YAŞAMLI VE SÜRÜNGENLERİN GİZEMLİ DÜNYASI DOĞA EĞİTİMİİKİ YAŞAMLI VE SÜRÜNGENLERİN GİZEMLİ DÜNYASI DOĞA EĞİTİMİ
2H. Tansel YALÇIN , Cengiz ÇORBACI , Onur AKPINAR , Füsun B. UÇAR , Didem TUNALIÇB , M , MBGmaya , amilaz , proteaz , lipaz , selülaz , ksilinaz , 5.8S ITS‐RFLP , 18SrDNA‐RFLP , 26S rDNA dizi analiziFarklı Çevrelerden İzole Edilen Mayaların Moleküler Biyolojik Tanısı veEkstrasellüler Enzim Üretim PotansiyelleriFarklı Çevrelerden İzole Edilen Mayaların Moleküler Biyolojik Tanısı veEkstrasellüler Enzim Üretim Potansiyelleri
3Cengiz ÇORBACI , Füsun B. UÇAR , H. Tansel YALÇINÇB , MAntagonizm , Debaryomyces hansenii , killer toksin , maya , mikosin ,5.8S ITS‐RFLP , 18S rDNA‐RFLP , 26S rDNA dizi analiziFARKLI KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN Debaryomyces hansenii STRAİNLERİNİNMOLEKÜLER BİYOLOJİK TANISI VE KİLLER TOKSİN ÜRETİM KAPASİTELERİFARKLI KAYNAKLARDAN İZOLE EDİLEN Debaryomyces hansenii STRAİNLERİNİNMOLEKÜLER BİYOLOJİK TANISI VE KİLLER TOKSİN ÜRETİM KAPASİTELERİ
4Alkan ÖZTEKİN , Adnan AYAZ , Cahit Ceviz , M. Emir CİLASINÇB , BEBilim‐1 , Araştırma ve İnceleme Gemisi , ÇanakkaleBİLİM‐1 ARAŞTIRMA GEMİSİBİLİM‐1 ARAŞTIRMA GEMİSİ
5Aysun UĞUR GÖRGÜN , Banu ÖZDEN , Işık FİLİZOKÇB , HB , HMidye , Ege Denizi , 210Po , 210Pb , BiyomonitörEGE DENİZİ’NDEKİ MİDYELERDE (Mytilus galloprovincıalis) 210Po ve 210Pb’UNMEVSİME VE İSTASYONA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİEGE DENİZİ’NDEKİ MİDYELERDE (Mytilus galloprovincıalis) 210Po ve 210Pb’UNMEVSİME VE İSTASYONA BAĞLI OLARAK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ
6Emine YALÇIN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Figen ÇİÇEKÇBBiyosorpsiyon , Phanerochaeta chrysosporium , Basic Yellow 2 ,Basic Green 4 , Reactive Orange 113BASIC YELLOW 2, BASIC GREEN 4 VE REACTIVE ORANGE 113 BOYARMADDELERİNİN BİYOSORPSİYONU: OPTİMİZASYON VE YÜZEY İLİŞKİLERİBASIC YELLOW 2, BASIC GREEN 4 VE REACTIVE ORANGE 113 BOYARMADDELERİNİN BİYOSORPSİYONU: OPTİMİZASYON VE YÜZEY İLİŞKİLERİ
7Onur Esen , Hasan Göksel Özdilek , İsmet UysalÇBÇanakkale , SO2 , PM10 , Hava Kalitesi , ÜSYE , BronşitÇANAKKALE ŞEHİR MERKEZİ’NDE DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİ VE HAVA KİRLİLİĞİ İLE TETİKLENEN HASTALIK MORBİDİTELERİ (2005‐2011)ÇANAKKALE ŞEHİR MERKEZİ’NDE DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİ VE HAVA KİRLİLİĞİ İLE TETİKLENEN HASTALIK MORBİDİTELERİ (2005‐2011)
8İdris ARSLAN , Yeşim KARA , Uygar SARKAYA , Tuğba KARTAL , Esin ÖZCANBBOlea europea L. , antosiyanin ,klorofil , karetenoid , hipersensitif reflektansPB262 1589 poster / Bitki / FizyolojiZeytin (Olea europea L.) YapraklarındakiAntosiyanin, Klorofil ve KaretenoidKonsantrasyonlarının Hipersensitif YöntemiyleMevsimsel Değişiminin AraştırılmasıZeytin (Olea europea L.) YapraklarındakiAntosiyanin, Klorofil ve KaretenoidKonsantrasyonlarının Hipersensitif YöntemiyleMevsimsel Değişiminin Araştırılması
9Yasemin DEMİRGAN , Kemal Melih TAŞKINBBKallaz , Arabidopsis thaliana , anter , B 1-3 GlukanazArabidopsis thaliana (L.) Heynh. Kallaz Bileşeniβ-1,3-Glukanaz Gen İfadesinin BelirlenmesiArabidopsis thaliana (L.) Heynh. Kallaz Bileşeniβ-1,3-Glukanaz Gen İfadesinin Belirlenmesi
10Aysel GÜVEN , Süleyman KAYA , İnan KAYA ,Gökhan NUR , H. Ahmet DEVECI , T. ÖzgürKAYAHBVan Gölü , inci kefali ,Chalcalburnus tarichi , vitellogenin , 17-β östradiolAlburnus filippi (Kessler, 1877) veAcanthalburnus microlepis’de (Filippii, 1863)Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler:Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaAlburnus filippi (Kessler, 1877) veAcanthalburnus microlepis’de (Filippii, 1863)Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler:Karşılaştırmalı Bir Çalışma
11Savaş YILMAZ , Nazmi POLATHBCyprinus carpio L. , 1758 , yaşbelirleme , kemiksi yapı , omur , SamsunCyprinus carpio L., 1758 (Sazan)’nun Yaş Tayiniİçin Farklı Kemiksi Yapıların DeğerlendirilmesiCyprinus carpio L., 1758 (Sazan)’nun Yaş Tayiniİçin Farklı Kemiksi Yapıların Değerlendirilmesi
12Muammer BAHŞİ , Ökkeş YILMAZ , MehmetTUZCU , Mehmet GÜVENÇ , AlparslanDAYANGAÇ , Semra TÜRKOĞLUHB7 ,12-DMBA , Resveratrol , α-lipoik asit , HPLCResveratrol ve α-Lipoik Asidin DMBAUygulanan Sıçanlarda Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazıile ÖlçülmesiResveratrol ve α-Lipoik Asidin DMBAUygulanan Sıçanlarda Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Etkilerinin HPLC Cihazıile Ölçülmesi
13Şule COŞKUN , Gülçeri GÜLEÇ , ElifLOĞOĞLUHB2 ,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo benzen , oksidatif stres , böbrekThiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün SıçanBöbrek Dokusu Oksidatif Olayları ÜzerineEtkisiThiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün SıçanBöbrek Dokusu Oksidatif Olayları ÜzerineEtkisi
14Deniz Kurt , Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Figen Çiçek , Güray Demirtaş , Birgül GürB1 ,4 Dioksan , Fizyoloji , Genotoksisite , Allium cepa1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök UcuHücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök UcuHücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması
15Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkB16S rRNA , gyrB , rpoB , NCBI , depozit işlemleriFarklı Gen Bölgelerinin Analizi ve Gen Bankalarına Depozit İşlemiFarklı Gen Bölgelerinin Analizi ve Gen Bankalarına Depozit İşlemi
16Y. Doruk Aracagök , Özgecan Erdem , Nilüfer CihangirBDecolorization , Azo dyes , Acid Orange 12 , Yarrowia lypolitica ,Decolorization of Acid Orange 12 dye by Yarrowia lypoliticaNBRC 1658 StrainDecolorization of Acid Orange 12 dye by Yarrowia lypoliticaNBRC 1658 Strain
17Semiha Çetinel Aksoy , Kadriye Özcan , Orçun Kalkan , Ataç UzelBAktinomiset , Antimikrobiyal aktivite , 16S rDNA dizi analizi , Deniz sedimentiEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite TaramasıEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite Taraması
18Gürhan Cengiz , Yağmur Toptaş , Ahmet Çabuk , Mesut ŞamBBlue 13 , Yellow 85 , Violet 1 , Fe3O4 , Glutaraldehit , Trametes versicolor ,boyarmadde , biyosorpsiyonManyetik Nanopartikül (Fe3O4) Yüklü Trametesversicolor Biyokütlesi ile Reaktif Blue 13, Yellow 85, Violet 1Boyarmaddelerinin BiyosorpsiyonuManyetik Nanopartikül (Fe3O4) Yüklü Trametesversicolor Biyokütlesi ile Reaktif Blue 13, Yellow 85, Violet 1Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu
19Tuğba Çelik , Tülay Turgut Genç , İlknur Nezahat ÇıldırBKluyveromyces marxianus , 5 ,8S rDNA , ITS1 , ITS2Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianusMaya Türlerinin Moleküler KarakterizasyonuSüt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianusMaya Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu
20Suat Çolak , Fatime Geyikoğlu ,Tülay Özhan Bakır , Ali AslanHBCetraria islandica , tip 1 diyabet , rat , pankreas , oksidatif stres , antioksidanCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine EtkileriCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine Etkileri
21Ersöz Gonca , Ömer BozdoğanHBHMR 1098 , diazoksit , pinasidil , KATP kanalı , iskemi reperfüzyon aritmileriATP-Bağımlı K+ Kanal Modülasyonlarının Farklı CinsiyettekiSıçanlarda İskemi/Reperfüzyon ile Uyarılan Aritmiler Üzerine EtkisiATP-Bağımlı K+ Kanal Modülasyonlarının Farklı CinsiyettekiSıçanlarda İskemi/Reperfüzyon ile Uyarılan Aritmiler Üzerine Etkisi
22Aycan Aşık , Dilşat Nigar Çolak , Ali Osman BeldüzBCaCO3 , karbonik anhidraz , 16S RdnaKireçli Toprak Numunesi Bakteri İzolatlarındaKarbonik Anhidraz Aktivitesi TaramasıKireçli Toprak Numunesi Bakteri İzolatlarındaKarbonik Anhidraz Aktivitesi Taraması
23Eyüp Başaran , Derya İşler , Ayşegül Karaküçük-İyidoğan , Müge Peltek , Emine Elçin ,Oruç-Emre , Sevinç Mutaf , İbrahim Halil Kılıç , Ayşe Küpelikılınç , Mehmet ÖzaslanB1 ,3 ,4-Tiyadiazol , 1 ,2 ,4-Triazol-3-tiyon , 1 ,3 ,4-Oksadiazol , AntibakteriyelBazı, Yeni 1,2,4-triazol-3-tiyon, 1,3,4- tiyadiazol ve 1,3,4-oksadiazolTürevli Bileşiklerin Antibakteriyel AktiviteleriBazı, Yeni 1,2,4-triazol-3-tiyon, 1,3,4- tiyadiazol ve 1,3,4-oksadiazolTürevli Bileşiklerin Antibakteriyel Aktiviteleri
24Tuğba Bal , Ahmet Adıgüzel , Fikrettin Şahin , Medine GüllüceMBakteri izolasyonu , Moleküler karakterizasyon , Manyezit zenginleştirme ,BOX-PCR , 16S rRNA dizisiManyezit Zenginleştirme PotansiyeliOlan Bakterilerin Moleküler KarakterizasyonuManyezit Zenginleştirme PotansiyeliOlan Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu
25Aysu Değirmenci , Mert Döşkaya , Sultan Gülçe İz , Ayşe Caner , Hüseyin Can , Yaprak Gedik ,Metin Korkmaz , Yüksel GürüzMToxoplasma gondii , rekombinant ELISA , SporoSAG , BAG1 , GRA1Rekombinant Sporosag, BAG1 ve GRA1 Proteinlerinin DeneyselToxoplazmosis Tanısındaki Yerinin AraştırılmasıRekombinant Sporosag, BAG1 ve GRA1 Proteinlerinin DeneyselToxoplazmosis Tanısındaki Yerinin Araştırılması
26Talha Gençbay , Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkMMicromonospora , Kribella , Actinomadura , Microbacterium ,16S rDNADoğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomisetİzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile MolekülerTiplendirilmeleriDoğu Karadeniz Bölgesi Farklı Lokalitelerden Nadir Aktinomisetİzolasyonlarının 16S rDNA Gen Bölgesi ile MolekülerTiplendirilmeleri
27Esra Gökçe Gündüzer , Özer Öner , Sema Yiyit , Doğan , Belma AslımMLaktobasil , peynir , API , 16S rRNAGeleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Peynirlerden İzole EdilenLaktobasillerin Tanımlanmasında Moleküler ve BiyokimyasalYöntemlerin KarşılaştırılmasıGeleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Peynirlerden İzole EdilenLaktobasillerin Tanımlanmasında Moleküler ve BiyokimyasalYöntemlerin Karşılaştırılması
28Sina Akan , Hatice GüvenmezBBacillus sp. HSK-21 , alkali keratinaz , dehairingKeratinolitik Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Keratinaz Üretimive KarakterizasyonuKeratinolitik Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Keratinaz Üretimive Karakterizasyonu
29Tunhan Demirci , Çiğdem SavaşkanBAndrogenez , Triticum aestivum L. cv. Gün-91 , anter kültürü , ovaryum ,eksplant konumuBir Heksaploid Buğday Çeşidinin (Triticum aestivum L. cv. Gün-91)Anterlerinden Kallus Üretimi ve Bitki RegenerasyonuBir Heksaploid Buğday Çeşidinin (Triticum aestivum L. cv. Gün-91)Anterlerinden Kallus Üretimi ve Bitki Regenerasyonu
30Tuğba Keskin , Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkMNocardia , Dietzia , Mikolik Asit , 16S rDNAMikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietziaİzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi veAntimikrobiyal AktiviteleriMikolik Asit İçerikli Aktinomisetlerden Nocardia ve Dietziaİzolatlarının 16S rDNA Yöntemi İle Tiplendirilmesi veAntimikrobiyal Aktiviteleri
31Ahmet Katı , Hatice Katı , Serpil Uğraş , Hüseyin Yılmaz , İkbal Agah İnceMFındık , Xylosandrus germanus , Xyleborinus saxesenii , 16S rRNAFındık Zararlısı Böceklerden İzole EdilenBakterilerin Moleküler Olarak TanımlanmasıFındık Zararlısı Böceklerden İzole EdilenBakterilerin Moleküler Olarak Tanımlanması
32Okan Kadir Nohut , İbrahim Özkoç , Cem Tolga GürkanlıMHymenocarpus circinnatus , Argyrolobium biebersteinii , Lotus angustissimus ,Rhizobium , filogeni , 16S rDNA , recA , nodA , nifHBazı Yabani Baklagil Türlerinden Rhizobial Bakterilerin İzolasyonuve Genetik Çeşitliliğinin BelirlenmesiBazı Yabani Baklagil Türlerinden Rhizobial Bakterilerin İzolasyonuve Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi
33Sevdiye Adalı , Ayşegül Ercan , Mesut Şahin , Ayça Gümüş Hamarat , Erdal BalcanMBGDiyabet , Matriks metalloproteinaz1 , StreptozotocinDeneysel Diyabet Oluşturulmuş Farelerin Pankreas Dokularında Matriks Metalloproteinaz DağılımıDeneysel Diyabet Oluşturulmuş Farelerin Pankreas Dokularında Matriks Metalloproteinaz Dağılımı
34Metin Kılıç , Osman İbiş , Coşkun Tez , Servet ÖzcanHBCricetulus migratorius , 12S rRNA , Bayesian Metot , TürkiyeTürkiye’de Yayılış Gösteren Cricetulus migratorius’un Mitokondriyal12S rRNA Gen Bölgesinin Dizi AnaliziTürkiye’de Yayılış Gösteren Cricetulus migratorius’un Mitokondriyal12S rRNA Gen Bölgesinin Dizi Analizi
35Özge Özgen , Eyüp Mümtaz TıraşınHİzmir Körfezi , S. hepatus (Linnaeus , 1758) , besin kompozisyonuİzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus(Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolüİzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus(Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolü
36Harika Atmaca , Emir Bozkurt , Aslı Kısm , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGDosetaksele duyarlı ve dirençli prostat kanseri hücre hatları PC-3 ve DU-145 , PC-3/R ve DU-145/R , anjiyojenik sitokinlerDosetaksele Duyarlı (PC-3 - DU-145) ve Dirençli (PC-3/R - DU-145/R) Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Anjiyojenik SitokinlerinBelirlenmesi ve Ekspresyon Düzeylerinin KarşılaştırılmasıDosetaksele Duyarlı (PC-3 - DU-145) ve Dirençli (PC-3/R - DU-145/R) Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Anjiyojenik SitokinlerinBelirlenmesi ve Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
37Banu Avcıoğlu-Dündar , Oktay GürkanMBGPamuk yaprak kurdu , Spodoptera littoralis , asetilkolinesteraz , Ace1 cDNAPamuk Yaprak Kurdunun (Spodoptera littoralis) Asetilkolinesteraz Geni cDNA’sının EldesiPamuk Yaprak Kurdunun (Spodoptera littoralis) Asetilkolinesteraz Geni cDNA’sının Eldesi
38Şüra Baykan Erel , Salih Gücel , Fadime Aydın Köse , Petek Ballar , Ayşe NalbantsoyMBGAnthemis tricolor , ekstre , sitotoksisite , WST-1Kıbrıs endemiği Anthemis tricolor’un sitotoksik aktivite çalışmasıKıbrıs endemiği Anthemis tricolor’un sitotoksik aktivite çalışması
39Ali Osman Beldüz , Murat Kaçağan , Sabriye ÇanakcıMBGBuharkent , Termal su , Thermus , 16S rRNABuharkent Termal Sularından yeni Bir Thermus Türünün İzolasyonu ve KarakterizasyonuBuharkent Termal Sularından yeni Bir Thermus Türünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
40Halil Güngör , Mustafa Işıloğlu , Fatih Coşkun , Emre SevindikMMoleküler sistematik , ITS , EF1-α , GyromitraGyromitra (Discinaceae, Ascomycetes) Cinsi Üzerinde Klasik veMoleküler Sistematik ÇalışmalarGyromitra (Discinaceae, Ascomycetes) Cinsi Üzerinde Klasik veMoleküler Sistematik Çalışmalar
41Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzMGeobacillus , 16s rRNA , HVHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler SistematiğiHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
42Tuğba Çakmak , Ekrem DündarMBGXq21 , Yp11.2 , akciğer kanseri , letal genotip , polimorfizmİnsan Cinsiyet Kromozomlarındaki Xq21-Yp11.2 Lokusunun Letal GenotipKarakterizasyonu ve Akciğer Kanseriyle İlişkisiİnsan Cinsiyet Kromozomlarındaki Xq21-Yp11.2 Lokusunun Letal GenotipKarakterizasyonu ve Akciğer Kanseriyle İlişkisi
43Ayşenur Eminoğlu , Cemal SandallıMBGKsilanaz/kitin deasetilaz , Anoxybacillus flavithermus WK1 , biyokimyasal karakterizasyon.Anoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonuAnoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonu
44Murat Kaçağan , Kadriye İnan , Ali Osman Beldüz , Halil İbrahim Güler , Sabriye ÇanakçıMBGTrabzon tatlı su , Flavobakteri , 16S rRNATrabzon Çevresi Tatlı Su Kaynağından Yeni Bir FlavobacteriumTürünün İzolasyonu ve KarakterizasyonuTrabzon Çevresi Tatlı Su Kaynağından Yeni Bir FlavobacteriumTürünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
45Binnur Köksal , Sulhattin Arslan , Hande Küçük Kurtulgan , İlhan Sezgin , Meral YılmazMBGCCR2 , MCP-1 Akciğer kanseri , polimorfizmAkciğer Kanserli Hastalarda CCR2 V64I ve MCP1 -2518A/G GenPolimorfizm Frekanslarının AraştırılmasıAkciğer Kanserli Hastalarda CCR2 V64I ve MCP1 -2518A/G GenPolimorfizm Frekanslarının Araştırılması
46Cansu ALAPINAR , Bilge DEBELEÇ-BÜTÜNER , Kemal S. KORKMAZMBGEnflamasyon , prostat kanseri , nutlin-3a , p53 , NKX3.1Androjen Reseptörü ve NKX3.1’in Ekspresyon Seviyelerine BağlıOlarak Prostatik Enflamasyonda Oluşan Yanıtın İncelenmesiAndrojen Reseptörü ve NKX3.1’in Ekspresyon Seviyelerine BağlıOlarak Prostatik Enflamasyonda Oluşan Yanıtın İncelenmesi
47Deniz Aşlar , Hakkı Taştan , Erhan Özdiler , Ayşe Tuba AltuğMBGSendromsuz dudak yarığı ve/veya damak yarığı , TGFβ1 geni , polimorfizm ,DNA izolasyonu , PCRSendromsuz Dudak Damak Yarıklı Türk Hastalarda TransformingGrowth Factor Beta 1 Gen Polimorfizmlerinin BelirlenmesiSendromsuz Dudak Damak Yarıklı Türk Hastalarda TransformingGrowth Factor Beta 1 Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
48Demet Tatar , Anıl Sazak , Kıymet Güven , Aysel Veyisoğlu , Mustafa Çamaş , Nevzat ŞahinMBGTuz Gölü , Streptomyces ,16S rRNA gen bölgesi , Sekans ,Tuz Gölünden Yeni Bir Streptomyces İzolasyonu vePolifazik Metotlarla TanımlanmasıTuz Gölünden Yeni Bir Streptomyces İzolasyonu vePolifazik Metotlarla Tanımlanması
49Aysel Veyisoğlu , Mustafa Çamaş , Demet Tatar , Anıl Sazak , Demet Çetin , Nevzat ŞahinMBGStreptomyces , 16S rRNA , Polifazik TaksonomiKıbrıs İzolatı Yeni Bir Streptomyces Türünün PolifazikTekniklerle TanımlanmasıKıbrıs İzolatı Yeni Bir Streptomyces Türünün PolifazikTekniklerle Tanımlanması
50Yusuf Bektaş , Gökhan Kalaycı , İsmail AksuPBTürkiye , Diplodus , 16S rRNA , filogenetik , mtDNATürkiye’de Dağılım Gösteren Diplodus Türlerinin Genetik AnaliziTürkiye’de Dağılım Gösteren Diplodus Türlerinin Genetik Analizi
51Nil Özbilüm , Serdal Arslan , Öcal BerkanPBKoroner Arter Hastalığı , Genetik Polimorfizm , NF-κB1AAteroskleroz Hastalığı ile NF-κB1A Genetik Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin AraştırılmasıAteroskleroz Hastalığı ile NF-κB1A Genetik Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması
52Emir Bozkurt , Harika Atmaca , Aslı Kısm , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGSalvia triloba , Prostat kanseri hücre kültürleri (PC-3 ve DU-145) , Sitotoksisite ,Apoptozisİnsan Prostat Kanseri Hücre Kültürlerinde(PC-3 ve DU-145) Ada Çayı (Salvia) Ekstraktının Sitotoksik veApoptotik Etkilerinin Araştırılmasıİnsan Prostat Kanseri Hücre Kültürlerinde(PC-3 ve DU-145) Ada Çayı (Salvia) Ekstraktının Sitotoksik veApoptotik Etkilerinin Araştırılması
53Emir Bozkurt , Harika Atmaca , Aslı Kısm , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGThymus serpyllum , Normal meme epiteli (MCF-10A) ve meme kanseri hücre hattı (MDA-MB-231) , Sitotoksisite , Apoptozis , EpigenetikKekik (Thymus) Ekstraktının Normal Meme Epiteli (MCF-10A) veMeme Kanseri (MDA-MB-231) Hücre Kültürlerinde Sitotoksik,Apoptotik Ve Epigenetik Etkilerinin AraştırılmasıKekik (Thymus) Ekstraktının Normal Meme Epiteli (MCF-10A) veMeme Kanseri (MDA-MB-231) Hücre Kültürlerinde Sitotoksik,Apoptotik Ve Epigenetik Etkilerinin Araştırılması
54Sema Bilgin Şentürk , Bilge Hilal Çadırcı , Yakup Ulusu , İsa GökçeBKsilanaz , 16S rDNA , MALDI-TOFKsilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonuMALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür TeşhisiKsilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonuMALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür Teşhisi
55Özgür Baytut , C.Tolga Gürkanlı , Arif Gönülol , İbrahim ÖzkoçHChlorella , Orta Karadeniz , Bayesian Filogeni , SSU , Kloroplast , 16SÇeşitli Tatlı Su Habitatlarından İzole Edilen Chlorella(Chlorophyta) Türlerinin Moleküler FilogenisiÇeşitli Tatlı Su Habitatlarından İzole Edilen Chlorella(Chlorophyta) Türlerinin Moleküler Filogenisi
56Fadime Özdemir Koçak , Kamil IşıkMGordonia , Nocardia , Kribbella , Nocardioides , 16S rRNA , rpoB , gyrBBazı Nocardioform İzolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB Gen Dizi Analizleri ile Moleküler SistematiğiBazı Nocardioform İzolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB Gen Dizi Analizleri ile Moleküler Sistematiği
57N. Funda Edremit , Serap Açıkgöz , Bülent BozdoğancMİncir mozaik virüsü , dot-blot hibridizasyonu , RT-PCR , RNA1 , RNA2 RNA3 ,RNA4RT-PCR ve Dot-blot Analiz Yöntemlerinin İncir Mozaik Virüsünün Tanısı İçin KullanılmasıRT-PCR ve Dot-blot Analiz Yöntemlerinin İncir Mozaik Virüsünün Tanısı İçin Kullanılması
58Emel Kunduz , Çiğdem Akın , C.Can BilginMBGKuş , moleküler eşey tayini , CHD geni , CHD1F/CHD1R , 2550F/2718R , veP2/P8.Kuşlarda Moleküler Yöntemlerle Eşey Belirlenmesi’nde KullanılanÜç Primer Sisteminin Sonuçlarının KıyaslanmasıKuşlarda Moleküler Yöntemlerle Eşey Belirlenmesi’nde KullanılanÜç Primer Sisteminin Sonuçlarının Kıyaslanması
59Ayşegül Özer , Ali Osman Beldüz , Sabriye ÇanakçıMBGLignin , lignin degrede eden bakteri , 16S rRNATrabzon Çevresindeki Petrol ve Petrol Ürünleri BulaşmışTopraklardan Lignin Degrede Eden Bakterilerin İzolasyonu veTür TayiniTrabzon Çevresindeki Petrol ve Petrol Ürünleri BulaşmışTopraklardan Lignin Degrede Eden Bakterilerin İzolasyonu veTür Tayini
60Ela Nur ŞİMŞEK , Tuna UYSALMBGKolorektal kanser , MTT , P21 , Bax/Bcl-2 , RT-PCREnginar Türlerinden Elde Edilen Bitkisel Ekstraktların DLD-1 (D-Laktat D hidrogenaz) Hücre Dizisi Üzerine EtkileriEnginar Türlerinden Elde Edilen Bitkisel Ekstraktların DLD-1 (D-Laktat D hidrogenaz) Hücre Dizisi Üzerine Etkileri
61Hatice Yücel Kocaoğlu , Mehmet Özaslan , Alper Karagöz , Işık Didem Karagöz , Serdar Türkmen , İbrahim Halil Kılıç , Ceyda UyarMBGTSP-1 , TSP-2 , TSP-4 , MI , SNPMiyokard İnfarktüslü Hastalarda TSP-1, TSP-2 ve TSP-4 Genlerindeki Polimorfizm İlişkilerinin İncelenmesiMiyokard İnfarktüslü Hastalarda TSP-1, TSP-2 ve TSP-4 Genlerindeki Polimorfizm İlişkilerinin İncelenmesi
62Meliha Koldemir , Çiğdem Kahveci , Hikmet Bayer , Penbe Çağatay ,Sema Yıldız , Nazif Bağrıaçık , Belgin Süsleyici-DumanMBGRIC-3 geni , rs1528133 polimorfizmi , obezite , nutrigenomik , farmakogenomikŞişman Bireylerde Kolinesteraz 3 Homolog İnhibitörlerine Direnç Geni rs1528133 Polimorfizminin Nutrigenomik ve Farmakogenomik EtkileriŞişman Bireylerde Kolinesteraz 3 Homolog İnhibitörlerine Direnç Geni rs1528133 Polimorfizminin Nutrigenomik ve Farmakogenomik Etkileri
63Zeynep Atasayar , Meliha Koldemir ,Figen Esin Kayhan ,Penbe Çağatay , Belgin Süsleyici-DumanMBGPrx6 geni , rs41055489 gen polimorfizminin , Danio rerio , zebra balığıZebra Balığında (Danio rerio) Peroksiredoksin 6 Geni rs41055489 Polimorfizminin Antioksidatif Göstergeler ve Ağır Metal Düzeyleri ile İlişkisiZebra Balığında (Danio rerio) Peroksiredoksin 6 Geni rs41055489 Polimorfizminin Antioksidatif Göstergeler ve Ağır Metal Düzeyleri ile İlişkisi
64Ayten Eroğlu , Tufan Öz , Cengiz Baloğlu , H. Avni Öktem , Meral YücelBTranskripsiyon faktörleri , TaNAC69-1 , Gateway , Agrobacteriuma dayalı bitkitransformasyonu , tütünTütün Bitkisinin NAC Tipi Bir Transkripsiyon Faktörü OlanTaNAC69-1 Geni Kullanılarak TransformasyonuTütün Bitkisinin NAC Tipi Bir Transkripsiyon Faktörü OlanTaNAC69-1 Geni Kullanılarak Transformasyonu
65Elif Çil , Kamil IşıkBAktinomiset , MLST , 16SrRNA , rpoB , gyrBFarklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler TaksonomisiFarklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler Taksonomisi
66Ömer Elkıran , Eyüp Bağcı , Harun EvrenBİYHelichrysum arenarium subsp. aucheri , Helichrysum chionophilum , GC-MS , essentialoil , 1 ,8-cineole , (E)-caryophyllene.Composition of the Essential Oil of EndemicsHelichrysum arenarium subsp. aucheri and H. chionophilum(Asteraceae) Growing Wild in TurkeyComposition of the Essential Oil of EndemicsHelichrysum arenarium subsp. aucheri and H. chionophilum(Asteraceae) Growing Wild in Turkey
67Aysel Veyisoğlu , Anıl Sazak , Nevzat ŞahinMBGKaradeniz dip sedimenti , 16S rRNA , Aktinobakteriyal biyoçeşitlilikKaradeniz Dip Sedimentinden Aktinobakteria Üyelerinin İzolasyonu,Moleküler ve Kemotaksonomik Yöntemlerle TanımlanmasıKaradeniz Dip Sedimentinden Aktinobakteria Üyelerinin İzolasyonu,Moleküler ve Kemotaksonomik Yöntemlerle Tanımlanması
68Demet Tatar , Kıymet , Güven , Anıl Sazak , Nevzat ŞahinMBGTuz Gölü , Çamaltı Tuzlası , Cihanbeyli Yavşan Tuzlası , 16S rRNA gen , Halofilik AktinomisetTuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler KarakterizasyonuTuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler Karakterizasyonu
69Bekir Keskina , Nurşen Alpagut Keskina , Maxim V. Nabozhenkob ,Ebru Göncüa , Gamze Turgay İzzetoğluaPBOdocnemis anatolicus , Mp20 , cox1 , moleküler filogeniOdocnemis anatolicus Tür Grubunun Moleküler FilogenisiOdocnemis anatolicus Tür Grubunun Moleküler Filogenisi
70Aynur Fidanboylu , Burak Tüter , Aşkın AcayMİmmunoseperasyon , E. coli O157 , Et ve et ürünleriİmmunomanyetik Seperasyon YöntemiyleEt ve Et Ürünlerinde E.coli O157 Tespitiİmmunomanyetik Seperasyon YöntemiyleEt ve Et Ürünlerinde E.coli O157 Tespiti
71Sezai Türkel , Esin TuranMBGOzmotik stres , S. cerevisiae , GPD1 , Kromatin faktörleri , Nükleozom ,TranskripsiyonSaccharomyces cerevisiae’da Kromatin Düzenleyici Faktörlerin GPD1 Geni Transkripsiyonunun Kontrolüne EtkileriSaccharomyces cerevisiae’da Kromatin Düzenleyici Faktörlerin GPD1 Geni Transkripsiyonunun Kontrolüne Etkileri
72Aysun KILIÇ , Güldeniz SELMANOĞLU , EvrimArzu KOÇKAYA , Elif KUŞ , Elif LOĞOĞLUHB2 ,4-ditiyofenoksi-1-iyodo-4-bromo benzen , erkek üreme sistemi , sıçan ,histopatolojiAntifungal Aktiviteye Sahip Yeni BirTiohalobenzen Türevinin Erkek SıçanlarınÜreme Sistemi Üzerine EtkileriAntifungal Aktiviteye Sahip Yeni BirTiohalobenzen Türevinin Erkek SıçanlarınÜreme Sistemi Üzerine Etkileri
73Okan Acar , Nurgül Senyücel , Servet Senyücel , Sefer Demirbaş , Hülya Nur GörkemBBElektronik burun , kabak , cv. Sakız , cv. Perlette F1 , oksidatif stres , NaCl stresiNaCl Stresi ile Oluşan Oksidatif HasarınElektronik Burun ile BelirlenmesiNaCl Stresi ile Oluşan Oksidatif HasarınElektronik Burun ile Belirlenmesi
74Yusuf Kaya , Nurten KaderoğluBBSalvia huberi , esansiyel yağ , 1 ,8-cineol ,α-pinene , allelopatiEndemik Salvia huberi (Lamiaceae) Türünün EsansiyelYağ İçeriği ve Allelopatik AktivitesiEndemik Salvia huberi (Lamiaceae) Türünün EsansiyelYağ İçeriği ve Allelopatik Aktivitesi
75Saffet Sağır , Elif Özen , Kültiğin Çavuşoğlu , Kürşad Yapar ,BİY1 ,4 Dioksan , yeşil çay , genotoksisite , albino fare.1,4 Dioxane’nın Swiss Albino Farelerde Fizyolojik veGenotoksik Etkilerinin Araştırılması1,4 Dioxane’nın Swiss Albino Farelerde Fizyolojik veGenotoksik Etkilerinin Araştırılması
76Elif Özen , Emine Yalçın , Kültiğin Çavuşoğlu , Kürşad YaparBİY1 ,4-Dioksan , malondialdehit , glutatyon , AST , ALT , GGT , kreatinin1,4-Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Koruyucu Etkisi1,4-Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Koruyucu Etkisi
77Gülden Doğan , Şükrü Hayta , Sinem Eser , Eyüp BağcıBİYSalvia cryptantha , GC-MS , essential oil , 1.8-cineoleComposition of the Essential Oil of Endemic Salvia cryptantha(Lamiaceae) From TurkeyComposition of the Essential Oil of Endemic Salvia cryptantha(Lamiaceae) From Turkey
78Kadriye İNAN , Murat KAÇAĞAN , ZelihaCEVHER , Fatmagül ALTIN ,A. Osman BELDÜZ ,Sabriye ÇANAKÇIMGeobacillus sp. 7.1 , termofilikalkalen , ksilanazGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
79Zeliha SELAMOĞLU TALAS , Ayhan DURAN ,İbrahim ÖRÜN , Seda Pınar DÜNDAR , AyşeGÖĞEBAKAN , Mehmet Fuat GÜLHANHBGökkuşağı alabalıkları(Oncorhynchus mykiss , Walbaum 1792) , stres ,malondialdehit , katalazStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimlerStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimler
80Cansın GÜNGÖRMÜŞ , Aysun KILIÇ , DürdaneKOLANKAYA , M. Turan AKAYHBE341 , teratoloji , sıçanSıçanlarda Gebelik Süresince Uygulanan BesinKatkı Maddesi E341 (Trikalsiyum Fosfat)’inFetus Gelişimi Üzerine Teratojenik EtkileriSıçanlarda Gebelik Süresince Uygulanan BesinKatkı Maddesi E341 (Trikalsiyum Fosfat)’inFetus Gelişimi Üzerine Teratojenik Etkileri
81Sevilay AZPARLAK , Ekrem DÜNDARHBXq21 , akciğer kanseriİnsan X Kromozomunun (Xq21) AkciğerKanseriyle Korelasyonunun Tespitiİnsan X Kromozomunun (Xq21) AkciğerKanseriyle Korelasyonunun Tespiti
82Ece ŞİMŞEK , Esra AYDEMİR , Nuray ERİN ,Kayahan FIŞKINHBThalidomid , 4T1 , 4THMpc ,sitotoksisiteThalidomid'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik EtkisiThalidomid'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatları Üzerine Sitotoksik Etkisi
83Esra AYDEMİR , Ece ŞİMŞEK , Nuray ERİNİ ,Kayahan FIŞKINHBEndostatin , 4T1 , 4THMpc ,sitotoksisiteEndostatin'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatlarındaki Sitotoksik EtkisiEndostatin'in 4T1 ve 4THMpc Fare MemeKanser Hücre Hatlarındaki Sitotoksik Etkisi
84Özge BAYKANMKurşun nitrat , Daphniamagna (Straus , 1820) , akut toksisite , EC50 ,potasyum dikromat , probit analiz yöntemi , behrenskarber yöntemiKurşun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magnaÜzerindeki Akut Toksik Etkisinin AraştırılmasıKurşun Nitrat Metal Tuzunun Daphnia magnaÜzerindeki Akut Toksik Etkisinin Araştırılması
85Sümeyra SAVAŞ , Ahmet ADIGÜZEL , MedineGÜLLÜCE , Tülin ÖZBEK , Fikrettin ŞAHİN ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , REP-PCR , DNA dizilemeHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
86Ahmet ADIGÜZEL , Medine GÜLLÜCE ,Fikrettin ŞAHİN , Özlem BARIŞ ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , BOX-PCR , DNA dizilemePasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuPasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
87Kübra ÖZKUL , Haydar KARAKAYAMSiyanobakteri ,Synechococcus , Synechocystis , Microcystis ,sınıflandırma , 16S rDNACernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalarCernek ve Uzun Göl (Samsun) Tek HücreliSiyanobakterilerinin İzolasyonu, Morfolojik veMoleküler Karakterizasyonu ÜzerineAraştırmalar
88Cemal SANDALLI , Murat KAÇAĞAN , SabriyeÇANAKCI , Ali Osman BELDÜZMBacillus licheniformis A1 ,ChiB , p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-N-N'-diacetylchitobiose , 4-methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobiosideBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
89Sezer TOPRAK , Gökhan KAVUNCUOĞLU ,Seval OKUTAN ,Kadir SORUCUOĞLUMİnfluenza A-H1 , H3 , H5 ,influenza B , multiplex pcrİnfluenza Alt Tiplerinde Multiplex PCRYöntemiİnfluenza Alt Tiplerinde Multiplex PCRYöntemi
90Önder KILIÇ , Murat BELİVERMİŞ , YavuzÇOTUK , Cem DALYANÇB137Cs , toprak , radyoaktivite , İstanbulİstanbul Toprağında 137Cs’nin DikeyDağılımının Belirlenmesiİstanbul Toprağında 137Cs’nin DikeyDağılımının Belirlenmesi
91Pınar YEŞİLGİL , Kadriye İNAN , MuratKAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKCİ , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus sp. 13K ,Termofilik Abf , p-nitrofenil α-L-arabinofuranosideAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
92Mustafa ATEŞ , Seçil BAYARME.coli O157 , et ve et ürünleri ,CT-SMAC , Dryspot E.coli , O157:H7 ID Agar ,mini-VIDASSatışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde Escherichiacoli O157 Aranması, SaptanmasıveDoğrulanmasıSatışa Sunulan Et ve Et Ürünlerinde Escherichiacoli O157 Aranması, SaptanmasıveDoğrulanması
93Gönenç AKYAR , Güven ÖZDEMİR , ŞahnurIRMAKMSiyah zeytin fermentasyonu ,starter kültür , Lactobacillus plantarum ,tuz toleransıPM168 1315 / poster/ Mikroorganizma / GıdaMikrobiyolojisi İndikatör mikroorganizma ,dondurulmuş gıdaSiyah Zeytin FermentasyonununHızlandırılmasına Yönelik OlarakFermentasyonun Mükrobiyolojik Olarakİzlenmesi ve Starter Kültür KullanımıSiyah Zeytin FermentasyonununHızlandırılmasına Yönelik OlarakFermentasyonun Mükrobiyolojik Olarakİzlenmesi ve Starter Kültür Kullanımı
94Suzan Adın ÇINAR , Faruk SÜZERGÖZMAtopi , immünoterapi , IL-1β ,IL-6 , TNF-αAtopik Bireylerde İmmünoterapi Öncesi veSonrası IL-1β, IL-6 ve TNF-α DüzeyleriAtopik Bireylerde İmmünoterapi Öncesi veSonrası IL-1β, IL-6 ve TNF-α Düzeyleri
95Bülent KAR , Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU , EminÖZKÖSE , M. Sait EKİNCİMRumen Fungusları , 18SrRNA , polimorfizmAnaerobik Rumen Funguslarında 18SRibozomal RNA Polimorfizminin BelirlenmesiAnaerobik Rumen Funguslarında 18SRibozomal RNA Polimorfizminin Belirlenmesi
96Kadriye İNAN , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMGeobacillus , 16S rRNA , recNGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımıGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımı
97Ahmet Regaib OĞUZ , B. KAPTANER , G.ÜNALHBVan Gölü , inci kefali ,Chalcalburnus tarichi , vitellogenin , 17-β östradiolİnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas1811)’nde Vitellogeninin İmmunohistokimyasalLokalizasyonu ve Vitellogenin SeviyesininBelirlenmesiİnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas1811)’nde Vitellogeninin İmmunohistokimyasalLokalizasyonu ve Vitellogenin SeviyesininBelirlenmesi
98Ekrem DÜNDAR , Nurten ÇANAKÇI , SevilayAZPARLAKHBXq21 , yaygın kanser tipleri ,kansere yatkınlıkİnsan X Kromozomundan (Xq21) Y’ye TransferEdilebilen ve mRNA’sı Olmayan Bir BölgeninYaygın Kanser Tipleriyle KorelasyonununTespitiİnsan X Kromozomundan (Xq21) Y’ye TransferEdilebilen ve mRNA’sı Olmayan Bir BölgeninYaygın Kanser Tipleriyle KorelasyonununTespiti
99Nurhayat ÖZDEMİR , Bilal KUTRUP , SerkanGÜL , Nicolai POYARKOV , Stefano DOGLIOHBBufo bufo , Bufoverrucosissimus , Türkiye , Kafkasya , 12S RrnaTürkiye’deki Bufo bufo ve Kafkaslardaki Bufoverrucosissimus Türlerinin 12S rRNA GeniBakımından İncelenmesiTürkiye’deki Bufo bufo ve Kafkaslardaki Bufoverrucosissimus Türlerinin 12S rRNA GeniBakımından İncelenmesi
100Derviş ÖZTÜRK , Onur KOYUNCU , Süleyman TOKURBBOrnithogalum L. , Anatomi , Eskişehir , Türkiye PB031 1259 poster / Bitki / AnatomiEskişehirde Doğal Yayılış Gösteren BazıOrnıthogalum L. Türlerinin Yaprak ve Gövde AnatomileriEskişehirde Doğal Yayılış Gösteren BazıOrnıthogalum L. Türlerinin Yaprak ve Gövde Anatomileri
101Sevgi DURNA , Naci DEĞERLİBBFabaceae , protein konsantrasyonu , SDS , gum arabic , Triton X-100 , safra tuzu , Tween 40Fabaceae Familyasına Ait Bazı Türlerin TotalProtein İçeriğinin Bradford Micro AssayYöntemiyle BelirlenmesiFabaceae Familyasına Ait Bazı Türlerin TotalProtein İçeriğinin Bradford Micro AssayYöntemiyle Belirlenmesi
102Kerem ÖZDEMİR , Ekrem ATALANMStreptomyces , 16S rDNA Dizianalizi , Lens orientalis , Cicer anatolicumVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler KarakterizasyonuVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler Karakterizasyonu
103Reyhan Gül GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMBakteri izolasyonu ,identifikasyon , 16S rRNA , yağ asitleri ,ekzopolisakkaritlerKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS ÜretimiKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS Üretimi
104Gamze BAŞBÜLBÜL , H.Halil BIYIKMGeobacillus toebii HBB-214 ,BakteriosinTermofilik Geobacillus toebii HBB-218 SuşuTarafından Üretilen BakteriyosininKarakterizasyonuTermofilik Geobacillus toebii HBB-218 SuşuTarafından Üretilen BakteriyosininKarakterizasyonu
105Sibel KÜÇÜKYILDIRIM , Mehmet ÇAKACI ,Hasan ÜNAL , Celal ÜLGER , Nuray ERMOdontojenik keratokist ,HPV16-18Odontojenik Keratokistlerde Human PapillomaVirus 16 ve 18 (Hpv) Varlığının BelirlenmesiOdontojenik Keratokistlerde Human PapillomaVirus 16 ve 18 (Hpv) Varlığının Belirlenmesi
106Anıl SAZAK , Nevzat ŞAHİN , Kamil IŞIK ,Kıymet GÜVENMStreptomyces , molekülersistematik , 16S rDNA gen cladeBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesiBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesi
107Çiğdem İLERİ , Aziz TANRISEVEN , YavuzSEZENMLeuconostoc mesenteroides ,Dekstransukraz , Dekstran , 16S RdnaEndüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ınYerel İzolatlardan Elde EdilmesiEndüstriyel Bir Enzim Olan Dekstransukraz’ ınYerel İzolatlardan Elde Edilmesi