22 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Emine FAYDAOĞLU , Metin Saip SÜRÜCÜOĞLUÇB , BBGeleneksel Tedavi , Tıbbi Bitkiler , Aromatik BitkilerBİTKİLERİN GELENEKSEL TEDAVİDEKİ YERİ VE ÖNEMİBİTKİLERİN GELENEKSEL TEDAVİDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
2Şükran YILDIZÇB , HB , HZernek‐Baraj Gölü , Rotifera , Cladocera , CopepodaZERNEK‐ BARAJ GÖLÜ ( VAN/TÜRKİYE ) ZOOPLANKTON FAUNASIZERNEK‐ BARAJ GÖLÜ ( VAN/TÜRKİYE ) ZOOPLANKTON FAUNASI
3Esra DEMİR , Vagif ATAMOV Mustafa ÇOBANOĞLU , KEMAL AKSOYÇB , BBRize , Hemşin Florası , Nektarlı bitkiler , BalHEMŞİN(RİZE) FLORASINDA NEKTARLI BİTKİLERHEMŞİN(RİZE) FLORASINDA NEKTARLI BİTKİLER
4Arda Cem KUYUCU , Selim Sualp ÇAĞLARHBKarasinek , Musca domestica ,insektisit direnci , uyumİnsektisit Direncinin Karasinek, Muscadomestica L. (Diptera: Muscidae)’nın UyumsalÖzellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılmasıİnsektisit Direncinin Karasinek, Muscadomestica L. (Diptera: Muscidae)’nın UyumsalÖzellikleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
5Hacı Ahmet DEVECİ , Aysel GÜVENHBİnek , mastitis , malondialdehit(MDA) , redükte glutatyon (GSH) , lipitperoksidasyonuMastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDAve GSH Düzeylerinin AraştırılmasıMastitisli (Meme İltihabı) İneklerde Kan MDAve GSH Düzeylerinin Araştırılması
6Hüseyin ÇETİN , Atila YANIKOĞLUHBUçucu yağ , böcek öldürücü ,Culex pipiens , sivrisinek , Origanumİki Origanum Türünden Elde Edilen UçucuYağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’eKarşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılmasıİki Origanum Türünden Elde Edilen UçucuYağların Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)’eKarşı Ergin Öldürücü Etkisinin Araştırılması
7Kiraz ERCİYAS , Arzu GÜRSOY , Arif CemalÖZSEMİR , Pınar ÖZÇAM , Yakup SancarBARIŞHBPhylloscopus trochilus , göç ,Kızılırmak deltası , Biyometrik ölçüm , CernekHalkalama İstasyonuPhylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves:Passeriformes)’un Cernek Halkalamaİstasyonunda 2002 – 2005 Yıllarına Ait İlkbaharve Sonbahar Göç Dönemine Ait BiyometrikÖlçümlerin DeğerlendirilmesiPhylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) (Aves:Passeriformes)’un Cernek Halkalamaİstasyonunda 2002 – 2005 Yıllarına Ait İlkbaharve Sonbahar Göç Dönemine Ait BiyometrikÖlçümlerin Değerlendirilmesi
8Hilal BEDİR , Adnan ALDEMİRHBSivrisinek , Aras Vadisi ,ısırma davranışı , An. hrycanus , Oc. DorsalisAras Vadisi’ndeki Sivrisinek (Diptera:Culicidae) Türlerinin Saldırı PeriyotlarıAras Vadisi’ndeki Sivrisinek (Diptera:Culicidae) Türlerinin Saldırı Periyotları
9Naciye Gülkız ŞENLER , İsmail YILDIZHBEnchelyodon nodosus , alkalintoprak örnekleri , morfoloji , morfometri ,ontogenezisEnchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam,1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)’unMorfolojisi ve OntogenezisiEnchelyodon nodosus Berger, Foissner & Adam,1984 (Protista, Ciliophora, Haptoria)’unMorfolojisi ve Ontogenezisi
10Ayşen Navruz , Önder DeveciHBSivrisinek , Tükürük bezi , Orta bağırsak , Glikozaminoglikan , İmmunohistokimyaFarklı Sivrisinek Türlerinin Orta Bağırsak ve Tükürük BezlerininGlikozaminoglikan Değişikliklerinin BelirlenmesiFarklı Sivrisinek Türlerinin Orta Bağırsak ve Tükürük BezlerininGlikozaminoglikan Değişikliklerinin Belirlenmesi
11İsmail Eker , M. Tekin Babaç , Mehmet KoyuncuBBTulipa , lale , Türkiye , Liliaceae , revizyon , taksonomi , sistematik , gelenekseltaksonomi , numerik taksonomiTulipa (Liliaceae) Cinsinin Türkiye RevizyonuTulipa (Liliaceae) Cinsinin Türkiye Revizyonu
12Fatma Gözde Çilingir , Çiğdem Akın , Hüseyin Ambarlı , C. Can BilginMBGGirişimsiz örnekleme , boz ayı , dışkı , kıl , post , mtDNAZor Yakalanan Hayvan Gruplarından Boz Ayıların (Ursus arctos) Dışkı, Kıl ve Postlarından Girişimsiz Genetik Örnekleme BaşarısıZor Yakalanan Hayvan Gruplarından Boz Ayıların (Ursus arctos) Dışkı, Kıl ve Postlarından Girişimsiz Genetik Örnekleme Başarısı
13Kani Işıka , Fikret Işıkb , Yusuf Kurta ,PBOrtak-bahçe-deneme-alanları , fenotipik esneklik , reaksiyon normları , Genotip× Çevre etkileşimi , taksonomik karakterFenotipik Esnekliği ve Genotip-Çevre EtkileşiminiOrtaya Koymada Ortak-Bahçe-Deneme-Alanlarının Rolü:Pinus brutia Ten. (Kızılçam, Pinaceae) ÖrneğiFenotipik Esnekliği ve Genotip-Çevre EtkileşiminiOrtaya Koymada Ortak-Bahçe-Deneme-Alanlarının Rolü:Pinus brutia Ten. (Kızılçam, Pinaceae) Örneği
14Ebru Gül ASLAN , Baran ASLAN , Ali GÖK ,Yusuf AYVAZHBAlticinae , biyoçeşitlilik ,benzerlik , bolluk , sinekoloji , konak bitki , tabiatıkoruma alanıÇığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi(Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae(Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği veBenzerliğinin Karşılaştırmalı AnaliziÇığlıkara, Dibek (Antalya) ve Kasnak Meşesi(Isparta) Tabiatı Koruma Alanlarının Alticinae(Coleoptera: Chrysomelidae) Çeşitliliği veBenzerliğinin Karşılaştırmalı Analizi
15Barış PAZARBAŞI , Ali KOÇYİĞİT , İhsan YAŞA ,Güven ÖZDEMİR , İsmail KARABOZMLakkaz , mangan peroksidaz ,lignin peroksidaz , fungus , hava örneklemesiHava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungalİzolatın Ligninolitik Enzim AktivitelerininAraştırılmasıHava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungalİzolatın Ligninolitik Enzim AktivitelerininAraştırılması
16Aslı ŞAHİNER , Gözde TÜRKÖZMGeleneksel peynir ,mikrobiyolojik kriter , peynir üretim prosesi , hijyenGeleneksel Türk Peynirlerinin MikrobiyolojikKarakterizasyonu Üzerine Bir AraştırmaGeleneksel Türk Peynirlerinin MikrobiyolojikKarakterizasyonu Üzerine Bir Araştırma
17Semiha ÇETİNEL AKSOY , Sanver EKMEKÇİ ,Ataç UZEL , Dilşah ÇOĞULUMEnterococcus faecalis , sütdişi , nekrotik diş , kültür , PCRNekrotik Diş Kanallarından Enterococcusfaecalis’in Kültürel Yöntemler ve PCRKullanılarak SaptanmasıNekrotik Diş Kanallarından Enterococcusfaecalis’in Kültürel Yöntemler ve PCRKullanılarak Saptanması
18Emel KABARTAN , Fatih Mehmet. ŞİMŞEK , CelalÜLGER , Fevzi BARDAKCIHBAnopheles maculipennisgrubu , sivrisinekler (Diptera: Culicidae) , molekülersistematik , PCR , ITS2Türkiye’de Anopheles maculipennis Grubunun(Diptera: Culicidae) Moleküler SistematiğiTürkiye’de Anopheles maculipennis Grubunun(Diptera: Culicidae) Moleküler Sistematiği
19Didem Arslan , Remziye DeveciHBSemen parametreleri , İnsan Spermi , Apoptozis , Nekrozis , TUNELFarklı Semen Parametrelerine Göre İnsan Spermlerinde Apoptozisve Nekrozisin Histokimyasal ve İstatistiksel Yöntemlerle BelirlenmesiFarklı Semen Parametrelerine Göre İnsan Spermlerinde Apoptozisve Nekrozisin Histokimyasal ve İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi
20Feza OTAĞ ,Taner COŞKUN , Şahin DİREKEL , Didem ÖZGÜR , Gürol EMEKDAŞMatmosferdeki fungus sporları , hava örnekleme sistemi , Mersin , MikolojiMersin Atmosferindeki Fungus Sporlarının Konsantrasyonu ve Mevsimsel DağılımıMersin Atmosferindeki Fungus Sporlarının Konsantrasyonu ve Mevsimsel Dağılımı
21Musa YALMAN , Seda ÖZDİKMENLİ , Nükhet N. ZORBAMPeynir , küf florası , geleneksel , Penicillium , MikolojiTürkiye’de Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Küflü Peynirlerin Küf FlorasıTürkiye’de Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Küflü Peynirlerin Küf Florası
22Abdullah KAYA ,Yasin UZUN , Ilgaz AKATA , Ali KELEŞMBiyoçeşitlilik , Makrofunguslar , Dernek Pazarı , Türkiye , MikolojiTürkiye Makrofunguslarına Dernekpazarı (Trabzon) İlçesinden KatkılarTürkiye Makrofunguslarına Dernekpazarı (Trabzon) İlçesinden Katkılar