36 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Elif Çağrı TAŞ , Uğur SUNLU , Mehtap KARAKAYIŞÇB , HBİzmir Körfezi , Ağır metal , Diplodus annularisİZMİR KÖRFEZİ’NDE AVLANAN Diplodus annularis (L. 1758)’İN FARKLIDOKULARINDA Cd, Cu, Pb, Zn BİRİKİM DÜZEYLERİİZMİR KÖRFEZİ’NDE AVLANAN Diplodus annularis (L. 1758)’İN FARKLIDOKULARINDA Cd, Cu, Pb, Zn BİRİKİM DÜZEYLERİ
2BURCU TAYLAN , BELGİN HOŞSUCUÇB , HBEngraulis encrasicolus , İhtiyoplankton , Bolluk , İzmir Körfezi , EgeDeniziİZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İHTİYOPLANKTONU BOLLUK VE DAĞILIMI (2011 KIŞ‐İLKBAHAR)İZMİR KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İHTİYOPLANKTONU BOLLUK VE DAĞILIMI (2011 KIŞ‐İLKBAHAR)
3Ali KARA , Bahar BAYHAN , Burcu TAYLANÇB , HB , HSarpa salpa , boy‐ağırlık ilişkisi , boy‐boy ilişkisi , İzmir Körfezi , EgeDeniziİZMİR KÖRFEZİ’NDE (EGE DENİZİ) DAĞILIM GÖSTEREN SALPA Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)’NIN BOY‐AĞIRKLIK VE BOY‐BOY İLİŞKİSİİZMİR KÖRFEZİ’NDE (EGE DENİZİ) DAĞILIM GÖSTEREN SALPA Sarpa salpa (Linnaeus, 1758)’NIN BOY‐AĞIRKLIK VE BOY‐BOY İLİŞKİSİ
4Narin METİN , Süleyman MAVİLİÇB , HBCnidaria , Hydromedusae , Trachymedusae , Aglaura , Ege Denizi ,İzmir Körfezi , AkıntılarİZMİR KÖRFEZİ’NDE (EGE DENİZİ) HYDROMEDUSAE POPULASYONU VE Aglaurahemistoma Péron ve Lesueur, 1810 (CNIDARIA, HYDROZOA) ÜZERİNE İLKGÖZLEMLERİZMİR KÖRFEZİ’NDE (EGE DENİZİ) HYDROMEDUSAE POPULASYONU VE Aglaurahemistoma Péron ve Lesueur, 1810 (CNIDARIA, HYDROZOA) ÜZERİNE İLKGÖZLEMLER
5Özge ÖZGEN , Eyüp Mümtaz TIRAŞIN , Aydın ÜNLÜOĞLUÇB , HBİzmir Körfezi , Serranus hepatus , beslenme zamanı , besinkompozisyonunda günlük değişimlerİZMİR KÖRFEZİ’NDE BENEKLİ HANİ Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)BALIĞININ MİDE İÇERİKLERİNDE GÜN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİNARAŞTIRILMASIİZMİR KÖRFEZİ’NDE BENEKLİ HANİ Serranus hepatus (Linnaeus, 1758)BALIĞININ MİDE İÇERİKLERİNDE GÜN İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİNARAŞTIRILMASI
6Ayşegül YOLTAŞ , Özlem ABACI , Alev HALİKİ UZTANÇB , Mİzmir , mikrofungus , hava kaynaklı , evcil hayvan , izolasyonİZMİR’DE EVCİL HAYVAN BESLENEN VE BESLENMEYEN EVLERDE MİKROFUNGALFLORANIN KARŞILAŞTIRILMASIİZMİR’DE EVCİL HAYVAN BESLENEN VE BESLENMEYEN EVLERDE MİKROFUNGALFLORANIN KARŞILAŞTIRILMASI
7Tuba TÜMER , Ceren ERGÜDEN , Nihayet BİZSELÇB , HB , HMytilus galloprovincialis , Fitoplankton , Toksik türler , İzmirKörfeziİZMİR KÖRFEZİ’NDE DAĞILIM GÖSTEREN POTANSİYEL ZARARLI FİTOPLANKTONTÜRLERİNİN AKDENİZ MİDYESİ, (Mytilus galloprovincialis Lam., 1819) ÜZERİNEETKİSİİZMİR KÖRFEZİ’NDE DAĞILIM GÖSTEREN POTANSİYEL ZARARLI FİTOPLANKTONTÜRLERİNİN AKDENİZ MİDYESİ, (Mytilus galloprovincialis Lam., 1819) ÜZERİNEETKİSİ
8Tanju KAYA , Mehmet SIKI , Serdar MAYDA , Nermin BİTER , Seval ORUÇ , Aytekin TANÇBTabiat Tarihi Müzesi , İzmir ,paleontolojiKuruluşunun 35. Yılında Ege ÜniversitesiTabiat Tarihi MüzesiKuruluşunun 35. Yılında Ege ÜniversitesiTabiat Tarihi Müzesi
9Semih LEBLEBİCİ , Okan ÖZAYDIN , ElizabethG.T. ERONATHBOsteichthyes , Heterosomata ,yassı balıklar , biyolojik özellikler , İzmir Körfeziİzmir Körfezi’nde Yassı Balıkların(Osteichthyes: Heterosomata) BiyolojikÖzellikleri Üzerine Bir Ön Çalışmaİzmir Körfezi’nde Yassı Balıkların(Osteichthyes: Heterosomata) BiyolojikÖzellikleri Üzerine Bir Ön Çalışma
10Özlem ÇİFTÇİ , Özlem ABACI , Alev HALİKİUZTANMHava kaynaklı mikrofungus ,İzmir , İlköğretim Okulları , Alerjiİzmir İli Buca İlçesi İlköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanmasıİzmir İli Buca İlçesi İlköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması
11Özlem ÇİFTÇİ , Alev HALİKİ UZTAN , ÖzlemABACIMPotansiyel alerjenmikrofungus , İlköğretim okulları , İzmirİzmir İli Konak İlçesi İköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanmasıİzmir İli Konak İlçesi İköğretim OkullarındakiHava Kaynaklı Potansiyel AlerjenMikrofungusların İzolasyonu ve Tanılanması
12Belma ACAR , Mustafa ATEŞMİzmir , hava kaynaklıfunguslar , alerji , ilköğretim okulları , izolasyon ,identifikasyon , yeni kayıtİzmir İli Bornova İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanmasıİzmir İli Bornova İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanması
13Belma ACAR , Mustafa ATEŞMİzmir , hava kaynaklıfunguslar , alerji , ilköğretim okulları , izolasyon ,identifikasyonİzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanmasıİzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanması
14Tuba Tümer , Nihayet BizselHİzmir Körfezi , heterotrofik Dinoflagellat , fitoplankton , ötrofikasyonİzmir İç Körfezi’nde Heterotrofik Dinoflagellat Türlerinin Dağılımıİzmir İç Körfezi’nde Heterotrofik Dinoflagellat Türlerinin Dağılımı
15İnci Tüney , Sena Özdemir , Atakan SukatarHTatlı su , Mikrolag , İzmirİzmir İli Doğal ve Suni Göllerinden İzole EdilenMikroalg Floraları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesiİzmir İli Doğal ve Suni Göllerinden İzole EdilenMikroalg Floraları Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi
16Zeki ErgenHİzmir Körfezi , Planktonİzmir Körfezinde Tespit Edilen Başlıca Planktonik Organizmalarİzmir Körfezinde Tespit Edilen Başlıca Planktonik Organizmalar
17Ahmet KocataşHBİzmir Körfezi , Yengeçİzmir Körfezinde Tespit Edilen Yengeç Türleri Hakkındaİzmir Körfezinde Tespit Edilen Yengeç Türleri Hakkında
18Fikret Hakkı BilginHBİzmir , Gastropoda , Tatlısuİzmir Vilayeti Sınırları İçinde Tespit Edilen Bazı Tatlısu Gastropodlarının Ekolojileri Hakkında İzmir Vilayeti Sınırları İçinde Tespit Edilen Bazı Tatlısu Gastropodlarının Ekolojileri Hakkında
19Burak Özvardar , Mehmet Sıkı , Ortaç Onmuş , Orhan GülHBSandık yuvalar , Aves , Parus spp. , Passer spp. , kuşlar , İzmirSandık Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Kuş Türleri, Üreme Biyolojilerive Yuva Seçimini Etkileyen Bazı Çevresel FaktörlerSandık Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Kuş Türleri, Üreme Biyolojilerive Yuva Seçimini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler
20Esra Ersoy Ömeroğlu , İsmail KarabozMShewanella woodyi , biyolüminesens , PFGE , İzmir KörfeziPulsed-Field Jel Elektroforez Tekniği (PFGE) İle Biyolüminesen Shewanella woodyi Suşlarının Genomik Polimorfizminin BelirlenmesiPulsed-Field Jel Elektroforez Tekniği (PFGE) İle Biyolüminesen Shewanella woodyi Suşlarının Genomik Polimorfizminin Belirlenmesi
21Kamil Koç , Sezgi SomuncuHBRaphignathoidea , yeni kayıt , Sistematik , Seferihisar , İzmir , TürkiyeTürkiye Faunası için Stigmaeus elongatus ve Storchia ardabiliensis(Acari: Stigmaeidae)’in Erkek Bireylerinin İlk KayıtlarıTürkiye Faunası için Stigmaeus elongatus ve Storchia ardabiliensis(Acari: Stigmaeidae)’in Erkek Bireylerinin İlk Kayıtları
22Orkun Yakar , Uğur KayaHBSiğilli Kurbağa , Bufo bufo , İzmir , Bozdağ , GölcükGölcük (Bozdağ, İzmir) Siğilli Kurbağa, Bufo bufo (Linnaeus, 1758)Populasyonunda Çağrı Varyasyonunun İncelenmesiGölcük (Bozdağ, İzmir) Siğilli Kurbağa, Bufo bufo (Linnaeus, 1758)Populasyonunda Çağrı Varyasyonunun İncelenmesi
23Tuba TümerHİzmir Körfezi , fitoplankton , ötrofik , toksik fitoplanktonÜçkuyular Feribot İskelesi’nde İlkbahar-Yaz Dönemi FitoplanktonKompozisyonundaki Günlük DeğişimlerÜçkuyular Feribot İskelesi’nde İlkbahar-Yaz Dönemi FitoplanktonKompozisyonundaki Günlük Değişimler
24Özge Özgen , Eyüp Mümtaz TıraşınHİzmir Körfezi , S. hepatus (Linnaeus , 1758) , besin kompozisyonuİzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus(Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolüİzmir Körfezi’nde Benekli Hani Balığının Serranus hepatus(Linnaeus, 1758) Avcı Olarak Ekosistemdeki Rolü
25S. Hakan Durmuş , Ersen A. Yağmur , Rahşen S. Kaya , Adnan SemenderoğluHBMağara canlıları , biyospeleoloji , İzmirİzmir İli ve Çevresinde Bulunan Bazı Yatay MağaralardakiOmurgasız Faunası Üzerine Ön Araştırmaİzmir İli ve Çevresinde Bulunan Bazı Yatay MağaralardakiOmurgasız Faunası Üzerine Ön Araştırma
26Sezgi Somuncu , Kamil KoçHBRaphignathoidea , sistematik , dağılım , Seferihisar , İzmir , TürkiyeSeferihisar (İzmir) İlçesi Rafignatoid(Acari: Raphignathoidea) Akar FaunasıSeferihisar (İzmir) İlçesi Rafignatoid(Acari: Raphignathoidea) Akar Faunası
27Seda Demir , Orkun YakarMİzmir , Pseudepidalea viridis , Monogenea , Cestoda , Nematodaİzmir’de Yayılış Gösteren Gece Kurbağası(Pseudepidalea viridis)’nın Parazit Faunasıİzmir’de Yayılış Gösteren Gece Kurbağası(Pseudepidalea viridis)’nın Parazit Faunası
28Esra Ersoy Ömeroğlu , İsmail KarabozMAliivibrio fischeri , Aliivibrio logei , biyolüminesens , biyofilm , İzmir KörfeziBiyolüminesen Aliivibrio fischeri ve Aliivibrio logei Suşlarınınİdentifikasyonu ve Farklı Ortam ve İnkübasyon KoşullarındaBiyofilm Oluşturma Kapasitelerinin BelirlenmesiBiyolüminesen Aliivibrio fischeri ve Aliivibrio logei Suşlarınınİdentifikasyonu ve Farklı Ortam ve İnkübasyon KoşullarındaBiyofilm Oluşturma Kapasitelerinin Belirlenmesi
29Emre Memo , Füsun Bahriye UçarMStaphylococcus aureus , İzmir , gıda endüstrisi , antibiyotik direnciİzmir İlindeki Endüstriyel Gıda FabrikalarındaÇalışan İşçilerin Burun Kültürlerinden Staphylococcus aureusİzolasyonu ve Antibiyogramlarıİzmir İlindeki Endüstriyel Gıda FabrikalarındaÇalışan İşçilerin Burun Kültürlerinden Staphylococcus aureusİzolasyonu ve Antibiyogramları
30Hasan Yıldırım , Yusuf GemiciBBChionodoxa , Scilla bifolia , × Chionoscilla allenii , Evrim , Nif Dağı , İzmir ,TürkiyeChionodoxa Cinsinin (Liliaceae) Scilla bifolia’dan (Liliaceae) Evrimsel Kökenine Bir Kanıt: × Chionoscilla allenii NicholsonChionodoxa Cinsinin (Liliaceae) Scilla bifolia’dan (Liliaceae) Evrimsel Kökenine Bir Kanıt: × Chionoscilla allenii Nicholson
31Ömer VAROL , A.Zafer TEL BBFıstık çamı , floristikkompozisyon , İzmir , Pinus pinea , yeni kare.Bergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Pinuspinea L. Ormanlarının Floristik ÖzellikleriBergama-Kozak (İzmir) Yaylasındaki Pinuspinea L. Ormanlarının Floristik Özellikleri
32Ebru TEKİN , Mustafa ATEŞ , Özge KAHRAMANMEkstrem halofilikmikroorganizma , PHB , İzmir Çamaltı Tuzlası900 sözlü / Bitki / Patojenler/Patolojiİzmir Çamaltı Tuzlası’ndan İzole EdilenEkstrem Halofilik Mikroorganizmalarda PHBVarlığının Saptanması ve Verim Analiziİzmir Çamaltı Tuzlası’ndan İzole EdilenEkstrem Halofilik Mikroorganizmalarda PHBVarlığının Saptanması ve Verim Analizi
33Aytül Zerrin Sin , Yusuf Gemici , Aykut Güvensen , Okan Gülbahar ,Emine Nihal Mete Gökmen , Ö. Ardeniza , Ali KokuludağBBAeropalinoloji , Bornova , İzmir , Konak , polen alerjisi , polinizasyon takvimi , Türkiyeİzmir Kenti Polinizasyon Takvimiİzmir Kenti Polinizasyon Takvimi
34Cennet Özay , Hülya Metin , Münire Demirci , Ramazan MammadovBİYAlyssum foliosum var. megalocarpum , antioksidan kapasite , İzmirAlyssum foliosum var. megalocarpum’unAntioksidan Kapasitesinin İncelenmesiAlyssum foliosum var. megalocarpum’unAntioksidan Kapasitesinin İncelenmesi
35Serkan Kükrer , Baha BüyükışıkÇBİzmir Körfezi , sediment , klorofil bozunma ürünleri , klorofil a , organik karbonİzmir İç Körfezi’ne Akan Derelerin Yüzey SedimentlerindeKlorofil a, Klorofil Bozunma Ürünleri VeOrganik Karbon Seviyelerinin Belirlenmesiİzmir İç Körfezi’ne Akan Derelerin Yüzey SedimentlerindeKlorofil a, Klorofil Bozunma Ürünleri VeOrganik Karbon Seviyelerinin Belirlenmesi
36Serkan KükrerÇBİzmir Körfezi , sedimet , ağır metal , zenginleşme faktörü , kantaminasyonfaktörüBüyük Kanal Projesi Sonrasında İzmir İç Körfezi’ne AkanDerelerin Yüzey Sedimentlerinde Ağır Metal (Zn, Pb, Fe)Kontaminasyonlarının DeğerlendirilmesiBüyük Kanal Projesi Sonrasında İzmir İç Körfezi’ne AkanDerelerin Yüzey Sedimentlerinde Ağır Metal (Zn, Pb, Fe)Kontaminasyonlarının Değerlendirilmesi