70 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Zeynep Banu DOĞANLAR , Oğuzhan DOĞANLARÇB , BBBiyotik stres , Aphis fabae Scopoli , Cirsium arvense , antioksidanenzimlerCirsium arvense (L). Scop. BİTKİSİNDE AFİT (Aphis fabae Scopoli) KAYNAKLIBİYOTİK STRESİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİCirsium arvense (L). Scop. BİTKİSİNDE AFİT (Aphis fabae Scopoli) KAYNAKLIBİYOTİK STRESİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
2Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , MBGPermetrin , Zeytin yaprağı ekstresi , Kromozomal aberrasyon ,Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİ
3Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , BB , MBGAluminyum fosfit , L. nobilis yaprak ekstresi , Kromozomalaberrasyon , Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜ
4Hasan Türkez , Elanur AydınÇB , MBGTaurin , Mikroçekirdek , Kardeş Kromatid Değişimi , Permetrin ,Toplam Antioksidan Kapasite , Total Oksidatif StresPERİFERİK İNSAN KAN KÜLTÜRLERİNDE PERMETRİN TARAFINDANOLUŞTURULAN DNA VE OKSİDATİF HASARA KARŞI TAURİNİN ROLÜPERİFERİK İNSAN KAN KÜLTÜRLERİNDE PERMETRİN TARAFINDANOLUŞTURULAN DNA VE OKSİDATİF HASARA KARŞI TAURİNİN ROLÜ
5Esra KOÇ , Cemil İŞLEK , A. Sülün ÜSTÜNÇB , BBBiber , Capsicum annuum L. , Çimlenme , Poliamin , Tuz stresiTUZ STRESİ ALTINDA BİBER (Capsicum annuum L.) TOHUMLARININÇİMLENMESİ VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE SPERMİN’İN ETKİLERİTUZ STRESİ ALTINDA BİBER (Capsicum annuum L.) TOHUMLARININÇİMLENMESİ VE BÜYÜMESİ ÜZERİNE SPERMİN’İN ETKİLERİ
6Feyza Nur KAFADAR , Saadet D. SAYGIDEĞERÇBGaziantep , Tarım bitkileri , Kadmiyum , Akümülasyon , StresGAZİANTEP’TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIK SULARI İLE SULANAN BAZITARIM BİTKİLERİNDE KADMİYUM ( CD ) MİKTARLARININ BELİRLENMESİGAZİANTEP’TE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIK SULARI İLE SULANAN BAZITARIM BİTKİLERİNDE KADMİYUM ( CD ) MİKTARLARININ BELİRLENMESİ
7Güllü KAYMAK , Figen Esin KAYHAN , Nazan Deniz KOÇÇB , HBDeltametrin , Kadmiyum , Oksidatif Stres , Solungaç , KılıçkuyrukBalığı , Xiphophorus helleriiFARKLI DOZLARDA DELTAMETRİN VE KADMİYUM UYGULANAN KILIÇKUYRUK(Xiphophorus hellerii) BALIKLARINDA OLUŞAN OKSİDATİF STRES TAYİNİFARKLI DOZLARDA DELTAMETRİN VE KADMİYUM UYGULANAN KILIÇKUYRUK(Xiphophorus hellerii) BALIKLARINDA OLUŞAN OKSİDATİF STRES TAYİNİ
8Dilek DEMİREZEN YILMAZBBKuraklık stresi , kuru ağırlık ,Groenlendia densaTuzluluk ve Kuraklık Stresinin Groenlandiadensa’da Büyümeye EtkisiTuzluluk ve Kuraklık Stresinin Groenlandiadensa’da Büyümeye Etkisi
9Birgül MAZMANCI , Fahri KARAYAKAR , Sahire KARAYTUĞ , Tolga ÇAVAŞBBkarasuyu , tilapia , oksidatif stresZeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromisniloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin AraştırılmasıZeytin Karasuyunun Tilapia (Oreochromisniloticus)’da Oksidatif Stres Üzerine Etkisinin Araştırılması
10Fazilet Özlem ÇEKİÇ , Serpil ÜNYAYARBBCapsicum annuum , mikoriza ,tuz stresi , klorofil , lipid peroksidasyonuArbusküler Mikorizanın Tuz Stresine MaruzKalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum)Fotosentetik Pigment İçeriği ve LipidPeroksidasyonu Üzerine EtkisiArbusküler Mikorizanın Tuz Stresine MaruzKalan Biber Bitkisinin (Capsicum annuum)Fotosentetik Pigment İçeriği ve LipidPeroksidasyonu Üzerine Etkisi
11Saadet SAYGIDEĞER , Fatih DENİZBBSpirulina platensis , 24-Epibrassinolid , NaCl stresi , büyüme oranı , biyomas , prolinNaCl, 24-Epibrassinolid ve BunlarınKombinasyonlarının Spirulina platensis ÜzerineBazı Fizyolojik EtkileriNaCl, 24-Epibrassinolid ve BunlarınKombinasyonlarının Spirulina platensis ÜzerineBazı Fizyolojik Etkileri
12Sefer DEMİRBAŞ , Okan ACARBBAyçiçeği , Orobanchecumana , süperoksit dismutaz , peroksidaz ,antioksidant enzimler , oksidatif stresHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlarHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlar
13Yelda EMEK , Bengi ERDAĞBBFicus carica , cv. Bursa Siyahı , NaCl , stresBursa Siyahı (Ficus carica L. cv. Bursa Siyahı)İncir Çeşidinin in vitro Koşullarda NaCl StresineTepkileriBursa Siyahı (Ficus carica L. cv. Bursa Siyahı)İncir Çeşidinin in vitro Koşullarda NaCl StresineTepkileri
14Emel Demir , Yasemin ÖzdenerBBSilene vulgaris var. vulgaris , kadmiyum , ağır metal , oksidatif stres , CaryophyllaceaeSilene vulgaris var. vulgaris (Caryophyllaceae)Bitkisine Kadmiyumun EtkileriSilene vulgaris var. vulgaris (Caryophyllaceae)Bitkisine Kadmiyumun Etkileri
15Ebru Kalaycıoğlu , Aykut Sağlam , Mehmet Demiralay , Asım KadıoğluBBL-sistein , nohut , tuzluluk , stresTuz Stresine Maruz Kalmış Bazı Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae)Çeşitlerinde L-Sistein’in İyileştirici EtkisiTuz Stresine Maruz Kalmış Bazı Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae)Çeşitlerinde L-Sistein’in İyileştirici Etkisi
16Şule Güzel , Rabiye TerziBBBakır stresi , hidrojen peroksit (H2O2) , indirgen şeker , mısır (Zea mays L.) ,prolin , protein , su içeriğiHidrojen Peroksit Ön Muamelesinin Bakır StresiToleransı Üzerine EtkisiHidrojen Peroksit Ön Muamelesinin Bakır StresiToleransı Üzerine Etkisi
17Neslihan Kartal , Salih MutluBBBüyüme ve gelişme , çimlenme , çimento tozu , kirlilik stresi , klorofil miktarıÇimento Tozu Kirliliğinin Bitkilerin Çimlenme, Büyüme veGelişmesi Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin BelirlenmesiÇimento Tozu Kirliliğinin Bitkilerin Çimlenme, Büyüme veGelişmesi Üzerindeki Fizyolojik Etkilerinin Belirlenmesi
18Hülya Arıkan Ceylan , İsmail Türkan , Aşkım Hediye SekmenBBAntioxidant enzymes , Chickpea (Cicer arietinum L.) , Coronatine , Heat , PEG-inducedosmotic stress , RootEffect of Coronatine on Antioxidant Enzyme Response ofChickpea Roots to Combination of PEG-Induced Osmotic Stressand Heat StressEffect of Coronatine on Antioxidant Enzyme Response ofChickpea Roots to Combination of PEG-Induced Osmotic Stressand Heat Stress
19Hakan Çetinkaya , Gülsüm Doğançay , Songül Taşdemir Kesen , Muhittin KulakBBZeytin , oleuropein , Kilis yağlık , gemlik , kuraklık stresiFarklı Koşullarda Yetiştirilen Bazı Zeytin Çeşitleri YapraklarındaOleuropein Miktarının BelirlenmesiFarklı Koşullarda Yetiştirilen Bazı Zeytin Çeşitleri YapraklarındaOleuropein Miktarının Belirlenmesi
20Serpil Ünyayar , Gurbet Yandım , Sertan Çevik , Aytunç Yıldızlı ,M.Serdar Gültekin , Gizem Kızgut , Ayla Çelik , Nermin Ş. Kuş , Ayşin G.DeğerBBKuraklık stresi , siklitol , nohut , lipid peroksidasyonuKuraklık Stresi Altındaki Nohut(Cicer arietinum ve C. reticulatum, Fabaceae) BitkilerininMalondialdehit (MDA) İçeriği Üzerine BazıSentetik Siklitollerin EtkisiKuraklık Stresi Altındaki Nohut(Cicer arietinum ve C. reticulatum, Fabaceae) BitkilerininMalondialdehit (MDA) İçeriği Üzerine BazıSentetik Siklitollerin Etkisi
21Emel Demir , Yasemin ÖzdenerBBBrassicaceae , Brassica oleracea var. acephala , bakır , ağır metal , oksidatif stressBrassica oleracea var. acephala (Brassicaceae)Bitkisine Bakırın EtkileriBrassica oleracea var. acephala (Brassicaceae)Bitkisine Bakırın Etkileri
22Ruhiye Kıran , Arda Acemi , Fazıl ÖzenBBAmsonia orientalis , Apocynaceae , tuz stresi , nodal eksplant , kalsiyumAmsonia orientalis’in (Apocynaceae) in vitro ÇoğaltımındaFarklı NaCl Konsantrasyonlarının Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisive Bitkiciklerdeki Kalsiyum Miktarı DeğişimleriAmsonia orientalis’in (Apocynaceae) in vitro ÇoğaltımındaFarklı NaCl Konsantrasyonlarının Sürgün Gelişimi Üzerine Etkisive Bitkiciklerdeki Kalsiyum Miktarı Değişimleri
23Hande Arslan , Burçin ÇokuysalBBLilium candidum , potasyum , tuz stresi , mangan , çinkoFarklı Tuz Koşullarında Potasyumlu Gübrelemenin Lilium(Liliaceae) Bitkisinin Mangan ve Çinko Alınımı Üzerine EtkisiFarklı Tuz Koşullarında Potasyumlu Gübrelemenin Lilium(Liliaceae) Bitkisinin Mangan ve Çinko Alınımı Üzerine Etkisi
24Sefer Demirbaş , Okan AcarBBPhelipanche ramosa , Arabidopsis thaliana , pigment içeriği , tuz stresiCanavar Otu Paraziti (Phelipanche ramosa,Orobanchaceae ) veTuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan EtkisiCanavar Otu Paraziti (Phelipanche ramosa,Orobanchaceae ) veTuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan Etkisi
25Nuran Durmuş , Tuba BekircanBBZea mays , Poliamin , Oksidatif Stres , Diuron , Antioksidan enzimlerPoliaminlerle Ön Muamele Yapılan Mısır Bitkisinde(Zea mays, Poaceae) Diuron Uygulamasıyla Antioksidan SistemdeMeydana Gelen DeğişimlerPoliaminlerle Ön Muamele Yapılan Mısır Bitkisinde(Zea mays, Poaceae) Diuron Uygulamasıyla Antioksidan SistemdeMeydana Gelen Değişimler
26Rabiye Terzi , Funda Gül Güven , Asim KadioğluBBZea mays , Kuraklık stresi , Rumex sulu ekstraktıMısır Bitkisinde (Zea mays, Poaceae) Rumex sp. (Polygonaceae)Sulu Ekstraktının Kuraklık Toleransı ve Büyüme Üzerine EtkisiMısır Bitkisinde (Zea mays, Poaceae) Rumex sp. (Polygonaceae)Sulu Ekstraktının Kuraklık Toleransı ve Büyüme Üzerine Etkisi
27Funda Gül Güven , Rabiye Terzi , Neslihan Saruhan , Asim KadioğluBBZea mays , Kuraklık stresi , Alfa lipoik asit , Antioksidan enzimlerKuraklığa Hassas ve Dayanıklı Mısır (Zea mays, Poaceae)Çeşitlerinde Alfa Lipoik Asit Ön Muamelesinin KuraklıkToleransı Üzerine EtkisiKuraklığa Hassas ve Dayanıklı Mısır (Zea mays, Poaceae)Çeşitlerinde Alfa Lipoik Asit Ön Muamelesinin KuraklıkToleransı Üzerine Etkisi
28Tülay Özhan Bakır , Fatime Geyikoğlu , Suat Çolak , Ali AslanHBdiyabet , Pseudevernia furfuracea , böbrek , antioksidan , oksidatif stresDiyabetle Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler ÜzerinePseudevernia furfuracea Liken Türünün Etkilerinin İncelenmesiDiyabetle Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler ÜzerinePseudevernia furfuracea Liken Türünün Etkilerinin İncelenmesi
29Suat Çolak , Fatime Geyikoğlu ,Tülay Özhan Bakır , Ali AslanHBCetraria islandica , tip 1 diyabet , rat , pankreas , oksidatif stres , antioksidanCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine EtkileriCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine Etkileri
30Salih Mutlu , Neslihan Kartal , Ömer Faruk ÖzatakBBKirlilik stresi , Antioksidan enzimler , çimlenme , çimento tozu , oksidatif stresÇimento Fabrikası Filtre Atıklarının Bitkilerdeki Oksidatif Stres veAntioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiÇimento Fabrikası Filtre Atıklarının Bitkilerdeki Oksidatif Stres veAntioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
31Rengin Özgür , İsmail Türkan , Aşkım Hediye Sekmen , Barış UzildayBBAntioxidant system , tunicamycin , oxidative stress , Arabidopsis thalianaTunicamycin-Induced Oxidative Stress and Antioxidant System in Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)Tunicamycin-Induced Oxidative Stress and Antioxidant System in Arabidopsis thaliana (Brassicaceae)
32Neslihan Saruhan Güler , Necla PehlivanBBGlycine max , Kuraklık stresi , Hidrojen peroksitDüşük Doz Hidrojen Peroksit Ön MuamelesininKuraklık Toleransı Üzerine EtkisiDüşük Doz Hidrojen Peroksit Ön MuamelesininKuraklık Toleransı Üzerine Etkisi
33Tolga YILMAZ , Esin OLUKBBLycopersicon esculentum , in vitro tuz stresi , NaCl , çimlenme , erken büyümeevresi , domatesIn vitro Yaratılan Farklı Tuzluluk ŞartlarındaLycopersicon esculentum (Domates, Solanaceae) cv. Safari F1Çeşidinin Tohum Çimlenmesi ve Erken Büyüme CevaplarıIn vitro Yaratılan Farklı Tuzluluk ŞartlarındaLycopersicon esculentum (Domates, Solanaceae) cv. Safari F1Çeşidinin Tohum Çimlenmesi ve Erken Büyüme Cevapları
34Aykut Sağlam , Mehmet Demiralay , Asım Kadıoğlu , Rabiye TerziBBFotosentez , kuraklık , mısır , yaprak kıvrılması , stresYaprak Kıvrılması Kurak Koşullardaki Mısır Çeşitlerinde(Zea mays, Poaceae) Fotosentezi ve Verimi KorurYaprak Kıvrılması Kurak Koşullardaki Mısır Çeşitlerinde(Zea mays, Poaceae) Fotosentezi ve Verimi Korur
35Şeküre Çulha , Hüsnü ÇakırlarBBAspir , Carthamus tinctorius L. , tuz stresi , antioksidan enzimler , hidrojen peroksitTuz Stresinin Aspir (Carthamus tinctorius, Asteraceae) ÇeşitlerindeAntioksidan Savunma Sistemleri Üzerine EtkisiTuz Stresinin Aspir (Carthamus tinctorius, Asteraceae) ÇeşitlerindeAntioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkisi
36Nilgün ÖzdemirBİYProteom , proteomik analiz , kütle spektrofotometri (MS) , stres , sucul canlılarSucul Organizmalarda Çevresel Proteomlar ve Proteomik AnalizlerSucul Organizmalarda Çevresel Proteomlar ve Proteomik Analizler
37Deniz Altun Çolak , Handan Uysal , Erdem ToktayÇBDrosophila melanogaster , TCDD , OCDD , Ömür uzunluğu , Oksidatif stressDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyuna Ait Dişi ve Erkek Populasyonlarında Bazı Dioksinlerin Ömür UzunluğuÜzerine EtkileriDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyuna Ait Dişi ve Erkek Populasyonlarında Bazı Dioksinlerin Ömür UzunluğuÜzerine Etkileri
38Filiz Sezen Bircan , Şule Coşkun Cevher , Zeynep KalayHBEGF , Yara İyileşmesi , Antioksidan , Oksidatif StresDorsolateral Eksizyonel Dermal Yaralarda İntraperitonealEpidermal Büyüme Faktörü TedavisininAntioksidan Savunma Üzerine EtkisiDorsolateral Eksizyonel Dermal Yaralarda İntraperitonealEpidermal Büyüme Faktörü TedavisininAntioksidan Savunma Üzerine Etkisi
39Songül Çetik , Varol Şahintürk , Ruhi Uyar , K.H. Can Başer , Betül Peker Cengize , YılmazAltunerf , Suzan Yaman , Sema Uslu , İlknur Kulcanay Şahin , Mustafa Cengiz , Rıfat Ertekin ,Mürvet Demirkaya , Yasemin Tekin , Sibel Güneş , Adnan AyhanciHBSiklofosfamid , oksidatif stres , kardiyotoksisite , karvakrol , sitoprotektivite ,antioksidan , sıçanKarvakrol Sitotoksik İlaçların Kardiyotoksisitesini Önleyebilir mi?Karvakrol Sitotoksik İlaçların Kardiyotoksisitesini Önleyebilir mi?
40Hamit Emre Kızıl , Mustafa Anar , Lokman Alpsoy , Güleray Ağar , Ali Aslan , Medine GüllüceMBGLiken , Oksitatif Stres , KKDErzurum ve Çevresinde Yetişen Peltigera Türlerinin Metanol Ekstralarının İn Vitro İnsan Lenfositlerinde Afb1’in Neden Olduğu Oksitatif Stres ve Mutagenik Etkiye Karşı Koruyucu Rolünün BelirlenmesiErzurum ve Çevresinde Yetişen Peltigera Türlerinin Metanol Ekstralarının İn Vitro İnsan Lenfositlerinde Afb1’in Neden Olduğu Oksitatif Stres ve Mutagenik Etkiye Karşı Koruyucu Rolünün Belirlenmesi
41Sezai Türkel , Esin TuranMBGOzmotik stres , S. cerevisiae , GPD1 , Kromatin faktörleri , Nükleozom ,TranskripsiyonSaccharomyces cerevisiae’da Kromatin Düzenleyici Faktörlerin GPD1 Geni Transkripsiyonunun Kontrolüne EtkileriSaccharomyces cerevisiae’da Kromatin Düzenleyici Faktörlerin GPD1 Geni Transkripsiyonunun Kontrolüne Etkileri
42Aslı Şahiner , Mustafa AteşMisteria monocytogenes , stres adaptasyonu , letal sıcaklık , subletal sıcaklık ,gıda güvenliğiListeria monocytogenes’in Sıcaklık Stres AdaptasyonununGıda Güvenliği Açısından ÖnemiListeria monocytogenes’in Sıcaklık Stres AdaptasyonununGıda Güvenliği Açısından Önemi
43Başak Toğar , Hasan Türkez , Fatime Geyikoğlu ,Ahmet Hacımüftüoğlu , Abdulgani Tatar , Mevlüt Sait KeleşMBGSiklosativen , Antioksidan , Oksidatif stres , GenotoksisiteSiklosativen’in Antioksidatif veGenotoksik Aktiviteleri Üzerine Bir AraştırmaSiklosativen’in Antioksidatif veGenotoksik Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma
44Hasan Türkez , Başak Toğar , Abdulgani Tatar ,Fatime Geyikoğlu , Ahmet Hacımüftüoğlu , Mevlüt Sait KeleşMBGKopaen , Oksidatif stres , Tek hücre jel elektroforez , NöroblastomKopaen Seskiterpeninin in vitro Biyokimyasal ve Genetik EtkileriKopaen Seskiterpeninin in vitro Biyokimyasal ve Genetik Etkileri
45Sema ALİKAMANOĞLU , Orkun YAYCILI , Ayşe ŞENMBGGama radyasyonu , in vitro mutagenez , patates , RAPD-PCR , kuraklık stresiGama Radyasyonu ile Teşvik Edilen Kuraklığa Toleranslı Patates(Solanum tuberosum L) Mutantlarının Moleküler KarakterizasyonuGama Radyasyonu ile Teşvik Edilen Kuraklığa Toleranslı Patates(Solanum tuberosum L) Mutantlarının Moleküler Karakterizasyonu
46Serap Aydoğan , Bengi Erdağ , Lale Yıldız AktaşBBPleurochaete squarrosa , heavy metal , stress , antioxidantAntioxidant Response Mechanism in Pleurochaete squarrosa(Pottiaceae, Bryophyta) Under Heavy Metal StressAntioxidant Response Mechanism in Pleurochaete squarrosa(Pottiaceae, Bryophyta) Under Heavy Metal Stress
47Serap Aydoğan , Bengi Erdağ , Lale Yıldız AktaşBBBryophytes , glutathione , heavy metal , stressChanges in Glutathione Contents of Pleurochaete squarrosaand Timmiella barbuloides (Pottiaceae, Bryophyta)With Heavy Metal StressChanges in Glutathione Contents of Pleurochaete squarrosaand Timmiella barbuloides (Pottiaceae, Bryophyta)With Heavy Metal Stress
48Nilay Akbulut , Bahman Pour Ali Shotlou , Mucip Genişel , Rahmi Dumlupınar , Bagher SheikhiDidani , Sakina Mohammadi Kohne Shahri , Farideh Khataei Khosroushahi , M. Sinan TaşpınarBBKCN , CO , Antioksidan enzimler , Soğuk stresPotasyum Siyanür (KCN) ve Karbonmonoksit (CO)Uygulamasıyla Aktive Edilen Alternatif Solunum Yolu ile SoğukUygulanan Fasülye (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) BitkisiYapraklarında Simplastik Antioksidant Enzim AktiviteleriArasındaki İlişkinin Belirlenmeye ÇalışılmasıPotasyum Siyanür (KCN) ve Karbonmonoksit (CO)Uygulamasıyla Aktive Edilen Alternatif Solunum Yolu ile SoğukUygulanan Fasülye (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) BitkisiYapraklarında Simplastik Antioksidant Enzim AktiviteleriArasındaki İlişkinin Belirlenmeye Çalışılması
49Evren Yıldıztugay , Zeynep Özbek , Mustafa KüçüködükBBAntioksidan enzim , glisinbetain , prolin , tuz stresi , Zygophyllum fabagoTuz Stresinin Zygophyllum fabago’nun (Zygophyllaceae)Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine EtkileriTuz Stresinin Zygophyllum fabago’nun (Zygophyllaceae)Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri
50Melih Dağdeviren , N.Ülkü Karabay YavaşoğluBİYStreptozotocin , Sıçan , Beyin , Siyatik Sinir , Oksidatif StresStreptozotocin’in Sıçan Beyin ve Siyatik Sinirindeki Oksidatif Stres HasarıStreptozotocin’in Sıçan Beyin ve Siyatik Sinirindeki Oksidatif Stres Hasarı
51Yusuf Sevgiler , Mustafa YardımcıBİYImidacloprid ,Piperonil bütoksit , Menadione , Oksidatif stres , KolinesterazSıçan Beyninde Imidaclopridin Oksidatif ve Nörotoksik Potansiyelinin Piperonil Bütoksit veMenadione Modülatörlüğünde DeğerlendirilmesiSıçan Beyninde Imidaclopridin Oksidatif ve Nörotoksik Potansiyelinin Piperonil Bütoksit veMenadione Modülatörlüğünde Değerlendirilmesi
52Şule COŞKUN , Gülçeri GÜLEÇ , ElifLOĞOĞLUHB2 ,4 dithiofenoxy 1 iodo 4-bromo benzen , oksidatif stres , böbrekThiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün SıçanBöbrek Dokusu Oksidatif Olayları ÜzerineEtkisiThiohalobenzen Türevi Olan 2,4 Dithiofenoxy 1İodo 4-Bromo Benzen Molekülünün SıçanBöbrek Dokusu Oksidatif Olayları ÜzerineEtkisi
53İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBOksidatif stres , lutein ,isoflavonoid , diyabetik katarakt , malondialdehitLutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına KarşıKoruyucu Etkilerinin STZ İle DiyabetOluşturulmuş Sıçan Lenslerinde AraştırılmasıLutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına KarşıKoruyucu Etkilerinin STZ İle DiyabetOluşturulmuş Sıçan Lenslerinde Araştırılması
54Asım KADIOĞLUBBBiyotik Stres , Abiyotik Stres , Sinyal iletimi , Yaprak KıvrılmasıBitkilerde Biyotik ve Abiyotik Stres Cevapları: Yaprak KıvrılmasıBitkilerde Biyotik ve Abiyotik Stres Cevapları: Yaprak Kıvrılması
55Teun MunnikBBPhospholipid Signalling , Plant StresPhospholipid Signalling in Plant Stress and DevelopmentPhospholipid Signalling in Plant Stress and Development
56Carlos G. Penaloza , Brian Estevez , Richard A. Lockshin , Zahra ZakeriMBGGender , Methylation , StressGender-based non-hormonal differences in methylation affect sensitivity of cells to stressGender-based non-hormonal differences in methylation affect sensitivity of cells to stress
57Okan Acar , Nurgül Senyücel , Servet Senyücel , Sefer Demirbaş , Hülya Nur GörkemBBElektronik burun , kabak , cv. Sakız , cv. Perlette F1 , oksidatif stres , NaCl stresiNaCl Stresi ile Oluşan Oksidatif HasarınElektronik Burun ile BelirlenmesiNaCl Stresi ile Oluşan Oksidatif HasarınElektronik Burun ile Belirlenmesi
58Musa TÜRKER , Peyami BATTAL , MuratERMAN , İsmail ÇELİK , İsmet BERBER , MehmetEmre EREZ , Faruk OĞUZ BBKuraklık stresi , DNA , stoma ,antioksidant enzimlerKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeMorfolojik ve Moleküler DüzeydekiDeğişikliklerin BelirlenmesiKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeMorfolojik ve Moleküler DüzeydekiDeğişikliklerin Belirlenmesi
59Ahmet Gencer YEDİYILDIZ , Güler TOPRAK , Servet ÖZCANBBBuğday , stres , prolin , glycine betaine , MDA , CAT , SOD , APX , GR , GSTKuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday(Triticum aestivum) Çeşitlerinde AntioksidantEnzim Aktivitesindeki Değişimlerin BelirlenmesiKuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday(Triticum aestivum) Çeşitlerinde AntioksidantEnzim Aktivitesindeki Değişimlerin Belirlenmesi
60Mahmut DOĞAN , Aslıhan AVU , Nida Esra CAN , Müslüm UYSALBBTuz stresi , sıcaklık , domates , çimlenmeFarklı Domates Tohumlarının ÇimlenmesiÜzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın EtkisiFarklı Domates Tohumlarının ÇimlenmesiÜzerine Tuz Stresi ve Sıcaklığın Etkisi
61Şule BULAMA , Güven GÖRKBBSesamum indicum , tuz stresi , çimlenmeFarklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamumindicum L. Tohumlarının Çimlenmesi ÜzerineEtkilerinin BelirlenmesiFarklı Tuz Konsantrasyonlarının Sesamumindicum L. Tohumlarının Çimlenmesi ÜzerineEtkilerinin Belirlenmesi
62Neslihan SARUHAN , Asım KADIOĞLUBBPolifenol oksidaz , apoplast , simplast , kuraklık stresiCtenanthe setosa’da Kuraklık Stresi EsnasındaReaktif Oksijen Türlerinin Dokusal Yerleşimi vePolifenol Oksidaz Aktivitesinde Meydana GelenDeğişimlerCtenanthe setosa’da Kuraklık Stresi EsnasındaReaktif Oksijen Türlerinin Dokusal Yerleşimi vePolifenol Oksidaz Aktivitesinde Meydana GelenDeğişimler
63Ökkeş ATICI , Salih MUTLU , Ömer KARADAĞOĞLU , Esen TAŞGIN , Barbaros NALBANTOĞLUBBMısır , donma hasarı , buz nükleasyon aktivitesi , salisilik asit , düşük sıcaklık stresiMısırın Soğuğa Tolerans Cevabında SalisilikAsit Uygulamalarının RolüMısırın Soğuğa Tolerans Cevabında SalisilikAsit Uygulamalarının Rolü
64Tuğçe KALEFETOĞLU , Yasemin EKMEKÇİ BBAntioksidan enzimler , klorofila fluoresansı , kuraklık stresi , MDA , nohut (Cicerarietinum L.) çeşitleriKuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin NohutÇeşitlerinin Fotokimyasal ve AntioksidanAktiviteleri Üzerine EtkisiKuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin NohutÇeşitlerinin Fotokimyasal ve AntioksidanAktiviteleri Üzerine Etkisi
65Mehmet Emre EREZ , Peyami BATTAL , İclalDURDU BBTuz stresi , HPLC ,ABA(Absisik asit) , prolin , yağ asidiFarklı Tuz Konsantrasyonlarına MaruzBırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicorniaeuropaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. veAtriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen FizyolojikParametrelerin AraştırılmasıFarklı Tuz Konsantrasyonlarına MaruzBırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicorniaeuropaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. veAtriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen FizyolojikParametrelerin Araştırılması
66İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBradikal savunucusu ,aspirin , aminoguanidin , diyabetik katarakt ,oksidatif stresStreptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Aspirin ve AminoguanidininOksidatif Strese Karşı Antioksidan EtkileriStreptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Aspirin ve AminoguanidininOksidatif Strese Karşı Antioksidan Etkileri
67Zeliha SELAMOĞLU TALAS , Ayhan DURAN ,İbrahim ÖRÜN , Seda Pınar DÜNDAR , AyşeGÖĞEBAKAN , Mehmet Fuat GÜLHANHBGökkuşağı alabalıkları(Oncorhynchus mykiss , Walbaum 1792) , stres ,malondialdehit , katalazStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimlerStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimler
68Hatice ÖĞÜTCÜ , Caner KASIMOĞLUMTuzluluk , tuz stresi ,Rhizobium , baklagil , azot fiksasyonu , fiğFarklı Tuz Stresi Şartlarında, Yabani BaklagilBitkilerinden İzole Edilen Rhizobium SuşlarınınNodulasyon ve Azot Bağlama PotansiyellerininAraştırılmasıFarklı Tuz Stresi Şartlarında, Yabani BaklagilBitkilerinden İzole Edilen Rhizobium SuşlarınınNodulasyon ve Azot Bağlama PotansiyellerininAraştırılması
69Mahmut DOĞAN1 , Rukiye TIPIRDAMAZ2 BBDomates , tuz stresi ,antioksidant enzim , in vitroDomates’te (Lycopersicon sp.) Tuz StresininAntioksidant Enzim Aktiviteleri ÜzerindekiEtkilerinin in vitro Olarak İncelenmesiDomates’te (Lycopersicon sp.) Tuz StresininAntioksidant Enzim Aktiviteleri ÜzerindekiEtkilerinin in vitro Olarak İncelenmesi
70Elanur AYDIN , Hasan TÜRKEZ , Ali ASLAN , Antonio Dİ STEFANOMAflatoksin , genotoksisite , oksidatif stres , periferik insan kan kültürü , usnik asit , MikolojiIn Vitro Şartlarda Aflatoksin B1’in Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Usnik Asitin Koruyucu EtkisiIn Vitro Şartlarda Aflatoksin B1’in Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Usnik Asitin Koruyucu Etkisi