15 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Feyza Nur KAFADAR , Saadet D. SAYGIDEĞERÇB , BBGaziantep , Tarım bitkileri , Protein , Serbest prolinGAZİANTEP’TE ATIK SU İLE SULANAN BAZI BİTKİLERİN YAPRAKLARININPROTEİN VE SERBEST PROLİN MİKTARLARININ KADMİYUM VE KURŞUNBİRİKİMİNE BAĞLI OLARAK OLUŞAN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİGAZİANTEP’TE ATIK SU İLE SULANAN BAZI BİTKİLERİN YAPRAKLARININPROTEİN VE SERBEST PROLİN MİKTARLARININ KADMİYUM VE KURŞUNBİRİKİMİNE BAĞLI OLARAK OLUŞAN DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
2Ahmet MUSLU , Nuray ERGÜNÇB , BBTemperature , heavy metal , wheat , soluble proteins , free prolineEFFECTS OF TEMPERATURE ‐ HEAVY METAL INTERACTIONS ON GROWTH ANDPROTEIN CONTENT IN WHEAT SEEDLINGSEFFECTS OF TEMPERATURE ‐ HEAVY METAL INTERACTIONS ON GROWTH ANDPROTEIN CONTENT IN WHEAT SEEDLINGS
3Hasan Göksel Özdilek , Nuray Ergün , Mustafa Kemal Sangün ÇB , BBAsi Nehri , aromatik bitkiler , ağır metal birikimi , fenolikbileşikler , prolinASİ (ORONTES) NEHRİ KENARINDA YETİŞEN BAZI AROMATİK BİTKİLERDE AĞIRMETAL BİRİKİMİ, FENOLİK BİLEŞİK VE PROLİN İÇERİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMAASİ (ORONTES) NEHRİ KENARINDA YETİŞEN BAZI AROMATİK BİTKİLERDE AĞIRMETAL BİRİKİMİ, FENOLİK BİLEŞİK VE PROLİN İÇERİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
4Saadet SAYGIDEĞER , Fatih DENİZBBSpirulina platensis , 24-Epibrassinolid , NaCl stresi , büyüme oranı , biyomas , prolinNaCl, 24-Epibrassinolid ve BunlarınKombinasyonlarının Spirulina platensis ÜzerineBazı Fizyolojik EtkileriNaCl, 24-Epibrassinolid ve BunlarınKombinasyonlarının Spirulina platensis ÜzerineBazı Fizyolojik Etkileri
5Gökçen BAYSAL , Rukiye TIPIRDAMAZ , Hayri DUMANBBTuz Gölü , halofit , prolin ,mineral madde , fotosentetik pigmentTuz Gölü Çevresindeki Bazı Endemik HalofitBitkilerin Prolin, Mineral Madde veFotosentetik Pigment MiktarlarıTuz Gölü Çevresindeki Bazı Endemik HalofitBitkilerin Prolin, Mineral Madde veFotosentetik Pigment Miktarları
6Lale YILDIZ AKTAŞ , Yasemin YAĞMUR , Avni GÜVENBBAsma , kuraklık , fotosentez , prolin , hidrojen peroksit , lipid peroksidasyon , antioksidant , antiradikalFarklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde SuStresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve DiğerFizyolojik Değişimlerin BelirlenmesiFarklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde SuStresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve DiğerFizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi
7Fikriye KIRBAĞ ZENGİNBBMangan , klorofil , protein , prolinFasulye (Phaseolus vulgaris L.) FidelerininKlorofil, Toplam Protein ve Prolin MiktarlarıÜzerine Manganın EtkileriFasulye (Phaseolus vulgaris L.) FidelerininKlorofil, Toplam Protein ve Prolin MiktarlarıÜzerine Manganın Etkileri
8Peyami BATTAL , Murat ERMAN , İsmail ÇELİK ,İsmet BERBER , Musa TÜRKER , Mehmet EmreEREZ , Faruk OĞUZ BBKuraklık , şekerler , prolin ,osmotik potansiyelKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeProlin, Osmotik Potansiyel ve ŞekerDüzeylerindeki Değişikliklerin BelirlenmesiKuraklık Stresi Altında Yetiştirilen BazıMercimek (Lens culinaris Medik.) ÇeşitlerindeProlin, Osmotik Potansiyel ve ŞekerDüzeylerindeki Değişikliklerin Belirlenmesi
9Ahmet Gencer YEDİYILDIZ , Güler TOPRAK , Servet ÖZCANBBBuğday , stres , prolin , glycine betaine , MDA , CAT , SOD , APX , GR , GSTKuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday(Triticum aestivum) Çeşitlerinde AntioksidantEnzim Aktivitesindeki Değişimlerin BelirlenmesiKuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday(Triticum aestivum) Çeşitlerinde AntioksidantEnzim Aktivitesindeki Değişimlerin Belirlenmesi
10Mehmet Emre EREZ , Peyami BATTAL , İclalDURDU BBTuz stresi , HPLC ,ABA(Absisik asit) , prolin , yağ asidiFarklı Tuz Konsantrasyonlarına MaruzBırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicorniaeuropaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. veAtriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen FizyolojikParametrelerin AraştırılmasıFarklı Tuz Konsantrasyonlarına MaruzBırakılan Bazı Halofit Bitkilerde (Salicorniaeuropaea L., Puccinellia distans ( Jacq.) Parl. veAtriplex olivieri Moq.) Meydana Gelen FizyolojikParametrelerin Araştırılması
11Adnan Akçin , Erkan YalçınBBBafra Kızılırmak Deltası , karotenoid , klorofil , prolin , Spergularia marinaSpergularia marina’da (Caryophyllaceae) Tuzluluğun Prolin veKlorofil Pigmentleri Üzerine EtkisiSpergularia marina’da (Caryophyllaceae) Tuzluluğun Prolin veKlorofil Pigmentleri Üzerine Etkisi
12Özgür Ateş , Ertuğrul Karaş , Hasan Çakıllı , Adnan CengizBBDomates , prolin , membran stabilite indeksi , yaprak su içeriğiDomates’te (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) Su KısıntısınınProlin, Membran Stabilite İndeksi ve Yaprak Su İçeriğine EtkisiDomates’te (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) Su KısıntısınınProlin, Membran Stabilite İndeksi ve Yaprak Su İçeriğine Etkisi
13Esra Koç , A. Sülün Üstün , Işıl Öncel , Yeşim KaptanbaşBBKadmiyum , klorofil , nişasta , prolin , salisilik asitDomates (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) YapraklarındaKadmiyum Stresine Karşı Salisilik Asitin Etkisinin FizyolojikYönden İncelenmesiDomates (Lycopersicon esculentum, Solanaceae) YapraklarındaKadmiyum Stresine Karşı Salisilik Asitin Etkisinin FizyolojikYönden İncelenmesi
14Ceyda Özfidan , İsmail Türkan , A. Hediye Sekmen Esen , Burcu Seçkin DinlerBBAbsisik asit , Arabidopsis thaliana ABA yoksun mutant (aba2); kuraklıkstresi; prolin; su durumuAbsisik Asit ve İyonik Olmayan Ozmotik Strese Arabidopsis(Brassicaceae)Absisik Asit Yoksun Mutantının Cevapları: OzmotikDüzenleme ve Su Durumunun Zamana Bağlı AnaliziAbsisik Asit ve İyonik Olmayan Ozmotik Strese Arabidopsis(Brassicaceae)Absisik Asit Yoksun Mutantının Cevapları: OzmotikDüzenleme ve Su Durumunun Zamana Bağlı Analizi
15Evren Yıldıztugay , Zeynep Özbek , Mustafa KüçüködükBBAntioksidan enzim , glisinbetain , prolin , tuz stresi , Zygophyllum fabagoTuz Stresinin Zygophyllum fabago’nun (Zygophyllaceae)Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine EtkileriTuz Stresinin Zygophyllum fabago’nun (Zygophyllaceae)Fizyolojik ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkileri