12 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Sefer DEMİRBAŞ , Okan ACARBBAyçiçeği , Orobanchecumana , süperoksit dismutaz , peroksidaz ,antioksidant enzimler , oksidatif stresHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlarHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlar
2Gülçin BEKER AKBULUT , Emel YİĞİTBBZea mays , asetoklor , peroksidaz , lipid peroksidasyonu , MDAAsetoklor Herbisitinin Postemergens Olarak Zeamays (Mısır)cv.Martha F1 Bitkisinde Peroksidazve Lipid Peroksidasyonu Üzerine EtkileriAsetoklor Herbisitinin Postemergens Olarak Zeamays (Mısır)cv.Martha F1 Bitkisinde Peroksidazve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri
3Ahmet ÖZKAYA , Sait ÇELİK , AbdurraufYÜCE , Alparslan DAYANGAÇHBAlCl3 , MDA , katalaz ,glutatyon peroksidaz , GSH , Ellagik asit , serum ,sıçanEllagik asit’in Beyinde Alüminyuma KarşıEtkisiEllagik asit’in Beyinde Alüminyuma KarşıEtkisi
4Güler TOPRAK , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) , askorbat peroksidaz(APx) , glutatyon s-transferaz (GST) ve glutatyonredüktaz (GR)Cd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların BelirlenmesiCd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi
5Barış PAZARBAŞI , Ali KOÇYİĞİT , İhsan YAŞA ,Güven ÖZDEMİR , İsmail KARABOZMLakkaz , mangan peroksidaz ,lignin peroksidaz , fungus , hava örneklemesiHava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungalİzolatın Ligninolitik Enzim AktivitelerininAraştırılmasıHava Örneklemesi ile İzole Edilen Bir Fungalİzolatın Ligninolitik Enzim AktivitelerininAraştırılması
6Gülçin Beker Akbulut , Emel Yiğit , Dilek BayramBBGlifosat , askorbat peroksidaz , lipid peroksidasyonu , peroksidaz , salisilik asitGlifosat ve Salisilik Asit Uygulanan Zea mays (Mısır, Poaceae)Bitkisinde Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerindeki DeğişikliklerGlifosat ve Salisilik Asit Uygulanan Zea mays (Mısır, Poaceae)Bitkisinde Bazı Biyokimyasal Parametreler Üzerindeki Değişiklikler
7Nesrin Çolak , Hülya Torun , Faik Ahmet Ayaz , Ahmet Yaşar ZenginBBAntosiyanin , Hordeum vulgare L. ,γ-radyasyon , peroksidazγ-Radyasyon Stresine Maruz Bırakılan Arpa (Hordeum vulgare,Poaceae) Çeşitlerinde Antosiyanin Uygulamasının Serbest ve BağlıPeroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileriγ-Radyasyon Stresine Maruz Bırakılan Arpa (Hordeum vulgare,Poaceae) Çeşitlerinde Antosiyanin Uygulamasının Serbest ve BağlıPeroksidaz Aktivitesi Üzerine Etkileri
8Okan Acar , Hülya Nur Görkem , Kaan Hürkan , Eray BozyelBBUV-C , peroksidaz , malondialdehid , domates , 8354 , SimitaDomates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae)Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı ÜzerineUV-C Uygulamasının EtkisiDomates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae)Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı ÜzerineUV-C Uygulamasının Etkisi
9Armağan Kaya , Emel YiğitBBGuaiacol peroksidaz , askorbat peroksidaz , total fenolik içeriği , Vicia sativaFlurokloridonun Vicia sativa (Fabaceae) BitkisindeAskorbat Peroksidaz, Guaiacol Peroksidaz veTotal Fenolik İçeriği Üzerine EtkisiFlurokloridonun Vicia sativa (Fabaceae) BitkisindeAskorbat Peroksidaz, Guaiacol Peroksidaz veTotal Fenolik İçeriği Üzerine Etkisi
10Necla Pehlivan , Neslihan Saruhan Güler , Asım Kadıoğlu , Cemal SandallıBBCtenanthe setosa , Askorbat peroksidaz , baz dizin analiziCtenanthe setosa’da (Marantaceae) Askorbat Peroksidaz (APX)Geninin Klonlanması ve Dizin AnaliziCtenanthe setosa’da (Marantaceae) Askorbat Peroksidaz (APX)Geninin Klonlanması ve Dizin Analizi
11Serap Kırmızı , Ayşegül Akpınar , Selcen Sakar , Hülya Arslan , Gürcan GüleryüzÇBAsphodelus aestivus , Süperoksit dismutaz , Katalaz , Askorbat peroksidaz , AkdenizAsphodelus aestivus Yumrularında Antioxidant EnzimAktivitelerinin Yıllık DeğişimiAsphodelus aestivus Yumrularında Antioxidant EnzimAktivitelerinin Yıllık Değişimi
12Melike BÖRÜHAN ,Ayşe Betül KARADUMAN , Cansu BAYBURT , Mustafa YAMAÇMİmmersiyon reaktör , İmmobilizasyon , Mangan peroksidaz , Renk giderimi , Trametes hirsuta , MikolojiTrametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Kökenli Mangan Peroksidaz Enzimi ile İmmersiyon tip Reaktör Koşullarında Boyar Madde Renk GiderimiTrametes hirsuta (Wulfen) Lloyd Kökenli Mangan Peroksidaz Enzimi ile İmmersiyon tip Reaktör Koşullarında Boyar Madde Renk Giderimi