6 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Zeynep GÖRÇEK , Serkan ERDAL , Hülya TÜRK , Mucip GENİŞELÇB , BBandrosteron , nohut , çimlenme , kök‐gövde uzamasıÇİMLENEN NOHUT TOHUMLARININ MORFOLOJİK VE BİYOKİMYASALPARAMETRELERİ ÜZERİNE ANDROSTERONUN ETKİLERİÇİMLENEN NOHUT TOHUMLARININ MORFOLOJİK VE BİYOKİMYASALPARAMETRELERİ ÜZERİNE ANDROSTERONUN ETKİLERİ
2Tuğçe KALEFETOĞLU , Yasemin EKMEKÇİ BBAntioksidan enzimler , klorofila fluoresansı , kuraklık stresi , MDA , nohut (Cicerarietinum L.) çeşitleriKuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin NohutÇeşitlerinin Fotokimyasal ve AntioksidanAktiviteleri Üzerine EtkisiKuraklıkla İndüklenen Oksidatif Stresin NohutÇeşitlerinin Fotokimyasal ve AntioksidanAktiviteleri Üzerine Etkisi
3Kadir AKAN , Lütfi ÇETİN , Seval ALBOSTAN ,Zafer MERT , Fazıl DÜŞÜNCELİ BBBuğday (Triticum aestivum) ,Arpa (Hordeum vulgare) ve Nohut (Cicer arietinumL.) , Sarı pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) ,Sürme (Tilletia foetida ve Tilletia caries) , Rastık(Ustilago tritici) , Arpa Yaprak Lekesi(Rhynchosporium secalis) , Arpa Çizgili YaprakLekesi (Pyrenophora gramineum) , Antraknoz(Ascochyta rabiei) , genetik dayanıklılıkGenetik Dayanıklılığın Buğday, Arpa veNohutun Bazı Fungal Hastalıklarına Karşı OrtaAnadolu Şartlarında Kullanımı ÜzerineAraştırmalarGenetik Dayanıklılığın Buğday, Arpa veNohutun Bazı Fungal Hastalıklarına Karşı OrtaAnadolu Şartlarında Kullanımı ÜzerineAraştırmalar
4Serpil Ünyayar , Gurbet Yandım , Sertan Çevik , Aytunç Yıldızlı ,M.Serdar Gültekin , Gizem Kızgut , Ayla Çelik , Nermin Ş. Kuş , Ayşin G.DeğerBBKuraklık stresi , siklitol , nohut , lipid peroksidasyonuKuraklık Stresi Altındaki Nohut(Cicer arietinum ve C. reticulatum, Fabaceae) BitkilerininMalondialdehit (MDA) İçeriği Üzerine BazıSentetik Siklitollerin EtkisiKuraklık Stresi Altındaki Nohut(Cicer arietinum ve C. reticulatum, Fabaceae) BitkilerininMalondialdehit (MDA) İçeriği Üzerine BazıSentetik Siklitollerin Etkisi
5Ebru Kalaycıoğlu , Aykut Sağlam , Mehmet Demiralay , Asım KadıoğluBBL-sistein , nohut , tuzluluk , stresTuz Stresine Maruz Kalmış Bazı Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae)Çeşitlerinde L-Sistein’in İyileştirici EtkisiTuz Stresine Maruz Kalmış Bazı Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae)Çeşitlerinde L-Sistein’in İyileştirici Etkisi
6İlknur Şengül , Hülya ÖlçerBBBor , çimlenme , H2O2 , kök gelişimi , nohutBorun Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae) Tohumlarında Çimlenmeve Kök Dokularındaki H2O2 Dağılımı Üzerine EtkileriBorun Nohut (Cicer arietinum, Fabaceae) Tohumlarında Çimlenmeve Kök Dokularındaki H2O2 Dağılımı Üzerine Etkileri