8 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Ahmet ÖZKAYA , Sait ÇELİK , AbdurraufYÜCE , Alparslan DAYANGAÇHBAlCl3 , MDA , katalaz ,glutatyon peroksidaz , GSH , Ellagik asit , serum ,sıçanEllagik asit’in Beyinde Alüminyuma KarşıEtkisiEllagik asit’in Beyinde Alüminyuma KarşıEtkisi
2Zeliha SELAMOĞLU TALAS , Ayhan DURAN ,İbrahim ÖRÜN , Seda Pınar DÜNDAR , AyşeGÖĞEBAKAN , Mehmet Fuat GÜLHANHBGökkuşağı alabalıkları(Oncorhynchus mykiss , Walbaum 1792) , stres ,malondialdehit , katalazStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimlerStresli ve Stressiz Öldürme Metoduyla AlabalıkDokularında Zamana Bağlı BiyokimyasalDeğişimler
3Güler TOPRAK , Nuri ERCAN , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) ve glutatyon redüktaz(GR)Cr (III), Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal StresiUygulanan Phanerochaete chrysosporium’daAntioksidant Enzimlerde Değişen MiktarlarınBelirlenmesiCr (III), Ni (II) ve Pb (II) Ağır Metal StresiUygulanan Phanerochaete chrysosporium’daAntioksidant Enzimlerde Değişen MiktarlarınBelirlenmesi
4Güler TOPRAK , Servet ÖZCANMPhanerocahaetechrysosporium , ağır metal , katalaz (CAT) ,süperoksit dismütaz (SOD) , askorbat peroksidaz(APx) , glutatyon s-transferaz (GST) ve glutatyonredüktaz (GR)Cd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların BelirlenmesiCd(II) ve Cu(II) Ağır Metal Stresi UygulananPhanerochaete chrysosporıum‘da AntioksidanEnzimlerde Değişen Miktarların Belirlenmesi
5Elif Özbey , Dilek AsmaBİYDeinococcus radiodurans , Süperoksit Dismutaz , Katalaz , γ-Radyasyonγ radyasyonun Deinococcus radiodurans ve Escerichia coliBakterilerinin Üremeleri Üzerine Etkilerinin Süperoksit Dismutaz veKatalaz Enzimleriyle İlişkilendirilmesiγ radyasyonun Deinococcus radiodurans ve Escerichia coliBakterilerinin Üremeleri Üzerine Etkilerinin Süperoksit Dismutaz veKatalaz Enzimleriyle İlişkilendirilmesi
6Serap Kırmızı , Ayşegül Akpınar , Selcen Sakar , Hülya Arslan , Gürcan GüleryüzÇBAsphodelus aestivus , Süperoksit dismutaz , Katalaz , Askorbat peroksidaz , AkdenizAsphodelus aestivus Yumrularında Antioxidant EnzimAktivitelerinin Yıllık DeğişimiAsphodelus aestivus Yumrularında Antioxidant EnzimAktivitelerinin Yıllık Değişimi
7Benay Sezer , Süheyla İnkaya , Pınar ÖzalpHBGalleria mellonella , juvenil hormon , katalaz , pyriproxyfen , süperoksitdismutazJuvenil Hormon Analoğu Pyriproxyfenin, Galleria mellonella’ daKatalaz ve Süperoksit Dismutaz Aktivitesine EtkisiJuvenil Hormon Analoğu Pyriproxyfenin, Galleria mellonella’ daKatalaz ve Süperoksit Dismutaz Aktivitesine Etkisi
8Yonca Yüzügüllü , Zümrüt B. Ögel , Michael J. McPherson , Chi H. Trinh , Arwen R. Pearson , Mark A. Smith , Lucy Fairhust , Didem S. Kocabaş , Ufuk Bakır , Simon PhillipsMBGScytalidium thermophilum , katalaz , fenol oksidaz , kristallografiScytalidium thermophilum Katalaz-Fenol Oksidazının Fonksiyonel ve Yapısal AnaliziScytalidium thermophilum Katalaz-Fenol Oksidazının Fonksiyonel ve Yapısal Analizi