22 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Naciye Selcen BAYRAMCI , L. Yasemin KOÇLeyla AÇIK , Mahmut KOÇ , Mehmet KILIÇ ,Doruk ENGİNHBTiroit kanseri , RET , PZRTiroit Kanserli Olgularda RET Proto-Onkogeninin 10. ve 11. EkzonlarındakiMutasyonların AraştırılmasıTiroit Kanserli Olgularda RET Proto-Onkogeninin 10. ve 11. EkzonlarındakiMutasyonların Araştırılması
2Salih GENCER , Gülen DOĞUSOY , MelihPAKSOY , Ahmet Korkut BELLİ , FatihAYDOĞAN , M. Burcu IRMAK YAZICIOĞLUHBWnt/β-katenin sinyal yolu ,gastrik kanser , matriks metalloproteinaz , RT-PCRGastrik Kanserde MMP-7, MMP-26 ve β -Katenin Genlerinin Ekspresyon AnaliziGastrik Kanserde MMP-7, MMP-26 ve β -Katenin Genlerinin Ekspresyon Analizi
3Sevilay AZPARLAK , Ekrem DÜNDARHBXq21 , akciğer kanseriİnsan X Kromozomunun (Xq21) AkciğerKanseriyle Korelasyonunun Tespitiİnsan X Kromozomunun (Xq21) AkciğerKanseriyle Korelasyonunun Tespiti
4Ekrem DÜNDAR , Nurten ÇANAKÇI , SevilayAZPARLAKHBXq21 , yaygın kanser tipleri ,kansere yatkınlıkİnsan X Kromozomundan (Xq21) Y’ye TransferEdilebilen ve mRNA’sı Olmayan Bir BölgeninYaygın Kanser Tipleriyle KorelasyonununTespitiİnsan X Kromozomundan (Xq21) Y’ye TransferEdilebilen ve mRNA’sı Olmayan Bir BölgeninYaygın Kanser Tipleriyle KorelasyonununTespiti
5Merve BALLI , Neslihan DEMİRÇBradyoaktif kirlenme , radyasyon , radyoaktif madde , çevre , kanserRADYOAKTİF KİRLENME, OLASI ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARIRADYOAKTİF KİRLENME, OLASI ETKİLERİ VE KORUNMA YOLLARI
6Hikmet GEÇKİLML-asparaginaz , lizin oksidaz ,methionin liyaz , kemoterapötik enzimler , kanserkemoterapisi , antineoplastik ajanlar , vitreoscillahemoglobiniKanser Kemoterapisinde Kullanılan BakteriyelEnzimlerKanser Kemoterapisinde Kullanılan BakteriyelEnzimler
7Nazlıhan Aztopal , Buse Cevatemre , Arzu Yılmaztepe Oral , Egemen Dere ,Serap Çelikler , Engin UlukayaBİYPelargonium quercetorum Agnew , Akciğer kanseri , ApoptozisPelargonium quercetorum Ekstraktı Akciğer Kanseri TedavisindeYeni Bir Ümit Olabilir mi?Pelargonium quercetorum Ekstraktı Akciğer Kanseri TedavisindeYeni Bir Ümit Olabilir mi?
8Cansu ALAPINAR , Bilge DEBELEÇ-BÜTÜNER , Kemal S. KORKMAZMBGEnflamasyon , prostat kanseri , nutlin-3a , p53 , NKX3.1Androjen Reseptörü ve NKX3.1’in Ekspresyon Seviyelerine BağlıOlarak Prostatik Enflamasyonda Oluşan Yanıtın İncelenmesiAndrojen Reseptörü ve NKX3.1’in Ekspresyon Seviyelerine BağlıOlarak Prostatik Enflamasyonda Oluşan Yanıtın İncelenmesi
9Harika Atmaca , Emir Bozkurt , Aslı Kısm , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGDosetaksele duyarlı ve dirençli prostat kanseri hücre hatları PC-3 ve DU-145 , PC-3/R ve DU-145/R , anjiyojenik sitokinlerDosetaksele Duyarlı (PC-3 - DU-145) ve Dirençli (PC-3/R - DU-145/R) Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Anjiyojenik SitokinlerinBelirlenmesi ve Ekspresyon Düzeylerinin KarşılaştırılmasıDosetaksele Duyarlı (PC-3 - DU-145) ve Dirençli (PC-3/R - DU-145/R) Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Anjiyojenik SitokinlerinBelirlenmesi ve Ekspresyon Düzeylerinin Karşılaştırılması
10Aslı Kısım , Harika Atmaca , Emir Bozkurt , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGResveratrol , XTT , xCELLigence , sitotoksisite , kanserResveratrol Ajanının Bazı İnsan Kanseri Hücre KültürlerindekiZamana Bağlı Antiproliferatif Etkilerinin Karşılaştırmalı AnaliziResveratrol Ajanının Bazı İnsan Kanseri Hücre KültürlerindekiZamana Bağlı Antiproliferatif Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi
11Emir Bozkurt , Harika Atmaca , Aslı Kısm , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGSalvia triloba , Prostat kanseri hücre kültürleri (PC-3 ve DU-145) , Sitotoksisite ,Apoptozisİnsan Prostat Kanseri Hücre Kültürlerinde(PC-3 ve DU-145) Ada Çayı (Salvia) Ekstraktının Sitotoksik veApoptotik Etkilerinin Araştırılmasıİnsan Prostat Kanseri Hücre Kültürlerinde(PC-3 ve DU-145) Ada Çayı (Salvia) Ekstraktının Sitotoksik veApoptotik Etkilerinin Araştırılması
12Emir Bozkurt , Harika Atmaca , Aslı Kısm , Selim Uzunoğlu , Rüçhan Uslu , Burçak KaracaMBGThymus serpyllum , Normal meme epiteli (MCF-10A) ve meme kanseri hücre hattı (MDA-MB-231) , Sitotoksisite , Apoptozis , EpigenetikKekik (Thymus) Ekstraktının Normal Meme Epiteli (MCF-10A) veMeme Kanseri (MDA-MB-231) Hücre Kültürlerinde Sitotoksik,Apoptotik Ve Epigenetik Etkilerinin AraştırılmasıKekik (Thymus) Ekstraktının Normal Meme Epiteli (MCF-10A) veMeme Kanseri (MDA-MB-231) Hücre Kültürlerinde Sitotoksik,Apoptotik Ve Epigenetik Etkilerinin Araştırılması
13Tuğba Çakmak , Ekrem DündarMBGXq21 , Yp11.2 , akciğer kanseri , letal genotip , polimorfizmİnsan Cinsiyet Kromozomlarındaki Xq21-Yp11.2 Lokusunun Letal GenotipKarakterizasyonu ve Akciğer Kanseriyle İlişkisiİnsan Cinsiyet Kromozomlarındaki Xq21-Yp11.2 Lokusunun Letal GenotipKarakterizasyonu ve Akciğer Kanseriyle İlişkisi
14Binnur Köksal , Sulhattin Arslan , Hande Küçük Kurtulgan , İlhan Sezgin , Meral YılmazMBGCCR2 , MCP-1 Akciğer kanseri , polimorfizmAkciğer Kanserli Hastalarda CCR2 V64I ve MCP1 -2518A/G GenPolimorfizm Frekanslarının AraştırılmasıAkciğer Kanserli Hastalarda CCR2 V64I ve MCP1 -2518A/G GenPolimorfizm Frekanslarının Araştırılması
15Sezgi Somuncu , Harika Atmaca , Esen PoyrazMBGNeuroterus quercusbaccarum , Quercus infectoria , gal , meme kanseri hücrehattı MCF-7 , sitotoksisite.Etanolik Quercus infectoria Gal Ekstraktlarının SitotoksikEtkilerinin Meme Kanseri Hücre Kültürlerinde AraştırılmasıEtanolik Quercus infectoria Gal Ekstraktlarının SitotoksikEtkilerinin Meme Kanseri Hücre Kültürlerinde Araştırılması
16Çiğdem Taş , Beyhan Cengiz , Türkan AytekinMBGMesane kanseri , heterozigotluk kaybı , tümör baskılayıcı genMesane Kanserlerinde Heterozigotluk KayıplarıMesane Kanserlerinde Heterozigotluk Kayıpları
17Ferda Arı , Didem Karakaş , Buse Cevatemre , Melis Debreli Coşkun , Engin UlukayaBİYMTT metodu , ATP metodu , interferans , meme kanseriBitki Ekstraktlarında Kullanılan MTT Metodu Ne Kadar Güvenilir?Bitki Ekstraktlarında Kullanılan MTT Metodu Ne Kadar Güvenilir?
18Meryem Dumanlı , Necmettin Yılmaz , H. Ayhan KayaoğluBİYDoymuş yağlar , kanser , lipid metabolizması , omega-3Mide Kanserli Bireylerle Sağlıklı Bireylerin Serum Yağ AsidiKompozisyonlarının KarşılaştırılmasıMide Kanserli Bireylerle Sağlıklı Bireylerin Serum Yağ AsidiKompozisyonlarının Karşılaştırılması
19Ela Nur ŞİMŞEK , Tuna UYSALMBGKolorektal kanser , MTT , P21 , Bax/Bcl-2 , RT-PCREnginar Türlerinden Elde Edilen Bitkisel Ekstraktların DLD-1 (D-Laktat D hidrogenaz) Hücre Dizisi Üzerine EtkileriEnginar Türlerinden Elde Edilen Bitkisel Ekstraktların DLD-1 (D-Laktat D hidrogenaz) Hücre Dizisi Üzerine Etkileri
20Savaş İZZETOĞLUMBGSialik asit , Neu5Ac , Neu5Gc , CMAH enzimi (CMP-N-asetilneuraminik asit hidroksilaz) , KanserSialik Asit (Neu5Gc) ve KanserSialik Asit (Neu5Gc) ve Kanser
21Seyhan Altun , Hatice Gümüşhan , İlknur Bugan , Zeynep Karagöz , Mustafa B.A. DjamgozMBGGabapentin , VGSC , sıçan prostat kanseri , Mat-LyLu hücreleri , metastaz.Prostat Kanseri Metastazına Karşı, Voltaj Kapılı Sodyum Kanal Blokeri Olarak Gabapentin ?Prostat Kanseri Metastazına Karşı, Voltaj Kapılı Sodyum Kanal Blokeri Olarak Gabapentin ?
22Burcu Ayhan , Celal ÜlgerMBGApoptozis , kanser , Bcl-2 , Bax , sitokrom c , emodinİnsan Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Emodin’in Mitokondriyal Sinyal İletim Yolağı Aracılığı ile Apoptozise Etkisiİnsan Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Emodin’in Mitokondriyal Sinyal İletim Yolağı Aracılığı ile Apoptozise Etkisi