28 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Beyhan GÜRCÜ , Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , M. İbrahim TUĞLUÇB , MBGMTZ , alabalık , ince barsak , histopatoloji , immunohistokimya ,NOS , TUNELMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN OKSİDATİF STRESVE APOPTOSİS AÇISINDAN İNCELENMESİMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN OKSİDATİF STRESVE APOPTOSİS AÇISINDAN İNCELENMESİ
2Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , M. İbrahim TUĞLU , Beyhan GÜRCÜ , Mahmud M. ÖZKUTÇB , MBGMTZ , alabalık , ince barsak , histopatoloji , immunohistokimya ,gomori , PAS , kollajen IV , LamininMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN BAĞ DOKUSU VEMATRİKS MOLEKÜLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN BAĞ DOKUSU VEMATRİKS MOLEKÜLLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
3M. İbrahim TUĞLU , Beyhan GÜRCÜ , Yücel BAŞIMOĞLU KOCA , FeryalKARAKAHYAÇB , MBGMTZ , alabalık , ince barsak , histopatolojiMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOLOJİKOLARAK BELİRLENMESİMETRONİDAZOLÜN BARSAK DOKUSU ÜZERİNE ETKİLERİNİN HİSTOLOJİKOLARAK BELİRLENMESİ
4Nesli DOĞAN , Turgay ŞİŞMAN , Zehra YAZICIÇB , HBLepistes , Fenpiroksimat , Solungaç , HistopatolojiLEPİSTES BALIĞININ SOLUNGAÇLARI ÜZERİNE FENPİROKSİMAT AKARİSİTİNİNHİSTOPATOLOJİK ETKİLERİLEPİSTES BALIĞININ SOLUNGAÇLARI ÜZERİNE FENPİROKSİMAT AKARİSİTİNİNHİSTOPATOLOJİK ETKİLERİ
5Alaa Hussain , Ali Al‐Hamdani , Muhammed ATAMANALPÇB , HB , HKahverengi alabalık , toksisite , kadmiyum , histopatoloji ,hematolojiKAHVERENGİ ALABALIKLARDA (Salmo trutta fario Linneaus, 1792)KADMİYUMUN SUBLETAL DOZLARININ ETKİLERİKAHVERENGİ ALABALIKLARDA (Salmo trutta fario Linneaus, 1792)KADMİYUMUN SUBLETAL DOZLARININ ETKİLERİ
6Birgül OTLUDİL , Serpil BÜRÇÜN KARAKAŞHBGalba truncatula , elektronmikroskobu , Cd , EDTA , histopatolojiGalba truncatula (Gastropoda, Pulmonata)’ daHistopatolojik ve Biyokimyasal DeğişikliklereNeden Olan Ağır Metal Toksisitesi ( Cd)Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştiriciEtkileriGalba truncatula (Gastropoda, Pulmonata)’ daHistopatolojik ve Biyokimyasal DeğişikliklereNeden Olan Ağır Metal Toksisitesi ( Cd)Üzerinde EDTA’nın Koruyucu ve İyileştiriciEtkileri
7Evrim Arzu KOÇKAYA , GüldenizSELMANOĞLU , Aysun KILIÇ , Mehmet TuranAKAYHBBenzil benzoat , üremesistemi , erkek sıçan , sperm sayısı , histopatolojiErkek Sıçanların Üreme Sistemi GelişimiÜzerine Benzil Benzoatın EtkileriErkek Sıçanların Üreme Sistemi GelişimiÜzerine Benzil Benzoatın Etkileri
8Fatma Gökçe UZUN , Yusuf KALENDERHBPestisitler , İnsektisitler ,Nefrotoksisite , HistopatolojiMalathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi VeVitamin C ve E'nin Koruyucu RolüMalathion'un Ratlarda Nefrotoksik Etkisi VeVitamin C ve E'nin Koruyucu Rolü
9Evren KOÇ , Yusuf ERSAN , BaşaranKARADEMİRHBKronik florozis , karaciğer ,fare , histopatoloji.Kronik Florozisin Erişkin Fare KaraciğeriÜzerine Histopatolojik EtkisiKronik Florozisin Erişkin Fare KaraciğeriÜzerine Histopatolojik Etkisi
10Erol Turan , Remziye DeveciBİYBalb/c fare böbrek dokusu , Histopatoloji , Glikozaminoglikan , N- ve Oglikozilasyon ,Alcian mavisi ,N- ve O- Glikozilasyonu Engellenmiş Balb/c Fare Böbrek DokusundaHistopatolojik ve Glikozaminoglikan Değişikliklerinin BelirlenmesiN- ve O- Glikozilasyonu Engellenmiş Balb/c Fare Böbrek DokusundaHistopatolojik ve Glikozaminoglikan Değişikliklerinin Belirlenmesi
11Sema İşisağ Üçüncü , Melih ÜretenÇBDioktil adipat , Sparus aurata , solungaç , toksikoloji , histopatolojiDioktil Adipatın (DOA) S. aurata (Çipura)Solungaç Histolojisi Üzerindeki EtkileriDioktil Adipatın (DOA) S. aurata (Çipura)Solungaç Histolojisi Üzerindeki Etkileri
12Özlem Önen , Sema İşisağ ÜçüncüÇBZenobiyotik , Teleost , Testis , HistopatolojiBazı Zenobiyotikler ve Teleost Testisleri: Histopatolojik Bir DerlemeBazı Zenobiyotikler ve Teleost Testisleri: Histopatolojik Bir Derleme
13Müge Çetin , Neslihan Demir , Mehmet Rıza GezenÇBCyprinus carpio , ağır metal , krom (VI) , histopatoloji , karaciğerSazan (Cyprinus carpio) Balığının Karaciğer Dokusunda Krom(VI)’nın Histopatolojik EtkileriSazan (Cyprinus carpio) Balığının Karaciğer Dokusunda Krom(VI)’nın Histopatolojik Etkileri
14Hatice Arıkan , Meltem Uzunhisarcıklı , Yusuf KalenderHBCiva klorid , sodyum selenit , vitamin E , kardiyotoksisite , histopatolojiRatlarda Civa Klorid’in Kardiyotoksik Etkisi Üzerine SodyumSelenit ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüRatlarda Civa Klorid’in Kardiyotoksik Etkisi Üzerine SodyumSelenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü
15Feryal Karakahya , Yücel Başımoğlu KocaHBSodyum benzoat , Tavuk Embriyosu , Karaciğer , HistopatolojiGıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoat’ınTavuk Karaciğeri Gelişimine Embriyotoksik EtkilerininHistolojik Yönden AraştırılmasıGıda Katkı Maddesi Sodyum Benzoat’ınTavuk Karaciğeri Gelişimine Embriyotoksik EtkilerininHistolojik Yönden Araştırılması
16Sabahat Ayaz , Birgül OtludilHBPhysa acuta , histopatoloji , bakır sülfat , hepatopankreasPhysa acuta Draparnaud, 1805 (Gastropoda:Physidae)Üzerine CuSO4’ın Histopatolojik EtkisiPhysa acuta Draparnaud, 1805 (Gastropoda:Physidae)Üzerine CuSO4’ın Histopatolojik Etkisi
17Mert Gürkan , Seda Serbest , Sibel HayretdağHBAlpha-cypermethrin , insektisit , Pseudepidalea viridis , anur , histopatolojiAlpha-cypermethrinin Pseudepidalea viridis Larvaları ÜzerineAkut Toksik Etkilerinin Histopatolojik DeğerlendirilmesiAlpha-cypermethrinin Pseudepidalea viridis Larvaları ÜzerineAkut Toksik Etkilerinin Histopatolojik Değerlendirilmesi
18Emine Türk , Ayşe Öğütcü Aslantürk , Yusuf KalenderHBCiva klorid , sodyum selenit , vitamin E , akciğer toksisitesi , histopatolojiRatlarda Civa Klorid’in Akciğer Dokusuna Etkisi ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüRatlarda Civa Klorid’in Akciğer Dokusuna Etkisi ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü
19A.Erdem Dönmez , Cengiz KorkmazHBBalon balığı , histopatoloji , deri , MersinBalon Balıkları (Lagocephalus sceleratus veLagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik YapısıBalon Balıkları (Lagocephalus sceleratus veLagocephalus spadiceus)’nda Deri Dokusunun Histolojik Yapısı
20A.Erdem Dönmez , Cengiz KorkmazHBKefal , histopatoloji , karaciğer , Mersin , KaraduvarKaraduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce DudaklıKefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun HistopatolojisiKaraduvar Limanından (Mersin, Türkiye) Yakalanan İnce DudaklıKefal (Liza ramada)’lerin Karaciğer Dokusunun Histopatolojisi
21Meltem Uzunhisarcıklı , Ayşe Aslantürk , Fatma Gökçe Uzun , Hatice Baş , Bahtiyar BakırHBCiva klorid , sodyum selenit , vitamin E , hepatotoksisite , histopatolojiRatlarda Civa Kloridin Sebep Olduğu Hepatotoksisite ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüRatlarda Civa Kloridin Sebep Olduğu Hepatotoksisite ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü
22Özlem Önen , Tuba Gökkuş , Özge Gündüz , Sema İşisağ ÜçüncüÇBHam petrol , Xiphophorus helleri , safra kesesi , barsak , histopatoloji.Ham Petrolün Xiphophorus helleri’de (Poecilidae, Teleostei) SafraKesesi ve Barsak Histolojisi Üzerine EtkileriHam Petrolün Xiphophorus helleri’de (Poecilidae, Teleostei) SafraKesesi ve Barsak Histolojisi Üzerine Etkileri
23Burak Gökçe , Onur Muşmula , Emrah Boz , Melih Üreten , Kenan Seferoğlu ,Özlem Önen , Basri Aksu , Sema İşisağ ÜçüncüÇBDichlorvos , DDVP , Sparus aurata , sindirim sistemi , histopatolojiDiklorvosun (DDVP) Çipura (Sparus aurata)Sindirim Sistemi Üzerindeki EtkileriDiklorvosun (DDVP) Çipura (Sparus aurata)Sindirim Sistemi Üzerindeki Etkileri
24Özlem Önen , Tuba Gökkuş , Sema İşisağ ÜçüncüÇBHam petrol , Poecilia sphenops , dalak , histopatolojiHam Petrolün Poecilia sphenops’da (Poecilidae, Teleostei) Dalak Histolojisi Üzerine EtkileriHam Petrolün Poecilia sphenops’da (Poecilidae, Teleostei) Dalak Histolojisi Üzerine Etkileri
25Özlem Önen , Sema İşisağ ÜçüncüÇBHam petrol , Poecilia sphenops , ovaryum , histopatoloji.Ham Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia sphenops (Poecilidae, Teleostei) Ovaryum Dokusu Üzerindeki EtkileriHam Petrolün Suda Çözünebilen Kısımlarının Poecilia sphenops (Poecilidae, Teleostei) Ovaryum Dokusu Üzerindeki Etkileri
26Özge Gündüz , Sema İşisağ ÜçüncüÇBDiflubenzuron , Pyriproxyphen , Cyrtocara moori , Karaciğer , HistopatolojiDiflubenzuron ve Pyriproxyphen’e Maruz Kalan Cyrtocara moori (Cichlidae, Teleostei)’nin Karaciğer HistopatolojisiDiflubenzuron ve Pyriproxyphen’e Maruz Kalan Cyrtocara moori (Cichlidae, Teleostei)’nin Karaciğer Histopatolojisi
27aCafer Bulut , bAyşegül Kubilay , cBelkıs BirdenHGökkuşağı alabalığı , Oncorhynchus mykiss , formaldehit , histopatolojiFormaldehitin (Formalin; CH2O) Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhynchus mykiss) Histopatolojik EtkileriFormaldehitin (Formalin; CH2O) Gökkuşağı Alabalıklarında(Oncorhynchus mykiss) Histopatolojik Etkileri
28Birgül Otludil , Hülya Karadede Akın , Erhan ÜnlüHBOreochromis niloticus , Cladophora glomerata , histopatoloji , kadmiyum ,karaciğerYeşil Alg Cladophora glomerata (L)Kutz (Chlorophyta) BulunanOrtamda Farklı Cd konsantrasyonlarının Nil tilapiası,Oreochromis niloticus (L.)’un Karaciğeri Üzerine Histolojik EtkisiYeşil Alg Cladophora glomerata (L)Kutz (Chlorophyta) BulunanOrtamda Farklı Cd konsantrasyonlarının Nil tilapiası,Oreochromis niloticus (L.)’un Karaciğeri Üzerine Histolojik Etkisi