94 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Emine FAYDAOĞLU , Metin Saip SÜRÜCÜOĞLUÇB , BBBitki Ekstraktı , Antioksidan Etki , Antimikrobiyal Etki , Uçucu YağBAZI BİTKİ EKSTRATLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİBAZI BİTKİ EKSTRATLARININ ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ
2Serkan ERDAL , Rahmi DUMLUPINAR , Turgay ÇAKMAKBBManyetik alan , Allium cepa ,soğan , Antioksidant enzimlerDüşük yoğunlukta Manyetik AlanUygulamasının Soğanda Apoplastik AntioksidanEnzim Aktivitesi Üzerine EtkileriDüşük yoğunlukta Manyetik AlanUygulamasının Soğanda Apoplastik AntioksidanEnzim Aktivitesi Üzerine Etkileri
3Serap KURT , Bengi ERDAĞ , A. Alev KARAGÖZLER , Murat UYGUNBBCentaurea zeybekii , FTC , antioksidant aktiviteCentaurea zeybekii Wagenitz (Asteraceae)’ninantioksidan aktivitesi üzerine bir araştırmaCentaurea zeybekii Wagenitz (Asteraceae)’ninantioksidan aktivitesi üzerine bir araştırma
4Lale YILDIZ AKTAŞ , Yasemin YAĞMUR , Avni GÜVENBBAsma , kuraklık , fotosentez , prolin , hidrojen peroksit , lipid peroksidasyon , antioksidant , antiradikalFarklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde SuStresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve DiğerFizyolojik Değişimlerin BelirlenmesiFarklı Asma (Vitis vinifera L.) Çeşitlerinde SuStresine Karşı Oluşan Fotosentetik ve DiğerFizyolojik Değişimlerin Belirlenmesi
5Güleray AĞAR , Turgay ÇAKMAK , Ökkeş ATICI ,Serap SUNARBBYaşlanma , tohum , antioksidanenzimler , yonca , çayır üçgülü , aküçgülTohumlarda Uzun Süreli Doğal YaşlanmanınAntioksidatif Aktivitede Meydana GetirdiğiDeğişmelerTohumlarda Uzun Süreli Doğal YaşlanmanınAntioksidatif Aktivitede Meydana GetirdiğiDeğişmeler
6Fadime ERYILMAZBBBakır , antioksidan , morfolojik ve anatomik değişimlerBakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.)Fidelerindeki Antioksidan AktivitelerinAnatomik Yönden İncelenmesiBakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.)Fidelerindeki Antioksidan AktivitelerinAnatomik Yönden İncelenmesi
7Arzu DOĞRU , Mehmet İlker DOĞRU , MuhittinYÜREKLİHBBenzo(a)piren ,adrenomedullin , antioksidan enzimler , Lipidperoksidasyonu , nitrik oksit , sıçan , kalp dokusuBenzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak SıçanKalp Doku Hasarında Adrenomedullin EtkisininİncelenmesiBenzo(a)piren Uygulamasına Bağlı Olarak SıçanKalp Doku Hasarında Adrenomedullin Etkisininİncelenmesi
8Handan UYSAL , Deniz ALTUN , Hakan AŞKIN ,Ali ASLANHBDrosophila melanogaster ,Lobaria pulmonaria , ömür uzunluğu , yaşlanma ,serbest radikaller , antioksidanlarDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin Araştırılması
9Gökhan BAYRAMOĞLU , Hilmi ÖZDEN , ŞahinKABAY , Esra GÜRLEK OLGUN , NilgünÖZTÜRK , Hakan ŞENTÜRK , Ali KUTLU ,Gökçe BİLGİ , Bilge ÖZKALHBHypericum montbretii , böbrekiskemisi , sıçan , antioksidan aktiviteHypericum montbretii’nin Sıçanlarda DeneyselRenal İskemi/Reperfüzyon Hasarı ModelindeKoruyucu EtkisiHypericum montbretii’nin Sıçanlarda DeneyselRenal İskemi/Reperfüzyon Hasarı ModelindeKoruyucu Etkisi
10Ayşe Aydan KARAMHelicobacter pylori , in-vitro ,bitki ekstraktı , antimikrobiyal , antioksidantBazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitroÜremesi Üzerine Etkileri ve AntioksidantÖzellikleriBazı Şifalı Bitkilerin Helicobacter pylori’nin invitroÜremesi Üzerine Etkileri ve AntioksidantÖzellikleri
11Hülya DEMİR , Leyla AÇIK BBSerbest radikaller , antioksidanSerbest Oksijen Radikalleri ve AntioksidanlarSerbest Oksijen Radikalleri ve Antioksidanlar
12Nihat AKIN , Mehtap AKIN BBBitkisel gıdalar , antioksidan ,işlemlerBitkisel Kaynaklı Gıdalara Uygulanan İşlemlerEsnasında Antioksidanlarda Oluşan Değişmelerve Bu İşlemlerin Antioksidanların FonksiyonelÖzelliklerine EtkileriBitkisel Kaynaklı Gıdalara Uygulanan İşlemlerEsnasında Antioksidanlarda Oluşan Değişmelerve Bu İşlemlerin Antioksidanların FonksiyonelÖzelliklerine Etkileri
13Bilge ÖZKAL , Adnan AYHANCI , HilmiÖZDEN , Hakan ŞENTÜRK , GökhanBAYRAMOĞLUHBSilymarin , böbrek iskemisi ,sıçan , antioksidan aktiviteSilymarin’in Sıçanlarda Deneysel Renalİskemi/Reperfüzyon Hasarı ModelindeKoruyucu EtkisiSilymarin’in Sıçanlarda Deneysel Renalİskemi/Reperfüzyon Hasarı ModelindeKoruyucu Etkisi
14Kadiriye URUÇ PARLAKÇB , BBPhaseolus vulgaris L. cv. Leo , Akümülasyon , EDTA , AntioksidanenzimAĞIR METAL UYGULANMIŞ FASULYE BİTKİSİNDE EDTA’NIN METAL ALINIMINAETKİSİAĞIR METAL UYGULANMIŞ FASULYE BİTKİSİNDE EDTA’NIN METAL ALINIMINAETKİSİ
15Zeynep Banu DOĞANLAR , Oğuzhan DOĞANLARÇB , BBBiyotik stres , Aphis fabae Scopoli , Cirsium arvense , antioksidanenzimlerCirsium arvense (L). Scop. BİTKİSİNDE AFİT (Aphis fabae Scopoli) KAYNAKLIBİYOTİK STRESİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİCirsium arvense (L). Scop. BİTKİSİNDE AFİT (Aphis fabae Scopoli) KAYNAKLIBİYOTİK STRESİN ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
16Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , MBGPermetrin , Zeytin yaprağı ekstresi , Kromozomal aberrasyon ,Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİ
17Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , BB , MBGAluminyum fosfit , L. nobilis yaprak ekstresi , Kromozomalaberrasyon , Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜ
18Hasan Türkez , Elanur AydınÇB , MBGTaurin , Mikroçekirdek , Kardeş Kromatid Değişimi , Permetrin ,Toplam Antioksidan Kapasite , Total Oksidatif StresPERİFERİK İNSAN KAN KÜLTÜRLERİNDE PERMETRİN TARAFINDANOLUŞTURULAN DNA VE OKSİDATİF HASARA KARŞI TAURİNİN ROLÜPERİFERİK İNSAN KAN KÜLTÜRLERİNDE PERMETRİN TARAFINDANOLUŞTURULAN DNA VE OKSİDATİF HASARA KARŞI TAURİNİN ROLÜ
19Fadime ERYILMAZBBCu , fitotoksisite , antioksidan , pigment içeriğiBakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.) Fidelerindeki Antioksidan Aktivitelerin Fizyolojik Yönden İncelenmesiBakır (Cu) Uygulanmış Mısır (Zea mays L.) Fidelerindeki Antioksidan Aktivitelerin Fizyolojik Yönden İncelenmesi
20Osman SAĞDIÇ , İsmet ÖZTÜRK , Lütfiye EKİCİ , Hasan YETİMBBNar kabuğu , çekirdek , antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteNar Çekirdek ve Kabuk Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal ÖzellikleriNar Çekirdek ve Kabuk Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal Özellikleri
21Sevil ALBAYRAK , Ahmet AKSOY , Ümit BUDAK , Osman SAĞDIÇBBSenecio , antimikrobiyal ve antioksidan aktivite , fenolik içerik , DPPHTürkiye’de Yetişen İki Senecio Türünün Biyoaktivitesinin BelirlenmesiTürkiye’de Yetişen İki Senecio Türünün Biyoaktivitesinin Belirlenmesi
22Osman SAĞDIÇ , İsmet ÖZTÜRK , Lütfiye EKİCİBBTaze Antep fıstığı kabuğu , antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesiTaze Antep Fıstığı Dış Kabuğu Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal AktiviteleriTaze Antep Fıstığı Dış Kabuğu Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal Aktiviteleri
23Zuhal TOKER , Göksel KIZIL , Sevcan ALTAŞBBSalvia , antioksidant , uçucu yağGüneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen BazıSalvi Türlerinin Uçucu Yağlarının Antioksidant Etkilerinin AraştırılmasıGüneydoğu Anadolu Bölgesinde Yetişen BazıSalvi Türlerinin Uçucu Yağlarının Antioksidant Etkilerinin Araştırılması
24Dilek AKDEMİR , Atifet KABASAKAL , RamazanMAMMADOV , Pınar İLİBBFitokimyasal , Liliumcandidum L. , ekstraksiyon , β-karoten-linoleik asit , BHT , antioksidanLilium candidum L. Türünün EkstraksiyonlarıÜzerinde Bazı Antioksidan ÇalışmalarLilium candidum L. Türünün EkstraksiyonlarıÜzerinde Bazı Antioksidan Çalışmalar
25Aslı ÖNGÖREN , Mustafa Ertuğrul DOĞAN , Ramazan MAMMADOV , Cennet ÖZAYBBEkstrakt , Antioksidan ,Antimikrobiyal , Butil-hidroksitoluolStrenbergia clusiana Ker-Gawl ex Sprengel (Vahvah) Ekstraktları Üzerinde Antioksidan veAntimikrobiyal AraştırmalarStrenbergia clusiana Ker-Gawl ex Sprengel (Vahvah) Ekstraktları Üzerinde Antioksidan veAntimikrobiyal Araştırmalar
26Hasan Hüseyin DOĞAN , Yener TEKELİBBLactarius deliciosus (L.) Gray , Lactarius deterrimus Gröger , antioksidan , folin metodu , DPPH , indirgeme gücüGazipaşa (Antalya) Yöresinde Yetişen Bazı Mantarların Antioksidan AktivitelerininBelirlenmesiGazipaşa (Antalya) Yöresinde Yetişen Bazı Mantarların Antioksidan AktivitelerininBelirlenmesi
27Hasan Hüseyin DOĞAN , Yener TEKELİBBMorchella esculenta (L.) Pers. , Morchella conica Krombh. , antioksidan , folin metodu , DPPH , indirgeme gücüMorchella esculenta ve Morchella conica ’nınAntioksidan AktiviteleriMorchella esculenta ve Morchella conica ’nınAntioksidan Aktiviteleri
28Hülya DEMİR , Leyla AÇIK , Gönül KAYNAKBBSolidago virgaurea , uçucu yağ , antioksidan aktivite , DPPH , Folin-CiocalteuSolidago virgaurea’nın Uçucu Yağ ve Metanol Ekstraktının Antioksidan Aktivitesinin BelirlenmesiSolidago virgaurea’nın Uçucu Yağ ve Metanol Ekstraktının Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
29Selcen ÇAKIR , Mikail AKBULUT , Selda KILIÇ , Güler TOPRAK , Kadiriye URUÇBBSodyum selenat , Arpa , Antioksidan enzimSelenyum Toksisitesinin Arpa bitkisindeAntioksidan Enzim Aktivitesine EtkisiSelenyum Toksisitesinin Arpa bitkisindeAntioksidan Enzim Aktivitesine Etkisi
30Ali BİLGİNBBCamellia sinensis , antioksidan içerikCamellia sinensis (Theaceae)’in AntioksidanMadde İçeriğiCamellia sinensis (Theaceae)’in AntioksidanMadde İçeriği
31Tülay AŞKIN ÇELİK , Özlem Sultan ASLANTÜRKBBInula viscosa , antioksidant ,sitotoksik etki , genotoksik etki , Allium cepaInula viscosa (L.) Aiton Yaprak EkstraktınınAntioksidant Aktivitesinin ve Allium cepa KökUcu Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin AraştırılmasıInula viscosa (L.) Aiton Yaprak EkstraktınınAntioksidant Aktivitesinin ve Allium cepa KökUcu Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
32Nuran Durmuş , Tuba BekircanBBZea mays , Poliamin , Oksidatif Stres , Diuron , Antioksidan enzimlerPoliaminlerle Ön Muamele Yapılan Mısır Bitkisinde(Zea mays, Poaceae) Diuron Uygulamasıyla Antioksidan SistemdeMeydana Gelen DeğişimlerPoliaminlerle Ön Muamele Yapılan Mısır Bitkisinde(Zea mays, Poaceae) Diuron Uygulamasıyla Antioksidan SistemdeMeydana Gelen Değişimler
33Nevzat Esim , Ökkeş AtıcıBBDüşük sıcaklık , nitrik oksit , antioksidan enzimler , ROS , lipidperoksidasyonuNitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısırda(Zea mays, Poaceae) Antioksidatif Sistemi DüzenlerNitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Stresi Altındaki Mısırda(Zea mays, Poaceae) Antioksidatif Sistemi Düzenler
34Funda Gül Güven , Rabiye Terzi , Neslihan Saruhan , Asim KadioğluBBZea mays , Kuraklık stresi , Alfa lipoik asit , Antioksidan enzimlerKuraklığa Hassas ve Dayanıklı Mısır (Zea mays, Poaceae)Çeşitlerinde Alfa Lipoik Asit Ön Muamelesinin KuraklıkToleransı Üzerine EtkisiKuraklığa Hassas ve Dayanıklı Mısır (Zea mays, Poaceae)Çeşitlerinde Alfa Lipoik Asit Ön Muamelesinin KuraklıkToleransı Üzerine Etkisi
35M. Süleyman İlhan , Tuğba Karabudak , Levent Soylu , Kera Yücel , Seher Yolcu , Neşe Akçay ,Dilara Yıldız , Bahadır Aydın , Melike Bor , Filiz ÖzdemirBBNicotiana sylvestris , CMSII , antioksidan enzimler , lipit peroksidasyonuFarklı Tütün (Nicotiana sylvestris, Solanaceae) GenotiplerininKöklerinde Kuraklık ve Tuz Stresi Altında Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimlerin İncelenmesiFarklı Tütün (Nicotiana sylvestris, Solanaceae) GenotiplerininKöklerinde Kuraklık ve Tuz Stresi Altında Lipit Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimlerin İncelenmesi
36Salih Mutlu , Neslihan Kartal , Ömer Faruk ÖzatakBBKirlilik stresi , Antioksidan enzimler , çimlenme , çimento tozu , oksidatif stresÇimento Fabrikası Filtre Atıklarının Bitkilerdeki Oksidatif Stres veAntioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiÇimento Fabrikası Filtre Atıklarının Bitkilerdeki Oksidatif Stres veAntioksidan Sistem Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
37Nevzat Esim , Gözdenur Özgürler , Ökkeş AtıcıBBMısır , nitrik oksit , düşük sıcaklık , apolast , antioksidan enzimlerDüşük Sıcaklık Öncesinde Mısır (Zea mays, Poaceae) BitkisineUygulanan Nitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Esnasında ApoplastikAntioksidan Enzimlerin Aktivitesini DüzenleyebilirDüşük Sıcaklık Öncesinde Mısır (Zea mays, Poaceae) BitkisineUygulanan Nitrik Oksit (NO) Düşük Sıcaklık Esnasında ApoplastikAntioksidan Enzimlerin Aktivitesini Düzenleyebilir
38Seher Çakmak Sadık , Zeynep Banu Doğanlar , Telat YanıkBBLemna gibba , ağır metal , mangan , nikel , pigment , antioksidan enzimlerMangan ve Nikel Uygulaması Yapılan Lemna gibba (Lemnaceae)Bitkisinde Metal Alınımı ve Bazı Fizyolojik DeğişimlerMangan ve Nikel Uygulaması Yapılan Lemna gibba (Lemnaceae)Bitkisinde Metal Alınımı ve Bazı Fizyolojik Değişimler
39Deniz Tiryaki , Ökkeş AtıcıBBApoplast , Triticum aestivum , antioksidan enzim , kadmiyum , salisilik asitSalisilik Asitin Kadmiyum (Cd) Toksisitesi Altındaki Buğdayların(Triticum aestivum, Poaceae) Köklerinde Apoplastik AntioksidanSistem Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıSalisilik Asitin Kadmiyum (Cd) Toksisitesi Altındaki Buğdayların(Triticum aestivum, Poaceae) Köklerinde Apoplastik AntioksidanSistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması
40Nevzat Esim , Ömer Karadağoğlu , Deniz Tiryaki , Salih Mutlu , Sinem Tekin , Ökkeş AtıcıBBMısır , bor , oksidatif zarar , antioksidan enzimYüksek Bor Miktarının Mısır (Zea mays, Poaceae) KöklerindeNeden Olduğu Oksidatif Zararın BelirlenmesiYüksek Bor Miktarının Mısır (Zea mays, Poaceae) KöklerindeNeden Olduğu Oksidatif Zararın Belirlenmesi
41Yasemin Akgöz , Zuhal TokerBBHypericum retusum , antioksidan aktivite , Güneydoğu Anadolu BölgesiGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Hypericum retusum’un(Guttiferae) Antioksidan Etkilerinin AraştırılmasıGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Hypericum retusum’un(Guttiferae) Antioksidan Etkilerinin Araştırılması
42Mustafa Yıldız , Hakan Terzi , Süleyman Cenkci , Behiye YıldızBBArpa , Cr(VI) , fotosentetik pigment , lipit peroksidasyonu , antioksidant enzimArpa (Hordeum vulgare) Çeşitlerinde Cr(VI) Ağır Metalinin LipidPeroksidasyonu ve Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine EtkisiArpa (Hordeum vulgare) Çeşitlerinde Cr(VI) Ağır Metalinin LipidPeroksidasyonu ve Antioksidant Enzim Aktivitesi Üzerine Etkisi
43Ayşe Dilek Özşahin , Ökkeş Yılmaz , Oğuz Ayhan Kireçci , Zehra Gökçe , Ersin DemirBİYCastanea sativa , Cuscuta , Lipid Peroksidasyon , DPPH , ABTS , AntioksidanKapasiteCastanea sativa ve Cuscuta Bitki Ekstraktlarının LipidPeroksidasyonu Üzerine Koruyucu Etkisinin AraştırılmasıCastanea sativa ve Cuscuta Bitki Ekstraktlarının LipidPeroksidasyonu Üzerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması
44Ayşe Dilek Özşahin , Ökkeş Yılmaz , Ersin Demir , Zehra Gökçe , Oğuz Ayhan KireçciBİYTeucrium polium , Kidney stone , Lipid Peroksidasyon , Antioksidan Aktivite ,DPPH , ABTSTeucrium polium ve Kidney stone Ekstraktlarının In Vitro OrtamdaOluşturulan Lipid Peroksidasyonu Üzerine ve Serbest RadikallereKarşı Antioksidan EtkisiTeucrium polium ve Kidney stone Ekstraktlarının In Vitro OrtamdaOluşturulan Lipid Peroksidasyonu Üzerine ve Serbest RadikallereKarşı Antioksidan Etkisi
45Oğuz Ayhan Kireçci , Ökkeş Yılmaz , Zehra Gökçe , Ayşe Dilek Özşahin , Ersin DemirBİYFumaria , Galium aparine , Dracunculus vulgaris , Lipid Peroksidasyon ,DPPH , ABTS , Antioksidan KapasiteFumaria, Galium aparine ve Dracunculus vulgaris BitkiEkstraktlarının Fenton Reaktifi Bulunan Ortamda AntioksidanEtkilerini AraştırılmasıFumaria, Galium aparine ve Dracunculus vulgaris BitkiEkstraktlarının Fenton Reaktifi Bulunan Ortamda AntioksidanEtkilerini Araştırılması
46Seher Çiçek , Hatice Demiray , Fatih KarabeyBİYVerbascum lydium var lydium Boiss. , İridoit glikozit , fenil propanoit glikozit ,feniletanoit , antioksidanVerbascum lydium var. lydium Boiss. Türü Üzerinde Fitokimyasal veBiyolojik Aktivite ÇalışmalarıVerbascum lydium var. lydium Boiss. Türü Üzerinde Fitokimyasal veBiyolojik Aktivite Çalışmaları
47Cennet Özay , Hülya Metin , Münire Demirci , Ramazan MammadovBİYAlyssum foliosum var. megalocarpum , antioksidan kapasite , İzmirAlyssum foliosum var. megalocarpum’unAntioksidan Kapasitesinin İncelenmesiAlyssum foliosum var. megalocarpum’unAntioksidan Kapasitesinin İncelenmesi
48Ebru Şebnem Yılmaz , Yelda Güzel , Mehmet Güzelşemme , Hülya KeskinBİYHatay , halk hekimliği , antioksidan aktivite , antimikrobiyal aktiviteHatay’da Halk Arasında Yara Sağaltıcı Olarak Kullanılan BazıBitkilerin Biyolojik AktiviteleriHatay’da Halk Arasında Yara Sağaltıcı Olarak Kullanılan BazıBitkilerin Biyolojik Aktiviteleri
49Gülten Taşdelen , Emine Taşdemir , Gülsüm Armağan , Ramazan MammadovBİYSilybum marianum , Antioksidant Aktivite , DPPH , Folin-CiocalteuSilybum marianum Antioksidan Aktivitesinin BelirlenmesiSilybum marianum Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
50Yavuz Selim Çakmak , Abdurrahman Aktümsek , Ahmet DuranBİYGlycyrrhiza echinata , antioksidan , uçucu yağ , yağ asitleriGlycyrrhiza echinata’nın Farklı Kısımlarının Antioksidan Aktivitesi,Uçucu Bileşenleri ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine ÇalışmalarGlycyrrhiza echinata’nın Farklı Kısımlarının Antioksidan Aktivitesi,Uçucu Bileşenleri ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Çalışmalar
51Şirin Öztürk , Büşra Dönmez , Çiğdem Aydın , Ramazan MammadovBİYAkdeniz Bölgesi , endemik , antioksidant , fenolik , AntalyaMuscari muscarimi Türünün Antioksidant Aktivitesi ve FenolikBileşen Özelliklerinin BelirlenmesiMuscari muscarimi Türünün Antioksidant Aktivitesi ve FenolikBileşen Özelliklerinin Belirlenmesi
52Tuğba Kardaş , İnci DurucasuBİYTahıl çimleri , antioksidanlar , fenolik bileşikler , ekstraksiyon yöntemleri ,serbest radikal süpürme aktivitesiTürkiyede Yetişen Farklı Buğday Çimlerinin Fenolik BileşiklerininHPLC ile Analizi ve Antioksidan ve Serbest Radikal SüpürmeAktivitelerinin BelirlenmesiTürkiyede Yetişen Farklı Buğday Çimlerinin Fenolik BileşiklerininHPLC ile Analizi ve Antioksidan ve Serbest Radikal SüpürmeAktivitelerinin Belirlenmesi
53Başak Toğar , Hasan Türkez , Fatime Geyikoğlu , Abdulgani Tatar , Ahmet Hacımüftüoğlu ,Mevlüt Sait KeleşBİYZingiberen , Nöroblastom , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatifstresFarklı Nöron Hücre Kültürlerinde Zingiberen’in SitotoksikEtki Potansiyelinin BelirlenmesiFarklı Nöron Hücre Kültürlerinde Zingiberen’in SitotoksikEtki Potansiyelinin Belirlenmesi
54Elif Sarı , Nusret AyyıldızBİYPolifloral ballar , fizikokimyasal analizler , antiradikal , antioksidan , fenolikiçerikEge Bölgesi’nden Toplanan Polifloral Balların FizikokimyasalAnalizleri,Fenolik İçerikleri, Antiradikal ve AntioksidanAktivitelerinin BelirlenmesiEge Bölgesi’nden Toplanan Polifloral Balların FizikokimyasalAnalizleri,Fenolik İçerikleri, Antiradikal ve AntioksidanAktivitelerinin Belirlenmesi
55Yusuf Durak , Ahmet Uysal , Mustafa Onur Aladağ , Gülşah Kanbur , Erdoğan GüneşBİYCeltis glabrata , antioksidan , fenolikler , serbest radikal süpürücü etki , DPPHCeltis glabrata’nın Yaprak, Meyve ve Çekirdek EkstraktlarınınToplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan AktivitelerininBelirlenmesiCeltis glabrata’nın Yaprak, Meyve ve Çekirdek EkstraktlarınınToplam Fenolik Madde İçerikleri ve Antioksidan AktivitelerininBelirlenmesi
56Ayşe Baldemir , Ayşe Eken , Selen ErtürkBİYViburnum , Antioksidan , DPPH RadikaliKayseri’de Aktarlarda Satılan Viburnum Opulus Türünün MeyveEkstresinin Serbest Radikal Süpürücü Aktivitesinin BelirlenmesiKayseri’de Aktarlarda Satılan Viburnum Opulus Türünün MeyveEkstresinin Serbest Radikal Süpürücü Aktivitesinin Belirlenmesi
57Abit Yaşar , Sevil Albayrak , Lütfiye Yurtseven , Ahmet Aksoy , Ümit BudakBİYT. taraxacifolius var. discoideus Antioksidan aktivite , Antimikrobiyalaktivite , Fenolik maddeTuranecio taraxacifolius var. discoideus’un Antioksidan veAntimikrobiyal Aktivitesinin BelirlenmesiTuranecio taraxacifolius var. discoideus’un Antioksidan veAntimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
58Lütfiye Yurtseven , Sevil Albayrak , Abit Yaşar , Ahmet AksoyBİYHeracleum argaeum , Antioksidan aktivite , Antimikrobiyal aktivite , Fenolikmadde , Uçucu yağHeracleum argaeum’un In Vitro Antioksidan ve AntimikrobiyalAktivitelerinin BelirlenmesiHeracleum argaeum’un In Vitro Antioksidan ve AntimikrobiyalAktivitelerinin Belirlenmesi
59Berrak Damla YağanBİYKazdağları , Hypericum calycinum L. , Antioksidan aktivite , DPPHÇanakkale -Kazdağları’nda Doğal Yayılış GösterenHypericum calycinum L. Taksonunun Yaprak Metanol EkstraktındaAntioksidan Aktivitenin BelirlenmesiÇanakkale -Kazdağları’nda Doğal Yayılış GösterenHypericum calycinum L. Taksonunun Yaprak Metanol EkstraktındaAntioksidan Aktivitenin Belirlenmesi
60Mehmet K. Erdoğan , Gıyasettin Baydaş , Alpaslan Koçak , Bülent Kaya ,Fatma Caf , İbrahim H. GeçibeslerBİYTanacetum balsamita subsp. balsamita , Antioksidan , Antibakteriyel , Bingöl.Tanacetum balsamita subsp. balsamita’nın Antibakteriyel Etkisinin veH2O2 Giderme Aktivitesinin AraştırılmasıTanacetum balsamita subsp. balsamita’nın Antibakteriyel Etkisinin veH2O2 Giderme Aktivitesinin Araştırılması
61Dilek Çelik , Ece Akşit , Ali Zeytunluoglu , Ebru K.Kocazorbaz , Figen ZihnioğluBİYa-glukosidaz a-amilaz , diyabet , bitki inhibisyonu , antioksidantBazı Bitkilerin a-glukozidaz ve a-amilaz İnhibisyonEtkinliklerinin BelirlenmesiBazı Bitkilerin a-glukozidaz ve a-amilaz İnhibisyonEtkinliklerinin Belirlenmesi
62Berrak Damla YağanBİYKazdağları , Hypericum perforatum L. , Antioksidan aktivite , DPPHHypericum perforatum L. Taksonunun Yaprak, Çiçek ve GövdeKısımlarının Metanol Ekstraktında Antioksidan AktivitelerininKarşılaştırılmasıHypericum perforatum L. Taksonunun Yaprak, Çiçek ve GövdeKısımlarının Metanol Ekstraktında Antioksidan AktivitelerininKarşılaştırılması
63Feyza Öke-Altuntaş , Belma Aslım , Hayri DumanBİYPrangos , Antioksidan , Toplam fenol , β-karoten , LikopenEndemik Bazı Prangos Türlerinin Meyve Ekstraktlarının Toplamfenol, β-karoten ve Likopen Bileşik Miktarlarının ve AntioksidanPotansiyellerinin BelirlenmesiEndemik Bazı Prangos Türlerinin Meyve Ekstraktlarının Toplamfenol, β-karoten ve Likopen Bileşik Miktarlarının ve AntioksidanPotansiyellerinin Belirlenmesi
64İbrahim Halil Kılıç , Bektaş Tepe , Çağla Bozkurt Güzel , Didem Işık Karagöz ,Mehmet Özaslan , Meltem Koruk , Mustafa Çilkız , Mehmet Tahir HüsuneBP.vera , Plasmid , HPLC-DAD , Kombucha , MİK , AntioksidanKombucha Mantarıyla Çay ve Pistacia vera Bitkisinin Olgun veHam Perikarplarının Fitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal,Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitesinin BelirlenmesiKombucha Mantarıyla Çay ve Pistacia vera Bitkisinin Olgun veHam Perikarplarının Fitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal,Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitesinin Belirlenmesi
65Mustafa ÇİLKIZ , İbrahim Halil KILIÇ , Bektaş TEPE , Didem Işık KARAGÖZ ,Mehmet Tahir HÜSUNET , Derya İŞLER , Şeyda BERK ,Çağla BOZKURT GÜZEL , Hasan Akgül , Mehmet ÖZASLANBP.vera , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK , Antioksidanpistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği,antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesipistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği,antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi
66Kadir Kınalıoğlu , Sinem Aydın , Özge İlhan , Zeynep YılmazBLiken , Antimikrobiyal Aktivite , Antioksidan Aktivite , Xanthoparmeliastenophylla , Bakteri.Xanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin AraştırılmasıXanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin Araştırılması
67Merve Girgin , Özgür Ceylan , Aysel UğurBStreptomyces , melanin , antioksidan , katı-sıvı ekstraksiyonStreptomyces sp. OC 73-9 İzolatı Tarafından Üretilen MelaninPigmentinin Antioksidan Aktivitesinin BelirlenmesiStreptomyces sp. OC 73-9 İzolatı Tarafından Üretilen MelaninPigmentinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
68Tülay Bican Süerdem , Özlem Erol , Mehmet BonaBCentaurea ptosimopappa Hayek , Centaurea spicata Boiss. , Compositae(Asteraceae) , antioksidan aktivite , antibakteriyal aktiviteCentaurea spicata Boiss. ve Centaurea ptosimopappa Hayek SuEkstraktlarının Antibakteriyal ve Antioksidan AktivitesiCentaurea spicata Boiss. ve Centaurea ptosimopappa Hayek SuEkstraktlarının Antibakteriyal ve Antioksidan Aktivitesi
69Pınar Karakuş , Çiğdem Işıkalan , İbrahim Selçuk Kuru , Filiz Akbaş , Süreyya NamlıBHypericum spectabile , , in vitro , UV-B , antioksidan aktivitein vitro Koşullarda Yetiştirilen Hypericum spectabile’nin AntioksidanAktivitesi Üzerine UV-B’nin Etkisiin vitro Koşullarda Yetiştirilen Hypericum spectabile’nin AntioksidanAktivitesi Üzerine UV-B’nin Etkisi
70Sevil Arabacı , Mediha Canbek , Hakan Şentürk ,Mustafa Uyanoğlu , Emre Ceyhan , Fatih GögerHBİskemi / Reperfüzyon , sumak (Rhus coriaria) , karaciğer , antioksidan , serbestradikalKaraciğer İskemi Reperfüzyonu Sırasında Oluşan OksidatifStres Hasarına Karşı Sumak (Rhus coriaria)’nın Olası KoruyucuEtkilerinin AraştırılmasıKaraciğer İskemi Reperfüzyonu Sırasında Oluşan OksidatifStres Hasarına Karşı Sumak (Rhus coriaria)’nın Olası KoruyucuEtkilerinin Araştırılması
71Özlem Tezcan , Dilek Durak , Hatice BaşHBKadmiyum , eritrosit , antioksidan aktivite , vitamin C , vitamin EKadmiyumun İnsan Eritrositleri Üzerine İn Vitro Toksik Etkisi veVitamin C ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüKadmiyumun İnsan Eritrositleri Üzerine İn Vitro Toksik Etkisi veVitamin C ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü
72Ayten Bayhan , Ebru Uzun , Zeynep Kalay , Şule Coşkun CevherHBVEGF , Yara İyileşmesi , Antioksidan , GSH , SODVasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesindeGlutatyon, Askorbik Asit ve Süperoksit Dismutaz Üzerine EtkileriVasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesindeGlutatyon, Askorbik Asit ve Süperoksit Dismutaz Üzerine Etkileri
73Filiz Sezen Bircan , Şule Coşkun Cevher , Zeynep KalayHBEGF , Yara İyileşmesi , Antioksidan , Oksidatif StresDorsolateral Eksizyonel Dermal Yaralarda İntraperitonealEpidermal Büyüme Faktörü TedavisininAntioksidan Savunma Üzerine EtkisiDorsolateral Eksizyonel Dermal Yaralarda İntraperitonealEpidermal Büyüme Faktörü TedavisininAntioksidan Savunma Üzerine Etkisi
74Tülay Özhan Bakır , Fatime Geyikoğlu , Suat Çolak , Ali AslanHBdiyabet , Pseudevernia furfuracea , böbrek , antioksidan , oksidatif stresDiyabetle Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler ÜzerinePseudevernia furfuracea Liken Türünün Etkilerinin İncelenmesiDiyabetle Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler ÜzerinePseudevernia furfuracea Liken Türünün Etkilerinin İncelenmesi
75Suat Çolak , Fatime Geyikoğlu ,Tülay Özhan Bakır , Ali AslanHBCetraria islandica , tip 1 diyabet , rat , pankreas , oksidatif stres , antioksidanCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine EtkileriCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine Etkileri
76Sibel Gökşen , Kaan Kaltalıoğlu , Fatmanur Tuğcu Demiröz ,Nevin Çelebi , Şule Coşkun CevherHBPDGF , Diyabet , Yara İyileşmesi , Antioksidan , GSHDiyabetik Ratlarda Trombosit Kökenli Büyüme FaktörününYara Dokusu Antioksidan Parametrelerine EtkileriDiyabetik Ratlarda Trombosit Kökenli Büyüme FaktörününYara Dokusu Antioksidan Parametrelerine Etkileri
77Kaan Kaltalıoğlu , Sibel Gökşen , Fatmanur Tuğcu Demiröz ,Nevin Çelebi , Şule Coşkun CevherHBPDGF , Yara İyileşmesi , Antioksidan , GSH , AATrombosit Kökenli Büyüme Faktörünün Dermal Yara DokusuAntioksidan Kapasitesi Üzerine EtkileriTrombosit Kökenli Büyüme Faktörünün Dermal Yara DokusuAntioksidan Kapasitesi Üzerine Etkileri
78Ebru Uzun , Kaan Kaltalıoğlu , Zeynep Kalay , Şule Coşkun CevherHBVEGF , Diyabet , Yara iyileşmesi , Antioksidan , GSHTopikal Olarak Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü UygulanmasıDiyabetik Yaralarda Antioksidan Düzeylerini Arttırır mı?Topikal Olarak Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü UygulanmasıDiyabetik Yaralarda Antioksidan Düzeylerini Arttırır mı?
79Selma Çelen , Ayse Dilek Azaz , F. Zehra KüçükbayMThymus haussknechtii , uçucu yağ , kimyasal kompozisyon , antimikrobiyalaktivite ve antioksidan aktiviteThymus haussknechtii Uçucu Yağının Kimyasal Kompozisyonu,Antibakteriyel, Antifungal ve AntioksidanAktivite Özelliklerinin BelirlenmesiThymus haussknechtii Uçucu Yağının Kimyasal Kompozisyonu,Antibakteriyel, Antifungal ve AntioksidanAktivite Özelliklerinin Belirlenmesi
80Dilek Dabanlı , Güler Toprak , Handan Şapcı , Cem Vural , Servet ÖzcanMAsteraceae , Echinops orientalis , Antimikrobiyal aktivite , Antioksidan etkiEchinops orientalis Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesiEchinops orientalis Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
81Leman Elif Bülbül , Ayşe Aydan Kara , İlhami Gülçin , Ebru MeteMİn vitro çalışmalar , Uçucu yağ , Antimikrobiyal aktivite , Antioksidan aktiviteErzurum ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininUçucu Yağlarının Bileşenleri, Antimikrobiyal ve AntioksidanAktivitelerinin BelirlenmesiErzurum ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininUçucu Yağlarının Bileşenleri, Antimikrobiyal ve AntioksidanAktivitelerinin Belirlenmesi
82Handan Şapcı , Güler Toprak , Dilek Dabanlı , Cem Vuralb , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Antioksidan , Achillae , Asteraceae , MIC , disk difüzyontestiAchillae sieheana Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan AktivitesiAchillae sieheana Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi
83Cem Vural , Güler Toprak , Handan Şapcı , Dilek Dabanlı , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Antioksidan , Echinops dumanii , Asteraceae , MIC.Echinops dumanii Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesiEchinops dumanii Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
84Cem Vural , Handan Şapcı , Güler Toprak , Dilek Dabanlı , Servet ÖzcanMAntimikrobial aktivite , Antioksidan , Echinops antalyensis , Asteraceae , MICEchinops antalyensis (Asteraceae)Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan AktivitesiEchinops antalyensis (Asteraceae)Türünün Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi
85Furkan Orhan , Mustafa Anar , Lokman Alpsoy , Medine Güllüce , Ali Aslan , Güleray AğarMBGEvernia prunastri , E. coli WP2uvrA , KKD , AntioksidanEvernia prunastri Liken Türünün Metanol Özütünün Mutajenik/Antimutajenik Ve Antioksidan Özelliğinin BelirlenmesiEvernia prunastri Liken Türünün Metanol Özütünün Mutajenik/Antimutajenik Ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi
86Başak Toğar , Hasan Türkez , Fatime Geyikoğlu ,Ahmet Hacımüftüoğlu , Abdulgani Tatar , Mevlüt Sait KeleşMBGSiklosativen , Antioksidan , Oksidatif stres , GenotoksisiteSiklosativen’in Antioksidatif veGenotoksik Aktiviteleri Üzerine Bir AraştırmaSiklosativen’in Antioksidatif veGenotoksik Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma
87Başak Toğar , Hasan Türkez , Abdulgani Tatar ,Ahmet Hacımüftüoğlu , Fatime Geyikoğlu , Mevlüt Sait KeleşMBGSeskiterpen , Farnesen , Antioksidan , İn vitroIn vitro Sağlıklı Nöron ve N2a Nöroblastom HücrelerindeFarnesen’in Antikanserojenik ve Genotoksik EtkilerininDeğerlendirilmesiIn vitro Sağlıklı Nöron ve N2a Nöroblastom HücrelerindeFarnesen’in Antikanserojenik ve Genotoksik EtkilerininDeğerlendirilmesi
88Özlem Turan , Yasemin Ekmekçi , Füsun İnci EyidoğanBBNohut (Cicer arietinum L.) , donma , antioksidan enzimler , hidrojen peroksit ,iyon sızıntısı oranıDonma Sıcaklıklarına Maruz Bırakılan Nohut(Cicer arietinum, Fabaceae) Çeşitlerindeki Oksidatif Hasar veAntioksidan Enzim AktiviteleriDonma Sıcaklıklarına Maruz Bırakılan Nohut(Cicer arietinum, Fabaceae) Çeşitlerindeki Oksidatif Hasar veAntioksidan Enzim Aktiviteleri
89Şeküre Çulha , Hüsnü ÇakırlarBBAspir , Carthamus tinctorius L. , tuz stresi , antioksidan enzimler , hidrojen peroksitTuz Stresinin Aspir (Carthamus tinctorius, Asteraceae) ÇeşitlerindeAntioksidan Savunma Sistemleri Üzerine EtkisiTuz Stresinin Aspir (Carthamus tinctorius, Asteraceae) ÇeşitlerindeAntioksidan Savunma Sistemleri Üzerine Etkisi
90Nilay Akbulut , Bahman Pour Ali Shotlou , Mucip Genişel , Rahmi Dumlupınar , Bagher SheikhiDidani , Sakina Mohammadi Kohne Shahri , Farideh Khataei Khosroushahi , M. Sinan TaşpınarBBKCN , CO , Antioksidan enzimler , Soğuk stresPotasyum Siyanür (KCN) ve Karbonmonoksit (CO)Uygulamasıyla Aktive Edilen Alternatif Solunum Yolu ile SoğukUygulanan Fasülye (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) BitkisiYapraklarında Simplastik Antioksidant Enzim AktiviteleriArasındaki İlişkinin Belirlenmeye ÇalışılmasıPotasyum Siyanür (KCN) ve Karbonmonoksit (CO)Uygulamasıyla Aktive Edilen Alternatif Solunum Yolu ile SoğukUygulanan Fasülye (Phaseolus vulgaris, Fabaceae) BitkisiYapraklarında Simplastik Antioksidant Enzim AktiviteleriArasındaki İlişkinin Belirlenmeye Çalışılması
91Tuğba KardaşBİYHippocrepis , antioksidanlar , fenolik bileşikler , ekstraksiyon yöntemleri ,serbest radikal süpürme aktivitesiTürkiyede Yetişen Endemik Hippocrepis unisiliquosa ssp. Unisiliquosa L. ve Hippocrepis ciliata L. Türlerinin Fenolik Bileşiklerinin LC-MS/MS ile Analizi ve Serbest Radikal Süpürme ve Antioksidan ve Aktivitelerinin BelirlenmesiTürkiyede Yetişen Endemik Hippocrepis unisiliquosa ssp. Unisiliquosa L. ve Hippocrepis ciliata L. Türlerinin Fenolik Bileşiklerinin LC-MS/MS ile Analizi ve Serbest Radikal Süpürme ve Antioksidan ve Aktivitelerinin Belirlenmesi
92Adem Güner , Çinel Köksal , Ayşe Nalbantsoy , Şüra Baykan ErelBİYCystoseira fimbriata , kahverengi alg , antioksidan etki , sitotoksisite , mutajeniteİzmir Körfezinden (Urla) Toplanan Cystoseira fimbriata Bory de Saint-Vincent’ in Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi, Sitotoksik ve Mutajenik Etkileriİzmir Körfezinden (Urla) Toplanan Cystoseira fimbriata Bory de Saint-Vincent’ in Antioksidan ve Antimikrobiyal Aktivitesi, Sitotoksik ve Mutajenik Etkileri
93M. Yağış Piyale , Varol Şahintürk , Ruhi Uyar , Yılmaz Altuner ,İlknur Kulcanay Şahin , Mustafa Cengiz , Suzan Yaman , Rıfat Ertekin ,Songül Çetik , Mürvet Demirkaya , Yasemin Tekin , Sibel Güneş Adnan AyhanciHBSiklofosfamid , hemotoksisite , karvakrol , antioksidan , sıçanAntikanser Tedavide Karvakrol’ün Hematoprotektif EtkileriAntikanser Tedavide Karvakrol’ün Hematoprotektif Etkileri
94Ebru Erol , Erhan KAPLANER , Mehmet Öztürk , Mehmet Emin DuruMTricholoma anatolicum , Tricholoma caligatum , Antioksidan aktivite , Yenilebilir mantar , MikolojiTricholoma anatolicum ve T. caligatum Türlerinin Antioksidan AktivitesiTricholoma anatolicum ve T. caligatum Türlerinin Antioksidan Aktivitesi