12 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Cengiz ÇORBACI , Füsun B. UÇARMDebaryomyces hansenii ,Saccharomyces cerevisiae , sodyum toleransı ,yüksek sıcaklık , ekstrem pHFarklı Kaynaklardan Debaryomyces hanseniiİzolasyonu, İdentifikasyonu ve Değişik FizikselStres Koşulları Altında Büyüme ÜzerineSodyum Konsantrasyonunun EtkisiFarklı Kaynaklardan Debaryomyces hanseniiİzolasyonu, İdentifikasyonu ve Değişik FizikselStres Koşulları Altında Büyüme ÜzerineSodyum Konsantrasyonunun Etkisi
2Bülent KAYA , Fatma CAF , A. Şükrü BENGÜÇBBakır , Ağır metal , Sodyum Alginat , Alchemilla L. , Adsorbsiyon ,FreundlichCu(II)’NİN SULU ORTAMDAN SODYUM ALGİNAT/BİTKİ KÜRELERİ İLE UZAKLAŞTIRILMASICu(II)’NİN SULU ORTAMDAN SODYUM ALGİNAT/BİTKİ KÜRELERİ İLE UZAKLAŞTIRILMASI
3Sibel SİLİCİBBPatulin , antimikrobiyal etki , sodyum benzoat , propolisPropolisin Elma Suyunda Patulin Seviyesi Üzerine EtkisiPropolisin Elma Suyunda Patulin Seviyesi Üzerine Etkisi
4Ahmet Gencer YEDİYILDIZ , Güler TOPRAK , Servet ÖZCANBBBuğday , stres , prolin , glycine betaine , MDA , CAT , SOD , APX , GR , GSTKuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday(Triticum aestivum) Çeşitlerinde AntioksidantEnzim Aktivitesindeki Değişimlerin BelirlenmesiKuraklık ve Tuz Stresi Uygulanan Buğday(Triticum aestivum) Çeşitlerinde AntioksidantEnzim Aktivitesindeki Değişimlerin Belirlenmesi
5Özgür Yılmaz , Hikmet GeçkilBDeinococcus radiodurans , Vitreoscilla Hemoglobin Geni , SOD , CAT , GSHVitreoscilla Hemoglobininin Radyasyon DirençliDeinococcus radiodurans’ın Büyüme veÇoğalma Karakteristikleri Üzerine EtkisiVitreoscilla Hemoglobininin Radyasyon DirençliDeinococcus radiodurans’ın Büyüme veÇoğalma Karakteristikleri Üzerine Etkisi
6Hatice Arıkan , Meltem Uzunhisarcıklı , Yusuf KalenderHBCiva klorid , sodyum selenit , vitamin E , kardiyotoksisite , histopatolojiRatlarda Civa Klorid’in Kardiyotoksik Etkisi Üzerine SodyumSelenit ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüRatlarda Civa Klorid’in Kardiyotoksik Etkisi Üzerine SodyumSelenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü
7Ayten Bayhan , Ebru Uzun , Zeynep Kalay , Şule Coşkun CevherHBVEGF , Yara İyileşmesi , Antioksidan , GSH , SODVasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesindeGlutatyon, Askorbik Asit ve Süperoksit Dismutaz Üzerine EtkileriVasküler Endotelyal Büyüme Faktörünün Yara İyileşmesindeGlutatyon, Askorbik Asit ve Süperoksit Dismutaz Üzerine Etkileri
8Hadi Eshraghi , Alper Orhan , Emel Atlı , Hacer ÜnlüHBDrosophila melanogaster , sodyum nitrat , ortalama pupalaşma yüzdesi , ortalamapupalaşma süresiGıda Katkı Maddelerinden Sodyum Nitratın Drosophilamelanogaster’in Pupalaşması Üzerine EtkileriGıda Katkı Maddelerinden Sodyum Nitratın Drosophilamelanogaster’in Pupalaşması Üzerine Etkileri
9Ayşegül Kapucu , Samet Acar , Neslihan Ferak , Kadriye Akgün-DarHBEpilepsi , Sodyum Valproat , Nitrik Oksit , Karaciğer , BöbrekEpileptik Sıçanlarda Sodyum Valproatın Karaciğer veBöbrek Dokularinda Nitrik Oksit ile İlişkisiEpileptik Sıçanlarda Sodyum Valproatın Karaciğer veBöbrek Dokularinda Nitrik Oksit ile İlişkisi
10Alper Orhan , Hadi Eshraghi , Emel Atlı , Hacer ÜnlüHBDrosophila melanogaster , sodyum nitrat , ortalama erginleşme yüzdesi ,ortalama erginleşme süresiGıda Katkı Maddelerinden Sodyum NitratınDrosophila melanogaster’in Erginleşmesi Üzerine EtkileriGıda Katkı Maddelerinden Sodyum NitratınDrosophila melanogaster’in Erginleşmesi Üzerine Etkileri
11Emine Türk , Ayşe Öğütcü Aslantürk , Yusuf KalenderHBCiva klorid , sodyum selenit , vitamin E , akciğer toksisitesi , histopatolojiRatlarda Civa Klorid’in Akciğer Dokusuna Etkisi ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüRatlarda Civa Klorid’in Akciğer Dokusuna Etkisi ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü
12Meltem Uzunhisarcıklı , Ayşe Aslantürk , Fatma Gökçe Uzun , Hatice Baş , Bahtiyar BakırHBCiva klorid , sodyum selenit , vitamin E , hepatotoksisite , histopatolojiRatlarda Civa Kloridin Sebep Olduğu Hepatotoksisite ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu RolüRatlarda Civa Kloridin Sebep Olduğu Hepatotoksisite ÜzerineSodyum Selenit ve Vitamin E’nin Koruyucu Rolü