48 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Deniz DEĞER , Erhan ÜNLÜ , Muhammet GAFFAROĞLUÇB , HB , HCarasobarbus luteus , kromozom , karyotip , Dicle NehriDİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİDİCLE NEHRİ’NDE YAŞAYAN Carasobarbus luteus (Heckel, 1843) TÜRÜNÜN KARYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
2Esra MARTİN , Seher KARAMAN ERKUL , Zeki AYTAÇÇB , BBOxytropis , Legüminosae , kromozom sayısıTÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN Oxytropis DC. (LEGUMINOSAE) CİNSİNEAİT TÜRLERİN KROMOZOM SAYILARITÜRKİYE’DE DOĞAL OLARAK YETİŞEN Oxytropis DC. (LEGUMINOSAE) CİNSİNEAİT TÜRLERİN KROMOZOM SAYILARI
3Figen ÇİÇEK , Zafer TÜRKMEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , KürşadYAPARÇB , BBkaradeniz sahil yolu , kromozomal anormallik , mikronukleus ,Verbascum sinuatumVerbascum sinuatum L. (SCROPHULARIACEA) (SIĞIRKUYRUĞU) KÖK UCUHÜCRELERİNDE AĞIR METAL İYONLARI TARAFINDAN SEBEP OLUNANGENOTOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASIVerbascum sinuatum L. (SCROPHULARIACEA) (SIĞIRKUYRUĞU) KÖK UCUHÜCRELERİNDE AĞIR METAL İYONLARI TARAFINDAN SEBEP OLUNANGENOTOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
4Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , MBGPermetrin , Zeytin yaprağı ekstresi , Kromozomal aberrasyon ,Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİPERMETRİNİN GENOTOKSİK VE OKSİDATİF HASARLARI ÜZERİNE ZEYTİN YAPRAĞI EKSTRESİNİN ETKİLERİ
5Hasan TÜRKEZ , Başak TOĞARÇB , BB , MBGAluminyum fosfit , L. nobilis yaprak ekstresi , Kromozomalaberrasyon , Mikroçekirdek , Toplam antioksidan kapasite , Toplam oksidatif stresSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜSIÇANLARDA ALUMİNYUM FOSFİTİN GENETİK VE OKSİDATİF HASARI ÜZERİNE L. nobilis YAPRAK EKSTRESİNİN ROLÜ
6Elanur Aydın , Hasan TürkezÇB , BB , MBGArtvin , Erzurum , İnsan Lenfositleri , In Vitro , KromozomAberasyon Testi , Liken , Mikroçekirdek Testi , Oksidatif DurumERZURUM VE ARTVİN İLLERİNDE TESPİT EDİLEN BAZI LİKEN TÜRLERİNİNSİTOGENETİK VE OKSİDATİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASIERZURUM VE ARTVİN İLLERİNDE TESPİT EDİLEN BAZI LİKEN TÜRLERİNİNSİTOGENETİK VE OKSİDATİF ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
7Gamze YILDIZ , Özgür VATAN , SerapÇELİKLER , Rahmi BİLALOĞLUBBUlva rigida , kromozomaberasyonu , antigenotoksisiteİnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.Agardh (Chlorophyceae) EkstraktınınKromozom Hasarını Önleyici EtkisininAraştırılmasıİnsan Lenfosit Kültürlerinde Ulva rigida C.Agardh (Chlorophyceae) EkstraktınınKromozom Hasarını Önleyici EtkisininAraştırılması
8Meryem ÖZTÜRK , Esra MARTİN , Ahmet DURAN , Muhittin DİNÇ , Ayşe ÖZDEMİR , Özlem ÇETİNBBAksaray , kromozom sayısı , karyotip , endemik , TürkiyeAksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal OlarakYetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir ÇalışmaAksaray İli Nizip Bölgesinde Doğal OlarakYetişen Bazı Bitkiler Üzerine Sitogenetik Bir Çalışma
9Esra MARTİN , Bekir DOĞAN , Meryem ÖZTÜRK , Ahmet DURAN , Engin HASIRCIBBScorzonera , Compositae , kromozom sayısı , karyotipScorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzoneratomentosa L. (Asteraceae) Taksonları ÜzerineKaryolojik Bir ÇalışmaScorzonera kotschyi Boiss. ve Scorzoneratomentosa L. (Asteraceae) Taksonları ÜzerineKaryolojik Bir Çalışma
10Zahide ŞAHİN , Serdar KOCAAllium cepa , kromozomaberasyonları , mitoz bölünme , mitotik indeksBüyük Menderes Nehri İle Sulanan AydınBölgesi’ndeki Toprakların GenotoksisitesininAllium Test Sistemi İle BelirlenmesiBüyük Menderes Nehri İle Sulanan AydınBölgesi’ndeki Toprakların GenotoksisitesininAllium Test Sistemi İle Belirlenmesi
11Ahmet YILDIRIM , Erkan KESAT , İskenderPARMAKSIZYabani haşhaş , Papaver ,Oxytona , kromozomTürkiye Doğal Florasında Bulunan YabaniHaşhaş Türlerinde Kromozom AnalizleriTürkiye Doğal Florasında Bulunan YabaniHaşhaş Türlerinde Kromozom Analizleri
12Perihan YAVUZÇBPrenatal tanı , biyokimyasaltarama testleri , fetal USG , amniyosentez ,sitogenetik , kromozom anomalisiPrenatal Tanıda, Biyokimyasal Tarama TestSonuçları ve USG Bulgularının AmniyosentezSitogenetik Analiz Sonuçları İleKarşılaştırılmasıPrenatal Tanıda, Biyokimyasal Tarama TestSonuçları ve USG Bulgularının AmniyosentezSitogenetik Analiz Sonuçları İleKarşılaştırılması
13Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Kürşad Yapar , Figen Çiçek , Serdar KarakuşluBİYHidrojen peroksit , Ginkgo biloba , Mikronukleus , Kromozomal anormallikler ,BUN , AST , ALTAlbino Farelerde Hidrojen Peroksit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) ÖzütününKoruyucu Etkisinin AraştırılmasıAlbino Farelerde Hidrojen Peroksit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) ÖzütününKoruyucu Etkisinin Araştırılması
14Ortaç Çetintaş , Muhsin Çoğal , Merve Tuncay , Ferhat Matur , Mustafa SözenHBKörfare , kromozom , yayılış , türNannospalax xanthodon’un Üç Sitotipinin (2n = 38, 52, 60) Atlas,Axis, Sternum’dan Alınan Metrik Karakterlere Göre İncelenmesiNannospalax xanthodon’un Üç Sitotipinin (2n = 38, 52, 60) Atlas,Axis, Sternum’dan Alınan Metrik Karakterlere Göre İncelenmesi
15Muhsin Çoğal , Meriye Yanbul , Zeycan Ceyhan , Mustafa Sözen , Ferhat MaturHBKörfare , kromozom , yayılış , molarNannospalax xanthodon’nin Dört Sitotipin (2n = 52, 54, 56, 60)Diş Morfolojilerinin Shape Analizi ile İncelenmesiNannospalax xanthodon’nin Dört Sitotipin (2n = 52, 54, 56, 60)Diş Morfolojilerinin Shape Analizi ile İncelenmesi
16Muhammet Gaffaroğlu , Muradiye Karasu Ayata , Sevgi Ünal , Eşref YükselMBGPseudophoxinus firati , kromozom , CMA3 ,Pseudophoxinus firati (Actinopterygii, Cyprinidae)’nin Kromozom AnaliziPseudophoxinus firati (Actinopterygii, Cyprinidae)’nin Kromozom Analizi
17Ahmet Ali BERBER , Hüseyin AKSOY , Mustafa ÇELİKMBGStatinler , Rosuvastatin , Kolesterol , Kromozomal anormallikler , LenfositStatin Grubu İlaçlardan Rosuvastatin’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in vitro GenotoksisitesiStatin Grubu İlaçlardan Rosuvastatin’in İnsan Periferal Lenfositlerinde in vitro Genotoksisitesi
18Saime ÖzarslanMBGMitoz Bölünme , Kromozom , UltravioleMitoz Bölünmenin Çeşitli Safhalarındaki Kromozom Strüktürüne Ultraviyolenin EtkisiMitoz Bölünmenin Çeşitli Safhalarındaki Kromozom Strüktürüne Ultraviyolenin Etkisi
19Tülay AŞKIN ÇELİK , Özlem Sultan ASLANTÜRKMBGGenotoksik etki , insan periferal lenfositleri , kromozom hasarı , mikronükleus ,mitotik indeks , Rosmarinus officinalis , sitotoksik etkiRosmarinus officinalis l.’den Elde Edilen Sulu Ekstrelerinİnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik veGenotoksik Etkisinin AraştırılmasıRosmarinus officinalis l.’den Elde Edilen Sulu Ekstrelerinİnsan Periferal Kan Lenfositleri Üzerindeki in vitro Sitotoksik veGenotoksik Etkisinin Araştırılması
20Deniz DEĞER , Erhan ÜNLÜ , Muhammed GAFFAROĞLUMBGTurcinoemacheilus kosswigi , Dicle Nehri , karyotip , kromozomDicle Nehri’nde Yaşayan Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu ve Nalbant, 1964 Türünün Karyolojik ÖzellikleriDicle Nehri’nde Yaşayan Turcinoemacheilus kosswigi Banarescu ve Nalbant, 1964 Türünün Karyolojik Özellikleri
21Neslihan Demir , Merve BallıMBGindoxacarb , insektisit , sitogenetik , Allium cepa , kromozomal anomaliIndoxacarb İnsektisidinin Sitogenetik Etkisinin AraştırılmasıIndoxacarb İnsektisidinin Sitogenetik Etkisinin Araştırılması
22İlknur Dülger , Nurşen Alpagut KeskinMBGThaumetopoea pityocampa , kromozom , holokinetik , hipotonik solüsyonThaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)Populasyonlarında Kromozom AnaliziThaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)Populasyonlarında Kromozom Analizi
23Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU , Hüseyin İNCEER , Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZMBGHelianthus annuus; Quizalofop-P-Ethyl; genotoksite; kromozom anormallikleri;mikronükleus testiQuizalofop-P-Ethyl Herbisitinin Helianthus Annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine EtkisiQuizalofop-P-Ethyl Herbisitinin Helianthus Annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine Etkisi
24Derviş Öztürk , Onur Koyuncu , Ö. Koray Yaylacı , Atila Ocak ve Süleyman TokurBBOrnithogalum , kromozom sayısı , karyotip , idiyogram , sitotaksonomiEskişehir ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Ornithogalum(Liliaceae) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik ÇalışmalarEskişehir ve Çevresinde Doğal Yayılış Gösteren Bazı Ornithogalum(Liliaceae) Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar
25Mehmet Cengiz KARAİSMAİLOĞLU , Hüseyin İNCEER , Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZMBGHelianthus annuus; Deltamethrin; genotoksite; kromozom anormallikleri;mikronükleus testiDeltamethrin İnsektisitinin Helianthus annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine EtkisiDeltamethrin İnsektisitinin Helianthus annuus (Ayçiçeği)Kök Ucu Somatik Kromozomları Üzerine Etkisi
26Serdar Koca , Fatih ÇakmakMBGOedipoda miniata miniata , Karyotip , Orthoptera , Kromozom , AydınOedipoda miniata miniata (Pallas, 1771) (Orthoptera, Acrididae,Oedipodinae) ’nın Karyotip AnaliziOedipoda miniata miniata (Pallas, 1771) (Orthoptera, Acrididae,Oedipodinae) ’nın Karyotip Analizi
27Hatice Tunca , Murat Tuna , Salih Zeki Yıldız , Tuğba Ongun Sevindik , Hüseyin AksoyMBGSchiff bazı , Kromozomal anormallik , Genotoksisite , Sitotoksisite , mitotikindeksSchiff Bazı Komplekslerinden Cd(8Q)2(SCN)2’nin İnsan LenfositHücrelerinde Mitotik İndekse ve Kromozomlara EtkisiSchiff Bazı Komplekslerinden Cd(8Q)2(SCN)2’nin İnsan LenfositHücrelerinde Mitotik İndekse ve Kromozomlara Etkisi
28Didem Molla , Sıla Toksöz , Zeynep Yurtkuran , Banu Avcıoğlu DündarMBGEvcil kanarya , Serinus canaria domestica , “chromo-helicase-DNA binding”geni , CHD , W kromozomuEvcil Kanaryada (Serinus canaria domestica) DNA-Eşey TayiniEvcil Kanaryada (Serinus canaria domestica) DNA-Eşey Tayini
29A. Muttalip Özkorkmaz , Ebru Gökalp ÖzkorkmazPBAdli vakalar , Y kromozomu , SNP , STRTek Nükleotid Polimorfizmlerinin Adli Alanda KullanımıTek Nükleotid Polimorfizmlerinin Adli Alanda Kullanımı
30Didar Güzey , Deniz Çakmak , İbrahim Deniz , Sibel GümüşMBGÇanakkale , Allium cepa , genotoksisite , kromozom aberasyonları , mitotik indeksÇanakkale İli Yol Kenarı TopraklarınınGenotoksik Etkilerinin BelirlenmesiÇanakkale İli Yol Kenarı TopraklarınınGenotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
31Kuddisi Ertuğrul , Tuna Uysal , Meryem BozkurtBBKaryotip , Psephellus , kromozom sayısıTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip AnaliziTürkiye Psephellus (Asteraceae) Cinsinin Karyotip Analizi
32Mehmet Çiçek , Ahmet Emre Yaprak , Gül Nilhan Tuğ , Osman KetenoğluBBScutellaria , Scutellaria seksiyonu , Kromozom sayısı , Lamiaceae , TürkiyeTürkiye’deki Scutellaria Cinsi Scutellaria Seksiyonuna(Lamiaceae) Ait Taksonların Kromozom SayılarıTürkiye’deki Scutellaria Cinsi Scutellaria Seksiyonuna(Lamiaceae) Ait Taksonların Kromozom Sayıları
33Esra Martin , Bekir Doğan , Ahmet Duran , Fatih Coşkun , Özlem ÇetinBBCompositae , Karyotip , Kromozom , SerratulaTürkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinde Yer AlanBazı Taksonların Karyotip AnaliziTürkiye Serratula (Asteraceae) Cinsinde Yer AlanBazı Taksonların Karyotip Analizi
34Nurşen Aksu , Hüseyin İnceer , Sema Hayırlıoğlu-AyazBBCrepis , Asteraceae , karyotip analizi , kromozom sayısı , TürkiyeTürkiye’den Üç Crepis (Asteraceae) Taksonunun Karyotip AnaliziTürkiye’den Üç Crepis (Asteraceae) Taksonunun Karyotip Analizi
35Ahmet Duran , Esra Martin , Özlem Çetin , Elif Gezer , Mustafa ÇelikBBCruciferae , karyotip , kromozom , ErysimumTürkiye Erysimum (Brassicaceae) Cinsinde Yer AlanBazı Türlerin KaryolojisiTürkiye Erysimum (Brassicaceae) Cinsinde Yer AlanBazı Türlerin Karyolojisi
36İsa Başköse , Selda Gökşen , Ahmet Emre YaprakBBChenopodiaceae , Atriplex laevis , morfoloji , kromozom , dağılımAtriplex laevis (Chenopodiaceae) TürününMorfolojik Özellikleri Yayılışı ve Kromozom SayısıAtriplex laevis (Chenopodiaceae) TürününMorfolojik Özellikleri Yayılışı ve Kromozom Sayısı
37Ayla KARATAŞ , Zafer BAHÇECİHBrosophila melanogaster ,diazinon , gelişim , politen kromozomlar , eşey oranıDiazinon’un Drosophila melanogaster’inMorfolojisi, Eşey Oranı ve PolitenKromozomları Üzerine Toksik EtkileriDiazinon’un Drosophila melanogaster’inMorfolojisi, Eşey Oranı ve PolitenKromozomları Üzerine Toksik Etkileri
38Yavuz KOÇAK , Jose Galian ALBALADEJO ,Eşref YÜKSEL , Muhammet GAFFAROĞLUHBCicindelidae , Türkiye ,karyotip , kromozomLophyridia fischeri (Cicindelidae:Coleoptera)’nin Karyotip AnaliziLophyridia fischeri (Cicindelidae:Coleoptera)’nin Karyotip Analizi
39Serkan YILMAZ , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLUHBKalsiyum propiyonat , gıdakatkı maddesi , insan periferal lenfositleri , kardeşkromatid değişimi , kromozom anormalliği ,mikronükleusKalsiyum Propiyonatın İnsan PeriferalLenfositlerinde in vitro Genotoksik EtkileriKalsiyum Propiyonatın İnsan PeriferalLenfositlerinde in vitro Genotoksik Etkileri
40Sevcan MAMUR , Deniz YÜZBAŞIOĞLU , FatmaÜNAL , Serkan YILMAZHBPotasyum sorbat , gıda katkımaddesi , kardeş kromatit değişimi , kromozomalanormallik , comet testiPotasyum Sorbatın Kardeş Kromatit DeğişimiKromozomal Anormallik ve Comet Testleri İleGenotoksik Etkilerinin BelirlenmesiPotasyum Sorbatın Kardeş Kromatit DeğişimiKromozomal Anormallik ve Comet Testleri İleGenotoksik Etkilerinin Belirlenmesi
41Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇINHBLikopen , kromozomalanormallikler , mitotik indeks , anormal metafazsayısıİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisiİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisi
42Ayşe YAVUZ KOCAMAN , MehmetTOPAKTAŞHBAcetamiprid , alphacypermethrin ,kardeş kromatid değişimi , kromozomanormalliği , mikronükleusAcetamiprid ve Alpha-CypermethrinPestisidlerinin Karışım Halinde KullanıldıklarıZaman İnsan Periferal Lenfositlerindeki in vitroGenotoksik EtkileriAcetamiprid ve Alpha-CypermethrinPestisidlerinin Karışım Halinde KullanıldıklarıZaman İnsan Periferal Lenfositlerindeki in vitroGenotoksik Etkileri
43Gökçe TANER , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLU , Serkan YILMAZHBLipoik asit , ferulik asit ,MMC , antigenotoksik etki , kromozomal anormallik(KA) , kardeş kromatid değişimi (KKD) , mitotikindeks (MI) , mikronükleus (MN)Lipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan LenfositKültüründe Mitomisin-C’ye KarşıAntigenotoksik EtkileriLipoik Asit ve Ferulik Asitin İnsan LenfositKültüründe Mitomisin-C’ye KarşıAntigenotoksik Etkileri
44Serkan YILMAZ , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLU , Hüseyin AKSOY , MustafaÇELİKHBMetominostrobin , EmamectinBenzoate , pestisit , kromozom anormalliği ,mikronükleus , komet testiMetominostrobin ve Emamectin BenzoatePestisitlerinin in vitro Genotoksik EtkileriMetominostrobin ve Emamectin BenzoatePestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri
45Melahat ÖZCAN , Sema HAYIRLIOĞLU-AYAZ ,Hüseyin İNCEER , Murat BALBBCirsium , kromozom sayısı , mitozDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenBazı Cirsium Miller Taksonlarının KromozomSayılarıDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenBazı Cirsium Miller Taksonlarının KromozomSayıları
46Hülya HOŞGÖREN , Ümit YAPICIFabaceae , kromozom sayısı ,bitkiBazı Baklagil Türlerinde Kromozom SayısıTespitiBazı Baklagil Türlerinde Kromozom SayısıTespiti
47Esra MARTİN , Bekir DOĞAN , Ahmet DURAN , Ayşe ÖZDEMİR , Meryem ÖZTÜRKBBSerratula , Compositae , kromozom sayısı , karyotipSerratula haussknechtii Boiss. ve Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. (Asteraceae) Türlerinin Karyotip AnalizleriSerratula haussknechtii Boiss. ve Serratula cerinthifolia (Sm.) Boiss. (Asteraceae) Türlerinin Karyotip Analizleri
48Esra MARTİN , Ahmet DURAN , BabacanUĞUZ , BBGörüntü işleme ve analizsistemi , kromozom , idiyogram , karyotipBilgisayar Destekli Görüntü Analiz SistemininSitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği veGüvenilirliğiBilgisayar Destekli Görüntü Analiz SistemininSitogenetik Çalışmalara Uygulanabilirliği veGüvenilirliği