5 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Serkan YILMAZ , Fatma ÜNAL , DenizYÜZBAŞIOĞLU , Hüseyin AKSOY , MustafaÇELİKHBMetominostrobin , EmamectinBenzoate , pestisit , kromozom anormalliği ,mikronükleus , komet testiMetominostrobin ve Emamectin BenzoatePestisitlerinin in vitro Genotoksik EtkileriMetominostrobin ve Emamectin BenzoatePestisitlerinin in vitro Genotoksik Etkileri
2Ayşe Güney , Fatma Turna , Durmuş Burgucu , Esin Burunkaya , Ömer Kesmez , Zerin Yeşil ,Eşref Demir , Bülent KayaMBGSilisyum dioksit nanopartikülü , KOMET , genotoksisite , insan embriyonikböbrek epitelyum hücreleri , oksidatif DNA hasarıSilisyum Dioksit Nanopartikülünün İn Vitro GenotoksikPotansiyelinin KOMET Yöntemi ile AraştırılmasıSilisyum Dioksit Nanopartikülünün İn Vitro GenotoksikPotansiyelinin KOMET Yöntemi ile Araştırılması
3Bülent Kaya , Fatma Turna , Eşref Demir , Ricard MarcosMBGtatlandırıcılar , Drosophila melanogaster , hemositler , KOMET testi ,SMARTDört Yapay Tatlandırıcının Genotoksik EtkilerininDrosophila melanogaster’in Somatik Hücrelerinde KOMET veSMART Yöntemleriyle AraştırılmasıDört Yapay Tatlandırıcının Genotoksik EtkilerininDrosophila melanogaster’in Somatik Hücrelerinde KOMET veSMART Yöntemleriyle Araştırılması
4Nuray Kaya , Fatma Turna , Eşref Demir , Bülent KayaMBGÇinko oksit , titanyum dioksit , nanopartikül , Allium cepa , KOMET , genotoksisiteÇinko Oksit ve Titanyum Dioksit Nanopartiküllerinin Allium cepaKök Meristem Hücrelerindeki Genotoksik Etkilerinin KOMETYöntemi ile AraştırılmasıÇinko Oksit ve Titanyum Dioksit Nanopartiküllerinin Allium cepaKök Meristem Hücrelerindeki Genotoksik Etkilerinin KOMETYöntemi ile Araştırılması
5Esra Örenlili , Sezin Bozdemir , Mehmet Cansev , Serap ÇeliklerBİYLevodopa , karbidopa , mikronükleus , komet , "genotoksik etkiParkinson Tedavisi İlaçlarının Genotoksik EtkilerininKısa Süreli in vivo Genotoksisite Test Yöntemleri ile AraştırılmasıParkinson Tedavisi İlaçlarının Genotoksik EtkilerininKısa Süreli in vivo Genotoksisite Test Yöntemleri ile Araştırılması