7 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Hülya Nur GÖRKEM , Okan ACARÇB , BBPhelipanche ramosa , Solanum melongena , canavar otu ,antioksidan enzimler , lipid peroksidasyonBAZI PATLICAN ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNECANAVAR OTU (Phelipanche ramosa (L.) POMEL) PARAZİTİNİN ETKİLERİNİNİNCELENMESİBAZI PATLICAN ÇEŞİTLERİNİN ANTİOKSİDAN SAVUNMA SİSTEMİ ÜZERİNECANAVAR OTU (Phelipanche ramosa (L.) POMEL) PARAZİTİNİN ETKİLERİNİNİNCELENMESİ
2Okan ACAR , Filiz BAYKAL AKAYBBTuz Stresinin Triticale ve Bazı SecaleTaksonlarında Total Süperoksit Dismütaz(SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıTuz Stresinin Triticale ve Bazı SecaleTaksonlarında Total Süperoksit Dismütaz(SOD; E.C. 1.15.1.1) ve Total Peroksidaz (POD;EC 1.11.1.7) Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3Sefer DEMİRBAŞ , Okan ACARBBAyçiçeği , Orobanchecumana , süperoksit dismutaz , peroksidaz ,antioksidant enzimler , oksidatif stresHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlarHelianthus annuus L. Köklerinde Orobanchecumana Wallr. Penetrasyonu SırasındaMeydana Gelen Kısa Süreli AntioksidatifYanıtlar
4Okan Acar , Nurgül Senyücel , Servet Senyücel , Sefer Demirbaş , Hülya Nur GörkemBBElektronik burun , kabak , cv. Sakız , cv. Perlette F1 , oksidatif stres , NaCl stresiNaCl Stresi ile Oluşan Oksidatif HasarınElektronik Burun ile BelirlenmesiNaCl Stresi ile Oluşan Oksidatif HasarınElektronik Burun ile Belirlenmesi
5Okan Acar , Sefer Demirbaş , Hülya Nur Görkem , Buket Keser , Burçin ŞenBBCucurbita pepo , POX , MDA , NaCl , CaCl2Cucurbita pepo (Cucurbitaceae) Bitkisinde NaCl ve CaCl2Uygulamalarının Peroksidaz Aktivitesi veLipit Peroksidasyon Üzerine EtkisiCucurbita pepo (Cucurbitaceae) Bitkisinde NaCl ve CaCl2Uygulamalarının Peroksidaz Aktivitesi veLipit Peroksidasyon Üzerine Etkisi
6Sefer Demirbaş , Okan AcarBBPhelipanche ramosa , Arabidopsis thaliana , pigment içeriği , tuz stresiCanavar Otu Paraziti (Phelipanche ramosa,Orobanchaceae ) veTuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan EtkisiCanavar Otu Paraziti (Phelipanche ramosa,Orobanchaceae ) veTuz Stresinin Konukçu Bitkinin Pigment İçeriğine Olan Etkisi
7Okan Acar , Hülya Nur Görkem , Kaan Hürkan , Eray BozyelBBUV-C , peroksidaz , malondialdehid , domates , 8354 , SimitaDomates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae)Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı ÜzerineUV-C Uygulamasının EtkisiDomates Bitkisinin (Solanum lycopersicum, Solanaceae)Peroksidaz Aktivitesi ve Malondialdehid Miktarı ÜzerineUV-C Uygulamasının Etkisi