22 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Zafer TÜRKMEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , Figen ÇİÇEKÇB , BBAğır metal kirliliği , Anatomi‐Morfoloji , Karadeniz Sahil Yolu ,Verbascum sinuatumTRAFİK KÖKENLİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN Verbascum Sinuatum L. (SCROPHULARIACEA)’DA TÜY MORFOLOJİSİ VE KÖK ANATOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİTRAFİK KÖKENLİ AĞIR METAL KİRLİLİĞİNİN Verbascum Sinuatum L. (SCROPHULARIACEA)’DA TÜY MORFOLOJİSİ VE KÖK ANATOMİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
2Figen ÇİÇEK , Zafer TÜRKMEN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , KürşadYAPARÇB , BBkaradeniz sahil yolu , kromozomal anormallik , mikronukleus ,Verbascum sinuatumVerbascum sinuatum L. (SCROPHULARIACEA) (SIĞIRKUYRUĞU) KÖK UCUHÜCRELERİNDE AĞIR METAL İYONLARI TARAFINDAN SEBEP OLUNANGENOTOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASIVerbascum sinuatum L. (SCROPHULARIACEA) (SIĞIRKUYRUĞU) KÖK UCUHÜCRELERİNDE AĞIR METAL İYONLARI TARAFINDAN SEBEP OLUNANGENOTOKSİSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
3Emine YALÇIN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Figen ÇİÇEKÇBBiyosorpsiyon , Phanerochaeta chrysosporium , Basic Yellow 2 ,Basic Green 4 , Reactive Orange 113BASIC YELLOW 2, BASIC GREEN 4 VE REACTIVE ORANGE 113 BOYARMADDELERİNİN BİYOSORPSİYONU: OPTİMİZASYON VE YÜZEY İLİŞKİLERİBASIC YELLOW 2, BASIC GREEN 4 VE REACTIVE ORANGE 113 BOYARMADDELERİNİN BİYOSORPSİYONU: OPTİMİZASYON VE YÜZEY İLİŞKİLERİ
4Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇIN , Aysun ERGENE , Sema TAN , Emine ÖZTÜRK , Fadime YILMAZBBÇinko , Kadmiyum , Phaseolus vulgaris L. , sitotoksik etki , Mikronukleus sıklığıÇinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metalİyonlarının Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik EtkilerininKarşılaştırılmasıÇinko (Zn) ve Kadmiyum (Cd) Metalİyonlarının Phaseolus vulgaris L. (Fabaceae)Kök Ucu Hücrelerindeki Sitotoksik EtkilerininKarşılaştırılması
5Aysel KEKİLLİOGLU , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU ,Emine YALÇINHBVespula germanica , Vespidae ,Hymenoptera , SEM , zehir aygıtıVespula Germanica (Insecta:Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae) TürününZehir Aygıtı ve Ağız Yapısı Üzerine MorfolojikBir ÇalışmaVespula Germanica (Insecta:Hymenoptera:Vespoidea:Vespidae) TürününZehir Aygıtı ve Ağız Yapısı Üzerine MorfolojikBir Çalışma
6Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Emine YALÇINHBLikopen , kromozomalanormallikler , mitotik indeks , anormal metafazsayısıİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisiİnsan Lenfositlerinde Gama RadyasyonuTarafından Teşvik Edilen KromozomalAnormallikler Üzerine Likopenin KoruyucuEtkisi
7Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Betül ÜNVER , ŞükranÇAKIR ARICAHBMikronukleus , morfolojikhasar , gama radyasyonu , beyaz kan hücresiin vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde GamaRadyasyonu tarafından Teşvik EdilenMorfolojik Hasarlar ve Mikronukleus SıklığınınAraştırılmasıin vitro İnsan Lenfosit Hücrelerinde GamaRadyasyonu tarafından Teşvik EdilenMorfolojik Hasarlar ve Mikronukleus SıklığınınAraştırılması
8Fadime YILMAZ , Emine ÖZTÜRK , FatihKUTLUER , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , EmineYALÇIN , Aysun ERGENEMDemir , bakır , PhanerochaetechrysosporiumFe(III) ve Cu(II) metal iyonlarınınPhanerochaete chrysosporium biyokütlesi ilesucul ortamdan uzaklaştırılmasıFe(III) ve Cu(II) metal iyonlarınınPhanerochaete chrysosporium biyokütlesi ilesucul ortamdan uzaklaştırılması
9Sinem ÖZDOĞAN , Emine YALÇIN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Kadir KINALIOĞLU , Aysun ERGENE , Zafer TÜRKMENBBCladonia squamosa , Cladonia furcata , antimikrobiyal ve antifungal aktiviteCladonia squamosa (Scop.) Hoffm. ve Cladoniafurcata (Huds.) Schrad Türlerinin Antifungal veAntibakteriyel Etkilerinin AraştırılmasıCladonia squamosa (Scop.) Hoffm. ve Cladoniafurcata (Huds.) Schrad Türlerinin Antifungal veAntibakteriyel Etkilerinin Araştırılması
10Figen Çiçek , Emine Yalçın , Birgül Gür , Kültiğin Çavuşoğlu , Melek AydoğanBSiklodekstrin , hiperkolestrolemi , poli (laktid-ko-glikolid)Siklodekstrin Tutuklu Poli (laktid-ko-glikolid) MikrokürelerininKolesterol Gideriminde KullanılabilirliğiSiklodekstrin Tutuklu Poli (laktid-ko-glikolid) MikrokürelerininKolesterol Gideriminde Kullanılabilirliği
11Elif Özen , Emine Yalçın , Kültiğin Çavuşoğlu , Kürşad YaparBİY1 ,4-Dioksan , malondialdehit , glutatyon , AST , ALT , GGT , kreatinin1,4-Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Koruyucu Etkisi1,4-Dioksan Verilen Albino Farelerde Yeşil Çayın Bazı BiyokimyasalParametreler Üzerine Koruyucu Etkisi
12Emine Yalçın , Kültiğin Çavuşoğlu , Kürşad Yapar , Figen Çiçek , Güray Demirtaş , Birgül GürBİYFormaldehit , Yeşil çay , Mikronukleus , ALT , AST ,Albino Farelerde Formaldehit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Yeşil Çay (Green Tea) ÖzütününKoruyucu Etkisinin AraştırılmasıAlbino Farelerde Formaldehit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Yeşil Çay (Green Tea) ÖzütününKoruyucu Etkisinin Araştırılması
13Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Kürşad Yapar , Figen Çiçek , Serdar KarakuşluBİYBenzen , Üzüm Çekirdeği , MikronukleusAlbino Farelerde Benzen Tarafından Teşvik Edilen ToksisiteÜzerine Üzüm Çekirdeği (Grape Seed) Özütünün KoruyucuEtkisinin AraştırılmasıAlbino Farelerde Benzen Tarafından Teşvik Edilen ToksisiteÜzerine Üzüm Çekirdeği (Grape Seed) Özütünün KoruyucuEtkisinin Araştırılması
14Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Kürşad Yapar , Figen Çiçek , Serdar KarakuşluBİYHidrojen peroksit , Ginkgo biloba , Mikronukleus , Kromozomal anormallikler ,BUN , AST , ALTAlbino Farelerde Hidrojen Peroksit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) ÖzütününKoruyucu Etkisinin AraştırılmasıAlbino Farelerde Hidrojen Peroksit Tarafından Teşvik EdilenToksisite Üzerine Mabet Ağacı (Ginkgo biloba) ÖzütününKoruyucu Etkisinin Araştırılması
15Deniz Kurt , Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Figen Çiçek , Güray Demirtaş , Birgül GürB1 ,4 Dioksan , Fizyoloji , Genotoksisite , Allium cepa1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök UcuHücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök UcuHücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması
16Figen Çiçek , Emine Yalçın , Kültiğin ÇavuşoğluBFusarium semitectum , Fusarium culmorum , Fusarium proliferatum , biyodizelFungal Lipid Üretiminde Optimizasyon ve Biyodizel ÜretimiFungal Lipid Üretiminde Optimizasyon ve Biyodizel Üretimi
17Kadir KINALIOĞLU , Sinem ÖZDOĞAN , Emine YALÇIN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , Zafer TÜRKMEN , Fadime YILMAZBBXhanthoria perietina ,Xhanthoria calcicola , Copper , biyosopsiyonCu(II) İyonlarının Xhanthoria parietina (L.)Th.Fr. ve Xhanthoria calcicola Oxner türleri ileBiyosorpsiyonuCu(II) İyonlarının Xhanthoria parietina (L.)Th.Fr. ve Xhanthoria calcicola Oxner türleri ileBiyosorpsiyonu
18Emine YALÇIN , Kültiğin ÇAVUŞOĞLU , KadirKINALIOĞLU , Aysun ERGENE , ZaferTÜRKMEN , Emine ÖZTÜRKBiyosorpsiyon , Rocelleaphycopsis , Remazol Brillant Blue RDoğal ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. ileRemazol Brillant Blue R’nin Sucul OrtamdanUzaklaştırılmasıDoğal ve Modifiye Rocellea phycopsis Ach. ileRemazol Brillant Blue R’nin Sucul OrtamdanUzaklaştırılması
19Aysun ERGENE , Kezban ADA , EmineÖZTÜRK , Fadime YILMAZ , Emine YALÇIN ,Kültiğin ÇAVUŞOĞLUMPartikül şekli , partikül boyutu ,ZnO , antimikrobiyal , antifungalYüksek Teknolojiye Uygun Olarak HazırlananZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu veAntimikrobiyal/ Antifungal AktivitelerininTayiniYüksek Teknolojiye Uygun Olarak HazırlananZnO nanokristallerinin Karakterizasyonu veAntimikrobiyal/ Antifungal AktivitelerininTayini
20Fadime YILMAZ , Emine ÖZTÜRK , FatihKUTLUER , Aysun ERGENE , Emine YALÇIN ,Kültiğin ÇAVUŞOĞLUMBiyosurfektan ,antimikrobiyal , antifungalSüt Fabrikası Atık Sularından İzole EdilenBiyosurfektanların Antimikrobiyal veAntifungal Etkilerinin AraştırılmasıSüt Fabrikası Atık Sularından İzole EdilenBiyosurfektanların Antimikrobiyal veAntifungal Etkilerinin Araştırılması
21Emine Yalçın , Zafer Türkmen , Kültiğin Çavuşoğlu , Figen Çiçek ,BİYOnosma , antimikrobiyal , antibakteriyel , GiresunGiresun İli Onosma (Boraginaceae) TaksonlarininAntimikrobiyal, Antifungal EtkileriGiresun İli Onosma (Boraginaceae) TaksonlarininAntimikrobiyal, Antifungal Etkileri
22Saffet Sağır , Elif Özen , Kültiğin Çavuşoğlu , Kürşad Yapar ,BİY1 ,4 Dioksan , yeşil çay , genotoksisite , albino fare.1,4 Dioxane’nın Swiss Albino Farelerde Fizyolojik veGenotoksik Etkilerinin Araştırılması1,4 Dioxane’nın Swiss Albino Farelerde Fizyolojik veGenotoksik Etkilerinin Araştırılması