12 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Kenan YAZICI , Gökhan APAYDIN , Ali ASLAN , Volkan AYLIKÇI , Necati KAYA , Engin TIRASOGLUBBLiken , EDXRF , element analizEDXRF Spektroskopi Tekniği İle CoğrafikOlarak Farklı İki Bölgeden Toplanan LikenTürlerindeki Eser ElementKonsantrasyonlarının KarşılaştırılmasıEDXRF Spektroskopi Tekniği İle CoğrafikOlarak Farklı İki Bölgeden Toplanan LikenTürlerindeki Eser ElementKonsantrasyonlarının Karşılaştırılması
2Kenan YAZICI , Ali ASLAN , Arzu ÇİÇEKBBHava kirliliği , epifitik liken , GiresunGiresun Şehir Merkezindeki Epifitik LikenlerinDağılımı Üzerine Hava Kirliliğinin EtkisiGiresun Şehir Merkezindeki Epifitik LikenlerinDağılımı Üzerine Hava Kirliliğinin Etkisi
3Handan UYSAL , Deniz ALTUN , Hakan AŞKIN ,Ali ASLANHBDrosophila melanogaster ,Lobaria pulmonaria , ömür uzunluğu , yaşlanma ,serbest radikaller , antioksidanlarDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Lobaria pulmonaria(L.) Hoffm. Likeninin Ömür Uzunluğu ÜzerineEtkisinin Araştırılması
4Nihal DOĞRUÖZ , Zuhal ZEYBEK , AliKARAGÖZ , Ali ASLANMLiken , antibakteriyal etkiBazı Liken Türlerinin AntimikrobiyalAktiviteleriBazı Liken Türlerinin AntimikrobiyalAktiviteleri
5Sevil TANAS , Fehmi ODABAŞOĞL , ZekaiHALICI , Hayati AYGUN ,Ali ASLAN , AhmetÇAKIR , Yasiın BAYIR , Fadime ATALAY ,Selma MUTLUMPeltigera rufescens (Weiss) Humb.’dan EldeEdilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın WistarRatlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut veKronik Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar EtkileriPeltigera rufescens (Weiss) Humb.’dan EldeEdilen Metanol Ekstraktları (MEPR)’nın WistarRatlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Akut veKronik Enflamasyon Üzerine Anti-Enflamatuvar Etkileri
6Elanur AYDIN , Hasan TÜRKEZ , Ali ASLAN , Antonio Dİ STEFANOMAflatoksin , genotoksisite , oksidatif stres , periferik insan kan kültürü , usnik asit , MikolojiIn Vitro Şartlarda Aflatoksin B1’in Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Usnik Asitin Koruyucu EtkisiIn Vitro Şartlarda Aflatoksin B1’in Oluşturduğu Genetik ve Oksidatif Hasara Karşı Usnik Asitin Koruyucu Etkisi
7Mesut HALICI , Ö. İrfan KÜFREVİOĞLU , Fehmi ODABAŞOĞLU ,Zekai HALICI , Ali ASLAN , Ahmet ÇAKIR , Yasin BAYIR , Murat KOÇ , Fadime ATALAY , Sevil TANASBBBir Liken Türü Olan Ramalina capitata’dan Elde Edilen Etanol-Su Ekstraktlarının İndometazin İle Oluşturulan Gastrik ÜlserlerÜzerine Koruyucu Etkisi: Gastroprotektif Etkinin Gastrik Dokulardaki Myeloperoksidaz ve Bazı Antioksidant Enzim Aktiviteleri İle İlişkisinin Araştırıldığı Deneysel Bir ÇalışmaBir Liken Türü Olan Ramalina capitata’dan Elde Edilen Etanol-Su Ekstraktlarının İndometazin İle Oluşturulan Gastrik ÜlserlerÜzerine Koruyucu Etkisi: Gastroprotektif Etkinin Gastrik Dokulardaki Myeloperoksidaz ve Bazı Antioksidant Enzim Aktiviteleri İle İlişkisinin Araştırıldığı Deneysel Bir Çalışma
8Ömer Faruk Algur , Tülay Ergön , Gamze Baltacı Kadıoğlu ,Özlem Gür , Serkan Örtücü , Ali AslanBAsit hidrolizi , maya ekstraktı , Umbilicaria vellea , Ramalina polymorphaUmbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha TürlerindenElde Edilen Asit Hidrolizatının BazıMikrofungusların Biyomas Verimine EtkileriUmbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha TürlerindenElde Edilen Asit Hidrolizatının BazıMikrofungusların Biyomas Verimine Etkileri
9Tülay Özhan Bakır , Fatime Geyikoğlu , Suat Çolak , Ali AslanHBdiyabet , Pseudevernia furfuracea , böbrek , antioksidan , oksidatif stresDiyabetle Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler ÜzerinePseudevernia furfuracea Liken Türünün Etkilerinin İncelenmesiDiyabetle Böbrek Dokusunda Meydana Gelen Değişiklikler ÜzerinePseudevernia furfuracea Liken Türünün Etkilerinin İncelenmesi
10Suat Çolak , Fatime Geyikoğlu ,Tülay Özhan Bakır , Ali AslanHBCetraria islandica , tip 1 diyabet , rat , pankreas , oksidatif stres , antioksidanCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine EtkileriCetraria islandica Liken Türünün Tip 1 Diyabet OluşturulanRatlarda Kan Glukoz ve Antioksidan EnzimSeviyeleri Üzerine Etkileri
11Furkan Orhan , Mustafa Anar , Lokman Alpsoy , Medine Güllüce , Ali Aslan , Güleray AğarMBGEvernia prunastri , E. coli WP2uvrA , KKD , AntioksidanEvernia prunastri Liken Türünün Metanol Özütünün Mutajenik/Antimutajenik Ve Antioksidan Özelliğinin BelirlenmesiEvernia prunastri Liken Türünün Metanol Özütünün Mutajenik/Antimutajenik Ve Antioksidan Özelliğinin Belirlenmesi
12Hamit Emre Kızıl , Mustafa Anar , Lokman Alpsoy , Güleray Ağar , Ali Aslan , Medine GüllüceMBGLiken , Oksitatif Stres , KKDErzurum ve Çevresinde Yetişen Peltigera Türlerinin Metanol Ekstralarının İn Vitro İnsan Lenfositlerinde Afb1’in Neden Olduğu Oksitatif Stres ve Mutagenik Etkiye Karşı Koruyucu Rolünün BelirlenmesiErzurum ve Çevresinde Yetişen Peltigera Türlerinin Metanol Ekstralarının İn Vitro İnsan Lenfositlerinde Afb1’in Neden Olduğu Oksitatif Stres ve Mutagenik Etkiye Karşı Koruyucu Rolünün Belirlenmesi