9 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1İrfan EMRE , Dilek TURGUT BALIK , HasanGENÇ , Ahmet ŞAHİNAlbumin , kümeleme analizi ,Lathyrus , SDS-PAGEBazı Lathyrus L. Türlerinin AlbuminProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İleBelirlenmesiBazı Lathyrus L. Türlerinin AlbuminProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İleBelirlenmesi
2İrfan EMRE , Dilek TURGUT BALIK , HasanGENÇ , Ahmet ŞAHİNGlobulin B , tohum depoproteinleri , elektroforez , UPGAMAGlobulin B Proteinlerine Göre Lathyrus L.Cinsine Ait Bazı Türlerde Genetik ÇeşitliliğinBelirlenmesiGlobulin B Proteinlerine Göre Lathyrus L.Cinsine Ait Bazı Türlerde Genetik ÇeşitliliğinBelirlenmesi
3İrfan EMRE , Dilek TURGUT BALIK , HasanGENÇ , Ahmet ŞAHİNGlutelin , tohum depoproteinleri , elektroforez , LathyrusLathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin GlutelinProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle AnaliziLathyrus L. Cinsine Ait Bazı Türlerin GlutelinProteinlerinin SDS-PAGE Yöntemi İle Analizi
4İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Serdal ÇELEBİHBDiyabetik katarakt , ön kamerasıvısı , serbest oksijen radikalleri , lipitperoksidasyonu , malondialdehitDiyabetik Kataraktlı İnsan Lens ve Ön Kamerasıvılarında Lipid Peroksidasyonunun EtkilerininAraştırılmasıDiyabetik Kataraktlı İnsan Lens ve Ön Kamerasıvılarında Lipid Peroksidasyonunun EtkilerininAraştırılması
5İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBOksidatif stres , lutein ,isoflavonoid , diyabetik katarakt , malondialdehitLutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına KarşıKoruyucu Etkilerinin STZ İle DiyabetOluşturulmuş Sıçan Lenslerinde AraştırılmasıLutein ve İsoflavonoid’ in MDA Hasarına KarşıKoruyucu Etkilerinin STZ İle DiyabetOluşturulmuş Sıçan Lenslerinde Araştırılması
6İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBDiyabet , katarakt , glutatyon ,vitamin E , melatoninStreptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Vitamin E ve Melatoninin OksidatifStrese Karşı Koruyucu EtkileriStreptozotocin İle Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Vitamin E ve Melatoninin OksidatifStrese Karşı Koruyucu Etkileri
7İrfan EMRE , Nihat DİLSİZ , Mehmet TUZCU ,Ahmet ÖNERHBradikal savunucusu ,aspirin , aminoguanidin , diyabetik katarakt ,oksidatif stresStreptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Aspirin ve AminoguanidininOksidatif Strese Karşı Antioksidan EtkileriStreptozotocin ile Diyabet Oluşturulmuş SıçanLenslerinde Aspirin ve AminoguanidininOksidatif Strese Karşı Antioksidan Etkileri
8İsmail TÜRKOĞLU , Ahmet ŞAHİN , İrfan EMRE , Ökkeş YILMAZ , Muammer BAHŞİ , Murat KÜRŞATBBYağ asidi , gaz kromatografisi , AstragalusTürkiye’de Yetişen Bazı Astragalus TürlerininYağ Asidi KompozisyonlarıTürkiye’de Yetişen Bazı Astragalus TürlerininYağ Asidi Kompozisyonları
9İsmail TÜRKOĞLU , Ahmet ŞAHİN , İrfan EMRE , Ökkeş YILMAZ , Muammer BAHŞİ , Murat KÜRŞATBBAstragalus , HPLC , vitaminlerAstragalus Cinsine Ait Bazı TaksonlarınVitamin İçeriklerinin HPLC İle BelirlenmesiAstragalus Cinsine Ait Bazı TaksonlarınVitamin İçeriklerinin HPLC İle Belirlenmesi