8 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Özkan AKSAKAL , Hakan AŞKIN , Yusuf KAYA , Handan UYSALBBDrosophila melanogaster , Verbascum speciosum , toksik etkiVerbascum speciosum Schrader TohumlarınınSulu Ekstraktının Drosophila melanogasterÜzerine Etkisinin BelirlenmesiVerbascum speciosum Schrader TohumlarınınSulu Ekstraktının Drosophila melanogasterÜzerine Etkisinin Belirlenmesi
2Hakan AŞKIN , Handan UYSALHBDrosophila melanogaster ,somatik mutasyon ve rekombinasyon testi ,genotoksisite , genisteinDrosophila melanogaster’de Bir Çeşit BitkiselÖstrojen Olan Genistein Uygulamasına BağlıOlarak Genotoksik Etkilerin AraştırılmasıDrosophila melanogaster’de Bir Çeşit BitkiselÖstrojen Olan Genistein Uygulamasına BağlıOlarak Genotoksik Etkilerin Araştırılması
3Hakan AŞKIN , Handan UYSAL , Deniz ALTUNHBGenistein , Drosophilamelanogaster , fertilite , ömür uzunluğu , kroniktoksisiteKronik Genistein Uygulamasının Drosophilamelanogaster’de Fertilite Ve Ömür UzunluğuÜzerine EtkileriKronik Genistein Uygulamasının Drosophilamelanogaster’de Fertilite Ve Ömür UzunluğuÜzerine Etkileri
4Deniz Altun Çolak , Handan Uysal , Erdem ToktayÇBDrosophila melanogaster , TCDD , OCDD , Ömür uzunluğu , Oksidatif stressDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyuna Ait Dişi ve Erkek Populasyonlarında Bazı Dioksinlerin Ömür UzunluğuÜzerine EtkileriDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyuna Ait Dişi ve Erkek Populasyonlarında Bazı Dioksinlerin Ömür UzunluğuÜzerine Etkileri
5Halit Kızılet , Handan Uysal , Arif Ayar , Deniz Altun , Sıdıka SemerdökenÇBDrosophila melanogaster , mikotoksin , zearalenon , ömür uzunluğuErgin Drosophila’nın Ömür Uzunluğunda Kronik ZearelenonAlımına Bağlı Olarak Toksisitenin UyarılmasıErgin Drosophila’nın Ömür Uzunluğunda Kronik ZearelenonAlımına Bağlı Olarak Toksisitenin Uyarılması
6Sıdıka Semerdöken , Handan Uysal , Deniz Altun , Arif Ayar , Halit KızıletÇBDrosophila melanogaster , gıda boyası , larval mortalite , ömür uzunluğuDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyunda Azo Gıda Boyaları ile Kronik Beslenmenin Toksik EtkileriDrosophila melanogaster’in Oregon R Yabanıl Soyunda Azo Gıda Boyaları ile Kronik Beslenmenin Toksik Etkileri
7Arif Ayar , Handan Uysal , Halit Kızılet , Erdem ToktayMBGDrosophila melanogaster , Echium amoenum , Antigenotoksisite , EMS ,SMARTDrosophila melanogaster’de EMS ile Uyarılan Toksik EtkilerinEchium amoenum’a Ait Kloroform Ekstraktı ile GiderilmesiDrosophila melanogaster’de EMS ile Uyarılan Toksik EtkilerinEchium amoenum’a Ait Kloroform Ekstraktı ile Giderilmesi
8Arif Ayar , Handan UysalMBGDrosophila melanogaster , parabenler , genotoksisite , SMARTGıdalarda Koruyucu Katkı Maddesi Olarak KullanılanÇeşitli Parabenlerin Genotoksik Etkilerinin DrosophilaKanat Benek Testi ile AraştırılmasıGıdalarda Koruyucu Katkı Maddesi Olarak KullanılanÇeşitli Parabenlerin Genotoksik Etkilerinin DrosophilaKanat Benek Testi ile Araştırılması